Tổng hợp tài liệu :

Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần xây dựng giao thông thừa thiên huế

Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần dịch vụ và vận tải ô tô số 6

Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần dịch vụ và vận tải ô tô số 6
. tại Công ty cổ phần dịch vụ & vận tải ô tô 6. 10 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG VẬN DỤNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ & VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 6 2.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ. 11 2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ & VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 6 2.2.1. Tình hình phân cấp quản lý tài chính tại Công ty a. Ở cấp công ty b. Ở cấp xí nghiệp. chức. Công ty cổ phần dịch vụ và vận tải ô tô số 6 trước đây là doanh nghiệp nhà nước, hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ vận tải. Năm 20 06, công ty thực hiện cổ phần hóa trở thành công ty cổ
 • 26
 • 280
 • 0

Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần VICEM vật liệu xây dựng Đà Nẵng

Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần VICEM vật liệu xây dựng Đà Nẵng
. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG 2.1.1. Quá trình hình thành, phát triển của công ty Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng Công ty xi măng vật liệu xây dựng xây lắp Đà. liệu xây dựng. - Khảo sát và thiết kế các công trình vật liệu xây dựng. - Đào tạo công nhân ngành sản xuất VLXD cung cấp nhân lực cho công ty và miền Trung Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Vicem. vốn của Công ty. 3.2. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VLXD ĐÀ NẮNG 3.2.1. Hoàn thiện công tác lập dự toán của các trung tâm trách nhiệm tại công ty a. Đối
 • 26
 • 336
 • 0

Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần xây dựng giao thông Thừa Thiên Huế

Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần xây dựng giao thông Thừa Thiên Huế
. nhiệm tại Công ty cổ phần xây dựng giao thông Thừa Thiên - Huế nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty. 10 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG. DỰNG GIAO THÔNG THỪA THIÊN - HUẾ 2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỪA THIÊN - HUẾ 2.1.1. Giới thiệu về Công ty cổ phần xây dựng giao thông Thừa Thiên - Huế a. Quá. đơn vị. Công ty cổ phần xây dựng giao thông Thừa Thiên - Huế hoạt động chính là xây dựng giao thông, thuỷ lợi, xây dựng dân dụng và công nghiệp, khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng. Cơ
 • 26
 • 243
 • 0

Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng

Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng
. 2.1.5 Công tác kế toán tại Công ty a. Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty b.Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KTTN TẠI CÔNG TY 2.2.1 Công tác lập dự toán tại Công ty. thiện tổ chức KTTN tại Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG 2.1.1. Quá. trạng KTTN tại Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp nhằm hoàn thiện KTTN tại Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng. 8. Tổng quan tài liệu Tại Việt Nam, nhiều Công ty đã ứng dụng KTTN
 • 26
 • 514
 • 0

Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần vật tư tổng hợp và phân bón hoá sinh

Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần vật tư tổng hợp và phân bón hoá sinh
. NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH 2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH 2.1.1. Giới thiệu về Công ty cổ phần vật tư tổng. tư tổng hợp và phân bón Hóa Sinh Công ty cổ phần vật tư tổng hợp và phân bón Hóa Sinh tiền thân là Xí nghiệp phân bón Hóa Sinh của Công ty Thanh Bình trực thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc. trong công tác quản lý ở đơn vị. 2.2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH 2.2.1. Phân cấp quản lý tại Công ty cổ phần vật tư tổng hợp và phân
 • 26
 • 270
 • 0

Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần Lâm Nghiệp 19

Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần Lâm Nghiệp 19
. TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP 19 2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP 19 2.1.1. Lịch sử hình thành, phát triển của Công ty 2.1.2. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Công. của Công ty 2.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý ở Công ty a. Cơ cấu bộ máy quản lý b. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận 2.1.4. Phân cấp quản lý ở Công ty Công ty Cổ phần Lâm nghiệp 19 có sự. thực trạng kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Lâm nghiệp 19; - Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Lâm nghiệp 19. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên
 • 26
 • 226
 • 0

Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần PYMEPHARCO

Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần PYMEPHARCO
. TOÁN TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO 2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO 2.1.1. Lịch sử hình thành, phát triển của Công ty Công ty Cổ phần PYMepharco được thành. tại Công ty a. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán b. Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty 2.2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO 2.2.1. Phân cấp quản lý tại Công ty. tại Công ty a. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật b. Tổ chức quản lý tại Công ty Cơ cấu quản lý của Công ty hiện nay có Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty.
 • 26
 • 290
 • 0

Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần lương thực đà nẵng

Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần lương thực đà nẵng
. quản lý tại Công ty Cổ phần lương thực Đà nẵng. CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG 2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ĐÀ. ĐÀ NẴNG 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty cổ phần lương thực Đà Nẵng Công ty CP Lương thực Đà Nẵng, tiền thân là Công ty Lương thực Quảng Nam Đà Nẵng được thành lập năm 1992. tại Công ty Bộ máy kế toán công ty được tổ chức theo mô hình phân tán. Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty là Chứng từ ghi sổ. 2.2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG
 • 26
 • 252
 • 0

Tổ chức công tác kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam

Tổ chức công tác kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam
. CÔNG TY CỔ PHẦN GREENFEED VIỆT NAM 2.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GREENFEED VIỆT NAM 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam. tại Công ty. Sau 11 đó Phòng Kế hoạch – sản xuất tại Công ty tổng hợp dự toán sản xuất của các chi nhánh và tại Công ty thành dự toán sản xuất toàn Công ty. c. Công tác lập dự toán CPSX Công. TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GREENFEED VIỆT NAM. 3.2.1. Tổ chức các trung tâm trách nhiệm tại Công ty Dựa trên sự phân cấp quản lý, Công ty cổ phần GreenFeed Việt Nam có thể tổ chức
 • 26
 • 410
 • 0

Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần lâm sản xuất khẩu Đà Nẵng

Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần lâm sản xuất khẩu Đà Nẵng
. của Công ty 2.1.3. Tổ chức quản lý của Công ty a. Tổ chức quản lý của Công ty (Sơ đồ 2.1. Cơ cấu tổ chức quản lý ở Công ty) b. Đặc điểm tổ chức kế toán của Công ty Bộ máy kế toán của công ty. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM SẢN XUẤT KHẨU ĐÀ NẴNG 2.1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 2.1.1. Giới thiệu về Công ty CP lâm sản. tiêu của Công ty. Hiện tại, Công ty cổ phần lâm sản xuất khẩu Đà Nẵng đã có quy mô tương đối lớn và có sự quan tâm đến phân cấp quản lý trong Công ty. Qua cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty, ta
 • 26
 • 263
 • 0

Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần VinaFor Đà Nẵng

Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần VinaFor Đà Nẵng
. TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG 2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Công ty Cổ phần Vinafor Đà Nẵng. cấp quản lý tại Công ty Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng có nhiều đơn vị thành viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, do vậy Công ty đã phân cấp cho Văn phòng Công ty và các đơn vị. toán tại Công ty a. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty: Để phù hợp với phân cấp quản lý tài chính, Công ty đã tổ chức kế toán theo mô hình phân tán. b. Hình thức sổ kế toán tại Công ty - Hình
 • 26
 • 356
 • 1

Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần xây dựng đăk lăk

Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần xây dựng đăk lăk
... NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐĂK LĂK 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐĂK LĂK 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Năm 1976 doanh nghiệp thành lập mang tên Công ty xây lắp -... NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐĂK LĂK 3.1 NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐĂK LĂK 3.1.1 Xây dựng mô hình tổ chức kế toán trách nhiệm Công ty - Cấp... Thực trạng kế toán trách nhiệm Công ty Cổ phần Xây dựng Đăk Lăk Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán trách nhiệm Công ty Cổ phần Xây dựng Đăk Lăk Tổng quan tài liệu nghiên cứu
 • 26
 • 172
 • 0

Kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Xây dựng Đăk Lăk

Kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Xây dựng Đăk Lăk
... NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐĂK LĂK 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐĂK LĂK 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Năm 1976 doanh nghiệp thành lập mang tên Công ty xây lắp -... PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐĂK LĂK 3.1 NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐĂK LĂK 3.1.1 Xây dựng mô hình... Thực trạng kế toán trách nhiệm Công ty Cổ phần Xây dựng Đăk Lăk Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán trách nhiệm Công ty Cổ phần Xây dựng Đăk Lăk Tổng quan tài liệu nghiên cứu
 • 26
 • 122
 • 0

Kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế

Kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế
... CễNG TY C PHN XY DNG GIAO THễNG THA THIấN - HU 2.1.1 Gii thiu v Cụng ty c phn xõy dng giao thụng Tha Thiờn - Hu a Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin Cụng ty b c im hot ng sn xut kinh doanh Cụng ty. .. Cụng ty c phn xõy dng giao thụng Tha Thiờn - Hu nõng cao hiu qu hot ng ca Cụng ty Footer Page 11 of 145 10 Header Page 12 of 145 CHNG THC TRNG V K TON TRCH NHIM TI CễNG TY C PHN XY DNG GIAO. .. chc b mỏy k toỏn ti Cụng ty c phn xõy dng giao thụng Tha Thiờn - Hu a c im t chc b mỏy k toỏn ca Cụng ty Hin Cụng ty ang ỏp dng hỡnh thc k toỏn va trung, va phõn tỏn Cụng ty ỏp dng ch k toỏn theo
 • 26
 • 193
 • 0

Tổ chức công tác kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam

Tổ chức công tác kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam
... TRÁCH NHIỆM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN GREENFEED VIỆT NAM 43 2.2.1 Công tác lập dự tốn Cơng ty cổ phần Greenfeed Việt Nam 43 2.2.2 Cơng tác lập báo cáo kế tốn phục vụ quản trị nội Công ty 57 2.3 ĐÁNH... cơng nghệ sản xuất sản phẩm Công ty 35 2.1.3 Hệ thống tổ chức quản lý Công ty 35 2.1.4 Phân cấp quản lý công ty 37 2.1.5 Tổ chức cơng tác kế tốn công ty 41 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG... NỘI BỘ - BIỂU HIỆN CỦA KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN GREENFEED VIỆT NAM 34 2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GREENFEED VIỆT NAM 34 2.1.1 Quá trình hình thành
 • 125
 • 123
 • 0

Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần lâm sản xuất khẩu Đà Nẵng

Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần lâm sản xuất khẩu Đà Nẵng
... doanh Công ty 26 2.1.3 Tổ chức quản lý Công ty 27 2.2 KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM SẢN XUẤT KHẨU ĐÀ NẴNG 31 2.2.1 Đặc điểm phân cấp quản lý công ty CP lâm sản... TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM SẢN XUẤT KHẨU ĐÀ NẴNG 26 2.1 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 26 2.1.1 Giới thiệu Công ty CP lâm sản xuất Đà Nẵng... hành công ty, đơn vị kinh doanh tổng công ty công ty phụ thuộc, chi nhánh… d Trung tâm đầu tư Trung tâm đầu tư trung tâm trách nhiệm gắn với bậc quản lý cấp cao Hội đồng quản trị, công ty độc
 • 108
 • 113
 • 0

Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần PYMEPHARCO.

Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần PYMEPHARCO.
... hành cơng ty, đơn vị kinh doanh tổng công ty công ty phụ thuộc, chi nhánh d Trung tâm đầu tư Là loại trung tâm trách nhiệm gắn với bậc quản lý cấp cao Hội đồng quản trị công ty, công ty độc lập... nhiều hạn chế Nghiên cứu Công ty Cổ phần PYMepharco (Công ty Cổ phần Dược Phú Yên) cho thấy Công ty chuyên sản xuất, kinh doanh dược phẩm, dụng cụ y tế với phạm vi nước Công ty phải cạnh tranh khốc... NHIỆM CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO 23 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO 23 2.1.1 Q trình hình thành phát triển Cơng ty 23 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Công ty 26
 • 101
 • 79
 • 0

Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần vật tư tổng hợp và phân bón Hóa Sinh.

Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần vật tư tổng hợp và phân bón Hóa Sinh.
... NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH 36 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH 36 2.1.1 Giới thiệu Công ty cổ phần... VẬT TƯ TỔNG HỢP VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH 44 2.2.1 Phân cấp quản lý Công ty cổ phần vật tư tổng hợp phân bón Hóa Sinh 44 2.2.2 Chế độ thưởng – phạt mơ hình phân cấp quản lý Công ty cổ... phần vật tư tổng hợp phân bón Hóa Sinh 36 2.1.2 Đặc điểm hoạt động SXKD Công ty cổ phần vật tư tổng hợp phân bón Hóa Sinh 37 2.1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý Công ty cổ phần
 • 114
 • 72
 • 0
1 2 3 4 .. >