Tổng hợp tài liệu :

toanmath com đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2019 sở GDĐT bình thuận

Đề thi thử THPT Quốc gia môn toán năm 2015

Đề thi thử THPT Quốc gia môn toán năm 2015
. = " A"N HẾT g•i€• TRƯỜNG THPT THANH CHƯƠNG III Đ THI TH THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 180 pht ,không kể thời gian giao đề Câu 1 (2,0 điểm). ? ?. ĐÀ NẴNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN HIN eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee (Ngày thi: 12/5 /2015) Đ THI TH - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: TOÁN Thời gian làm bài:. SỞ GD&ĐT HÀ NỘI Đ THI TH THPT QUỐC GIA LẦN 2 NĂM 2015  Môn: TOÁN Thời gian: 180 pht, không kể thời gian pht đề Câu 1(2,0 điểm).   x y x −
 • 17
 • 709
 • 7

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2015 trường THPT Lương Ngọc Quyến

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2015 trường THPT Lương Ngọc Quyến
. b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm. Họ và tên thí sinh: . Số báo danh: đề thi thử kỳ thi thpt quốc gia năm 2015 Môn: Toán Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Sở. thời gian phát đề Sở gD&đT thái nguyên Trờng thpt lơng ngọc quyến 1 Hớng dẫn chấm thi thử kỳ thi thpt quốc gia năm 2015 môn Toán Lu ý khi chm bi: - ỏp ỏn ch trỡnh by mt cỏch. giáo dục và đào tạo thái nguyên Trờng thpt lơng ngọc quyến 2 *Giao với trục Ox tại A(1;0) *Giao với trục Oy tại 1 B(0; ) 2 * Đồ thị nhận I(-2;-1) giao của hai tiệm cận làm tâm đối
 • 7
 • 491
 • 1

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2015 trường THPT Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2015 trường THPT Thủ Đức, Hồ Chí Minh
. SỞ GDĐT HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC GV: PHẠM THỊ THỦY ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn : TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút ,không kể thời gian giao đề Câu 1(2.0 điểm). Cho. đề Câu 1(2.0 điểm). Cho hàm số 2 1 (1) 1 x y x    a) Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị ( C) của hàm số (1) . b) Gọi M là giao điểm của (C) và 0x. Viết phương trình tiếp tuyến với (C) tại M. Câu. điểm). Cho hình chóp đều SABC có SA = 2a, AB = a. M là trung điểm cạnh BC. Tính theo a thể tích khối SABC và khoảng cách giữa hai đường thẳng AM, SB. Câu 6(1.0 điểm). Trong không gian 0xyz cho mặt
 • 2
 • 482
 • 0

Bộ đề thi thử thpt quốc gia môn toán năm 2015 cực hay (có lời giải chi tiết)

Bộ đề thi thử thpt quốc gia môn toán năm 2015 cực hay (có lời giải chi tiết)
. tiết) DeThiThu.Net Bộ đề thi thử thpt quốc gia môn toán năm 2015 cực hay (có lời giải chi tiết) DeThiThu.Net Bộ đề thi thử thpt quốc gia môn toán năm 2015 cực hay (có lời giải chi tiết) DeThiThu.Net - Đ
 • 80
 • 821
 • 1

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2015 trường THPT Marie Curie, Thành phố Hồ Chí Minh

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2015 trường THPT Marie Curie, Thành phố Hồ Chí Minh
. TRƯỜNG THPT MARIE CURIE ĐỀ LUYỆN TẬP – KỲ THI THPT QUỐC GIA 2015 MÔN TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút. Câu 1. (2,0 điểm) Cho hàm số 32 2 6 4y x x   . a) Khảo sát sự biến thi n.  6; 2H  là hình chiếu vuông góc của B trên đường thẳng CD . Câu 8. (1,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng 11 : 1 2 1 x y z d    và điểm   5;4; 2A  thẳng d sao cho AH vuông góc với d và viết phương trình mặt cầu đi qua điểm A và có tâm là giao điểm của d với mặt phẳng Oxy . Câu 9. (0,5 điểm) Gọi S là tập hợp các số tự nhiên gồm
 • 5
 • 409
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2015 trường THPT Marie Curie, Thành phố Hồ Chí Minh

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2015 trường THPT Marie Curie, Thành phố Hồ Chí Minh
. & ĐT TP HỒ CHÍ MINH KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2015 Đề thi môn: Toán (Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề) Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số a) Khảo sát sự biến thi n và vẽ. không gian cho 3 điểm Viết phương trình đường thẳng qua vuông góc và cắt đường thẳng Câu 10 (0,5 điểm) Gọi X là tập hợp các số tự nhiên gồm năm chữ số đôi một khác nhau được tạo thành từ
 • 1
 • 316
 • 1

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2015 trường THPT Marie Curie, Thành phố Hồ Chí Minh

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2015 trường THPT Marie Curie, Thành phố Hồ Chí Minh
. & ĐT TP HỒ CHÍ MINH KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2015 Đề thi môn: Toán (Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề) Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số a) Khảo sát sự biến thi n và vẽ. không gian cho 3 điểm Viết phương trình đường thẳng qua vuông góc và cắt đường thẳng Câu 10 (0,5 điểm) Gọi X là tập hợp các số tự nhiên gồm năm chữ số đôi một khác nhau được tạo thành
 • 1
 • 253
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2015 trường THPT Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2015 trường THPT Thủ Đức, Hồ Chí Minh
. SỞ GDĐT HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC GV: PHẠM THỊ THỦY ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn : TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút ,không kể thời gian giao đề Câu 1(2.0 điểm). Cho. kể thời gian giao đề Câu 1(2.0 điểm). Cho hàm số a) Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị ( C) của hàm số (1) . b) Gọi M là giao điểm của (C) và 0x. Viết phương trình tiếp tuyến với (C) tại M. Câu. điểm). Cho hình chóp đều SABC có SA = 2a, AB = a. M là trung điểm cạnh BC. Tính theo a thể tích khối SABC và khoảng cách giữa hai đường thẳng AM, SB. Câu 6(1.0 điểm). Trong không gian 0xyz cho mặt
 • 2
 • 225
 • 1

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2015 trường THPT Lương Ngọc Quyến

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2015 trường THPT Lương Ngọc Quyến
. đề thi thử kỳ thi thpt quốc gia năm 2015 Môn: Toán Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Sở gD&đT thái nguyên Tr ờng thpt l ơng ngọc quyến Hớng dẫn chấm thi thử kỳ thi. gD&đT thái nguyên Tr ờng thpt l ơng ngọc quyến Hớng dẫn chấm thi thử kỳ thi thpt quốc gia năm 2015 môn Toán Lu ý khi chm bi: 8292% ":-;6%".3- 2 "(54(< 2 =>-13 9"5. +Ơ y' __ - - y 4- +Ơ - Ơ 4- 0,25 K 2 Sở giáo dục và đào tạo thái nguyên Tr ờng thpt l ơng ngọc quyến `;7#a-N) .4YP `;7#a-C) 4 /PY   `K[bXYX4" ,[5+ N?" 0,25 b)
 • 7
 • 221
 • 1

Đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2015 Trường THPT Hồng Quang

Đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2015 Trường THPT Hồng Quang
. của biểu thức 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 4 4 3 3 ab a a b bc b b c P b a c b         Hết 55 SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT HỒNG QUANG ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ LẦN 2 KÌ
 • 6
 • 871
 • 1

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2011

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2011
. Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2015 (Đề số 5) Câu 1. (2 điểm) a) Khảo sát biến thi n và vẽ đồ thị (C) của hàm số y=x 3 -3x 2 +3. b). 3x-y-4=0 và D (5;1) . Tìm tọa độ của điểm B biết M có tung độ dương Hết Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2015 (Đề số 5)
 • 3
 • 189
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2012

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2012
. Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2015 (Đề số 4) Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số: y = x 3 -3x 2 +(m+1)x+1 (1) có đồ thị. GTNN của biếu thức P=3(x 2 +y 2 ) 2 -2(x+y) 2 -xy(3xy-4)+2015. Hết Đáp án Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2015 (Đề số 4) . (1,0 điểm). Trong không gian Oxyz, cho 3 điểm A(4;-4;3), B(1;3;-1), C(-2;0;-1). Viết phương trình mặt cầu (S) đi qua các điểm A, B, C và cắt hai mặt phẳng: và theo hai giao tuyến là hai đường
 • 3
 • 154
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2018 Sở GDĐT Hưng Yên

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2018 Sở GDĐT Hưng Yên
... - 2z +1 = B 2x - y + z - = C 2x - y + z - = D 2x - y + z +1 = Đáp án đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2018 Câu Đáp án A B B C A A C D C 10 A 11 A 12 B 13 C 14 D 15 C 16 D 17 C 18 A 19... không đủ tiền nộp học phí nên A định vay ngân hàng năm năm vay 8.000.000 đồng vào đầu năm học để nộp học phí theo hình thức lãi kép với lãi suất 3% /năm Sau tốt nghiệp Đại học bạn A phải trả góp hàng... gian với hệ tọa độ Oxyz Lập phương trình mặt phẳng (Q) qua điểm A (1; -2; -1) vuông góc với đường thẳng A x + y - 2z +1 = B 2x - y + z - = C 2x - y + z - = D 2x - y + z +1 = Đáp án đề thi thử
 • 12
 • 568
 • 4

[toanmath.com] Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

[toanmath.com]  Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc
... - Mã đề thi 13 2 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC Đề thi gồm 05 trang KỲ THI THỬ THPTQG LẦN NĂM HỌC 2 017 - 2 018 ĐỀ THI MƠN TỐN 12 Thời gian làm 90 phút, không kể thời gian giao đề ———————... 5/5 - Mã đề thi 628 KỲ THI THỬ THPTQG LẦN NĂM HỌC 2 017 - 2 018 ĐỀ THI MƠN TỐN 12 Thời gian làm 90 phút, không kể thời gian giao đề ——————— SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC Đề thi gồm... - Mã đề thi 570 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC Đề thi gồm 05 trang KỲ THI THỬ THPTQG LẦN NĂM HỌC 2 017 - 2 018 ĐỀ THI MƠN TỐN 12 Thời gian làm 90 phút, không kể thời gian giao đề ———————
 • 41
 • 386
 • 1

[toanmath.com] Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 2018 lần 1 trường THPT Sơn Tây – Hà Nội

[toanmath.com]  Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 2018 lần 1 trường THPT Sơn Tây – Hà Nội
... mươi mặt TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập B Lập phương D Mười hai mặt Trang 3/29 - Mã đề thi 12 2 Câu 26 [2D1 -1] Cho hàm số y = x3 − x Mệnh đề đúng? A Hàm số đồng biến khoảng ( −∞; 1) nghịch... x2 +1 C D Câu 16 [1D1-2] Tìm số điểm phân biệt biểu diễn nghiệm phương trình sin 2 x − cos x + = đường tròn lượng giác A B C D Câu 17 [1D1 -1] Trong hàm số sau hàm số hàm số chẵn? A y =... ĐƯỜNG” 1 1 A B C D 40320 10 3628800 907200 Câu 13 [2D1-3] Tìm tất giá trị m để hàm số y = xác định A m ≤ B m > 1 m x − mx + ( 2m − 1) x − nghịch biến tập C m ≤ D m ≥ x ≤ 3 x + a −  Câu 14 [1D4-2]
 • 6
 • 224
 • 2

[toanmath.com] Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Hai Bà Trưng – Vĩnh Phúc

[toanmath.com]  Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Hai Bà Trưng – Vĩnh Phúc
... phép thử Câu 5: Gọi x1 , x2 hai nghiệm phương trình x2 5x Tính giá trị A 5x1 5x2 A A 12 5 B A 312 5 C A 15 0 D A 15 625 Câu 6: Có số tự nhiên nhỏ 10 00 lập từ chữ số 0 ,1, 2,3, ? A 12 5 B 12 0 C 10 0... 12 0 C 10 0 D 69 Câu 7: Gọi D tập tất giá trị x để log3 2 018 x có nghĩa Tìm D ? >0;2 018 @ A D f;2 018 B D C D f; 2 018 @ D 0; 2 018 § S S· Câu 8: Trong hàm số sau hàm số ng bin trờn ă ... Câu 12 : Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường tròn C : x2 y x y đường tròn C ' : x2 y x y Tìm tâm vị trí hai đường tròn? A I 0 ;1 J 3; B I 1; 2 J 3; C I 1; 2
 • 19
 • 174
 • 1

Bộ đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2019

Bộ đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2019
... PHÚC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC (Đề thi có trang) ĐỀ KSCL CÁC MƠN THI THPT QUỐC GIA - LẦN NĂM HỌC 2018 -2019 MƠN TỐN 12 Thời gian làm bài: 90 phút; (Không kể thời gian giao đề) Mã đề thi 789 Họ,... C B D C D D A A C B D D B D B A A D C D B D D B C B C C D B B A C D ĐÁP ÁN THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 2018 - 2019 MƠN TỐN 103 C D A B A A D D A C C A A C D C B B B B D D C D C D A B B... C D C C n i s n e y Tu m o c h File làm chuyên đề Strong team – Mơn TỐN Strong Team TỐN VD – VDC ĐỀ Thi Thử Chuyên Bắc Ninh Lần Năm Học 2018 - 2019 Câu Hàm số y  x  x  đồng biến khoảng đây?
 • 95
 • 109
 • 0
1 2 3 4 .. >