Tổng hợp tài liệu :

Quy trinh điều hành tour du lịch

PHÂN LOẠI CHI PHÍ THEO CÁCH ỨNG XỬ VÀ ỨNG DỤNG CÁCH PHÂN LOẠI NÀY TRONG TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH KMV (VIỆT NAM )

PHÂN LOẠI CHI PHÍ THEO CÁCH ỨNG XỬ VÀ ỨNG DỤNG CÁCH PHÂN LOẠI NÀY TRONG TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH KMV (VIỆT NAM )
Phân loại chi phí theo cách ứng xử và ứng dụng cách phân loại này trong thực tế tại Công ty TNHH KMV (Việt Nam) nhằm giúp Công ty phân loại chi phí cho hợp lý, tránh các chi phí lãng phí, không đáng có, đồng thời áp dụng để định giá bán cho sản phẩm từ đó đưa ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm giúp Công ty hoạt động đạt hiệu quả tốt hơn trong thời gian sắp tới . PHÂN LOẠI CHI PHÍ THEO CÁCH ỨNG XỬ VÀ ỨNG DỤNG CÁCH PHÂN LOẠI NÀY TRONG TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH KMV (VIỆT NAM. NAM ) Trần Nguyễn Duyên Trinh ( *) TÓM TẮT Phân loại chi phí theo cách ứng xử và ứng dụng cách phân loại này trong thực tế tại Công ty TNHH
 • 6
 • 442
 • 1

Ứng dụng phân loại chi phí theo cách ứng xử trong tổ chức và điều hành hoạt động tại công ty CP vương hải

Ứng dụng phân loại chi phí theo cách ứng xử trong tổ chức và điều hành hoạt động tại công ty CP vương hải
. LUẬN VỀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ THEO CÁCH ỨNG XỬ VÀ ỨNG DỤNG CÁCH PHÂN LOẠI NÀY TRONG TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG CHƢƠNG 2: PHÂN LOẠI CHI PHÍ THEO CÁCH ỨNG XỬ. trng tình hình phân loi chi phí theo cách ng x và ng dng cách phân loi này vào t ch  u hành ho ng trong công ty CP i. - 
 • 118
 • 458
 • 0

Cài đặt và cấu hình đầy đủ các dịch vụ trên hệ điều hành Ubuntu 13.04 (Quản Trị mạng)

Cài đặt và cấu hình đầy đủ các dịch vụ trên hệ điều hành Ubuntu 13.04 (Quản Trị mạng)
Tài liệu này trình bày chi tiết việc cài đặt và cấu hình khá đầy đủ các dịch vụ chủ yếu trên Hệ điều hành Linux (Ubuntu). MỤC LỤC CHƯƠNG 1. CÀI ĐẶT LINUX5 CHƯƠNG 2. CHUẨN BỊ ĐỂ CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH CÁC DỊCH VỤ10 CHƯƠNG 3. DỊCH VỤ DNS12 3.1. Giới thiệu12 3.2. Cài đặt13 3.3. Cấu hình15 3.3.1. Cấu hình chung15 3.3.2. Phần cấu hình để chuyển tên miền thành địa chỉ IP:17 3.3.3. Phần cấu hình để chuyển địa chỉ IP thành tên miền:20 3.4. Kiểm tra với máy Client22 3.4.1. Phân giải tên miền thành địa chỉ IP23 3.4.2. Phân giải địa chỉ IP thành tên miền24 CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH LAMP (LINUX - APACHE - MYSQL - PHP5)25 4.1. Giới thiệu25 4.2. Apache26 4.3. PHP528 4.3.1. Cài đặt28 4.3.2. Cấu hình29 4.4. MySQL30 4.4.1. Cài đặt30 4.4.2. Cấu hình33 4.5. phpMyAdmin35 4.5.1. Cài đặt35 4.5.2. Cấu hình37 4.6. Kiểm tra với máy Client43 CHƯƠNG 5. DỊCH VỤ DHCP46 5.1. Giới thiệu46 5.2. Cài đặt47 CHƯƠNG 6. DỊCH VỤ SAMBA55 6.1. Giới thiệu55 6.2. Cài đặt56 6.3. Cấu hình58 6.4. Kiểm tra kết quả với Client61 CHƯƠNG 7. DỊCH VỤ FTP SERVER68 7.1. Giới thiệu68 7.2. Cài đặt69 7.3. Cấu hình69 7.4. Kiểm tra với máy Client78 CHƯƠNG 8. TELNET87 8.1. Giới thiệu87 8.2. Cài đặt88 8.3. Cấu hình89 8.4. Kiểm tra với máy Client91 8.4.1. Kiểm tra bằng lệnh trong cmd91 8.4.2. Kiểm tra bằng phần mềm PuTTy95 CHƯƠNG 9. DỊCH VỤ SSH SERVER102 9.1. Giới thiệu102 9.2. Cài đặt103 9.3. Cấu hình104 9.4. Kiểm tra với máy Client106 CHƯƠNG 10. IPTABLE111 10.1. Giới thiệu111 10.2. Cài đặt112 10.3. Cấu hình112 CHƯƠNG 11. MAIL SERVER116 11.1. Giới thiệu116 11.2. Cài đặt117 11.3. Cấu hình119 11.4. Kiểm tra với máy Client129 KẾT LUẬN132 . Quản trị mạng GVHD: Thầy Nguyễn Võ Quang Đông  Nhập password đã tạo để login  Giao diện Ubuntu  Quá trình cài đặt hệ điều hành Ubuntu 13. 04. sửa file db.vanphuc.net bằng lệnh: gedit db.vanphuc.net  Chỉnh sửa file db.vanphuc.net như sau: SVTH: Nguyễn Văn Phúc Trang 16 Quản trị mạng GVHD:
 • 135
 • 940
 • 11

Tổ chức và điều hành sản xuất trong xây dựng giao thông Phần 10 doc

Tổ chức và điều hành sản xuất trong xây dựng giao thông Phần 10 doc
. tổ chức sản xuất trong xây dựng và trong xây dựng các công trình giao thông? 8. Hệ thống các phương pháp tổ chức sản xuất trong xây dựng và trong xây dựng các công trình giao thông? Câu hỏi. sản xuất trong xây dựng giao thông 9 1.2.1. Tổ chức sản xuất trong xây dựng - 1.2.2. Tổ chức thi công xây dựng công trình 10 1.2.3. Ý nghĩa về tổ chức sản xuất trong xây dựng giao thông - 1.3 thuật của sản xuất xây dựng giao thông 11 1.4. Những nguyên tắc về tổ chức sản xuất trong xây dựng giao thông 13 1.5. Các công tác chủ yếu trong xây dựng công trình giao thông 17 1.5.1.
 • 25
 • 474
 • 2

Tổ chức và điều hành sản xuất trong xây dựng giao thông Phần 9 ppt

Tổ chức và điều hành sản xuất trong xây dựng giao thông Phần 9 ppt
. chọn. + Loại ñường giao thông hiện có từ nguồn cung cấp vật liệu xây dựng ñến công trường xây dựng. Căn cứ này ñể loại trừ các phương tiện mà hiện không có ñường giao thông cho nó ñồng thời. sinh trong quá trình xây dựng. – Công tác quản lý chất lượng sản phẩm xây dựng phải ñược thực hiện ở tất cả các khâu trong suốt quá trình hình thành sản phẩm xây dựng, từ khâu chuẩn bị xây dựng. niệm, ý nghĩa công tác vận chuyển trong xây dựng? 2. Phân loại công tác vận chuyển trong xây dựng? 3. Phương pháp xác ñịnh khối lượng và tổ chức vận chuyển cho xây dựng? 4. Tổ chức vận chuyển
 • 29
 • 263
 • 1

Tổ chức và điều hành sản xuất trong xây dựng giao thông Phần 8 pdf

Tổ chức và điều hành sản xuất trong xây dựng giao thông Phần 8 pdf
. hỏi chương 8 1. Các hình thức tổ chức quản lý xe máy thi công trong xây dựng giao thông? 2. Nội dung tổ chức quản lý và khai thác xe máy thi công trong doanh nghiệp xây dựng giao thông? 3 nghiệp xây dựng giao thông cũng cần cân nhắc giữa việc trang bị, ñầu tư xe máy thiết bị với việc thuê máy. 8. 1.2. NỘI DUNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ KHAI THÁC XE MÁY THI CÔNG TRONG XÂY DỰNG GIAO THÔNG. TỔ, ðỘI SẢN XUẤT TRONG XÂY DỰNG GIAO THÔNG Yêu cầu khi thành lập tổ ñội trong xây dựng ðể nâng cao hiệu quả của sản xuất và chất lượng sản phẩm xây dựng, việc thành lập tổ, ñội xây dựng cần ñáp
 • 29
 • 349
 • 1

Tổ chức và điều hành sản xuất trong xây dựng giao thông Phần 7 pot

Tổ chức và điều hành sản xuất trong xây dựng giao thông Phần 7 pot
. tiêu chính ñể ñánh giá phương án sản xuất của ñơn vị. 6 .7. 2. TỔ CHỨC KHAI THÁC VẬT LIỆU XÂY DỰNG Trong xây dựng giao thông các tổ chức xây dựng thường có những hoạt ñộng sản xuất phụ như khai. trong kho, bãi 250 200 100 0 10 20 30 40 50 1200 239 206 232 2 25 218 160 37 22 16 Hình 7. 3b. 4 5 153 53 86 79 65 78 72 50 Hình 7. 3a quản lý. Hệ thống thông tin liên lạc thường ñược sử dụng trong xây dựng giao thông thường bao gồm: ñiện thoại vô tuyến hoặc hữu tuyến, fax. Ở các ñịa ñiểm thi công cố ñịnh trong thời gian tương
 • 29
 • 292
 • 1

Tổ chức và điều hành sản xuất trong xây dựng giao thông Phần 6 pdf

Tổ chức và điều hành sản xuất trong xây dựng giao thông Phần 6 pdf
. (6) (7) (8) 1-2 - 5 3 2 500 800 150 1-3 - 6 2 4 400 920 130 2-3 1-2 2 1 1 200 380 180 2-4 1-2 3 1 2 300 700 200 2-5 1-2 4 1 3 400 760 120 3-5 1-3;2-3 3 1 2 350 65 0 150 4 -6 2-4 2 1 1 360 . (4) (5) (6) 5 -6 1 10 1 x120 1-2 2 2 x 150 1 1-3 1 1x 130 550 5 -6 1 10 1 x 120 3-5 2 2 x 150 2 2-5 1 1 x 120 540 5 -6 1 10 1 x 120 3-5 2 2 x 150 3 1-2 1 1 x 150 570 5 -6 1 10 1 x. 6. 1. Ý NGHĨA VÀ NỘI DUNG CÔNG TÁC CHUẨN BỊ Ý nghĩa công tác chuẩn bị trong xây dựng Công tác xây dựng công trình giao thông chỉ có thể bắt ñầu ñược khi công tác chuẩn bị về tổ chức và kỹ thuật
 • 29
 • 320
 • 2

Tổ chức và điều hành sản xuất trong xây dựng giao thông Phần 5 docx

Tổ chức và điều hành sản xuất trong xây dựng giao thông Phần 5 docx
. 2 0 5 1 - 3 0 6 2 - 3 1 - 2 2 2 - 4 1 - 2 3 2 - 5 1 - 2 4 3 - 5 1 - 3, 2 - 3 3 4 - 6 2 - 4 4 156 5- 6 2 - 4; 2 - 5; 3 - 5; 3 Sau khi thực hiện bước 1 và 2 ta có sơ ñồ hình 4. 15 . Ghi chú 1 1 - 2 - 2 10 2 1 - 3 - 5 10 3 2 - 3 Sau 1 - 2 4 10 4 2 - 4 Sau 1 - 2 5 20 5 3 - 4 Sau 1 - 3; 2 - 3 4 20 6 3 - 5 Sau 1 - 3; 2 - 3 5 20 7 4 - 5 Sau 2 - 4; 3 - 4 0 0 Công việc giả. 3; 3 - 5; 5 - 6. Phương pháp này ñơn giản, tính toán nhanh nhưng chỉ áp dụng trong trường hợp số lượng các công việc trong sơ ñồ mạng không lớn. Trong trường hợp số lượng công việc trong sơ
 • 29
 • 253
 • 2

Tổ chức và điều hành sản xuất trong xây dựng giao thông Phần 4 pps

Tổ chức và điều hành sản xuất trong xây dựng giao thông Phần 4 pps
. Phân ñoạn 5 4 3 2 1 Thời gian 2 8 10 16 16 10 4 Hình 3.20 120 125 Chương 4 LẬP TIẾN ðỘ SẢN XUẤT TRONG XÂYDỰNG 4. 1. KHÁI NIỆM KẾ HOẠCH. công của ñơn vị thi công. 4. 2. NỘI DUNG LẬP KẾ HOẠCH TIẾN ðỘ TRONG XÂY DỰNG Kế hoạch tiến ñộ sản xuất trong xây dựng là bộ phận không thể tách rời của thiết kế tổ chức xây dựng (TKTCXD) và thiết. phí thời gian và yêu cầu trình tự kỹ thuật công nghệ trong biểu 4. 1, ta lập ñược biểu ñồ tiến ñộ Gantt xuất phát như trong hình 4. 1. ðể xây dựng biểu ñồ GANTT chúng ta bắt ñầu ngay từ những
 • 29
 • 301
 • 3

Tổ chức và điều hành sản xuất trong xây dựng giao thông Phần 3 doc

Tổ chức và điều hành sản xuất trong xây dựng giao thông Phần 3 doc
. chuyền (1) trên phân ñoạn (5) là ngày 25. Biểu 3. 2. Phân ñoạn D/C bộ phận 1 2 3 4 5 1 5 5 5 5 5 2 3 3 3 3 3 T cn 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 b. Xác ñịnh ñiểm kết thúc của dây. 3 2 1 Hình 3. 4. Dây chuyền tổng hợp thể hiện bằng sơ ñồ xiên A 3 B 1 C 3 Thời gian A 1 A 2 A 4 B 4 B 3 B 2 C 4 C 2 C 1 K 0B K 0C C 3 B 3 A 3 t A3 t B3 t C3 C 2. ngày thứ: 13; Tức là: 28 - 3. 5 = 13. Như vậy: Dây chuyền (2) có thời ñiểm bắt ñầu sớm là ngày 13; kết thúc sớm vào ngày 28. Bước 3: Thiết kế dây chuyền 3: 105 Vì dây chuyền (3) có nhịp
 • 29
 • 240
 • 2

Tổ chức và điều hành sản xuất trong xây dựng giao thông Phần 2 doc

Tổ chức và điều hành sản xuất trong xây dựng giao thông Phần 2 doc
. (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 Máy ñào 0,8 m 3 01 0,336 29 7, 62 1030.896 583 .2 1614.096 2 Máy ñào 1 ,25 m 3 01 0 ,22 9 436,68 1579.3 743.58 23 22. 88 3 Máy ủi 110 cv 01 0,045 22 22, 22. cv 0,045 4,5 - 0,13 1 N/C: 3/7 0,81 81 - 2, 41 3 Phương án 2 Mð: 1 ,25 0 ,22 9 22 ,9 22 ,9 1 1 MCð Ô tô: 10T 0,840 84 - 3,7 4 M ủi 110 cv 0,045 4,5 - 0 ,2 1 N/C: 3/7 0,81 81 - 3,54 4 Bước 3: . 186519,15 ngàn ñồng F 2 = 22 ,9 x 5799,5 62 = 1 328 09,98 ngàn ñồng; Kết luận: Chọn phương án 2, vì phương án 2 có tổng chi phí nhỏ hơn phương án 1, với: Thời gian thi công: 22 ,9 ngày, với lực lượng
 • 29
 • 253
 • 2

Tổ chức và điều hành sản xuất trong xây dựng giao thông Phần 1 ppt

Tổ chức và điều hành sản xuất trong xây dựng giao thông Phần 1 ppt
. trong xây dựng giao thông; lựa chọn các phương pháp tổ chức sản xuất trong xây dựng giao thông; – Tổ chức khảo sát phục vụ xây dựng, tổ chức nghiên cứu lựa chọn phương pháp xây dựng giao thông; . lãnh ñạo. 1. 2. TỔ CHỨC SẢN XUẤT TRONG XÂY DỰNG 1. 2 .1. TỔ CHỨC SẢN XUẤT TRONG XÂY DỰNG Tổ chức sản xuất trong xây dựng bao gồm toàn bộ các biện pháp tổ chức sản xuất của các ñơn vị xây dựng. TC&ðHSX • 5 CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ðỀ CHUNG VỀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT TRONG XÂY DỰNG GIAO THÔNG . . 1. 1. NHỮNG KHÁI NIỆM VỀ SẢN XUẤT VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT 1. 1 .1. KHÁI NIỆM VỀ SẢN XUẤT Trước
 • 29
 • 262
 • 2

điều hành dự án bằng phương pháp pert-cpm và ứng dụng giải bài toán lập lịch thi công công trình

điều hành dự án bằng phương pháp pert-cpm và ứng dụng giải bài toán lập lịch thi công công trình
. gian kt thúc ca d án. Thêm mt s công vic khi d c thi công. B mt s công vic khi d  ch thi công các công vic tt. 3. ng và. BIU BÀI TOÁN Vic thi công mt công trình lc chia ra làm n công vic,  t n n. Có mt s công vic mà vic thc hin nó ch c tin hành sau khi mt s công vii. vi hai công vic c binh s ng vi công vic khởi công, nó phc thc thc hic tt c các công vi ng vi công vic khánh thành công trình,
 • 26
 • 183
 • 0

Nghiên cứu về hệ điều hành Android và xây dựng ứng dụng chat âm thanh

Nghiên cứu về hệ điều hành Android và xây dựng ứng dụng chat âm thanh
Android là một hệ điều hành mã nguồn mở, chỉ cần nắm được lập trình java và một số khái niệm trong Android là chúng ta có thể làm chủ được nó.Với hệ điều hành Android, ta có thể tạo các ứng dụng cho Android như những ứng dụng đọc tin nhắn, báo thức, nghe nhạc... mà chính chúng ta là người tạo ra và sử dụng trên điện thoại của mình, tạo ra những ứng dụng mới lạ và thiết thực với cuộc sống cho chính chúng ta sử dụng như phần mềm đo tốc độ khi chạy xe và cảnh báo khi vượt quá tốc độ… 2. Mục tiêu của đề tài. •Về cơ bản xây dựng được một chương trình hoàn chỉnh trên nền tảng Android. Tìm hiểu hệ điều hành và cách xây dựng trên hệ đều hành Android. •Về chương trình: Có khả năng áp sử dụng trong thực tế của cuộc sống, mang lại lợi ích khi người sử dụng. Chạy trên hệ điều hành Android được viết bằng ngôn ngữ Java có giao diện thân thiện, đẹp mắt, dễ sử dụng.
 • 44
 • 411
 • 0

Điều hành dự án bằng phương pháp PERT-CPM và ứng dụng giải bài toán lập lịch thi công công trình

Điều hành dự án bằng phương pháp PERT-CPM và ứng dụng giải bài toán lập lịch thi công công trình
... Thêm số công việc dự án thi công Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 + Xóa số công việc dự án thi công + Đưa lịch thi công công việc tối ưu Ví dụ: Xây dựng nhà yêu cầu thực công việc... CH THI CÔNG: Thông tin chi tiết lịch thi công dự án qua trình xử lý, bao gồm số thứ tự công việc, tên công việc cần thi công, thời điểm bắt đầu sớm công việc, thời gian (ngày) bắt đầu công việc... TOÁN Việc thi công công trình lớn chia làm n công việc, đánh số từ đến n Có số công việc mà việc thực tiến hành sau số công việc hoàn thành Đối với công việc i biết ti thời gian cần thi t để hoàn
 • 26
 • 371
 • 0

XÂY DỰNG – QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CHỐNG LAO

XÂY DỰNG – QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CHỐNG LAO
... loại trừ bệnh lao của các nước phát triển cho thấy hoạt động chống lao cần: – – – – – Có hoạch định mục tiêu Có đường lối – chiến lược khoa học Có quy trình hoạt động... cần thiết của chương trình chống lao Mục tiêu của CTCL – Mục tiêu thiên niên kỹ của Y Tế Thế Giới Chiến lược DOTS và Những thành tố của Chiến Lược Chống Lao hiện • Tổ... chung: – Giảm tỷ lệ tử vong, tỷ lệ mắc và sự lây truyền của bệnh cộng đồng – Ngăn ngừa sự phát triển của lao kháng thuốc • Mục tiêu các hoạt động chống lao: – Điều trị
 • 20
 • 199
 • 0

Quy trinh điều hành tour du lịch

Quy trinh điều hành tour du lịch
... bảng đánh giá tour cho điều hành tour gửi Ban Giám Đốc • Chuyển nhật ký tour cho điều hành xem • Báo cáo cố xảy tour cho điều hành tour IV Hồ sơ kèm theo: • Mẫu: Bảng chi tiết Code Tour có xác... điều hành tour xử lý • Trong q trình thực tour, cố mà HDV không xử lý phải báo cáo cho điều hành tour xử lý • Trong tồn q trình tour, HDV thực công việc theo hướng dẫn công việc điều hành tour •... phù hợp với chương trình tour theo ý kiến chủ quan.) • Hợp đồng, hóa đơn chứng từ cần thiết tour gửi phòng kế tốn.( Theo quy định thống theo quy định pháp luật) Thực Tour: 2.1 Lập phiếu tạm ứng
 • 6
 • 6
 • 0
1 2 3 4 .. >