Tổng hợp tài liệu :

Đề thi olimpic toán 11 tỉnh quảng nam 2017 2018 có đáp án

30 đề thi vào 10 các tỉnh thành năm 2009-2010 đáp án

30 đề thi vào 10 các tỉnh thành năm 2009-2010 có đáp án
. là: 10 180 x (h) Vì ôtô khách đến B trớc ôtô tải 36 phút nên ta PT: 0300 010 )10( 10.180 )10( 610. 180 180 10 6 10 180 2 = = = xx xxxx xx 5 5302 5 302 5300 05. --------------------- Đề thi chính thức (đợt 1) Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT Năm học 2009-2 010 Môn thi: Toán Thời gian làm bài: 120 phút không kể thời gian giao đề. Ngày
 • 29
 • 688
 • 3

DE THI THU DAI HOC VAT LY NAM 2010-2011 (CO DAP AN)

DE THI THU DAI HOC VAT LY NAM 2010-2011 (CO DAP AN)
. proton bắn phá hạt nhân Li, sau phản ứng ta thu ñược hai hạt A. Phản ứng tỏa năng lượng 15MeV. B. Phản ứng thu năng lượng 17,41MeV. C. Phản ứng thu năng lượng 15MeV. D. Cho biết m p = 1,0073u;. suất tiêu thu trong mạch là A. 2500W B. 2,5W C. 5000W D. 50W Câu 40: Cho ñoạn mạch RLC nối tiếp, trong ñó cuộn dây thu n cảm L = 1/π (H); tụ ñiện ñiện dung C = 16 µF và trở thu n R. ðặt. KHÔNG ðƯỢC SỬ DỤNG TÀI LIỆU TRONG KHI THI ) ðỀ THI THỬ ðẠI HỌC SỐ 1 http://ebook.here.vn - Tải ebook, Tài liệu học tập miễn phí ðÁP ÁN ðỀ THI THỬ ðẠI HỌC SỐ 1 1
 • 6
 • 170
 • 0

3 đề thi thử TOÁN Đại Học – THPT Quốc Gia 2015 ĐÁP ÁN của Bình Thuận

3 đề thi thử TOÁN Đại Học – THPT Quốc Gia 2015 có ĐÁP ÁN của Bình Thuận
. đẳng thức Côsi cho ba số dương ta             3 3 3 a 3b 1 1 1 a 3b 1.1 a 3b 2 3 3 b 3c 1 1 1 b 3c 1.1 b 3c 2 3 3 c 3a 1 1 1 c 3a 1.1 c 3a 2 3 3                 . Côsi cho ba số dương ta zyx 9 z 1 y 1 x 1 9 xyz 3 xyz3 z 1 y 1 x 1 )zyx( 3 3          (*) áp dụng (*) ta 33 333 3 a3cc3bb3a 9 a3c 1 c3b 1 b3a 1 P         . TẠO BÌNH THUẬN ĐỀ 2 MẪU ÔN THI THPT QUỐC GIA 2015 MÔN : TOÁN THỜI GIAN: 180 phút (không kể thời gian phát đề) Câu 1 . (2,0 điểm) Cho hàm số 3 2 y x 3x 1    (1) a. Khảo sát sự biến thi n
 • 13
 • 489
 • 0

Đề thi HSG lớp 12 tỉnh Thái Nguyên 2010-2011 (có đáp án) môn vật lý

Đề thi HSG lớp 12 tỉnh Thái Nguyên 2010-2011 (có đáp án) môn vật lý
. UBND TỈNH THÁI NGUYÊN SỞ GD&ĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 - MÔN: VẬT LÍ – Năm học 2010 -. === Hết === Thí sinh không được sử dụng bất cứ tài liệu nào ĐỀ CHÍNH THỨC v 0 O M m l A B E L m x α O HƯỚNG DẪN CHẤM THI HSG VẬT LÍ 12 - Năm học 2010 -2011 (gồm 02 trang) Bài 1 (2,5đ) Điểm a/. gian: 180 phút - (Không kể thời gian giao đề) Bài 1 Một vật nhỏ khối lượng M =100g treo vào đầu sợi dây lí tưởng, chiều dài l = 20cm như Hình 1. Dùng vật nhỏ m = 50g tốc độ v 0 bắn vào M.
 • 3
 • 4,585
 • 33

Đề thi HSG lớp 11 tỉnh Thái Nguyên 2010-2011 (có đáp án) môn vật lý

Đề thi HSG lớp 11 tỉnh Thái Nguyên 2010-2011 (có đáp án) môn vật lý
. UBND TỈNH THÁI NGUYÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 11 Môn: Vật lí - Năm học 2010 - 2 011 Thời. nào! ĐỀ CHÍNH THỨC HƯỚNG DẪN CHẤM KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 11 Môn: Vật lí – Năm học 2010 – 2 011 (Hướng dẫn gồm 03 trang) 2 Bài 1 (2,00 điểm) Điểm - Trong quá trình bay lên, vật. hộp kín trên. Bài 4 Muốn mắc ba bóng đèn, Đ 1 (110 V-40W), Đ 2 (110 V-50W) và Đ 3 (110 V-80W) vào mạng điện hiệu điện thế 220V sao cho cả ba bóng đều sáng bình thường, người ta phải mắc thêm vào
 • 4
 • 3,678
 • 35

BỘ Đề thi môn toán minh họa THPT quốc gia 2017_ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

BỘ Đề thi môn toán minh họa THPT quốc gia 2017_ CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT
BỘ Đề thi môn toán minh họa THPT quốc gia 2017_ ĐÁP ÁN CHI TIẾT BỘ Đề thi môn toán minh họa THPT quốc gia 2017_ ĐÁP ÁN CHI TIẾT BỘ Đề thi môn toán minh họa THPT quốc gia 2017_ ĐÁP ÁN CHI TIẾT BỘ Đề thi môn toán minh họa THPT quốc gia 2017_ ĐÁP ÁN CHI TIẾT BỘ Đề thi môn toán minh họa THPT quốc gia 2017_ ĐÁP ÁN CHI TIẾT
 • 19
 • 357
 • 0

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán thành phố hà nội năm 2017 2018 (có đáp án)

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán thành phố hà nội năm 2017  2018 (có đáp án)
... (km/h) (x > 0)  Vận tốc ô tô x + 10 (km/h) 120 Thời gian xe máy từ A đến B (giờ) x 120 Thời gian ô tô từ A đến B (giờ) x  10 120 120   Ta phương trình: x x  10 Giải phương trình được: x1... (3,5đ) 1) 2) 1 ,C  góc nội tiếp chắn cung nhỏ MA, MB Ta N   MB  (GT) Mà MA 1  C 1 N  Bốn điểm C, N, K, I thuộc đường tròn (theo toán cung chứa góc) 1, M 1 góc nội tiếp chắn cung nhỏ... B thẳng hàng 1  BDC  ( 2M 1 ) hai góc vị trí đồng vị Lại P  PK // DC Chứng minh tương tự ba điểm D, Q, C thẳng hàng QK // DB Do đó, PK // DQ QK // DP  Tứ giác DPKQ hình bình hành  E
 • 6
 • 439
 • 10

lop 2 bo de thi violympic toan tieng anh tat ca cac vong co dap an 2

lop 2  bo de thi violympic toan tieng anh tat ca cac vong co dap an 2
... child: Mark, Andy, Mary go to supermartket to buy candy Each child buy candy packages How many candy packages they buy in total? a 12 candy packages b 15 candy packages c candy packages d candy packages... green trees a 32 b 23 c 29 d 61 c 22 d 31 Question 10: 31 + ? = 52 a 21 b 32 ĐÁP ÁN Exam number 1: Fill in the blank with the suitable sign (>, =, <) Question 1: < Question 2: 90 Question 3:... 8: 29 Question 9: 45 Question 10: 25 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp vòng 10 năm 20 15 - 20 16 Exam number 1: Tìm cặp Exam number 2: Đi
 • 16
 • 101
 • 0

lop 2 p2 bo de thi violympic toan tieng anh tat ca cac vong co dap an

lop 2 p2 bo de thi violympic toan tieng anh tat ca cac vong co dap an
... is years older than Dan VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí B) Betty is years older than Dan C) Betty is years older than Dan D) Betty is years older than Dan Câu 22 : Duke is... Dan has 28 pencils and Henry has 21 pencils How many more pencils Dan have than Henry? Câu 12: In a basketball game, the Kitten team scored 48 points, and the Puppy team scored more points than... than Dan C) Ben has 12 less marbles than Dan D) Ben has 11 less marbles than Dan Câu 8: Which of the following is correct? A) 14 is 41 less than 55 B) 14 is 36 less than 55 C) 14 is 40 less than
 • 21
 • 124
 • 1

lop 3 p3 tong hop de thi violympic toan tieng anh tat ca cac vong co dap an 3

lop 3 p3 tong hop de thi violympic toan tieng anh tat ca cac vong co dap an 3
... The longest side of triangle ABC is cm a 40 b 34 c 86 d 12 Question 5: Danny is 31 Garrett is years older than Bryce and years older than Danny How old is Bryce? a 33 years old b 37 years old... are there in the grade 3? a 138 60 b 100 c 249 d 81 Question 2: How you write this number using digits? Seven hundred three a 137 b 730 c 7 03 d 1 73 Question 3: How many triangles are there? a... younger than Ruth Jane is 36 Kimberly is year younger than Jane and years younger than Ruth How old is Ruth? a 35 years old b 37 years old c 41 years old d 40 years old Question 7: I am an even
 • 19
 • 130
 • 0

Đề thi thử Toán trường THPT Nguyễn Viết Xuân 2018 đáp án

Đề thi thử Toán trường THPT Nguyễn Viết Xuân 2018 có đáp án
... Câu 24: Cho A biến cố liên quan phép thử T Mệnh đề sau mệnh đề ? A P ( A) số nhỏ B P ( A) số lớn   C P ( A)   P A D P( A)   A   Trang 3/6 - Mã đề thi 301 Câu 25: Giới hạn dãy số  un... C P  8 D P  Trang 5/6 - Mã đề thi 301 Câu 44: Cho hàm số y  f  x   ax3  bx  cx  d bảng biến thi n sau :  x y' + 0   +  y  Khi f  x   m bốn nghiệm phân biệt x1  x2... B x  C x  D 3a D x  - - HẾT Trang 6/6 - Mã đề thi 301 Đáp ánđề 301 1.A 11.A 21.C 31.D 41.A 2.D 12.B 22.A 32.D 42.A 3.C 13.A 23.B 33.B 43.A 4.B 14.C
 • 7
 • 211
 • 0

Đề thi thử Toán trường THPT Chuyên Lam Sơn 2018 đáp án

Đề thi thử Toán trường THPT Chuyên Lam Sơn 2018 có đáp án
... https://blogtoanhoc.com Trang 8/8 – Mã đề thi 357 SỞ GD & ĐT THANH HÓA TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN ĐÁP ÁN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THPT QUỐC GIA Mơn: Tốn Mã đề thi 357 D 11 B 21 D 31 C 41 B D 12... mệnh đề mệnh đề A B C ax  b Câu 20: Cho hàm số y  bảng biến thi n: cx  Xét mệnh đề: (1) c  (2) a  (3) Hàm số đồng biến  ; 1   1;   (4) Nếu y '   x  1 D b  Tìm số mệnh đề. .. định khẳng định sau A Phương trình hai nghiệm khơng dương B Phương trình hai nghiệm dương phân biệt C Phương trình hai nghiệm trái dấu D Phương trình hai nghiệm âm phân biệt Câu 19:
 • 9
 • 515
 • 8

Đề thi olimpic toán 11 tỉnh quảng nam 2016 2017 đáp án

Đề thi olimpic toán 11 tỉnh quảng nam 2016 2017 có đáp án
... www.thuvienhoclieu.com SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM KỲ THI OLIMPIC LỚP 11 CẤP TỈNH Năm học 2016 – 2017 ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM Mơn thi: TỐN (Đáp án – Thang điểm gồm 06 trang) Câu (3,0 điểm) a... thỏa: số chữ số, chữ số lẻ khác chữ số chẵn khác mà chữ số chẵn mặt lần 2,0 * Bước 1: Xét số chữ số , hai chữ số lẻ khác chữ số chẵn khác mà chữ số chẵn mặt hai lần (kể số chữ... bước mà chữ số đứng đầu - Từ số cho (bỏ số 0) chọn số khác gồm số lẻ số chẵn (vì số 2 0.25 đứng đầu) C5 C4 cách chọn + Với cách chọn ta có: số số chữ số số đứng đầu, mặt chữ
 • 10
 • 524
 • 0

Đề thi KSCL toán 12 lần 3 năm 20172018 trường triệu quang phục – hưng yên

Đề thi KSCL toán 12 lần 3 năm 2017 – 2018 trường triệu quang phục – hưng yên
... 3) B G (−1; 2 ;3) C G ( 3; 6;9) D G  − ;3; ÷  2 Câu 14 Một người sử dụng xe máy giá trị ban đầu 40 triệu đồng Sau năm, giá trị xe giảm 10% so với năm trước Hỏi sau năm giá trị xe nhỏ 12. .. Tính thể tích V hình chóp S.ABCD A V = a B V = a3 C V = 2a 3/ 6 - Mã đề 121 3 D V = a 3 Câu 24 Tìm tất giá trị thực tham số m để đường thẳng y = m – 2x cắt đồ thị hàm số y = hai điểm phân biệt... lều lớn nhất? 4/6 - Mã đề 121 A x = 3 B x = D x = C x = Câu 32 giá trị nguyên tham số m để phương trình x − m.2 x +1 + 2m2 − = hai nghiệm phân biệt? A B C D Câu 33 Đường cong hình vẽ bên
 • 6
 • 748
 • 0

Đề thi HSG môn toán lớp 12 sở GDĐT Bình Phước năm 2017 2018 đáp án

Đề thi HSG môn toán lớp 12 sở GDĐT Bình Phước năm 2017 2018 có đáp án
... n thi n y 0, x x Ta lim 2x x Ta lim 2x x x x 1a 2x x x x 2x 2; lim x x y ; lim hai I : DeThiHSG.Com - thi h c sinh gi i, chuyên b id ng HSG mi n phí c p nh t liên t c! DeThiHSG.Com - thi. .. BM B E Ta D AD IA BNK x y Chú ý: DeThiHSG.Com - thi h c sinh gi i, chuyên b id ng HSG mi n phí c p nh t liên t c! DeThiHSG.Com - thi h c sinh gi i, chuyên b id AB O d O d A K ) ng HSG mi n... ABCD S H E D C O F G O DeThiHSG.Com - A B AC BD SAC ; SBD thi h c sinh gi i, chuyên SO b id ng HSG mi n phí c p nh t liên t c! thi h c sinh gi i, chuyên DeThiHSG.Com - ng HSG mi n phí c p nh t
 • 8
 • 172
 • 1

Đề thi HSG môn Toán lớp 12 sở GDĐT Thái Bình năm 2017 2018 đáp án

Đề thi HSG môn Toán lớp 12 sở GDĐT Thái Bình năm 2017 2018 có đáp án
... [0;+ ) 2017 x x x m f ( x) f '( x) f ''( x) f' x 0, x 2017 x x x 2017 ln 2017 * 0,5 0; 0; f' x 0; f x x2 [0;+ ) 0, x 0; x x2 0; 2017 x.ln 2017 x f ( x) DeThiHSG.Com - 2017 x 0; m, x f' ln 2017. .. DeThiHSG.Com - SB a SK SB 5 VSAKC VSABC VSABCD 12 SB 3a; BK SK SB 11 VSABCD 12 V1 V2 1,0 V2 VSABCD 12 1,0 11 thi h c sinh gi i, chuyên b i d ng HSG mi n phí c p nh t liên t c! DeThiHSG.Com - thi. .. m x m m m 0,5 m loai x1 m DeThiHSG.Com - x2 x3 m tm 1,0 thi h c sinh gi i, chuyên b i d ng HSG mi n phí c p nh t liên t c! DeThiHSG.Com CÂU Câu ( ) ( thi h c sinh gi i, chuyên b id ng HSG
 • 6
 • 133
 • 0

Đề thi thử toán THPTQG lần 1 năm 20172018 trường chuyên phan ngọc hiển – cà mau

Đề thi thử toán THPTQG lần 1 năm 2017 – 2018 trường chuyên phan ngọc hiển – cà mau
... A C B Câu 13 : Chọn A y' x ln Câu 14 Chọn D      | a | ( 1)  12   | c | 12  12  12  a.b  ( 1) .1  1. 1  0.0   a  b  b.c  1. 1  1. 1  0 .1  Câu 15 Chọn C  x 1 4  Ta... C19k k.x 19 -k 16 16 k =0 Số hạng chứa x 10 khai triển tương ứng với 19 - k = 10  k = Vậy hệ số số hạng chứa x 10 khai triển 9 10 C19 = C199 = C19 16 Câu 50: Chọn A x x x  1  1   1 pt... 497  2u1 5 99 5    u1u2 u2u3 u49u50  5S   u  u49 u2  u1 u3  u2    50 u1u2 u2 u3 u49u50  1 1 1 1         u1 u2 u2 u3 u48 u49 u49 u50  1 1 245     u1 u50 u1 u1  49d
 • 20
 • 98
 • 0

24 Đề Thi Học Kỳ 2 Toán Lớp 10 Tỉnh Quảng Nam Năm 2017 2018 Đáp Án

24 Đề Thi Học Kỳ 2 Toán Lớp 10 Tỉnh Quảng Nam Năm 2017 2018 Có Đáp Án
... - Trang 28 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM ĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 20 17 -20 18 Mơn: TỐN – Lớp 10 Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề) Mà ĐỀ :115 (Đề gồm 02 trang)... KỲ II NĂM HỌC 20 17 -20 18 Mơn: TỐN – Lớp 10 Thời gian: 60 phút (khơng kể thời gian giao đề) Mà ĐỀ :108 (Đề gồm 02 trang) A/ TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) Câu 1: Cho elip (E) phương trình : A x2... KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 20 17 -20 18 Mơn: TỐN – Lớp 10 Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề) Mà ĐỀ :1 12 (Đề gồm 02 trang) A/ TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)  � � x ��0; � � 2  15 C 
 • 50
 • 70
 • 0
1 2 3 4 .. >