Tổng hợp tài liệu :

Tìm hiểu về hệ thống BMS trong các tòa nhà cao tầng đi sâu nghiên cứu ứng dụng BMS trong tòa nhà bạch đằng hải phòng

Tìm hiểu về hệ thống các NHTM ở Việt Nam.doc

Tìm hiểu về hệ thống các NHTM ở Việt Nam.doc
Tìm hiểu về hệ thống các NHTM ở Việt Nam . Tìm hiểu về hệ thống các NHTM ở Việt NamI/ Giới thiệu chung về các NHTMGiới thiệu chung về Ngân hàng:Ngân hàng bắt nguồn. cho nền kinh tế. Nhưng ở Việt Nam thì các NHTM lại có tính cạnh tranh hơn hẳn các TCTD phi ngân hàng.Tính cạnh tranh của các NHTM với các TCTD phi ngân hàng
 • 25
 • 995
 • 14

Tìm hiểu về hệ thống các NHTM ở Việt Nam,nâng cao khả năng cạnh tranh trong tiến trình hội nhập quốc tế

Tìm hiểu về hệ thống các NHTM ở Việt Nam,nâng cao khả năng cạnh tranh trong tiến trình hội nhập quốc tế
Tài liệu tham khảo tài chính ngân hàng Tìm hiểu về hệ thống các NHTM ở Việt Nam,nâng cao khả năng cạnh tranh trong tiến trình hội nhập quốc tế . Tìm hiểu về hệ thống các NHTM ở Việt NamI/ Giới thiệu chung về các NHTM Giới thiệu chung về Ngân hàng: Ngân hàng bắt nguồn. định cho nền kinh tế. Nhưng ở Việt Nam thì các NHTM lại có tính cạnh tranh hơn hẳn các TCTD phi ngân hàng.Tính cạnh tranh của các NHTM với các TCTD phi ngân
 • 25
 • 529
 • 0

Tìm hiểu về hệ thống các NHTM ở Việt Nam,nâng cao khả năng cạnh tranh trong tiến trình hội nhập quốc tế

Tìm hiểu về hệ thống các NHTM ở Việt Nam,nâng cao khả năng cạnh tranh trong tiến trình hội nhập quốc tế
Tìm hiểu về hệ thống các NHTM ở Việt Nam,nâng cao khả năng cạnh tranh trong tiến trình hội nhập quốc tế . Tìm hiểu về hệ thống các NHTM ở Việt Nam I/ Giới thiệu chung về các NHTM  Giới thiệu chung về Ngân hàng: Ngân hàng bắt. định cho nền kinh tế. Nhưng ở Việt Nam thì các NHTM lại có tính cạnh tranh hơn hẳn các TCTD phi ngân hàng. Tính cạnh tranh của các NHTM với các TCTD phi ngân
 • 26
 • 497
 • 0

Tìm hiểu về Hệ thống đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán các giao dịch chứng khoán

Tìm hiểu về Hệ thống đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán các giao dịch chứng khoán
. hệ thống đăng ký, lưu ký chứng khoán, bù trừ và thanh toán các giao dịch chứng khoán, hay còn gọi tắt là hệ thống lưu ký chứng khoán. Hệ thống lưu ký chứng. hình dịch vụ là đăng ký, lưu ký chứng khoán, bù trừ và thanh toán các giao dịch chứng khoán để hỗ trợ cho việc thực hiện và hoàn tất các giao dịch chứng khoán
 • 5
 • 471
 • 2

Tài liệu Tìm hiểu về Hệ thống đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán các giao dịch chứng khoán ppt

Tài liệu Tìm hiểu về Hệ thống đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán các giao dịch chứng khoán ppt
. hệ thống đăng ký, lưu ký chứng khoán, bù trừ và thanh toán các giao dịch chứng khoán, hay còn gọi tắt là hệ thống lưu ký chứng khoán. Hệ thống lưu ký chứng. hình dịch vụ là đăng ký, lưu ký chứng khoán, bù trừ và thanh toán các giao dịch chứng khoán để hỗ trợ cho việc thực hiện và hoàn tất các giao dịch chứng khoán
 • 4
 • 420
 • 1

Tài liệu Tìm hiểu về Hệ thống đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán các giao dịch chứng khoán pdf

Tài liệu Tìm hiểu về Hệ thống đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán các giao dịch chứng khoán pdf
. hệ thống đăng ký, lưu ký chứng khoán, bù trừ và thanh toán các giao dịch chứng khoán, hay còn gọi tắt là hệ thống lưu ký chứng khoán. Hệ thống lưu ký chứng. hình dịch vụ là đăng ký, lưu ký chứng khoán, bù trừ và thanh toán các giao dịch chứng khoán để hỗ trợ cho việc thực hiện và hoàn tất các giao dịch chứng khoán
 • 5
 • 514
 • 1

Tài liệu Tìm hiểu về Hệ thống đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán các giao dịch chứng khoán docx

Tài liệu Tìm hiểu về Hệ thống đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán các giao dịch chứng khoán docx
. hệ thống đăng ký, lưu ký chứng khoán, bù trừ và thanh toán các giao dịch chứng khoán, hay còn gọi tắt là hệ thống lưu ký chứng khoán. Hệ thống lưu ký chứng. hình dịch vụ là đăng ký, lưu ký chứng khoán, bù trừ và thanh toán các giao dịch chứng khoán để hỗ trợ cho việc thực hiện và hoàn tất các giao dịch chứng khoán
 • 7
 • 461
 • 0

Tìm hiểu về hệ thống quản lý năng lượng BMShệ thống máy phát dự phòng trong tòa nhà

Tìm hiểu về hệ thống quản lý năng lượng BMS và hệ thống máy phát dự phòng trong tòa nhà
Ở Việt Nam, những năm gần đây cũng không khó để nhận ra những đóng góp của các hệ thống tự động trong các công trình công nghiệp và dân dụng. Những khái niệm về quản lý tòa nhà, tiết kiệm năng lượng công trình, bảo vệ môi trường…không còn quá mới mẻ. Để có thể tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này,Với sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Ths.Hoàng Duy Khang em đã được nhận đề tài thiết kế tốt nghiệp : “Tìm hiểu tổng quan về hệ thống BMS” Tuy nhiên đây là hệ thống tương đối rộng và phức tạp, thời gian lại có hạn, chúng em chỉ đi sâu vào nghiên cứu mảng nhỏ trong BMS: “ Tìm hiểu về hệ thống quản lý năng lượng PMS và hệ thống máy phát dự phòng trong tòa nhà ” . . động hóa, trong những năm gần đây khái niệm này đã trở nên quen thuộc chứ không còn là khái niệm chỉ được sử dụng trong những lĩnh vực chuyên môn kỹ thuật đặc thù. Tự động hóa đã góp mặt trong mọi. dự phòng trong tòa nhà ” . Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Ths. Hoàng Duy Khang đã tận tình hướng dẫn chúng em trong quá trình thiết làm bài tập . Em xin cảm ơn các thầy, cô giáo trong bộ. sử dụng thiết bị lâu dài. 2.3 Các hệ thống tự động trong tòa nhà: Việc phân chia hệ thống tự động hóa tòa nhà thành các phần nhỏ khác nhau tuy thuộc vào quan điểm của từng nhà tích hợp hệ thống.
 • 66
 • 1,877
 • 28

tìm hiểu về hệ thống basel trong thanh tra ngân hàng

tìm hiểu về hệ thống basel trong thanh tra ngân hàng
. chức Thanh tra Ngân hàng và hệ thống pháp luật về thanh tra, giám sát ngân hàng còn bất cập so với các thông lệ và chuẩn mực quốc tế về giám sát ngân hàng, nhất là so với yêu cầu thanh tra, . TÌM HIỂU VỀ NGUYÊN TẮC BASEL TRONG THANH TRA NGÂN HÀNG PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ HIỆP ƯỚC BASEL I/ QUÁ TRÌNH RA ĐỜI CỦA HIỆP ƯỚC BASEL: Vào những năm 1980, hệ thống NHTM trên thế. 1988, Uỷ ban Basel về giám sát ngân hàng đã phê duyệt một văn bản đầu tiên lấy tên là Hiệp ước về vốn của Basel (Basel I). Ban đầu, Basel I chỉ áp dụng trong hoạt động của các ngân hàng quốc tế
 • 95
 • 229
 • 0

tìm hiểu về hệ thống basel trong thanh tra ngân hàng việt nam nhóm 10

tìm hiểu về hệ thống basel trong thanh tra ngân hàng việt nam nhóm 10
. L/O/G/O TÌM HIỂU VỀ NGUYÊN TẮC BASEL TRONG THANH TRA NGÂN HÀNG GVHD: Th.S Trịnh Thị Trinh Nhóm: 10 www.themegallery.com NỘI DUNG CHÍNH TIẾN TRÌNH ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN BASEL VÀO HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM. cạnh tranh không công bằng trong cùng một thị trường, đây là điều cấm kỵ trong cơ chế hội nhập. Uỷ ban basel - Bao gồm Thống đốc Ngân hàng Trung ương của nhóm G10 và một số nước có hệ thồng ngân. hoạt động ngân hàng và đảm bảo hạn chế rủi ro trong hệ thống thanh toán liên ngân hàng toàn cầu Mục tiêu  Năm 1998 , Hiệp ước Basel I được ban hành  Ban đầu, Basel I chỉ áp dụng trong hoạt
 • 35
 • 267
 • 0

Báo cáo thực tập tìm hiểu về hệ thống nước khử khoáng của nhà máy đạm phú mỹ

Báo cáo thực tập  tìm hiểu về hệ thống nước khử khoáng của nhà máy đạm phú mỹ
. mắc trong quá trình thực tập, nhờ đó em mới có thể hoàn thành đựợc bài báo cáo này. Em cũng xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc, các cô chú, anh chị bên Nhà máy Đạm Phú Mỹ đã tạo điều kiện. tiếp xúc với thực tế, trao dồi kinh nghiệm sống, kinh nghiệm làm việc cho bản thân mà ngồi trên ghế nhà trƣờng chúng em chƣa đƣợc biết, và thu thập thông tin để hoàn thành bài báo cáo này. . Trên thực tế không có sự thành công nào mà không gắn liền với những sự hỗ trợ, giúp đỡ dù ít hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp của ngƣời khác. Trong suốt thời gian từ khi bắt đầu học tập
 • 51
 • 410
 • 3

Nghiên cứu tìm hiểu về Hệ Thống Tệp trong HĐH Windows

Nghiên cứu tìm hiểu về Hệ Thống Tệp trong HĐH Windows
Lời mở đầu: 4Tổng quan về lý thuyết: 4CHƯƠNG I: Tìm hiểu hệ thống file……………………………….41.Hệ thống tập tin là gì? 42. Các yêu cầu của hệ file53. Một số thao tác của hệ file54. Một số kiểu tổ chức hệ file trong các hệ điều hành55.Các loại file system trong windows6Chương II. Hệ thống tập tin trong windows71.Tổng quan về FAT71.1. FAT1271.2. FAT1671.3. FAT3281.3.1. Tổng quan về kiến trúc FAT3281.3.2.Nhược điểm của FAT32102. Tổng quan về NTFS102.1.Khái niệm NTFS102.2. Cơ bản về NTFS122.2.1.Partition Boot Sector122.2.2.Master File Table132.2.3.File Types Các loại file NTFS132.2.4. Đặc tính của NTFS153. So sánh giữa FAT và NTFS15
 • 20
 • 4,421
 • 1

giới thiệu và tìm hiểu về hệ thống MIMO OFDM, cùng với việc xây dựng lưu đồ thuật toán, mô phỏng và phân tích các vấn đề được nêu ra trong lý thuyết

giới thiệu và tìm hiểu về hệ thống MIMO OFDM, cùng với việc xây dựng lưu đồ thuật toán, mô phỏng và phân tích các vấn đề được nêu ra trong lý thuyết
... Vì mục đích đề tài giới thiệu tìm hiểu hệ thống MIMOOFDM, Cùng với việc xây dựng lưu đồ thuật toán, mô phân tích vấn đề nêu lý thuyết Nội dung đồ án bao gồm chương sau: Chương : Lý thuyết sở Chương... kỹ thuật nghiên cứu thử nghiệm có hệ thống khác làm tương tự Nổi bật hệ thống MIMO Việc sử dụng kỹ thuật hệ thống MIMO cải thiện chất lượng kênh truyền cách đáng kể, nâng cao dung lượng hệ thống. .. công nghệ áp dụng rộng rãi hệ thống Wimax, Vowifi, tiêu chuẩn IEEE Kỹ thuật sở cho hệ thống di dộng thứ 3, thứ hệ thống khác 28 Đồ án tốt nghiệp Đại học GVHD: TS Đặng Xuân Vinh Chương HỆ THỐNG
 • 93
 • 489
 • 0

Tự động hóađề tài tìm hiểu về hệ thống báo cháy fire alamr trong hệ thống PCCC phương thức định địa chỉ kết nối với BMS

Tự động hóađề tài tìm hiểu về hệ thống báo cháy fire alamr trong hệ thống PCCC phương thức định địa chỉ kết nối với BMS
... tâm báo cháy hệ 24V 29 b) Hệ thống báo cháy có địa Sơ đồ kết nối hệ thống báo cháy có địa Hệ thống báo cháy tự động theo địa có loại loại sensor loại module Sensor đầu dò nhiệt khói có địa Khi... sáng - Hệ thống điều hoà không khí thông gió - ACMV - Hệ thống cấp thoát nước - Hệ thống báo cháy - Hệ thống FA - Hệ thống thông báo công cộng - Hệ thống PA - Hệ thống chữa cháy - Hệ thống phân... Nhưng, so với hệ thống báo cháy 24V hệ thống báo cháy 12V không mang tính chuyên nghiệp, loại 12V phải dùng đầu báo dây kết hợp với trung tâm hệ thống báo trộm với bàn phím lập trình Trong hệ thống
 • 40
 • 405
 • 2

Tổng quan các hệ thống máy phụ buồng máy tàu Red Diamond. Đi sâu nghiên cứu và thiết kế các module điều khiển động cơ dị bộ

Tổng quan các hệ thống máy phụ buồng máy tàu Red Diamond. Đi sâu nghiên cứu và thiết kế các module điều khiển động cơ dị bộ
... 7K9(A1-A2; 7) hoạt động - Rơ le 7K9(A1-A2; 7) có điện đóng tiếp điểm 7K9 (1 3-1 4; 6) cấp nguồn cho rơ le 6K1(A1-A2; 6) rơ le 6K5(A1-A2; 6) , 6K6(A1-A2; 6) , 6K7(A1-A2; 6) - Rơ le 6K1(A1-A2; 6)... nuôi lại - Tiếp điểm 7K2 (2 1-2 2; 7) mở - Rơle 7K9(A1-A2; 7) điện - Tiếp điểm 7K9 (1 3-1 4; 6) mở - Khiến cho contactor 6K1(A1-A2; 6) điện làm hệ thống ngừng hoạt động -Tiếp điểm 7K2 (4 3-4 4; 8) đóng... mạch sấy - T1: Biến áp hạ áp - Công tắc S1(1 1-1 2; 40 7-4 68): Nút ấn dừng bơm - Công tắc S1(1 3-1 4; 40 7-4 68): Nút ấn khởi động bơm - Đèn S1(X1, X2; 40 7-4 68): Đèn sáng báo bơm hoạt động - Đèn H1:
 • 65
 • 92
 • 0

Trang thiết bị điện tàu 22500 tấn đi sâu nghiên cứu ứng dụng PLC s7 200 xây dựng chương trình điều khiển hệ thống chống nghiêng tàu thủy

Trang thiết bị điện tàu 22500 tấn đi sâu nghiên cứu ứng dụng PLC s7 200 xây dựng chương trình điều khiển hệ thống chống nghiêng tàu thủy
... tƣởng giao cho đề tài tốt nghiệp: Trang thiết bị đi n tàu 22500T Đi sâu nghiên cứu ứng dụng PLC S7 200 xây dựng chƣơng trình đi u khiển hệ thống chống nghiêng tàu thủy. ” Sau 10 tuần nỗ lực cố gắng,... hệ thống chống nghiêng tàu thủy 41 3.2.4 Phân loại hệ thống 42 3.2.5 Cấu trúc hệ thống chống nghiêng tàu thủy 42 3.3 Xây dựng chƣơng trình đi u khiển cho hệ thống chống nghiêng. .. bảo vệ hệ thống 31 CHƢƠNG 3: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG S7- 200 XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH ĐI U KHIỂN HỆ THỐNG CHỐNG NGHIÊNG TÀU THỦY 35 3.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN PLC S7 – 200 35 3.1.1 PLC gì?
 • 84
 • 96
 • 0

Trang thiết bị điện tàu container 1800 TEU đi sâu nghiên cứu ứng dụng labview xây dựng chương trình giám sát hệ thống chống nghiêng tàu thủy

Trang thiết bị điện tàu container 1800 TEU đi sâu nghiên cứu ứng dụng labview xây dựng chương trình giám sát hệ thống chống nghiêng tàu thủy
... BẢNG ĐI N CHÍNH TÀU CONTAINER 180 0TEU CHƢƠNG II: HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG ĐI N VÀ TỰ ĐỘNG TRÊN TÀU CONTAINER 180 0TEU CHƢƠNG III: ĐI SÂU NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG LABVIEW XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH GIÁM SÁT HỆ THỐNG... giao đề tài tốt nghiệp: “ Trang thiết bị đi n tàu container 1800 TEU - Đi sâu nghiên cứu ứng dụng Labview xây dựng chƣơng trình giám sát hệ thống chống nghiêng tàu thủy. ” Sau thời gian quy định(... 56 3.3 Ứng dụng phần mềm LabVIEW xây dựng chƣơng trình giám sát hệ thống chống nghiêng tàu thủy 59 3.3.1 Xây dựng chƣơng trình giám sát hệ thống chống nghiêng tàu thủy 60 3.3.2
 • 84
 • 85
 • 0

Tìm hiểu về hệ thống BMS trong các tòa nhà cao tầng đi sâu nghiên cứu ứng dụng BMS trong tòa nhà bạch đằng hải phòng

Tìm hiểu về hệ thống BMS trong các tòa nhà cao tầng đi sâu nghiên cứu ứng dụng BMS trong tòa nhà bạch đằng hải phòng
... : 1613102007 Lớp : ĐCL 1001- Ngành Đi n Tự Động Công Nghiệp Tên đề tài : Tìm hiểu hệ thống BMS tòa nhà cao tầng Đi sâu nghiên cứu ứng dụng BMS tòa nhà Bạch Đằng HP NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu... thụ đi n mức thấp Nhằm giúp sinh viên củng cố kiến thức học trường vào việc thiết kế cụ thể.Nay em giao đề tài Tìm hiểu hệ thống BMS tòa nhà cao tầng. Đi sâu nghiên cứu ứng dụng BMS tòa nhà Bạch. .. TÒA NHÀ CAO TẦNG ĐI SÂU NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG BMS TRONG TÒA NHÀ BẠCH ĐẰNG HẢI PHÒNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Sinh viên : Vũ Văn Thắng – MSV : 111033 NGÀNH TỰTựĐỘNG CÔNG Lớp : ĐC1201 -ĐI N
 • 86
 • 56
 • 0
1 2 3 4 .. >