Tổng hợp tài liệu :

Nghiên cứu đặc điểm lâm học loài nghiến (excentrodendron tonkinense) tại khu bảo tồn thiên nhiên thần sa – phượng hoàng huyện võ nhai tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái, phân bố và tình trạng của loài trầm hương (aquilaria crassna pierre ex lecomte) tại khu bảo tồn thiên nhiên thần sa phượng hoàng huyện nhai tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái, phân bố và tình trạng của loài trầm hương (aquilaria crassna pierre ex lecomte) tại khu bảo tồn thiên nhiên thần sa phượng hoàng huyện võ nhai tỉnh thái nguyên
Tài liệu Khóa Luận tốt nghiệp cho các bạn học Lâm Nghiệp rất hay ! . cứu Một số đặc điểm hình thái, sinh thái, phân bố và tình trạng của loài Trầm hương phân bố tự nhiên tại KBTTN Thần Sa- Phượng Hoàng, huyện Nhai, Tỉnh Thái Nguyên. 3.1.2. Phạm vi nghiên cứu -. loài. " 1.2. Mục đích nghiên cứu Dựa trên cơ sở nghiên cứu đặc điểm sinh thái, phân bố và tình trạng của Trầm hương tại KBT thiên nhiên Thần Sa- Phượng Hoàng nhằm phát triển và bảo tồn loài này. 2 3 1.3 trạng của loài Trầm hương (Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa- Phượng Hoàng huyện Nhai tỉnh Thái Nguyên nhằm góp phần bảo tồn và phát triển loài. " 1.2.
 • 56
 • 2,063
 • 4

nghiên cứu hiện trạng các loài thực vật nguy cấp, quý hiếm và đề xuất một số giải pháp bảo tồn tại khu bảo tồn thiên nhiên thần sa-phượng hoàng-huyện nhai-tỉnh thái nguyên

nghiên cứu hiện trạng các loài thực vật nguy cấp, quý hiếm và đề xuất một số giải pháp bảo tồn tại khu bảo tồn thiên nhiên thần sa-phượng hoàng-huyện võ nhai-tỉnh thái nguyên
. HỌC THÁI NGUY N TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUY N DUY TÙNG NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG CÁC LOÀI THỰC VẬT NGUY CẤP, QUÝ HIẾM VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO TỒN TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN. HỌC THÁI NGUY N TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUY N DUY TÙNG NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG CÁC LOÀI THỰC VẬT NGUY CẤP, QUÝ HIẾM VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO TỒN TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN. hình nghiên cứu thực vật nguy cấp quý hiếm trên thế giới 5 1.2.2. Tình hình nghiên cứu thực vật nguy cấp quý hiếm ở Việt Nam 7 1.3. Phân bố các loài thực vật nguy cấp quý hiếm tại một số VQG và
 • 93
 • 889
 • 2

Đánh giá hiệu quả một số biện pháp phục hồi sinh cảnh nhằm bảo tồn loài Voọc đen má trắng có sự tham gia của cộng đồng tại khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

Đánh giá hiệu quả một số biện pháp phục hồi sinh cảnh nhằm bảo tồn loài Voọc đen má trắng có sự tham gia của cộng đồng tại khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.
. phục hồi sinh cảnh nhằm bảo tồn loài Voọc đen má trắng (trachypitheus francoisi) có sự tham gia của cộng đồng tại khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên CẢNH NHẰM BẢO TỒN LOÀI VOỌC ĐEN MÁ TRẮNG (TRACHYPITHEUS FRANCOISI) CÓ SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN THẦN SA PHƯỢNG HOÀNG, HUYỆN NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN KHOÁ. Mục tiêu chung - Đánh giá hiệu quả biện pháp phục hồi sinh cảnh có sự tham gia của người dân trong việc tham gia quản lý vào bảo tồn đa dạng sinh học tại KBTTN Thần Sa Phượng Hoàng. 1.2.1.
 • 61
 • 422
 • 1

Nghiên cứu một số loài cây thuốc của dân tộc người Dao tại bản Cáo xã Vũ Chấn Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng huyện Nhai tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu một số loài cây thuốc của dân tộc người Dao tại bản Cáo – xã Vũ Chấn – Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng huyện Võ Nhai – tỉnh Thái Nguyên
Trước đây khi sống trong diều kiện tự nhiên cộng đồng dân tộc người Dao tại xã Vũ Chấn, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên đã có những kinh nghiệm, kiến thức quý báu trong việc sử dụng các loài cây rừng để tạo nên các bài thuốc nhằm chữa các bệnh tật hằng ngày mà họ gặp phải. Ngày nay đường xá đi lại thuận tiện sự giao lưu với cộng đồng bên ngoài thuận lợi hơn, đời sống của người dân nơi đây dần được cải thiện, người dân tiếp cận với được với y tế xã thôn, họ chuyển sang sử dụng thuốc Tây từ trạm xá nên việc sử dụng cây thuốc ít đi. Kinh nghiệm sử dụng cây thuốc tập trung chủ yếu ở người già, người lớn tuổi vì vậy những bài thuốc này có thể bị lãng quênVũ Chấn là một xã miền núi khó khăn của huyện Võ Nhai Thái Nguyên, ở đó có hệ sinh thái rừng điển hình trên núi đất, trên núi đá vôi nên thực vật ở đây rất phong phú, đa dạng. Diện tích đất nông nghiệp ít, chưa đáp ứng được về nhu cầu lương thực cho người dân ở đây. Cuộc sống của người dân phụ thuộc vào nguồn tài nguyên thiên nhiên đạc biệt là các loài cây thuốc có vai trò rất quan trọng. Hiện nay với sự gia tăng dân số, người dân khai thác lâm sản một cách bừa bãi làm chúng bị suy giảm trầm trọng, nhiều loài cây đang đứng trước nguy cơ biến mất khỏi địa phương, việc kiếm tìm các, loài cây thuốc ngày một khó khăn hơn. Xuất phát từ thực tế trên, được sự đồng ý của nhà trường, của ban chủ nhiệm khoa Lâm nghiệp và giáo viên hướng dẫn tôi nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu một số loài cây thuốc của dân tộc người Dao sử dụng cho chữa bệnh thông thường trong cuộc sống tại bản Cáo xã Vũ Chấn Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng huyện Nhai tỉnh Thái Nguyên”, để đưa ra những giải pháp phù hợp nhằm bảo tồn, phát triển nguồn cây thuốc có giá trị và kinh nghiệm sử dụng các bài thuốc của người dao
 • 64
 • 967
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của loài Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của loài Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)
Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của loài Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của loài Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của loài Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của loài Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của loài Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của loài Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của loài Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ) ... đề tài: Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học loài Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục... luận văn Thạc sĩ: Nghiên cứu mợt sớ đặc điểm lâm học lồi Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng, huyện Nhai, tỉnh Thái Ngun cơng trình nghiên cứu nghiêm... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––––––––– NGUYỄN VĂN TUYÊN NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA LOÀI XOAN ĐÀO (PYGEUM ARBOREUM ENDL) TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN THẦN SA
 • 106
 • 45
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của loài xoan đào (pygeum arboreum endl) tại khu bảo tồn thiên nhiên thần sa phượng hoàng, huyện nhai, tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của loài xoan đào (pygeum arboreum endl) tại khu bảo tồn thiên nhiên thần sa  phượng hoàng, huyện võ nhai, tỉnh thái nguyên
... đê tài: Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học loài Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục... văn Thạc sĩ: Nghiên cứu một sô đặc điểm lâm học loài Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng, huyện Nhai, tỉnh Thái Ngun cơng trình nghiên cứu nghiêm túc... Phượng Hoàng, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên Đối tượng phạm vi, địa điểm nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đôi tượng nghiên cứu đê tài loài Xoan đào phân bô tự nhiên Khu bảo tồn thiên nhiên Thần
 • 109
 • 44
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của loài xoan đào (pygeum arboreum endl) tại khu bảo tồn thiên nhiên thần sa phượng hoàng, huyện nhai, tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của loài xoan đào (pygeum arboreum endl) tại khu bảo tồn thiên nhiên thần sa  phượng hoàng, huyện võ nhai, tỉnh thái nguyên
... thực đê tài: Nghiên cứu mợt số đăc điểm lâm học lồi Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục... Hoàng, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên Đối tượng phạm vi, địa điểm nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đôi tượng nghiên cứu đê tài lồi Xoan đào phân bơ tự nhiên Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa. .. đặc điểm vê hình thái lồi Xoan đào - Xác định mợt sơ đặc điểm cấu trúc tái sinh loài Xoan đào khu vực nghiên cứu - Đề xuất giải pháp bảo vệ phát triển loài Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng
 • 111
 • 57
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của loài xoan đào (pygeum arboreum endl) tại khu bảo tồn thiên nhiên thần sa phượng hoàng, huyện nhai, tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của loài xoan đào (pygeum arboreum endl) tại khu bảo tồn thiên nhiên thần sa  phượng hoàng, huyện võ nhai, tỉnh thái nguyên
... thực đề tài: Nghiên cứu số đặc điểm lâm học loài Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu... văn Thạc sĩ: Nghiên cứu số đặc điểm lâm học loài Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng, huyện Nhai, tỉnh Thái Ngun cơng trình nghiên cứu nghiêm túc...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––––––––– NGUYỄN VĂN TUYÊN NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA LOÀI XOAN ĐÀO (PYGEUM ARBOREUM ENDL) TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN THẦN SA
 • 134
 • 35
 • 0

Nghiên cứu đăc điểm tái sinh tự nhiên trạng thái rừng phục hồi tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Nghiên cứu đăc điểm tái sinh tự nhiên trạng thái rừng phục hồi tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)
Nghiên cứu đăc điểm tái sinh tự nhiên trạng thái rừng phục hồi tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đăc điểm tái sinh tự nhiên trạng thái rừng phục hồi tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đăc điểm tái sinh tự nhiên trạng thái rừng phục hồi tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đăc điểm tái sinh tự nhiên trạng thái rừng phục hồi tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đăc điểm tái sinh tự nhiên trạng thái rừng phục hồi tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đăc điểm tái sinh tự nhiên trạng thái rừng phục hồi tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đăc điểm tái sinh tự nhiên trạng thái rừng phục hồi tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đăc điểm tái sinh tự nhiên trạng thái rừng phục hồi tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đăc điểm tái sinh tự nhiên trạng thái rừng phục hồi tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng tỉnh Thái Nguyên ... thành tái sinh trạng thái rừng phục hồi Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng 31 Bảng 4.3 Mật độ tái sinh tỉ lệ CTV trạng thái rừng phục hồi Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng. .. hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên trạng thái rừng phục hồi Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng, tỉnh Thái Nguyên 1.2 Mục đích nghiên cứu Nhằm nghiên cứu. .. Lâm nghiệp, em tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu đăc điểm tái sinh tự nhiên trạng thái rừng phục hồi Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng, tỉnh Thái Nguyên Trong suốt trình
 • 75
 • 12
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm lâm học loài Nghiến (Excentrodendron tonkinense) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng huyện Nhai tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Nghiên cứu đặc điểm lâm học loài Nghiến (Excentrodendron tonkinense) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)
Nghiên cứu đặc điểm lâm học loài Nghiến (Excentrodendron tonkinense) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng huyện Nhai tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm lâm học loài Nghiến (Excentrodendron tonkinense) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng huyện Nhai tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm lâm học loài Nghiến (Excentrodendron tonkinense) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng huyện Nhai tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm lâm học loài Nghiến (Excentrodendron tonkinense) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng huyện Nhai tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm lâm học loài Nghiến (Excentrodendron tonkinense) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng huyện Nhai tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm lâm học loài Nghiến (Excentrodendron tonkinense) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng huyện Nhai tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm lâm học loài Nghiến (Excentrodendron tonkinense) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng huyện Nhai tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm lâm học loài Nghiến (Excentrodendron tonkinense) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng huyện Nhai tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm lâm học loài Nghiến (Excentrodendron tonkinense) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng huyện Nhai tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm lâm học loài Nghiến (Excentrodendron tonkinense) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng huyện Nhai tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm lâm học loài Nghiến (Excentrodendron tonkinense) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng huyện Nhai tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm lâm học loài Nghiến (Excentrodendron tonkinense) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng huyện Nhai tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm lâm học loài Nghiến (Excentrodendron tonkinense) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng huyện Nhai tỉnh Thái Nguyên ... đặc điểm lâm học loài Nghiến khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên 1.3 Mục tiêu - Xác định đặc điểm hình thái vật hậu loài Nghiến - Xác định số đặc điểm. .. đề tài : Nghiên cứu đặc điểm lâm học loài Nghiến (Excentrodendron tonkinense) Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên 1.2 Mục đích nghiên cứu Nhằm cung...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN ANH TUẤN NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC LOÀI NGHIẾN (EXCENTRODENDRON TONKINENSE) TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN THẦN SA PHƯỢNG HOÀNG, HUYỆN
 • 65
 • 32
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)
Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng tỉnh Thái Nguyên ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN HUY HOÀNG NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC RỪNG TỰ NHIÊN PHỤC HỒI SAU KHAI THÁC TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN THẦN SA PHƯỢNG HOÀNG, TỈNH THÁI NGUYÊN... 2.4 Nghiên cứu Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng Theo Trần Xuân Sinh (2004), Khu BTTN Thần Sa - Phượng Hoàng huyện Nhai (Thái Nguyên) khu rừng đặc dụng, diện tích rừng tự nhiên. .. rừng KBT thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng, tỉnh Thái Nguyên 1.3 Mục tiêu nghiên cứu - Xác định đặc điểm cấu trúc rừng tự nhiên - Xác định số quy luật phân bố lâm phần tầng gỗ tự nhiên khu bảo
 • 71
 • 34
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm lâm học của Kháo vàng (Machilus bonii Lecomte) tại khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng huyện Nhai tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Nghiên cứu đặc điểm lâm học của Kháo vàng (Machilus bonii Lecomte) tại khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)
Nghiên cứu đặc điểm lâm học của Kháo vàng (Machilus bonii Lecomte) tại khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng huyện Nhai tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm lâm học của Kháo vàng (Machilus bonii Lecomte) tại khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng huyện Nhai tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm lâm học của Kháo vàng (Machilus bonii Lecomte) tại khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng huyện Nhai tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm lâm học của Kháo vàng (Machilus bonii Lecomte) tại khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng huyện Nhai tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm lâm học của Kháo vàng (Machilus bonii Lecomte) tại khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng huyện Nhai tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm lâm học của Kháo vàng (Machilus bonii Lecomte) tại khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng huyện Nhai tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm lâm học của Kháo vàng (Machilus bonii Lecomte) tại khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng huyện Nhai tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm lâm học của Kháo vàng (Machilus bonii Lecomte) tại khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng huyện Nhai tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm lâm học của Kháo vàng (Machilus bonii Lecomte) tại khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng huyện Nhai tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm lâm học của Kháo vàng (Machilus bonii Lecomte) tại khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng huyện Nhai tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm lâm học của Kháo vàng (Machilus bonii Lecomte) tại khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng huyện Nhai tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm lâm học của Kháo vàng (Machilus bonii Lecomte) tại khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng huyện Nhai tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm lâm học của Kháo vàng (Machilus bonii Lecomte) tại khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng huyện Nhai tỉnh Thái Nguyên ... nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu đặc điểm lâm học loàiKháo vàng (Machilus bonii Lecomte )tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên 1.2 Mục tiêucủa đề tài...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN VĂN QUÂN NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA LOÀI KHÁO VÀNG (Machilus bonii Lecomte) TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN THẦN SA PHƯỢNG HOÀNG, HUYỆN... Nghiên cứu đặc điểm lâm học loài Kháo vàng (Machilus bonii Lecomte) khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên 2.3 Điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội khu
 • 83
 • 17
 • 0

(Khóa luận tốt nghiệp) Nghiên cứu đặc điểm lâm học của Kháo vàng (Machilus bonii Lecomte) tại khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng huyện Nhai tỉnh Thái Nguyên

(Khóa luận tốt nghiệp) Nghiên cứu đặc điểm lâm học của Kháo vàng (Machilus bonii Lecomte) tại khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên
Nghiên cứu đặc điểm lâm học của Kháo vàng (Machilus bonii Lecomte) tại khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng huyện Nhai tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm lâm học của Kháo vàng (Machilus bonii Lecomte) tại khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng huyện Nhai tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm lâm học của Kháo vàng (Machilus bonii Lecomte) tại khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng huyện Nhai tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm lâm học của Kháo vàng (Machilus bonii Lecomte) tại khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng huyện Nhai tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm lâm học của Kháo vàng (Machilus bonii Lecomte) tại khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng huyện Nhai tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm lâm học của Kháo vàng (Machilus bonii Lecomte) tại khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng huyện Nhai tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm lâm học của Kháo vàng (Machilus bonii Lecomte) tại khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng huyện Nhai tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm lâm học của Kháo vàng (Machilus bonii Lecomte) tại khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng huyện Nhai tỉnh Thái Nguyên ... nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu đặc điểm lâm học loàiKháo vàng (Machilus bonii Lecomte )tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên 1.2 Mục tiêucủa đề tài...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN VĂN QUÂN NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA LOÀI KHÁO VÀNG (Machilus bonii Lecomte) TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN THẦN SA PHƯỢNG HOÀNG, HUYỆN... Nghiên cứu đặc điểm lâm học loài Kháo vàng (Machilus bonii Lecomte) khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên 2.3 Điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội khu
 • 83
 • 18
 • 0

(Khóa luận tốt nghiệp) Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng tỉnh Thái Nguyên

(Khóa luận tốt nghiệp) Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng tỉnh Thái Nguyên
Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng tỉnh Thái Nguyên ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN HUY HOÀNG NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC RỪNG TỰ NHIÊN PHỤC HỒI SAU KHAI THÁC TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN THẦN SA PHƯỢNG HOÀNG, TỈNH THÁI NGUYÊN... 2.4 Nghiên cứu Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng Theo Trần Xuân Sinh (2004), Khu BTTN Thần Sa - Phượng Hoàng huyện Nhai (Thái Nguyên) khu rừng đặc dụng, diện tích rừng tự nhiên. .. rừng KBT thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng, tỉnh Thái Nguyên 1.3 Mục tiêu nghiên cứu - Xác định đặc điểm cấu trúc rừng tự nhiên - Xác định số quy luật phân bố lâm phần tầng gỗ tự nhiên khu bảo
 • 71
 • 9
 • 0

(Khóa luận tốt nghiệp) Nghiên cứu đăc điểm tái sinh tự nhiên trạng thái rừng phục hồi tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng tỉnh Thái Nguyên

(Khóa luận tốt nghiệp) Nghiên cứu đăc điểm tái sinh tự nhiên trạng thái rừng phục hồi tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng tỉnh Thái Nguyên
Nghiên cứu đăc điểm tái sinh tự nhiên trạng thái rừng phục hồi tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đăc điểm tái sinh tự nhiên trạng thái rừng phục hồi tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đăc điểm tái sinh tự nhiên trạng thái rừng phục hồi tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đăc điểm tái sinh tự nhiên trạng thái rừng phục hồi tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đăc điểm tái sinh tự nhiên trạng thái rừng phục hồi tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đăc điểm tái sinh tự nhiên trạng thái rừng phục hồi tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đăc điểm tái sinh tự nhiên trạng thái rừng phục hồi tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đăc điểm tái sinh tự nhiên trạng thái rừng phục hồi tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đăc điểm tái sinh tự nhiên trạng thái rừng phục hồi tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đăc điểm tái sinh tự nhiên trạng thái rừng phục hồi tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng tỉnh Thái Nguyên ... thành tái sinh trạng thái rừng phục hồi Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng 31 Bảng 4.3 Mật độ tái sinh tỉ lệ CTV trạng thái rừng phục hồi Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng. .. hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên trạng thái rừng phục hồi Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng, tỉnh Thái Nguyên 1.2 Mục đích nghiên cứu Nhằm nghiên cứu. .. Lâm nghiệp, em tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu đăc điểm tái sinh tự nhiên trạng thái rừng phục hồi Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng, tỉnh Thái Nguyên Trong suốt trình
 • 75
 • 16
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm lâm học loài Nghiến (Excentrodendron tonkinense) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng huyện Nhai tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Nghiên cứu đặc điểm lâm học loài Nghiến (Excentrodendron tonkinense) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)
Nghiên cứu đặc điểm lâm học loài Nghiến (Excentrodendron tonkinense) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng huyện Nhai tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm lâm học loài Nghiến (Excentrodendron tonkinense) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng huyện Nhai tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm lâm học loài Nghiến (Excentrodendron tonkinense) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng huyện Nhai tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm lâm học loài Nghiến (Excentrodendron tonkinense) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng huyện Nhai tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm lâm học loài Nghiến (Excentrodendron tonkinense) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng huyện Nhai tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm lâm học loài Nghiến (Excentrodendron tonkinense) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng huyện Nhai tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm lâm học loài Nghiến (Excentrodendron tonkinense) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng huyện Nhai tỉnh Thái NguyênNghiên cứu đặc điểm lâm học loài Nghiến (Excentrodendron tonkinense) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng huyện Nhai tỉnh Thái Nguyên ... đặc điểm lâm học loài Nghiến khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên 1.3 Mục tiêu - Xác định đặc điểm hình thái vật hậu loài Nghiến - Xác định số đặc điểm. .. đề tài : Nghiên cứu đặc điểm lâm học loài Nghiến (Excentrodendron tonkinense) Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên 1.2 Mục đích nghiên cứu Nhằm cung...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN ANH TUẤN NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC LOÀI NGHIẾN (EXCENTRODENDRON TONKINENSE) TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN THẦN SA PHƯỢNG HOÀNG, HUYỆN
 • 65
 • 23
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng tự nhiên tại khu bảo tồn thiên nhiên thần sa phượng hoàng tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng tự nhiên tại khu bảo tồn thiên nhiên thần sa  phượng hoàng  tỉnh thái nguyên
...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN HUY HOÀNG NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC RỪNG TỰ NHIÊN PHỤC HỒI SAU KHAI THÁC TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN THẦN SA PHƯỢNG HOÀNG, TỈNH THÁI NGUYÊN... 2.4 Nghiên cứu Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng Theo Trần Xuân Sinh (2004), Khu BTTN Thần Sa - Phượng Hoàng huyện Nhai (Thái Nguyên) khu rừng đặc dụng, diện tích rừng tự nhiên. .. Thần Sa- Phượng Hoàng, tỉnh Thái Nguyên - Thời gian: Từ tháng năm 2017 đến tháng năm 2018 3.3 Nội dung nghiên cứu - Đặc điểm số otc nghiên cứu - Nghiên cứu số đặc điểm cấu trúc lâm phần rừng tự
 • 71
 • 45
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm lâm học loài nghiến (excentrodendron tonkinense) tại khu bảo tồn thiên nhiên thần sa phượng hoàng huyện nhai tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu đặc điểm lâm học loài nghiến (excentrodendron tonkinense) tại khu bảo tồn thiên nhiên thần sa – phượng hoàng  huyện võ nhai  tỉnh thái nguyên
... đặc điểm lâm học loài Nghiến khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên 1.3 Mục tiêu - Xác định đặc điểm hình thái vật hậu loài Nghiến - Xác định số đặc điểm. .. đề tài : Nghiên cứu đặc điểm lâm học loài Nghiến (Excentrodendron tonkinense) Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên 1.2 Mục đích nghiên cứu Nhằm cung...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN ANH TUẤN NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC LOÀI NGHIẾN (EXCENTRODENDRON TONKINENSE) TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN THẦN SA PHƯỢNG HOÀNG, HUYỆN
 • 65
 • 21
 • 0

Nghiên cứu đăc điểm tái sinh tự nhiên trạng thái rừng phục hồi tại khu bảo tồn thiên nhiên thần sa phượng hoàng tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu đăc điểm tái sinh tự nhiên trạng thái rừng phục hồi tại khu bảo tồn thiên nhiên thần sa – phượng hoàng  tỉnh thái nguyên
... mật độ gỗ trạng thái rừng phục hồi Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng 29 Bảng 4.2 Tổ thành tái sinh trạng thái rừng phục hồi Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng ... hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên trạng thái rừng phục hồi Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng, tỉnh Thái Nguyên 1.2 Mục đích nghiên cứu Nhằm nghiên cứu. .. độ tái sinh tỉ lệ CTV trạng thái rừng phục hồi Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng 33 Bảng 4.4 Chất lượng nguồn gốc tái sinh trạng thái rừng phục hồi Khu bảo tồn thiên nhiên Thần
 • 75
 • 33
 • 0
1 2 3 4 .. >