Tổng hợp tài liệu :

NGÀY 29 CHỨC NĂNG GIAO TIẾP

skkn nâng cao khả năng làm bài trắc nghiệm phần chức năng giao tiếp cho học sinh thpt tĩnh gia

skkn nâng cao khả năng làm bài trắc nghiệm phần chức năng giao tiếp cho học sinh thpt tĩnh gia
. đề tài Nâng cao khả năng làm bài trắc nghiệm phần chức năng giao tiếp cho học sinh THPT làm vấn đề nghiên cứu trong sáng kiến kinh nghiệm của mình. II. Mục đích Khi viết sáng kiến kinh nghiệm. pháp. Khi gặp bài tập phần chức năng giao tiếp thì đa phần chọn đáp án theo cảm tính, hay dịch sang tiếng Việt để làm. Khi giao tiếp thì học sinh không vận dụng kiến thức ở phần Speaking trong. đến nâng cao về lĩnh vực trong chức năng giao tiếp ở những chủ đề thường gặp trong cuộc sống cũng như trong bài thi( có kèm theo bài tập). Hai là tôi đưa ra những kinh nghiệm khi làm bài tập phần
 • 21
 • 552
 • 0

BÀI TẬP VỀ CHỨC NĂNG GIAO TIẾP doc

BÀI TẬP VỀ CHỨC NĂNG GIAO TIẾP doc
. good trip C. Yes, please D. Yes, let’s 2. _ “Thank you very much”_ “______________” BÀI TẬP VỀ CHỨC NĂNG GIAO TIẾP A. Are you worried? B. You’re welcome C. Not all D. Nothing 3. What are you
 • 4
 • 2,261
 • 155

chức năng giao tiếp

chức năng giao tiếp
. Nong Cong I High School English Group EXERCISE: CHỨC NĂNG GIAO TIẾP Exercise 1: Choose the best answer to complete the short dialogues. 1. –“Bye!” –“_____________.” A kittens.” A. two small black B. small two black C. black small two D. two black small EXERCISE: CHỨC NĂNG GIAO TIẾP Exercise 1: Choose the best answer to complete the short dialogues. 1. –“Bye!” –“_____________.” A.
 • 14
 • 550
 • 0

Chức năng giao tiếp & Câu đáp lại trong Tiếng Anh

Chức năng giao tiếp & Câu đáp lại trong Tiếng Anh
. you? Hi, How do you do? C. No, thanks D. Hi Phm Huyn Diu Trng THPT s 2 Phự Cỏt Chức Năng Giao Tiếp & Câu Đáp Lại – Luyện thi TNPT-ĐH Chñ ®Ò 3: saying goodbye - T¹m biÖt * Khi t¹m biÖt ta. free C. Accommodates yourself! D. Go ahead Phm Huyn Diu Trng THPT s 2 Phự Cỏt Chức Năng Giao Tiếp & Câu Đáp Lại – Luyện thi TNPT-ĐH Chñ ®Ò 10: B¸o tin I. tin xÈy ra råi 1. Tin vui Ex: A:. would be great 2: - "Would you like to join our volunteer group this summer?" - "______" A. Do you think I would? B. I wouldn't. Thank you. C. Yes, you're a good
 • 11
 • 1,492
 • 6

chức năng giao tiếp và câu đáp lại

chức năng giao tiếp và câu đáp lại
. vào một trong các trờng hợp sau đây: How are you? Howve you been? Để đáp lại ta dùng: Nguyễn Quang Sơn Trờng THPT Đồng Lộc Tháng 4, 2010 Tel: 01695763383 1 Chức Năng Giao Tiếp Câu Đáp lại. Tel: 01695763383 7 Chức Năng Giao Tiếp Câu Đáp lại Luyện Thi TNPT-ĐH Chủ đề 14: chúc mừng một dịp / ngày lễ Chúc mừng: Happy new year. Happy birthday. Merry Christmas. Đáp lại ta nói: The same. Thanks. Bye! Nguyễn Quang Sơn Trờng THPT Đồng Lộc Tháng 4, 2010 Tel: 01695763383 2 Chức Năng Giao Tiếp Câu Đáp lại Luyện Thi TNPT-ĐH A: Well, its getting later. B: Maybe we can talk again. A:
 • 9
 • 506
 • 11

TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH - Chức năng giao tiếp - CHI TIẾT- CÓ ĐÁP ÁN

TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH - Chức năng giao tiếp - CHI TIẾT- CÓ ĐÁP ÁN
. Chức năng giao tiếp S ư u t ầ m , t ổ ng hợ p P a g e 1 | 39 CHUYÊN ĐỀ: CHỨC NĂNG GIAO TIẾP I/ THANKS AND APOLOGIES A – THANKS – LỜI CÁM ƠN. B: Thank you. I’ll try my best 2. ANSWER – ĐÁP LẠI: You’re welcome No problem Chức năng giao tiếp S ư u t ầ m , t ổ ng hợ p P a g e 2 | 39 It’s OK Not at all Never mind Don’t mention. (lời hứa) 2. ANSWER – ĐÁP LẠI: That’s alright Never mind Don’t worry about it Chức năng giao tiếp S ư u t ầ m , t ổ ng hợ p P a g e 3 | 39 Don’t apologize It doesn’t matter It’s
 • 39
 • 459
 • 1

1 số chú ý về chức năng giao tiếp trong đề thi đại học

1 số chú ý về chức năng giao tiếp trong đề thi đại học
Đừng luôn nghĩ rằng luyện thi đại học Tiếng Anh chỉ toàn ngữ pháp thôi, có rất nhiều khi đề bài đưa ra các câu hội thoại ngắn và đòi hỏi bạn phải điền một câu trả lời xã giao để đáp lại câu nói đó- khi ấy các ngôn ngữ và lời thoại giao tiếp lại rất cần thiết. Tuy nhiên, với lối mòn suy nghĩ luyện thi đại học tiếng Anh – học ngữ pháp nên một số bạn đã vô tình quên mất một mảng cũng rất quan trọng trong Tiếng Anh- đó là Tiếng Anh giao tiếp. Bài học hôm nay, hãy cùng soanbaionline tìm hiểu chức năng này nhé.   I/ THANKS AND APOLOGIES   A .THANKS – LỜI CÁM ƠN      1. SENTENCES AND STRUCTURE  Thank you Thank you very much Thanks Thanks a lot Thanks for your advice I’m really grateful to you It was very kind of you I really/highly appreciate it Thanks anyway (Cám ơn người khác đã giúp mình cho dù điều người đó làm không mang lại lợi ích gì cho mình) Note: Đôi khi, người nói có thể thêm một ít thông tin trong lời cám ơn của mình, đặc biệt là khi cám ơn những lời khuyên, động viên, khen ngợi.   Example 1:  A: What a beautiful dress you’re wearing! B: Thanks. I made it myself.   Example 2:  A: Don’t worry, John. I believe you can make it B: Thank you. I’ll try my best       2. ANSWER – ĐÁP LẠI You’re welcome No problem It’s OK Not at all Never mind Don’t mention it (It’s) my pleasure (dùng trong những tình huống trang trọng)   Example 1:  A: Thanks for reminding me. B: You’re welcome.    B. APOLOGIES – LỜI XIN LỖI    1. SENTENCES AND STRUCTURE. I’m sorry (for…) I’m so / very / terrible / extremely sorry I apologize for… I hope you’ll forgive my… Please accept my apologies for… Note: Thông thường, người xin lỗi sẽ đưa ra lí do phạm lỗi, nhận trách nhiệm về mình, hoặc hứa một điều gì đó.   Example:  Oh, I’m sorry. I didn’t see you. (lí do làm sai) I’m so sorry. It’s all my fault. (nhận trách nhiệm) I’m sorry. I’ll be more careful next time. (lời hứa)     2. ANSWER. That’s alright Never mind Don’t worry about it Don’t apologize It doesn’t matter It’s OK Forget about it No harm done It’s not your fault Please don’t blame yourself.   Example 1: A: I apologize for the noise last night B: Don’t worry about it   Example 2:  A: I’m very sorry. I just forgot to bring your book B: It’s alright   Note: Người nói cũng có thể đưa ra lí do mình tha lỗi cho người khác.   Example 1:  A: I apologize for the noise last night B: Don’t worry about it. I slept very well all night.   II/ ADVICES, SUGGESTIONS AND WARNINGS:   A. LỜI KHUYÊN – ADVICE    1. SENTENCES AND STRUCTURES. You should/ought to: You should pay attention to your study You need to: You need to go see the doctor soon If I were you, I would: If I were you, I would call her right now Why don’t you: why don’ you find another job?   Example 1:  A: My math test is coming, but I’m not ready yet B: If I were you, I would start reviewing it right away   Example 2:  A: I’m always broke at the end of the month B: I think you should reconsider your spending      B.LỜI ĐỀ XUẤT – SUGGESTIONS     1. SENTENCES AND STRUCTURES  What/ How about: How about going to the concert tonight? Why don’t we: Why don’t we take a hiking trip tomorrow? Let’s: Let’s discuss this problm right now We could: We could eat at Pablo’s. It’s wonderfull I suggest we: I suggest we leave the party soon Have you thought of: have you ever thought of giving him a tie?       2. ANSWERS. It’s a good idea Sounds great/Sounds like fun I don’t think it’s a good idea   Example 1:  A: I’m so bored. Sitting around here makes me sick B: How about watching some movies?   Example 2:  A: Next Saturday is Jane’s birthday B: Really? So, let’s make her a surprising party      C. LỜI CẢNH BÁO – WARNINGS        1. SENTENCES AND STRUCTURES. Or: Don’t stay up late, or you’ll be late tomorrow Otherwise: Work harder, otherwise you won’t get promotion Watch out!: Watch out! There’s a hole on the ground Be careful!: Be careful! The box is very heavy You’d better: You’d better no swim too far away        2. ANSWER. OK! I will/won’t Don’t worry. I will/won’t   Example 1:  A: Don’t stay up late, or you’ll be late tomorrow B: Don’t worry, I won’t (stay up late)   Example 2:  A: You’d better submit the assignment on time B: OK. I will (submit the assignment on time)   Những gợi ý câu trả lời mẫu đối với những tình huống thường gặp trong tiếng anh giúp cho chúng ta không chỉ hiểu tiếng anh hơn mà còn giúp trau dồi thêm những cách trả lời để có thể làm bài luyện thi đại học Tiếng Anh thật tốt cũng như có thêm vốn ngoại ngữ để vận dụng trong giao tiếp hàng ngày với người nước ngoài. Chúc các bạn học tốt! ... gợi ý câu trả lời mẫu tình thường gặp tiếng anh giúp cho không hiểu tiếng anh mà giúp trau dồi thêm cách trả lời để làm luyện thi đại học Tiếng Anh thật tốt có thêm vốn ngoại ngữ để vận dụng giao. .. luyện thi đại học Tiếng Anh thật tốt có thêm vốn ngoại ngữ để vận dụng giao tiếp hàng ngày với người nước Chúc bạn học tốt! ... giving him a tie? ANSWERS It’s a good idea Sounds great/Sounds like fun I don’t think it’s a good idea Example 1: A: I’m so bored Sitting around here makes me sick B: How about watching some
 • 3
 • 180
 • 3

BÀI TẬP CHỨC NĂNG GIAO TIẾP P2 (LTĐH THPT QUỐC GIA TIẾNG ANH)

BÀI TẬP CHỨC NĂNG GIAO TIẾP P2 (LTĐH THPT QUỐC GIA TIẾNG ANH)
INVITATIONS, REQUESTS OFFERS:1. A: Would you like a coke?B: __________A. I like coke. Thanks.B. Its OK. Im proud of you.C. Yes, please. But just a small one.D. No, I wouldnt.2. A: How about coming to my English class tonight?B: ________A. Sounds like fun What time?B. English is my favorite subject.C. Dont worry. Thanks.D. Thanks. But whats the problem ?3. A: Do you want to join us for a cup of coffee after work?B: ________
 • 5
 • 359
 • 8

BÀI TẬP CHỨC NĂNG GIAO TIẾP P1 (LTĐH THPT QUỐC GIA TIẾNG ANH)

BÀI TẬP CHỨC NĂNG GIAO TIẾP P1 (LTĐH THPT QUỐC GIA TIẾNG ANH)
I. THANK YOU AND SORRY1. A: Thank you. I couldnt have finished my presentation without your help.B: ___________A. Forget about it. I didnt mean so.B. I highly appreciate what you did.C. It doesnt matter anyway.D. Never mind.2. A: Im sorry. I was stuck in a traffic jam.B: _________A. Its OK. Weve just started.B. Never mind. Thanks.C. Dont apologize. Its all my fault.C. My pleasure.3. A: Dont worry. Ill wake you up tomorrow.B: ___________A. Its alright. Ill call you up.B. Thanks anyway.C. Thanks. Its very kind of you.D. Thanks for your suggestion.
 • 9
 • 423
 • 5

Bài tập chức năng giao tiếp trong đề thi

Bài tập chức năng giao tiếp trong đề thi
Bài tập chức năng giao tiếp trong đề thi là tài liệu của cô Điệu MoonTV biên soạn rất bài bản, bao quát các dạng bài sẽ ra trong đề thi ĐH những năm gần đây. Tài liệu gồm nhiều bài tập và lời giải chi tiết phù hợp dễ hiểu với mọi đối tượng ôn thi ĐH
 • 4
 • 693
 • 7

CHUYÊN ĐỀ NGỮ PHÁP TIẾNG ANH: CHỨC NĂNG GIAO TIẾP

CHUYÊN ĐỀ NGỮ PHÁP TIẾNG ANH: CHỨC NĂNG GIAO TIẾP
... với lời đề nghị người từ chối nêu lý B: Phương án sai “I feel very bored ” (Tôi cảm thấy chán nản.) Câu không liên hệ chặt chẽ với câu đề nghị C: Phương án sai “You’re welcome ” (Rất vui tiếp anh.)... toàn nghĩ/ tin/ cảm thấy ) - I must say that (Tôi phải nói ) Lời khuyên đề nghị (advising or making suggestions) Lời khuyên đề nghị: - If I were you, I would (Nếu anh ) - If I were in your situation/... the carpet Lời đáp: - Thank you/ Thanks (Cảm ơn.) - I will it (Tôi làm thế.) Lời đề nghị giúp đỡ (offering) Lời đề nghị giúp đỡ: - Can/ May I help you? (Để giúp anh.) - Let me help you (Để giúp
 • 13
 • 2,473
 • 116

Chức năng văn bản, chức năng giao tiếp (liên nhân), chức năng biểu hiện trong câu (1)

Chức năng văn bản, chức năng giao tiếp (liên nhân), chức năng biểu hiện trong câu (1)
... diện vừa nêu có cách câu trúc độc thù nó: Những* diêm khác biệt hàn vừa trinh bày cho thây quan điếm nghiên cửu cáu theo ba bình diện: câu vàn bản, câu giao tiếp, câu cách biểu việc ngón ngữ,... diện vừa nêu có cách câu trúc độc thù nó: Những* diêm khác biệt hàn vừa trinh bày cho thây quan điếm nghiên cửu cáu theo ba bình diện: câu vàn bản, câu giao tiếp, câu cách biểu việc ngón ngữ,... tính ưu việt yếu sau đây: - Cấu trúc câu văn cấu trúc đề - thuvết - Coi trọng tính hệ thông công nghệ miẻu tả - Câu trúc câu giao tiếp cấu trúc thức (mood) câu (hay động từ ngôn ngữ biến hình
 • 12
 • 268
 • 0

Chức năng văn bản, chức năng giao tiếp (liên nhân), chức năng biểu hiện trong câu (2)

Chức năng văn bản, chức năng giao tiếp (liên nhân), chức năng biểu hiện trong câu (2)
... đa dân tộc Tiếng Việt hoàn thành xứng đáng chức đối nội, đối ngoại; chức phương tiện giao tiếp, tư duy; phương tiện sáng tạo, cố định văn hóa thành văn Việt Nam Vì vậy, việc coi trọng, tăng cường... làm phương tiện giao tiếp phương tiện tư dân tộc Tiếng Việt trở thành công cụ đoàn kết phát triển đất nước Tiếng Việt không công cụ phát triển văn hóa thành văn mà với cấu trúc, chức đa dạng đảm... Việt phương tiện giao tiếp quan trọng người xã hội Việt Nam Chức trọng yếu trước hết Phan Thị Nguyệt Hoa / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Ngoại ngữ 23 (2007) 217-222 thể lĩnh vực giao tiếp hàng ngày
 • 12
 • 171
 • 0

Bài tập trắc nghiệm chức năng giao tiếp ôn thi THPT QG 2017 môn Tiếng Anh

Bài tập trắc nghiệm chức năng giao tiếp ôn thi THPT QG 2017 môn Tiếng Anh
... lúc, nơi, thi t bi – Tiết kiệm 90% - Luyên thi ĐH, THPT QG với đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ Trường ĐH THPT danh tiếng - H2 khóa tảng kiến thức luyên thi môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý,... ích thông minh, nội dung giảng biên soạn công phu giảng dạy giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi kiến thức chuyên môn lẫn kỹ sư phạm đến từ trường Đại học trường chuyên danh tiếng I Luyện Thi. .. Pham Sỹ Nam, TS Trịnh Thanh Đèo Thầy Nguyễn Đức Tấn - Hoc Toán Nâng Cao/Toán Chuyên/Toán Tiếng Anh: Cung cấp chương trình VClass Toán Nâng Cao, Toán Chuyên Toán Tiếng Anh danh cho em HS THCS lớp
 • 8
 • 1,177
 • 45

NGÀY 29 CHỨC NĂNG GIAO TIẾP

NGÀY 29  CHỨC NĂNG GIAO TIẾP
... afternoon/ evening (Chào.) - Hi/ Hello Have a good day (Chào Chúc anh ngày tốt lành.) Page [31 NGÀY BỨT PHÁ TIẾNG ANH] NGÀY 29 – Chuyên đề 20 Aland English sưu tầm & tổng hợp - How are you?/ How... Could you be so kind to show me how to get to ? (Anh vui lòng đường đến ) Page [31 NGÀY BỨT PHÁ TIẾNG ANH] NGÀY 29 – Chuyên đề 20 Aland English sưu tầm & tổng hợp - Is there a bank near here?/...[31 NGÀY BỨT PHÁ TIẾNG ANH] NGÀY 29 – Chuyên đề 20 Aland English sưu tầm & tổng hợp Câu hỏi chọn lựa (Or questions)
 • 20
 • 54
 • 0

NGÀY 29 CHỨC NĂNG GIAO TIẾP

NGÀY 29  CHỨC NĂNG GIAO TIẾP
... and introducing) Chào hỏi: - Good morning/ afternoon/ evening (Chào.) - Hi/ Hello Have a good day (Chào Chúc anh ngày tốt lành.) Page [31 NGÀY BỨT PHÁ TIẾNG ANH] NGÀY 29 – Chuyên đề 20 Aland English... ngạc.) - You played the game so well (Anh chơi trận đấu hay.) Page [31 NGÀY BỨT PHÁ TIẾNG ANH] NGÀY 29 – Chuyên đề 20 Aland English sưu tầm & tổng hợp - Congratulations! (Xin chúc mừng.) - You... nhiên Từ chối: - I‘m afraid I can‘t I‘m busy now/ I‘m Page [31 NGÀY BỨT PHÁ TIẾNG ANH] NGÀY 29 – Chuyên đề 20 Aland English sưu tầm & tổng hợp được.) - No problem (Khơng vấn đề gì.) - I‘m happy
 • 20
 • 61
 • 1
1 2 3 4 .. >