Tổng hợp tài liệu :

Bài 13 Công dân với cộng đồng(t2) THAO GIẢNG

Bài 13: Công dân với cộng đồng

Bài 13: Công dân với cộng đồng
. nhiệm công dân đối với cộng đồng: I.- Cộng đồng và vai trò cộng đồng đối với cuộc sống của con người: 1.- Cộng đồng là gì ? 2.- Vai trò của cộng đồng ?. nhân phát triển trong cộng đồng và tạo nên sức mạnh cho cộng đồng. VAI TRÒ CỦA CỘNG ĐỒNG II.- Trách nhiệm của công dân đối với cộng đồng: 1.- Nhân nghĩa:
 • 19
 • 2,124
 • 5

Bài 13. Công dân với cộng đồng

Bài 13. Công dân với cộng đồng
. Bài 13 Công dân với cộng đồng Tiết 1: Cộng đồng và vai trò của cộng đồng I .Cộng đồng và vai trò của cộng đồng đối với con người 1 )Cộng đồng :. triển trong cộng đồng và tạo sức mạnh cho cộng đồng II .Trách nhiệm của công dân đối với cộng đồng : 1)Nhân nghĩa : lòng thương người và đối xử với người
 • 23
 • 1,318
 • 8

Bài 13: Công dân với cộng đồng

Bài 13: Công dân với cộng đồng
. cộng đồng mà mình biết? - Cộng đồng làng xã, cộng đồng giáo xứ, cộng đồng dân tộc, cộng đồng người Việt Nam 1. Cộng đồng và vai trò của cộng đồng đối với. Bài 13 CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG ( 2 tiết ) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Về kiến thức: - Biết được cộng đồng là gì và vai trò của cộng đồng đối với cuộc
 • 7
 • 21,522
 • 168

Bài 13.Công dân với cộng đồng

Bài 13.Công dân với cộng đồng
. của cộng đồng của cộng đồng * * ý nghĩa của sống hoà nhập : ý nghĩa của sống hoà nhập : Theo em sống hoà nhập có ý nghĩa gì ? Người sống hoà nhập với cộng. Bµi 13 Bµi 13 : C«ng d©n víi céng ®ång : C«ng d©n víi céng ®ång ( TiÕt 2 ) ( TiÕt 2 ) Gi¸o viªn: §oµn ThÞ Hoa Tæ: KHXH Bµi 13 Bµi 13 : C«ng d©n
 • 25
 • 975
 • 2

Bài 13. Công dân với cộng đồng

Bài 13. Công dân với cộng đồng
. Cộng đồng dân cư ở vùng cao Cộng đồng Dân cư Gia đình Làng xã Ngôn ngữ Quốc gia dân tộc Nhân loại Người VN ở nước ngoài 1/ Cộng đồng và vai trò của cộng. của mình khi tham gia vào cộng đồng. 2/ Trách nhiệm của công dân đối với cộng đồng: a. Nhân nghĩa Lòng thương người và đối xử với người theo lẽ phải b)
 • 18
 • 1,182
 • 2

Bài 13: Công dân với cộng đồng

Bài 13: Công dân với cộng đồng
. BÀI 13CÔNG DÂNVỚI CỘNG ĐỒNG  • 1.- Hiểu được trách nhiệm đạo đức của công dân trong mối quan hệ với cộng đồng nơi ở và tập thể. TIÊU BÀI HỌC NỘI DUNG BÀI HỌC • I.- Cộng đồng và vai trò cộng đồng đối với cuộc sống của con người. • 1.- Cộng đồng là gì • 2.- Vai trò của cộng đồng
 • 38
 • 857
 • 2

Bài 13: Công dân với cộng đồng

Bài 13: Công dân với cộng đồng
. diện. Hợp tác giữa cá nhân với cá nhân, giữa cá nhân với cộng đồng, giữa cộng đồng với cộng đồng. Cùng nhau bàn bạc, phân công nhiệm vụ hợp lý Nghiêm. Sở giáo dục và đào tạo Trường THPT DTNT Con Cuông Bài 13: Công dân với cộng đồng (Tiết 28) GV: Lê Đăng Anh Năm học: 2006 - 2007 KiÓm tra bµi
 • 15
 • 620
 • 2

Bài 13: Công dân với cộng đồng (tiết 1)

Bài 13: Công dân với cộng đồng (tiết 1)
. BÀI 13 CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG (tiết 1) Cộng đồng DânCộng đồng nghề nghiệp Cộng đồng gia đình Cộng đồng dân tộc Cộng đồng c.trị - xã hội Con người Cộng. BÀI TẬP TÌNH HUỐNG NHÂN NGHĨA Lớp 10B2 BÀI 13 CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG (tiết 1) Lớp 10B2 BÀI 13 CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG (tiết 1) Lớp 10B2 BÀI 13 CÔNG DÂN
 • 17
 • 4,813
 • 15

bài 13 công dân với cộng đồng tiết 2

bài 13 công dân với cộng đồng tiết 2
. người khác có ý thức tham gia các hoạt động chung của cộng đồng . • Ý nghĩa : -Sống hoà nhập với cộng đồng sẽ có thêm niềm vui và sức mạnh vượt qua những. nhập với tập thể lớp ,trường học , với cộng đồng nơi ở . Chúng ta cần phải : + Tôn trọng đoàn kết quan tâm , gần gũi , vui vẻ , cởi mở , chan hoà với thầy
 • 14
 • 4,092
 • 18

bai 13. Cong dan voi vong dong

bai 13. Cong dan voi vong dong
. GIÁO ÁN GIẢNG DẠY SỐ 2 Bài 13 CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG (Tiết 1) Tại lớp: 10 5 Phòng học: 11 Giáo sinh: Phan Thị Hiên GVHD: Nguyễn. trò như thế nào đối với cuộc sống của con người, chúng ta cùng tìm hiểu bài học ngày hôm nay. Bài 13 Công dân với cộng đồng (tiết 1) 3. Tiến trình lên lớp Hoạt động 1: Sử dụng các phương pháp vấn
 • 8
 • 645
 • 1

Bài 13: Công dân với cộng đồng(t1)

Bài 13: Công dân với cộng đồng(t1)
. dạy: 18/03/2010. Bài 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG (Tiết 1) I. Mục đích yêu cầu. Học xong bài này HS cần đạt được: 1. Về kiến thức: - Hiểu được thế nào là cộng đồng và vai trò của cộng đồng trong. cộng đồng khác nhau như cộng đồng gia đình, cộng đồng dân cư, cộng đồng làng xã, cộng đồng ngôn ngữ, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. GV: Cá nhân và cộng đồng có mối quan hệ mật thiết với. trong nhất mà công dân hiện nay có thể có. Hoạt động 3: Thảo luận nhóm (15 phút) Tìm hiểu về trách nhiệm của công dân với cộng đồng. Nhân nghĩa: GV: Chia lớp thành 4 nhóm, phân công vị trí, quy
 • 7
 • 2,884
 • 3

Bài 13: Công dân với cộng đồng (t1)

Bài 13: Công dân với cộng đồng (t1)
. cộng đồng khác nhau như cộng đồng gia đình, cộng đồng dân cư, cộng đồng làng xã, cộng đồng ngôn ngữ, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. GV: Cá nhân và cộng đồng có mối quan hệ mật thiết với. 18/03/2010. Bài 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG (Tiết 1) I. Mục đích yêu cầu. Học xong bài này HS cần đạt được: 1. Về kiến thức: - Hiểu được thế nào là cộng đồng và vai trò của cộng đồng trong cuộc. sẽ góp phần vào sự lớn mạnh của cộng đồng. Ngược lại, cộng đồng sẽ tạo điều kiện, cơ sở cho sự đồng đối với cuộc sống của con người. a. Cộng đồng là gì? Cộng đồng là toàn thể những người cùng
 • 7
 • 1,848
 • 5

Bài 13: Công dân với cộng đồng(t2)

Bài 13: Công dân với cộng đồng(t2)
. Tiết PPCT: 30 Ngày soạn: 17/03/2010 Ngày dạy: 25/03/2010 Bài 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG ( Tiết 2) I. Mục tiêu bài học: Học xong bài này HS cần đạt được 1. Về kiến thức: - Hiểu được thế nào. hợp tác, vì sao, làm thế nào để sống hoà nhập, hợp tác. Chúng ta sẽ tìm hiểu tiết 2 của bài 13: Công dân với cộng đồng. 3.2. Nội dung: Hoạt động của GV và HS Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: (10 phút). trồng lúa nước, chăn nuôi đúng cách. Người dân bản không còn nghĩ bỏ bản mà đi nữa. Anh cảm thấy đã hoàn thành tốt 2. Trách nhiệm của công dân đối với cộng đồng. a. Nhân nghĩa. b. Hoà nhập. Sống
 • 8
 • 4,643
 • 9

Bai 13 Cong dan voi cong dong (trinh dien)chinhsua.ppt

Bai 13 Cong dan voi cong dong (trinh dien)chinhsua.ppt
. TRÒ CỦA CĐ BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG 2. TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG DÂN a b a b c BÀI 13 CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG KT BÀI CŨ ND BÀI MỚI CỦNG CỐ 1. CỘNG ĐỒNG VÀ VAI TRÒ CỦA CĐ BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI. CỦA CĐ BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG 2. TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG DÂN a b a b c BÀI 13( Tiết 1) CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG KT BÀI CŨ ND BÀI MỚI CỦNG CỐ 1. CỘNG ĐỒNG VÀ VAI TRÒ CỦA CĐ BÀI 13: CÔNG DÂN. VÀ VAI TRÒ CỦA CĐ BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG 2. TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG DÂN a b a b c GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ Sinh viên: Nguyễn Thị Hà – GDCT 4A GVHD: Nguyễn Thành Minh BÀI 13 CÔNG DÂN VỚI CỘNG
 • 19
 • 846
 • 0

Bài 13: Công dân với cộng đồng(T2)

Bài 13: Công dân với cộng đồng(T2)
. của công dân với cộng đồng. a. Nhân nghĩa b. Hoà nhập * Khái niệm Những hình ảnh sau nói lên điều gì? Gần gũi, không xa lánh, tham gia các hoạt động xã hội 2. Trách nhiệm của công dân với. thương mọi người. Quan tâm, giúp đỡ đồng cam cộng khổ với nhân dân. Vì vậy Bác luôn được nhân dân tin cậy và yêu mến. Bác Hồ đã làm gì để sống hoà nhập với mọi người? Tình huống 4 Kim Chi và Bích. ĐỘC 2. Trách nhiệm của công dân với cộng đồng. a. Nhân nghĩa b. Hoà nhập * Làm gì để sống hoà nhập - Tôn trọng, đoàn kết, quan tâm, giúp đỡ, vui vẻ cởi mở, chan hoà với bạn bè, thầy cô giáo
 • 28
 • 663
 • 1

Bài 13: Công dân với công đồng (tiết 2)

Bài 13: Công dân với công đồng (tiết 2)
. của câu ca dao trên? Bài 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG (tiết 2) Võ Thị Ngọc Thơ Bài 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG (tiết 2) Võ Thị Ngọc Thơ Bài 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG (tiết 2) Võ Thị Ngọc Thơ . với mọi người.  Là sự ghi lòng tạc dạ với công lao của các thế hệ đi trước. KIỂM TRA BÀI Bài 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG (tiết 2) Võ Thị Ngọc Thơ Bài 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG (tiết 2) Võ. BÀI CŨ A B Bài 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG 2.Trách nhiệm của công dân đối với cộng đồng A B C Nguyễn Văn Phan Bài 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG (tiết 2) Võ Thị Ngọc Thơ KIỂM TRA BÀI Câu hỏi:
 • 33
 • 1,795
 • 16

Bài 13 Công dân với cộng đồng(t2) THAO GIẢNG

Bài 13 Công dân với cộng đồng(t2) THAO GIẢNG
Bài giảng môn Giáo dục công dân 10 Bài 13 Công dân với cộng đồng (t2) THAO GIẢNG 2018. Bài giảng môn Giáo dục công dân 10 Bài 13 Công dân với cộng đồng (t2) THAO GIẢNG 2018. Bài giảng môn Giáo dục công dân 10 Bài 13 Công dân với cộng đồng (t2) THAO GIẢNG 2018. ... hội Trách nhiệm công dân với cộng đồng a Nhân nghĩa b Hòa nhập c Hợp tác Bài 13: CƠNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG (tiết 2) Trách nhiệm công dân với cộng đồng b Hòa nhập Bài 13: CƠNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG (tiết... đồng Hình ảnh Bác Hồ với nhân dân Hoạt động niên tình nguyện Khám sức khỏe cho người dân Dạy chữ cho em nhỏ Bài 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG (tiết 2) Trách nhiệm cơng dân với cộng đồng b Hòa nhập...KIỂM TRA BÀI CŨ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG *** ` TRƯỜNG THPT ĐƯỜNG AN MÔN: GDCD Bài 13 CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG (Tiết 2) Cộng đồng vai trò cộng đồng xã hội a Cộng đồng gì? b Vai trò cộng đồng
 • 44
 • 12
 • 0
1 2 3 4 .. >