Tổng hợp tài liệu :

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua rau an toàn của người tiêu dùng tại thành phố đà nẵng

Nghiên cứu các yếu tố tác động đến ý định mua rau an toàn của người tiêu dùng thành phố hồ chí minh

Nghiên cứu các yếu tố tác động đến ý định mua rau an toàn của người tiêu dùng thành phố hồ chí minh
. Nghiên cứu các yếu tố tác động đến ý định mua rau an toàn của người tiêu dùng Tp. Hồ Chí Minh với những mục tiêu:  Xác định các yếu tố chính tác động đến ý định mua RAT của người tiêu dùng. tiêu cụ thể - Xác định các yếu tố chính tác động đến ý định mua RAT của người tiêu dùng tại Tp. Hồ Chí Minh. - Đánh giá mức độ tác động của từng yếu tố đến ý định mua RAT của người tiêu dùng. PHẠM THỊ HỒNG ĐÀO NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA RAU AN TOÀN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh – Năm 2014
 • 142
 • 3,321
 • 32

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA SẢN PHẨM XANH CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI TPHCM LUẬN VĂN THẠC SĨ.PDF

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA SẢN PHẨM XANH CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI TPHCM LUẬN VĂN THẠC SĨ.PDF
. lƠăgiăỦăcho các doanhănghipăphátătrin các sn phmă xanh cngă nhă choă ngi tiêu dùng s dng nhiuă hnăna các sn phm xanh nƠy. V phngădinăviămô, các d án nghiên cuăhngăđn tiêu dùng xanh ca. VităNamăvƠ các b banăngƠnhăcóăliênăquanăđƣăphêăduyt các quytăđnhăliênăquanăđnătngătrng xanh tiêu dùng xanh, ătoăcăs phápălỦăchoăhotăđng sn xutăvƠ tiêu dùng các sn phm xanh. Quytăđnh. chinălcăthúcăđyătngătrng xanh vƠ tiêu dùng sn phm xanh cngăkhôngănmăngoƠiăxuăth đó. Nghiên cuănƠyănhm mcăđích xácă đnh các yu t nhăhngăđn Ủăđnh mua sn phm xanh caăngi tiêu dùng ti thƠnhăph
 • 180
 • 972
 • 13

Luận văn thạc sĩ các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng thái lan của người tiêu dùng tại thành phố hồ chí minh

Luận văn thạc sĩ các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng thái lan của người tiêu dùng tại thành phố hồ chí minh
... đề tài Các yếu tố ảnh hưởng đến định mua hàng Thái Lan người tiêu dùng Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tìm hiểu rõ đo lường tác động yếu tố ảnh hưởng đến định mua hàng Thái Lan người tiêu dùng vấn... dùng TP.HCM Mục tiêu cụ thể sau: (1) Xác định yếu tố ảnh hưởng yếu tố đến định mua hàng Thái Lan người tiêu dùng TP.HCM (2) Đo lường mức độ ảnh hưởng yếu tố đến định mua hàng Thái Lan người tiêu. ..BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH-MARKETING - PHẠM NGỌC TÀI CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA HÀNG THÁI LAN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH
 • 157
 • 7,548
 • 67

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua rau an toàn của người tiêu dùng tại siêu thị co op mart trên địa bàn thành phố hồ chí minh

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua rau an toàn của người tiêu dùng tại siêu thị co op mart trên địa bàn thành phố hồ chí minh
... người tiêu dùng địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 1.2 (1) Mục tiêu nghiên cứu đề tài Xác định yếu tố tác động đến định mua rau an toàn siêu thị Co.op Mart người tiêu dùng địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. .. thường xuyên mua rau an toàn siêu thị Co.op Mart để tìm yếu tố ảnh hưởng định mua rau an toàn siêu thị Co.op Mart Trên sở tìm yếu tố ảnh hưởng định mua rau an toàn siêu thị Co.op Mart, phương... tài Các yếu tố ảnh hưởng đến định mua rau an toàn người tiêu dùng siêu thị Co.op Mart địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng tảng nghiên cứu nước giới hành vi người tiêu dùng định chọn mua hàng
 • 134
 • 3,231
 • 27

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm chay của người tiêu dùng tại TP HCM

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm chay của người tiêu dùng tại TP HCM
... t i TP. HCM i tiêu oăl  ng y u t nhăh ngăđ n Ủăđ nh mua th c ph m chay c aăng i tiêu dùng t i TP. HCM  xu t nh ng gi i pháp cho doanh nghi p s n xu t th c ph m chay nh m thu hútăng i tiêu dùng. .. m chay t i TP. HCM 1.3 CÂU H I NGHIÊN C U  Nh ng y u t nhăh ngăđ năỦăđ nh mua th c ph m chay c aăng i tiêu dùng t i TP. HCM?  Nh ng y u t đóă nhăh ng ngănh ăth nƠoăđ năỦăđ nh mua th c ph m chay. .. a i tiêu dùng t i TP. HCM?  LƠmăcáchănƠoăđ thuă hútăng i tiêu dùng s d ng th c ph m chay ngày m t nhi uăh n? IăT 1.4 1.4.1  NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U iăt iă t ng nghiên c u ng nghiên c u: Các
 • 135
 • 422
 • 2

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua điện thoại Iphone của người tiêu dùng TPHCM

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua điện thoại Iphone của người tiêu dùng TPHCM
MỤC LỤCĐề mục TrangNHIỆM VỤ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPLỜI CẢM ƠN ............................................................................................................ iTÓM TẮT ĐỀ TÀI................................................................................................... iiMỤC LỤC................................................................................................................ iiiDANH SÁCH CÁC HÌNH...................................................................................... viiDANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU ......................................................................... viiiCHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU.............................................................................................. 11.1. Lý do hình thành đề tài ........................................................................................ 11.2. Mục tiêu nghiên cứu ............................................................................................ 21.3. Ý nghĩa nghiên cứu.............................................................................................. 31.4. Phạm vi nghiên cứu ............................................................................................. 3CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT .......................................................................... 42.1. Lý thuyết về hành vi mua..................................................................................... 42.1.1. Hành vi mua ................................................................................................. 42.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua......................................................... 42.1.2.1. Văn hoá ................................................................................................. 52.1.2.1.1. Nền văn hóa.................................................................................... 52.1.2.1.2. Tiểu văn hoá................................................................................... 52.1.2.1.3. Tầng lớp xã hội............................................................................... 52.1.2.2. Xã hội................................................................................................... 62.1.2.2.1. Nhóm tham khảo ............................................................................ 62.1.2.2.2. Gia đình.......................................................................................... 62.1.2.2.3. Vai trò, địa vị.................................................................................. 62.1.2.3. Những yếu tố mang tính chất cá nhân .................................................... 62.1.2.3.1. Tuổi tác và giai đoạn cuộc đời ........................................................ 62.1.2.3.2. Nghề nghiệp ................................................................................... 72.1.2.3.3. Hoàn cảnh kinh tế........................................................................... 62.1.2.3.4. Cá tính, quan niệm.......................................................................... 72.1.2.4. Các yếu tố mang tính chất tâm lý ........................................................... 72.1.2.4.1. Động cơ.......................................................................................... 72.1.2.4.2. Nhận thức....................................................................................... 72.1.2.4.3. Hiểu biết........................................................................................ 72.1.2.4.4. Niềm tin và thái độ ......................................................................... 72.1.2.5. Người mua............................................................................................. 82.1.2.5.1. Cấu trúc tuổi................................................................................................ 82.1.2.5.2. Cấu trúc giới tính ........................................................................................ 82.1.2.5.3. Cấu trúc nghề nghiệp................................................................................... 82.1.2.5.. Cấu trúc thu nhập.................................................................................. 82.1.3. Mô hình hành vi mua ........................................................................................ 92.1.4. Các loại hành vi mua....................................................................................... 102.1.4.1. Hành vi mua sắm phức tạp................................................................... 112.1.4.2. Hành vi mua sắm đảm bảo hài hoà....................................................... 112.1.4.3. Hành vi mua sắm thông thường ........................................................... 122.1.4.4. Hành vi mua sắm tìm kiếm sự đa dạng......................................................... 122.2. Quá trình ra quyết định mua............................................................................... 122.2.1. Mô hình ra quyết định mua ............................................................................. 132.2.1.1. Ý thức nhu cầu..................................................................................... 132.2.1.2. Tìm kiếm thông tin .............................................................................. 132.2.1.3. Đánh giá các phương án....................................................................... 142.2.1.4. Quyết định mua sắm ............................................................................ 142.2.1.5. Hành vi sau mua .................................................................................. 142.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua......................................................... 152.3.1. Môi trường Marketing ................................................................................ 152.3.2. Các tác động Marketing của doanh nghiệp.................................................. 152.3.2.1. Sản phẩm............................................................................................. 162.3.2.2. Giá....................................................................................................... 202.3.2.3. Phân phối............................................................................................. 222.3.2.4. Chiêu thị.............................................................................................. 232.3.4 Đặc điểm của khách hàng.......................................................................... 252.4. Mô hình nghiên cứu tham khảo.......................................................................... 27CHƯƠNG 3 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU............................................................... 283.1. Phương pháp nghiên cứu.................................................................................... 263.2. Quy trình nghiên cứu ......................................................................................... 273.3. Mô hình nghiên cứu đề xuất............................................................................... 343.4. Nhu cầu thông tin và nguồn dữ liệu thu thập ...................................................... 343.4.1. Nhu cầu thông tin........................................................................................ 343.4.2. nguồn cung cấp thông tin ............................................................................ 353.4.3 Phương pháp thu thập thông tin .................................................................. 363.5. Thiết kế mẫu ...................................................................................................... 413.6.2. Khung mẫu. ................................................................................................ 423.6.3. Xác định kích thước mẫu ............................................................................ 423.6. Thiết kế thang đo ............................................................................................... 433.6.1. Thang đo sản phẩm..................................................................................... 433.6.2. Thang đo giá cảm nhận ............................................................................... 433.6.3. Thang đo phân phối .................................................................................... 443.6.4. Thang đo đối với chiêu thị .......................................................................... 443.6.5. Thang đo nhóm tham khảo.......................................................................... 453.7. Phương pháp phân tích....................................................................................... 463.7.1 đánh giá độ tin cậy của thang đo bằng phân tích độ tin cậy .......................... 463.7.2 phân tích nhân tố......................................................................................... 46CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ................................................................... 484.1. Mô tả mẫu khảo sát............................................................................................ 484.1.1. Cơ cấu tuổi trong mẫu khảo sát................................................................... 484.1.2. nghề nghiệp của khách hàng trong mẫu khảo sát......................................... 494.1.3. Thu nhập..................................................................................................... 494.1.4 giới tính của đối tượng khảo sát ................................................................... 504.1.5 nguồn mua Iphone của khách hàng trong mẫu khảo sát................................ 504.2. Đánh giá độ tin cậy thang đo.............................................................................. 514.3. Kết quả phân tích nhân tố................................................................................... 524.4 Phân tích mức độ đánh giá của người tiêu dùng .................................................. 554.4.1 Tiêu chí đánh giá ......................................................................................... 554.4.2 Các nhân tố ảnh hưởng ................................................................................ 564.5 phân tích giá trị trung bình .................................................................................. 59CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ........................................................... 625.1. Kết luận ............................................................................................................. 625.2. Kiến nghị ........................................................................................................... 645.2.1. Đối với khách hàng..................................................................................... 645.2.2. Đối với doanh nghiệp.................................................................................. 655.3. Hạn chế của luân văn ......................................................................................... 66TÀI LIỆU THAM KHẢOPHỤ LỤC APHỤ LỤC B
 • 90
 • 2,402
 • 21

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng việt nam

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng việt nam
... yếu tố ảnh hưởng đến định mua sắm trực tuyến người tiêu dùng Việt Nam Vì vậy, đề tài Nghiên cứu yếu tố ảnh hƣởng đến định mua sắm trực tuyến ngƣời tiêu dùng Việt Nam tác giả thực nhằm xác định. .. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI - Xác định yếu tố ảnh hưởng đến định mua sắm trực tuyến người tiêu dùng Việt Nam phát triển thang đo yếu tố - Xây dựng kiểm định mô hình yếu tố ảnh hưởng đến định mua sắm trực. .. trực tuyến người tiêu dùng Việt Nam 1.3 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Đối tượng nghiên cứu luận văn yếu tố ảnh hưởng đến định mua sắm trực tuyến người tiêu dùng Việt Nam - Phạm vi nghiên cứu:
 • 139
 • 1,090
 • 8

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới quyết định mua xe tay ga của người tiêu dùng tại thành phố đà nẵng

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới quyết định mua xe tay ga của người tiêu dùng tại thành phố đà nẵng
... dùng Đà Nẵng H3: Giá cảm nhận ảnh hưởng chiều với định mua xe tay ga người tiêu dùng Đà Nẵng H4: Hình ảnh thương hiệu ảnh hưởng chiều với định mua xe tay ga người tiêu dùng Đà Nẵng H5: Yếu tố xã... với định mua xe tay ga người tiêu dùng Đà Nẵng Nghĩa người tiêu dùng đồng ý với tiêu chí thuộc thang đo định mua xe máy tay ga Giả thuyết H5: Yếu tố xã hội ảnh hưởng chiều với định mua xe tay ga. .. tiêu nghiên cứu xác định nhân tố ảnh hưởng đến định mua xe máy tay ga người tiêu dùng Đà Nẵng; đánh giá mức độ tác động nhân tố ảnh hưởng đến định mua sắm khách hàng mặt hàng xe máy tay ga Nghiên
 • 27
 • 372
 • 0

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA SẢN PHẨM XANH CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA SẢN PHẨM XANH CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
... thụ sản phẩm xanh thành phố Hồ Chí Minh ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu đề tài ý định mua sản phẩm hàng thiết yếu xanh người dân thành phố Hồ Chí Minh yếu tố tác động tới ý định mua sản. .. lường ảnh hưởng nhân tố đến ý định mua sản phẩm xanh người tiêu dùng trẻ khu vực thành phố Hồ Chí Minh - Thứ hai, đánh giá mức độ quan yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sản phẩm xanh, xác định mối... quan tâm đến hình ảnh ThS Vũ Thị Mai Chi Page Từ lý trên, tác giả định lựa chọn nghiên cứu đề tàiNghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sản phẩm xanh người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh ”
 • 84
 • 486
 • 0

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua điện thoại iphone của người tiêu dùng tại thành phố nha trang, tỉnh khánh hòa

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua điện thoại iphone của người tiêu dùng tại thành phố nha trang, tỉnh khánh hòa
... nhỏ đến định lựa chọn điện thoại thông minh ngƣời tiêu dùng Xuất phát từ thực tế mà tác giả định chọn đề tài Các yếu tố ảnh hưởng đến định mua điện thoại Iphone người tiêu dùng Thành phố Nha Trang,. .. thực việc mua điện thoại Iphone thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, thấy đƣợc tác động nhân tố tác động đến định mua khách hàng điện thoại di động Iphone thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Từ... tơi định chọn đề tài Các yếu tố ảnh hưởng đến định mua điện thoại Iphone người tiêu dùng Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa làm đề tài tốt nghiệp cao học 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Mục tiêu
 • 109
 • 1,229
 • 8

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới quyết định mua xe tay ga của người tiêu dùng tại thành phố Đà Nẵng

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới quyết định mua xe tay ga của người tiêu dùng tại thành phố Đà Nẵng
... ngƣời tiêu dùng Mục tiêu nghiên cứu Từ việc nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng tới định mua xe tay ga, đề tài nghiên cứu nhằm mục tiêu sau: - Mơ tả, phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến định mua sắm ngƣời tiêu. ..ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN THỊ PHA NHI NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI QUYẾT ĐỊNH MUA XE TAY GA CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG [ LUẬN VĂN THẠC SĨ... cứu nhân tố ảnh hưởng tới định mua xe tay ga người tiêu dùng thành phố Đà Nẵng với mong muốn giúp nhà sản xuất phân phối xe thấy đƣợc nhân tố ảnh hƣởng tới lựa chọn xe tay ga đƣa sản phẩm phù
 • 131
 • 230
 • 0

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới quyết định mua xe tay ga của người tiêu dùng tại thành phố đà nẵng

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới quyết định mua xe tay ga của người tiêu dùng tại thành phố đà nẵng
... trình định mua người tiêu dùng Mơ hình Các nhân tố ảnh hưởng đến Quyết định lựa chọn sản phẩm xe gắn máy người tiêu dùng Mơ hình yếu tố ảnh hưởng tới định mua xe tay ga người dân thành phố Hồ... Mục tiêu nghiên cứu Từ việc nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng tới định mua xe tay ga, đề tài nghiên cứu nhằm mục tiêu sau: - Mơ tả, phân tích nhân tố ảnh hưởng đến định người tiêu dùng, mô hình nghiên. .. xe tay ga thành phố Đà Nẵng sôi động với lượng người tiêu dùng lớn, có nhiều đơn vị phân phối xe tay ga lại chưa có nghiên cứu nhiều thị trường Vì tơi định Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng tới định
 • 112
 • 447
 • 0

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua rau an toàn của người tiêu dùng tại thành phố nha trang

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua rau an toàn của người tiêu dùng tại thành phố nha trang
... Mục tiêu cụ thể - Xác định nhân tố ảnh hưởng đến định mua rau an toàn người tiêu dùng thành phố Nha Trang - Xem xét tác động nhân tố đến định mua rau an toàn người tiêu dùng thành phố Nha Trang. .. NHA TRANG NGÔ THỊ KIM OANH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA RAU AN TOÀN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI THÀNH PHỐ NHA TRANG LUẬN VĂN THẠC SĨ Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60340102 Quyết định. .. thang đo định mua rau an toàn người tiêu dùng Kết nghiên cứu xác định nhân tố ảnh hưởng đến định mua rau an toàn người tiêu dùng 1.6.2 Về mặt thực tiễn Trên sở lý thuyết định mua rau an tồn, người
 • 126
 • 525
 • 6

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua rau an toàn của người tiêu dùng tại thành phố đồng hới (tt)

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua rau an toàn của người tiêu dùng tại thành phố đồng hới (tt)
... Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến đến ý định mua rau an toàn người tiêu dùng Thành phố Đà Nẵng” Nghiên cứu tiến hành khảo sát 220 người tiêu dùng Thành phố Đà Nẵng Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua. .. lý luận nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua rau an toàn Chương Thiết kế nghiên cứu kết nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua rau an toàn Thành phố Đồng Hới Chương Một số hàm ý sách nghiên cứu. .. nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua rau an toàn Thành phố Đồng Hới PHẦN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA RAU AN TOÀN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG 1.1
 • 69
 • 203
 • 1

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua rau an toàn của người tiêu dùng tại thành phố Đồng Hới

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua rau an toàn của người tiêu dùng tại thành phố Đồng Hới
... Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến đến ý định mua rau an toàn người tiêu dùng Thành phố Đà Nẵng” Nghiên cứu tiến hành khảo sát 220 người tiêu dùng Thành phố Đà Nẵng Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua. .. lý luận nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua rau an toàn Chương Thiết kế nghiên cứu kết nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua rau an toàn Thành phố Đồng Hới Chương Một số hàm ý sách nghiên cứu. .. yếu tố ảnh yếu tố ảnh hưởng hưởng đến hành vi tiêu dùng rau an đến hành vi tiêu dùng rau an toàn toàn Thành phố Cần Thơ” CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA RAU AN TOÀN Uy tín nhà phân phối
 • 69
 • 183
 • 0

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua rau an toàn của khách hàng cá nhân tại siêu thị co opmart huế

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua rau an toàn của khách hàng cá nhân tại siêu thị co opmart huế
... thụ rau an toàn Đ A 2.Câu hỏi nghiên cứu - Các nhân tố ảnh hưởng đến định mua rau an toàn khách hàng siêu thị Co. opmart Huế? - Hoạt động tạo nguồn thu mua rau an toàn siêu thị Co. opmart Huế nào?... 2.2.3.6 Quyết định mua rau an toàn khách hàng siêu thị Co. opmart Huế 65 ́H 2.2.4 Phân tích hồi quy nhân tố ảnh hưởng đến định mua rau an toàn khách hàng siêu thị Co. opmart Huế ... khách hàng yếu tố Giá tác động tới định mua rau an toàn khách hàng siêu thị Co. opmart Huế 61 2.2.3.4 Đánh giá khách hàng yếu tố Tiện ích sử dụng tác động tới định mua rau an toàn khách hàng
 • 144
 • 128
 • 2

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng đối với hàng nông sản

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng đối với hàng nông sản
... Đối Với Hàng Nông Sản , tác giả muốn đưa nghiên cứu thức cho vấn đề 3 1.2 Mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu nghiên cứu nhằm: a Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng yếu tố đến ý định mua sắm hàng nông sản trực. .. yếu tố rủi ro cảm nhận nghiên cứu ý định mua sắm trực tuyến người tiêu dùng Kết nghiên cứu cho thấy, ý định mua trực tuyến người tiêu dùng bị ảnh hưởng thái độ người tiêu dùng trang web, Nhóm tham... văn Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến Ý định mua sắm trực tuyến người tiêu dùng hàng nông sản cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu đề tài thu thập sử dụng cách trung thực Kết nghiên cứu
 • 98
 • 155
 • 0

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua rau an toàn của người tiêu dùng tại thành phố đà nẵng

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua rau an toàn của người tiêu dùng tại thành phố đà nẵng
... nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua rau an toàn người tiêu dùng * Câu hỏi nghiên cứu: - Những yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua rau an toàn người tiêu dùng thành phố Đà Nẵng? - Những nhân tố ảnh hưởng. .. yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua rau an toàn người tiêu dùng - Xác định mức độ ảnh hưởng yếu tố đến ý định mua rau an toàn người tiêu dùng - Tìm hiểu có khác biệt theo yếu tốnhân người tiêu dùng. .. không ý định mua rau an toàn người tiêu dùng thành phố Đà Nẵng Đối tượng phạm vi nghiên cứu v Đối tượng nghiên cứu: Người tiêu dùng thị trường rau thành phố Đà Nẵng v Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên
 • 113
 • 30
 • 0

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới quyết định mua xe tay ga của người tiêu dùng tại thành phố đà nẵng

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới quyết định mua xe tay ga của người tiêu dùng tại thành phố đà nẵng
... ngƣời tiêu dùng Mục tiêu nghiên cứu Từ việc nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng tới định mua xe tay ga, đề tài nghiên cứu nhằm mục tiêu sau: - Mơ tả, phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến định mua sắm ngƣời tiêu. ..ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN THỊ PHA NHI NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI QUYẾT ĐỊNH MUA XE TAY GA CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG [ LUẬN VĂN THẠC SĨ... trƣờng xe tay ga thành phố Đà Nẵng sôi động với lƣợng ngƣời tiêu dùng lớn, có nhiều đơn vị phân phối xe tay ga nhƣng lại chƣa có nghiên cứu nhiều thị trƣờng Vì tơi định Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng
 • 132
 • 42
 • 0
1 2 3 4 .. >