Tổng hợp tài liệu :

Phát triển nguồn nhân lực tại công ty lưới điện cao thế miền trung

DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH TIN HỌC ANH VIỆT- THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP.doc

DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH TIN HỌC ANH VIỆT- THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP.doc
DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH TIN HỌC ANH VIỆT- THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP . ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM.BÁO CÁO THỰC TẬP.ĐỀ TÀI :DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH TIN HỌC ANH VIỆT- THỰC TRẠNG VÀ. luận.Chương 2 : Thực trạng về công tác duy trì và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH tin học Anh Việt.Chương 3 : Một số biện pháp hoàn
 • 51
 • 1,899
 • 23

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty TNHH Mừng Quý

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty TNHH Mừng Quý
Luận Văn: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty TNHH Mừng Quý . 62 Chương 4Những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Mừng Quý . tài: “ Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty TNHH Mừng Quý làm khóa luận tốt
 • 90
 • 888
 • 10

DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH TIN HỌC ANH VIỆT

DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH TIN HỌC ANH VIỆT
DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH TIN HỌC ANH VIỆT . VỀ CÔNG TÁC DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH TIN HỌC ANH VIỆT..................18 2.1 Khái quát về Công ty. ......................................................................................18. về công tác duy trì và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH tin học Anh Việt. Chương 3 : Một số biện pháp hoàn thiện công tác duy
 • 50
 • 452
 • 0

“Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại TCT SĐ

“Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại TCT SĐ
Nhân lực được hiểu là nguồn lực của mỗi con người mà nguồn lực này gồm có thể lực, trí lực và gồm cả tinh thần .
 • 43
 • 420
 • 1

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty TNHH Mừng Quý

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty TNHH Mừng Quý
Nguồn nhân lực là vốn quý nhất của bất cứ một xã hội hay một tổ chức nào. Chỉ khi nào nguồn nhân lực được sử dụng một cách có hiệu quả thì tổ chức ấy mới có thể hoạt động một cách trơn tru và đạt được những thành công như mong đợi.
 • 49
 • 474
 • 1

Hoàn thiện công tác đào tạo vè phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn

Hoàn thiện công tác đào tạo vè phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn
Một tổ chức được tạo thành bởi rất nhiều nguồn lực: nguồn lực về tài chính, công nghệ, cơ sở vật chất, nguồn lực con người….Trong đó, nguồn lực con người là quan trọng nhất, đóng vai trò trung tâm. Nhất là trong thời đại ngày nay, thời đại bùng nổ về khoa học kỹ thuật, công nghệ thay đổi từng ngày, với tốc độ chóng mặt thì yếu tố con người trong tổ chức càng trở nên quan trọng. Để có thể thích ứng và làm chủ công nghệ, người lao động cần phải thường xuyên được trang bị kiến thức, kỹ năng mới. Chính vì vậy, nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ngày càng trở nên cấp bách hơn.Đào tạo và phát triển là hoạt động không thể thiếu với bất cứ một tổ chức nào. Một tổ chức có tồn tại và phát triển được hay không hay sẽ tụt hậu phụ thuộc vào người quản lý có kip thời phát hiện để đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của mình hay không.Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn đã sớm nhận thức được sự cần thiết và vai trò của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực với hiệu quả thực hiện công việc, kết quả sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, những thành quả đã đạt được trong hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực thì Công ty vẫn tồn tại những hạn chế, thiếu sót. Vì vậy, em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác đào tạo vè phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp. . về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Chương 2: Phân tích thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần xi măng. măng Bỉm Sơn. Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn. Em xin
 • 75
 • 720
 • 2

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TCT SÔNG ĐÀ

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TCT SÔNG ĐÀ
. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TCT SÔNG ĐÀ I. KHÁI QUÁT VỀ TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ. 1. Trụ sở. nghiệp . II. Các nhân tố liên quan tới đào tạo và phát triển tại TCT Sông Đà. 1. Chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Nghị quyết
 • 47
 • 577
 • 0

Xây dựng chính sách phát triển nguồn nhân lực tại trường cao đẳng giao thông vận tải II trong giai đoạn 2010 2015

Xây dựng chính sách phát triển nguồn nhân lực tại trường cao đẳng giao thông vận tải II trong giai đoạn 2010 2015
Luận văn . Trường Cao Đẳng GTVT II trong thời gian vừa qua. Chương 3: Xây dựng chính sách phát triển nguồn nhân lực tại Trường Cao Đẳng GTVT II trong giai ñoạn 2010 –. Trường Cao ñẳng giao thông vận tải II với ñịnh hướng nâng cấp trường thành trường ĐH ñến năm 2015, nhu cầu nhân lực cần thiết tại Trường trong giai ñoạn
 • 26
 • 459
 • 0

Phát triển nguồn nhân lực tại trường cao đẳng nghề đà nẵng

Phát triển nguồn nhân lực tại trường cao đẳng nghề đà nẵng
... luận chung phát triển nguồn nhân lực Chương 2: Thực trạng công tác phát triển nguồn nhân lực trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng Chương 3: Phát triển nguồn nhân lực trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng Tổng... TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 KHÁI NIỆM, MỤC TIÊU VÀ VAI TRÒ CỦA PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực 1.1.2 Phát triển nguồn nhân lực Dưới góc độ vĩ mô, phát triển nguồn nhân lực... nhân lực tổ chức * Quy mô nguồn nhân lực * Cơ cấu nguồn nhân lực: 1.4.3 Các nhân tố thuộc người lao động - Học tập nâng cao trình độ chuyên môn: Đây yếu tố thuộc cá nhân bao gồm người lao động,
 • 26
 • 293
 • 1

luận văn thạc sĩ Phát triển nguồn nhân lực tại trường cao đẳng giao thông vận tải II thời gian đến

luận văn thạc sĩ Phát triển nguồn nhân lực tại trường cao đẳng giao thông vận tải II thời gian đến
... phải thực ñề tài: “Phát triển nguồn nhân lực Trường Cao ñẳng giao thông vận tải II thời gian ñến’’ Tác giả luận văn nhằm luận giải vấn ñề lý luận thực tiễn nguồn nhân lực nhà trường ñang ñặt giai... PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI II THỜI GIAN QUA 2.1 TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI II ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 2.1.1... lý luận phát triển nguồn nhân lực tổ chức, doanh nghiệp Chương Thực trạng phát triển nguồn nhân lực Trường Cao ñẳng giao thông Vận tải II thời gian qua Chương Phát triển nguồn nhân lực Trường Cao
 • 26
 • 245
 • 0

Phát triển nguồn nhân lực tại trường cao đẳng giao thông vận tải II thời gian đến

Phát triển nguồn nhân lực tại trường cao đẳng giao thông vận tải II thời gian đến
... nguồn nhân lực tổ chức, doanh nghiệp Chương Thực trạng phát triển nguồn nhân lực Trường Cao ñẳng giao thông Vận tải II thời gian qua Chương Phát triển nguồn nhân lực Trường Cao ñẳng giao thông. .. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI II THỜI GIAN QUA 2.1 TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI II ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 2.1.1... nguồn nhân lực Trường Cao ñẳng giao thông Vận tải II thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: vấn ñề lý luận thực tiễn liên quan ñến phát triển nguồn nhân lực Trường Cao
 • 26
 • 149
 • 0

tóm tắt Xây dựng chính sách phát triển nguồn nhân lực tại trường cao đẳng giao thông vận tải II trong giai đoạn 2010-2015

tóm tắt Xây dựng chính sách phát triển nguồn nhân lực tại trường cao đẳng giao thông vận tải II trong giai đoạn 2010-2015
... ñúng hướng Trường Cao ñẳng giao thông vận tải II với ñịnh hướng nâng cấp trường thành trường ĐH ñến năm 2015, nhu cầu nhân lực cần thiết Trường giai ñoạn 2010 - 2015 thu hút ñược nhân tài ñồng thời... sách xây dựng sách phát triển nguồn nhân lực tổ chức Chương 2: Thực trạng sách phát triển nguồn nhân lực Trường Cao Đẳng GTVT II thời gian vừa qua Chương 3: Xây dựng sách phát triển nguồn nhân. .. NNL TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT II TRONG THỜI GIAN QUA 2.1 Tình hình Trường ảnh hưởng ñến sách phát triển nguồn nhân lực 2.1.1 Đặc ñiểm NNL trường cao ñẳng yêu cầu PTNNL - Đa số trường cao ñẳng công
 • 26
 • 179
 • 0

Đào tạo nguồn nhân lực tại trường Cao đẳng lương thực - thực phẩm

Đào tạo nguồn nhân lực tại trường Cao đẳng lương thực - thực phẩm
... sản xuất cấp việc việc Đào tạo theo dẫn công việc - - X X Đào tạo theo kiểu học nghề X X Kèm cặp bảo X 0 X X 0 X 0 X 0 X - - X X X 0 X - - X X - - X X X 0 X X 0 X Phương pháp Luân chuyển thuyên... trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Các vấn đề liên quan đến công tác đào tạo nguồn nhân lực trường Cao đẳng Lương Thực – Thực Phẩm - Phạm... tạo trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm yếu tố nhân lực quan trọng Bởi lẽ, để thực nhiệm vụ đào tạo nhân lực cho xã hội đòi hỏi đội ngũ nhân lực trường phải có trình độ chun mơn cao, nghiệp
 • 105
 • 138
 • 2

Đào tạo nguồn nhân lực tạo công ty cổ phần nhựa Đà Nẵng

Đào tạo nguồn nhân lực tạo công ty cổ phần nhựa Đà Nẵng
... đáp ứng với thay đổi cấu sản xuất, Công ty cần phải có đầu tư thật nghiêm túc cho công tác đào tạo nguồn nhân lực Mặc dù, công tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty Cổ phần nhựa Đà Nẵng bắt đầu nhà... luận thực tiễn liên quan đến công tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty Cổ phần nhựa Đà Nẵng - Phạm vi nghiên cứu: Biểu nội dung công tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty Cổ phần nhựa Đà Nẵng thời... nguồn nhân lực Công ty Cổ phần nhựa Đà Nẵng - Chương 3: Các giải pháp hồn thiện cơng tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty Cổ phần nhựa Đà Nẵng Tổng quan tài liệu nghiên cứu Nhân lực nguồn nhân lực
 • 91
 • 90
 • 0

Hoạch định nguồn nhân lực tại trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng giai đoạn 2013-2015

Hoạch định nguồn nhân lực tại trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng giai đoạn 2013-2015
... định nguồn nhân lực Chƣơng 2: Thực trạng công tác hoạch định nguồn nhân lực Trƣờng Cao đẳng Phƣơng Đông Đà Nẵng Chƣơng 3: Hoạch định nguồn nhân lực Trƣờng Cao đẳng Phƣơng Đông Đà Nẵng giai đoạn... công tác hoạch định nguồn nhân lực 69 CHƢƠNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG PHƢƠNG ĐÔNG ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2013-2015 72 3.1 CĂN CỨ HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC 72 3.1.1 Phân... Trƣờng Cao đẳng Phƣơng Đông Đà Nẵng 39 2.1.3 Cơ cấu tổ chức Trƣờng Cao đẳng Phƣơng Đông Đà Nẵng 41 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG PHƢƠNG ĐÔNG
 • 122
 • 97
 • 0

Phát triển nguồn nhân lực tại Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng

Phát triển nguồn nhân lực tại Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng
... nguồn nhân lực trình tăng lên số lượng (quy mô) nguồn nhân lực nâng cao mặt chất lượng nguồn nhân lực, tạo cấu nguồn nhân lực ngày hợp lý Cả ba mặt số lượng, chất lượng, cấu phát triển nguồn nhân. .. hụt số lượng nguồn nhân lực, đặc biệt chất lượng nguồn nhân lực chưa cao Do đó, cần phải phát triển nguồn nhân lực để nâng cao chất lượng đào tạo nhà trường 11 Thứ hai, Trường Cao đẳng Nghề chiếm... nhau, yếu tố quan trọng phát triển chất lượng nguồn nhân lực phải nâng cao [trang 104;8] Phát triển nguồn nhân lực, thực chất nâng cao giá trị nguồn nhân lực người chủ yếu phương diện thể lực, trí
 • 104
 • 45
 • 0

Phát triển nguồn nhân lực tại trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật quảng nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020

Phát triển nguồn nhân lực tại trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật quảng nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020
... triển nguồn nhân lực phạm vi Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam - Về thời gian, đề tài nghiên cứu đưa giải pháp để phát triển nguồn nhân lực trường đến năm 2015, tầm nhìn 2020 Phương... Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý - Năm 2006 nâng cấp lên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản... nguồn nhân lực tổ chức, đơn vị Chương Thực trạng phát triển nguồn nhân lực Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam thời gian qua Chương Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực Trường Cao
 • 103
 • 23
 • 0

Phát triển nguồn nhân lực tại trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật quảng nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020

Phát triển nguồn nhân lực tại trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật quảng nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020
... Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý - Năm 2006 nâng cấp lên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản... nguồn nhân lực tổ chức, đơn vị Chương Thực trạng phát triển nguồn nhân lực Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam thời gian qua Chương Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực Trường Cao. .. TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT QUẢNG NAM 2.1 ĐẶC ĐIỂM CỦA TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT QUẢNG NAM ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 2.1.1 Đặc điểm
 • 101
 • 49
 • 0

Phát triển nguồn nhân lực tại trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật quảng nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020

Phát triển nguồn nhân lực tại trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật quảng nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020
... Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý - Năm 2006 nâng cấp lên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản... nguồn nhân lực tổ chức, đơn vị Chương Thực trạng phát triển nguồn nhân lực Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam thời gian qua Chương Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực Trường Cao. .. TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT QUẢNG NAM 2.1 ĐẶC ĐIỂM CỦA TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT QUẢNG NAM ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 2.1.1 Đặc điểm
 • 103
 • 27
 • 0
1 2 3 4 .. >