Tổng hợp tài liệu :

SKKN Một số biện pháp tích cực trong công tác chủ nhiệm lớp đạt hiệu quả

skkn một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệmlớp 9a3, trường thcs lạc hòa

skkn một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm ở lớp 9a3, trường thcs lạc hòa
. bày trong “MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP LÀM TỐT CÔNG TÁC CHỦ NHIỆMLỚP 9A3, TRƯỜNG THCS LẠC HÒA”. Những biện pháp này được tôi áp dụng từ học kì II, năm học 2007 – 2008 và hoàn thiện ở năm học 2008. các thành viên trong lớp thông qua các em. Ví dụ: Ở lớp 9A3 có lớp trưởng ở Vĩnh Thạnh A (Vĩnh Hải), lớp phó học tập ở Hòa Nam (Lạc Hòa) , tổ trưởng tổ 1 ở Ca Lạc (Lạc Hòa) , … Vai trò của GVCN. năng, nhiệm vụ và nội dung của công tác chủ nhiệm. 1, Nhiệm vụ, chức năng và nội dung của người giáo viên chủ nhiệm. a, Chức năng, nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm lớp. Giáo viên chủ nhiệm lớp
 • 34
 • 1,875
 • 47

SKKN một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp

SKKN một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp
Giáo viên chủ nhiệm lớp trước hết phải quản lí toàn diện lớp học và cần nắm vững: hoàn cảnh và những thay đổi, những tác động của gia đình đến học sinh của lớp chủ nhiệm; quản lí toàn diện đặc điểm học sinh của lớp. Nắm vững mục tiêu đào tạo cả về mặt nhân cách và kết quả học tập của học sinh, … để kết hợp giáo dục.Giáo viên chủ nhiệm lớp phải thực hiện tốt nhiệm vụ của một thầy cô giáo nói chung, mẫu mục về đạo đức, gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật và những quy định của nhà nước; nắm vững đường lối, quan điểm giáo dục và vận dụng sáng tạo vào thực tiễn dạy học. Người giáo viên pải tham gia các hoạt động chính trị xã hội với tư cách là lực lượng tri thức trong công cuộc đổi mới, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. . viên. KẾT THÚC VẤN ĐỀ SKKN Một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp Trên đây là một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệmlớp 9A3, trường THCS Lạc Hòa mà tôi đã thực hiện trong công tác chủ nhiệm. Tất cả những gì tôi tìm tòi và áp dụng thành công sẽ được tôi trình bày trong “MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP LÀM TỐT CÔNG TÁC CHỦ NHIỆMLỚP 9A3, TRƯỜNG THCS LẠC HÒA”. Những biện. 22 Giỏi 1 Khá 7 Khá 5 SKKN Một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp TB 1 TB 21 Yếu / Yếu 3 (thi lại) 2, Biện pháp thực hiện – cách làm mới: 2.1, Nhận lớp chủ nhiệm. Trước ngày khai
 • 23
 • 6,714
 • 29

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP LÀM TỐT CÔNG TÁC CHỦ NHIỆMLỚP 9

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP LÀM TỐT CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM Ở LỚP 9
. trong công tác chủ nhiệm. Tất cả những gì tôi tìm tòi và áp dụng thành công sẽ được tôi trình bày trong “MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP LÀM TỐT CÔNG TÁC CHỦ NHIỆMLỚP 9A3, TRƯỜNG THCS LẠC HÒA”. Những biện. quá trình làm công tác chủ nhiệm, ở những năm trước tôi chưa đi sâu vào vấn đề chủ nhiệm mà chỉ ở mức hoàn thành nhiệm vụ, chủ yếu tôi tập trung vào công tác chuyên môn. Chính vì vậy, ở những. và nội dung của công tác chủ nhiệm. 1, Nhiệm vụ, chức năng và nội dung của người giáo viên chủ nhiệm. a, Chức năng, nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm lớp. Giáo viên chủ nhiệm lớp trước hết phải
 • 36
 • 2,842
 • 19

Sáng kiến kinh nghiệm - Một số biện pháp tích cực trong công tác chủ nhiệm lớp

Sáng kiến kinh nghiệm - Một số biện pháp tích cực trong công tác chủ nhiệm lớp
. Sáng kiến kinh nghiệm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP TÍCH CỰC TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Đề tài MỘT SỐ BIỆN PHÁP TÍCH CỰC TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP A/ PHẦN MỞ ĐẦU I/ Lý do. chọn đề tài “ Một số biện pháp tích cực trong công tác chủ nhiệm ” 1/ Cơ sở lý luận Công tác chủ nhiệm lớpmột nội dung về chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên tiểu học. Công tác chủ nhiệm quyết. từng lớp có sự chênh lệch rõ rệt, đâu đó vần còn một số học sinh chất lượng văn hoá và đạo đức chưa cao. Trang 2 / 11 Sáng kiến kinh nghiệm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP TÍCH CỰC TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP -
 • 11
 • 992
 • 2

SKKN Một số biện pháp tích cực trong công tác chủ nhiệm lớp bậc tiểu học

SKKN Một số biện pháp tích cực trong công tác chủ nhiệm lớp bậc tiểu học
. được tầm quan trọng của công tác chủ nhiệm tôi đã mạnh dạn chọn đề tài “ Một số biện pháp tích cực trong công tác chủ nhiệm ” 1/ Cơ sở lý luận Công tác chủ nhiệm lớpmột nội dung về chuyên. KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “MỘT SỐ BIỆN PHÁP TÍCH CỰC TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP” A/ PHẦN MỞ ĐẦU I/ Lý do chọn đề tài Học sinh tiểu học như một tờ giấy trắng dễ vẽ nên một bức tranh đẹp nhưng. định nghĩa rõ thế nào là công tác chủ nhiệmqua quá trình làm công tác này chúng ta tạm quy định với nhau: Công tác chủ nhiệm lớp là hệ thống những kế hoạch, những biện pháp mà người giáo viên
 • 19
 • 6,306
 • 22

SKKN Một số biện pháp tích cực trong công tác chủ nhiệm lớp

SKKN Một số biện pháp tích cực trong công tác chủ nhiệm lớp
. Sáng kiến kinh nghiệm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP TÍCH CỰC TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Trang 1/ 10 Đề tài MỘT SỐ BIỆN PHÁP TÍCH CỰC TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP A/ PHẦN MỞ ĐẦU I/ Lý do. đề tài “ Một số biện pháp tích cực trong công tác chủ nhiệm ” 1/ Cơ sở lý luận Công tác chủ nhiệm lớpmột nội dung về chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên tiểu học. Công tác chủ nhiệm quyết. Tích cực, sáng tạo Em rất thông minh Sáng kiến kinh nghiệm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP TÍCH CỰC TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Trang 9/ 10 nộp đầy đủ các khoản quy định. Cùng chi hội phụ huynh của lớp
 • 10
 • 445
 • 0

MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ LÀM TỐT CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP TRONG TRƯỜNG THPT

MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ LÀM TỐT CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP TRONG TRƯỜNG THPT
. HÓA TRƯỜNG THPT NÔNG CỐNG 2 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ LÀM TỐT CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP TRONG TRƯỜNG THPT Người thực hiện : Trần Thị Quyên Chức vụ : Giáo viên Đơn vị công tác. các giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm nhằm động viên khuyến khích họ. Trên đây là một số kinh nghiệm mà bản thân tôi đúc kết được trong công tác giảng dạy và công tác chủ nhiệm .Trong quá trình. .Do đó công tác chủ nhiệmmột công việc vô cùng khó khăn Công tác chủ nhiệmmột công việc thường xuyên ,khá gắn bó với giáo viên và hầu như giáo viên nào cũng phải trãi qua công tác này
 • 22
 • 377
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm công tác chủ nhiệm lớp : Một số biện pháp nhằm làm tốt công tác chủ nhiệm lớp

Sáng kiến kinh nghiệm công tác chủ nhiệm lớp : Một số biện pháp nhằm làm tốt công tác chủ nhiệm lớp
I.TÊN ĐỀ TÀI:Một số biện pháp nhằm làm tốt công tác chủ nhiệm lớpII.PHẦN MỞ ĐẦU1.Lý do chọn đề tài:1.1 Cơ sở lý luận.Trường học nơi đào tạo thế hệ trẻ thành con người có trình độ văn hoá và cũng là nơi có trách nhiệm luyện cho các em có ý thức học tập,từ đó các em thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ của người học sinh.Tiếp tục phong trào thi đua dạy tốt, học tốt.Đánh giá học sinh theo thông tư 30 vậy nhiệm vụ của người giáo viên chủ nhiệm đòi hỏi phải đánh giá đúng và thực chất năng lực của từng học sinh,làm tốt công tác chủ nhiệm.Nắm chắc được những thuận lợi, khó khăn, hiểu rõ thực tế trường lớp mình, khéo léo tạo mối quan hệ với phụ huynh, đề ra những biện pháp hữu hiệu, tiếp cận gần với các em nhất.Luôn gần gũi, bên cạnh, quan tâm tới hoàn cảnh sống của học sinh (nhất là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt) để động viên, nhắc nhở kịp thời các em. “Con trẻ là cái mầm, cái búp của cả dân tộc.Con trẻ có được nuôi dưỡng, giáo dục hẳn hoi thì dân tộc mới có thể tự cường tự lập.”(Trích “Trẻ em Việt Nam” Hồ Chí Minh 1942 ).Chính vì lý do đó, ở bất kỳ giai đoạn cách nào, Đảng và Nhà nước ta đều giành sự quan tâm đặc biệt chu đáo cho trẻ thơ.Với truyền thống tốt đẹp của dân tộc, thấm nhuần lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh: “Vì lợi ích mười năm trồng câyVì lợi ích trăm năm trồng người”Hơn ai hết, người Giáo viên chủ nhiệm nói riêng, và nhà giáo nói chung phải thấy được trọng trách của mình trong sự nghiệp trồng người. Làm sao cho học sinh yêu thích học tập và hăng hái tham gia các hoạt động tập thể; làm cho các em cảm thấy trường học là ngôi nhà thứ hai của mình và mỗi ngày đến trường của các em thực sự là một ngày vui.1.2 Cơ sở thực tiễn:Năm học 205 2016, là năm học thứ 5 liên tục tôi được Nhà trường phân công giảng dạy đối tượng học sinh lớp 1.Xuất phát từ đặc điểm tình hình chung của học sinh lớp 1: Các em chuyển từ hoạt động vui chơi là chính sang hoạt động học tập, sẽ gò bó hơn về thời gian, bị ràng buộc chặt chẽ bởi các nội quy – quy định của lớp học; đặc biệt các em hoàn toàn lạ lẫm với trường lớp, bạn bè và thầy cô giáo. Khái quạt chung của lớp 1 A: Tổng số HS 37 em, Nữ 24, Dân tộc 2Tất cả các em vừa bước vào môi trường mới nên còn rụt rè,chưa mạnh dạn trong mọi hoạt động.Từ những lý do trên, tôi đưa ra một số kinh nghiệm mà bản thân tôi đã thực hiện trong một số năm học gần đây về công tác chủ nhiệm lớp:“Một số biện pháp nhằm làm tốt công tác chủ nhiệm lớp2. Mục đích nghiên cứu:Bậc Tiểu học công tác chủ nhiệm lớp quan trọng hơn bao giờ hết.Các em cần được hình thành từng bước trong mọi hoạt động ở lớp, từ nề nếp học tập, ý thức kỷ luật, thái độ giao tiếp với thầy cô, bạn bè, trong gia đình và ngoài xã hội.... Hơn nữa đối tượng lớp 1 các em bắt đầu hình thành những phẩm chất đạo đức.Chính vì vậy, muốn cho các em có nề nếp trong học tập cũng như trong sinh hoạt, biết ngăn nắp, gọn gàng, khoa học trong từng hoạt động, người giáo viên phải uốn nắn, rèn giũa cho các em ngay từ khi bước chân vào ngưỡng cửa Nhà trường. Công tác chủ nhiệm ở trường tiểu học nhằm giúp học sinh :Có hiểu biết về một số chuẩn mực hành vi đạo dức và pháp luật phù hợp với lứa tuổi trong các mối quan hệ của các em với bản thân, gia đình, nhà trường, cộng đồng, môi trường tự nhiên và ý nghĩa của việc thực hiện theo chuẩn mực đạo đức đó. Từng bước hình thành kỹ năng nhận xét, đánh giá hành vi của bản thân và những người xung quanh theo chuẩn mực đã học; kỹ năng lựa chọn và thực hiện các hành vi ứng xử phù hợp với chuẩn mực trong các quan hệ cụ thể của cuộc sống, biết nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện .Từng bước hình thành thái độ tự trọng, tự tin, yêu thương, tôn trọng con người, yêu cái thiện, cái đúng, cái tốt, không đồng tình với cái ác, cái sai, cái xấu.
 • 14
 • 561
 • 1

SKKN Một số biện pháp tích cực trong công tác chủ nhiệm lớp 5A trường tiểu học Trưng Vương.

SKKN Một số biện pháp tích cực trong công tác chủ nhiệm lớp 5A trường tiểu học Trưng Vương.
SKKN Một số biện pháp tích cực trong công tác chủ nhiệm lớp 5A trường tiểu học Trưng Vương.SKKN Một số biện pháp tích cực trong công tác chủ nhiệm lớp 5A trường tiểu học Trưng Vương.SKKN Một số biện pháp tích cực trong công tác chủ nhiệm lớp 5A trường tiểu học Trưng Vương.SKKN Một số biện pháp tích cực trong công tác chủ nhiệm lớp 5A trường tiểu học Trưng Vương.SKKN Một số biện pháp tích cực trong công tác chủ nhiệm lớp 5A trường tiểu học Trưng Vương.SKKN Một số biện pháp tích cực trong công tác chủ nhiệm lớp 5A trường tiểu học Trưng Vương.SKKN Một số biện pháp tích cực trong công tác chủ nhiệm lớp 5A trường tiểu học Trưng Vương.SKKN Một số biện pháp tích cực trong công tác chủ nhiệm lớp 5A trường tiểu học Trưng Vương.SKKN Một số biện pháp tích cực trong công tác chủ nhiệm lớp 5A trường tiểu học Trưng Vương.SKKN Một số biện pháp tích cực trong công tác chủ nhiệm lớp 5A trường tiểu học Trưng Vương. ... cứu Một số biện pháp tích cực công tác chủ nhiệm lớp 5A trường tiểu học Trưng Vương năm học 2015 – 2016, 2016 - 2017 Giới hạn đề tài - Tập trung nghiên cứu số biện pháp tích cực công tác chủ nhiệm. .. tốt công tác chủ nhiệm người giáo viên làm công tác chủ nhiệm thật Người thực hiện: Nguyễn Thị Thẩm - Trường TH Trưng Vương Một số biện pháp tích cực công tác chủ nhiệm lớp 5A trường tiểu học Trưng. .. - Trường TH Trưng Vương Một số biện pháp tích cực công tác chủ nhiệm lớp 5A trường tiểu học Trưng Vương tổ chức, hướng dẫn thực hoạt động giáo dục lớp chủ nhiệm Vì giáo viên chủ nhiệm bậc tiểu
 • 20
 • 280
 • 0

skkn một số biện pháp nhằm nâng cao công tác chủ nhiệm lớp

skkn một số biện pháp nhằm nâng cao công tác chủ nhiệm lớp
... công tác chủ nhiệm lớp, năm giảng dạy trường Minh Khai I giao phụ trách lớp Tuy thời gian công tác chưa dài đúc rút cho số kinh nghiệm quý báu nhằm nâng cao hiệu công tác chủ nhiệm lớp Điều chứng... công tác chủ nhiệm lớp với nội dung : Gây hứng thú học tập cho học sinh II NỘI DUNG SÁNG KIẾN 2.1 Cơ sở lý luận: Công tác chủ nhiệm lớp nội dung chuyên môn nghiệp vụ giáo viên tiểu học Công tác. .. viên chủ nhiệm - Bản thân việc giáo viên đứng lớp làm số công tác kiêm nhiệm khác trường nên mặt lớp để theo dõi sát việc học tập rèn luyện học sinh 2.2.1Các biện pháp giải vấn đề: * Biện pháp
 • 22
 • 113
 • 0

Một số biện pháp tích cực trong công tác chủ nhiệm

Một số biện pháp tích cực trong công tác chủ nhiệm
... làm công tác chủ nhiệm lớp, từ trước đến chưa sách tài liệu định nghĩa rõ công tác chủ nhiệm qua q trình làm cơng tác tạm quy định với nhau: Công tác chủ nhiệm lớp hệ thống kế hoạch, biện pháp. .. năm gần đây, ngành giáo dục tập trung đổi phương pháp giáo dục nên công tác chủ nhiệm lớp quan tâm có đòi hỏi cao Qua nhận thức công tác chủ nhiệm, qua trao đổi thảo luận đồng nghiệp, đạo sâu... viên ý thức sâu sắc tầm quan trọng công tác chủ nhiệm nhiệm vụ cao giáo viên chủ nhiệm Tuy nhiên q trình thực tồn số giáo viên thiếu kinh nghiệm sử dụng phương pháp giáo dục thiếu linh hoạt, trình
 • 12
 • 62
 • 0

MỘT số BIỆN PHÁP TÍCH cực TRONG CÔNG tác CHỦ NHIỆM lớp

MỘT số BIỆN PHÁP TÍCH cực TRONG CÔNG tác CHỦ NHIỆM lớp
... vai trò, nhiệm vụ giáo viên chủ nhiệm lớp II- BIỆN PHÁP THỰC HIỆN Từ thực trạng trên, từ đầu năm học tơi mạnh vận dụng biện pháp tích cực công tác chủ nhiệm lớp sau: 1) Xây dựng nề nếp lớp học:... vậy, công tác chủ nhiệm lớp phải thực đồng từ lớp Một đến lớp Năm Nề nếp lớp học, phương pháp học tập, đạo đức, nhân cách kĩ sống học sinh phải giáo viên chủ nhiệm ý xây dựng, rèn giũa từ lớp. .. kỹ lẫn phẩm chất đạo đức Nhận thức tầm quan trọng cơng tác chủ nhiệm tơi mạnh dạn chọn đề tài “ Một số biện pháp tích cực cơng tác chủ nhiệm ” Mong chia sẻ nhận đóng góp chân tình từ thầy giáo,
 • 20
 • 76
 • 0

SKKN một số biện pháp tích cực trong công tác chủ nhiệm lớp

SKKN một số biện pháp tích cực trong công tác chủ nhiệm lớp
... thức tầm quan trọng công tác chủ nhiệm mạnh dạn áp dụng biện pháp vào công tác chủ nhiệm năm học Trên lý tơi lại có sáng kiến Một số biện pháp tích cực cơng tác chủ nhiệm lớpsở lý luận sở... biện pháp tích cực công tác chủ nhiệm lớp" này, tin rắng phù hợp với trường giáo viên Tiểu học 29 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận: Sáng kiến "Một số biện pháp tích cực công tác chủ nhiệm lớp đưa... làm công tác chủ nhiệm lớp, từ trước đến chưa sách tài liệu định nghĩa rõ công tác chủ nhiệm qua q trình làm cơng tác tạm quy định với nhau: Công tác chủ nhiệm lớp hệ thống kế hoạch, biện pháp
 • 33
 • 94
 • 0

SKKN Một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp

SKKN Một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp
SKKN Một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớpSKKN Một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớpSKKN Một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớpSKKN Một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớpSKKN Một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớpSKKN Một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớpSKKN Một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớpSKKN Một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớpSKKN Một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớpSKKN Một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớpSKKN Một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớpSKKN Một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớpSKKN Một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ... biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp Người thực hiện: Phan Thị Mỹ Phụng - Trường Tiểu học Hướng Phùng Một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp Đối tượng nghiên cứu: Một số. . .Một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp I TÊN ĐỀ TÀI: Một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp II PHẦN MỞ ĐẦU: 1.Lí chọn đề tài:... Một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp So với đầu năm học, học sinh có sự tiến cả học tập, lực phẩm chất IV PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHI: 1.Kết luận: Để làm tốt công tác chủ
 • 10
 • 144
 • 0

skkn một số biện pháp nhằn nâng cao công tác chủ nhiệm

skkn một số biện pháp nhằn nâng cao công tác chủ nhiệm
... NCKHSPƯD: Một số biện pháp nâng cao hiệu công tác chủ nhiệm Người thực hiện: Hồ Thị Mỹ Dung – Trường Tiểu học Hướng Phùng 23 Đề tài NCKHSPƯD: Một số biện pháp nâng cao hiệu công tác chủ nhiệm Người... Tiểu học Hướng Phùng 18 Đề tài NCKHSPƯD: Một số biện pháp nâng cao hiệu công tác chủ nhiệm IV KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Từ biện pháp trên, ứng dụng vào công tác chủ nhiệm, trì suốt năm học dẫn đến kết khả... thành công công tác chủ nhiệm giáo viên Tiểu học Người thực hiện: Hồ Thị Mỹ Dung – Trường Tiểu học Hướng Phùng Đề tài NCKHSPƯD: Một số biện pháp nâng cao hiệu công tác chủ nhiệm III PHƯƠNG PHÁP
 • 24
 • 30
 • 0

skkn một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp

skkn một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp
... biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp Người thực hiện: Phan Thị Mỹ Phụng - Trường Tiểu học Hướng Phùng Một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp Đối tượng nghiên cứu: Một số. . .Một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp I TÊN ĐỀ TÀI: Một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp II PHẦN MỞ ĐẦU: 1.Lí chọn đề tài:... Phan Thị Mỹ Phụng - Trường Tiểu học Hướng Phùng Một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp Kết luận: Để làm tốt cơng tác chủ nhiệm lớp, ln đòi hỏi nhiều yếu tố quan trọng Nhưng
 • 10
 • 63
 • 0

SKKN một số GIẢI PHÁP đặc BIỆT TRONG CÔNG tác CHỦ NHIỆM lớp NHẰM GIÁO dục TOÀN DIỆN học SINH có HIỆU QUẢ

SKKN một số GIẢI PHÁP đặc BIỆT TRONG CÔNG tác CHỦ NHIỆM lớp NHẰM GIÁO dục TOÀN DIỆN học SINH có HIỆU QUẢ
... mạnh dạn đưa đề tài Một số giải pháp đặc biệt công tác chủ nhiệm lớp nhằm giáo dục toàn diện học sinh có hiệu quả mà tơi áp dụng nhằm giúp cho thầy cô giáo, bạn đồng nghiệp có tư liệu tham khảo... mục tiêu giáo dục Tại có giáo viên phân công chủ nhiệm lớp nào, đối tượng học sinh lớp tốt, số giáo viên chủ nhiệm lớp đầu cấp tốt lớp dần cuối cấp Vậy đâu? Có phải học sinh lớp họ chủ nhiệm em... điều giáo viên chủ nhiệm Để quản lý học sinh lớphiệu quả, giáo viên chủ nhiệm cần phải hiểu kỹ đối tượng mà quản lý, để nắm vững lớp chủ nhiệm đưa phương pháp phù hợp trước tiên giáo viên chủ
 • 17
 • 60
 • 0

skkn một số biện pháp trong công tác chủ nhiệm lớp 10

skkn một số biện pháp trong công tác chủ nhiệm lớp 10
... Kiến nghi Tài liệu tham khảo 1 2 3 11 14 14 15 16 18 19 19 20 21 ĐỀ TÀI: “MỘT SỐ BIỆN PHÁP TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP 10 MỞ ĐẦU 1.1 Lí chọn đề tài Sinh thời Bác Hồ đã dạy: “Vì lợi ích... đề tài Một số biện pháp công tác chủ nhiệm lớp 10 làm sáng kiến kinh nghiệm của nhằm góp phần kinh nghiệm giúp giáo viên chủ nhiệm nói chung, giáo viên chủ nhiệm lớp 10 nói riêng... nhiệm, công tác chủ nhiệm phận quan trọng nhà trường Đòi hỏi giáo viên chủ nhiệm hết sức sáng tạo có tinh thần trách nhiệm cao mới gánh vác được nhiệm vụ Trªn số kinh nghiệm công tác chủ
 • 23
 • 59
 • 0

SKKN một số BIỆN PHÁP TÍCH cực TRONG CÔNG tác CHỦ NHIỆM lớp

SKKN một số BIỆN PHÁP TÍCH cực TRONG CÔNG tác CHỦ NHIỆM lớp
Đề tàiMỘT SỐ BIỆN PHÁP TÍCH CỰC TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP A PHẦN MỞ ĐẦU I Lý do chọn đề tài Học sinh tiểu học như một tờ giấy trắng dễ vẽ nên một bức tranh đẹp nhưng cũng dễ bị vấy bẩn. Chính vì thế, là một giáo viên dạy tiểu học công việc không đơn giản chút nào. Chúng ta không đơn thuần chỉ là dạy học, truyền đạt kiến thức từ sách vở đến học sinh mà chúng ta phải giáo dục, uốn nắn đạo đức, rèn cho các em từng hành vi đạo đức đơn giản nhất, để từ đó giúp các em hình thành một nhân cách, phẩm chất tốt đẹp. Điều này quả là không dễ, bởi lẽ một lớp học với 32 học sinh là 32 tính cách, tâm lý, đạo đức khác nhau. Có em ngoan ngoãn, vâng lời, có em hiếu động, ngổ nghịch, có em lại trầm tĩnh, ít biểu lộ cảm xúc, ... Thật khó để đưa các em vào một khuôn khổ nhất định. Để làm được điều này, đòi hỏi người giáo viên phải có những cách giáo dục khác nhau phù hợp với từng đối tượng. Công tác chủ nhiệm lớpmột việc làm hết sức quan trọng và cần thiết mà ngay từ đầu năm học, mỗi giáo viên phải tự lập cho mình một kế hoạch chủ nhiệm thật cụ thể nhằm giáo dục học sinh mình phát triển tốt cả về kiến thức, kỹ năng lẫn phẩm chất đạo đức. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác chủ nhiệm tôi đã mạnh dạn chọn đề tài “ Một số biện pháp tích cực trong công tác chủ nhiệm ” ... chải với sống nên có thời gian quan tâm đến em giao phó hết trách nhiệm cho nhà trường Trang 3/ 15 Sáng kiến kinh nghiệm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP TÍCH CỰC TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP II/ CÁC BIỆN PHÁP... sống văn minh đô thị” III/ Giới hạn đề tài : Một số biện pháp tích cực cơng tác chủ nhiệm lớp B/ Phần nội dung I Thực trạng mâu thuẫn : Như biết, hầu hết giáo viên tiểu học làm công tác chủ nhiệm. .. Học sinh tích cực rèn luyện, thực tốt mặt đạo đức theo gương Hồ Chí Minh Trang 2/ 15 Sáng kiến kinh nghiệm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP TÍCH CỰC TRONG CƠNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Học sinh hứng thú, tích cực tham
 • 15
 • 32
 • 0
1 2 3 4 .. >