Tổng hợp tài liệu :

Hoàn thiện công tác kế toán tại cục hải quan gia lai kon tum

Hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng số 4.DOC

Hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng số 4.DOC
Hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng số 4 . Đầu tư và xây dựng số 4 .Phần 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành của công ty CP đầu tư và xây dựng số 4Phần. động sản xuất kinh doanh của công ty CP Đầu tư và xây dựng số 4 .Phần 2: Thực tế công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm của công ty Cổ phần Đầu
 • 61
 • 842
 • 17

hoàn thiện công tác kế toán tại chi nhánh công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai - Nhà Máy Gỗ Hoàng Anh Quy Nhơn.doc

hoàn thiện công tác kế toán tại chi nhánh công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai - Nhà Máy Gỗ Hoàng Anh Quy Nhơn.doc
hoàn thiện công tác kế toán tại chi nhánh công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai - Nhà Máy Gỗ Hoàng Anh Quy Nhơn . và nhận xét nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại chi nhánh công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai - Nhà Máy Gỗ Hoàng Anh Quy Nhơn. Với thời gian thực tập ngắn,. tại chi nhánh công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai - Nhà Máy Gỗ Hoàng Anh Qui Nhơn .2.1. Đặc điểm và tình hình chung tại chi nhánh công ty cổ
 • 70
 • 730
 • 4

Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại Công cy Cổ Phần Bia và Nước giải khát Phú Yên.doc

Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại Công cy Cổ Phần Bia và Nước giải khát Phú Yên.doc
Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại Công cy Cổ Phần Bia và Nước giải khát Phú Yên . kế toán chi tiết thành phẩm:1.1.4.1. Chứng từ kế toán: Để theo dõi tình hình biến động và số hiện có của từng thứ , từng loại thành phẩm, chúng từ kế toán. ế hàng hóaChứng từ xuấtBảng tổng hợp Nhập-Xuất -Tồn Số lượngSố lượng và số tiềnSố lượng và số tiềnSố lượng Sổ chi tiết thành phẩmBáo cáo thực tập tốt
 • 85
 • 1,256
 • 2

Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định với việc nâng cao về hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty Hoá chất mỏ (Micco).pdf

Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định với việc nâng cao về hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty Hoá chất mỏ (Micco).pdf
Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định với việc nâng cao về hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty Hoá chất mỏ (Micco).
 • 1
 • 476
 • 1

Hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty cổ phần 504.doc

Hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty cổ phần 504.doc
Hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty cổ phần 504. . máy kế toán tại Công ty cổ phần 504: - 14 -Kế toán trưởngKế toán tổng hợpKế toán tiền mặt,vật t Kế toán thanh toán, ngân hàng, lươngKế toán TSCĐ, công. năm 2005, Công ty đã tiến hành cổ phần hóa và đổi tên thành Công ty cổ phần 504. Để tìm hiểu sâu hơn về công tác kế toán tại Công ty cổ phần 504 chúng ta
 • 75
 • 1,212
 • 5

Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tại đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tại đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh
. V K TOÁN HÀNH CHÍNH S NGHIP. Chng 2: THC TRNG CÔNG TÁC K TOÁN TI I HC QUC GIA TP. HCM Chng 3: MT S GII PHÁP HOÀN THIN T CHC CÔNG TÁC K TOÁN TI I HC QUC GIA TP. HCM tài chính ti i hc Quc gia TP. HCM 22 2.1.2.1 T chc công tác qun lý tài chính 22 2.1.2.2 B máy k toán ti HQG TP. HCM 26 2.2 Các quy đnh k toán áp dng ti i hc Quc gia TP. HCM. tác gi la chn đ tài “Mt s gii pháp hoàn thin công tác k toán ti i hc Quc gia Thành ph H Chí Minh đ nghiên cu. 2 2. MC TIÊU NGHIÊN CU Nghiên cu vic thc hin công tác
 • 117
 • 223
 • 1

Hoàn thiện công tác kế toán tại cục Hải quan Tỉnh Quảng Nam

Hoàn thiện công tác kế toán tại cục Hải quan Tỉnh Quảng Nam
. trên, hoàn thiện công tác kế toán là yêu cầu cấp thiết tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam nên tác giả đã chọn nghiên cứu đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam làm. CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NAM 2.1. TỔNG QUAN VỀ CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NAM 2.1.1. Giới thiệu về Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam a. Quá trình hình thành và phát triển của Cục. HCSN; Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam; Chương 3: Hoàn thiện công tác kế toán tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam. 7. Tổng quan tài liệu Bộ Tài chính đã ban
 • 26
 • 231
 • 2

luận văn thạc sĩ tổ chức công tác kế toán tại cục hải quan hà nội

luận văn thạc sĩ  tổ chức công tác kế toán tại cục hải quan hà nội
... LÊ PHƯƠNG THẢO LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CỤC HẢI QUAN HÀ NỘI CHUYÊN NGÀNH : KẾ TOÁN MÃ SỐ : 60.34.03.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA... lý luận tổ chức công tác kế toán Cục Hải quan Thành phố Hà Nội - Phân tích đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán Cục Hải quan Thành phố Hà Nội đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức. .. sách nhà nước ngành Hải quan, tác giả đã nhìn thấy tình hình thực tế việc tổ chức công tác kế toán tại đơn vị Vì vậy, tác giả lựa chọn đề tài Tổ chức công tác kế toán Cục Hải quan Hà Nội
 • 138
 • 569
 • 10

Hoàn thiện công tác kế toán tại cục hải quan TP đà nẵng (tt)

Hoàn thiện công tác kế toán tại cục hải quan TP đà nẵng (tt)
... CHƢƠNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CỤC HẢI QUAN TP ĐÀ NẴNG 3.1 YÊU CẦU VÀ CƠ SỞ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CỤC HẢI QUAN TP ĐÀ NẴNG 3.1.1 Yêu cầu hoàn thiện công tác kế toán Cục Hải quan TP. .. HCSN; Chương 2: Thực trạng công tác kế toán Cục Hải quan TP Đà Nẵng; Chương 3: Hoàn thiện công tác kế toán Cục Hải quan TP Đà Nẵng Tổng quan tài liệu nghiên cứu Kế toán đơn vị HCSN Việt Nam chi... Cục Hải quan TP Đà Nẵng, từ nhận thấy mặt hạn chế cần phải hoàn thiện đưa giải pháp hoàn thiện Thứ ba, để hoàn thiện công tác kế toán Cục Hải quan TP Đà Nẵng, tác giả đưa giải pháp hoàn thiện
 • 26
 • 182
 • 0

Quản lý thuế nhập khẩu tại cục hải quan gia lai kon tum (tt)

Quản lý thuế nhập khẩu tại cục hải quan gia lai  kon tum (tt)
... TRẠNG QUẢN LÝ THUẾ NHẬP KHẨU TẠI CỤC HẢI QUAN GIA LAIKON TUM 2.2.1 Thực trạng quản lý khai thuế nhập Cục Hải quan Gia LaiKon Tum Việc áp dụng QLRR việc phân luồng hồ sơ HQ Cục Hải quan Gia Lai. .. có liên quan CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THUẾ NHẬP KHẨU TẠI CỤC HẢI QUAN GIA LAI - KON TUM 2.1 TÌNH HÌNH CƠ BẢN TẠI CỤC HẢI QUAN GIA LAIKON TUM ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ NHẬP KHẨU 2.1.1... đề lý luận quản lý thuế nhập Chương 2: Thực trạng quản lý thuế nhập Cục Hải quan Gia LaiKon Tum Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế NK Cục Hải quan Gia LaiKon Tum Tổng quan
 • 26
 • 89
 • 0

Đánh giá thành tích cán bộ công chức tại Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum

Đánh giá thành tích cán bộ công chức tại Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum
... - KON TUM 34 2.1 TỔNG QUAN VỀ CỤC HẢI QUAN GIA LAI - KON TUM 34 2.1.1 Quá trình hình thành Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum 34 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum. .. trạng cơng tác đánh giá thành tích cán công chức Cục Hải quan Gia LaiKon Tum Chƣơng 3: Hồn thiện cơng tác đánh giá thành tích cán cơng chức Cục Hải quan Gia LaiKon Tum Tổng quan tài liệu... tổ chức Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum 37 2.2 NGUỒN NHÂN LỰC VÀ CƠ CẤU CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI CỤC HẢI QUAN GIA LAI - KON TUM 38 2.2.1 Nguồn nhân lực 38 2.2.2 Cơ cấu cán công chức
 • 101
 • 83
 • 0

Hoàn thiện công tác quản lý thuế tại cục hải quan Gia Lai - Kon Tum

Hoàn thiện công tác quản lý thuế tại cục hải quan Gia Lai - Kon Tum
... Hải quan Gia LaiKon Tum Với mục tiêu cụ thể: - Hệ thống hóa vấn đề lý luận quản lý thuế quan hải quan - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế Cục Hải quan Gia LaiKon Tum, ... khai thuế; quản lý nộp thuế; quản lý nợ thuế; quản lý miễn, giảm, hoàn, truy thu thuế; kiểm tra, tra thuế - Về không gian: Nghiên cứu hoạt động quản lý thuế Cục Hải quan Gia LaiKon Tum - Về... quan giao trách nhiệm quảnquan thuế gồm Tổng cục thuế, Cục thuế, Chi cục thuế chịu trách nhiệm quản lý khoản thu nội địa quan hải quan gồm Tổng cục hải quan, Cục Hải quan, Chi cục Hải quan
 • 107
 • 84
 • 0

Tạo động lực làm việc cho cán bộ công chức tại Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum

Tạo động lực làm việc cho cán bộ công chức tại Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum
... khoa học động lực làm việc, tạo động lực làm việc tiếp cận với tạo động lực cho ngƣời lao động 3 Phân tích đánh giá thực trạng công tác tạo động lực làm việc Cục Hải quan Gia LaiKon Tum Tiến... tạo động lực làm việc cho cán nhân viên Cục Hải quan Gia LaiKon Tum 5 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN 1.1 KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO. .. GIA LAIKON TUM 33 2.1.1 Đặc điểm công tác tổ chức 33 2.1.2 Cơ cấu nguồn nhân lực Cục Hải quan Gia LaiKon Tum 39 2.2 CÁC CÔNG CỤ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC HIỆN TẠI CỦA CỤC HẢI QUAN GIA
 • 104
 • 183
 • 4

Nghiên cứu sự hài lòng của người khai hải quan đối với dịch vụ hải quan điện tử tại cục hải quan gia laikon tum (tt)

Nghiên cứu sự hài lòng của người khai hải quan đối với dịch vụ hải quan điện tử tại cục hải quan gia lai – kon tum (tt)
... cung cấp dịch vụ điện tử cho người khai hải quan như: Dịch vụ khai báo điện tử, dịch vụ tốn điện tử, thơng quan điện tử 1.2 SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ HẢI QUAN ĐIỆN TỬ 1.2.1... nâng cao hài lòng người khai Hải quan? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng người khai Hải quan dịch vụ HQĐT cục Hải quan Gia LaiKon Tum Đối tượng... thấy hài lòng người khai Hải quan dịch vụ hải quan điện tử Cục Hải quan Gia LaiKon Tum, hầu hết yếu tố đánh giá chất lượng dịch vụ hải quan điện tử có đánh giá nhỏ Để nâng cao hài lòng người khai
 • 26
 • 84
 • 0

Nghiên cứu sự hài lòng của người khai hải quan đối với dịch vụ hải quan điện tử tại cục hải quan gia laikon tum

Nghiên cứu sự hài lòng của người khai hải quan đối với dịch vụ hải quan điện tử tại cục hải quan gia lai – kon tum
... hình nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu, xác định mức độ ảnh hƣởng nhân tố đến dịch vụ hải quan điện tử hài lòng ngƣời khai Hải quan sử dụng dịch vụ hải quan điện tử Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum. .. nâng cao hài lòng ngƣời khai Hải quan? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu: yếu tố ảnh hƣởng đến hài lòng ngƣời khai Hải quan dịch vụ HQĐT cục Hải quan Gia LaiKon Tum Đối tƣợng... lƣợng dịch vụ (CLDV) thủ tục HQĐT nơi tác giả công tác Với lý đó, tác giả chọn đề tài Nghiên cứu hài lòng người khai Hải quan dịch vụ Hải quan điện tử Cục Hải quan Gia LaiKon Tum để thực nghiên
 • 138
 • 78
 • 0
1 2 3 4 .. >