Tổng hợp tài liệu :

Giáo án Lịch sử 5 bài 4: Xã hội VN cuối thể kỉ XIX đầu thế kỉ XX

Giáo án Lịch Sử 8: BÀI 4: PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC doc

Giáo án Lịch Sử 8: BÀI 4: PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC doc
. tranh, trong phong trào đấu tranh của công nhân, CNXHKH ra đời đã đưa phong trào công nhân là một bước mới. Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa. BÀI 4: PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC (2 tiết) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1. Kiến thức : – Buổi đầu của phong trào công nhân: đập phá máy, bãi công trong. XIX. – C. Mác và Anghen và sự ra đời của chủ nghĩa hội khoa học. – Phong trào công nhân vào những năm 1848 – 1870. 2. Tư tưởng : – Lòng biết ơn các nhà sáng lập ra chủ nghĩa hội
 • 14
 • 11,872
 • 10

Giáo án Lịch Sử 8: Bài 5: CÔNG PARIS 1871 pot

Giáo án Lịch Sử 8: Bài 5: CÔNG XÃ PARIS 1871 pot
. Bài 5: CÔNG PARIS 1871 I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Kiến thức – Nguyên nhân bùng nổ diễn biến Công Paris – Thành tựu của Công – Công Paris – Nhà nước kiểu. đồng công – Tài liệu tham khảo o Sách giáo khoa Sử 8 o Sách giáo viên Sử 8 o Lịch sử thế giới cận đại III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ: Bài 4 – Tiết. THÀNH LẬP CÔNG Hoạt động 1: Nội dung chính – Hoàn cảnh ra đời của Công xã. – Sự thành lập Công xã. Giáo viên: Cùng sự phát triển của nền sản xuất công nghiệp, giai cấp công nhân hình
 • 11
 • 3,602
 • 8

Giáo án Lịch Sử 8: Bài 16 :LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA HỘI (1921 – 1944) (tiết 2) potx

Giáo án Lịch Sử 8: Bài 16 :LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1921 – 1944) (tiết 2) potx
. Bài 16 : (tiết 2) LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA HỘI (1921 – 1944) 1. II/. CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA HỘI Ở LIÊN XÔ (1925 – 1941)  Mục tiêu : - Vì sao nhân dân Liên Xô phải. lớp trí thức mới hội chủ nghĩa. - Văn hóa giáo dục: thanh toán nạn mù chữ, phổ cập giáo dục. - hội : công nhân, nông dân và trí thức mới hội chủ nghĩa.  KẾT LUẬN. cầu hs đọc SGK “Về văn hóa … hội chủ nghĩa . - PV : hay nêu những thành tựu về văn hóa giáo dục của Liên Xô trong thời đầu xây dựng chủ nghĩa hội? - GV nêu một vài
 • 4
 • 3,293
 • 5

bài giảng lịch sử 5 bài 4 hội vn cuối thể kỉ xix đầu thế kỉ xx

bài giảng lịch sử 5 bài 4 xã hội vn cuối thể kỉ xix đầu thế kỉ xx
. 1900) Cầu Long Biên thời thuộc Pháp cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 2. hội Thứ tư ngày 11 tháng 9 năm 2013 Lịch sử Tiết 4 HỘI VIỆT NAM CUỐI THẾ KỈ XIX- ĐẦU THẾ KỈ XX 1. Kinh tế Vơ vét tài nguyên. MÔN: LỊCH SỬ LỚP 5 BÀI 4: HỘI VIỆT CUỐI THẾ KỈ XIX- ĐẦU THẾ KỈ XX Kính chào các thầy cô giáo Kính chào các thầy cô giáo về dự giờ thăm lớp chúng em Kiểm tra bài cũ : Thứ tư. nào trong hội? Các tầng lớp giai cấp mới Sự xuất hiện những ngành kinh tế mới Xuất hiện Thứ tư ngày 11 tháng 9 năm 2013 Lịch sử Tiết 4 HỘI VIỆT NAM CUỐI THẾ KỈ XIX- ĐẦU THẾ KỈ XX 1. Kinh
 • 18
 • 539
 • 0

Giáo án lịch sử 5 bài 1 bình tây đại nguyên soái trương định

Giáo án lịch sử 5 bài 1 bình tây đại nguyên soái trương định
. BÀI: BÌNH TÂY ĐẠI NGUYỆN SOÁI TRƯƠNG ĐỊNH I - MỤC TIÊU: - Học sinh biết Trương Định là một trong những tấm gương tiêu biểu của phong trào. ta. - Trương Định đã làm gì đáp lại tấm lòng tin yêu của nhân dân? - Hình ảnh nào cho ta thấy lòng tin yêu, sự mếm mộ của nhân dân và nghĩa quân đối với Trương Định. ? - Đại nguyên soái Trương Định. tâm mời Trương Định ở lại cùng nhân dân chống Pháp. - Lòng quyết tâm đánh Pháp cứu nước của quân và dân Nam Kỳ đã có tác dụng gì đến ông Trương Định? * Hoạt động 3: Quyết định của Trương Định để đáp
 • 2
 • 2,742
 • 8

Giáo án lịch sử 5 bài 2 nguyễn trường tộ mong muốn canh tân đất nước

Giáo án lịch sử 5 bài 2 nguyễn trường tộ mong muốn canh tân đất nước
. BÀI: NGUYỄN TRƯỜNG TỘ MONG MUỐN (CANH TÂN) ĐẤT NƯỚC I . MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:Sau bài học, HS biết: - Những đề nghị chủ yếu để canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ. - Đánh giá của. dùng 2 * Hoạt động 3:Những đề nghị canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ. - Nguyễn Trường Tộ đã đưa ra những đề nghị gì ? - Theo em qua những đề nghị trên, Nguyễn Trường Tộ mong muốn điều. canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ. - HS trả lời các câu hỏi - GV cho HS tự do trình bày ý kiến đánh giá của mình về Nguyễn Trường Tộ. - Thuyết trình Hình trong SGK - Chuẩn bị bài 3,
 • 3
 • 648
 • 1

giáo án lịch sử 6 bài 3 hội nguyên thủy

giáo án lịch sử 6 bài 3 xã hội nguyên thủy
. PHẦN MỘT: LỊCH SỬ THẾ GIỚI BÀI 3: HỘI NGUYÊN THUỶ I.MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1/ Về kiến thức:  . cũ %G>,H'I//JEKJ6ELHM %NJ0#O/P5J'#K= 3- /J5/, 5JM %5JQRSB, 6 5JSTU6QVQU65JQQQB, 6 QRUS6QUWUM 3. . A7% GVM&'OF 3 '/#' Y,-M g='!#EH% H 3: Tìm hiểu Vì sao hội nguyên thuỷ tan rã. 1. Con người đã xuất hiện như thế nào? g#K 3 /7T6V"5J]!#0 !% ;i'5: 6 ]J% O#0LX='j/ /?C=/>,% 2.
 • 3
 • 543
 • 1

Giáo án Lịch sử 12 bài 23 Khôi phục và phát triển kinh tế - hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 - 1975)

Giáo án Lịch sử 12 bài 23 Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 - 1975)
. Bài 23 KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – HỘI MIỀN BẮC GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM (1973 – 1975) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC. 1. Kiến thức: - Có những hiểu biết về nhiệm vụ của cách mạng miền Bắc,. MIỀN BẮC KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – HỘI, RA SỨC CHI VIỆN CHO MIỀN NAM (Không dạy) II. MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG ĐỊCH “BÌNH ĐỊNH – LẤN CHIẾM” TẠO THẾ VÀ LỰC TIẾN TỚI GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN -. đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam trong 2 năm 1975 – 1976, nhưng nhấn mạnh “cả 1975 là thời cơ” và - Đòi thi hành các quyền tự do dân chủ. - các vùng giải phóng: khôi phục sản xuất, tăng
 • 6
 • 7,134
 • 28

Giáo án lịch sử 10 bài 5 trung quốc thời phong kiến

Giáo án lịch sử 10 bài 5 trung quốc thời phong kiến
. phí BÀI 5 TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN (2 tiết) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Về kiến thức Nắm được: - Sự hình thành hội phong kiến ở Trung Quốc và các quan hệ trong hội. - Bộ máy chính quyền phong. triều đại phong kiến Trung Quốc, thời gian tồn tại? Triều đại nào chế độ phong kiến Trung Quốc đạt đến đỉnh cao? Biểu hiện? 2. Những thành tựu văn hóa chủ yếu của Trung Quốc thời phong kiến? Tìm hiểu. dân? Những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Trung Quốc thời phong kiến? 5. Dặn dò và giao bài tập - Học bài cũ, làm bài tập trong SGK, đọc trước bài mới. - Bài tập: VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp
 • 10
 • 23,493
 • 104

Giáo án lịch sử 8 bài 5 công pari 1871

Giáo án lịch sử 8 bài 5 công xã pari 1871
. phí Bài 5: CÔNG PARI 187 1 I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Công Pa-ri, cuộc khởi nghĩa ngày 18- 3- 187 1 thắng lợi. - Một số chính sách quan trọng của Công Pa-ri. - Ý nghĩa lịch sử của Công xã. quy định giá bán bánh mì… III. NỘI CHIẾN Ở PHÁP. Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÔNG PA-RI 1. Nội chiến Pháp - Từ 20 /5 đến 28/ 5/ 187 1, Chi-e cho quân tấn công thành phố Pa-ri. - Các chiến sĩ Công đã chiến. ngày 18/ 3/ 187 1. Sự thành lập công xã. a. Cuộc khởi nghĩa ngày 18/ 3/ 187 1 - Nguyên nhân: Mâu thuẫn giữa chính phủ tư sản với nhân dân ngày gay gắt. - Diễn biến: Ngày 18- 3- 187 1, Chi-e cho quân đánh
 • 3
 • 1,001
 • 2

Giáo án lịch sử 6 bài 3 hội nguyên thủy

Giáo án lịch sử 6 bài 3 xã hội nguyên thủy
. măn nay bao nhiêu năm? c. Năm 179 trước công nguyên, năm 938 , 1418, năm 111 trước công nguyên, 1789, 1858? 3. Bài mới: - Giới thiệu bài: Lịch sử loài người đã trải qua thời gian rất dài. Những. chiếm đoạt của cải dư thừa phân bố giàu nghèo, XH có giai cấp xuất hiện hội nguyên thuỷ tan rã. 3. Vì sao hội nguyên thuỷ tan rã? - Nhờ công cụ kim loại sản xuất phát triển, sản. hiện hội nguyên thuỷ tan rã. 4. Củng cố - Bầy người nguyên thuỷ sống như thế nào? - Đời sống của người tinh khôn có những điểm nào tiến bộ hơn so với người tối cổ? - Vì sao hội nguyên
 • 3
 • 1,351
 • 1

Giáo án lịch sử 6 bài 4 các quốc gia cổ đại phương đông

Giáo án lịch sử 6 bài 4 các quốc gia cổ đại phương đông
. chế cổ đại phương đông: - Sơ đồ nhà nước cổ đại phương đông: Vua 4. Củng cố: a. Kể tên các quốc gia cổ đại Phương Đông? b. hội cổ đại Phương Đông có mấy tầng lớp? Kể tên các. GV: Các quốc gia cổ đại phương đông đầu tiên ra đời thời gian nào? HĐ2: Tìm hiểu hội cổ đại phương đông gồm những tầng lớp nào? - Hs đọc SGK. GV: Kinh tế chính của các quốc gia cổ đại. các quốc gia cổ đại Phương Đông có quyền hành như thế nào? 5. Hướng dẫn học tập: - Học bài cũ- trả lời các câu hỏi trong SGk - Sưu tầm các hình ảnh công trình kiến trúc của các quốc gia cổ
 • 3
 • 797
 • 1

Giáo án lịch sử 6 bài 5 các quốc gia cổ đại phương tây

Giáo án lịch sử 6 bài 5 các quốc gia cổ đại phương tây
. sự hình thành các quốc gia cổ đại phương Tây. GV? Các quốc gia cổ phương Tây bao gồm nhưng quốc gia nào? HS: Hy lạp và Rô ma GV? Các quốc gia đó được hình thành trong thời gian nào? HS:. pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài 5: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: - HS nắm được tên và vị trí các quốc gia cổ đại Phương Tây. - Điều kiện tự nhiên của. a. Ở phương Tây có các cuốc gia cổ đại nào? b. Nhà nước cổ đại phương Tây được tổ chức ntn? 5. Hướng dẫn học tập: - Học bài cũ, kết hợp trả lời các câu hỏi trong SGK. - Đọc trước bài mới,
 • 2
 • 2,075
 • 2

Giáo án Lịch sử 10 bài 26: Tình hình hội ở nửa đầu thế kỷ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân

Giáo án Lịch sử 10 bài 26: Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỷ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân
... Thái Tông… thời Nguyễn đời sống nhân dân ta sao? - HS trả lời - GV nhận xét, kết luận * Hoạt động 2: Tìm hiểu phong trào đấu tranh nhân dân binh lính - GV đặt vấn đề: Ở nh Kiến thức ... vè người đương thời nói nỗi khổ người dân sách HDGV phần tư liệu tham khảo trang 126) - GV phát vấn: Em nghĩ đời sống nhân dân ta thời Nguyễn? So sánh với kỷ trước - GV gợi ý: Thời Lê sơ có câu... bối cảnh vua, quan vậy, đời sống nhân dân sao? - HS trả lời - GV bổ sung, chốt ý, minh họa: Nhà nước chia vùng để đánh thuế nặng, tôô tức địa chủ cao Mỗi năm người dân đinh phải chịu 60 ngày lao
 • 3
 • 404
 • 4

giao an lich su 7 bai 20 tiet 4

giao an lich su 7 bai 20 tiet 4
... ( 144 1- 14 97) - Là vị vua anh minh – Một tài xuất sắc nhiều lĩnh vực kinh tế, trị, qn - Một nhà văn hóa, nhà thơ tiếng tài ba dân tộc kỷ XV, để lại di sản văn thơ phong phú, đồ sộ Năm học: 201 6... tồn thư 4/ Lƣơng Thế Vinh ( 144 2 -?) - Bộ “Hí phường phả lục” - Là nhà toán học tiếng 4/ Củng cố - Những danh nhân nêu có cơng lao dân tộc? 5/ Hướng dẫn học tập nhà: - Học tìm hiểu thêm danh nhân... NĂM 144 2 đỗ tiến sĩ Tác giả Đại Việt sử tồn thư, tên phố, tên trường học tiếng => thể vai trò học tập tốt giáo viên học sinh, xứng đáng với tên tuổi vị danh nhân văn hóa dân tộc Hoạt động 4:
 • 3
 • 159
 • 0

giao an lich su 10 bai 4 cac quoc gia co dai phuong tay

giao an lich su 10 bai 4 cac quoc gia co dai phuong tay
... Hải có thuận lợi khó khăn Hải, nhiều đảo, đất canh tác khơ cứng: gì? So sánh với phương Đơng? + Thuận lợi: có biển, nhiều hải cảng, giao HS xem SGK suy nghĩ trả lời, GV nhận xét, thông biển dễ... Văn học - N4: Nghệ thuật HS xem SGK thảo luận trình bày, GV nhận xét, bổ sung, giải thích thêm chốt ý: sống nghề thủ công thương nghiệp nên hình thành thị quốc (thành thị quốc gia) - Giai cấp chính:... nhân đời thị quốc? Tại kinh tế hàng hóa phát triển gọi thị quốc? Mô tả quang cảnh Như sống ban đầu cư dân Địa thị quốc? Các giai cấp XH cổ đại Trung Hải sớm biết buôn bán, biển phương Tây? Đặc điểm,
 • 5
 • 114
 • 0

giao an lich su 7 bai 4

giao an lich su 7 bai 4
... thứ  Nhà Nguyên ngoại bang… - 1368 Nhà Minh thành lập Hoạt động cá nhân, lớp - Lý Tự Thành lật đổ nhà Minh ? Trình bày thay đổi trị TQ từ sau thời Minh-Thanh? - 1 644 Nhà Thanh thành lập * hội:... canh  tá điền + Địa chủ xuất hiện: q tộc cũ, nơng dân  Quan hệ sản xuất hình thành giàu có + Nơng dân bị phân hóa  giàu: địa chủ  giữ ruộng: nơng dân - tự canh  ruộng: nông dân lĩnh canh... Nhà Thanh thành lập * hội: Trung Quốc lâm vào khủng ? Sự suy yếu XHPKTQ thời Minh – hoảng: Thanh biểu ntn? + Vua quan sa đọa - Vua quan đục khoét, sống xa hoa + Đời sống nhân dân cực khổ - Nông
 • 7
 • 73
 • 0

giao an lich su 11 bai 4

giao an lich su 11 bai 4
... dân phương Tây? Nước thực dân Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan Philippin Tây Ban Nha, Mĩ Miến Điện Anh Mã Lai Anh Đông Dương Pháp Xiêm Anh, Pháp Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp nhân dân... Campuchia? + Phong trào diễn liên tục sơi nổi, hình thức đấu tranh chủ yếu khởi nghĩa vũ trang + Đối tượng, mục tiêu: chống pháp giành độc lập mang tính tự phát + Các phong trào cuối thất bại: Xiêm kỉ... động - Đối ngoại: + Thực sách ngoại giao mềm dẻo: “ngoại giao tre” + Lợi dụng vị trí nước đệm - Ý nghĩa: + Giúp Xiêm phát triển theo TBCN + Thi hành sách ngoại giao mềm dẻo, giữ độc lập tương đối
 • 5
 • 98
 • 0
1 2 3 4 .. >