Tổng hợp tài liệu :

Hoạch định tài chính tại công ty TNHH phú minh cát từ năm 2019 đến năm 2021

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kế toán tài sản cố định tại Công ty TNHH Phú Thái

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kế toán tài sản cố định tại Công ty TNHH Phú Thái
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kế toán tài sản cố định tại Công ty TNHH Phú Thái . gian thực tập và nắm bắt quá trình ở công ty TNHH Phú Thái em đã lựa chọn đề tài : Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kế toán TSCĐ tại công. về kế toán TSCĐ chung trong doanh nghiệp sản xuất.- Chơng II : Thực trạng kế toán TSCĐ tại công ty TNHH Phú Thái- Chơng III : Giải pháp nâng cao hiệu quả
 • 82
 • 553
 • 4

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương mại vật Nam Hải

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương mại vật tư Nam Hải
Trong cơ chế thị trường hiện nay thì sức ép cạnh tranh ngày càng gay gắt đòi hỏi các doanh nghiệp không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm của mình. Họ luôn tìm kiếm công nghệ mới, nắm bắt nhu cầu thị trường để tạo ra các sản phẩm phù hợp với thị trường.
 • 84
 • 387
 • 0

QUẢN LÝ VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH MAY MINH ANH

QUẢN LÝ VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH MAY MINH ANH
QUẢN LÝ VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH MAY MINH ANH . nghiên cứu công tác quản lí vốn cố định tại công ty TNHH may Minh Anh. + Phạm vi về không gian: đề tài nghiên cứu tại công ty TNHH may Minh Anh. + Phạm. hiểu công tác quản lí vốn cố định tại công ty TNHH may Minh Anh. - Mục tiêu cụ thể.+ Hệ thống hóa cơ sở lý luận và cơ sở thực ti[n về quản lý vốn cố định. +
 • 71
 • 456
 • 5

quy trình kiểm toán tài sản cố định tại công ty tnhh kiểm toán và vấn phan dũng

quy trình kiểm toán tài sản cố định tại công ty tnhh kiểm toán và tư vấn phan dũng
. kết thúc kiểm toán 43 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN QUY TRÌNH TSCĐ TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ VẤN PHAN DŨNG(PDAC) 2.1 Khái quát chúng về Công ty TNHH Kiểm toán và vấn Phan Dũng (PDAC). lý tài sản cố định, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.Cũng vì lý do này mà em chọn đề tài: Quy trình kiểm toán tài sản cố định tại Công ty TNHH Kiểm toán và vấn Phan Dũng họa quy trình kiểm toán TSCĐ tại Công Ty TNHH ABC 59 CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TSCĐ TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ VẤN
 • 88
 • 336
 • 0

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả tại công ty TNHH thương mại vật nam hải

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả tại công ty TNHH thương mại vật tư nam hải
KẾT CẤU LUẬN VĂNChương 1: Lý luận chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả trong doanh nghiệpChương 2: Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tại công ty TNHH thương mại vật Nam HảiChương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tại công ty TNHH thương mại vật Nam Hải . định kết quả tại công ty TNHH thương mại vật Nam Hải Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tại công ty TNHH thương mại vật Nam Hải Trần Thị. bán hàng và xác định kết quả tại công ty tnhh thương mai vật nam hải 2.1. Giới thiệu chung về công ty - Công ty TNHH Thương mại vật Nam Hải là một doanh nghiệp nhân được thành lập vào. Kế toán – Kiểm toán KẾT CẤU LUẬN VĂN Chương 1: Lý luận chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả trong doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết
 • 47
 • 254
 • 1

quy trình kiểm toán tài sản cố định tại công ty tnhh kiểm toán và vấn phan dũng

quy trình kiểm toán tài sản cố định tại công ty tnhh kiểm toán và tư vấn phan dũng
. kết thúc kiểm toán 43 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN QUY TRÌNH TSCĐ TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ VẤN PHAN DŨNG(PDAC) 2.1 Khái quát chúng về Công ty TNHH Kiểm toán và vấn Phan Dũng (PDAC). lý tài sản cố định, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.Cũng vì lý do này mà em chọn đề tài: Quy trình kiểm toán tài sản cố định tại Công ty TNHH Kiểm toán và vấn Phan Dũng họa quy trình kiểm toán TSCĐ tại Công Ty TNHH ABC 59 CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TSCĐ TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ VẤN
 • 88
 • 605
 • 2

Hoàn thiện công tác hoạch định tại công ty TNHH một thành viên điện công nghiệp PLC

Hoàn thiện công tác hoạch định tại công ty TNHH một thành viên điện công nghiệp PLC
. trạng công tác hoạch định tại công ty TNHH một thành viên điện công nghiệp PLC - Chương 3 : Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hoạch định tại công ty TNHH một thành viên điện công nghiệp PLC. lý thuyết đã được trang bị tại nhà trường, cộng với thực tế thực tập tại công ty, em đã chọn đề tài “ Hoàn thiện công tác hoạch định tại công ty TNHH một thành viên điện công nghiệp PLC “ làm nội dung. pháp ở một mức độ phù hợp. Tính chất của công tác hoạch định sẽ phụ thuộc nhiều vào các giải pháp này. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP PLC 2.1.
 • 37
 • 351
 • 0

hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại công ty tnhh một thành viên than nam mẫu – vinacomin

hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại công ty tnhh một thành viên than nam mẫu – vinacomin
. tại Công ty TNHH một thành viên Than Nam Mẫu – Vinacomin - Đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại Công ty TNHH một thành viên Than Nam Mẫu – Vinacomin. . công tác kế toán tài sản cố định tại Công ty TNHH một thành viên Than Nam Mẫu – Vinacomin, trên cơ sở đó tác giả đã đưa ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty. . thiết kế, tính toán. Sử dụng số liệu kế toán năm 2013 của Công ty TNHH một thành viên Than Nam Mẫu – Vinacomin 3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp Công ty TNHH một thành viên Than Nam Mẫu – Vinacomin.
 • 107
 • 347
 • 0

quy trình kiểm toán tài sản cố định tại công ty tnhh kiểm toán và vấn rồng việt”

quy trình kiểm toán tài sản cố định tại công ty tnhh kiểm toán và tư vấn rồng việt”
. KIỂM TOÁN VÀ TƢ VẤN RỒNG VIỆT. 1. Giới thiệu về công ty TNHH Kiểm toán và tƣ vấn Rồng Việt 1.1 Lịch sử hình thành và phát triển - Tên đầy đủ: Công ty TNHH Kiểm toán vấn Rồng Việt trình kiểm toán TSCĐ được áp dụng tại công ty TNHH kiểm toán và vấn Rồng Việt và đưa ra những nhận định ban đầu về quy trình. - Áp dụng một quy trình kiểm toán cụ thể. - Rút ra được bài học. tìm hiểu quy trình kiểm toán TSCĐ. 3. Phạm vi nghiên cứu Thông qua quá trình thực tập tại công ty kiểm toán Rồng Việt, tiến hành nghiên cứu, tìm hiểu về quy trình kiểm toán tại công ty. 4.
 • 32
 • 178
 • 0

Hoàn thiện công tác hoạch định tại Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Đức Phong

Hoàn thiện công tác hoạch định tại Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Đức Phong
. nghiên cứu công tác hoạch định tại Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Đức Phong. Về thời gian: nghiên cứu thực trạng công tác hoạch định của Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Đức Phong. công tác hoạch định tại Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Đức Phong, khóa luận đã đưa ra một số giải pháp và các kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hoạch định tại Công ty TNHH Quảng cáo. quát về Công ty TNHH Quảng Cáo và Truyền Thông Đức Phong 2.1.1 Qúa trình hình thành và phát triển của Công ty 2.1.1.1 Tên, địa chỉ Công ty Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Đức Phong được
 • 48
 • 474
 • 5

Hoàn thiện công tác hoạch định tại công ty TNHH vận tải biển Nam Việt

Hoàn thiện công tác hoạch định tại công ty TNHH vận tải biển Nam Việt
. doanh nghiệp nhằm hoàn thiện công tác này ở công ty TNHH vận tải biển Nam Việt. Phạm vi nghiên cứu của khóa luận: Công tác hoạch định tại công ty TNHH vận tải biển Nam Việt. Thời gian nghiên. của công ty TNHH vận tải biển Nam Việt 17 4 Bảng 2.1 Cơ cấu vốn kinh doanh của công ty TNHH vận tải biển Nam Việt 26 5 Biểu đồ 2.1 Đánh giá thực hiện các nguyên tắc hoạch định tại công ty TNHH. nghiên cứu công tác hoạch định tại công ty TNHH vận tải biển Nam Việt. 3. Mục đích nghiên cứu. - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về công tác hoạch định, nội dung công tác hoạch định
 • 50
 • 559
 • 4

Quy trình kiểm toán tài sản cố định tại công ty TNHH kiểm toán và vấn Phan Dũng (PDAC)

Quy trình kiểm toán tài sản cố định tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Phan Dũng (PDAC)
. thúc kiểm toán 43 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN QUY TRÌNH TSCĐ TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ VẤN PHAN DŨNG(PDAC) 2.1 Khái quát chúng về Công ty TNHH Kiểm toán và vấn Phan Dũng (PDAC). lý tài sản cố định, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.Cũng vì lý do này mà em chọn đề tài: Quy trình kiểm toán tài sản cố định tại Công ty TNHH Kiểm toán và vấn Phan Dũng để tài bao gồm: Chương 1: Cơ sơ lý luận về kiểm toán Tài Sản Cố Định trong kiểm toán BCTC. Chương 2: Thực trạng quy trình kiểm toán TSCĐ tại Công ty TNHH Kiểm toán và vấn Phan Dũng (PDAC).
 • 88
 • 258
 • 0

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH bình minh ITC việt nam

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH bình minh ITC việt nam
... 1.3.2 Kế toán xác định kết kinh doanh Kết tiêu thụ hàng hoá doanh nghiệp kinh doanh thơng mại đợc biểu qua tiêu lãi hay lỗ từ tiêu thụ Kết đợc xác định thông qua công thức sau: Kết qủa tiêu th hàng. .. vốn = tiêu - hàng thụ hàng hoá bán Chi phí - bán hàng Chi phí - quản lý doanh nghiệp Để hạch toán kế toán sử dụng TK 911 xác định kết bán hàng TK 911 phải đợc phản ánh đầy đủ, xác khoản hoạt... độ kế toán công ty 2.1.3.1: Tổ chức máy kế toán Xuất phát từ đặc điểm tổ chức máy quản lý công ty sử dụng hình thức kế toán tập trung, Cơ cu tổ chức kế toán công ty đợc trình bày nh sau: Kê toán
 • 83
 • 216
 • 0

hoàn thiện công tác hoạch định tại Công ty TNHH vận tải biển Nam Việt

hoàn thiện công tác hoạch định tại Công ty TNHH vận tải biển Nam Việt
MỤC LỤCPHẦN MỞ ĐẦU11.Tính cấp thiết của đề tài.12. Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài.13. Mục đích nghiên cứu.24. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.25. Phương pháp nghiên cứu.26. Kết cấu đề tài.3CHƯƠNG 1: SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH4TRONG DOANH NGHIỆP41.1. Các khái niệm cơ bản41.1.1. Các chức năng quản trị41.1.2. Hoạch định41.1.3. Công tác hoạch định41.2. Một số nội dung lý thuyết cơ bản về công tác hoạch định trong doanh nghiệp.51.2.1. Vai trò của công tác hoạch định51.2.2. Các nguyên tắc hoạch định.61.2.3. Nội dung cơ bản của công tác hoạch định trong doanh nghiệp71.2.4. Các phương pháp và kỹ thuật hoạch định.101.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác hoạch định141.3.1. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp.141.3.2. Các nhân tố bên ngoài15CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CỦA CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN NAM VIỆT172.1. Khái quát về công ty TNHH vận tải biển Nam Việt172.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH vận tải biển Nam Việt172.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề của công ty TNHH vận tải biển Nam Việt172.1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH vận tải biển Nam Việt.182.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm gần đây (2010 2012)202.2. Thực trạng công tác hoạch định tại công ty TNHH vận tải biển Nam Việt.202.2.1. Thực trạng thực hiện các nguyên tắc hoạch định tại công ty TNHH vận tải biển Nam Việt.202.2.2. Thực trạng thực hiện các nội dung hoạch định tại công ty TNHH vận tải biển Nam Việt.222.2.3. Thực trạng các nhân tố ảnh hưởng đến công tác hoạch định tại công ty TNHH vận tải biển Nam Việt272.2.4. Thực trạng áp dụng các phương pháp và kỹ thuật hoạch định tại công ty TNHH vận tải biển Nam Việt.302.2.5. Thực trạng tổ chức bộ máy và nhân sự thực hiện công tác hoạch định tại công ty TNHH vận tải biển Nam Việt.312.3. Các kết luận về thực trạng công tác hoạch định tại công ty TNHH vận tải biển Nam Việt.322.3.1. Ưu điểm.322.3.2. Nhược điểm.322.3.3. Nguyên nhân.33CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNHTẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN NAM VIỆT343.1. Định hướng phát triển kinh doanh của công ty TNHH vận tải biển Nam Việt đến năm 2020 và trong tương lai.343.1.1. Phương hướng phát triển kinh doanh của công ty TNHH vận tải biển Nam Việt.343.1.2.Mục tiêu kết quả kinh doanh đến năm 2020.343.2. Quan điểm của lãnh đạo công ty TNHH vận tải biển Nam Việt về công tác hoạch định tại doanh nghiệp.353.3. Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hoạch định tại công ty TNHH vận tải biển Nam Việt.353.3.1. Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác hoạch định tại công ty TNHH vận tải biển Nam Việt.353.3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hoạch định tại công ty TNHH vận tải biển Nam Việt.38KẾT LUẬN40 ... nội dung công tác hoạch định doanh nghiệp nhằm hoàn thiện công tác công ty TNHH vận tải biển Nam Việt Phạm vi nghiên cứu khóa luận: Công tác hoạch định công ty TNHH vận tải biển Nam Việt Thời... chức công ty TNHH vận tải biển Nam Việt 17 Bảng 2.1 Cơ cấu vốn kinh doanh công ty TNHH vận tải biển Nam Việt 26 Biểu đồ 2.1 Đánh giá thực nguyên tắc hoạch định công ty TNHH vận tải biển Nam Việt. .. gộp công ty liên tục tăng qua năm 2.2 Thực trạng công tác hoạch định công ty TNHH vận tải biển Nam Việt 2.2.1 Thực trạng thực nguyên tắc hoạch định công ty TNHH vận tải biển Nam Việt Công ty cố
 • 46
 • 77
 • 0

quản lý tài sản cố định tại công ty tnhh phụ tùng ô tô thái hưng

quản lý tài sản cố định tại công ty tnhh phụ tùng ô tô thái hưng
... hình quản lý tài sản cố định công ty 58 4.3 Đề xuất số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài sản cố định công ty tnhh phụ tùng ô tô thái hưng 63 4.3.1 Nhận xét công tác quản lý tài. .. tác quản lý tài sản cố định Công Ty TNHH Phụ Tùng Ô Tô Thái Hưng 63 4.3.2 Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài sản cố định công ty TNHH Phụ Tùng Ô Tô Thái Hưng 64... đến quản lý tài sản cố định vii + Thực trạng quản lý tài sản cố định công ty TNHH phụ tùng ô tô Thái Hưng, đánh giá tình hình quản lý, kết đạt hạn chế quản lý tài sản cố định công ty đề xuất giải
 • 93
 • 156
 • 1

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX VỀ DỊCH VỤ INTERNET ADSL DÀNH CHO CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH TẠI CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG FPT MIỀN NAM KHU VỰC TP.HCM

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX VỀ DỊCH VỤ INTERNET ADSL DÀNH CHO CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH TẠI CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG FPT MIỀN NAM KHU VỰC TP.HCM
... trường thực tế thực tập công ty TNHH Viễn Thông FPT Miền Nam, định chọn đề tài: Thực trạng số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing Mix dịch vụ Internet ADSL dành cho cá nhân, hộ gia đình. .. PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX VỀ DỊCH VỤ INTERNET ADSL DÀNH CHO CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH TẠI CƠNG TY TNHH VIỄN THƠNG FPT MIỀN NAM- KHU VỰC TP.HCM HOÀNG THỊ DUNG, sinh viên khóa 32, ngành... LUẬN Thực trạng hoạt động Marketing Mix công ty TNHH Viễn Thông FPT miền Nam khu vực TP.HCM giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược Marketing Mix công ty CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Thơng qua
 • 87
 • 29
 • 0

Hoạch định tài chính tại công ty TNHH phú minh cát từ năm 2019 đến năm 2021

Hoạch định tài chính tại công ty TNHH phú minh cát từ năm 2019 đến năm 2021
... luận phương pháp hoạch định tài Chương 2: Hoạt động tài thực trạng hoạch định tài Cơng ty TNHH Phú Minh Cát Chương 3: Hoạch định tài cơng ty TNHH Phú Minh Cát t n m 2019 đến n m 2021 T v Trong... đánh giá thực trạng tài cơng ty TNHH Phú Minh Cát, nh ng tồn việc hoạch định tài làm sở đề xuất giải pháp hoàn thiện - Hoạch định tài cơng ty TNHH Phú Minh Cát t n m 2019 đến n m 2021 31 Tổng hợp,... pháp hoạch định tài CHƯƠNG HOẠT ỘNG TÀI CHÍNH VÀ THỰC TRẠNG HOẠCH ỊNH TÀI CHÍNHCƠNG TY TNHH PHÚ MINH CÁT 2.1 VÀI NÉT VỀ CÔNG TY TNHH PHÚ MINH CÁT 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển c a Công
 • 26
 • 88
 • 0

Hoạch định tài chính tại công ty TNHH phú minh cát từ năm 2019 đến năm 2021

Hoạch định tài chính tại công ty TNHH phú minh cát từ năm 2019 đến năm 2021
... luận phương pháp hoạch định tài Chương 2: Hoạt động tài thực trạng hoạch định tài Cơng ty TNHH Phú Minh Cát Chương 3: Hoạch định tài cơng ty TNHH Phú Minh Cát t n m 2019 đến n m 2021 T v Trong... đánh giá thực trạng tài cơng ty TNHH Phú Minh Cát, nh ng tồn việc hoạch định tài làm sở đề xuất giải pháp hoàn thiện - Hoạch định tài cơng ty TNHH Phú Minh Cát t n m 2019 đến n m 2021 31 Tổng hợp,... pháp hoạch định tài CHƯƠNG HOẠT ỘNG TÀI CHÍNH VÀ THỰC TRẠNG HOẠCH ỊNH TÀI CHÍNHCƠNG TY TNHH PHÚ MINH CÁT 2.1 VÀI NÉT VỀ CÔNG TY TNHH PHÚ MINH CÁT 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển c a Công
 • 26
 • 30
 • 0
1 2 3 4 .. >