Tổng hợp tài liệu :

Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước thị trấn vạn hà, tỉnh thanh hóa

Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản chi thường xuyên ngân sách Nhà nước cho giáo dục Tiểu học và THCS ở huyện Từ Liêm

Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách Nhà nước cho giáo dục Tiểu học và THCS ở huyện Từ Liêm
Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản chi thường xuyên ngân sách Nhà nước cho giáo dục Tiểu học và THCS ở huyện Từ Liêm . huyện Từ Liêm. Chương 3: Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản chi thường xuyên ngân sách Nhà nước cho giáo dục Tiểu học và THCS ở huyện Từ Liêm. Trong. xuyên ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp giáo dục. Chương 2: Thực trạng quản chi thường xuyên ngân sách Nhà nước cho sự giáo dục Tiểu học và THCS ở huyện
 • 86
 • 1,497
 • 16

quản chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại tỉnh lâm đồng

quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại tỉnh lâm đồng
. của hệ thống ngân sách nhà nước tại Việt Nam 38 2.1.3. Phân cấp ngân sách nhà nướcquản ngân sách nhà nước tại Việt Nam 42 2.1.4. Quản chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Việt Nam. TRẠNG QUẢN CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG 35 2.1. Quản chi ngân sách nhà nước và khuôn khổ pháp tại Việt Nam 35 2.1.1. Hệ thống ngân sách nhà nước tại Việt. VỀ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 5 1.1. Chi ngân sách nhà nước 5 1.1.1. Khái niệm chi ngân sách nhà nước 5 1.1.2. Phân loại chi ngân sách nhà nước 7 1.2. Khuynh hướng gia tăng chi ngân sách nhà nước
 • 13
 • 1,181
 • 10

Một số giải pháp nhằm tăng cường quản chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn thành phố yên bái trong điều kiện hiện nay

Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn thành phố yên bái trong điều kiện hiện nay
. Giáo dục trung học cơ sở và quản chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho giáo dục trung học cơ sở Chương 2: Thực trạng quản chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục trung. trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Yờn Bỏi Chương 3: Một số giải pháp nhằm tăng cường quản chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. nhà nước cho sự nghiệp giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Yờn Bỏi trong điều kiện hiện nay ”.  Mục đích nghiên cứu - Hệ thống hóa một số vấn đề luận cơ bản về chi thường xuyên
 • 76
 • 1,099
 • 11

một số giải pháp hoàn thiện công tác quản chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho giáo dục trung học phổ thông công lập tỉnh hưng yên

một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho giáo dục trung học phổ thông công lập tỉnh hưng yên
. pháp hoàn thiện công tác quản chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho giáo dục trung học phổ thông công lập tỉnh Hưng Yên làm luận văn tốt nghiệp. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: đề tài tập trung. dục THPT công lập tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn 2009 – 2011 - Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản chi thường xuyên NSNN cho giáo dục THPT công lập tỉnh Hưng Yên. Trong. chung về quản chi TX NSNN cho giáo dục trung học phổ thông công lập 1.1 Giáo dục trung học phổ thông công lập với phát triển kinh tế - xã hội 1.1.1 Khái niệm giáo dục trung học phổ thông
 • 54
 • 932
 • 7

Nâng cao hiệu quả quản chi thường xuyên ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc

Nâng cao hiệu quả quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc
. hướng nâng cao hiệu quả quản chi thường xuyên NSNN tỉnh Vĩnh Phúc 78 78 4.1.2. Quan điểm, định hướng nâng cao hiệu quả quản chi thường xuyên ngân sách trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 82. cầu quản chi thường xuyên NSNN tỉnh 14 1.2.3. Hiệu quả quản chi thường xuyên NSNN 27 1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản chi thường xuyên NSNN tỉnh 29 1.3. Kinh nghiệm quản. trạng quản chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 54 3.3. Phân tích hiệu quả quản chi thường xuyên NSNN tỉnh Vĩnh Phúc. 69 3.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả
 • 110
 • 1,767
 • 27

hoàn thiện công tác quản chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục tại quận ba đình

hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục tại quận ba đình
. quản chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục ở quận Ba Đình Chương 3: Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục. thường xuyên ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục tại quận Ba Đình *Mục đích nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu về công tác quản chi thường xuyên NSNN cho sự nghiệp giáo dục trên địa bàn quận. giáo dục theo đúng quy định. 1.3.3. Quy trình quản chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục. Quản chi NSNN nói chung và chi cho sự nghiệp giáo dục nói riêng là quản
 • 64
 • 1,427
 • 13

một số giải pháp tăng cường công tác quản chi thường xuyên ngân sách nhà nước chi giáo dục trung học phổ thông công lập trên địa bàn thành phố hà nội

một số giải pháp tăng cường công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước chi giáo dục trung học phổ thông công lập trên địa bàn thành phố hà nội
. giải pháp tăng cường công tác quản chi thường xuyên ngân sách nhà nước chi giáo dục trung học phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội là sự nghiên cứu của riêng cá nhân tôi. Các số. cho giáo dục THPT công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn từ 2009 – 2011. Chương 3: Một số giải pháp nhằm tăng cường quản chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho giáo dục trung học. nghiệp giáo dục trung học phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội làm luận văn tốt nghiệp. Mục tiêu nghiên cứu: Tập trung phân tích cụ thể thực trạng công tác quản chi thường xuyên
 • 66
 • 785
 • 4

tăng cường quản chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho sự nghiêp y tế trên địa bàn thành phố hà nội

tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho sự nghiêp y tế trên địa bàn thành phố hà nội
. 1: Tổng quan về chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho sự nghiệp y tế. Chương 2: Thực trạng chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho sự nghiệp y tế, trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Chương 3: Một. Chính Hà Nội, tôi đã đi sâu nghiên cứu đề tài Tăng cường quản chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho sự nghiêp y tế trên địa bàn Thành phố Hà Nội Mục đích nghiên cứu của đề tài n y là nhằm. khoản chi cũng được điều chỉnh cho đúng với đường lối. 1.4. NỘI DUNG QUẢN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ CÔNG LẬP. Quy trình quản chi NSNN cho sự nghiệp y tế
 • 69
 • 1,171
 • 8

hoàn thiện quản chi thường xuyên ngân sách nhà nước đối với giáo dục trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh tuyên quang

hoàn thiện quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước đối với giáo dục trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh tuyên quang
. pháp nhằm hoàn thiện quản chi thường xuyên ngân sách nhà nước đối với giáo dục trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, góp phần vào quản chi thường xuyên ngân sách nhà nước chung. trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 57 Bảng 3.9: Chi ngân sách Nhà nước cho giáo dục trung học phổ thông tại Tuyên Quang 62 Bảng 3.10: Cơ cấu chi thường xuyên ngân sách Nhà. học phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 67 3.4.1. Cơ chế phân cấp quản chi thường xuyên ngân sách Nhà nước cho giáo dục trung học phổ thông 67 3.4.2. Kiểm soát chi ngân sách Nhà nước
 • 123
 • 652
 • 4

quản chi thường xuyên ngân sách nhà nước

quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước
. VỀ QUẢN VÀ KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.1 Khái niệm, đặc điểm và vai trò chi thường xuyên của NSNN 1.1.1 Khái niệm về chi thường xuyên Chi thường xuyên. với mục tiêu chính sách . Quyền tự chủ của người quản trong quản chi tiêu ngân sách rất thấp. Người quản được trao quyền tự chủ cao trong quản chi tiêu ngân sách 1.3.2. Qui trình. bổ ngân sách dựa theo thứ tự ưu tiên chi n lược; ° Phi tập trung hóa trong quản ngân sách, người quản được trao quyền chủ động trong chi tiêu. 1.3.1. Sự khác nhau giữa quản ngân sách
 • 74
 • 633
 • 3

Quản chi thường xuyên ngân sách Nhà nước tại tỉnh Lâm Đồng

Quản lý chi thường xuyên ngân sách Nhà nước tại tỉnh Lâm Đồng
. của hệ thống ngân sách nhà nước tại Việt Nam 38 2.1.3. Phân cấp ngân sách nhà nướcquản ngân sách nhà nước tại Việt Nam 42 2.1.4. Quản chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Việt Nam. TRẠNG QUẢN CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG 35 2.1. Quản chi ngân sách nhà nước và khuôn khổ pháp tại Việt Nam 35 2.1.1. Hệ thống ngân sách nhà nước tại Việt. VỀ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 5 1.1. Chi ngân sách nhà nước 5 1.1.1. Khái niệm chi ngân sách nhà nước 5 1.1.2. Phân loại chi ngân sách nhà nước 7 1.2. Khuynh hướng gia tăng chi ngân sách nhà nước
 • 112
 • 776
 • 2

Tăng cường quản chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại kho bạc huyện gia lâm thành phố hà nội

Tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại kho bạc huyện gia lâm thành phố hà nội
MỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN 1LỜI CẢM ƠN iiMỤC LỤC iiiDANH MỤC CÁC BẢNG viDANH MỤC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ viiDANH CÁC CHỮ VIÊT TẮT viiiPHẦN I. MỞ ĐẦU 11.1 Tính cấp thiết của đề tài 11.2 Mục tiêu nghiên cứu 31.2.1 Mục tiêu chung 31.2.2 Mục tiêu cụ thể 31.3 Câu hỏi nghiên cứu 51.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 51.4.1 Đối tượng nghiên cứu 51.4.2 Phạm vi nghiên cứu 5PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 62.1 Cơ sở luận 62.1.1 Một số khái niệm cơ bản 62.1.2 Phân loại chi ngân sách Nhà nước 92.1.3 Vai trò và đặc điểm của quản chi thường xuyên ngân sách Nhà nước 112.1.4 Nguyên tắc chi ngân sách Nhà nước 132.1.5 Chức năng, nhiệm vụ quản của Kho bạc Nhà nước về chi NSNN 142.1.6 Vai trò quản của Kho bạc Nhà nước về chi NSNN 172.1.7 Nội dung quản chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước 212.2 Cơ sở thực tiễn 242.2.1 Quản chi thường xuyên NSNN tại một số nước trên thế giới 24Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page iv2.2.2 Quản chi thường xuyên thường xuyên NSNN tại một số địa phương 262.2.3 Bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn quản chi thường xuyênthường xuyên NSNN 34PHẦN III: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 363.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 363.1.1 Đặc điểm tình hình kinh tế xã hội Huyện Gia lâm 363.1.2 Tổng quan Kho bạc Nhà nước Gia Lâm 373.2 Phương pháp nghiên cứu 433.2.1 Phương pháp thu thập số liệu, thông tin 433.2.2 Phương pháp xử và phân tích số liệu 433.2.3 Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu 44PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 464.1 Tổng quan quản chi thường xuyên NSNN tại Kho bạc Nhà nước HàNội 464.2 Thực trạng quản chi thường xuyên NSNN tại Kho bạc Nhà nướchuyện Gia Lâm 494.2.1 Phân công nhiệm vụ quản chi thường xuyên NSNN ở Kho bạc Nhànước Gia Lâm 494.2.2 Tình hình thu – chi thường xuyên NSNN trên địa bàn Gia Lâm 514.2.3 Thực trạng quản về chi thường xuyên NSNN trên địa bàn Gia Lâm 534.2.4 Thực trạng quản kho quỹ 604.2.5 Thực trạng thanh tra, kiểm tra chế độ chi NSNN 614.2.6 Ý kiến của các đơn vị sử dụng NSNN chi thường xuyên 654.2.7 Hạn chế và nguyên nhân hạn chế trong quá trình kiểm soát chi thườngxuyên Ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Gia Lâm 684.2.8 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản chi thường xuyên NSNN tại Khobạc Nhà nước Gia Lâm 72Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page v4.3 Giải pháp hoàn thiện quản chi thường xuyên NSNN tại Kho bạc Nhànước Gia Lâm 734.3.1 Căn cứ đề xuất giải pháp 734.3.2 Các giải pháp 79PHẦN V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 875.1 Kết luận 875.2 Kiến nghị 88DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 92PHỤ LỤC 95Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page viDANH MỤC CÁC BẢNGBảng 2.1 Chi thường xuyên năm 2010 ở tỉnh Bắc Ninh 28Bảng 3.1 Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của huyện Gia lâm 36Bảng 4.1 Số đơn vị giao dịch và số tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước Gia Lâm 52Bảng 4.2 Số liệu thu, chi NSNN tại KBNN Gia Lâm Nội 2011 2013 53Bảng 4.3 Cơ cấu chi NSNN tại Kho bạc Nhà nước Gia Lâm 56Bảng 4.4 Tình hình chi ngân sách tại Kho bạc Nhà nước Gia Lâm 57Bảng 4.5 Tình hình kiểm soát, thanh toán chi thường xuyên Ngân sách nhànước qua KBNN Gia Lâm giai đoạn 2011 – 2013 58Bảng 4.6 Kiểm soát chi thường xuyên NSNN của các đơn vị tham gia giaodịch tại Kho bạc Nhà nước KBNN Gia Lâm 59Bảng 4.7 Công tác thanh tra, kiểm tra chi NSNN tại Gia Lâm 62Bảng 4.8 Tình hình từ chối thanh toán chi thường xuyên NSNN tại Kho bạcNhà nước Gia Lâm giai đoạn 2010 2013 63Bảng 4.9 do từ chối không thanh toán chi thường xuyên ngân sách nhànước qua các năm 64Bảng 4.10 do từ chối không thanh toán chi thường xuyên ngân sách nhànước theo loại hình đơn vị sử dụng ngân sách 64Bảng 4.11 Ý kiến của các đơn vị sử dụng NSNN về chi thường xuyên 66Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page viiDANH MỤC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊSơ đồ 2.1 Các cơ quan,đơn vị quản chi NSNN thuộc ngành tài chính 13Sơ đồ 3.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy của Kho bạc Nhà nước Gia Lâm 40Sơ đồ 4.1 Kiểm soát chứng từ giao dịch tại Phòng (Tổ) kế toán 51Sơ đồ 4.2 Quản chi thường xuyên NSNN tại Kho bạc Nhà nước 54Đồ thị 4.1 Cơ cấu chi NSNN tại KBNN Hà Nội 47 . quan quản chi thường xuyên NSNN tại Kho bạc Nhà nước Nội 46 4.2 Thực trạng quản chi thường xuyên NSNN tại Kho bạc Nhà nước huyện Gia Lâm 49 4.2.1 Phân công nhiệm vụ quản chi thường. trình kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Gia Lâm 68 4.2.8 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản chi thường xuyên NSNN tại Kho bạc Nhà nước Gia Lâm 72 Học viện. sách Nhà nước 13 2.1.5 Chức năng, nhiệm vụ quản của Kho bạc Nhà nước về chi NSNN 14 2.1.6 Vai trò quản của Kho bạc Nhà nước về chi NSNN 17 2.1.7 Nội dung quản chi thường xuyên Ngân sách
 • 108
 • 575
 • 5

Quản chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
.         Quản chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình . KINH TẾ BÙI THỊ HỒNG GẤM QUẢN CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CHO GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH Chuyên ngành : Kinh tế Chính trị Mã. TẾ BÙI THỊ HỒNG GẤM QUẢN CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CHO GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHÍNH
 • 132
 • 447
 • 5

Hoàn thiện quản chi thường xuyên ngân sách nhà nước Tỉnh ĐăK Nông

Hoàn thiện quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước Tỉnh ĐăK Nông
. Cơ sở luận về quản chi thường xuyên NSNN Chương 2: Thực trạng quản chi thường xuyên NSNN tỉnh Đắk Nông. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản chi thường xuyên NSNN tỉnh Đắk Nông. . ngân sáchchi m 12,94% chi thường xuyên ngân sách tỉnh. 2.3.3. Kết quả quản quyết toán chi thƣờng xuyên tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011-2013. Quản quyết toán chi ngân sách thường xuyên. quả quản chi này như thế nào? - Thực trạng công tác quản chi thường xuyên ngân sách tỉnh Đăk Nông hiện nay diễn ra như thế nào? - Giải pháp hoàn thiện công tác quản chi thường xuyên
 • 26
 • 370
 • 2

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho giáo dục tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho giáo dục tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố Hải Phòng
. vào vấn đề chi NSNN cho giáo dục bậc THPT và chọn đề tài Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho giáo dục tiểu học và THCS trên địa bàn thành. giáo dục Chương 2: Thực trạng chiquản chi thường xuyên NSNN cho giáo dục tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên Chương 3: Một số giải pháp nhằm tăng cường quản chi thường xuyên. xuyên ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục 1.3.1. Nội dung chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục Khái niệm chi ngân sách nhà nước: chi ngân sách nhà nước là quá trình phân phối, sử
 • 74
 • 435
 • 2

Tăng cường công tác quản chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước tại huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang

Tăng cường công tác quản lý chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước tại huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang
Ngân sách nhà nước là nguồn kinh phí được nhà nước sử dụng để tài trợ cho sự tồn tại và hoạt động của hệ thống bộ máy nhà nước, và là công cụ để nhà nước thực hiện các dịch vụ công, chi phối, điều chỉnh các mặt hoạt động khác của đất nước. Trong tiến trình đổi mới, thực hiện cải cách nền tài chính quốc gia, nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản và sử dụng ngân sách nhà nước một cách tiết kiệm và có hiệu quả. Trong đó, việc tăng cường công tác quản thu chi ngân sách nhà nước luôn được Đảng và nhà nước coi là một nội dung quan trọng hàng đầu.Chi ngân sách nhà nước bao gồm các khoản chi phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo đảm hoạt động của bộ máy nhà nước, chi trả nợ của nước, chi viện trợ và các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.Trong đó chi thường xuyên chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng số chi ngân sách nhà nước. Nhiệm vụ của chi thường xuyên là đảm bảo sự hoạt động của các cơ quan nhà nước, đảng, đoàn thể, an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội, thực hiện các nhiệm vụ kinh tế văn hóa xã hội và các nhiệm vụ thường xuyên khác thuộc lĩnh vực nhà nước.Với vai trò trên, chi thường xuyên quyết định khối lượng và chất lượng hoạt động quản nhà nước, giữ gìn chủ quyền và an ninh quốc gia, duy trì và phát triển các sự nghiệp xã hội, các dịch vụ công và đảm bảo cho xã hội hoạt động bình thường. Trong điều kiện tổng nguồn ngân sách còn hạn chế thì việc tiết kiệm chi thường xuyên để giành phần ngày càng cao cho đầu tư phát triển là nhiệm vụ rất quan trọng, vì vậy, trong quá trình quản và sử dụng ngân sách nhà nước cần thựchiện một cách tiết kiệm và có hiệu quả.Luật Ngân sách nhà nước năm 2002 ra đời, đã góp phần quản thu, chi ngân sách đạt được một số kết quả đáng kể, tuy nhiên trong quá trình thực hiện công tác quản chi thường xuyên ngân sách nhà nước còn phát sinh một số vấn đề như trong quá trình lập dự toán của các đơn vị dự toán còn thiếu thực tế, không sát với tình hình nhiệm vụ, khả năng cụ thể của từng đơn vị. Quá trình quản lý, giám sát các đơn vị dự toán trong thực hiện chi tiêu kinh phí còn nhiều hạn chế, không phát hiện kịp thời những khoản chi sai, chi thừa, từ đó dẫn đến tình trạng lãng phí, thất thoát kinh phí hoặc chi tiêu không hiệu quả.Vì muốn tìm hiểu sâu hơn về tầm quan trọng cũng như thực trạng quản chi ngân sách nói chung và quản chi thường xuyên nói riêng ở cấp địa phương của nước ta, mà cụ thể là ở cấp huyện hiện nay nên em xin về thực tập tại Phòng Tài chính kế hoạch huyện Na Hang và chọn đề tài: Tăng cường công tác quản chi thường xuyên NSNN tại huyện Na Hang. . 1: luận chung về Quản chi thờng xuyên ngân sách nhà nớc Chơng 2: Thực trạng công tác quản chi thờng xuyên ngân sách nhà nớc ở huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang. Chơng 3: Giải pháp tăng. 2 Thực trạng công tác quản chi thờng xuyên Ngân sách nhà nớc ở huyện na hang tỉnh tuyên quang 18 2.1. Khái quát của huyện Na Hang và Phòng Tài chính - Kế hoạch huyên Na Hang tỉnh Tuyên Quang. 2.1.1 Quản các khoản chi thờng xuyên. + Quản các khoản chi trả nợ. + Quản chi dự phòng. 1.2 Quản chi thờng xuyên của NSNN: 1.2.1. Nguyên tắc quản chi thờng xuyên NSNN: * Nguyên tắc quản
 • 56
 • 401
 • 3

Quản chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại huyện việt yên, tỉnh bắc giang

Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại huyện việt yên, tỉnh bắc giang
... CÔNG TÁC QUẢN CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG 83 4.1 Phƣơng hƣớng mục tiêu đặt hoàn thiện quản chi thƣờng xuyên NSNN Huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang ... cứu, sở luận quản chi thường xuyên ngân sách cấp huyện Chương 2: Phương pháp nghiên cứu Chương 3: Thực trạng công tác quản chi thường xuyên ngân sách cấp huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. .. 1.3 Quản chi thƣờng xuyên NSNN cấp huyện 20 1.3.1 Chi thƣờng xuyên ngân sách cấp huyện 20 1.3.2 Quản chi thƣờng xuyên ngân sách cấp huyện 23 1.4 Một số kinh nghiệm quản chi
 • 113
 • 401
 • 14

Quản chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại huyện thọ xuân, tỉnh thanh hóa

Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại huyện thọ xuân, tỉnh thanh hóa
... tình hình quản ngân sách huyện địa bàn huyện Thọ Xn tỉnh Thanh Hóa, tơi đ m nh d n lựa chọn đề tài nghiên cứu: Quản chi thường xuyên ngân sách nhà nước huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa làm... 1.2.2 Quản chi thƣ ng xuyên ngân sách 1.2.3 Nguyên tắc quản chi thƣ ng xuyên ngân sách 1.2.4 Yêu c u quản chi thƣ ng xuyên ngân sách 1.2.5 Nội dung quản chi thƣ ng xuyên. .. thiện quản chi thƣ ng xuyên ngân sách 76 3.3.1 ịnh hƣ ng hoàn thiện chi ngân sách huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa t i năm 2020 76 3.3.2 Giải pháp hoàn thiện quản chi
 • 98
 • 107
 • 0

Hoàn thiện công tác quản chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại huyện bố trạch, tỉnh quảng bình

Hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại huyện bố trạch, tỉnh quảng bình
... U NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH Trên sở nghiên cứu thực trạng công tác quản chi thường xuyên ngân TẾ sách nhà nước huyện Bố Trạch, từ đề xuất giải pháp hồn thiện công. .. đề luận thực tiễn ngân sách nhà nước, chi C thường xuyên từ nguồn ngân sách nhà nước - Đánh giá thực trạng công tác quản chi thường xuyên ngân sách nhà nước Ọ địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh. .. khoản chi thường xuyên ẠI 1.2 Tổng quan quản chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp huyện Đ 1.2.1 Chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp huyện 1.2.1.1 Khái niệm chi thường xuyên ngân sách nhà
 • 117
 • 83
 • 1

Luận văn tốt nghiệp : Quản chi thường xuyên ngân sách nhà nước thị trấn Vạn Hà, tỉnh Thanh Hóa

Luận văn tốt nghiệp : Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước thị trấn Vạn Hà, tỉnh Thanh Hóa
Quản chi theo dự toán được coi là rất quan trọng đối với việc quản chi thường xuyên của NS xã. NS xã hàng năm để đầu tư cho nhiều lĩnh vực khác nhau, mức chi cho mỗi loại hoạt động được xác định theo đối tượng riêng, định mức riêng sẽ dẫn đến các mức chi từ NS xã cho các hoạt động cũng có sự khác nhau. Mặt khác, quản theo dự toán thì mới đảm bảo được cân đối ngân sách, tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều hành ngân sách, hạn chế tính tùy tiện trong quản và sử dụng kinh phí ở các đơn vị thụ hưởng ngân sách. ... NSNN: Ngân sách nhà nước UBND: Ủy ban nhân dân HĐND: Hội đồng nhân dân NSX: Ngân sách xã KBNN: Kho bạc nhà nước MLNSNN: Mục lục ngân sách nhà nước KTXH: Kinh tế xã hội NS: Ngân sách VHTT: Văn hóa. .. luận, đề tài chia làm chương sau: Chương 1: Cơ sở luận chung chi quản chi ngân sách cấp xã Chương 2: Thực trạng chi quảnchi thường xuyên ngân sách thị trấn Vạn Hà Chương 3: Giải pháp... 1.1.2 Đặc điểm chi thường xuyên ngân sách xã 1.1.3 Vai trò chi thường xuyên ngân sách xã 1.1.4 Nội dung chi thường xuyên ngân sách xã 1.2 QUẢN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH
 • 63
 • 106
 • 0
1 2 3 4 .. >