Tổng hợp tài liệu :

Chính sách marketing tại công ty TNHH thiên long

Hoàn thiện chính sách marketing tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển VN, chi nhánh Gia Lai

Hoàn thiện chính sách marketing tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển VN, chi nhánh Gia Lai
. THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH MARKETING TẠI BIDV GIA LAI 2.1. TỔNG QUAN VỀ BIDV GIA LAI 2.1.1. Giới thiệu về BIDV Gia Lai Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Gia Lai được thành lập từ. sách Marketing ngân hàng. Chƣơng 2: Thực trạng chính sách Marketing tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai Chƣơng 3 : Hoàn thiện chính sách Marketing tại Ngân. Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai. - Đề ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách marketing tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai. 3. Đối tƣợng và
 • 26
 • 485
 • 1

Luận văn thạc sĩ Chính sách marketing đối với thị trường khách quốc tế tại trung tâm dịch vụ lữ hành hải âu (full)

Luận văn thạc sĩ Chính sách marketing đối với thị trường khách quốc tế tại trung tâm dịch vụ lữ hành hải âu (full)
. sách marketing 23 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÁC CHÍNH SÁCH MARKETING ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG KHÁCH QUỐC TẾ TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ LỮ HÀNH HẢI ÂU 34 2.1. KHÁI QUÁT VỀ TRUNG TÂM DỊCH VỤ LỮ HÀNH HẢI ÂU VÀ. CHÍNH SÁCH MARKETING ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG KHÁCH QUỐC TẾ TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ LỮ HÀNH HẢI ÂU TRONG THỜI GIAN ĐẾN 55 3.1. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG MARKETING CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ LỮ HÀNH HẢI ÂU 55 3.1.1 trường khách quốc tế tại Trung tâm Dịch vụ Lữ hành Hải Âu 41 2.2. THỰC TRẠNG CÁC CHÍNH SÁCH MARKETING ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG KHÁCH QUỐC TẾ TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ LỮ HÀNH HẢI ÂU TRONG THỜI GIAN QUA
 • 90
 • 300
 • 0

Chính sách marketing đối với thị trường khách quốc tế tại trung tâm dịch vụ lữ hành hải âu

Chính sách marketing đối với thị trường khách quốc tế tại trung tâm dịch vụ lữ hành hải âu
. HÀNH HẢI ÂU 2.1. KHÁI QUÁT VỀ TRUNG TÂM DỊCH VỤ LỮ HÀNH HẢI ÂU VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG THỜI GIAN QUA 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Trung tâm Dịch vụ Lữ hành Hải Âu – SEAGULL. VỚI THỊ TRƯỜNG KHÁCH QUỐC TẾ TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ LỮ HÀNH HẢI ÂU TRONG THỜI GIAN ĐẾN 3.1. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG MARKETING CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ LỮ HÀNH HẢI ÂU - Xu hướng du lịch trong khu. tiêu kinh doanh của Trung tâm Dịch vụ Lữ hành Hải Âu. Hoàn thiện hệ thống sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, uy tín và hình ảnh của Trung tâm Dịch vụ Lữ hành Hải Âu nhằm đẩy mạnh khai
 • 26
 • 244
 • 0

Hoàn thiện chính sách marketing tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam, chi nhánh phú tài (TT)

Hoàn thiện chính sách marketing tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam, chi nhánh phú tài (TT)
. sách marketing ngân hàng. Chương 2: Thực trạng chính sách marketing tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Phú Tài. Chương 3: Hoàn thiện chính sách marketing tại Ngân. Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Phú Tài. 6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 3 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING VÀ CHÍNH SÁCH MARKETING NGÂN HÀNG 1.1. MARKETING NGÂN. TRẠNG CHÍNH SÁCH MARKETING CỦA VIETCOMBANK PHÚ TÀI 2.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH PHÚ TÀI 2.1.1. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt
 • 26
 • 292
 • 0

Chính sách marketing tại công ty TNHH thiên long

Chính sách marketing tại công ty TNHH thiên long
... niệm Marketing sách marketing - Tìm hiểu sản phẩm thị trường công ty TNHH Thương Mại Thiên Long - Phân tích thực trạng đánh giá sách marketing công ty TNHH Thương Mại Thiên Long - Sau rút thành công. .. phẩm công ty nói chung vấn đề liên quan đến việc xây dựng sách marketing công ty TNHH Thương Mại Thiên Long - Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu sách marketing công ty TNHH Thương Mại Thiên Long. .. Chương 1: Cơ sở lý luận sách marketing Chương 2: Thực trạng sách marketing công ty TNHH Thương Mại Thiên Long Chương 3: Chính sách marketing công ty TNHH Thương Mại Thiên Long Tổng quan tài liệu nghiên
 • 26
 • 421
 • 1

tóm tắt Xây dựng chính sách marketing tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Tín Nghĩa - chi nhánh Đà Nẵng

tóm tắt Xây dựng chính sách marketing tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Tín Nghĩa - chi nhánh Đà Nẵng
... VỀ MARKETING NGÂN HÀNG Khái niệm marketing chính -ngân hàng ñã tạo sức ép buộc ngân hàng Việt Nam phát Khái niệm Marketing Philip Kotler: triển tự khẳng ñịnh với nhiều thách thức lớn Các ngân Marketing. .. sâu hoạch ñịnh chi n lược Marketing Footer Page 10 of 126 22 21 Header Page 11 of 126 CHƯƠNG XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH MARKETING TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM TÍN NGHĨA - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG - Sự quan tâm... nghiệp có quy mô vừa nhỏ - Văn hóa Ngân hàng: Xây dựng ngân hàng với ñội ngũ Định hướng phát triển Ngân hàng TMCP Việt Nam Các nội dung mục tiêu chi n lược ñược thể - - Sản phẩm, dịch vụ chính:
 • 14
 • 155
 • 0

Chính sách marketing của công ty dược- trang thiết bị y tế Bình Định

Chính sách marketing của công ty dược- trang thiết bị y tế Bình Định
... Nguồn nguyên vật liệu đầu vào Công ty 54 2.5 2.6 Danh mục sản phẩm Công ty qua năm 2009 – 2011 Danh mục sản phẩm công ty năm 2011-2012 58 59 2.7 So sánh giá sản phẩm công ty so với công ty khác... trọng công ty, định đến tồn phát triển công ty, hướng công ty đến thành cơng, phát huy nỗ lực có để tạo nên lợi cạnh tranh phát triển cách bền vững môi trường cạnh tranh ng y Tại công ty thành công. .. marketing công ty, lực vài cá nhân Tuy nhiên, số công ty lại xem nhẹ, đánh giá không khai thác không hết tầm quan trọng sách marketing Cơng ty Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định công ty hoạt động
 • 119
 • 328
 • 1

Chính sách marketing của công ty TNHH TM-DV Minh Nguyên Quang cho sản phẩm dầu kéo VALVOLINE

Chính sách marketing của công ty TNHH TM-DV Minh Nguyên Quang cho sản phẩm dầu kéo VALVOLINE
... Marketing cho sản phẩm dầu kéo Valvoline công ty Minh Nguyên Quang  Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa lý luận sách Marketing sản phẩm - Phân tích thực trạng sách Marketing công ty Minh Nguyên Quang. .. “Chính sách marketing Cơng ty TNHH TM-DV Minh Nguyên Quang cho sản phẩm dầu kéo Valvoline với mong muốn đƣa số giải pháp để hoàn thiện sách Marketing nhằm đóng góp vào phát triển công ty Mục tiêu... xây dựng sách Marketing cho sản phẩm dầu kéo Valvoline công ty Minh Nguyên Quang 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian Tập trung nghiên cứu điển hình cơng ty Minh Nguyên Quang Phạm vi tập
 • 144
 • 258
 • 0

Hoàn thiện chính sách marketing tại công ty cổ phần Pymepharco

Hoàn thiện chính sách marketing tại công ty cổ phần Pymepharco
... PHẦN PYMEPHARCO 37 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO 37 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 37 2.1.2 Chức nhiệm vụ Công ty 38 2.1.3 Đặc điểm sản phẩm thuốc Công ty ... sở lý luận marketing Chương 2: Thực trạng sản xuất kinh doanh hoạt động marketing Công ty Cổ phần Pymepharco Chương 3: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện sách marketing Cơng ty Cổ phần Pymepharco. .. sách marketing Công ty để nâng cao vị Công ty thị trường thời gian đến Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu toàn hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung sách marketing Cơng ty Cổ
 • 107
 • 282
 • 0

Hoàn thiện chính sách marketing tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định.

Hoàn thiện chính sách marketing tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định.
... BIDV : Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam BIDV Bình Định : Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Định Chi nhánh : Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh... giao dịch với ngân dịch với ngân hang hang -Tính chất: - Đơn giản -Phức tạp -Thời gian: - Nhanh chóng -Kéo dài -Tiếp cận thơng tin: - Khó khăn -Dễ dàng -Sự lệ thuộc vào nhau: - Ít -Nhiều D Ra định... B Đặc điểm thị trường khách hàng - Quy mô: - Nhỏ - Lớn - Số lượng: - Nhiều - Ít - Vùng địa lý: - Phân tán - Tập trung C Bản chất khách hàng - Ít chuyên nghiệp - Tính chuyên nghiệp cao giao dịch
 • 115
 • 89
 • 0

Hoàn thiện chính sách marketing tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển VN, chi nhánh Gia Lai.

Hoàn thiện chính sách marketing tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển VN, chi nhánh Gia Lai.
... trạng sách Marketing Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai Để thực nghiên cứu thực trạng sách Marketing Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai, tác... sách Marketing Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai dựa sở lý luận Marketing ngân hàng doanh nghiệp Chƣơng I, mặt hạn chế bất cập hoạt động Marketing Ngân hàng TMCP Đầu... sách Marketing Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Gia Lai” 7 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING NGÂN HÀNG 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ MARKETING NGÂN HÀNG 1.1.1 Khái niệm marketing
 • 135
 • 87
 • 0

Hoàn thiện chính sách marketing tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Phú Tài

Hoàn thiện chính sách marketing tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Phú Tài
... sách marketing Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Phú Tài 2 - Đề xuất giải pháp để hồn thiện sách marketing Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh... luận sách marketing ngân hàng Chương 2: Thực trạng sách marketing Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Phú Tài Chương 3: Hồn thiện sách marketing Ngân hàng Thương mại... sách marketing Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Phú Tài” tác giả chọn đề tài để viết hoàn thiện sách marketing Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi
 • 111
 • 75
 • 0

Chính sách marketing của công ty TNHH một thành viên dược TW3

Chính sách marketing của công ty TNHH một thành viên dược TW3
... tầm nhìn Cơng ty 81 3.1.3 Mục tiêu kinh doanh công ty 82 3.1.4 Mục tiêu Marketing Công ty 82 3.2 HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH MARKETING CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC TW3 ... Cơng ty TNHH Một thành viên Dược TW3 cần thiết phải trọng đầu tư đến công tác Marketing Xuất phát từ thực tiễn trên, tác giả chọn đề tài “Chính sách Marketing Công ty TNHH Một thành viên Dược TW3 ... luận chung Marketing sách Marketing - Chương 2: Thực trạng Chính sách Marketing Cơng ty TNHH Một thành viên Dược TW3 - Chương 3: Hoàn thiện sách Marketing Cơng ty TNHH Một thành viên Dược TW3 Tổng
 • 113
 • 258
 • 0

Chính sách marketing tại công ty TNHH Thiên Long

Chính sách marketing tại công ty TNHH Thiên Long
... hiểu sản phẩm thị trƣờng công ty TNHH Thƣơng Mại Thiên Long - Phân tích thực trạng đánh giá sách marketing công ty TNHH Thƣơng Mại Thiên Long - Sau rút thành cơng tồn sách marketing tại, kết hợp... Chƣơng 1: Cơ sở lý luận sách marketing Chƣơng 2: Thực trạng sách marketing cơng ty TNHH Thƣơng Mại Thiên Long Chƣơng 3: Chính sách marketing công ty TNHH Thƣơng Mại Thiên Long Tổng quan tài liệu nghiên... phẩm cơng ty nói chung vấn đề liên quan đến việc xây dựng sách marketing cơng ty TNHH Thƣơng Mại Thiên Long - Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu sách marketing cơng ty TNHH Thƣơng Mại Thiên Long Phƣơng
 • 122
 • 65
 • 0

Hoàn thiện chính sách marketing tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh Gia Lai.

Hoàn thiện chính sách marketing tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh Gia Lai.
... triển Nông thôn thực thị trường tỉnh Gia Lai Xem xét thực trạng hoạt động kinh doanh hoạt động Marketing Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Gia Lai dựa số liệu giai đoạn 201 0-2 012... sách marketing Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Gia Lai Phương pháp nghiên cứu Dựa số liệu thống kê, báo cáo Agribank Gia Lai, báo cáo Ngân hàng nhà nước – Chi nhánh Gia Lai,... động kinh doanh, tình hình tài Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn, thông tin thực trạng marketing Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Gia Lai hoạt động 5 CHƯƠNG NHỮNG
 • 125
 • 98
 • 0

Xây dựng chính sách marketing đối với thị trường nội địa tại công ty cổ phần giầy Bình Định

Xây dựng chính sách marketing đối với thị trường nội địa tại công ty cổ phần giầy Bình Định
... cấu tổ chức Công ty 35 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ Công ty 36 2.1.4 Các hàng hóa dịch vụ 36 2.1.5 Nguồn nhân lực Công ty 36 2.1.6 Kết hoạt động kinh doanh Công ty từ 2009... địa, Cơng ty cần phải có sách cụ thể, đặc biệt sách marketing, nhằm góp phần củng cố vị Công ty thị trường nội địa đưa Công ty ngày phát triển Nhận thức tầm quan trọng việc xây dựng sách marketing. .. động Công ty qua năm 37 Bảng 2.4 Doanh thu tiêu thụ qua nhóm khách hàng 39 Bảng 2.5 Một số sản phẩm Cơng ty 40 Bảng 2.6 Bảng giá số sản phẩm xuất Công ty 42 Bảng 2.7 Giá số sản phẩm Công ty với
 • 100
 • 72
 • 0

Chính sách marketing tại công ty TNHH thiên long

Chính sách marketing tại công ty TNHH thiên long
... hiểu sản phẩm thị trƣờng công ty TNHH Thƣơng Mại Thiên Long - Phân tích thực trạng đánh giá sách marketing công ty TNHH Thƣơng Mại Thiên Long - Sau rút thành cơng tồn sách marketing tại, kết hợp... Chƣơng 1: Cơ sở lý luận sách marketing Chƣơng 2: Thực trạng sách marketing cơng ty TNHH Thƣơng Mại Thiên Long Chƣơng 3: Chính sách marketing công ty TNHH Thƣơng Mại Thiên Long Tổng quan tài liệu nghiên... phẩm cơng ty nói chung vấn đề liên quan đến việc xây dựng sách marketing cơng ty TNHH Thƣơng Mại Thiên Long - Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu sách marketing cơng ty TNHH Thƣơng Mại Thiên Long Phƣơng
 • 122
 • 26
 • 0
1 2 3 4 .. >