Tổng hợp tài liệu :

đề thi thử THPTQG 2019 vật lý chuyên đại học sư phạm hà nội lần 3 có lời giải

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Vật chuyên Đại Học phạm nội năm học 2012 - 2013(có đáp án)

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Vật lý chuyên Đại Học sư phạm hà nội năm học 2012 - 2013(có đáp án)
. án đề thi vào lớp 10 chuyên Trường ĐHSP Nội BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN ĐỀ THI. Đề và đáp án đề thi vào lớp 10 chuyên Trường ĐHSP Nội BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐỀ CHÍNH. lập - Tự do - Hạnh phúc ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN 2012 Môn: Vật (Dùng cho thí sinh thi vào lớp chuyên vật lý) Thời gian làm bài: 150 phút Câu 1
 • 8
 • 6,712
 • 107

Đề thi thử vật chuyên Đại học phạm Nội - Lần 7 - Giải chi tiết

Đề thi thử vật lý chuyên Đại học sư phạm Hà Nội - Lần 7 - Giải chi tiết
. 0988. 978 .238 WEBSITE: violet.vn/lamquocthang Đ/C NHÀ: P 3- TPCL – ĐỒNG THÁP TRƯỜNG ĐHSP NỘI ĐỀ THI THỬ LẦN 7 TRƯỜNG THPT CHUYÊN CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QUỐC GIA 2015 Môn thi: VẬT LÍ (Mã đề 171 ) Thời. Ω Trang - 2 - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) L L L L L L L L L LCL L L L L L C CL ZrGIAI Z Z Zr Zr Z Z ZrR ZrR ZZZrR Z Zr Zr Z ZrR Z ZZr ,53 5) )75 ( .( )75 ( ) )( .()( 4).()( 3) )75 ( (75 1 2 )( 1) (75 22 2 22 2 2 2 22 22 22 222 → − ++ =+ − ++ =+ −=+ ++ −+=→ ++ = −+= Câu. bước sóng bằng A. 0 7 5 λ B. 0 27 5 λ C. 0 15 1 λ D. 0 λ Trang - 9 - λ λ hc hc O =− =− ) 4 1 1 1 (6,13 ) 9 1 4 1 (6,13 Câu 47. Một khung dây quay đều trong từ trường đều với tốc độ góc ω,
 • 11
 • 4,592
 • 34

Đề thi thử tốt nghiệp môn Toán 2014 Đại học phạm Nội

Đề thi thử tốt nghiệp môn Toán 2014 Đại học Sư phạm Hà Nội
. ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 2013 -2014 MÔN TOÁN Thời gian làm bài thi: 120 phút không kể thời gian giao đề I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ. đề I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH ( 7,0 điểm) Câu 1: (3 điểm) Cho hàm số 2 2 1 x y x    (C) 1)Khảo sát hàm số. 2)Tìm m để đường thẳng d: y = 2x + m cắt đồ thị (C) tại 2 điểm phân. x 2 2 2 1 (2 ) 0       (2) Câu 3: (1 điểm)Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD cạnh đáy là a . Tam giác SAC là tam giác đều. Tính thể tích khối chóp S.ABCD . II. PHẦN RIÊNG – PHẦN TỰ CHỌN
 • 2
 • 230
 • 0

Đề thi thử THPT 2017 môn toán trường THPT Lương Thế Vinh Nội lần 1 lời giải và định dạng mcmix

Đề thi thử THPT 2017 môn toán trường THPT Lương Thế Vinh Hà Nội lần 1 có lời giải và định dạng mcmix
File word Đề thi thử THPT QG 2017 môn Toán trường THPT Lương Thế Vinh Nội lần 1. Duy nhất hiện nay cấu trúc 4 phần:+ Nội dung đề căn chỉnh đẹp, thể in ngay.+ Bảng đáp án để dễ chấm.+ Lời giải chi tiết từng câu.+ Định dạng McMix để xáo trắc nghiệm. Xem thêm tại: http:banfileword.com ... Trang ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2 017 THPT LƯƠNG THẾ VINH- NỘI LẦN Banfileword.com BỘ ĐỀ 2 017 MÔN TOÁN BẢNG ĐÁP ÁN 1- C 2-C 3-B 4-D 5-C 6-A 7-B 8-C 9-A 10 -B 11 -D 12 -A 13 -A 14 -C 15 -B 16 -C 17 -C 18 -B... f ( 1 x ) = = ( 2 016 x 2 016 1− x + 2 016 x + 2 016 2 016 1− x + 2 016 ) ( 2 016 ) ( 2 016 + 2 016 x 2 016 1− x + 2 016 + 2 016 1− x 2 016 x + 2 016 ( 1 x 2 016 x + 2 016 ) ) = 2.2 016 + 2 016 ( 2 016 x + 2 016 1− x... BỘ ĐỀ 2 017 MÔN TOÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2 017 THPT LƯƠNG THẾ VINH- NỘI LẦN ĐỊNH DẠNG MCMIX Câu 1: Cho log 15 = a Tính A = log 25 15 theo a a a 2a A A = B A = C A = 2( 1 a ) ( a − 1)
 • 28
 • 1,458
 • 0

Đề thi thử THPTQG 2017 hóa học THPT chuyên nguyễn trãi chuyên đại học phạm nội lần 2 giải

Đề thi thử THPTQG 2017 hóa học THPT chuyên nguyễn trãi chuyên đại học sư phạm hà nội lần 2 có giải
Đề thi thử THPTQG 2017 hóa học THPT chuyên nguyễn trãi chuyên đại học phạm nội lần 2 giải Đề thi thử THPTQG 2017 hóa học THPT chuyên nguyễn trãi chuyên đại học phạm nội lần 2 giải Đề thi thử THPTQG 2017 hóa học THPT chuyên nguyễn trãi chuyên đại học phạm nội lần 2 giải Đề thi thử THPTQG 2017 hóa học THPT chuyên nguyễn trãi chuyên đại học phạm nội lần 2 giải Đề thi thử THPTQG 2017 hóa học THPT chuyên nguyễn trãi chuyên đại học phạm nội lần 2 giải Đề thi thử THPTQG 2017 hóa học THPT chuyên nguyễn trãi chuyên đại học phạm nội lần 2 giải Đề thi thử THPTQG 2017 hóa học THPT chuyên nguyễn trãi chuyên đại học phạm nội lần 2 giải Đề thi thử THPTQG 2017 hóa học THPT chuyên nguyễn trãi chuyên đại học phạm nội lần 2 giải Đề thi thử THPTQG 2017 hóa học THPT chuyên nguyễn trãi chuyên đại học phạm nội lần 2 giải Đề thi thử THPTQG 2017 hóa học THPT chuyên nguyễn trãi chuyên đại học phạm nội lần 2 giải Đề thi thử THPTQG 2017 hóa học THPT chuyên nguyễn trãi chuyên đại học phạm nội lần 2 giải Đề thi thử THPTQG 2017 hóa học THPT chuyên nguyễn trãi chuyên đại học phạm nội lần 2 giải Đề thi thử THPTQG 2017 hóa học THPT chuyên nguyễn trãi chuyên đại học phạm nội lần 2 giải Đề thi thử THPTQG 2017 hóa học THPT chuyên nguyễn trãi chuyên đại học phạm nội lần 2 giải Đề thi thử THPTQG 2017 hóa học THPT chuyên nguyễn trãi chuyên đại học phạm nội lần 2 giải Đề thi thử THPTQG 2017 hóa học THPT chuyên nguyễn trãi chuyên đại học phạm nội lần 2 giải Đề thi thử THPTQG 2017 hóa học THPT chuyên nguyễn trãi chuyên đại học phạm nội lần 2 giải Đề thi thử THPTQG 2017 hóa học THPT chuyên nguyễn trãi chuyên đại học phạm nội lần 2 giải Đề thi thử THPTQG 2017 hóa học THPT chuyên nguyễn trãi chuyên đại học phạm nội lần 2 giải Đề thi thử THPTQG 2017 hóa học THPT chuyên nguyễn trãi chuyên đại học phạm nội lần 2 giải Đề thi thử THPTQG 2017 hóa học THPT chuyên nguyễn trãi chuyên đại học phạm nội lần 2 giải Đề thi thử THPTQG 2017 hóa học THPT chuyên nguyễn trãi chuyên đại học phạm nội lần 2 giải Đề thi thử THPTQG 2017 hóa học THPT chuyên nguyễn trãi chuyên đại học phạm nội lần 2 giải Đề thi thử THPTQG 2017 hóa học THPT chuyên nguyễn trãi chuyên đại học phạm nội lần 2 giải Đề thi thử THPTQG 2017 hóa học THPT chuyên nguyễn trãi chuyên đại học phạm nội lần 2 giải Đề thi thử THPTQG 2017 hóa học THPT chuyên nguyễn trãi chuyên đại học phạm nội lần 2 giải Đề thi thử THPTQG 2017 hóa học THPT chuyên nguyễn trãi chuyên đại học phạm nội lần 2 giải Đề thi thử THPTQG 2017 hóa học THPT chuyên nguyễn trãi chuyên đại học phạm nội lần 2 giải v
 • 26
 • 492
 • 0

đề thi thử môn toán 2017 trường THPT chuyên đại học phạm nội lần 3

đề thi thử môn toán 2017 trường THPT chuyên đại học sư phạm hà nội lần 3
... VĂN ĐÔNG (0 933 88 936 9) LTĐH Toán A B C D Câu 30 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm mặt phẳng (P): Điểm M ϵ (P) cho MA=MB=MC là: A B C D Câu 31 Cho hàm số Khoảng cách hai điểm cực...HUỲNH VĂN ĐÔNG (0 933 88 936 9) LTĐH Toán B C D Câu 10 Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số sau hai điểm cực trị cách trục tung với hàm số A B C D... điểm cực trị đồ thị hàm số bằng: A B C D Câu 32 Gọi nghiệm phương trình Khi bằng: A B C D Câu 33 Với hai số phức khẳng định sau đúng: A B C D Câu 34 Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ đáy ∆
 • 6
 • 176
 • 1

155 đề thi thử THPTQG năm 2017 môn toán THPT lê quý đôn nội file word lời giải

155 đề thi thử THPTQG năm 2017 môn toán  THPT lê quý đôn  hà nội  file word có lời giải
... án D Trang Dựa vào bảng biến thi n đáp án ta thấy: • Đồ thị hàm số tiệm cận đứng tiệm cận ngang • x = 1; y = Hàm số đồng biến khoảng xác định Câu 8: Đáp án A Ta có: log 45 = log + log = = log... 36- C 37- B 45- B 46- C 47- C LỜI GIẢI CHI TIẾT 8- A 18- A 28- B 38- D 48- A 9- B 19- D 29- C 39- C 49- 10- A 20- C 30- B 40- A 50- Câu 1: Đáp án D Hướng dẫn: Hàm số tập xác định D = ( −∞; 2]... Câu 6: Tìm nguyên hàm hàm số f ( x ) = e 1 1x B ∫ f ( x ) dx = e + C x A f ( x ) dx = 2e + C ∫ 1x D ∫ f ( x ) dx = e + C x C f ( x ) dx = e + C ∫ Câu 7: Cho bảng biến thi n sau hàm số hình x −∞
 • 8
 • 154
 • 0

de thi thu thpt quoc gia nam 2017 mon hoa hoc truong thpt chuyen dai hoc su pham ha noi lan 3

de thi thu thpt quoc gia nam 2017 mon hoa hoc truong thpt chuyen dai hoc su pham ha noi lan 3
... + nFe(OH)2 + nFeCO3 + 3nFe3O4 = nHNO3 = 3nFe(NO3 )3 + nNO = 3, 2 mol Câu 28: Đáp án D D 3, 8 http://thiquocgia.vn/ - Cổng luyện thi THPT Quốc gia NXB Giáo dục BaCl2 H 2SO4   93, 2g  n BaSO4 ... 22,4 (3, 57 10 -3 +5 ,36 10 -3) = 0,2 lít = 200 ml Câu 35 : Đáp án B Câu 36 : Đáp án A (1) (2) (3) Câu 37 : Đáp án D D 200 http://thiquocgia.vn/ - Cổng luyện thi THPT Quốc gia NXB Giáo dục Fe + Fe3+ →... 6-B 7-C 8-C 9-D 10-D 11-D 12-A 13- A 14-C 15-A 16-C 17-D 18-A 19-B 20-C 21-B 22-D 23- B 24-B 25-A 26-C 27-C 28-D 29-D 30 -A 31 -B 32 -C 33 -B 34 -D 35 -B 36 -A 37 -D 38 -A 39 -D 40-B LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu
 • 13
 • 258
 • 0

de thi thu thpt quoc gia nam 2017 mon toan truong thpt chuyen dai hoc su pham ha noi lan 3

de thi thu thpt quoc gia nam 2017 mon toan truong thpt chuyen dai hoc su pham ha noi lan 3
... Oxyz, cho điểm S (1; 2; 3) điểm A, B, C thu c trục Ox, Oy, Oz cho hình chóp S.ABC cạnh SA, SB, SC đơi vng góc với Thể tích hình chóp S.ABC 34 3 34 3 34 3 34 3 B C D 12 18 36 Lời giải:... 1200 Thể tích hình hộp là: √ √ √ √ a3 a3 a3 a3 A B C D 12 Trang 4/12 - Mã đề thi: 108 Lời giải: • Từ giả thi t suy AA B = AA D = B A D = 600 Suy AA = A B = A D = AB = B D = D... Bảng biến thi n: x −4 f (x) 3 + −1 − 17 f (x) 10 • Từ bảng biến thi n suy x3 + 3x2 − 9x − 10 > với x ∈ [−4; −1] • Vậy S = [−4; −1] Trang 6/12 - Mã đề thi: 108 Câu 25 Tìm tất điểm thu c đồ thị
 • 12
 • 110
 • 0

de thi thu thpt quoc gia nam 2017 mon hoa hoc truong thpt chuyen dai hoc su pham ha noi lan 3

de thi thu thpt quoc gia nam 2017 mon hoa hoc truong thpt chuyen dai hoc su pham ha noi lan 3
... muối amoni hữu Cho toàn lượng muối amoni hữu vào dung dịch NaOH (dư, đun nóng), thu ⬰,⬰ mol NH Giá trị m là: A Ӹ, B ,98 C Ӹ,5⬰ D Ӹ, Câu 31 : Hòa tan Fe O4 vào dung dịch H SO4 loãng dư thu dung... y Câu 33 : Đáp án B Câu 34 : Nhỏ từ từ & ,5 ml dung dịch hỗn hợp Na CO ⬰,⬰8 vào Ӹ ml dung dịch HCl ⬰,Ӹ KHCO ⬰,Ӹ khuấy Sau phản ứng thu V lít khí CO (đktc) Giá trị V là: A B Ӹ&8 C 8⬰ Câu 34 : Đáp... monome sau đây? A Vinyl clorua B ocrilonitrin C Propilen D Vinyl axetat Câu 13: Cho Ӹ5,⬰⬰ gam glyxin vào ⬰⬰ ml dung dịch HCl, thu dung dịch X Cho X tác dụng vừa đủ với 5⬰ ml dung dịch KOH , thu
 • 13
 • 70
 • 0

33 đề thi thử THPT QG trường THPT chuyên đại học phạm nội lần 2

33 đề thi thử THPT QG trường THPT chuyên đại học sư phạm hà nội  lần 2
... + 0, 02. 64 + 0,015 65) mFe = 2, 24 (g) Câu 31: Đáp án B TN1: nO2 = 0,36 mol nCO2 = 0, 32 mol => nC = 0, 32 mol nH2O = 0,16 mol => nH = 0, 32 mol BTNT O: nO = 2nCO2 + nH2O – 2nO2 = 0, 32. 2 + 0, 32 – 0,36 .2. .. C 6,0 D 7,5 Đáp án 1-C 2- A 3-D 4-D 5-B 6-B 7-C 8-D 9-D 10-A 11-C 12- C 13-A 14-C 15-A 16-B 17-D 18-B 19-B 20 -A 21 -D 22 -A 23 -C 24 -C 25 -A 26 -D 27 -A 28 -A 29 -D 30-B 31-B 32- B 33- C 34-D 35-B 36-A 37-B... quỳ tím chuyển màu Câu 21 : Đáp án D nSO2 = 4,48 : 22 ,4 = 0 ,2 (mol) ; nNaOH = 16: 40 = 0,4 (mol) Ta thấy nNaOH/ nSO2 = => tạo muối Na2SO3 => mNa2SO3 = 0 ,2 126 = 25 , 2( g) Câu 22 : Đáp án A Các phát
 • 16
 • 113
 • 0

38 đề thi thử THPT QG chuyên đại học phạm nội lần 3

38 đề thi thử THPT QG chuyên đại học sư phạm hà nội  lần 3
... 11-B 12-C 13- C 14-A 15-B 16-C 17-B 18-C 19-C 20-D 21-B 22-D 23- B 24-B 25-A 26-C 27-A 28-A 29-C 30 -A 31 -C 32 -D 33 -D 34 -D 35 -A 36 -D 37 -D 38 - D 39 -A 40-B LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án A Cr2O3 tan kiềm...  0, 03m  0 ,31 Gly Ala Val (m  6) : 0, 03 5 m  m  2n  3m  15  n  3; n  Gly  C2 H : 0,16 0, 02 .33 1   %mY  100%  18 ,39 % Gly3 Ala2 : 0, 02 36 Gly Ala Val : 0, 03  Câu 31 : Đáp... cháy hoàn toàn 36 gam E O2 dư, thu CO2, N2 1 ,38 mol H2O Phần trăm khối lượng Y E A 18 ,39 % B 20,72% C 27,58% D 43, 33% Câu 31 : Nhiệt phân hoàn toàn 20,2 gam hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 Fe(NO3)2 thu hỗn hợp
 • 14
 • 175
 • 0

Đề thi thử môn Tiếng Anh THPT Chuyên Đại học phạm Nội lần 4 – 2018

Đề thi thử môn Tiếng Anh THPT Chuyên Đại học sư phạm Hà Nội lần 4 – 2018
Các bạn kéo xuống trang cuối để xem đáp án nhé. Cảm ơn mọi người Các bạn kéo xuống trang cuối để xem đáp án nhé. Cảm ơn mọi người Các bạn kéo xuống trang cuối để xem đáp án nhé. Cảm ơn mọi người Các bạn kéo xuống trang cuối để xem đáp án nhé. Cảm ơn mọi người ...Exam24h.com - Thi thử Online miễn phí Đăng tải https://tienganhthpt.com Exam24h.com - Thi thử Online miễn phí Đăng tải https://tienganhthpt.com Exam24h.com - Thi thử Online miễn... Đăng tải https://tienganhthpt.com Exam24h.com - Thi thử Online miễn phí Đăng tải https://tienganhthpt.com Exam24h.com - Thi thử Online miễn phí Đăng tải https://tienganhthpt.com
 • 6
 • 266
 • 5

Đề thi thử THPTQG năm 2018 môn hóa học THPT chuyên đại học phạm nội lần 3 file word lời giải chi tiết

Đề thi thử THPTQG năm 2018  môn hóa học  THPT chuyên đại học sư phạm hà nội  lần 3  file word có lời giải chi tiết
... 1-A 2-B 3- B 4-A 5-D 6-D 7-B 8-C 9-C 10-A 11-B 12-C 1 3- C 14-A 15-B 16-C 17-B 18-C 19-C 20-D 21-B 22-D 2 3- B 24-B 25-A 26-C 27-A 28-A 29-C 30 -A 31 -C 32 -D 33 -D 34 -D 35 -A 36 -D 37 -D 38 -D 39 -A 40-B LỜI... amin => X1 NaOOC-[CH2]4-COONa C8H14O4 độ bất bào hòa k = (8.2 + -1 4)/2 = => CTCT H3COOC-[CH2]4-COOCH3 => X2 CH3OH A B Sai, nhiệt độ sôi CH3OH < CH3COOH C sai NH 2-[ CH2]6-NH2 làm quỳ tím chuyển... sang màu hồng D Nhiệt độ nóng chảy X3 cao X1 Câu 36 : Cho dãy chất: m-CH3COOC6H4CH3; m-HCOOC6H4OH; ClH3NCH2COONH4; pC6H4(OH)2; p-HOC6H4CH2OH; H2NCH2COOCH3; CH3NH3NO3 Số chất dãy mà mol chất phản ứng
 • 14
 • 62
 • 0
1 2 3 4 .. >