Tổng hợp tài liệu :

Một số giải pháp góp phần tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại công ty TNHH SXTM long phú

một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty tnhh thép tân thắng lợi

một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty tnhh thép tân thắng lợi
. hình tổ chức và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH Thép Tân Thắng Lợi Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Thép Tân Thắng Lợi LUẬN. 1.2.3 .Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp 1.2.3. 1Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tổng vốn kinh doanh Có rất nhiều chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn kinh. LÝ LUẬN VỀ VỐN KINH DOANH VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH 1.1 Vốn kinh doanh và nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp 1.1.1 .Vốn và vốn kinh doanh Vốn là yếu
 • 76
 • 413
 • 0

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG SỐ 5

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG SỐ 5
Trang bìaiLời cam đoaniiMục lụciiiDanh mục các chữ viết tắtviiDanh mục các bảngviiiMỞ ĐẦU1Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANHQUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP31.1. Vốn kinh doanh và nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp31.1.1. Khái niệm và đặc trưng của vốn kinh doanh31.1.1.1. Khái niệm31.1.1.2. Đặc trưng của vốn kinh doanh31.1.1.3. Thành phần của vốn kinh doanh41.1.2. Nguồn hình thành vốn kinh doanh trong doanh nghiệp91.1.2.1. Theo quan hệ sở hữu vốn:91.1.2.2. Theo thời gian huy động và sử dụng vốn101.2. Quản trị vốn kinh doanh của doanh nghiệp111.2.1. Khái niệm và mục tiêu quản trị vốn kinh doanh111.2.2. Nội dung quản trị vốn kinh doanh111.2.2.1. Tổ chức đảm bảo nguồn vốn kinh doanh111.2.2.2. Phân bổ vốn kinh doanh hợp lý141.2.2.3. Quản trị vốn cố định của doanh nghiệp141.2.2.4.Quản trị VLĐ của doanh nghiệp161.2.2.5. Nâng cao không ngừng hiệu suất và hiệu quả sử dụng VKD171.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình quản trị VKD của doanh nghiệp171.2.3.1. Về tình hình tổ chức đảm bảo nguồn vốn kinh doanh:171.2.3.2. Về tình hình phân bổ vốn181.2.3.3. Về tình hình quản trị vốn cố định181.2.3.4. Về tình hình quản trị vốn lưu động201.2.3.5. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu suất và hiệu quả sử dụng VKD231.2.4. Các nhân tố chủ yếu tác động đến quản trị vốn kinh doanh231.2.4.1 Những nhân tố khách quan231.2.4.2 Những nhân tố chủ quan25Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG SỐ 5272.1. Khái quát quá trình hình thành phát triển và đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần cơ khí xây dựng số 5272.1.1. Quá trình thành lập và phát triển công ty272.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty292.1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh......................292.1.2.2. Mô hình tổ chức quản lý302.1.2.3. Tổ chức bộ máy quảntài chính kế toán322.1.2.4. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty332.1.3. Tình hình tài chính chủ yếu của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng số 5352.2. Thực trạng quản trị vốn kinh doanh tại công ty cổ phần cơ khí xây dựng số 5 trong thời gian qua372.2.1. Tình hình vốn kinh doanh và nguồn vốn kinh doanh của công ty cổ phần cơ khí xây dựng số 5.372.2.2. Thực trạng quản trị vốn kinh doanh tại công ty cổ phần cơ khí xây dựng số 5.38 2.2.2.1 Về tổ chức đảm bảo nguồn vốn kinh doanh.382.2.2.2 Về phân bổ vốn kinh doanh422.2.2.3. Tình hình quản trị vốn lưu động432.2.2.4. Tình hình quản trị vốn cố định502.2.2.5. Hiệu suất và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty532.2.3. Đánh giá chung về thực trạng quản trị VKD của công ty trong những năm gần đây552.2.3.1. Kết quả đạt được552.2.3.2. Hạn chế562.2.3.3. Nguyên nhân57Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG SỐ 5583.1. Định hướng phát triển của công ty trong tương lai583.1.1. Bối cảnh kinh tế xã hội583.1.2. Mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty trong tương lai593.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần cơ khí xây dựng số 5603.2.1. Tận dụng triệt để năng lực sản xuất của TSCĐ, khẩn trương đầu tư, đổi mới máy móc, thiết bị, qui trình công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu suất sử dụng TSCĐ.613.2.2. Hoàn thiện phương pháp xác định nhu cầu VLĐ của công ty........623.2.3. Thực hiện phối hợp nhiều biện pháp nhằm quản trị chặt chẽ vốn trong thanh toán.623.2.4. Xác định khối lượng vốn tồn kho dự trữ hợp lý653.2.5. Chú trọng nâng cao trình độ, năng lực của cán bộ công nhân viên trong công tác quản trị doanh nghiệp663.2.6. Chủ động xây dựng kế hoạch huy động vốn cho hoạt động sản xuất hàng năm.673.3. Điều kiện thực hiện các giải pháp683.3.1. Về phía nhà nước.............................................................................683.3.2. Về phía doanh nghiệp......................................................................69KẾT LUẬN70DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO71PHỤ LỤC............................................................................... 72 . trạng quản trị vốn kinh doanh của công ty cổ phần cơ khí xây dựng số 5. Chương 3: Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại công ty cổ phần cơ khí xây dựng số 5. Mặc dù đã. kinh doanh và tình hình quản trị vốn của công ty cổ phần cơ khí xây dựng số 5, em đã quyết định lựa chọn đề tài: “ Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại công ty cổ phần. phần cơ khí xây dựng số 5 . 2. Đối tượng và mục đích nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: tình hình quản trị vốn kinh doanh và các giải pháp nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại công ty cổ phần
 • 93
 • 663
 • 0

Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại công ty TNHH Phùng Hưng

Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại công ty TNHH Phùng Hưng
Vốn kinh doanhmột trong số các yếu tố không thể thiếu đối với sự hình thành, tồn tại và phát triển của mọi doanh nghiệp. Để tiến hành hoạt động SXKD dù dưới hình thức nào thì doanh nghiệp cũng phải có một lượng vốn nhất định. Vốn vừa là cơ sở, vừa là phương tiện cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, không có vốn, doanh nghiệp không thể tiến hành sản xuất kinh doanh. Mục tiêu của các doanh nghiệp là tối đa hóa lợi nhuận, điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải sử dụng vốn sao cho có hiệu quả trong điều kiện thị trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay. Để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải bảo toàn được vốn bỏ ra và làm cho đồng vốn sinh sôi nảy nở nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc tài chính tín dụng và quy định của luật pháp. Quảnvốn kinh doanh có hiệu quả sẽ giúp cho doanh nghiệp có được nhiều lợi thế và khẳng định được vững chắc vị trí của mình trên thị trường. Vì vậy, có thể nói tăng cường quản trị vốn sản xuất kinh doanh đang là một vấn đề bức xúc đặt ra đối với các doanh nghiệp hiện nay.Công ty TNHH Phùng Hưng là một doanh nghiệp tư nhân được thành lập năm 2007 với doanh thu hàng năm vài chục tỷ đồng. Công ty không ngừng mở rộng quy mô hoạt động nhằm tối đa hoá lợi nhuận, tuy nhiên hiệu quả sử dụng VKD của công ty vẫn chưa cao, việc quản lý các loại chi phí của công ty còn nhiều bất cập, chi phí sử dụng vốn vay lớn ảnh hưởng đến kết quả hoạt động SXKD của công ty. Chính vì vậy, vấn đề tăng cường quản trị VKD đối với công ty hiện nay là rất cần thiết, nó quyết định đến khả năng cạnh tranh và vị thế của công ty trong tương lai. Với mong muốn giúp công ty có thể có các giải pháp tăng cường quản trị VKD, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tôi đã lựa chọn đề tài: “Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại công ty TNHH Phùng Hưng”. Phát hiện các nguyên nhân làm hạn chế công tác quản trị vốn, từ đó sử dụng có hiệu quả các nguồn lực ( trong 1 doanh nghiệp thì nguồn lực chính đây chính là VKD) để tạo ra nhiều của cải vật chất hơn cho doanh nghiệp hướng tới mục tiêu của quản trị VKD là tối đa hóa lợi nhuận cho CSH và công ty. ... chung vốn kinh doanh quản trị vốn kinh doanh doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng quản trị vốn kinh doanh công ty TNHH Phùng Hưng thời gian qua Chương 3: Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị. .. NHIỆM HỮU HẠN PHÙNG HƯNG 50 CHƯƠNG 115 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH PHÙNG HƯNG 115 KẾT LUẬN 133 DANH MỤC TÀI LIỆU... LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANHQUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP CHƯƠNG 50 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÙNG HƯNG 50 CHƯƠNG
 • 141
 • 318
 • 2

Giải pháp chủ yếu tăng cường quản trị vốn kinh doanh cho công ty cổ phần đầu tư và công nghệ bắc hà

Giải pháp chủ yếu tăng cường quản trị vốn kinh doanh cho công ty cổ phần đầu tư và công nghệ bắc hà
Giải pháp chủ yếu tăng cường quản trị vốn kinh doanh cho công ty cổ phần đầu tư và công nghệ bắc hà ... trạng quản trị vốn kinh doanhtại Công ty cổ phần đầu tư công nghệ Bắc Hà Chương 3: Các giải pháp chủ yếu tăng cường quản trị vốn kinh doanh Công ty cổ phần đầu tư công nghệ Bắc Hà Lớp: CQ49/11.01... Đối tư ng nghiên cứu: Đối tư ng nghiên cứu đề tài vốn kinh doanh, nguồn vốn kinh doanh giải pháp tăng cường quản trị vốn kinh doanh Công ty cổ phần đầu tư công nghệ Bắc Hà  Mục đích nghiên cứu:... động kinh doanh công ty  Cơ cấu tổ chức hoạt động kinh doanh công ty Công ty cổ phần đầu tư công nghệ Bắc Hà thuộc loại hình công ty cổ phần, để đảm bảo kinh doanh có hiệu quản lý tốt, máy quản
 • 114
 • 147
 • 2

Một số giải pháp góp phần hoàn thiện Quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH TOMIYA SUMMIT GARMENT EXPORT (ppt)

Một số giải pháp góp phần hoàn thiện Quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH TOMIYA SUMMIT GARMENT EXPORT (ppt)
... nghiệp - Tuyển số nhân viên đáp ứng nhu cầu đặt - … 2.2.3 Đánh giá chung (tt) Những tồn - Chưa đa dạng hóa nguồn tuyển mộ - Các bước tuyển dụng rườm rà, gây thời gian chi phí cho tuyển dụng - Chưa... trình tuyển dụng - Đa dạng hóa nguồn tuyển mộ -Liên kết đào tạo -Kết hợp bước tuyển dụng Giải pháp Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo Giải pháp trì nguồn - Đối với đào tạo nhân lực - Đối với đào... 40.527 45.155 38.123 40.000 30.000 20.000 Doanh thu Lợi nhuận 9.839 7.627 10.000 -5 .834 -1 0.000 Năm 2008 Năm 2009 5.450 -2 06 Năm 2010 Năm 2011 Quí I & II 2012 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
 • 21
 • 168
 • 0

Một số giải pháp góp phần hoàn thiện Quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH TOMIYA SUMMIT GARMENT EXPORT

Một số giải pháp góp phần hoàn thiện Quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH TOMIYA SUMMIT GARMENT EXPORT
... 10 8 10 P.QC-KT-MẪU 技術,サンプル 4 4 11 XUẤT NHẬP KHẨU (貿易) 4 4 12 BAO TRI ĐIỆN / MÁY (保全ー電気) 6 6 II TRỰC TIẾP (直接) 885 779 636 749 773 TỔ CẮT-RẬP-THÊU-KEO (裁断) 96 96 81 93 96 CHUYỀN A - ライン 146 129... lợi doanh nghiệp gồm có: - Bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế - Hưu trí - Nghỉ lễ, phép - Ăn trưa doanh nghiệp đài thọ - Trợ cấp doanh nghiệp cho nhân viên có hồn cảnh khó khăn - Q tặng doanh nghiệp... chức - Đào tạo trường đại học, cao đẳng, trung học chun nghiệp, dạy nghề ( tập trung) - Phương pháp hội thảo chun sâu - Phương pháp trò chơi quản trị - Phương pháp mơ - 14 1.3.4.2 Phát tri n
 • 86
 • 171
 • 0

Các giải pháp chủ yếu tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần xây dựng số 5

Các giải pháp chủ yếu tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần xây dựng số 5
... thời gian thực tập Công ty Cổ phần xây dựng số Vinaconex 5, em định chọn đề tài: “ Các giải pháp chủ yếu tăng cường quản trị vốn lưu động Công ty cổ phần xây dựng số 5 cho luận văn tốt nghiệp... động kinh doanh công ty cổ phần xây dựng số Vinaconex 2.1.1 Quá trình thành lập phát triển công ty cổ phần xây dựng số Vinaconex5 2.1.1.1 Tên, địa công ty - Tên công ty: Công ty cổ phần xây dựng. .. phần: Chương 1: Những vấn đề lí luận chung vốn lưu động quản trị vốn lưu động doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng quản trị vốn lưu động Công ty cổ phần xây dựng số thời gian qua Chương 3: Các giải
 • 112
 • 171
 • 1

Giải pháp tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại công ty cổ phần vận tải ô tô số 2

Giải pháp tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại công ty cổ phần vận tải ô tô số 2
... sử dụng vốn Công ty năm 20 12 – 20 13, từ đưa giải pháp tăng cường quản trị vốn kinh doanh Công ty Cổ phần vận tải ô tô số Đề tài tập trung nghiên cứu vào vấn đề vốn công ty như: tình hình vốn, vấn... phát triển đặc điểm hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Vận tải ô tô số 2. 1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty  Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI Ô TÔ SỐ  Tên quốc tế: TRANSPORT AUTOMOBILE... trạng quản trị vốn kinh doanh Công ty Cổ phần vận tải ô tô số thời gian qua 2. 2.1 Tình hình vốn kinh doanh nguồn vốn kinh doanh công ty Xác định cấu nguồn vốn phù hợp với lĩnh vực kinh doanh
 • 92
 • 215
 • 0

Vốn kinh doanhmột số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH nhà nước một thành viên Xuân Hòa

Vốn kinh doanh và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH nhà nước một thành viên Xuân Hòa
Vốn là yếu tố không thể thiếu trong quá trình sản xuất kinh doanh,đồng thời cũng là yếu tố quan trọng nhất đối với sự tăng trưởng của nền kinh tế. Đối với mỗi doanh nghiệp vốn là điều kiện để đổi mới thiết bị, công nghệ, tăng quy mô sản xuất, nâng cao hiệu khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp… Vì vậy, trong cơ chế thị trường, doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải quan tâm đến vấn đề tạo lập vốn, quản lý và sử dụng đồng vốn có hiệu quả nhằm mang lại lợi nhuận cao nhất cho doanh nghiệp.Thực tế cho thấy các doanh nghiệp Việt Nam còn rất lúng túng trong quản lý, sử dụng vốn kinh doanh. Tình hình sử dụng vốn lãng phí, kém hiệu quả, tình trạng chiếm dụng vốn lẫn nhau giữa các doanh nghiệp diễn ra ngày càng phổ biến đã làm hạn chế khả năng cạnh tranh, giảm hiệu quả sản xuất của từng doanh nghiệp. Chính vì vậy, vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của các doanh nghiệp trở thành vấn đề bức xúc.Xuất phát từ ý nghĩa thực tiễn đó, qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH nhà nước một thành viên Xuân Hòa, được sự hướng dẫn và giúo đỡ nhiệt tình của Thạc sỹ Đoàn Hương Quỳnh và các cán bộ phòng Tài chính – Kế toán của Công ty, em đã lựa chọn, nghiên cứu và hoàn thành đề tài “Vốn kinh doanhmột số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH nhà nước một thành viên Xuân Hòa”. ... K44/11.05 Chuyên đề tốt nghiệp Và qua giai đoạn chu kỳ kinh doanh VLĐ lại thay đổi hình thái biểu hiện: từ hình thái vốn tiền tệ ban đầu chuyển sang hình thái vốn vật tư, hàng hóa dự trữ, cuối lại... lượng hàng cần mua kỳ lượng tồn cuối kỳ, tối thiểu hóa chi phí vận chuyển, xếp dỡ, lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho SV: Nguyễn Hải Yến 20 Lớp: K44/11.05 Chuyên đề tốt nghiệp CHƯƠNG THỰC TRẠNG... 2.732.214 nghìn đồng năm công ty nộp 7.900.268 nghìn đồng nên cuối năm 2009 công ty phải SV: Nguyễn Hải Yến 33 Lớp: K44/11.05 Chuyên đề tốt nghiệp nộp 2.732.214 nghìn đồng Qua cho thấy công ty
 • 62
 • 112
 • 0

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ vốn KINH DOANH tại CÔNG TY TNHH MTV KINH đô mền bắc

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ vốn KINH DOANH tại CÔNG TY TNHH MTV KINH đô mền bắc
... quản trị vốn, hiệu quản trị vốn kinh doanh doanh nghiệp - Thực trạng quản trị vốn kinh doanh Công ty TNHH MTV Kinh Đô miền Bắc - Giải pháp nâng cao hiệu quản trị vốn kinh doanh Công ty TNHH MTV. .. luận quản trị vốn kinh doanh, hiệu quản trị vốn kinh doanh doanh nghiệp - Thực trạng quản trị vốn kinh doanh Công ty TNHH MTV Kinh Đô miền Bắc - Giải pháp nâng cao hiệu quản trị vốn kinh doanh Công. .. luận vốn kinh doanh, quản trị vốn kinh doanh, hiệu quản trị vốn kinh doanh - Đánh giá thực trạng quản trị vốn kinh doanh Công ty TNHH MTV Kinh Đô miền 12 Bắc - Đề xuất số giải pháp để nâng cao hiệu
 • 121
 • 361
 • 3

Giải pháp chủ yếu tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty TNHH xây dựng hạ tầng Phú Thọ

Giải pháp chủ yếu tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty TNHH xây dựng hạ tầng Phú Thọ
2. Mục đích nghiên cứuXuất phát từ tình hình thực tiễn, phân tích tình hình quản trị sử dụng vốn lưu động của công ty. Từ đó thấy được những mặt đạt được cần phát huy cũng như xem xét những hạn chế cần khắc phục nhằm đưa ra những biện pháp cụ thể giúp tăng cường hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiện cứu là thực trạng quản lý, sửu dụng vốn lưu động tại công ty TNHH xây dựng hạ tầng Phú Thọ. Phạm vi nghiên cứu: xem xét thực trạng quản lý sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH xây dựng hạ tầng Phú Thọ trong 3 năm 2012, 2013, 2014 trong đó chủ yếu tập trung vào 2 năm gần nhất là 2013 và 2014.4. Phương pháp nghiên cứu.Phương pháp nghiên cứu chủ yếu là phương pháp thống kê, tổng hợp số liệu, so sánh, đánh giá mức độ ảnh hưởng và xu thế biến động của các chỉ tiêu. Ngoài ra còn có một số phương pháp khác.Ngoài lời mở đầu và kết luận, nội dung chủ yếu đề tài của em gồm 3 chương:Chương I: Lý luận chung về vốn lưu động và quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp.Chương II: Thực trạng quản trị vốn lưu động tại Công ty TNHH xây dựng hạ tầng Phú Thọ.Chương III: Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty TNHH xây dựng hạ tầng Phú Thọ.
 • 105
 • 146
 • 0

CÁC GIẢI PHÁP CHỦ yếu NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ vốn KINH DOANH tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP MYTEK

CÁC GIẢI PHÁP CHỦ yếu NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ vốn KINH DOANH tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP MYTEK
... biện pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Em sâu nghiên cứu vấn đề qua luận văn tốt nghiệp với đề tài: Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh công ty TNHH công nghiệp Mytek ... CHUNG VỀ VỐN KINH DOANHQUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Vốn kinh doanh nguồn vốn kinh doanh doanh nghiệp I.1.1 Khái niệm, đặc trưng vốn kinh doanh 1.1.1.1 Khái niệm Trong kinh tế... hiệu sử dụng VKD công ty TNHH công nghiệp Mytek SV: Trịnh Thị Hà CQ48/11.15 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng VKD công ty TNHH công nghiệp Mytek CHƯƠNG
 • 104
 • 204
 • 1

Một số giải pháp góp phần hoàn thiện các hình thức trả lương tại công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại An Thái

Một số giải pháp góp phần hoàn thiện các hình thức trả lương tại công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại An Thái
Một số giải pháp góp phần hoàn thiện các hình thức trả lương tại công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại An TháiMột số giải pháp góp phần hoàn thiện các hình thức trả lương tại công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại An TháiMột số giải pháp góp phần hoàn thiện các hình thức trả lương tại công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại An TháiMột số giải pháp góp phần hoàn thiện các hình thức trả lương tại công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại An TháiMột số giải pháp góp phần hoàn thiện các hình thức trả lương tại công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại An TháiMột số giải pháp góp phần hoàn thiện các hình thức trả lương tại công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại An TháiMột số giải pháp góp phần hoàn thiện các hình thức trả lương tại công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại An TháiMột số giải pháp góp phần hoàn thiện các hình thức trả lương tại công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại An TháiMột số giải pháp góp phần hoàn thiện các hình thức trả lương tại công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại An TháiMột số giải pháp góp phần hoàn thiện các hình thức trả lương tại công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại An TháiMột số giải pháp góp phần hoàn thiện các hình thức trả lương tại công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại An Thái
 • 44
 • 153
 • 0

Thực trạng và một số giải pháp góp phần hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH giầy Annora Việt Nam.docx

Thực trạng và một số giải pháp góp phần hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH giầy Annora Việt Nam.docx
... luận kết toán nguyên vật liệu Công ty TNHH giầy Annora Việt Nam - Nghiên cứu thực trạng kế toán nguyên vật liệu Công ty TNHH giầy Annora Việt Nam - Đưa giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán nguyên vật. .. thiện kế toán nguyên vật liệu Công ty TNHH giầy Annora Việt Nam 91 3.2 Phương hướng hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu Công ty TNHH giầy Annora Việt Nam 92 3.3 Một số ý kiến góp phần hoàn thiện. .. kế toán nguyên vật liệu Công ty TNHH giầy Annora Việt Nam 45 2.2.1.Đặc điểm nguyên vật liệu Công ty TNHH giầy Annora Việt Nam 45 2.2.2.Vai trò nguyên vật liệu sản xuất Công ty TNHH giầy
 • 107
 • 72
 • 0

Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại công ty TNHH đầu tư và phát tiển công nghệ an đình

Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại công ty TNHH đầu tư và phát tiển công nghệ an đình
... quản trị vốn kinh doanh doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng quản trị vốn kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư Phát tiển cơng nghệ An Đình thời gian qua Chương 3: Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản. .. CHUNG VỀ VỐN KINH DOANHQUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH CỦA DN 1.1 Vốn kinh doanh nguồn vốn kinh doanh 1.1.1 Khái niệm đặc trưng vốn kinh doanh Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp,... tăng cường quản trị vốn kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư Phát tiển công nghệ An Đình Qua thời gian học tập nghiên cứu học viện thực tập Công ty TNHH Đầu tư Phát tiển cơng nghệ An Đình, hướng dẫn
 • 124
 • 108
 • 0

Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại công ty TNHH nam thuận

Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại công ty TNHH nam thuận
... Thực trạng quản trị vốn kinh doanh công ty TNHH Nam Thuận thời gian qua Phần 3: Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh công ty TNHH Nam Thuận Do hạn chế trình độ kiến thức,... VỀ VỐN KINH DOANHQUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Vốn kinh doanh nguồn vốn kinh doanh DN 1.1.1 Khái niệm, đặc trưng vai trò vốn kinh doanh 1.1.1.1 Khái niệm vốn kinh doanh Doanh... tài Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh Công ty TNHH Nam Thuận cho luận văn Đối tượng mục đích nghiên cứu đề tài - Đối tượng nghiên cứu: Tình hình sử dụng vốn giải pháp
 • 109
 • 14
 • 0
1 2 3 4 .. >