Tổng hợp tài liệu :

Nghiên cứu việc vận dụng chuẩn mực kế toán tài sản cố định hữu hình tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

thực trạng việc vận dụng chuẩn mực kế toán tại các doanh nghiệp việt nam

thực trạng việc vận dụng chuẩn mực kế toán tại các doanh nghiệp việt nam
. 2: THỰC TRẠNG VIỆC VẬN DỤNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM. (25 Trang) CHƯƠNG 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VẬN DỤNG VÀ HOÀN THIỆN CHUẨN MỰC KẾ TOÁN. thống chuẩn mực kế toán về báo cáo tài chính, chuẩn mực kế toán quốc tế và tìm hiểu thực trạng vận dụng chuẩn mực kế toán báo cáo tài chính áp dụng tại các
 • 71
 • 2,258
 • 28

LUẬN VĂN: Vấn đề tổ chức và hoạt động của Đảng trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng docx

LUẬN VĂN: Vấn đề tổ chức và hoạt động của Đảng trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng docx
. cứu của luận văncác tổ chức đảng và công đoàn trong các doanh nghiệp. - Phạm vi và thời gian nghiên cứu: là tổ chức và hoạt động của các tổ chức đảng và công đoàn trong các doanh nghiệp. LUẬN VĂN: Vấn đề tổ chức và hoạt động của Đảng trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Mở đầu I. Tính cấp thiết của đề tài a/- Một trong. chính và nghiệp vụ kinh doanh của các doanh nghiệp trong và ngoài quốc doanh, sự kiện toàn, đổi mới hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp đã góp phần quan trọng trong
 • 96
 • 378
 • 0

Hoàn thiện công tác tổ chức sử dụng phần mềm kế toán tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bạc liêu

Hoàn thiện công tác tổ chức sử dụng phần mềm kế toán tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bạc liêu
. Các lỦ thuyt v h thng thông tin k toán; Các phn mm k toán đang đc s dng ti các doanh nghip trên đa bàn; và công tác t chc s dng các phn mm k toán đó. - Phm vi: Các doanh. nghip trên đa bàn Tnh Bc Liêu. 6. óngăgópăcaăđătƠi: Làm rõ đc thc trng ca công tác t chc s dng phn mm k toán ti các doanh nghip trên đa bàn Tnh Bc Liêu. các gii. hóa công tác k toán ti các doanh nghip: 34 2.2.ăMtăsăquyăđnhăcaăphápălutăvăvicăngădng công nghăthôngătinăvƠoă công tác k toán tiăVităNam: 35 2.3.ăTngăquanăv các phnămmăk toán đangăđcăsădngătiăVităNam:
 • 110
 • 207
 • 0

Ảnh hưởng của chất lượng cuộc sống nơi làm việc đến sự gắn kết nhân viên tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hồ chí min

Ảnh hưởng của chất lượng cuộc sống nơi làm việc đến sự gắn kết nhân viên tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hồ chí min
. gn kt nhân viên. Phm vi kho sát: các doanh nghip ti thành ph H Chí Minh. i tng kho sát: nhân viên đang làm vic toàn thi gian trong các doanh nghip ti thành ph H Chí Minh sng ni làm vic đn s gn kt nhân viên qua đó giúp các doanh nghip bit cách làm nh th nào nâng cao đc cht lng cuc sng ni làm vic, t đó ci thin đc s gn kt ca nhân viên, . HNG CA CHT LNG CUC SNG NI LÀM VIC N S GN KT NHÂN VIÊN TI CÁC DOANH NGHIP TRÊN A BÀN TP. H CHÍ MINH Chuyên ngành : Qun tr kinh doanh Mã s : 60340102 LUN VN THC
 • 108
 • 338
 • 1

LUẬN văn THẠC sĩ vấn đề tổ CHỨC và HOẠT ĐỘNG của ĐẢNG TRONG các DOANH NGHIỆP TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ đà NĂNG HIỆN NAY

LUẬN văn THẠC sĩ  vấn đề tổ CHỨC và HOẠT ĐỘNG của ĐẢNG TRONG các DOANH NGHIỆP TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ đà NĂNG HIỆN NAY
Một trong những vấn đề mang tính phổ biến trong thời đại dân chủ ngày nay là vai trò đặc biệt quan trọng của đảng chính trị và các tổ chức chính trị xã hội. Để phát huy vai trò chính trị, củng cố quyền lực, hầu hết các đảng chính trị, các đoàn thể chính trị xã hội đều tổ chức chặt chẽ xuống đến các đơn vị hành chính sở, thậm chí cả trong các đơn vị kinh doanh và sự nghiệp.
 • 111
 • 412
 • 0

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phần mềm kế toán tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP HCM

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phần mềm kế toán tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP HCM
... luận văn Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp Tp. HCM Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu tổng quát: Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp địa bàn thành... phần mềm kế toán, đánh giá thực trạng sử dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, từ đưa kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao tính hữu hiệu, hiệu sử dụng phần mềm kế toán. .. CÔNG NGHỆ TP. HCM ĐẶNG THỊ VIỆT HÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán
 • 130
 • 418
 • 2

Nghiên cứu việc vận dụng chuẩn mực kế toán hàng tồn kho tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nghiên cứu việc vận dụng chuẩn mực kế toán hàng tồn kho tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
... đến vận dụng chuẩn mực kế toán hàng tồn kho DN thành phố Đà nẵng 3.2 TÌNH HÌNH VẬN DỤNG CHUẨN MỰC HÀNG TỒN KHO TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.2.1 Hệ thống quản lý hàng tồn. .. HÀNG TỒN KHO LIÊN QUAN ĐẾN CHUẨN MỰC KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO 1.5.1 Chuẩn mực kế toán & cần thiết chuẩn mực kế toán 1.5.2 Những điểm khác biệt chuẩn mực kế toán Việt Nam chuẩn mực kế toán quốc tế KẾT... lý trên, định chọn đề tài Nghiên cứu việc vận dụng CMKT HTK doanh nghiệp địa bàn thành phố Đà Nẵng góp phần làm sáng tỏ vấn đề vận dụng CMKT HTK DN địa bàn thành phố Đà Nẵng Mục tiêu nghiên cứu
 • 26
 • 406
 • 0

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn chính sách kế tóan bằng chứng thực nghiệm tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đà lạt

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn chính sách kế tóan  bằng chứng thực nghiệm tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đà lạt
... VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ NGỌC LAN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ LỰA CHỌN CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN – BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH... chứng thực nghiệm nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn CSKT doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp địa bàn Thành phố Đà Lạt Từ đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao hiệu lựa chọn CSKT doanh nghiệp địa bàn Thành. .. quan hệ ảnh hưởng nhân tố đến việc áp dụng sách chuẩn mực kế toán doanh nghiệp xây lắp địa bàn thành phố Đà Nẵng Kết thực nghiệm dựa khảo sát 150 doanh nghiệp xây lắp địa bàn thành phố Đà Nẵng
 • 120
 • 297
 • 1

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người sử dụng đối với hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người sử dụng đối với hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng
... HTTTKT, nhân tố tác động đến hài lòng người sử dụng HTTTKT Xác định nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng người sử dụng hệ thống thông tin kế toán thông qua khảo sát doanh nghiệp địa bàn thành phố Đà Nẵng. .. chất lượng hệ thống thông tin kế toán doanh nghiệp 2 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu: nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng người sử dụng hệ thống thông tin kế toán doanh nghiệp Phạm...  Hệ thống kế toán dựa máy vi tính 1.2 SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƢỜI SỬ DỤNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN 1.2.1 Sự hài lòng ngƣời sử dụng nhiều định nghĩa khác hài lòng, tất thống hài lòng ba
 • 26
 • 290
 • 3

Nghiên cứu việc vận dụng và ảnh hưởng của việc vận dụng các công cụ kế toán quản trị đến thành quả hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nghiên cứu việc vận dụng và ảnh hưởng của việc vận dụng các công cụ kế toán quản trị đến thành quả hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
... VỀ VIỆC VẬN DỤNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC VẬN DỤNG CÁC CƠNG CỤ KẾ TỐN QUẢN TRỊ ðẾN THÀNH QUẢ HOẠT ðỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm kế toán. .. DỤC VÀ ðÀO TẠO ðẠI HỌC ðÀ NẴNG LÊ XUÂN BÌNH NGHIÊN CỨU VIỆC VẬN DỤNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC VẬN DỤNG CÁC CƠNG CỤ KẾ TỐN QUẢN TRỊ ðẾN THÀNH QUẢ HOẠT ðỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ðỊA BÀN THÀNH PHỐ... giá thành ñến thành doanh nghiệp ñịa bàn thành phố ðà Nẵng ðiều cho nhìn cụ thể doanh nghiệp ðà Nẵng sử dụng công cụ kế tốn quản trị với mức độ nào, cơng cụ kế tốn quản trị ảnh hưởng ñến thành
 • 127
 • 141
 • 0

Nghiên cứu việc vận dụng các chính sách kế toán trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng

Nghiên cứu việc vận dụng các chính sách kế toán trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng
...ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ HẠNH PHÚC NGHIÊN CỨU VIỆC VẬN DỤNG CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01... phạm vi nghiên cứu doanh nghiệp địa bàn thành phố Đà Nẵng P ƣơn p áp n ên ứu Để thực nghiên cứu sách kế tốn vận dụng doanh nghiệp địa bàn thành phố Đà Nẵng, phƣơng pháp thực nghiên cứu điều tra... trung nghiên cứu việc vận dụng sách kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ, ngành tính chất đặc thù riêng nên chƣa thể đƣợc bao quát việc vận dụng sách kế toán doanh nghiệp địa bàn thành phố Đà Nẵng
 • 114
 • 317
 • 0

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người sử dụng đối với hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người sử dụng đối với hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng
... ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN TRẦN NGỌC DIỆU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG... 1.2 SỰ HÀI LỊNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TOÁN .14 1.2.1 Sự hài lòng người sử dụng 14 1.2.2 Sự hài lòng người sử dụng HTTTKT .15 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG... tố tác động đến hài lòng người sử dụng HTTTKT Xác định nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng người sử dụng hệ thống thông tin kế tốn thơng qua khảo sát doanh nghiệp địa bàn thành phố Đà Nẵng Đề xuất
 • 126
 • 417
 • 2

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc lập dự toáncác doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng (tt)

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán ở các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng (tt)
... địa bàn thành phố Đà Nẵng - Xác định nhân tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán doanh nghiệp địa bàn thành phố Đà Nẵng Từ đề xuất hàm ý sách góp phần thúc đẩy việc vận dụng cơng cụ lập dự toán doanh. .. doanh nghiệp địa bàn thành phố Đà Nẵng Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: nhóm cơng cụ dự toán tổng thể nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng công cụ DN Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu. .. đối kế toán j) Dự toán linh hoạt 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI VIỆC LẬP DỰ TỐN Trong phần này, tác giả tóm lược lại kết nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng công cụ KTQT, dự tốn cơng
 • 26
 • 228
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của thuế thu nhập doanh nghiệp đến sự lựa chọn chính sách kế toán của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng

Nghiên cứu ảnh hưởng của thuế thu nhập doanh nghiệp đến sự lựa chọn chính sách kế toán của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng
... mực kế tốn thu thu nhập doanh nghiệp Chính thế, chọn chủ đề: "Nghiên cứu ảnh hưởng thu thu nhập doanh nghiệp đến lựa chọn sách kế tốn doanh nghiệp địa bàn thành phố Đà Nẵng" làm đề tài tốt nghiệp. .. PHẠM THỊ BÍCH VÂN NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THU THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐẾN SỰ LỰA CHỌN CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã số: 60.34.30... cứu ảnh hưởng thu thu nhập doanh nghiệp đến lựa chọn sách kế tốn doanh nghiệp địa bàn thành phố Đà Nẵng Về phạm vi nghiên cứu, đề tài khảo sát thông qua báo cáo tài doanh nghiệp địa bàn Đà Nẵng
 • 147
 • 149
 • 0

NGHIÊN cứu các NHÂN tố ẢNH HƯỞNG đến VIỆC lập dự TOÁNcác DOANH NGHIỆP TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ đà NẴNG

NGHIÊN cứu các NHÂN tố ẢNH HƯỞNG đến VIỆC lập dự TOÁN ở các DOANH NGHIỆP TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ đà NẴNG
... nhân tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán doanh nghiệp địa bàn thành phố Đà Nẵng Từ đề xuất hàm ý sách góp phần thúc đẩy việc vận dụng cơng cụ lập dự toán doanh nghiệp địa bàn thành phố Đà Nẵng. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ QUYÊN NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LẬP DỰ TOÁNCÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.03.01... KTQT với thành việc sử dụng KTQT Lý thuyết ngữ cảnh sử dụng nghiên cứu để giải thích nhân tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán ngữ cảnh DN địa bàn thành phố Đà Nẵng 1.2 TỔNG QUAN VỀ DỰ TOÁN TỔNG
 • 94
 • 265
 • 0

NGHIÊN cứu các NHÂN tố ẢNH HƯỞNG tới VIỆC lập dự TOÁNcác DOANH NGHIỆP TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ đà NẴNG

NGHIÊN cứu các NHÂN tố ẢNH HƯỞNG tới VIỆC lập dự TOÁN ở các DOANH NGHIỆP TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ đà NẴNG
.. .Đà Nẵng - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ QUYÊN NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC LẬP DỰ TOÁNCÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên... nhân tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán doanh nghiệp địa bàn thành phố Đà Nẵng Từ đề xuất hàm ý sách góp phần thúc đẩy việc vận dụng cơng cụ lập dự tốn doanh nghiệp địa bàn thành phố Đà Nẵng Đối... CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 53 3.1 ĐẶC ĐIỂM VỀ DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TP ĐÀ NẴNG 53 3.2 THỰC TRẠNG VẬN DỤNG CÔNG CỤ LẬP DỰ TOÁNCÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 54 3.2.1
 • 94
 • 368
 • 0

Nghiên cứu việc vận dụng chuẩn mực kế toán tài sản cố định hữu hình tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng

Nghiên cứu việc vận dụng chuẩn mực kế toán tài sản cố định hữu hình tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng
... Đà Nẵng chưa nghiên cứu việc vận dụng chuẩn mực TSCĐHH thực tế doanh nghiệp Do đó, lý chọn đề tài Nghiên cứu việc vận dụng chuẩn mực kế tốn tài sản cố định hữu hình doanh nghiệp địa bàn thành. .. tượng nghiên cứu − Đối tượng nghiên cứu là: việc vận dụng CMKT Tài Sản Cố Định Hữu Hình nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng CMKT Tài Sản Cố Định Hữu Hình DN địa bàn thành phố Đà Nẵng hai khía... nghiên cứu nghiên cứu vận dụng CMKT TSCĐHH DN địa bàn Thành Phố Đà Nẵng Do vậy, khoảng trống nghiên cứu để tác giả lựa chọn đề tài nghiên cứu 7 CHƯƠNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
 • 101
 • 259
 • 1

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phần mềm kế toán tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP HCM

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phần mềm kế toán tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP HCM
... luận văn Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp Tp. HCM Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu tổng quát: Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp địa bàn thành... phần mềm kế toán, đánh giá thực trạng sử dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, từ đưa kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao tính hữu hiệu, hiệu sử dụng phần mềm kế toán. .. CÔNG NGHỆ TP. HCM ĐẶNG THỊ VIỆT HÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán
 • 137
 • 100
 • 0
1 2 3 4 .. >