Tổng hợp tài liệu :

Câu đố hóa học vui về muối có đáp án

Bài tập hóa học 9 nâng cao đáp án (bồi dưỡng HS Giỏi )

Bài tập hóa học 9 nâng cao có đáp án (bồi dưỡng HS Giỏi )
. H 2 SO 4 = A :98 (mol)  => pt : (100-A):36 + (A : 98 ) = 2,5 Giaûi pt ta coù : A = 15,8 => A% = 15,8% Bài tóan khi giải qui về 100 Bài tóan khi giải. MgSO 4 + H 2 ( 2) 2Na + H 2 SO 4  Na 2 SO 4 + H 2 ( 3)  Theo PT ( 1) : n H 2 = ½ n H 2 O = (100-A):36 (mol) Baøi giaûi Baøi giaûi  Theo PT(1, 2): nH 2 = n
 • 7
 • 33,857
 • 824

Đề thi hóa học HSG lớp 9 đáp án đề 5

Đề thi hóa học HSG lớp 9 có đáp án đề 5
. Phòng GD-ĐT Triệu Sơn kỳ thi chọn học sinh giỏi toán 9 (đề số 5) năm học : 2008 - 20 09 Môn : Toán (Thời gian làm bài: 150 phút: Vòng 2) Bi 1 (4 im). 19b + ab(a + b) 20b - ab(a + b) 19b - a b(20b - ab - a ) 19b - a b(20b - 5ab + 4ab - a ) 19b - a b[5b(4b - a) + a(4b - a)] 19b - a b(4b - a)(a + 5b) 19b
 • 5
 • 811
 • 3

Bộ 14 đề Hóa học ôn thi ĐH (Có đáp án)

Bộ 14 đề Hóa học ôn thi ĐH (Có đáp án)
. ðề thi trắc nghiệm, Tự luận Bộ 14 ðề Hóa Học Ôn thi ðại Học Cao ðẳng 2010       Bản quyền Tác giả: Chưa rõ Nguồn Download: Thư viện Tài liệu học. các câu 14, 15 (A) : CH 2 = CH – CH 2 OH (B) : CH 3 –CH 2 – CHO 14 Phát biểu nào dưới ñây không ñúng : A. A, B cùng công thức phân tử. B. Hiñro hóa A
 • 153
 • 486
 • 4

Gián án 100 câu hỏi hóa 12 ôn tập HKII đáp án

Gián án 100 câu hỏi hóa 12 ôn tập HKII có đáp án
. 100 CÂU HỎI ÔN TẬP HỌC KÌ II MÔN HÓA HỌC LỚP 12 2010-2011 Câu 1. Kim loại không tác dụng với nước ở nhiệt độ thường là A. Sr. B. Ca. C. Be. D. Mg. Câu. tủa tan. B. kết tủa xuất hiện và kết tủa không tan C. không kết tủa xuất hiện. D. không kết tủa xuất hiện, sau đó kết tủa xuất hiện. Câu 16. Hợp
 • 8
 • 583
 • 4

Tài liệu 100 câu hỏi hóa 12 ôn tập HKII đáp án

Tài liệu 100 câu hỏi hóa 12 ôn tập HKII có đáp án
. 100 CÂU HỎI ÔN TẬP HỌC KÌ II MÔN HÓA HỌC LỚP 12 2010-2011 Câu 1. Kim loại không tác dụng với nước ở nhiệt độ thường là A. Sr. B. Ca. C. Be. D. Mg. Câu. tủa tan. B. kết tủa xuất hiện và kết tủa không tan C. không kết tủa xuất hiện. D. không kết tủa xuất hiện, sau đó kết tủa xuất hiện. Câu 16. Hợp
 • 8
 • 634
 • 11

De thi thu Hoa hoc Nguyen trai 2010 co dap an

De thi thu Hoa hoc Nguyen trai 2010 co dap an
. tính axit tăng dần: A.CH 3 COOH<HCOOH<H 2 CO 3 B.CH 3 COOH<C 2 H 5 COOH<H 2 SO 4 C.CCl 3 COOH<CH 3 COOH<HCOOH D.CH 3 COOH<HCOOH<CHCl 2 COOH. Câu19.Cho phản ứng 3H 2 . 2 Câu21:Đốt cháy một ancol thu đợc số mol CO 2 bằng số mol H 2 O, ancol đó thể là: A. CH 2 =CH-OH B. CH 2 =CH-CH 2 OH C.CH 3 -CH=CH-OH D.CH 2 =CH-CH=CH-CH 2 -OH Câu22: Khi cho 1 mol an ehit X tác. 1;2;4. Câu36:Khi cho một este X tác dụng với dd NaOH thì thu đợc 1 muối và 1 ancol. X thể là: A.CH 3 -COO CH=CH 2 B.CH 3 -OOC-COOCH 3 C.CH 3 -COOCH 2 -COOCH 3 D.Cả B và C đều đúng. Câu37:Một chất
 • 4
 • 295
 • 1

thi thử đại học hóa học lần 1 2014 đáp án

thi thử đại học hóa học lần 1 2014 có đáp án
. mol pH lớn nhất là của chất A. (I). B. (II). C. (III). D. (IV). HẾT ĐÁP ÁN MÔN HÓA HỌC MÃ ĐỀ H1 21: 1B, 2C, 3A, 4D, 5C, 6A, 7D, 8A, 9B, 10 A, 11 A, 12 B, 13 B, 14 D, 15 A, 16 D, 17 C, 18 C, 19 B,. TRUNG TÂM BDVH&RLKN THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 – 2 014 TÂM TRÍ ĐỨC MÔN: HÓA HỌC (Thời gian làm bài: 90 phút ) Họ, tên thí sinh: …………………………………………………………………. sinh được chọn một trong 2 phần 1. Phần dành cho chương trình CHUẨN (10 câu từ câu 41 đến câu 50) Câu 41: Dung dịch X chứa Na + 0 ,1 mol; Al 3+ 0 ,15 mol; Fe 2+ 0 ,1 mol; S 0,2 mol và Cl - x
 • 7
 • 272
 • 1

bài tập luyện thi Hóa học theo chuyên đề đáp án chi tiết

bài tập luyện thi Hóa học theo chuyên đề có đáp án chi tiết
. Hóa – Trường THPT Chuyên Hùng Vương 1 MỤC LỤC Trang Cấu trúc đề thi 2 Phần 1: Bài tập 3-149 Chuyên đề 1 : Nguyên tử, bảng tuần hoàn 3 các nguyên tố hóa học, liên kết hóa học. Nguyễn Minh Tuấn – Tổ Hóa – Trường THPT Chuyên Hùng Vương 3 PHẦN 1 : NỘI DUNG CÁC CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN ĐỀ 1: NGUYÊN TỬ – BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC – LIÊN KẾT HÓA HỌC Câu 1: Nguyên. silic) Chuyên đề 5 : Đại cương về kim loại 62 Chuyên đề 6 : Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm 79 Chuyên đề 7 : Crom, sắt, đồng, niken, chì, kẽm, bạc, vàng, thi c 104 Chuyên đề 8 : Phân
 • 186
 • 706
 • 0

300 Câu hỏi trắc nghiệm môn Hoá học ôn thi ĐH đáp án

300 Câu hỏi trắc nghiệm môn Hoá học ôn thi ĐH Có đáp án
. H-CHO, CH2=CH-CHO 1 Tất cả các câu trên đều thể đúng 8 Theo định luật bảo toàn nguyên tố và khối lượng mà ta thể khẳng định không một phản ứng hoá học nào làm mất đi hay. tạo của hợp chất hữu một số hóa trị không bão hoà 1 một số nguyên tử C có hoá trị chưa bão hoà 1 Hợp chất liên kết kép giữa các nguyên tử thì hoá trị chưa bão hòa 1. nói hợp chất hữu 4 liên kết л thì cấu tạo của hợp chất đó thể: 1 4 nối đôi 1 2 nối 3 1 1 nối 3 và 2 nối đôi 1 Cả A, B, C đều thể đúng 1 Cả 4 câu trên đều sai 38 Đốt
 • 41
 • 520
 • 2

Đề kiểm tra HKI hóa học 10 nâng cao đáp án

Đề kiểm tra HKI hóa học 10 nâng cao có đáp án
. kính nguyên tử phi kim trong cùng chu kì. 15, Kiểu lai hóa tứ diện là Câu trả lời của bạn: A. lai hóa dsp3. B. lai hóa sp. C. lai hóa sp3. D. lai hóa sp2. 16, Chọn phát biểu sai về liên kết trong. N2O5 B. CO2 C. Cl2O7 D. CaO 24, Khi tham gia vào phản ứng hóa học, nguyên tử kim loại? Câu trả lời của bạn: A. bị khử. B. đạt tới số oxi hóa âm. C. cho proton. D. bị oxi hóa. 25, Chọn phát biểu. được nối với nhau bởi liên kết cộng hóa trị đơn. D. Một electron của H và một electron của F được đóng góp chung và cách đều hai nguyên tử. 17, Cho phản ứng hóa học sau: FeS2 + O2 Fe2O3 + SO2 Hệ
 • 17
 • 1,342
 • 6

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2013 môn Hóa học (Hệ Phổ Thông) - đáp án

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2013 môn Hóa học (Hệ Phổ Thông) - Có đáp án
. Trang 3/3 - Mã đề thi 152 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: HOÁ HỌC - Giáo dục trung học phổ thông Thời. Trang 3/3 - Mã đề thi 246 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: HOÁ HỌC - Giáo dục trung học phổ thông Thời. Trang 3/3 - Mã đề thi 328 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: HOÁ HỌC - Giáo dục trung học phổ thông Thời
 • 18
 • 207
 • 0

đề thi thử hóa học chuyên bảo lộc đáp án

đề thi thử hóa học chuyên bảo lộc có đáp án
. phần C. Chỉ Ba và K tan D. X tan hết Câu 49: Kem đánh răng chứa một lượng muối của flo , như 2 CaF , 2 SnF , tác dụng bảo vệ lớp men răng vì nó thay thế một phần hợp chất trong men. vào X đến khi bắt đầu khí sinh ra thì hết V ml. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là A. 160. B. 280. C. 120. D. 80. Câu 24: Cho phương trình hóa học: Fe 3 O 4 + HNO 3 → Fe(NO 3 ) 3 . làm đổi màu quỳ tím là A. 5. B. 4. C. 3. D. 2. Câu 15: 4 gói bột trắng: Glucozơ, tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ. thể chọn nhóm thuốc thử nào dưới đây để phân biệt được cả 4 chất trên: A.
 • 4
 • 914
 • 4

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC KHỐI A, B ĐÁP ÁN NĂM HỌC 20142015.

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC KHỐI A, B CÓ ĐÁP ÁN NĂM HỌC 20142015.
LỜI NÓI ĐẦU Trong giai đoạn xã hội hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, nguồn lực con người Việt Nam trở nên ý nghĩa quan trọng, quyết định sự thành công của công cuộc phát triển đất nước. Giáo dục ngày càng vai trò và nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng thế hệ người Việt Nam mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Đảng và nhà nước luôn quan tâm và chú trọng đến giáo dục. Với chủ đề của năm học là “Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục” đối với giáo dục phổ thông. Mà trong hệ thống giáo dục quốc dân, thì bậc Trung học phổ thông ý nghĩa vô cùng quan trọng là hình thành nhân cách con người nhằm giúp học sinh hình thành những sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng bản để học sinh tiếp tục học Trung học sở. Để đạt được mục tiêu trên đòi hỏi người dạy học phải kiến thức sâu và sự hiểu biết nhất định về nội dung chương trình sách giáo khoa, khả năng hiểu được về tâm sinh lí của trẻ, về nhu cầu và khả năng của trẻ. Đồng thời người dạy khả năng sử dụng một cách linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với đối tượng học sinh. Căn cứ chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình lồng ghép giáo dục vệ sinh môi trường, rèn kĩ năng sống cho học sinh. Coi trọng sự tiến bộ của học sinh trong học tập và rèn luyện, động viên khuyến khích không gây áp lực cho học sinh khi đánh giá. Tạo điều kiện và hội cho tất cả học sinh hoàn thành chương trình và mảng kiến thức dành cho đối tượng học sinh năng khiếu. Việc nâng cao cất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh là nhiệm vụ của các trường phổ thông. Để chất lượng giáo dục toàn diện thì việc nâng cao chất lượng đại trà là vô cùng quan trọng. Trong đó môn Hóa học vai trò vô cùng quan trọng giúp phát triển tư duy tốt nhất. Để tài liệu ôn luyện Thi đại học môn Hóa học cho học sinh lớp 12 THPT kịp thời và sát với chương trình học, tôi đã sưu tầm biên soạn đề thi thử đại học môn Hóa học giúp giáo viên tài liệu ôn luyện cho học sinh. Trân trọng giới thiệu với thầy giáo và giáo cùng quý vị bạn đọc tham khảo và phát triển tài liệu:CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC KHỐI A, B ĐÁP ÁN NĂM HỌC 20142015. Chân trọng cảm ơn . ơn! http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN H A HỌC KHỐI A, B ĐÁP ÁN NĂM HỌC 2014-2015. (Đề thi 4 trang) ĐỀ. C A C C C A 41 A B A C B C A A 42 A A C D B A A D 43 D C D D D A A C 44 C C D C A C A A 45 B A B A B A A B 46 A A A B D B D C 47 A A C D A A C B 48 D B C A A A B B 49 B C B A A D B A 50 B B A. https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 TƯ LIỆU CHUYÊN MÔN TIỂU HỌC.  CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN H A HỌC KHỐI A, B ĐÁP ÁN NĂM HỌC 2014-2015. NĂM
 • 21
 • 294
 • 0

trắc nghiệm khách quan môn hóa học phùng quốc việt (có đáp án)

trắc nghiệm khách quan môn hóa học phùng quốc việt (có đáp án)
... NGHIM KHCH QUAN TRONG KIM TRA NH GI KT QU HC TP CA HC SINH [2], [5], [12] 2.1 KHI NIM TRC NGHIM KHCH QUAN Bi trc nghim c gi l khỏch quan vỡ h thng cho im l khỏch quan ch khụng ch quan nh i vi... phỏp l tớnh khỏch quan, cụng bng, chớnh xỏc; c bit l tớnh khỏch quan kim - tra ỏnh giỏ i vi TNTL, kt qu chm thi ph thuc nhiu vo ch quan ca ngi chm, nờn khú t ti s cụng bng, khỏch quan v chớnh xỏc... [1,tr.111] Trc nghim khỏch quan (TNKQ) l mt nhng phng phỏp kim tra ỏnh giỏ cú nhiu u im, c bit l tớnh khỏch quan kim tra - ỏnh giỏ Nu kt hp cht ch gia TNKQ, trc nghim t lun, ỏp v quan sỏt s cho phộp
 • 186
 • 280
 • 0

ĐÈ THI HSG HÓA HỌC 9 NĂM 20152016 (CÓ ĐÁP ÁN)

ĐÈ THI HSG HÓA HỌC 9 NĂM 20152016 (CÓ ĐÁP ÁN)
... phản ứng: BaCl2 + Na2CO3 -> BaCO3 + 2NaCl BaCl2 + (NH4)2CO3 -> BaCO3 + 2NH4Cl CaCl2 + Na2CO3 -> CaCO3 + 2NaCl CaCl2 + (NH4)2CO3 -> CaCO3 + 2NH4Cl a (1) (2) (3) (4) Gọi x, y số mol BaCO3, CaCO3 có... thoát Na 2CO3 Na2CO3 + 2HCl → NaCl + CO2 + H2O +Lấy dung dịch Na2CO3 v a nhận biết cho vào dung dịch lại 0,5 2,0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Mẫu kết t a trắng Ca(NO3)2 , Na2CO3 + Ca(NO3)2 → CaCO3... 100. 29, 2 = 0,8mol ; nHCl = 100.36,5 nAgNO3 = a 124,2 = 0,9mol 138 100.24,5 = 0,25mol nH2SO4= 100 .98 nK2CO3 = 0,25 Trong cốc A: AgNO3 + HCl -> AgCl↓ + HNO3 (1) Theo (1) khối lượng chất cốc A :
 • 7
 • 840
 • 11

Nhung cau do dan gian vui viet nam co dap an

Nhung cau do dan gian vui viet nam co dap an
1. Thân dài thượtRuột thẳng băngKhi thịt bị cắt khỏi chânThì ruột lòi dần vẫn thẳng như rươi?(Là cái gì? Cái bút chì)2. Đầu đuôi vuông vắn như nhauThân chia nhiều đốt rất mau rất đềuTính tình chân thức đáng yêuMuốn biết dài ngắn mọi điều em?(Là cái gì? Cái thước kẻ)3. Cày trên đồng ruộng trắng phauKhát xuống uốmg nước giếng sâu đen ngòm?(Là cái gì? Cái bút mực)4. Hè về áo đỏ như sonHè đi thay lá xanh non mượt màBao nhiêu tay toả rộng raNhư vẫy như đón bạn ta đến trường?(Là cây gì? Cây phượng)
 • 6
 • 574
 • 1

Câu đố hóa học vui về muối đáp án

Câu đố hóa học vui về muối có đáp án
Câu đố hóa học vui về muối đáp án. Câu đố hóa học vui về muối đáp án. Câu đố hóa học vui về muối đáp án. Câu đố hóa học vui về muối đáp án. Câu đố hóa học vui về muối đáp án. Câu đố hóa học vui về muối đáp án. ... 15 Muối làm thuốc ảnh Tráng lên mặt cuộn phim Dưới tác dụng ánh sáng Đang trắng hố thành đen AgBr 16 Muối làm bả chuột Chuột ăn uống nước Khí độc phát sinh Trương bụng chết lăn quay Zn3P2 17 Muối. .. nghiệm Là chất dễ kiếm bán thị trường Thường dùng để thuốc Sát trùng, rửa vết thương KMnO4 18 Muối dùng làm thuốc Chữa bệnh đau dày Nhiều đau quặn Uống muối hết NaHCO3 19 Muối tinh bột Từ khơng... CH3COONa 33 Muối cần thiết Cho bữa ăn hàng ngày Trộn thêm muối Bướu cổ khỏi KI/KIO3 34 Muối mà đắt Chuyên dùng dể tráng gương Nhờ amoniac Và thêm dung dịch đường (glucozơ) AgNO3 35 Muối làm tượng
 • 6
 • 8
 • 0
1 2 3 4 .. >