Tổng hợp tài liệu :

SKKN Cách tổ chức cho học sinh thực hành vận dụng kiến thức địa lí 6 bằng thực nghiệm tại địa phương

''Góp phần rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng kiến thức Toán học để giải quyết một số bài toán có nội dung thực ti

''Góp phần rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng kiến thức Toán học để giải quyết một số bài toán có nội dung thực ti
,rèn luyện ,học sinh, năng lực vận dụng, kiến thức Toán ,học để giải quyết, bài toán , nội dung thực
 • 104
 • 3,893
 • 44

Rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng kiến thức Toán học

Rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng kiến thức Toán học
Toán học có liên hệ mật thiết với thực tiễn và có ứng dụng rộng rãi . việc rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng kiến thức Toán học vào thực tiễn 1.1.1. Rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng kiến thức Toán học. việc 18 rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng kiến thức Toán học vào thực tiễn là góp phần phát triển năng lực toán họchọc sinh. Theo
 • 104
 • 882
 • 5

Quy trình rèn luyện kỹ năng thực hành thí nghiệmtổ chức cho học sinh thực hành thí nghiệm trong dạy học phân môn khoa học cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học

Quy trình rèn luyện kỹ năng thực hành thí nghiệm và tổ chức cho học sinh thực hành thí nghiệm trong dạy học phân môn khoa học cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học
. thực hành thí nghiệmtổ chức cho học sinh thực hành thí nghiệm trong dạy học phân môn khoa học ở tiểu học cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học . 2 cứu: Quy trình rèn luyện kỹ năng THTN và tổ chức cho học sinh THTN trong dạy học phân môn khoa học cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học. 4. Giả thuyết khoa
 • 48
 • 1,089
 • 1

TỔ CHỨC CHO HỌC SINH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA INTERNET TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÝ LỚP 6 THCS. LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

TỔ CHỨC CHO HỌC SINH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA INTERNET TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÝ LỚP 6 THCS.  LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC
. VIỆC TỔ CHỨC CHO HỌC SINH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA INTERNET TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÝ LỚP 6 - THCS. I. Quan niệm về biến đổi khí hậu 1. Khái niệm về biến đổi khí hậu Biến. kế và tổ chức cho HS thực hiện các dự án về BĐKH với sự hỗ trợ của Internet trong dạy học Địa lớp 6 - THCS Chương 3: Thực nghiệm sư phạm PHẦN NỘI DUNG Chương 1 CƠ SỞ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA. CHỨC CHO HỌC SINH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA INTERNET TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÝ LỚP 6 THCS II. Mục tiêu của đề tài nghiên cứu Những mục tiêu quan trọng nhất của đề
 • 99
 • 666
 • 4

''góp phần rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng kiến thức toán học để giải quyết một số bài toán có nội dung thực tiễn

''góp phần rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng kiến thức toán học để giải quyết một số bài toán có nội dung thực tiễn
. dựng một Hệ thống bài tập có nội dung thực tiễn, nhằm đáp ứng yêu cầu rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng kiến thức Toán học để giải quyết một số bài toán có nội dung thực tiễn. 3.6. Thực. VÀ THỰC TIỄN 1.1. Vai trò của việc rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng kiến thức Toán học vào thực tiễn 1.1.1. Rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng kiến thức Toán học vào thực tiễn. vận dụng kiến thức Toán học để giải quyết các bài toán có nội dung thực tiễn? 3.2. Tình hình việc rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng kiến thức Toán học vào thực tiễn trong giảng dạy Toán hiện
 • 110
 • 752
 • 0

Cách tổ chức cho học sinh hoạt động theo cặp, nhóm trong giờ dạy và học môn tiếng anh ở trường thcs có hiệu quả

Cách tổ chức cho học sinh hoạt động theo cặp, nhóm trong giờ dạy và học môn tiếng anh ở trường thcs có hiệu quả
. khi cho học sinh luyện tập ngữ liệu mới theo cặp mở hoặc đóng . Example : T : How do you go to school ? S1 : I go to school by bike . T : What about you ( S2 ) ? How do you go to school ? . are we going to do in the vacation ? Lan : Let’s go camping . Nam : We don’t have a tent . What about going to Hue ? Nga : I don’t want to go to Hue . Why don’t we go to Huong Pagoda ? Ba. you do after school ? T: I play volleyball . T may give the prompts : Eg : collect stamp / clean the floor / read books and the model on the board . What do you do after school? I -Trong
 • 28
 • 913
 • 3

SKKN: cách tổ chức cho học sinh hoạt động theo cặp, nhóm trong giờ dạy và học môn tiếng anh

SKKN: cách tổ chức cho học sinh hoạt động theo cặp, nhóm trong giờ dạy và học môn tiếng anh
. về hoạt động theo cặp, nhóm. 2.2. Phương pháp tổ chức cho học sinh hoạt động theo cặp, nhóm. 2.3. Xác định thời điểm , các loại bài tập nên cho học sinh hoạt động theo cặp ,nhóm . 2.3.1. Hoạt. hoạt động của học sinh. Nhất là trong việc tổ chức cho học sinh hoạt động theo cặp, nhóm Để truyền thụ kiến thức cho học sinh có hiệu quả , gây được hứng thú học tập của học sinh, học sinh. đến từng học sinh cụ thể. 2.2. Phương pháp tổ chức cho học sinh hoạt động theo cặp, nhóm . a. Đối với giáo viên Để học sinh hoạt động theo cặp, nhóm có hiệu quả giáo viên người tổ chức, điều
 • 13
 • 1,307
 • 9

Đề tài cách tổ chức cho học sinh hoạt động theo cấp nhóm trong dạy học môn Tiếng Anh trường THCS

Đề tài cách tổ chức cho học sinh hoạt động theo cấp nhóm trong dạy học môn Tiếng Anh trường THCS
. khi cho học sinh luyện tập ngữ liệu mới theo cặp mở hoặc đóng . Example : T : How do you go to school ? S1 : I go to school by bike . T : What about you ( S2 ) ? How do you go to school ? . are we going to do in the vacation ? Lan : Let’s go camping . Nam : We don’t have a tent . What about going to Hue ? Nga : I don’t want to go to Hue . Why don’t we go to Huong Pagoda ? Ba. public.Both boys enjoy school , but they prefer to be outside the classroom . Song is our school’s star soccer player, and Khai likes the peace and quiet of the local library. I am not as outgoing
 • 28
 • 459
 • 1

SKKN Cách Tổ chức cho học sinh hoạt động theo cặp, nhóm trong giờ dạy và học môn Tiếng Anh ở trường THCS có hiệu quả

SKKN Cách Tổ chức cho học sinh hoạt động theo cặp, nhóm trong giờ dạy và học môn Tiếng Anh ở trường THCS có hiệu quả
. về Cách Tổ chức cho học sinh hoạt động theo cặp, nhóm trong giờ dạy và học môn Tiếng Anh ở trường THCS có hiệu quả . II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: Từ tình hình thực tế giảng dạy Tiếng Anh trong trường. cách đọc, ngữ pháp. Cách Tổ chức cho học sinh hoạt động theo cặp ,nhóm trong giờ dạy và học môn Tiếng Anh ở trường THCScó hiệu quả được sử dụng trong các tiết dạy, bài dạy giúp cho việc truyền thụ. TRƯỜNG THCS BÌNH LỢI TRUNG Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ____________ Đề tài: “ CÁCH TỔ CHỨC CHO HỌC SINH HOẠT ĐỘNG THEO CẶP, NHÓM TRONG GIỜ DẠY VÀ HỌC MÔN TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG THCS CÓ HIỆU QUẢ” Người
 • 19
 • 1,155
 • 4

SKKN Góp phần rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng kiến thức Toán học để giải quyết một số bài toán có nội dung thực tiễn

SKKN Góp phần rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng kiến thức Toán học để giải quyết một số bài toán có nội dung thực tiễn
. việc rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng kiến thức Toán học để giải quyết các bài toán có nội dung thực tiễn? 3.2. Tình hình việc rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng kiến thức Toán học. vấn đề rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng kiến thức Toán học để giải quyết một số bài toán có nội dung thực tiễn; đề xuất các quan điểm xây dựng hệ thống bài tập có nội dung thực tiễn trong. Rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng kiến thức Toán học để giải quyết các bài toán có nội dung thực tiễn dù ở hình thức nào (đã toán học hóa hay cha toán học hóa) đều góp phần phát triển năng
 • 90
 • 595
 • 2

SKKN cách thức tổ chức cho học sinh chủ động học tập trong các giờ ôn tập về văn học của chương trình ngữ văn nâng cao THPT

SKKN cách thức tổ chức cho học sinh chủ động học tập trong các giờ ôn tập về văn học của chương trình ngữ văn nâng cao THPT
... một giờ Ôn tập về văn học chương trình Ngữ văn Nâng cao THPT Đối với chương trình môn Ngữ văn THPT hiện hành, lượng kiến thức được lựa cho n giảng dạy của phân môn Văn học... với chương trình Cơ bản Vì thế, việc dạy chương trình Nâng cao cho thật hiệu quả là yêu cầu tất yếu đặt với giáo viên dạy bộ môn Ngữ văn Trong chương trình Ngữ văn Nâng cao, ... dục công dân…), vì thế, việc thể hiện chất văn, khơi gợi cảm xúc văn chương là một việc làm không thể thiếu một giờ ôn tập ngữ văn để nâng cao hiệu quả ôn tập cho học sinh
 • 12
 • 236
 • 0

Rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng kiến thức toán học để giải quyết một số bài toán có nội dung thực tiễn trong chương trình đại số 10

Rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng kiến thức toán học để giải quyết một số bài toán có nội dung thực tiễn trong chương trình đại số 10
... Chơng Một số vấn đề sở lý luận thực tiễn Vai trò việc rèn luyện cho học sinh lực vận dụng kiến thức Toán học vào thực tiễn Vấn đề toán có nội dung thực tiễn Chơng trình Sách... thống tập có nội dung thực tiễn dạy học Toán trờng THPT Những quan điểm vấn đề xây dựng Hệ thống tập có nội dung thực tiễn Một phơng án xây dựng Hệ thống tập có nội dung thực tiễn ... thống tập có nội dung thực tiễn LờI GIảI Hệ thống tập có nội dung thực tiễn Mt s gi ý v phng phỏp dy hc s dng H thng bi ó c xõy dng T chc thc nghim Kết luận chung thực nghiệm
 • 22
 • 103
 • 0

Rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng kiến thức toán học để giải quyết một số bài toán có nội dung thực tiễn trong chương trình toán 12

Rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng kiến thức toán học để giải quyết một số bài toán có nội dung thực tiễn trong chương trình toán 12
... phạm NỘI DUNG Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Vai trò việc rèn luyện cho học sinh lực vận dụng kiến thức Toán học vào thực tiễn - Rèn luyện cho học sinh lực vận dụng kiến thức Toán. .. luận thực tiễn vấn đề rèn luyện cho học sinh lực vận dụng kiến thức Toán học để giải số toán có nội dung thực tiễn; đề xuất quan điểm xây dựng Hệ thống tập có nội dung thực tiễn dạy học Toán. .. Rèn luyện kỹ giải phương trình, hệ phương trình phương pháp sử dụng tính đơn điệu hàm số cho học sinh lớp 12 Rèn luyện cho học sinh lực vận dụng kiến thức Toán học để giải số toán có nội dung thực
 • 22
 • 162
 • 0

SKKN CÁCH TỔ CHỨC CHO HỌC SINH HOẠT ĐỘNG THEO CẶP, NHÓM TRONG GIỜ DẠY VÀ HỌC MÔN TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG THCS CÓ HIỆU QUẢ

SKKN CÁCH TỔ CHỨC CHO HỌC SINH HOẠT ĐỘNG THEO CẶP, NHÓM TRONG GIỜ DẠY VÀ HỌC MÔN                        TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG THCS CÓ HIỆU QUẢ
UBND QUẬN BÌNH THẠNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS BÌNH LỢI TRUNG Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc ____________ Đề tài: “ CÁCH TỔ CHỨC CHO HỌC SINH HOẠT ĐỘNGTHEO CẶP, NHÓM TRONG GIỜ DẠY VÀ HỌC MÔN TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG THCS CÓ HIỆU QUẢ”Người viết: NGUYỄN THÚY HÀChức vụ : Giáo viênĐơn vị : Trường THCS Bình Lợi Trung Quận Bình ThạnhI. ĐẶT VẤN ĐỀ: 1. Cơ sở lý luận. Trong những năm gần đây, song song với sự phát triển không ngừng của ngành khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, công nghiệp du lịch … việc học ngoại ngữ đã trở thành một nhu cầu thiết yếu với tất cả cộng đồng. Với cơ chế mở cửa, quan điểm “Hội nhập” ngoại ngữ đã trở thành phương tiện tối ưu để chúng ta tiếp cận với thế giới văn minh, trao đổi văn hoá và nối vòng tay hữu nghị toàn cầu. Xuất phát từ mục tiêu đó, việc dạy và học ngoại ngữ trong các trường THCS đã có chuyển biến rõ rệt. Ngoại ngữ đã trở thành một môn học bắt buộc trong các trường THCS và THPT. Tiếng Anh đã được phủ kín các trường ở khắp nơi kể cả vùng sâu vùng xa. Thậm chí một số trường tiểu học cũng đã đưa môn ngoại ngữ vào để các em sớm được làm quen với môn học và tạo điều kiện thuận lợi cho việc học sau này của các em . Một trong những yếu tố cơ bản tác động trực tiếp đến kết quả học tập của học sinhphương pháp dạy học. Vậy việc đổi mới , cải tiến phương pháp dạy học là một công việc cô cùng quan trọng đối với mỗi giáo viên, phương pháp dạy học tích cực là lấy học sinh làm trung tâm, học sinh phải chủ động tham gia vào các hoạt động học tập từ khâu lĩnh hội kiến thức đến khâu thực hành các kỹ năng giao tiếp còn giáo viên chỉ là người hướng dẫn , chỉ đạo và là trọng tài cho các hoạt động học tập của học sinh. Như chúng ta biết mục đích cuối cùng của học ngoại ngữ là để giao tiếp dưới các dạng hình thức nghe – nói đọc – viết tức là để có thể giao tiếp được bằng ngoại ngữ mình học. Vận dụng phương pháp đa dạng phù hợp với mỗi hoạt động sẽ giúp cho học sinh tự tin hơn, chủ động hơn trong việc lĩnh hội kiến thức .Tổ chức cho học sinh hoạt động theo cặp, nhóm là rèn cho học sinh kỹ năng vận dụng kiến thức để giao tiếp , biết chủ động để trình bày những mục đích giao tiếp của mình theo cặp hoặc nhóm thông qua giao tiếp nói hoặc viết . Vì vậy việc rèn cho học sinh có thói quen, kỹ năng và nhu cầu giao tiếp trong học tập cũng như trong cuộc sống của giáo viên đối với học sinh là rất cần thiết . ... Khái niệm hoạt động theo cặp, nhóm 2.2 Phương pháp tổ chức cho học sinh hoạt động theo cặp, nhóm 2.3 Xác định thời điểm , loại tập nên cho học sinh hoạt động theo cặp ,nhóm 2.3.1 Hoạt động theo cặp... học sinh hoạt động theo cặp, nhóm dạy học môn Tiếng Anh trường THCS có hiệu quả II MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: Từ tình hình thực tế giảng dạy Tiếng Anh trường THCS , thấy hạn chế học sinh việc học Tiếng. .. khác chữ viết, cách đọc, ngữ pháp Cách Tổ chức cho học sinh hoạt động theo cặp ,nhóm dạy học môn Tiếng Anh trường THCScó hiệu quả sử dụng tiết dạy, bài dạy giúp cho việc truyền thụ kiến thức giáo
 • 14
 • 172
 • 0

SKKN rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng kiến thức toán học để giải quyết một số bài toán có nội dung thực tiễn trong chương trình TOÁN 11

SKKN rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng kiến thức toán học để giải quyết một số bài toán có nội dung thực tiễn trong chương trình TOÁN 11
... 2 NỘI DUNG Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 2.1 Vai trò việc rèn luyện cho học sinh lực vận dụng kiến thức Toán học vào thực tiễn - Rèn luyện cho học sinh lực vận dụng kiến thức. .. luận thực tiễn vấn đề rèn luyện cho học sinh lực vận dụng kiến thức Toán học để giải số tốn có nội dung thực tiễn; đề xuất quan điểm xây dựng Hệ thống tập có nội dung thực tiễn dạy học Toán 11. .. phân Rèn luyện kỹ giải phương trình, hệ phương trình phương pháp sử dụng tính đơn điệu hàm số cho học sinh lớp 12 Rèn luyện cho học sinh lực vận dụng kiến thức Toán học để giải số tốn có nội dung
 • 24
 • 55
 • 0
1 2 3 4 .. >