Tổng hợp tài liệu :

đề thi thử THPTQG 2019 sinh học chuyên hà tĩnh lần 1 có lời giải

Đề thi thử Vật Lý trương THPT Chuyên Tĩnh lần 2

Đề thi thử Vật Lý trương THPT Chuyên Hà Tĩnh lần 2
. TRƯỜNG THPT CHUYÊN TĨNH ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 20 08 Đề thi chương trình không phân ban Môn thi: VẬT LÝ, Khối A Đề thi 50 câu trình. đó phải điều chỉnh để vật cách tiêu điểm trước của vật kính một đoạn bao nhiêu? A. 0, 622 5(cm). B. 0 ,22 5(cm). C. 0, 622 5(mm). D. 0 ,22 5(mm). Câu 3. Một con
 • 6
 • 1,032
 • 8

Đề thi thử môn Toán trường THPT Chuyên Tĩnh lần 2 năm 2013

Đề thi thử môn Toán trường THPT Chuyên Hà Tĩnh lần 2 năm 2013
. ứng. ⇔ ⇔ 44 )2( 2 22 +−+=−+=− bbaibaiz 22 8844 22 ==+−−+ bba 22    += += 22 11 RRII RRII 5 121 2 =−=−⇒ RRIIII ) 52; ( 1 −−= aaII )1 62; 2( 2 −−−= aaII ( ) ( ) ( ) 5 521 622 5 2 2 22 12 =−+−−++⇔=− aaaaIIII ⇔ 525 20 526 0605 22 ++−=+−. yx 1 ∆∈ ⇒ )26 ;4 ;2( tttAB +−−−−= 2 ∆∈ ⇒ 2 ∆ )1;1 ;2( 2 −−=u ⊥ 2 ∆ 0. 2 =uAB ⇔⇔ 2 7 ; 2 7 ;1 kk k −− + 1 ∆∈ ⇒ 1 4 11 2 7 1 2 =⇔ −− = − − = − + k k k k ⇒ ) ,2; 2;0( −=AB )0 ;2; 2( −=AC )2; 0 ;2( −=BC 22 22       3 11 ; 3 8 ; 3 5 3 62 2 3 . −=⇒ x 2 cos2 ∫ + − 3 0 22 )cos21(.cos ).sin.(cos π xx dxxx 2= ⇒ t 2 1 3 =⇒= tx π ∫ + 2 1 2 )1. (2 1 tt dt dt tt ∫         + − 2 1 2 1 11 2 1 1 ln 2 1 2 . 2 1 +t t ) 3 2 ln 3 1 ln.( 2 1 2 1 ln. 2 1 2ln 2 1 − 0 60' =∠ AHA 3a 60 2a a a M C A A
 • 5
 • 374
 • 1

Đề thi thử THPTQG môn Toán THPT chuyên Lào Cai lần 1 năm 2016

Đề thi thử THPTQG môn Toán THPT chuyên Lào Cai lần 1 năm 2016
Câu 1 (2.0 điềm). Cho hàm số y= x3 – 3x2 + 2  a) Khảo sát sự biến thiên và và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho. b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng 24x - y -5=0   Câu 2 (1,0 điếm) Giải phương trình sinx(2sinx + 1) = cox(2cosx  + √3) Cầu 3 (1,0 điếm). Cho số phức z thỏa mãn hệ thức (i+3)z + (2+i)/i =  (2 -i)z. Tìm môđun của số phức w = z-i  Câu 4 (1.0 điểm). Trong cụm thi xét công nhận tốt nghiệp THPT thí sinh phái thi 4 môn trong đó 3 môn buộc Toán, Văn. Ngoại ngữ và 1 môn do thi tinh tự chọn trong số các môn: Vật li. Hóa học. Sinh học, Lịch sử vả Địa lý. Một trường THPT 90 học sinh đăng ki dự thi. trong đó 30 học sinh chọn mỏn Vật lỉ vả 20 học sinh chọn môn Hóa học. Chọn ngẫu nhiên 3 học sinh bất kỳ của trường đó. Tính xắc suất để trong 3 học sinh đó luôn cả học sinh chọn môn Vật lí và học sinh chọn môn Hóa học. Câu 5 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD đấy ABCD là hình vuông cạnh bằng 2a. Hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng (ABCD) là trung điểm H của cạnh AB. Góc giữa mặt phẳng (SCD) và mặt phẳng (ABCD) bằng 600. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD. Tính theo a khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và BD. Câu 6. (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt cầu (S): (x – 1)2 + (y – 2)2 + (z – 3)2 = 9 và đường thẳng ∆: (x – 6)/-3 = (y – 2)/2 = (z – 2)/2. Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua M(4;3;4), song song với đường thẳng ∆ và tiếp xúc với mặt cầu (S) Câu 7 (1,0  điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hình vuông ABCD đỉnh C thuộc đường thẳng d: x + 2y – 6 = 0, điểm M(1;1) thuộc cạnh BD. Biết rằng hình chiếu vuông góc của điểm M trê cạnh AB và AD đều nằm trên đường thẳng ∆: x + y – 1 = 0. Tìm tọa độ đỉnh C. Tuyensinh247.com tiếp tục cập nhật các đề thi thử THPT Quốc gia 2015 hay nhất, các em chý ý theo dõi.  
 • 1
 • 1,259
 • 6

De thi thu THPTQG 2017 mon tran hung dao TPHCM lan 1 co loi giai chi tiet file WORD

De thi thu THPTQG 2017 mon tran hung dao TPHCM lan 1 co loi giai chi tiet file WORD
... TIẾT Tải WORD + Đáp án lời giải chi tiết link : http://dethithpt.com/document/a2280 /de- thi- thu- thpt-quoc-gia-nam -2 017 - mon- tieng-anhthpt -tran- hung- dao- tphcm- lan- 1- co- loi- giai- chi- tiet- file- word- mien-phi.html... feel uncomfortable If a business colleague comes closer than 1. 2 meters, the most common response is to move (26) ……… Some interesting (27) ……… have been done in libraries If strangers come too... the intruder Living in cities has made people develop new skills for dealing with situations where they are very close to strangers Most people on crowded trains try not to look at strangers;
 • 6
 • 687
 • 6

Đề thi thử THPTQG 2017 hóa học THPT đô lương lần 1 chuyên vĩnh phúc lần 3 lời giải

Đề thi thử THPTQG 2017 hóa học THPT đô lương lần 1 chuyên vĩnh phúc lần 3 có lời giải
Đề thi thử THPTQG 2017 hóa học THPT đô lương lần 1 chuyên vĩnh phúc lần 3 lời giải Đề thi thử THPTQG 2017 hóa học THPT đô lương lần 1 chuyên vĩnh phúc lần 3 lời giải Đề thi thử THPTQG 2017 hóa học THPT đô lương lần 1 chuyên vĩnh phúc lần 3 lời giải Đề thi thử THPTQG 2017 hóa học THPT đô lương lần 1 chuyên vĩnh phúc lần 3 lời giải Đề thi thử THPTQG 2017 hóa học THPT đô lương lần 1 chuyên vĩnh phúc lần 3 lời giải Đề thi thử THPTQG 2017 hóa học THPT đô lương lần 1 chuyên vĩnh phúc lần 3 lời giải Đề thi thử THPTQG 2017 hóa học THPT đô lương lần 1 chuyên vĩnh phúc lần 3 lời giải Đề thi thử THPTQG 2017 hóa học THPT đô lương lần 1 chuyên vĩnh phúc lần 3 lời giải Đề thi thử THPTQG 2017 hóa học THPT đô lương lần 1 chuyên vĩnh phúc lần 3 lời giải Đề thi thử THPTQG 2017 hóa học THPT đô lương lần 1 chuyên vĩnh phúc lần 3 lời giải Đề thi thử THPTQG 2017 hóa học THPT đô lương lần 1 chuyên vĩnh phúc lần 3 lời giải Đề thi thử THPTQG 2017 hóa học THPT đô lương lần 1 chuyên vĩnh phúc lần 3 lời giải Đề thi thử THPTQG 2017 hóa học THPT đô lương lần 1 chuyên vĩnh phúc lần 3 lời giải Đề thi thử THPTQG 2017 hóa học THPT đô lương lần 1 chuyên vĩnh phúc lần 3 lời giải Đề thi thử THPTQG 2017 hóa học THPT đô lương lần 1 chuyên vĩnh phúc lần 3 lời giải Đề thi thử THPTQG 2017 hóa học THPT đô lương lần 1 chuyên vĩnh phúc lần 3 lời giải Đề thi thử THPTQG 2017 hóa học THPT đô lương lần 1 chuyên vĩnh phúc lần 3 lời giải Đề thi thử THPTQG 2017 hóa học THPT đô lương lần 1 chuyên vĩnh phúc lần 3 lời giải Đề thi thử THPTQG 2017 hóa học THPT đô lương lần 1 chuyên vĩnh phúc lần 3 lời giải Đề thi thử THPTQG 2017 hóa học THPT đô lương lần 1 chuyên vĩnh phúc lần 3 lời giải Đề thi thử THPTQG 2017 hóa học THPT đô lương lần 1 chuyên vĩnh phúc lần 3 lời giải Đề thi thử THPTQG 2017 hóa học THPT đô lương lần 1 chuyên vĩnh phúc lần 3 lời giải Đề thi thử THPTQG 2017 hóa học THPT đô lương lần 1 chuyên vĩnh phúc lần 3 lời giải
 • 24
 • 398
 • 0

Đề thi thử THPTQG Toán 2018 THPT Chuyên Thái Bình lần 1

Đề thi thử THPTQG Toán 2018 THPT Chuyên Thái Bình lần 1
... ngh ch bi n  ; 2  Khai báo sách hãng: congphatoan.com 10 0 ĐỀ TẶNG KÈM CƠNG PHÁ TỐN 2 018 G E A Đề số a 21 a a a B C D 2 Câu 31: Cho t p A g m n m phân bi t m t G E B A A B ph ng cho không... h c sinh đ A ln100  4x  2x2   là: A B C Câu 27: T ch s 1, 2, 3, 4, 5, th l p đ c n sinh cg i ć c nam n 4 615 46 51 4 615 4 610 C D B 5236 5236 5236 5263 Câu 35: M t đ thi tr c nghi m... BC DM là: A a m  A   m  2 di n tích c a thi t di n đ́ A 15 62 B a 30 31 C a Câu 50: Cho a, b, c s 15 68 D a 15 17 th c thu c đo n  1;  th a mãn log 32 a  log 32 b  log 32 c 
 • 4
 • 148
 • 1

3 de thi thu THPTQG nam 2018 THPT chuyen thai binh file word co loi giai chi tiet

3 de thi thu THPTQG nam 2018  THPT chuyen thai binh file word co loi giai chi tiet
... Trang 3- B 13- C 23- C 4-C 14-A 24-A 5-C 15-C 25-D 6-B 16-A 26-B 7-B 17-A 27-D 8-A 18-A 28-C 9-B 19-B 29-A 10-D 20-B 30 -B 31 -C 41-A 32 -A 42-A 33 -C 43- D 34 -A 44-B 35 -D 45-C 36 -D 46-B 37 -D 47-B 38 -C... was born 34 What kind of job would a Brahmin likely have? A A priest B A warrior C An inventor D A painter 35 What could replace the word “ruling” in paragraph 3? A defeating B guessing C delaying... trời mưa to, khơng vắng mặt bữa tiệc chia tay đêm qua B could recognize: nhận could hardly recognize: khó nhận wouldn’t have recognized: không nhận don’t recognize: không nhận (thì tại) => đáp
 • 19
 • 401
 • 10

De thi thu THPTQG nam 2018 THPT chuyen thai nguyen lan 1

De thi thu THPTQG nam 2018 THPT chuyen thai nguyen lan 1
... u1  2 018    2un 1   un    un 11  un  1 u  u  , n    n 1 n   Đặt vn 1  un 1   2vn 1   vn 1  ; v1  2 017  cấp số nhân với v1  2 017 n 1 n 11 1   2 017 ... đề thi thử file word lời giải Liên hệ mua file word:096.7979.369 2 017 Ta  lim  1  lim  n  un   n  n  2 018  n  2 017  2 017 2 018  2 018  1  2 017  n   lim  1 2 018  2 017 ... 2 017  1  2 018  n     1   3n2  n2  2020  4n2  2 017   lim   1 n  n2  2020  4n2  2 017   1 1 1 1  n 1 n 1     1       lim   1. 3 3.5 2n   2n  1  2n
 • 26
 • 99
 • 1

DE THI THU THPTQG 2018 SINH HOC

DE THI THU THPTQG 2018 SINH HOC
... sinh dục Hoocmôn (1) , (2), (3) (4) là: A Hoocmôn sinh trưởng, Junvenin, Tirôxin, Testostêrôn B Hoocmôn sinh trưởng, Testostêrôn, Tirôxin, Junvenin C Testostêrôn, Junvenin, Tirôxin, Hoocmôn sinh. .. bào sinh dưỡng riêng rẽ cá thể khơng thể thu dòng chủng III Bằng phương pháp dung hợp tế bào trần thu kiểu gen tứ bội AabbDdMmEe IV Bằng phương pháp lai xa kết hợp với gây đa bội hóa lai thu. .. phấn với nhau, thu F1 gồm 100% hoa đỏ Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 56,25% hoa đỏ : 37,5% hoa hồng : 6,25% hoa trắng Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, phát biểu
 • 6
 • 702
 • 8

4 MÃ ĐỀ đề thi thử môn Anh THPT Hương Khê – Tĩnh lần 1 – 2018

4 MÃ ĐỀ đề thi thử môn Anh THPT Hương Khê – Hà Tĩnh lần 1 – 2018
... QUỐC GIA, MÔN: TIẾNG ANH Năm học 2 01 7- 2 018 MĐ 10 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 MĐ 10 3 B A A C A C C... D C D B D B D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Đăng tải https://tienganhthpt.com MĐ 2 01 A B C D B B D... D C A A C C C C C B D A B B C A B A D B A A D C 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 MĐ 202 A C D D C C D
 • 6
 • 136
 • 1

Đề thi thử môn Anh THPT Kỳ Lâm – Tĩnh lần 1 – 2018

Đề thi thử môn Anh THPT Kỳ Lâm – Hà Tĩnh lần 1 – 2018
... Đáp án – Mã đề thi 579 1. D 11 .B 21. C 31. C 41. A 2.D 12 .C 22.A 32.B 42.B 3.B 13 .B 23.B 33.B 43.A 4.D 14 .D 24.C 34.C 44.C 5.A 15 .A 25.D 35.A 45.C Trang Đăng tải https://tienganhthpt.com 6.B 16 .B 26.A... players have appropriate attitudes and sportsmanship Trang Đăng tải https://tienganhthpt.com Exam24h.com - Thi thử Online miễn phí Question 33: The word “recommend” in paragraph is closest in... achievements in science D Stephen Hawking’s personal life Trang Đăng tải https://tienganhthpt.com Exam24h.com - Thi thử Online miễn phí Question 36: The word “pursued” in paragraph is closest in meaning
 • 6
 • 210
 • 0

65 đề thi thử hóa THPT nguyễn công trứ tĩnh lần 1

65 đề thi thử hóa THPT nguyễn công trứ  hà tĩnh  lần 1
... Đáp án 1- A 2-C 3-A 4-B 5-A 6-B 7-A 8-D 9-B 10 -A 11 -A 12 -D 13 -D 14 -C 15 -D 16 -A 17 -C 18 -B 19 -A 20-D 21- A 22-B 23-C 24-A 25-D 26-A 27-B 28-C 29-D 30-B 31- D 32-D 33-D 34-B 35-A 36-A 37-C 38-A 39-D... AgNO3 Câu 14 : Đáp án C Câu 15 : Đáp án D H2O Đặt mua file word soạn tin “Tơi muốn mua đề hóa 2 018 file word” gửi đến 0982.563. 365 Phản ứng oxi hóa – khử gồm (1) (2) (3) (5) (6) Câu 16 : Đáp án... soạn tin “Tôi muốn mua đề hóa 2 018 file word” gửi đến 0982.563. 365 Câu 11 (NB): Trước năm 50 kỷ XX, công nghiệp hữu dựa nguyên liệu axetilen Ngày nay, nhờ phát triển vượt bậc công nghiệp khai thác
 • 13
 • 59
 • 0

Đề thi thử THPTQG môn sinh học lần 1 năm 2018 – 2019 trường ngô sĩ liên – bắc giang file word lời giải chi tiết

Đề thi thử THPTQG môn sinh học lần 1 năm 2018 – 2019 trường ngô sĩ liên – bắc giang  file word có lời giải chi tiết
... QUỐC GIA LẦN SỞ GD &ĐT BẮC GIANG Năm học 2 018 -2 019 TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN BÀI THI KHOA HỌC TỰ NHIÊN LỚP 12 Đáp án môn : SINH HỌC MĐ MĐ MĐ MĐ MĐ MĐ MĐ MĐ 13 2 209 357 485 570 628 743 896 Câu C C... F1 tứ bội ( rễ ; thân ; to ) tự thụ phấn thu đời tỉ lệ thân thấp hoa trắng 1/ 36 Số nhận xét sai : A B C - HẾT D ĐỀ THI THỬTHI THPT QUỐC GIA LẦN SỞ GD &ĐT BẮC GIANG Năm học. .. bệnh = (2/3 x 1/ 6 + 1/ 3 x 5/6) / (1 – 1/ 3 x 1/ 6) = 7 /17 Xác suất không mang alen bệnh = 10 /17 + Về bệnh máu khó đơng: Xác suất khơng mang alen bệnh = 1/ 2 => Xác suất cần tính = – xác suất không
 • 17
 • 190
 • 0

đề thi thử THPTQG 2019 hóa học THPT chuyên thái bình lần 2 lời giải

đề thi thử THPTQG 2019  hóa học  THPT chuyên thái bình  lần 2  có lời giải
... A 20 0ml dung dịch X : n C6H12O6  n C12H22O11  2a  n Ag  2. 2a  0, 32  a  0,08 Trong 100ml dung dịch X: n C6H12O6  n C12H22O11 = a = 0,08 Sau thủy phân hoàn toàn C 12 H22O11 thu n C6H12O6... A 5,44 B 6,36 C 5,40 D 6 ,28 Câu 26 : Phản ứng sau sai? A 2Fe  3Cl2  2FeCl3 B Cr  2HCl  CrCl2  H2 C 4CO  Fe3O4  3Fe  4CO2 D 2Fe  3H2SO4  Fe2 SO4   3H2 Câu 27 : Đốt cháy hết mol ancol... 15,18 D 19,58 ĐÁP ÁN 1-D 2- A 3-A 4-C 5-D 6-D 7-D 8-C 9-D 10-C 11-D 12- A 13-A 14-B 15-A 16-B 17-D 18-A 19-C 20 -A 21 -C 22 -C 23 -A 24 -C 25 -D 26 -D 27 -B 28 -B 29 -C 30-B 31-C 32- C 33-A 34-D 35-A 36-D
 • 23
 • 708
 • 37
1 2 3 4 .. >