Tổng hợp tài liệu :

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khoảng cách kỳ vọng kiểm toán ở việt nam

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của NHTM việt nam phần 2

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của NHTM ở việt nam phần 2
Chương 2 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam. hầu hết các nước ngành ngân hàng được coi là một khu vực then chốt đảm bảo cho nền kinh tế quốc gia hoạt động một . 66 Chương 2 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM hầu hết các nước, ngành ngân hàng. 20 00 -20 05 Đơn vị: Tỷ đồng Năm 20 00 20 01 20 02 2003 20 04 20 05 GDP 441.646 481 .29 5 535.7 62 613.443 715.307 839 .21 1 Tổng tín dụng 155. 720 189.103 23 1.078 29 6.737
 • 59
 • 881
 • 3

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tuổi thọ kỳ vọng của con người (life expectancy at birth – LEB)

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tuổi thọ kỳ vọng của con người (life expectancy at birth – LEB)
. tôi xác định được kỳ vọng các biến độc lập ảnh hưởng đến tuổi thọ kỳ vọng khi sinh của con người như sau: Nhóm 1 Page 7 Cao học KTPT – K19 Đề án “Kinh. hoặc tích cực), mức độ tác động của các nhân tố này lên tuổi thọ của con người. Ba là, đề xuất một số kiến nghị, các chính sách để có thể nâng cao tuổi thọ
 • 36
 • 1,009
 • 9

PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ THU MUA CÀ PHÊ THÔ CỦA VIỆT NAM

PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ THU MUA CÀ PHÊ THÔ CỦA VIỆT NAM
PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ THU MUA CÀ PHÊ THÔ CỦA VIỆT NAM Việt Nam được thiên nhiên ưu ái ban tặng khí hậu thuận lợi cùng với đất bazan màu mỡ phù hợp cho... . hiểu nhân tố ảnh hưởng đến giá thu mua cà phê của Việt Nam. 1.2 Mục tiêu cụ thể: - Tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng giá thu mua cà phê của Việt Nam. . Đánh giá các nhân tố chính ảnh hưởng đến giá thu mua cà phê Việt Nam. 2. Câu hỏi nghiên cứu: - Giá xuất khẩu cà phê của thế giới ảnh hưởng giá thu mua cà
 • 18
 • 1,845
 • 4

Tiểu luận:PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ THU MUA CÀ PHÊ THÔ CỦA VIỆT NAM doc

Tiểu luận:PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ THU MUA CÀ PHÊ THÔ CỦA VIỆT NAM doc
. cà phê của Việt Nam. 1.2 Mục tiêu cụ thể: - Tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng giá thu mua cà phê của Việt Nam. - Đánh giá các nhân tố chính ảnh hưởng đến giá thu mua cà phê Việt Nam. 2. Câu. ảnh hưởng tới nhu cầu cà phê và vốn đầu tư vào ngành cà phê tại Việt Nam Giá cà phê thế giới, đây là nhân tố quan trọng nhất , trực tiếp ảnh hưởng tới giá thu mua cà phê Việt Nam, bởi vì cà. trường ảnh hưởng tới giá thu mua cà phê như thế nào? - Giá cà phê thu mua ảnh hưởng như thế nào tới tình hình sản xuất cà phê? 3. Phạm vi nghiên cứu - Không gian:Thị trường cà phê Việt Nam
 • 18
 • 1,626
 • 4

phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tình trạng học sinh bỏ học khu vực nông thôn – tp đà nẵng

phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tình trạng học sinh bỏ học ở khu vực nông thôn – tp đà nẵng
. cáo “Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 6 Đại học Đà Nẵng - 2008 129 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH TRẠNG HỌC SINH BỎ HỌC KHU VỰC NÔNG THÔN – TP ĐÀ NẴNG AN ANALYSIS. sinh bỏ học khu vực nông thôn của Thành phố vẫn còn tồn tại. Để tìm hiểu nguyên nhân vì sao học sinh bỏ học, đề tài này trên cơ sở xem xét tình hình bỏ học của học sinh khu vực nông thôn. sinh bỏ học, từ đó đề xuất những kiến nghị nhằm hạn chế tình trạng trên. 1.2. Câu hỏi nghiên cứu: - Nhân tố nào ảnh hưởng đến tình trạng học sinh bỏ học của học sinh khu vực nông thôn?
 • 5
 • 906
 • 5

LVTS Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của NHTM Việt Nam Phần 3 docx

LVTS Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của NHTM ở Việt Nam Phần 3 docx
. TCTD. 3. 2. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam trong thời gian tới Từ những phân tích chương 2 về hiệu quả và các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt. hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời gian. 3. 2.1. Giải pháp từ phía Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Kết quả phân tích các nhân tố tác động đến hiệu quả của các ngân. những hoạt động này. 137 Kết quả của mô hình Tobit đánh giá tác động của các hoạt động dịch vụ truyền thống tới hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại cho thấy nếu các ngân hàng
 • 62
 • 358
 • 1

LVTS Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của NHTM Việt Nam Phần 1 pot

LVTS Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của NHTM ở Việt Nam Phần 1 pot
. tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Chương 3. Định hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam. . Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 9 1. 1. Cơ sở lý luận và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân. Việt Nam. 2. Mục đích nghiên cứu của luận án - Nghiên cứu cơ sở lý luận về việc đo lường hiệu quả hoạt động của NHTM, và mô hình phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của
 • 77
 • 435
 • 0

Luận văn thạc sĩ Đo lường lạm phát kỳ vọngphân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lạm phát kỳ vọng tại Việt Nam

Luận văn thạc sĩ Đo lường lạm phát kỳ vọng và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lạm phát kỳ vọng tại Việt Nam
. trung vào vic “o lng lm phát k vng và phân tích các yu t nh hng đn lm phát k vng ti Vit Nam trong giai đo n 2000 – 2010, t đó đa ra các kin ngh trong vic kim soát lm phát. vng và tp trung vào các nghiên cu các nhân t nh hng đn lm phát k vng” thông qua hai bài nghiên cu ca Cerisola và Gelos (2005), Patra và Partha Ray (2010). Th 3, da vào các kt. phát ca các nc trong khu vc. Hình 1: T l lm phát ti Vit Namcác quc gia khác giai đo n 2000 – 2009 Ngun : Nguyn Th Thu Hng và Nguyn c Thành (2011) Tuy nhiên, sau giai đo n
 • 61
 • 314
 • 0

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lượng tiền gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương 2 mại cổ phần an bình – phòng giao dịch cái răng

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lượng tiền gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương 2 mại cổ phần an bình – phòng giao dịch cái răng
... hưởng đến lượng TGTK khách hàng cá nhân vào ngân hàng ABBank Cái Răng 1 .2. 2 Mục tiêu cụ thể - Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến lượng TGTK khách hàng cá nhân ngân hàng ABBank Cái Răng - Phân tích nhân. .. lượng tiền gửi tiết kiệm khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình, chi nhánh Cần Thơ – Phòng giao dịch Cái Răng Tác giả sử dụng liệu từ Phòng kế toán Ngân hàng thương mại cổ phần An. .. khuyến làm ảnh hưởng đến định gửi tiền lượng tiền gửi khách hàng chọn ngân hàng để gửi tiền NHTM cổ phần An Bình – Phòng giao dịch Cái Răng (ABBank Cái Răng) tọa lạc vị trí có nhiều ngân hàng khác
 • 84
 • 353
 • 0

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khoảng cách kỳ vọng kiểm toán việt nam

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khoảng cách kỳ vọng kiểm toán ở việt nam
... khoảng cách kỳ vọng kiểm toán, nhân tố ảnh hưởng, thành phần tạo khoảng cách kỳ vọng kiểm toán Trên sở đánh giá khoảng cách kỳ vọng kiểm toán, phân tích nhân tố ảnh hưởng đến khoảng cách kỳ vọng. .. nhân tố ảnh hưởng đến khoảng cách kỳ vọng kiểm toán Chương 3: Kết khảo sát khoảng cách kỳ vọng nhân tố ảnh hưởng đến khoảng cách kỳ vọng kiểm toán Chương 4: Một số gợi ý nhằm thu hẹp khoảng cách. .. triển khoảng cách kỳ vọng kiểm toán a Khoảng cách kỳ vọng kiểm toán năm 1970 b Khoảng cách kỳ vọng kiểm toán năm 1980, 1990 1.3.3 Mô hình khoảng cách kỳ vọng kiểm toán a Mô hình khoảng cách kỳ vọng
 • 26
 • 524
 • 0

tóm tắt Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khoảng cách kỳ vọng kiểm toán Việt Nam

tóm tắt Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khoảng cách kỳ vọng kiểm toán ở Việt Nam
... thành phần tạo khoảng cách kỳ vọng kiểm toán Trên sở đánh giá khoảng cách kỳ vọng kiểm toán, phân tích nhân tố ảnh hưởng đến khoảng cách kỳ vọng kiểm toán môi trường kiểm toán Việt Nam, đưa số gợi... triển khoảng cách kỳ vọng kiểm toán a Khoảng cách kỳ vọng kiểm toán năm 1970 b Khoảng cách kỳ vọng kiểm toán năm 1980, 1990 1.3.3 Mô hình khoảng cách kỳ vọng kiểm toán a Mô hình khoảng cách kỳ vọng. .. hẹp khoảng cách kỳ vọng kiểm toán Việt Nam Kết cấu đề tài Chương 1: Cơ sở lý thuyết kiểm toán khoảng cách kỳ vọng kiểm toán Chương 2: Thiết kế nghiên nhân tố ảnh hưởng đến khoảng cách kỳ vọng kiểm
 • 26
 • 180
 • 0

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khoảng

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khoảng
... nhân tố ảnh hƣởng đến khoảng cách kỳ vọng kiểm toán Chƣơng 3: Kết khảo sát khoảng cách kỳ vọng nhân tố ảnh hƣởng đến khoảng cách kỳ vọng kiểm toán Chƣơng 4: Một số gợi ý nhằm thu hẹp khoảng cách... hƣởng, thành phần tạo khoảng cách kỳ vọng kiểm toán Trên sở đánh giá khoảng cách kỳ vọng kiểm tốn, phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến khoảng cách kỳ vọng kiểm tốn mơi trƣờng kiểm tốn Việt Nam,đƣa số... kiểm tốn Kenya cho thấy nhân tố thái độ, kỹ KTV, hiểu biết, nhu cầu ngƣời sử dụng ảnh hƣởng đến khoảng cách kỳ vọng kiểm toán Cụ thể, nhân 10 tố thái độ kỹ KTV nhân tố ảnh hƣởng đến khoảng cách
 • 112
 • 50
 • 0

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP HỒI QUY TUYẾN TÍNH ĐA BIẾN PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SẢN LƯỢNG LÚA HỘ GIA ĐÌNH ĐBSCL VÀ ĐBSH

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP HỒI QUY TUYẾN TÍNH ĐA BIẾN PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SẢN LƯỢNG LÚA HỘ GIA ĐÌNH Ở ĐBSCL VÀ ĐBSH
Hiện nay, ngành nông nghiệp nước ta ngày càng bước vào giai đoạn phát triển mạnh và dần phát huy đến mức tối đa. Tuy ngành nông nghiệp nói chung và trồng lúa nước nói riêng đã là truyền thống của dân tộc ta từ rất lâu, nhưng trong thời kỳ cạnh tranh khốc liệt như thế này đòi hỏi rất nhiều yếu tố để có thể có được lợi nhuận cao nhất từ việc trồng lúa như: trình độ khoa học công nghệ, điều kiện tự nhiên, con người,… và nhiều hơn thế nữa. Chính vì vậy, việc nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sản lượng lúa sẽ phát huy các yếu tố tích cực, quan trọng và hạn chế các yếu tố tiêu cực để góp phần nâng cao sản lượng lúa của HGĐ để từ đó đưa ra các giải pháp tối ưuĐó cũng là lý do tôi sử dụng mô hình hồi đa biến để phân tích sự ảnh hưởng của các yếu nhân tố đến sản lương lúa của HGĐ ... mơ hộ gia đình Sản xuất lúa quy mơ HGĐ loại hình sản xuất lúa, HGĐ quan niệm đơn vị kinh tế độc lập CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SẢN LƯỢNG LÚA Xét mặt tổng thể, có nhóm nhân tố tác động đến sản lượng. .. trọng hạn chế yếu tố tiêu cực để góp phần nâng cao sản lượng lúa HGĐ để từ đưa giải pháp tối ưu Đó lý em sử dụng mơ hình hồi đa biến để phân tích ảnh hưởng yếu nhân tố đến sản lương lúa HGĐ MỤC TIÊU... hưởng đến sản lương lúa HGĐ miền Bắc miền Nam đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao sản lượng lúa HGĐ sau: 2.1 Giải pháp phân bón Kết nghiên cứu rằng, phân bón có ảnh hưởng nhiều đến sản lượng lúa
 • 25
 • 144
 • 0

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi vi phạm an toàn thực phẩm của hộ kinh doanh tại các chợ trên địa bàn thành phố rạch giá

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi vi phạm an toàn thực phẩm của hộ kinh doanh tại các chợ trên địa bàn thành phố rạch giá
... toàn thực phẩm hộ kinh doanh chợ địa bàn thành phố Rạch Giá Phân tích yếu tố tác động đến hành vi vi phạm pháp luật kinh doanh thực phẩm hộ kinh doanh Hàm ý sách quản lý vi c kinh doanh thực phẩm. .. nhân tố ảnh hưởng đến hành vi vi phạm an toàn thực phẩm hộ kinh doanh chợ địa bàn thành phố Rạch Giá 4 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu Không gian nghiên cứu: nghiên cứu thực cho hộ kinh doanh chợ địa. .. doanh hộ kinh doanh chợ địa bàn thành phố Rạch Giá nào? Các yếu tố tác động nhiều đến hành vi vi phạm kinh doanh thực phẩm hộ kinh doanh? Hàm ý sách cho vi c quản lý hoạt động kinh doanh thực phẩm
 • 64
 • 94
 • 0

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại ngân hàng việt nam thịnh vượng– VPBank chi nhánh huế – phòng giao dịch bến ngự

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại ngân hàng việt nam thịnh vượng– VPBank chi nhánh huế – phòng giao dịch bến ngự
... kiệmnhân Chính lý trên, tơi chọn đề tài Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến định gửi tiết kiệm khách hàng cá nhân ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng– VPBank Chi nhánh Huế – Phòng giao dịch Bến Ngự ... quảng cáo, ưu đãi,… Như yếu tố thực ảnh hưởng đến định gửi tiết kiệm khách hàng ngân hàng? Ngân hàng VPBank Bến Ngự (Ngân hàng TMCP Việt Nam ThịnhVượng VPBank - Chi nhánh Huế - PGD Bến Ngự) năm... liên quan đến đề tài nghiên cứu  Đánh giá thực trạng gửi tiết kiệm khách hàng VPBank Bến Ngự  Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến định gửi tiết kiệm khách hàng cá nhân ngân hàng VPBank Bến Ngự  Đề
 • 119
 • 86
 • 1

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại ngân hàng việt nam thịnh vượng– VPBank chi nhánh huế – phòng giao dịch bến ngự

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại ngân hàng việt nam thịnh vượng– VPBank chi nhánh huế – phòng giao dịch bến ngự
... kiệmnhân Chính lý trên, tơi chọn đề tài Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến định gửi tiết kiệm khách hàng cá nhân ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng– VPBank Chi nhánh Huế – Phòng giao dịch Bến Ngự ... quảng cáo, ưu đãi,… Như yếu tố thực ảnh hưởng đến định gửi tiết kiệm khách hàng ngân hàng? Ngân hàng VPBank Bến Ngự (Ngân hàng TMCP Việt Nam ThịnhVượng VPBank - Chi nhánh Huế - PGD Bến Ngự) năm... liên quan đến đề tài nghiên cứu  Đánh giá thực trạng gửi tiết kiệm khách hàng VPBank Bến Ngự  Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến định gửi tiết kiệm khách hàng cá nhân ngân hàng VPBank Bến Ngự  Đề
 • 119
 • 102
 • 0

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại ngân hàng việt nam thịnh vượng– VPBank chi nhánh huế – phòng giao dịch bến ngự

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại ngân hàng việt nam thịnh vượng– VPBank chi nhánh huế – phòng giao dịch bến ngự
... kiệmnhân Chính lý trên, tơi chọn đề tài Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến định gửi tiết kiệm khách hàng cá nhân ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng– VPBank Chi nhánh Huế – Phòng giao dịch Bến Ngự ... quảng cáo, ưu đãi,… Như yếu tố thực ảnh hưởng đến định gửi tiết kiệm khách hàng ngân hàng? Ngân hàng VPBank Bến Ngự (Ngân hàng TMCP Việt Nam ThịnhVượng VPBank - Chi nhánh Huế - PGD Bến Ngự) năm... liên quan đến đề tài nghiên cứu  Đánh giá thực trạng gửi tiết kiệm khách hàng VPBank Bến Ngự  Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến định gửi tiết kiệm khách hàng cá nhân ngân hàng VPBank Bến Ngự  Đề
 • 119
 • 25
 • 0

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khoảng cách kỳ vọng kiểm toán việt nam

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khoảng cách kỳ vọng kiểm toán ở việt nam
... ảnh hƣởng, thành phần tạo khoảng cách kỳ vọng kiểm toán Trên sở đánh giá khoảng cách kỳ vọng kiểm tốn, phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến khoảng cách kỳ vọng kiểm toán mơi trƣờng kiểm tốn Việt Nam, đƣa... nhân tố ảnh hƣởng đến khoảng cách kỳ vọng kiểm toán Chƣơng 3: Kết khảo sát khoảng cách kỳ vọng nhân tố ảnh hƣởng đến khoảng cách kỳ vọng kiểm toán Chƣơng 4: Một số gợi ý nhằm thu hẹp khoảng cách. .. khoảng cách kỳ vọng kiểm toán, chƣa có nghiên cứu sâu phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến khoảng cách 13 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KIỂM TOÁNKHOẢNG CÁCH KỲ VỌNG KIỂM TOÁN 1.1 KHÁI NIỆM KIỂM TOÁN
 • 112
 • 42
 • 0
1 2 3 4 .. >