Tổng hợp tài liệu :

Đề cương trồng rừng

Giáo trình nguyên lý động cơ đốt trong - Đề cương

Giáo trình nguyên lý động cơ đốt trong - Đề cương
Nội dung của giáo trình giới thiệu một cách có hệ thống những vấn đề cơ bản về nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong, tính toán các quá trình nhiệt động, các thông số cơ bản và đặc tính . Đề cơng môn học Lý thuyết động cơ đốt trong cho ngành Động cơ đốt trong với 6 ĐVHT (90 t lên lớp) Chơng I. Khái quát về động cơ đốt trong 1.1 Động cơ động. cơ động cơ đốt trong là một loại động cơ nhiệt 1.2 So sánh động cơ đốt trong với các động cơ nhiệt khác 1.3 Phân loại động cơ đốt trong 1.4 Nguyên lý làm
 • 4
 • 3,439
 • 74

Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng trồng Tếch làm cơ sở khoa học cho việc đề xuất một số biện pháp kỹ thuật trong trồng rừng

Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng trồng Tếch làm cơ sở khoa học cho việc đề xuất một số biện pháp kỹ thuật trong trồng rừng
Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng trồng Tếch làm cơ sở khoa học cho việc đề xuất một số biện pháp kỹ thuật trong trồng rừng . Linn.f.) làm cơ sở khoa học cho việc đề xuất một số biện pháp kỹ thuật trong trồng rừng ở tỉnh Sơn La" 3 CHƯƠNG I - TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU. luật cấu trúc cơ bản, mức độ phân hóa giữa các cây trong rừng Tếch, trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp kỹ thuật phục vụ cho kinh doanh rừng trồng Tếch
 • 93
 • 2,908
 • 18

Nghiên cứu một số cơ sở khoa học nhằm đề xuất các giải pháp kỹ thuật gây trồng rừng ngập mặn cho vùng bãi bồi ven biển huyện kim sơn tỉnh ninh bình

Nghiên cứu một số cơ sở khoa học nhằm đề xuất các giải pháp kỹ thuật gây trồng rừng ngập mặn cho vùng bãi bồi ven biển huyện kim sơn tỉnh ninh bình
Nghiên cứu một số cơ sở khoa học nhằm đề xuất các giải pháp kỹ thuật gây trồng rừng ngập mặn cho vùng bãi bồi ven biển huyện kim sơn tỉnh ninh bình . “NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CƠ SỞ KHOA HỌC NHẰM ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT GÂY TRỒNG RỪNG NGẬP MẶN CHO VÙNG BÃI BỒI VEN BIỂN HUYỆN KIM SƠN, TỈNH NINH BÌNH. bồi ven biển huyện Kim Sơn – tỉnh Ninh Bình, chúng tôi đã tiến hành thực hiện đề tài: Nghiên cứu một số cơ sở khoa học nhằm đề xuất các giải pháp kỹ thuật
 • 88
 • 1,092
 • 10

Áp dụng phương pháp CBA để đánh giá hiệu quả của dự án trồng rừng ngập mặn phòng hộ đê biển khu vực Giao Thủy – Nam Định

Áp dụng phương pháp CBA để đánh giá hiệu quả của dự án trồng rừng ngập mặn phòng hộ đê biển khu vực Giao Thủy – Nam Định
Áp dụng phương pháp CBA để đánh giá hiệu quả của dự án trồng rừng ngập mặn phòng hộ đê biển khu vực Giao Thủy – Nam Định . trạng rừng ngập mặn, hệ thống đê biển khu vực Giao Thủy- Nam Định và hoạt động trồng rừng ngập mặn bảo vệ đê biển. Ứng dụng phương pháp CBA nhằm đánh giá hiệu. về dự án trồng rừng ngập mặn phòng hộ đê biển khu vực Giao Thuỷ - Nam Định Chương III: Phân tích chi phí lợi ích của dự án trồng rừng trong phòng hộ đê biển
 • 56
 • 1,215
 • 2

Áp dụng phương pháp CBA để đánh giá hiệu quả của dự án trồng rừng ngập mặn phòng hộ đê biển khu vực Giao Thủy – Nam Định

Áp dụng phương pháp CBA để đánh giá hiệu quả của dự án trồng rừng ngập mặn phòng hộ đê biển khu vực Giao Thủy – Nam Định
Luận văn : Áp dụng phương pháp CBA để đánh giá hiệu quả của dự án trồng rừng ngập mặn phòng hộ đê biển khu vực Giao Thủy – Nam Định . : Áp dụng phương pháp CBA để đánh giá hiệu quả của dự án trồng rừng ngập mặn phòng hộ đê biển khu vực Giao Thủy – Nam Định 2. Mục tiêu và nhiệm vụ của. TỐT NGHIỆPTÊN ĐỀ TÀI: ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP CBA ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DỰ ÁN TRỒNG RỪNG NGẬP MẶN PHÒNG HỘ ĐÊ BIỂN KHU VỰC GIAO THỦY -NAM ĐỊNHNguyễn Thị Hương Thảo
 • 62
 • 1,268
 • 2

Đề cương tuyên truyền những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của phụ nữ việt nam cần giữ gin, phát triển trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Đề cương tuyên truyền những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của phụ nữ việt nam cần giữ gin, phát triển trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Đề cương tuyên truyền những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của phụ nữ việt nam cần giữ gin, phát triển trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước . ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀNNHỮNG PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC TỐT ĐẸP CỦA PHỤ NỮ VIỆT NAM CẦN GIỮ GÌN, PHÁT TRIỂN TRONG THỜI KỲ CNH, HĐH ĐẤT NƯỚCVỀ Ý THỨC. tộc, những phẩm chất, đạo đức của phụ nữ Việt Nam đã được hình thành và phát triển tạo nên nét đẹp riêng của người phụ nữ, đồng thời góp phần làm nên những
 • 6
 • 2,822
 • 11

Đề cương tuyên truyền những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của phụ nữ việt nam cần giữ gin, phát triển trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Đề cương tuyên truyền những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của phụ nữ việt nam cần giữ gin, phát triển trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Đề cương tuyên truyền những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của phụ nữ việt nam cần giữ gin, phát triển trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nướcÝ thức pháp luật, . ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀNNHỮNG PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC TỐT ĐẸP CỦA PHỤ NỮ VIỆT NAM CẦN GIỮ GÌN, PHÁT TRIỂN TRONG THỜI KỲ CNH, HĐH ĐẤT NƯỚCVỀ Ý THỨC. cho phụ nữ, đặt tiêu chuẩn về ý thức pháp luật của người phụ nữ như một trong những nội dung phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn CNH,HĐH đất
 • 9
 • 1,794
 • 4

Đề cương môn học tin học ứng dụng trong khoa học xã hội

Đề cương môn học tin học ứng dụng trong khoa học xã hội
. -------------------------- ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC 1.1 Tên môn học : TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG KHXH (SPSS) 1.2 Mã môn học : COMP2306 1.3 Trình độ Đại học. Tin học ứng dụng trong KHXH là một môn học ứng dụng các nguyên lý của toán thống kê phục vụ cho phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng trong Khoa học xã hội.
 • 5
 • 895
 • 10

Đề cương tin học ứng dụng trong kinh doanh và thực hành

Đề cương tin học ứng dụng trong kinh doanh và thực hành
Tài liệu tham khảo Đề cương tin học ứng dụng trong kinh doanh và thực hành . VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Tên môn học: TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG KINH. phuochuytran@ymail.com 2. Thông tin về môn học - Tên môn học: Tin học ứng dụng trong kinh doanh và Thực hành - Mã môn học: - Số tín chỉ: 03 Cấu trúc tín
 • 7
 • 2,676
 • 14

Đề cương chi tiết học phần Tin học ứng dụng trong Kỹ thuật môi trường

Đề cương chi tiết học phần Tin học ứng dụng trong Kỹ thuật môi trường
Đề cương chi tiết học phần Tin học ứng dụng trong Kỹ thuật môi trường . BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Học phần: Tin học ứng dụng trong Kỹ thuật môi trường (Applied Informatics. 4. Đề cương chi tiết: Nội dung Số tiết Chương 1: Thống kê ứng dụng trong điều tra nghiên cứu môi trường 3 1. Các khái niệm cơ bản 2. Các giai đoạn trong
 • 3
 • 1,015
 • 8

Đề cương môn Đàm phán trong kinh doanh

Đề cương môn Đàm phán trong kinh doanh
Đề cương môn Đàm phán trong kinh doanh . tránh trong đàm phán kinh doanh. + Nội dung 1.4: Các yếu tố ảnh hưởng trong đàm phán. + Nội dung 1.5: Nghệ thuật đảm bảo thành công trong đàm phán. Khoa Kinh. thiệu chung về đàm phán trong kinh doanh. + Nội dung 1.1: Trình bày một số khái niệm về đàm phán. + Nội dung 1.2: Những nguyên tắc trong đàm phán. + Nội dung
 • 3
 • 4,793
 • 34

Đề cương tâm lí giao tiếp trong kinh doanh

Đề cương tâm lí giao tiếp trong kinh doanh
Đề cương tâm lí giao tiếp trong kinh doanh . 1 Các Học thuyết về Tâm lý giao tiếp  Khái niệm về Kỹ năng giao tiếp Phan Thanh Lâm, Tâm lý Giao tiếp trong Kinh doanh Chương 1 . đặt các câu hỏi trong lúc giao tiếp Chương 10 Sắp xếp chỗ ngồi khi giao tiếp Phan Thanh Lâm, Tâm lý Giao tiếp trong Kinh doanh Chương 7,
 • 9
 • 1,398
 • 14

Mẫu giấy đề nghị trồng rừng

Mẫu giấy đề nghị trồng rừng
Tài liệu tham khảo Mẫu giấy đề nghị trồng rừng (Mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 02/2008/TTLT-KH&ĐT-BNN-TC ngày 23/6/2008) . Mẫu giấy đề nghị trồng rừng CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY ĐỀ NGHỊ TRỒNG RỪNG (Mẫu ban hành kèm theo. số chính sách phát triển rừng sản xuất tôi có nhu cầu trồng rừng sản xuất trên đất đã lâm nghiệp được quy hoạch là đất trồng rừng sản xuất của gia đình.
 • 1
 • 3,623
 • 3

Đề cương thực trạng cháy rừng và nhận thức của người dân về công tác phòng cháy và chữa cháy rừng nghiên cứu tại một số xã trọng điểm cháy của tỉnh quảng nam

Đề cương thực trạng cháy rừng và nhận thức của người dân về công tác phòng cháy và chữa cháy rừng  nghiên cứu tại một số xã trọng điểm cháy của tỉnh quảng nam
Rừng che phủ một phần ba diện tích lục địa, thực hiện nhiều chức năng, cung cấp các dịch vụ thiết yếu và duy trì sự sống trên hành tinh. Hiện nay, sinh kế của 1,6 tỷ người trên trái đất phụ thuộc vào rừng. Bởi vậy, bảo vệ rừng và nguồn tài nguyên rừng luôn trở thành một yêu cầu, nhiệm vụ không thể trì hoãn đối với tất cả các quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam.Việt Nam nằm trong vành đai nhiệt đới gió mùa, là một trong 16 quốc gia có tính đa dạng sinh học cao nhất trên thế giới. Nước ta hiện nay có trên 12.3 triêu ha rừng, trong đó hơn một nữa là các loại rừng dễ cháy. Chính vì vậy, công tác PCCCR rừng luôn được đặt ra là một trong những nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của các cấp, các ngành và toàn bộ xã hội. Việc phổ biến những kiến thức liên quan đến công tác PCCCR rừng là một trong những giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả trong triễn khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên toàn quốc nói chung và cho lực lượng kiểm lâm nói riêng.Quảng Nam nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, chỉ có 2 mùa là mùa mưa và mùa khô. Vùng đồi núi chiếm 72% diện tích tự nhiên với nhiều ngọn cao trên 2.000m. Là một trong những Tỉnh có diện tích rừng lớn nhất cả nước nên rất dễ xảy ra cháy rừng ở những huyện có diện tích rừng lớn như Tiên Phước, Núi Thành, Phú Ninh, Trà My…sẽ làm thay đổi điều kiện kiện khí hậu, kinh tế, xã hội của người dân trong khu vực. Theo số liệu của Viện Điều tra quy hoạch rừng, diện tích rừng tự nhiên tại tỉnh Quảng Nam còn khoảng 477 nghìn ha, trong đó rừng giàu có khoảng 10 nghìn ha, phân bố chủ yếu ở các đỉnh núi cao, giao thông đi lại khó khăn; diện tích rừng còn lại chủ yếu là rừng nghèo, rừng trung bình và rừng tái sinh. Diện tích đất trống đồi trọc còn khoảng 391 nghìn ha, trong đó có 332,3 nghìn ha đất đồi núi có khả năng phát triển trồng rừng, cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả và cây dược liệu.Ở Quảng Nam thì rừng trồngrừng tự nhiên là chiếm diện tích lớn. Rừng trồng ở Quảng Nam chủ yếu là rừng Thông, Keo các loại và Bạch đàn được trồng tập trung ở vùng núi thấp; thực bì dưới tán rừng chủ yếu là sim, mua, chổi, lau lách, cỏ tranh... vào mùa khô rất dễ cháy và gây cháy lan vào rừng. Cháy rừng là thảm hoạ gây thiệt hại nghiêm trọng cả về kinh tế và môi trường. Về đặc diểm kinh tế xã hội, mật độ dân số không đồng đều, thành phần dân tộc đa dạng với nhiều kiểu canh tác truyền thống, đời sống người dân vùng núi, gò đồi thấp và thiếu việc làm, nhận thức về PCCCR và bảo vệ rừng chưa cao… do đó việc kiểm soát lửa rừng còn gặp nhiều khó khăn. .  ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: " Thực trạng cháy rừng và nhận thức của người dân về công tác phòng cháy và chữa cháy rừng - nghiên cứu tại một số xã trọng điểm cháy của tỉnh. cho người dân và giảm các vụ cháy xảy ra hàng năm nên tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Thực trạng cháy rừng và nhận thức của người dân về công tác phòng cháy và chữa cháy rừng - nghiên cứu tại. tại một số xã trọng điểm cháy của tỉnh Quảng Nam. ” Phần 2 MỤC TIÊU – NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Mục tiêu chung Xem xét, đánh giá thực trạng cháy rừng và nhận thức của người dân về
 • 7
 • 10,226
 • 130

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG TRỒNG RỪNG CHUYÊN ĐỀ (TÀI LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN NGÀNH LÂM NGHIỆP)

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG TRỒNG RỪNG CHUYÊN ĐỀ (TÀI LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN NGÀNH LÂM NGHIỆP)
. núi Bắc Bộ. Vùng Trung Trung bộ Việt Nam là một trong những vùng có diện tích rừng trồng tương đối lớn so với các vùng khác. Trong những năm qua bằng các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước,. quả, đặc biệt là ở những nơi xa xôi, hẻo lánh khó trồng rừng. Trong nhiều năm tới, đây vẫn sẽ là một trong những biện pháp chủ yếu trong việc khôi phục rừng phòng hộ đầu nguồn ở nước ta. g(Ch&. Nam  !"#$%&'( )*#+ Vùng Trung Trung bộ Việt Nam gồm 5 tỉnh (Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, TP Đà Nẵng và Quảng Nam),
 • 60
 • 986
 • 1

đề cương trồng rừng

đề cương trồng rừng
1)Vai trò của rừng Tác dụng của rừng nước ta đối với kinh tế xã, hội rất đa dạng, tóm tắt như sau:a. Đối với đời sống và kinh tế: Tác dụng cung cấp sản phẩm và nguyên liệu: Rừng, thực vật rừng là tài nguyên cung cấp gỗ, củi, sợi, ta nanh, hương liệu, dược liệu, thực phẩm .v.v... b. Đối với môi trường:Tác dụng sinh thái của rừng: là tác dụng to lớn không thể tính được giá trị bằng tiền. Rừng giữ vai trò điều tiết chủ yếu trong cân bằng thành phần đại khí quyển trên địa cầu. Rừng có tác dụng cung cấp dưỡng khí, hấp thụ khí thải độc hại đặc biệt là CO2. Rừng và cây rừng có tác dụng chắn bụi, diệt khuẩn, làm sạch không khí. Rừng có tác dụng làm giảm tiếng ồn ở thành phố và các khu công nghiệp. Tác dụng nuôi dưỡng nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn. Tác dụng này vừa là tác dụng sinh thái nhưng trên khía cạnh kinh tế thì nó phục vụ đắc lực cho các ngành nông nghiệp, thuỷ lợi, giao thông. Tác dụng giữ đất, giữ nước của rừng bao giờ cũng có giá trị lớn nhất, giữ địa vị chủ yếu. ở những nước có nhiều đồi núi, mưa nhiều thì giá trị tác dụng này lại càng lớn.Rừng là kho tàng dược liệu vô giá cung cấp nguồn dược liệu tự nhiên. Tân dược rất tiện lợi, có nhiều loại tác dụng nhanh, nhưng tân dược thường có tác dụng phụ. Rừng có thể bảo vệ động vật và thực vật Rừng còn được sử dụng làm cây cảnh, trang trí nội thấtc.Giá trị văn hóa, lịch sử, du lịch, phục vụ nghiên cứu khoa học: Bảo tồn nguồn gen động vật quý hiếm. Ví dụ: vườn quốc gia cúc phương, vườn quốc gia tràm chim… Lịch sử: Rừng Sác ( Cần Giờ)… Nghiên cứu như: Nghiên cứu nguồn gen, hệ sinh thái, điều tra rừng…d.Tác dụng đối với quốc phòng:Rừng còn có tác dụng với quốc phòng; là chướng ngại vật tự nhiên đặc sắc. Tác dụng với quốc phòng được nhà thơ Tố Hữu tổng kết rất đầy đủ, sâu sắc: Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù. ... TRỒNG RỪNG Phương thức trồng cách thức trồng rừng trước sau khai thác, có kết hợp vơí tái sinh tự nhiên Để tạo rừng, nước ta nước giới, có phương thức trồng rừng: Trồng rừng tán rừng, trồng rừng. .. rừng cục trồng rừng toàn diện Phương pháp trồng rừng: Phương pháp trồng rừng phương pháp thi công cụ thể, tuỳ theo nguyên liệu để trồng rừng con, hạt giống hay hom cây, mà phương pháp trồng rừng. .. khoanh núi, nuôi rừng rừng bắt đầu phục hồi, số lượng mục đích ít, nơi trồng rừng cục Phương thức trồng rừng cục thường thực theo hai hình thức: Trồng rừng cục theo hành lang trồng rừng cục theo
 • 20
 • 383
 • 0

ĐỀ CƯƠNG TRỒNG RỪNG

ĐỀ CƯƠNG TRỒNG RỪNG
ĐỀ CƯƠNG TRỒNG RỪNG1)Vai trò của rừng Tác dụng của rừng nước ta đối với kinh tế xã, hội rất đa dạng, tóm tắt như sau:a. Đối với đời sống và kinh tế: Tác dụng cung cấp sản phẩm và nguyên liệu: Rừng, thực vật rừng là tài nguyên cung cấp gỗ, củi, sợi, ta nanh, hương liệu, dược liệu, thực phẩm .v.v... b. Đối với môi trường:Tác dụng sinh thái của rừng: là tác dụng to lớn không thể tính được giá trị bằng tiền. Rừng giữ vai trò điều tiết chủ yếu trong cân bằng thành phần đại khí quyển trên địa cầu. Rừng có tác dụng cung cấp dưỡng khí, hấp thụ khí thải độc hại đặc biệt là CO2. Rừng và cây rừng có tác dụng chắn bụi, diệt khuẩn, làm sạch không khí. Rừng có tác dụng làm giảm tiếng ồn ở thành phố và các khu công nghiệp. Tác dụng nuôi dưỡng nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn. Tác dụng này vừa là tác dụng sinh thái nhưng trên khía cạnh kinh tế thì nó phục vụ đắc lực cho các ngành nông nghiệp, thuỷ lợi, giao thông. Tác dụng giữ đất, giữ nước của rừng bao giờ cũng có giá trị lớn nhất, giữ địa vị chủ yếu. ở những nước có nhiều đồi núi, mưa nhiều thì giá trị tác dụng này lại càng lớn.Rừng là kho tàng dược liệu vô giá cung cấp nguồn dược liệu tự nhiên. Tân dược rất tiện lợi, có nhiều loại tác dụng nhanh, nhưng tân dược thường có tác dụng phụ. Rừng có thể bảo vệ động vật và thực vật Rừng còn được sử dụng làm cây cảnh, trang trí nội thấtc.Giá trị văn hóa, lịch sử, du lịch, phục vụ nghiên cứu khoa học: Bảo tồn nguồn gen động vật quý hiếm. Ví dụ: vườn quốc gia cúc phương, vườn quốc gia tràm chim… Lịch sử: Rừng Sác ( Cần Giờ)… Nghiên cứu như: Nghiên cứu nguồn gen, hệ sinh thái, điều tra rừng…d.Tác dụng đối với quốc phòng:Rừng còn có tác dụng với quốc phòng; là chướng ngại vật tự nhiên đặc sắc. Tác dụng với quốc phòng được nhà thơ Tố Hữu tổng kết rất đầy đủ, sâu sắc: Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù.2. Nguyên tắc xây dựng rừng giống, vườn giống: Rừng giống, vườn giống nên lập ở những nơi lập địa tốt, phù hợp với sự phát triển của loài cây đó, chọn lập địa thích hợp là biện pháp kinh tế nhất.Nơi chọn trồng rừng giống, vườn giống cần có đất tốt, giao thông thuận tiện, địa hình tương đối bằng phẳng để có thể áp dụng cơ giới dễ và thuận lợi cho chăm sóc bảo vệ. Độ dốc không quá 10% để tiện cho cơ giới hoá và cho thao tác. Có khả năng bảo vệ tốt, không có nguy cơ cháy rừng đe doạ. Nơi chưa xảy dịch bệnh và không có nguy cơ sâu bệnh hại phát triển thành dịch. Rừng giống và vườn giống phải được trồng cách xa rừng trồng hoặc rừng tự nhiêncùng loài để tránh tạp giao.Phải cách ly với rừng trồng kinh tế cùng loài cây ít nhất 150m Mỗi rừng giống, vườn giống nên bố trí tối thiểu 20 đến 25 dòng cây mẹ và được trồng xen đều trên toàn bộ diện tích nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thụ phấn chéo. Tuổi cây mẹ: lấy ở giai đoạn thành thục hoặc gần thành thục Đặc điểm của cây mẹ: Có sức sinh trưởng tốt, các cây mọc đều khoẻ mạnh, không sâu bệnh , có sức đề kháng cao, có hình tán cân đối. Có tuổi gần đồng nhất, tán cây đồng đều, được tuyển chọn ở trung tâm phân bố. Rừng giống, vườn giống cần được áp dụng các biện pháp thâm canh: Làm cỏ, bón phân và phòng trừ sâu hại thường xuyên. Với rừng giống chuyển hoá cần được tỉa thưa, tác động kịp thời.3.Các phương pháp điều tra dự báo sản lượng hạt giống:a.Ước lượng bằng mắt: Phương pháp này cho ta biết sản lương đối của một khu rừng giống. người ta nhận thấy mối liên quan giữa cây mọc lẽ, cây bìa rừng và cây trong rừng từ đó so sánh ước lượng sản xuất hạt giống khu rừng nhiều hay ít. Trong khu rừng chọn ô tiêu chuẩn và quan sát 3 lần từ lúc ra hoa, hình thành quả và trước khi quả (hạt) chín 12 tháng. Ưu điểm: Đơn giản, nhanh chóng Nhược điểm: chỉ cho kết quả tương đối, đòi hỏi nhiều kinh nghiệm, dễ sai số do chủ quan. Chỉ thích hợp ở những khu rừng giống và khu thu hái nhằm tận dụng hạt trong lúc thiếu giống.b. Phương pháp cây tiêu chuẩn trung bìnhChọn lập ô tiêu chuẩn có diện tích 0,25 0,5 ha. Tính H, D bình quân các cây trong ô tiêu chuẩn. Chọn 5 cây có Chiều cao và Đường kính trung bình trong ô tiêu chuẩn, thu hái toàn bộ quả trên 5 cây tiêu chuẩn để tính sản lượng bình quân của 1 cây tiêu chuẩn sau đó suy ra sản lượng của cả ô tiêu chuẩn và toàn bộ khu rừng giốngƯu điểm: có độ chính xác tương đối cao hơn, chính xác hơn phương pháp ươc lượng Nhược điểm: phức tạp, tốn nhiều thời gian, kết quả thu được thường cao hơn sản lượng thực tế 2030%c. Phương pháp ô tiêu chuẩn Chọn ô tiêu chuẩn đại diện trong rừng giống có diện tích 0,25 0,5 ha. Thu hái toàn bộ quả trong ô tiêu chuẩn tính sản lượng trong ô tiêu chuẩn sau đó suy ra sản lượng toàn lâm phần. Ưu điểm: Phương pháp này có độ chính xác cao, thường được áp dụng trong nghiên cứu quy luật ra hoa kết quả Nhược điểm: tốn công, làm tổn thương rừng giống, chỉ nên áp dụng với rừng sắp khai thác gỗ. ... TRỒNG RỪNG Phương thức trồng cách thức trồng rừng trước sau khai thác, có kết hợp vơí tái sinh tự nhiên Để tạo rừng, nước ta nước giới, có phương thức trồng rừng: Trồng rừng tán rừng, trồng rừng. .. rừng cục trồng rừng toàn diện Phương pháp trồng rừng: Phương pháp trồng rừng phương pháp thi công cụ thể, tuỳ theo nguyên liệu để trồng rừng con, hạt giống hay hom cây, mà phương pháp trồng rừng. .. khoanh núi, nuôi rừng rừng bắt đầu phục hồi, số lượng mục đích ít, nơi trồng rừng cục Phương thức trồng rừng cục thường thực theo hai hình thức: Trồng rừng cục theo hành lang trồng rừng cục theo
 • 20
 • 858
 • 0

Nhân vật trong rừng xà nu đều là những người con kiên cường bất khuất trong công cuộc chống mĩ cứu nước phân tích các nhân vật cụ mết tnú dít để làm sáng tỏ

Nhân vật trong rừng xà nu đều là những người con kiên cường bất khuất trong công cuộc chống mĩ cứu nước phân tích các nhân vật cụ mết tnú dít để làm sáng tỏ
Nhân vật trong Rừng xà nu đều là những người con kiên cường bất khuất trong công cuộc chống Mĩ cứu nước. Phân tích các nhân vật cụ Mết, Tnú, Dít để làm sáng tỏ Ngữ Văn 12 Bình chọn:Ba nhân vật được xây dựng sinh động, hấp dẫn, mang vẻ đẹp riêng của từng người. Ba vẻ đẹp ấy lại hòa vào nhau để làm nên vẻ đẹp chung của con người Tây Nguyên chống Mĩ.Phân tích hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành ...Phân tích hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành ...Hình tượng cây xà nu trong tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành Ngữ Văn 12Phân tích truyện ngắn Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành Ngữ Văn 12Xem thêm: Rừng Xà Nu Nguyễn Trung Thành Học trực tuyến Môn Văn học I. Mở bàiMỗi nhà văn thường có một vùng đất riêng. Với Nguyễn Trung Thành, đó là Tây Nguyên. Ta đã gặp một anh hùng Núp trong Đất nước đứng lên thời chống Pháp, giờ đây ta lại đến với các nhân vật cụ Mết, Tnú, Dít trong Rừng xà nu thời chống Mĩ. Họ đều là những người con kiên cường bất khuất của núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ nhưng mỗi người lại mang những nét riêng, những vẻ đẹp riêng khó quên.II. Thân bàiRừng xà nu là câu chuyện làng Xô Man (Tây Nguyên) chống Mĩ. Truyện có nhiều nhân vật nhưng tiêu biểu nhất là ba nhân vật: cụ Mết (già làng), Tnú (thanh niên) và Dít (phụ nữ). Đó là hai thế hệ già trẻ cùng tiếp nối nhau đứng lên đánh Mĩ (truyện còn hé mớ cho người đọc thấy thế hệ thứ ba là thế hệ của bé Heng để hoàn thiện bức tranh Tây Nguyên chống Mĩ).Ba nhân vật nói trên được nhà văn miêu tả sinh động, hấp dẫn, trở thành những ấn tượng lâu bền trong lòng người đọc, bởi vì, ở mức độ nhất định, họ đã được điển hình hóa, vừa mang nét chung của con người Tây Nguyên đánh Mĩ, lại mang nét riêng in đậm tính cách và phẩm chất cùa từng người cụ thể.A. Nét chungNét chung ở đây là phẩm chất anh hùng. Họ đều là những người con kiên cường bất khuất cùa Tây Nguyên, thể hiện ở những điểm sau đây: Yêu buôn làng, yêu nước, căm thù giặc sâu sắc. Quyết tâm đứng lên đánh giặc đXem thêm tại: https:loigiaihay.comnhanvattrongrungxanudeulanhungnguoiconkiencuongbatkhuattrongcongcuocchongmicuunuocphantichcacnhanvatcumettnuditdelamsangtonguvan12c30a308.htmlixzz5nKOhSrWp .. .trong- cong-cuoc-chong-mi-cuu-nuoc-phan-tich-cac-nhan-vat-cu-met-tnu-dit-de-lam-sang-to-ngu-van-12c30a308.html#ixzz5nKOhSrWp
 • 2
 • 21
 • 0

Đề cương trồng rừng

Đề cương trồng rừng
Trồng rừng hay trồng cây gây rừng là hệ thống các giải pháp kỹ thuật lâm sinh được áp dụng để xây dựng rừng nhân tạo gồm nhiều công đoạn như khảo sát chuẩn bị, tạo cây giống, trồng và chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ rừng đến đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả muc đích đặt ra.1 Trồng rừng được áp dụng trên đất không có tính chất đất rừng hoặc đất còn tính chất đất rừng và bao gồm cả nền tảng đất ngập nước ven biển, cửa sông hoặc đầm lầy. ... khia thác trăng trồng lại toàn bộ… - Trồng rừng cục - Trồng rừng phân tán - Trồng rừng làm giàu rừng - Trồng rừng kiểu nông lâm kết hơp - Trồng rừng lục hóa… Câu 14: Kỹ thuật trồng rừng cho loại... pháp phương thức trồng rừng: 9.1 Phương pháp trồng rừng: Là PP sử dụng vật liệu trồng rừng khác để trồng rừng như: hạt giống, con, hay cành vơ tính gồm có PP 9.1.1 Phương pháp trồng rừng hạt: - Còn... phân khoảnh, khoảng trồng rừng; loại trồng nguồn hạt giống +Mật độ mơ hình trồng rừng +Diện tích lơ +Ngày tháng năm trồng, ước lượng số trồng, hình thức đem trồng +Số lượng trồng dặm + Các biến
 • 17
 • 83
 • 0
1 2 3 4 .. >