Tổng hợp tài liệu :

Hiệu quả kinh tế của đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc tt tiếng anh

Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích hiệu quả kinh tế của đầu trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam.pdf

Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích hiệu quả kinh tế của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam.pdf
Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích hiệu quả kinh tế của đầu trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam . tại Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân với đề tài: Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích hiệu quả kinh tế đầu trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt. FDI và phân tích thống kê hiệu quả kinh tế FDI Chương 2: Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu và phương pháp thống kê phân tích hiệu quả kinh tế FDI tại Việt Nam
 • 197
 • 1,263
 • 11

Một số giải pháp nhằm thu hút vốn đầu trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc trong giai đoạn 2008 2015

Một số giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc trong giai đoạn 2008 2015
Một số giải pháp nhằm thu hút vốn đầu trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc trong giai đoạn 2008 2015 . --------------- VŨ THỊ THU OANH MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THU HÚT VỐN ðẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRÊN ðỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC TRONG GIAI ðOẠN 2008 - 2015 LUẬN VĂN. TIỄN VỀ THU HÚT VỐN ðẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 2.1 Cơ sở lý luận về thu hút vốn ñầu trực tiếp nước ngoài 2.1.1 Khái niệm ñầu trực tiếp nước ngoài,
 • 132
 • 271
 • 1

Luận văn thạc sỹ: Quản lý của chính quyền tỉnh Hải Dương đối với doanh nghiệp có vốn đầu trực tiếp nước ngoài trên địa bàn Tỉnh

Luận văn thạc sỹ: Quản lý của chính quyền tỉnh Hải Dương đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn Tỉnh
Kể từ khi ban hành (năm 2005) đến nay Luật Đầu tại Việt Nam đã qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung và ngày càng tạo điều kiện hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu nước ngoài. Kết quả là thu hút đầu nước ngoài vào Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, góp phần tăng trưởng kinh tế của cả nước nói chung và các vùng kinh tế cả nước nói riêng. Trong điều kiện nền kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái, những tác động tiêu cực của nó đã ảnh hưởng không nhỏ đến mọi mặt của nền kinh tế Việt Nam nói riêng và đến tất cả những mặt khác của đời sống văn hóa chính trị nói chung. Mục tiêu hiện nay của kinh tế Việt Nam là duy trì sự ổn định và bền vững, do vậy kì vọng tăng trưởng nhanh hiện chưa được đề cao. Đây có thể coi là đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong thời điểm này nhằm giữ vững nền kinh tế thoát khỏi suy thoái. Tốc độ tăng trưởng của Việt Nam duy trì ở mức thấp khoảng 5,3%5,4%, lạm phát tiếp tục được kiểm soát ở mức thấp so với các năm trước khoảng 5%, sự tăng trưởng của các ngành kinh tế có khởi sắc qua các năm nhưng thực tế vẫn ở mức cầm chừng. Cùng với các tỉnh, thành phố trong nước, những năm qua tỉnh Hải Dương đã có nhiều cố gắng trong việc thu hút vốn đầu nước ngoài để đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Nét nổi bật trong thu hút vốn đầu nước ngoài tại tỉnh Hải Dương là ngay từ đầu, tỉnh đã tiến hành quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, xác định các khu, các cụm công nghiệp để đầu phát triển kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu nước ngoài. Nhờ đó, nhiều nhà đầu nước ngoài đã đến với tỉnh Hải Dương để làm ăn, kinh doanh. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Hải Dương có 252 dự án có vốn đầu trực tiếp nước ngoài (FDI) đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhìn chung, các doanh nghiệp FDI hoạt động có hiệu quả, góp phần vào tăng trưởng kinh tế và kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, tăng thêm nguồn thu cho ngân sách, nâng cao trình độ khoa học công nghệ, tiếp thu kinh nghiệm quản lý hiện đại; giải quyết việc làm cho người lao động; làm tăng thu nhập và cải thiện rõ rệt đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Song so với yêu cầu thì hoạt động trong lĩnh vực đầu trực tiếp nước ngoàitỉnh Hải Dương chưa đồng đều, quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp FDI vẫn còn những mặt yếu kém, chất lượng cải cách hành chính ở một số bộ phận còn chưa cao.Do vậy, công tác quản lý của Chính quyền tỉnh Hải Dương đối với doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh, giúp các doanh nghiệp này hoạt động hiệu quả hơn, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh vừa là vấn đề cấp bách, đồng thời cũng là vấn đề cơ bản lâu dài đối với tỉnh Hải Dương. Đây cũng là lý do chủ yếu để tác giả lựa chọn đề tài: “Quản lý của chính quyền tỉnh Hải Dương đối với doanh nghiệp có vốn đầu trực tiếp nước ngoài trên địa bàn Tỉnh” làm luận văn thạc sỹ chuyên ngành quản lý kinh tế và chính sách của mình. . cấp tỉnh đối với doanh nghiệp có vốn đầu trực tiếp nước ngoài 18 1.2.3. Bộ máy quản lý của chính quyền cấp tỉnh đối với doanh nghiệp có vốn đầu trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh. trong quản lý của chính quyền tỉnh Hải Dương đối với doanh nghiệp có vốn đầu trực tiếp nước ngoài 80 2.5.3. Điểm yếu trong quản lý của Chính quyền tỉnh Hải Dương đối với doanh nghiệp có vốn đầu. dài đối với tỉnh Hải Dương. Đây cũng là lý do chủ yếu để tác giả lựa chọn đề tài: Quản lý của chính quyền tỉnh Hải Dương đối với doanh nghiệp có vốn đầu trực tiếp nước ngoài trên địa bàn Tỉnh
 • 133
 • 553
 • 5

Chia sẻ rủi ro với các nhà đầu để nâng cao hiệu quả chuyển giao công nghệ trong các dự án có vốn đầu trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh hải dương

Chia sẻ rủi ro với các nhà đầu tư để nâng cao hiệu quả chuyển giao công nghệ trong các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh hải dương
. Chia sẻ rủi ro với các nhà đầu để nâng cao hiệu quả chuyển giao công nghệ trong các dự án có vốn đầu trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh Hải Dương . Các cơ quan quản lý Nhà. KHOA HỌC QUẢN LÝ *** CHIA SẺ RỦI RO VỚI NHÀ ĐẦU ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TRONG CÁC DỰ ÁN CÓ VỐN ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG . QUẢN LÝ *** PHẠM THỊ CHINH CHIA SẺ RỦI RO VỚI NHÀ ĐẦU ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TRONG CÁC DỰ ÁN CÓ VỐN ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) TRÊN ĐỊA BÀN
 • 103
 • 419
 • 0

Tăng cường quản lý thuế đối với các DN có vốn đầu trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc

Tăng cường quản lý thuế đối với các DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc
Tài liệu Luận văn được tác giả sưu tầm từ nhiều nguồn tham khảo tin cập và đã được kiểm tra rất kỹ về nội dung trước khi đăng tải. Đây là 1 trong những tài liệu rất hay và bổ ích chuẩn 100% theo tên đề tài cần nghiên cứu, Luận văn có chứa đầy đủ nội dung nghiên cứu, số liệu thực tế và chuẩn mực về kiến thức. Kiến thức trong Luận văn đã và đang được áp dụng thực tế ở rất nhiều địa phương.Rất đáng tham khảo ... đề tài “ Tăng cường quản lý thuế DN có vốn đầu trực tiếp nước địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc làm nội dung luận văn Nghiên cứu hoạt động đầu trực tiếp nước nói chung, quản lý thuế DN có vốn ĐT TTNN... TTNN địa bàn Vĩnh Phúc Chương 4: Các giải pháp tăng cường quản lý thuế DN có vốn ĐT TTNN địa bàn Vĩnh Phúc 14 14 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU... pháp luật thuế 3.2 Thực trạng quản lý thuế DN có vốn ĐT TTNN địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 3.2.1 Tổ chức máy quản lý thuế phận quản lý DN có vốn ĐT TTNN Bộ máy quản lý Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc thành
 • 122
 • 279
 • 0

Tóm tắt luận văn thu hút và sử dụng vốn đầu trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh yên bái – kinh nghiệm và giải pháp

Tóm tắt luận văn thu hút và sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh yên bái – kinh nghiệm và giải pháp
... trạng thu hút sử dụng FDI địa bàn tỉnh YB - Đánh giá thực trạng thu hút sử dụng FDI địa bàn tỉnh YB (Slide 7): Sự cần thiết khách quan phải thu hút FDI vào YB: Cũng hầu hết địa phương khác nước, Yên. .. thực trạng thu hút sử dụng FDI địa bàn tỉnh Yên Bái năm trở lại em xin chuyển sang chương (Slide6) Chương với nội dung - Yên Bái cần thiết khách quan phải thu hút FDI vào địa bàn tỉnh Yên Bái - Thực... trạng thu hút sử dụng vốn FDI địa bàn tỉnh YB năm gần để đưa nhìn tổng quát vốn FDI đóng góp FDI cho phát triển kt- xh tỉnh (Slide 8) Thực trạng thu hút vốn FDI vào Yên Bái thời gian qua Vốn đầu
 • 10
 • 291
 • 0

Nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
... lao động, lao động từ tỉnh nước Đồng Nai Thực trạng hoạt động xúc tiến đâu nước địa bàn tỉnh Đồng Nai 3.1 Tổng quan môi trường đầu tỉnh Đồng Nai Về vị trí địa lý: Đồng Nai có vị trí địa. .. tổ chức hoạt động XTĐT trực tiếp nước đơn vị khảo sát Đồng Nai Về phía quan quản lý nhà nước đầu nước ngoài: Về máy tổ chức hoạt động: Trong thời gian qua hoạt động XTĐT tỉnh Đồng Nai thực... Quốc tế IMF, Đầu trực tiếp nước (FDI) đầu có lợi ích lâu dài doanh nghiệp nước khác (nước nhận đầu tư) , nước mà doanh nghiệp hoạt động (nước đầu tư) với mục đích quản lý cách có hiệu PHÁT
 • 10
 • 353
 • 2

Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích hiệu quả kinh tế của đầu trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam

Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích hiệu quả kinh tế của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam
... thống kê hiệu kinh tế FDI Chương 2: Hoàn thiện hệ thống tiêu phương pháp thống kê phân tích hiệu kinh tế FDI Việt Nam Chương 3: Vận dụng số phương pháp thống kê phân tích hiệu kinh tế FDI Việt Nam. .. PHÁP THỐNG KÊ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ FDI TẠI VIỆT NAM 114 3.1 Tổng quan tình hình FDI Việt Nam tác ñộng ñối với kinh tế .114 3.2 Vận dụng số phương pháp thống kê phân tích hiệu. .. phương pháp thống kê phân tích ñịnh lượng hiệu kinh tế trực tiếp FDI tầm vĩ mô; - Do hạn chế số liệu, luận án tập trung vận dụng số phương pháp thống kê phân tích HQKT FDI Việt Nam theo số giác
 • 197
 • 248
 • 0

Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích hiệu quả kinh tế của đầu trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam

Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích hiệu quả kinh tế của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam
... phân tích th ng kê hi u qu; kinh t FDI Chương 2: Hoàn thi n h th ng chS tiêu phương pháp th ng kê phân tích hi u qu; kinh t FDI t i Vi t Nam Chương 3: V0n d>ng m5t s phương pháp th ng kê phân tích. .. h2p v0n d>ng phương pháp th ng kê phân tích HQKT FDI t i Vi t Nam; ðTc bi t, lu0n án ñã phát triUn ñư2c: X Phương pháp ñ thD không gian ba chi%u phân tích nhân t ; X Phương pháp phân tích dãy s... v0n d>ng m5t s phương pháp th ng kê phân tích HQKT FDI t i Vi t Nam làm se ñU nâng cao chMt lư2ng ho t ñ5ng phân tích th ng kê HQKT FDI ð i tưmng ph6m vi nghiên cju cla lu n án ð i tư2 ng nghiên
 • 197
 • 122
 • 0

Nghiên cứu hiệu quả kinh tế xã hội đầu trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc

Nghiên cứu hiệu quả kinh tế  xã hội đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc
... hiệu kinh tế - xã hội đầu trực tiếp nước Chương 3: Thực trạng hiệu kinh - tế xã hội đầu trực tiếp nước địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Chương 4: Giải pháp nâng cao hiệu kinh tế - xã hội đầu trực. .. TRẠNG HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 2.1 Cơ sở lý luận hiệu kinh tế - xã hội đầu trực tiếp nước 2.1.1 Đầu trực tiếp nước 2.1.1.1 Khái niệm đầu trực tiếp nước (FDI)... nghiên cứu đầu trực tiếp nước hiệu đầu trực tiếp nước đến kinh tế - xã hội nước đầu nước nhận đầu khởi nguồn từ nghiên của C.Mác, V.I Lênin nghiên cứu đánh giá chủ nghĩa bản, nghiên
 • 27
 • 77
 • 0

NGHIÊN cứu HIỆU QUẢ KINH tế xã hội đầu TRỰC TIẾP nước NGOÀI TRÊN địa bàn TỈNH VĨNH PHÚC

NGHIÊN cứu HIỆU QUẢ KINH tế  xã hội đầu tư TRỰC TIẾP nước NGOÀI TRÊN địa bàn TỈNH VĨNH PHÚC
... hiệu kinh tế - xã hội đầu trực tiếp nước Chương 3: Thực trạng hiệu kinh - tế xã hội đầu trực tiếp nước địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Chương 4: Giải pháp nâng cao hiệu kinh tế - xã hội đầu trực. .. TRẠNG HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 26 2.1 Cơ sở lý luận hiệu kinh tế - xã hội đầu trực tiếp nước 26 2.1.1 Đầu trực tiếp nước 26 2.1.2 Hiệu kinh tế. .. CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC 121 v 4.1 Dự báo triển vọng đầu trực tiếp nước thời gian tới 121 4.1.1 Xu hướng thay đổi dòng đầu trực
 • 175
 • 61
 • 0

NGHIÊN cứu HIỆU QUẢ KINH tế xã hội đầu TRỰC TIẾP nước NGOÀI TRÊN địa bàn TỈNH VĨNH PHÚC

NGHIÊN cứu HIỆU QUẢ KINH tế  xã hội đầu tư TRỰC TIẾP nước NGOÀI TRÊN địa bàn TỈNH VĨNH PHÚC
... hiệu kinh tế - xã hội đầu trực tiếp nước Chương 3: Thực trạng hiệu kinh - tế xã hội đầu trực tiếp nước địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Chương 4: Giải pháp nâng cao hiệu kinh tế - xã hội đầu trực. .. TRẠNG HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 26 2.1 Cơ sở lý luận hiệu kinh tế - xã hội đầu trực tiếp nước 26 2.1.1 Đầu trực tiếp nước 26 2.1.2 Hiệu kinh tế. .. CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC 121 v 4.1 Dự báo triển vọng đầu trực tiếp nước thời gian tới 121 4.1.1 Xu hướng thay đổi dòng đầu trực
 • 175
 • 84
 • 0

Nghiên cứu hiệu quả kinh tế - xã hội đầu trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Nghiên cứu hiệu quả kinh tế - xã hội đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Một nền kinh tế muốn phát triển, tăng trưởng nhanh và bền vững trước hết phải đảm bảo đủ nhu cầu về vốn đầu tư. Muốn có vốn đầu lớn và dài hạn đòi hỏi phải gia tăng tiết kiệm trong nước cũng như tăng cường thu hút vốn đầu nước ngoài. Với các quốc gia đang phát triển, khi nguồn vốn đầu trong nước còn khan hiến chưa đủ đáp ứng nhu cầu về vốn thì việc tiếp nhận vốn đầu của nước ngoài (FDI) càng trở nên cần thiết mang lại những lợi ích to lớn cho quá trình tăng trưởng và phát triển kinh tế, nâng cao mức thu nhập và đời sống của dân cư. Với những ưu điểm nổi bật của mình, việc thu hút ngày càng nhiều FDI đã trở thành chiến lược phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Đồng hành với việc tăng cường thu hút FDI thì việc đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của sử dụng vốn FDI làm cơ sở để Chính phủ quốc gia cũng như chính quyền các địa phương có chiến lược thu hút đầu vào ngành nào, đề ra nhưng chính sách gì để sử dụng tốt nhất đồng vốn đầu này cho sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương là vấn đề rất cần thiết và cần được thực hiện thường xuyên trong từng giai đoạn của quá trình phát triển kinh tế. Đối với Việt Nam, mục tiêu đặt ra là thực hiện thành công quá trình Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước, phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp. Để thực hiện thành công mục tiêu này chúng ta cần phải có một nguồn vốn lớn để phục vụ cho nhu cầu của nền kinh tế. Nguồn vốn này có thể được huy động từ nhiều kênh khác nhau, trong đó có vốn FDI. Mức tăng trưởng kinh tế phụ thuộc rất lớn vào quy mô và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Thời gian qua, FDI đã đóng góp tích cực vào thành tựu tăng trưởng và phát triển của Việt Nam. Đồng thời, FDI cũng có tác động lan tỏa đến các khu vực khác của nền kinh tế, khơi dậy nguồn lực đầu trong nước, góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cải cách doanh nghiệp nhà nước, đổi mới thủ tục hành chính, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, thu hút FDI chưa đạt được một số mục tiêu kỳ vọng về thu hút công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, đầu tư phát triển hạ tầng và chuyển giao công nghệ. Chất lượng của dự án FDI nhìn chung chưa cao, giá trị gia tăng thấp, chủ yếu là quy mô vừa và nhỏ, sự tham gia đầu theo chuỗi sản xuất của các tập đoàn xuyên quốc gia còn hạn chế. Một số doanh nghiệp FDI sử dụng công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường; Một số doanh nghiệp FDI có biểu hiện sử dụng phương thức chuyển giá để trốn thuế, gây thất thu ngân sách, không đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động... Vì vậy Chính phủ đã đề ra Nghị quyết số 103/NĐ – CP ngày 29/8/2013 về “Định hướng nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng và quản lý FDI trong thời gian tới”. Một trong các yêu cầu của Nghị quyết số 103 đối với các địa phương là cần đánh giá hiệu quả FDI và đề ra phương hướng nâng cao hiệu quả sử dụng FDI phù hợp với điều kiện của địa phương mình. ... hiệu kinh tế - xã hội đầu trực tiếp nước Chương 3: Thực trạng hiệu kinh - tế xã hội đầu trực tiếp nước địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Chương 4: Giải pháp nâng cao hiệu kinh tế - xã hội đầu trực. .. TRẠNG HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 26 2.1 Cơ sở lý luận hiệu kinh tế - xã hội đầu trực tiếp nước 26 2.1.1 Đầu trực tiếp nước 26 2.1.2 Hiệu kinh tế. .. hiệu kinh tế - xã hội đầu trực tiếp nước ngoài, sở đề xuất định hướng giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh tế - xã hội FDI địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Đối ng phạm vi nghiên cứu a Đối ng nghiên cứu
 • 172
 • 24
 • 0

Nghiên cứu hiệu quả kinh tế xã hội đầu trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Nghiên cứu hiệu quả kinh tế xã hội đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
... TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 1.1.1 Các cơng trình nghiên cứu liên quan đến... Development Assistance) OEDC Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế (Organization for Economic Cooperation and Development) SXKD Sản xuất kinh doanh TNCs Công ty xuyên quốc gia (Transnational Corporation)... CHƯƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 1.1.1 Các cơng trình nghiên cứu liên quan đến hiệu
 • 175
 • 35
 • 0
1 2 3 4 .. >