Tổng hợp tài liệu :

Nghiên cứu xây dựng mô hình cơ học và tính toán thiết kế phát điện tử năng lượng sóng biển

Luận văn nghiên cứu xây dựng hình giới hoá mía tại vùng phủ quỳ tỉnh nghệ an

Luận văn nghiên cứu xây dựng mô hình cơ giới hoá mía tại vùng phủ quỳ tỉnh nghệ an
luận văn . dụng giới hoá mía từ ñó ñề xuất xây dựng hình giới hoá mía tại vùng Phủ Quỳ, tỉnh Nghệ An b. Nhiệm vụ của ñề tài - Nghiên cứu thực trạng giới hoá. cờng Nghiên cứu xây dựng hình giới hoá mía tại vùng phủ quỳ - tỉnh nghệ an Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Chuyên ngành: Kỹ thuật máy thiết bị giới hoá
 • 109
 • 495
 • 0

Nghiên cứu xây dựng hình tổ chức quản lý nhà nước đặc thù của các đô thị trực thuộc trung ương ở nước ta

Nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức và quản lý nhà nước đặc thù của các đô thị trực thuộc trung ương ở nước ta
. tổ chức quản lý Nhà nước đặc thù các đô thị trực thuộc Trung ương. Mục đích chính của đề tài - như tên gọi của nó là Nghiên cứu xây dựng hình tổ chức quản lý Nhà nước đặc thù của. quả tổ chức quản lý nhà nước ở các đô thị trực thuộc Trung ương nước ta hiện nay. - Xác định sở khoa học cho việc xây dựng hình tổ chức chính quyền chế quản lý nhà nước đặc thù. pháp xây dựng hình tổ chức, chế quản lý nhà nước đặc thù đối với các đô thị trực thuộc Trung ương. 3. Về vấn đề tổ chức quản lý đô thị được giới nghiên cứu trong nước nước ngoài đặc
 • 359
 • 582
 • 3

nghiên cứu xây dựng hình sản xuất rau an toàn dạng công nghệ cao tăng cường năng lực về kiểm tra chất lượng quản lý sau thu hoạch cho ngành sản xuất rau của việt nam

nghiên cứu xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn dạng công nghệ cao và tăng cường năng lực về kiểm tra chất lượng quản lý sau thu hoạch cho ngành sản xuất rau của việt nam
. về đối tác dự án Tên dự án Nghiên cứu xây dựng hình sản xuất rau an toàn dạng công nghệ cao tăng cường năng lực về kiểm tra chất lượng, quản lý sau thu hoạch cho ngành sản xuất Rau của. ra sản phẩm gia nộp Tên dự án: Nghiên cứu xây dựng hình sản xuất rau an toàn dạng công nghệ cao tăng cường năng lực về kiểm tra chất lượng, quản lý sau thu hoạch cho ngành sản xuất Rau. nghiệp PTNT Báo cáo tổng kết Nghiên cứu xây dựng hình sản xuất rau an toàn dạng công nghệ cao tăng cường năng lực về kiểm tra chất lượng, quản lý sau thu hoạch cho ngành sản xuất Rau
 • 19
 • 738
 • 1

nghiên cứu xây dựng hình sản xuất rau an toàn dạng công nghệ cao tăng cường năng lực về kiểm tra chất lượng, quản lý sau thu hoạch cho ngành sản xuất rau của việt nam (ms3 )

nghiên cứu xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn dạng công nghệ cao và tăng cường năng lực về kiểm tra chất lượng, quản lý sau thu hoạch cho ngành sản xuất rau của việt nam (ms3 )
. 004/04VIE Nghiên cứu xây dựng hình sản xuất rau an toàn dạng công nghệ cao tăng cường năng lực về kiểm tra chất lượng, quản lý sau thu hoạch cho ngành sản xuất Rau của Việt Nam . tiên của dự án CARD (CARD 004/04VIE: Nghiên cứu xây dựng hình sản xuất rau an toàn dạng công nghệ cao tăng cường năng lực về kiểm tra chất lượng, quản lý sau thu hoạch cho ngành sản xuất. tin về các quan tham gia dự án Tên dự án Nghiên cứu xây dựng hình sản xuất rau an toàn dạng công nghệ cao tăng cường năng lực về kiểm tra chất lượng, quản lý sau thu hoạch cho ngành
 • 10
 • 727
 • 4

Nghiên cứu, ứng dụng hình matlab - simulink để tính toán đánh giá lưới điện phục vụ công tác đào tạo

Nghiên cứu, ứng dụng mô hình matlab - simulink để tính toán đánh giá lưới điện phục vụ công tác đào tạo
. nhiệm vụ ý nghĩa hết sức quan trọng. Vì vậy đề tài: Nghiên cứu, ứng dụng hình Matlap - Simulink để tính toán đánh giá lưới điện phục vụ công tác đào tạo của trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc. hình ứng dụng hình Matlap - Simulink để tính toán đánh giá lưới điện hạ áp phục vụ công tác đào tạo. Vì vậy, nội dung nghiên cứ u của đề tài nhằm nâng cao hiệu quả của việc tính toán. 4.1.2. Mạng điện hạ áp Trường CĐ Công nghiệp Phúc yên 46 4.2. Ứng dụng hình Matlab – Simulink tính toán đánh giá mạng điện hạ áp trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên 52 4.2.1. X©y dùng m« h×nh
 • 82
 • 992
 • 2

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Nghiên cứu xây dựng hình sản xuất rau an toàn dạng công nghệ cao tăng cường năng lực về kiểm tra chất lượng, quản lý sau thu hoạch cho ngành sản xuất Rau của Việt Nam " pptx

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp
. Bộ Nông nghiệp PTNT Báo cáo tổng kết Nghiên cứu xây dựng hình sản xuất rau an toàn dạng công nghệ cao tăng cường năng lực về kiểm tra chất lượng, quản lý sau thu hoạch cho ngành. về đối tác dự án Tên dự án Nghiên cứu xây dựng hình sản xuất rau an toàn dạng công nghệ cao tăng cường năng lực về kiểm tra chất lượng, quản lý sau thu hoạch cho ngành sản xuất Rau của. ra sản phẩm gia nộp Tên dự án: Nghiên cứu xây dựng hình sản xuất rau an toàn dạng công nghệ cao tăng cường năng lực về kiểm tra chất lượng, quản lý sau thu hoạch cho ngành sản xuất Rau
 • 19
 • 716
 • 7

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Nghiên cứu xây dựng hình sản xuất rau an toàn dạng công nghệ cao tăng cường năng lực về kiểm tra chất lượng, quản lý sau thu hoạch cho ngành sản xuất Rau của Việt Nam - MS3 " doc

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp
. án Nghiên cứu xây dựng hình sản xuất rau an toàn dạng công nghệ cao tăng cường năng lực về kiểm tra chất lượng, quản lý sau thu hoạch cho ngành sản xuất Rau của Việt Nam Phía Việt Nam. xây dựng hình sản xuất rau an toàn dạng công nghệ cao tăng cường năng lực về kiểm tra chất lượng, quản lý sau thu hoạch cho ngành sản xuất Rau c ủa Việt Nam. CARD Newsletter June 2006, trang. BÁO CÁO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN CARD 004/04VIE Nghiên cứu xây dựng hình sản xuất rau an toàn dạng công nghệ cao tăng cường năng lực về kiểm tra chất lượng, quản lý sau thu hoạch cho ngành
 • 10
 • 525
 • 1

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Nghiên cứu xây dựng hình sản xuất rau an toàn dạng công nghệ cao tăng cường năng lực về kiểm tra chất lượng, quản lý sau thu hoạch cho ngành sản xuất rau ở Việt Nam - MS6" pptx

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp
. dự án Nghiên cứu xây dựng hình sản xuất rau an toàn dạng công nghệ cao tăng cường năng lực về kiểm tra chất lượng, quản lý sau thu hoạch cho ngành sản xuất Rau của Việt Nam Đơn vị tham. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Báo cáo tiến độ dự án CARD 004/04VIE: Nghiên cứu xây dựng hình sản xuất rau an toàn dạng công nghệ cao tăng cường năng lực về kiểm tra chất. nghiên cứu, nhà bán buôn, nhà kinh doanh người sản xuất để nâng cao năng suất tính cạnh tranh của ngành nông nghiệp sản xuất nhỏ của Việt Nam các doanh nghiệp nông thôn liên quan.
 • 12
 • 507
 • 2

Nghiên cứu xây dựng hình bản truyền năng lượng không dây ở dải sóng siêu cao tần

Nghiên cứu xây dựng mô hình cơ bản truyền năng lượng không dây ở dải sóng siêu cao tần
. học cho các nghiên cứu về lĩnh vực này trong giai đoạn tiếp theo. Đề tài luận văn với tiêu đề: Nghiên cứu xây dựng hình bản truyền năng lượng không dây ở dải sóng siêu cao tần gồm 3. điện tử; Sóng siêu cao tần; Truyền năng lượng Content. Truyền năng lượng không dây hay truyền công suất không dây WPT (Wireless Power Transmission) là quá trình truyền năng lượng cao từ một. Nghiên cứu xây dựng hình bản truyền năng lượng không dây ở dải sóng siêu cao tần Trần Văn Khương Trường Đại học Công nghệ.
 • 2
 • 188
 • 0

Nghiên cứu xây dựng hình “Trường học Xanh” tại Trường Tiểu học Đội Cấn Thành phố Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Nghiên cứu xây dựng mô hình “Trường học Xanh” tại Trường Tiểu học Đội Cấn Thành phố Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)
Nghiên cứu xây dựng hình “Trường học Xanh” tại Trường Tiểu học Đội Cấn Thành phố Thái Nguyên.Nghiên cứu xây dựng hình “Trường học Xanh” tại Trường Tiểu học Đội Cấn Thành phố Thái Nguyên.Nghiên cứu xây dựng hình “Trường học Xanh” tại Trường Tiểu học Đội Cấn Thành phố Thái Nguyên.Nghiên cứu xây dựng hình “Trường học Xanh” tại Trường Tiểu học Đội Cấn Thành phố Thái Nguyên.Nghiên cứu xây dựng hình “Trường học Xanh” tại Trường Tiểu học Đội Cấn Thành phố Thái Nguyên.Nghiên cứu xây dựng hình “Trường học Xanh” tại Trường Tiểu học Đội Cấn Thành phố Thái Nguyên.Nghiên cứu xây dựng hình “Trường học Xanh” tại Trường Tiểu học Đội Cấn Thành phố Thái Nguyên.Nghiên cứu xây dựng hình “Trường học Xanh” tại Trường Tiểu học Đội Cấn Thành phố Thái Nguyên. ... e c a c chung tay thành l p m i C n m t ví d ng, tác h i x u ng c a b - S ch - n hình cho cơng cu c xây d ng ti u h c ng H a bàn thành ph Thái Nguyên Giúp cho thành ph Thái Nguyên ngày m 1.2... C CÁC HÌNH Hình 3.1 Ph ng v n h c sinh t ng ti u h Hình 4.1 ph ng v Hình 4.2 Hình 23 ng Ti u h Hình 4.3 ph ng v i C n 34 ng Ti u h Hình 4.4 Cây xanh c ng ti u h ng ti u h Hình. .. giáo tài: Nghiên c ng ti u h lý lu n xây i C n - Thành ph Thái Nguyên hoàn thành b n lu PGS T Th Lan ng d n, ch b o em nhi t tình t o m u ki n em hồn thành khóa lu n Em xin chân thành c y,
 • 64
 • 135
 • 1

Nghiên cứu xây dựng hình đại học xanh áp dụng thí điểm cho một số trường đại học trên địa bàn tp hồ chí minh

Nghiên cứu xây dựng mô hình đại học xanh  áp dụng thí điểm cho một số trường đại học trên địa bàn tp hồ chí minh
... : KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG Chuyên ngành : KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG Tên đề tài : NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HÌNH ĐẠI HỌC XANH – ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM CHO MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH Các liệu... thời đại không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh nên thích hợp để thực TP. HCM Đề tài Nghiên cứu xây dựng hình Đại học xanh – áp dụng thí điểm cho số trường đại học địa bàn TP. Hồ Chí Minh ... học xanh thí điểm cho số trường đại học địa bàn Tp Hồ Chí Minh - Đưa kết luận đề xuất biện pháp để thực hình Đại học xanh Kết tối thiểu phải có: - Kết khảo sát tiềm xây dựng hình Đại học xanh
 • 107
 • 56
 • 0

NGHIÊN cứu xây DỰNG HÌNH học TÍNH TOÁN THIẾT kế THIẾT bị PHÁT điện từ NĂNG LƯỢNG SÓNG BIỂN

NGHIÊN cứu xây DỰNG mô HÌNH cơ học và TÍNH TOÁN THIẾT kế THIẾT bị PHÁT điện từ NĂNG LƯỢNG SÓNG BIỂN
... HÓA THIẾT BỊ PHÁT ĐIỆN TỪ NĂNG LƯỢNG SĨNG BIỂN ………………………… 2.1 Xây dựng hình thiết bị phát điện từ lượng sóng biển ………… 27 27 iv 2.1.1 Phân tích xây dựng hình thiết bị phát điện từ lượng sóng. .. kiện thực tế biển Việt Nam Chương 2: Xây dựng hình học tối ưu hóa thiết bị phát điện từ lượng sóng biển Trong chương thực xây dựng hình thiết bị phát điện từ lượng sóng biển, thiết lập phương... “Tổng quan cơng trình nghiên cứu thiết bị phát điện từ lượng sóng biển khả ứng dụng thiết bị Việt Nam” Trong chương trình bày nghiên cứu tổng quan hình thiết bị phát điện từ lượng sóng biển giới
 • 130
 • 43
 • 0

NGHIÊN cứu xây DỰNG HÌNH học TÍNH TOÁN THIẾT kế THIẾT bị PHÁT điện từ NĂNG LƯỢNG SÓNG BIỂN tt tiếng anh

NGHIÊN cứu xây DỰNG mô HÌNH cơ học và TÍNH TOÁN THIẾT kế THIẾT bị PHÁT điện từ NĂNG LƯỢNG SÓNG BIỂN tt tiếng anh
... Nguyen Dong Anh, Performance analysis of the electrical generator for sea wave energy, Hội nghị học toàn quốc lần thứ X, Hà Nội (8-9/12/2017), Tập Động lực học Điều khiển; học Máy, 2018,... 780-792 Nguyen Van Hai, Nguyen Dong Anh, Nguyen Nhu Hieu, Numerical simulation of an electrical generator for sea wave energy (JMEST), 2017, (9), 8104-8110 Nguyen Dong Anh, Nguyen Van Hai, The research... The models are researched in various forms such as the on-shore device, the device fixed on the bottom of the sea, and the floating device on the sea surface [1-19] The analyses of models show that
 • 27
 • 44
 • 0

NGHIÊN cứu xây DỰNG HÌNH học TÍNH TOÁN THIẾT kế THIẾT bị PHÁT điện từ NĂNG LƯỢNG SÓNG BIỂN

NGHIÊN cứu xây DỰNG mô HÌNH cơ học và TÍNH TOÁN THIẾT kế THIẾT bị PHÁT điện từ NĂNG LƯỢNG SÓNG BIỂN
... HÓA THIẾT 27 BỊ PHÁT ĐIỆN TỪ NĂNG LƯỢNG SĨNG BIỂN ………………………… 2.1 Xây dựng hình thiết bị phát điện từ lượng sóng biển ………… 27 iv 2.1.1 Phân tích xây dựng hình thiết bị phát điện từ lượng sóng. .. kiện thực tế biển Việt Nam Chương 2: Xây dựng hình học tối ưu hóa thiết bị phát điện từ lượng sóng biển Trong chương thực xây dựng hình thiết bị phát điện từ lượng sóng biển, thiết lập phương... “Tổng quan cơng trình nghiên cứu thiết bị phát điện từ lượng sóng biển khả ứng dụng thiết bị Việt Nam” Trong chương trình bày nghiên cứu tổng quan hình thiết bị phát điện từ lượng sóng biển giới
 • 134
 • 32
 • 0

Nghiên cứu xây dựng hình học tính toán thiết kế phát điện tử năng lượng sóng biển tt

Nghiên cứu xây dựng mô hình cơ học và tính toán thiết kế phát điện tử năng lượng sóng biển tt
... 2.1 Xây dựng hình thiết bị phát điện từ lượng sóng biển hình học thiết bị phát điện từ lượng sóng biển thiết lập để tính tốn, xác định tối ưu thơng số hình mức cơng suất thiết bị hoạt... tế biển Việt Nam; Xác định tối ưu hệ số cản phát điện, thơng số hình để cơng suất điện thiết bị phát đạt lớn nhất; Thiết kế, chế tạo thiết bị phát điện từ lượng sóng biển Nguồn điện thiết. .. từ lượng sóng biển Việt Nam Tại Việt Nam, số đơn vị đã, tiến hành nghiên cứu chế tạo thiết bị phát điện từ lượng sóng biển như: Viện Nghiên cứu khí thực thiết kế chế tạo thiết bị phát điện
 • 27
 • 40
 • 0

Nghiên cứu xây dựng hình học tính toán thiết kế phát điện tử năng lượng sóng biển

Nghiên cứu xây dựng mô hình cơ học và tính toán thiết kế phát điện tử năng lượng sóng biển
... HÓA THIẾT BỊ PHÁT ĐIỆN TỪ NĂNG LƯỢNG SĨNG BIỂN ………………………… 2.1 Xây dựng hình thiết bị phát điện từ lượng sóng biển ………… 27 27 iv 2.1.1 Phân tích xây dựng hình thiết bị phát điện từ lượng sóng. .. kiện thực tế biển Việt Nam Chương 2: Xây dựng hình học tối ưu hóa thiết bị phát điện từ lượng sóng biển Trong chương thực xây dựng hình thiết bị phát điện từ lượng sóng biển, thiết lập phương... DỤC ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - Nguyễn Văn Hải NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HÌNH HỌC TÍNH TỐN THIẾT KẾ THIẾT BỊ PHÁT ĐIỆN
 • 130
 • 35
 • 0

Nghiên cứu xây dựng hình học tính toán thiết kế phát điện tử năng lượng sóng biển

Nghiên cứu xây dựng mô hình cơ học và tính toán thiết kế phát điện tử năng lượng sóng biển
... HÓA THIẾT BỊ PHÁT ĐIỆN TỪ NĂNG LƯỢNG SĨNG BIỂN ………………………… 2.1 Xây dựng hình thiết bị phát điện từ lượng sóng biển ………… 27 27 iv 2.1.1 Phân tích xây dựng hình thiết bị phát điện từ lượng sóng. .. kiện thực tế biển Việt Nam Chương 2: Xây dựng hình học tối ưu hóa thiết bị phát điện từ lượng sóng biển Trong chương thực xây dựng hình thiết bị phát điện từ lượng sóng biển, thiết lập phương... dụng Hình 1.10 Thiết bị phát điện kiểu rắn biển, Viện Nghiên cứu khí - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Viện Nghiên cứu khí thực nghiên cứu tính tốn động lực học hệ thống phát điện lượng sóng
 • 129
 • 12
 • 0
1 2 3 4 .. >