Tổng hợp tài liệu :

Phân tích ảnh hưởng của tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu và vòng quay tài sản đến (tt)

Phân tích ảnh hưởng của lãi suất huy động tới hoạt động huy động vốn tại NHCT HK

Phân tích ảnh hưởng của lãi suất huy động tới hoạt động huy động vốn tại NHCT HK
Tài liệu tham khảo tài chính ngân hàng Phân tích ảnh hưởng của lãi suất huy động tới hoạt động huy động vốn tại NHCT HK . chính sách lãi suất huy động chủ yếu đưa ra bảng biểu lãi suất đối với huy động tiền gửi.2.2.2. Nhân tố ảnh hưởng đến chính sách lãi suất huy động vốn . lãi suất huy động tương quan với lãi suất sinh lời.II. Một số vấn đề chung về lãi suất huy động 1. Quản lí lãi suất chi trả Quản lí lãi suất của
 • 64
 • 1,262
 • 7

Phân tích ảnh hưởng của việc mua bán CK trên TTM qua mô hình MD-MS

Phân tích ảnh hưởng của việc mua bán CK trên TTM qua mô hình MD-MS
Luận văn : Phân tích ảnh hưởng của việc mua bán CK trên TTM qua mô hình MD-MS . cho (ra) nớc ngoài dới hình thức mua bán thông qua quan hệ hàng hóa - tiền tệ, quan hệ thị trờng nhằm mục đích lợi nhuận.Vai trò của xuất khẩu đối với nền. đã tích lũy trong quá trình học tập với những quan sát đã thu thập trong thực tế, kết hợp tổng hợp tài liệu, sách báo với việc đi sâu phân tích tình hình
 • 58
 • 445
 • 0

Phân tích ảnh hưởng của lãi suất huy động tới hoạt động huy động vốn tại NHCT HK

Phân tích ảnh hưởng của lãi suất huy động tới hoạt động huy động vốn tại NHCT HK
Hoạt động huy động vốn là hoạt động tạo nguồn vốn, một hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại . loại lãi suất huy động 1.2.1. Lãi suầt huy động ngắn hạn lãi suất huy động trung dài hạn: Lãi suất được phân biệt theo thời gian ( kì hạn ) của. chính sách lãi suất huy động chủ yếu đưa ra bảng biểu lãi suất đối với huy động tiền gửi. 2.2.2. Nhân tố ảnh hưởng đến chính sách lãi suất huy động vốn
 • 66
 • 414
 • 0

Phân tích ảnh hưởng của lãi suất huy động tới hoạt động huy động vốn tại NHCT HK

Phân tích ảnh hưởng của lãi suất huy động tới hoạt động huy động vốn tại NHCT HK
Phân tích ảnh hưởng của lãi suất huy động tới hoạt động huy động vốn tại NHCT HK . mi. Ngun vn ch nh l nn tng cho s ph t trin ca ng n hng, ng vai trũ quan trng v nh hng ti cht lng hot ng ca mi ng n hng. Hot ng ny ch nh l c s tn ti v. 1.1. nh ngha Ng n hng cung cp dch v vi giỏ c nht nh ,Vi t c ch l trung gian ti ch nh, Ng n hng phi tr giỏ cho kh ch hng v phn ln ngun tin m ng n hng huy
 • 65
 • 386
 • 1

phân tích ảnh hưởng của các cổ phiếu lớn trên sàn giao dịch thành phố hồ chí minh đến chỉ số vn-index

phân tích ảnh hưởng của các cổ phiếu lớn trên sàn giao dịch thành phố hồ chí minh đến chỉ số vn-index
. đề “ Phân tích ảnh hưởng của các cổ phiếu lớn trên sàn giao dịch Thành Phố Hồ Chí Minh đến chỉ số VN-INDEX ” làm đề tài chuyênđề thực tập tốt nghiệp của. phương pháp phân tích nghiên cứu ảnh hưởng của các cổ phiếu lớn trên trung tâm chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh đến chỉ số VN-INDEX, để đưa ra các khuyến
 • 204
 • 719
 • 0

phân tích ảnh hưởng của lãi suất huy động tới hoạt động huy động vốn tại nhct hk

phân tích ảnh hưởng của lãi suất huy động tới hoạt động huy động vốn tại nhct hk
. lượng hoạt động huy động vốn của mình. Lãi suất huy động có tác động rất nhiều đến hiệu quả của hoạt động huy động vốn. Mặt khác lãi suất huy động có. hoạt động kinh doanh của ngân hàng.Để làm rõ hơn tác động của lãi suất huy động tới hoạt động huy động vốn, em xin trình bày bài viết : “ Phân tích ảnh
 • 80
 • 434
 • 0

Đề tài: Lựa chọn một sản phẩm của một doanh nghiệp đang kinh doanh trên thị trường Viêt Nam. Phân tích ảnh hưởng của các nhóm nhân tố (văn hóa – xã hội – cá nhân – tâm lý) đến hành vi mua của khách hàng đến sản phẩm đó potx

Đề tài: Lựa chọn một sản phẩm của một doanh nghiệp đang kinh doanh trên thị trường Viêt Nam. Phân tích ảnh hưởng của các nhóm nhân tố (văn hóa – xã hội – cá nhân – tâm lý) đến hành vi mua của khách hàng đến sản phẩm đó potx
. Nhóm II Đề tài : Lựa chọn một sản phẩm của một doanh nghiệp đang kinh doanh trên thị trường Vi t Nam. Phân tích ảnh hưởng của các nhóm nhân tố (văn. nhất Vi t Nam. nh h ng Ả ưởc a các ủ nhân tố Văn hóa Xã hội Cá nhân Tâm lý Các nhóm nhân tố ảnh hưởng tới hành vi mua của khách hàng Các y u tô văn hóa
 • 26
 • 1,535
 • 1

phân tích ảnh hưởng của các cổ phiếu lớn trên sàn giao dịch thành phố hồ chí minh đến chỉ số vn-index

phân tích ảnh hưởng của các cổ phiếu lớn trên sàn giao dịch thành phố hồ chí minh đến chỉ số vn-index
. trung phân tích sở lý thuyết của các mô hình kinh tế lượng để đánh giá phân tích ảnh hưởng của các cổ phiếu lớn được niêm yết trên sàn thành phố Hồ Chí Minh đến chỉ số VN-INDEX ảnh hưởng. được sự gợi ý của giáo viên hướng dẫn cán bộ hướng dẫn thực tâp, em chọn vấn đề “ Phân tích ảnh hưởng của các cổ phiếu lớn trên sàn giao dịch Thành Phố Hồ Chí Minh đến chỉ số VN-INDEX ” làm. pháp phân tích nghiên cứu ảnh hưởng của các cổ phiếu lớn trên trung tâm chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh đến chỉ số VN-INDEX, để đưa ra các khuyến nghị giúp nhà đầu tư có những nhận định chính
 • 150
 • 480
 • 1

Phân tích ảnh hưởng của tỷ gia hối đoái đến hoạt động nhập khẩu thiết bị phòng thí nghiệm ESCO từ thị trường Singapo (lấy ví dụ Công ty cổ phần dịch vụ khoa học kỹ thuật ASIMCO)

Phân tích ảnh hưởng của tỷ gia hối đoái đến hoạt động nhập khẩu thiết bị phòng thí nghiệm ESCO từ thị trường Singapo (lấy ví dụ Công ty cổ phần dịch vụ khoa học kỹ thuật ASIMCO)
. chọn đề tài Phân tích ảnh hưởng của tỷ gia hối đoái đến hoạt động nhập khẩu thiết bị phòng thí nghiệm ESCO từ thị trường Singapo (lấy ví dụ: Công ty cổ phần dịch vụ khoa học kỹ thuật ASIMCO) 1.2. tra trắc nghiệm phiếu phỏng vấn về ảnh hưởng của chính sách tỷ giá hối đoái đến hoạt động nhập khẩu mặt hàng thiết bị phòng thí nghiệm ESCO của công ty cổ phần dịch vụ khoa học kỹ thuật ASIMCO . qua. 2.3.2. Phân tích thực trạng về ảnh hưởng của chính sách tỷ giá hối đoái đến nhập khẩu thiết bị phòng thí nghiệm ESCO của công ty cổ phần dịch vụ khoa học kỹ thuật ASIMCO 2.3.2.1. Tình hình biến động
 • 40
 • 399
 • 0

Sử dụng mô hình VAR phân tích ảnh hưởng của một số yếu tố trên thị trường tới CPI Việt Nam thời kỳ 2007 - 2011

Sử dụng mô hình VAR phân tích ảnh hưởng của một số yếu tố trên thị trường tới CPI Việt Nam thời kỳ 2007 - 2011
. các yếu tố tới CPI hay không ? Chính vì vậy em đã lựa chọn đề tài Sử dụng mô hình VAR phân tích ảnh hưởng của một số yếu tố trên thị trường tới CPI Việt Nam thời kỳ 2007 - 2011 để làm chuyên đề tốt. CPI phân loại theo mức độ trễ 77 Phụ lục 4.1: Mô hình VAR trễ 2 thời kỳ 77 Phụ lục 4.2: Mô hình VAR trễ 3 thời kỳ 79 Phụ lục 4.3: Mô hình VAR trễ 4 thời kỳ 81 Phụ lục 4.4: Mô hình VAR trễ 5 thời. phát ở Việt Nam thời kỳ 200 7- 2011 dưới góc độ phân tích định lượng sử dụng mô hình VAR. Phương pháp nghiên cứu • Sử dụng phương pháp phân tích kinh tế lượng, với bộ số liệu bao gồm các yếu tố : GVHD:
 • 97
 • 1,643
 • 5

Phân tích ảnh hưởng của các cổ phiếu lớn trên sàn giao dịch Thành Phố Hồ Chí Minh đến chỉ số VN-INDEX

Phân tích ảnh hưởng của các cổ phiếu lớn trên sàn giao dịch Thành Phố Hồ Chí Minh đến chỉ số VN-INDEX
. tích cơ sở lý thuyết của các mô hình kinh tế lượng để đánh giá phân tích ảnh hưởng của các cổ phiếu lớn được niêm yết trên sàn thành phố Hồ Chí Minh đến chỉ số VN-INDEX ảnh hưởng ngược lại như. được sự gợi ý của giáo viên hướng dẫn cán bộ hướng dẫn thực tâp, em chọn vấn đề “ Phân tích ảnh hưởng của các cổ phiếu lớn trên sàn giao dịch Thành Phố Hồ Chí Minh đến chỉ số VN-INDEX ” làm. pháp phân tích nghiên cứu ảnh hưởng của các cổ phiếu lớn trên trung tâm chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh đến chỉ số VN-INDEX, để đưa ra các khuyến nghị giúp nhà đầu tư có những nhận định chính
 • 203
 • 418
 • 0

Luận văn thạc sĩ Phân tích ảnh hưởng của tỷ lệ nợ lên quyết định đầu tư bằng chứng từ các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP

Luận văn thạc sĩ Phân tích ảnh hưởng của tỷ lệ nợ lên quyết định đầu tư bằng chứng từ các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP
. T TP. H CHÍ MINH ____________________ INHăVIT KHUÊ PHÂN TÍCH NHăHNG CA T L N LÊN QUYTăNH UăT:ăBNG CHNG T CÁC CÔNG TY NIÊM YT TRÊN S GIAO DCH CHNG KHOÁN TP. HCM. listed firms”(nh hng ca t l n lên đu t công ty: bng chng t các công ty niêm yt ti Malaysia) s dng d liu 300 công ty niêm yt trên sàn chng khoán Malaysia trong khon thi gian. 103 công ty chim 38.1%, thng mi có 33 công ty chim 12.2%, tin ích công cng có 16 công ty chim 5.9%, vn ti kho bãi có 23 công ty chim 8.5%, xây dng bt đng sn có 73 công ty chim
 • 70
 • 381
 • 5

Phân tích ảnh hưởng của việc đa dạng hóa các nguồn thu nhập đến thu nhập của nông hộ ở xã phú tân huyện tân phú đông tỉnh tiền giang luận văn thạc sĩ 2015

Phân tích ảnh hưởng của việc đa dạng hóa các nguồn thu nhập đến thu nhập của nông hộ ở xã phú tân huyện tân phú đông tỉnh tiền giang luận văn thạc sĩ 2015
... đ tƠiă Phân tích nh h ng c a vi c đa d ng hóa ngu n thu nh p đ n thu nh p c a nông h xã Phú Tân, huy n Tân Phú ông, t nh Ti n Giang 1.2 M CăTIểUăNGHIểNăC U 1.2.1 M cătiêuăchung Phơnă tích nhă... ho c t o thu nh păkhôngăđángăk 4.3.2 M c đ đa d ng hóa thu nh p c a nông h xã Phú Tân Cóănhi uăđ nhăngh aăliênăquanăđ n đa d ng hóa thu nh p,ănh ngătrongănghiênă c uănƠy đa d ng hóa thu nh păđ... hi n s đa d ng hóa thu nh păthôngăquaăs đa d ng hóa c a các ngƠnhăngh phi nông nghi p xu t hi nătrong nông h H s nƠyăcƠngăcaoăth hi nătính đa d ng hóa các ho tăđ ngăphi nông nghi p h nông thônăcƠngăcao
 • 72
 • 345
 • 1

Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố giá cả, chất lượng bao gói, quảng cáo tới hoạt động tiêu thụ sản phẩm sữa tươi Vinamilk của Công ty sữa việt nam Vinamilk

Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố giá cả, chất lượng và bao gói, quảng cáo tới hoạt động tiêu thụ sản phẩm sữa tươi Vinamilk của Công ty sữa việt nam Vinamilk
Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố giá cả, chất lượng bao gói, quảng cáo tới hoạt động tiêu thụ sản phẩm sữa tươi Vinamilk của Công ty sữa việt nam Vinamilk Ngày nay trên thế giới nói chung ở nước ta nói riêng nền kinh tế không ngừng phát triển. Vì thế Đảng Nhà nước đã đang từng bước đổi mới cơ chế quản lý để từng bước có thể tiếp cận với nền kinh tế thế giới. Trong nền kinh tế thị trường mọi doanh nghiệp đều phải hoạt động theo cơ chế thị trường, cơ chế thị trường quyết định doanh nghiệp sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào, chất lượng ra làm sao, giá cả bao nhiêu… Qua đó quyết định các hoạt động phân phối sản phẩm.Sau một thời gian tìm hiểu, nhóm 10 đã lựa chọn đề tài: “Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố giá cả, chất lượng bao gói, quảng cáo tới hoạt động tiêu thụ sản phẩm sữa tươi Vinamilk của Công ty sữa Việt Nam Vinamilk.” Đề tài gồm 4 phần:•Phần 1: Khái quát về cuộc nghiên cứu•Phần 2: Cơ sở lý thuyết về sự ảnh hưởng của giá cả, chất lượng hàng hóa bao gói, quảng cáo đến tiêu thụ hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại•Phần 3: Nghiên cứu ảnh hưởng của giá cả, chất lượng hàng hóa bao gói, quảng cáo đến tiêu thụ sản phẩm sữa tươi Vinamilk•Phần 4: Đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy khả năng tiêu thụ sản phẩm sữa tươi VinamilkQua đây, nhóm 10 chúng em xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy Nguyễn Đắc Thành đã tận tình hướng dẫn chúng em thực hiện đề tài này.Vì thời gian thảo luận có hạn cộng thêm năng lực kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên bài thảo luận của nhóm sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm 10 chúng em rất mong được sự góp ý của thầy cô các nhóm phản biện để bài thảo luận của nhóm được hoàn thiện hơn.PHẦN 1: KHÁI QUÁT VỀ CUỘC NGHIÊN CỨU1.1 Mục tiêu nghiên cứuMục tiêu của đề tài này sẽ làm rõ ảnh hưởng của các nhân tố: giá cả, chất lượng bao gói, quảng cáo tới hoạt động tiêu thụ sản phẩm sữa tươi Vinamilk của Công ty sữa Việt Nam Vinamilk. Đồng thời đánh giá những thành công hạn chế trong giá cả, chất lượng bao gói, quảng cáo sữa tươi Vinamilk. Qua đó đề xuất những giải pháp thúc đẩy khả năng tiêu thụ sản phẩm sữa tươi Vinamilk.1.2 Phạm vi nghiên cứuĐề tài tập trung nghiên cứu sự ảnh hưởng của các nhân tố giá cả, chất lượng bao gói, quảng cáo tới hoạt động tiêu thụ sản phẩm sữa tươi Vinamilk của Công ty sữa Việt Nam Vinamilk thông qua việc điều tra 60 người tiêu dùng từ 18 tuổi trở lên ở khu vực quận Cầu Giấy, Hà Nội.1.3 Phương pháp nghiên cứu 1.3.1 Phương pháp điều tra khảo sátĐể tiến hành được cuộc nghiên cứu, nhóm đã tiến hành lập phiếu điều tra khảo sát gồm 26 câu hỏi. Sau đó phát cho 60 người tiêu dùng từ 18 tuổi trở lên ở khu vực quận Cầu Giấy, Hà Nội. Sau đó thu phiếu về để làm căn cứ phân tích.1.3.2 Phương pháp phân tíchTừ 60 phiếu điều tra thu về được, nhóm đã tiến hành tổng hợp kết quả, phân tích các số liệu để đánh giá sự ảnh hưởng của các nhân tố giá cả, chất lượng bao gói, quảng cáo tới hoạt động tiêu thụ sản phẩm sữa tươi Vinamilk của Công ty sữa Việt Nam Vinamilk. Đồng thời kết hợp phương pháp luận nhằm đưa ra các giải pháp đề xuất nhằm thúc đẩy khả năng tiêu thụ sản phẩm sữa tươi Vinamilk. PHẦN 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ CẢ, CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA BAO GÓI, QUẢNG CÁO ĐẾN TIÊU THỤ HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI2.1 Giá cả hàng hóaGiá cả là tổng số tiền người tiêu dụng phải trả để có được một sản phẩm hay dịch vụ. Là tổng giá trị người tiêu dùng phải đưa ra trao đổi để có được giá trị sử dụng của một sản phẩm hay dịch vụ… (trong điều kiện chất lượng nhất định, thời gian, không gian nhất định).Giá cả hàng hoá là một trong những nhân tố hết sức nhạy bén chủ yếu tác động đến tiêu thụ hàng hoá của doanh nghiệp thương mại. Giá cả có thể hạn chế hay kích thích cung cầu ảnh hưởng tới tiêu thụ. Xác định giá đúng sẽ đảm bảo khả năng tiêu thụ thu lợi hay tránh được ứ đọng, hạn chế thua lỗ giá cả cũng được sử dụng như một vũ khí trong cạnh tranh. Song trong điều kiện hiện tại công cụ chủ yếu vẫn là chất lượng trong cạnh tranh nếu lạm dụng vũ khí giá cả nhiều trường hợp “gậy ông đập lưng ông” không những không thúc đẩy được tiêu thụ mà còn bị thiệt hại. Vì khi doanh nghiệp hạ giá bán thì đối thủ cạnh tranh cũng có thể hạ thấp (thậm chí thấp hơn) giá cả cùng loại hoặc thay thế dẫn tới không thúc đẩy được tiêu thụlợi nhuận còn bị giảm xuống. Do đó phải hết sức thận trọng trong cạnh tranh qua giá. Sau nữa trong định giá, giá bán cần phải nhận thức được rằng: giá cả là một nhân tố thể hiện chất lượng. Người tiêu dùng đánh giá chất lượng hàng hoá thông qua giá cả của nó khi đứng trước những hàng hoá cùng loại hoặc thay thế (tiền nào của ấy) do đó đặt giá thấp không phải lúc nào cũng thúc đẩy được tiêu thụ.2.2 Chất lượng hàng hoá bao góiChất lượng sản phẩm là tổng hợp những chỉ tiêu, những đặc trưng của sản phẩm thể hiện mức thỏa mãn những nhu cầu trong những điều kiện tiêu dùng xác định.Bao bì là sự kết hợp giữa nguyên liệu, cấu trúc, cách trình bày, hình ảnh, màu sắc những thành phần khác tạo ra sự thu hút thị giác cho mục đích truyền thông mục tiêu chiến lược marketing của một thương hiệu hay sản phẩm.Người tiêu dùng khi mua hàng trước hết nghĩ tới khả năng hàng hoá đáp ứng nhu cầu của họ, tới chất lượng mà nó có. Trong điều kiện hiện tại chất lượng là yếu tố quan trọng bậc nhất mà các doanh nghiệp lớn thường sử dụng trong cạnh tranh vì nó đem lại khả năng “chiến thắng vững chắc” (vì muốn thay đổi giá thì dễ nhưng muốn thay đổi chất lượng thì phải có thời gian). Dó cũng là con đường mà doanh nghiệp thu hút khách tạo dựng, gìn giữ chữ tín tốt nhất khi tiếp cận với hàng hoá cái mà người tiêu dùng gặp phải trước hết là bao bì mẫu mã. Vẻ đẹp sự hấp dẫn của nó tạo ra sự thiện cảm làm “ngã lòng” người tiêu dùng trong giây lát để từ đó họ đi đến quyết định mua hàng một cách nhanh chóng “vì người đẹp vì lụa”. Không phải ngẫu nhiên mà những chi phí cho bao bì, quảng cáo thường quá lớn ở các đoanh nghiệp thành đạt.Hàng hoá dù đẹp bền đến đâu cũng bị lạc hậu trước yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Do đó doanh nghiệp cần phải thường xuyên đổi mới hoàn thiên về chất lượng kiểu dáng, mẫu mã tạo những nét riêng độc đáo hấp dẫn người mua. Đây cũng là yếu tố quan trọng để bảo vệ nhãn hiệu uy tín sản phẩm trong điều kiện ngày càng có nhiều sản phẩm giống nhau, hàng thật hàng giả lẫn lộn.2.3 Quảng cáoQuảng cáo xuất phát từ chữ latinh “Reclamece” có nghĩa là reo lên, la lên. Các hình thức quảng cáo như vậy ngày nay vẫn được thực hiện với người bán rong hay ở chợ. Quảng cáo có ý nghĩa như vậy là thông báo với mọi người kích thích họ mua hàng. Ngày nay các công cụ thông báo với công chúng, nghệ thuật kích thích họ mua hàng rất phong phú đa dạng, đồng thời việc sử dụng nó cũng rất tốn kém. Nhiều doanh nghiệp nhờ quảng cáo tốt đã tăng nhanh được doanh số bán hàng có những doanh nghiệp lớn chi tới hàng tỷ đô la cho quảng cáo. Điều đó không phải là ngẫu nhiên mà là vì lợi ích to lớn của quảng cáo.Rõ ràng tác động của quảng cáo đến doanh số bán ra là rất lớn nhưng hiệu quả của quảng cáo phụ thuộc vào việc sử dụng kỹ thuật nghệ thuật để làm sao có thể tác động đến khách hàng nhiều nhất dẫn đến chi phí cho quảng cáo là rất lớn. Do đó doanh nghiệp có thể thu được doanh số lớn nhưng chưa chác đã có hiệu quả mặt khác quảng cáo quá sức sẽ làm chi phí quảng cáo tăng cao, giảm lãi (thậm chí còn lỗ). Quảng cáo sai sự thật có thể làm mất lòng tin của khách hàng ảnh hưởng nâu dài đến hoạt động tiêu thụ. Sau đó cần phải tính đến phản ứng đáp lại của các đối thủ cạnh tranh bằng các giải pháp khác nhau (hạ giá, nâng cao chất lượng cũng tiến hành quảng cáo Maketting…) nếu không thận trọng không những không thúc đẩy tiêu thụ mà “tiền mất “ nhưng “tật vẫn mang”.PHẦN 3: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ CẢ, CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA BAO GÓI, QUẢNG CÁO ĐẾN TIÊU THỤ SẢN PHẨM SỮA TƯƠI VINAMILK3.1 Giới thiệu Công ty sữa Việt Nam Vinamilk sản phẩm sữa tươi Vinamilk3.1.1 Về công ty sữa Việt Nam VinamilkVinamilk được thành lập vào ngày 20081978, dựa trên cơ sở tiếp quản 3 nhà máy sữa do chế đọ cũ để lại: nhà máy sữa Thống Nhất (tiền thân là nhà máy Foremost), nhà máy sữa Trường Thọ (tiền thân là nhà máy Cosuvina), nhà máy sữa bột Dielac. ... ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ CẢ, CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA BAO GÓI, QUẢNG CÁO ĐẾN TIÊU THỤ SẢN PHẨM SỮA TƯƠI VINAMILK 3.1 Giới thiệu Công ty sữa Việt Nam Vinamilk sản phẩm sữa tươi Vinamilk 3.1.1 Về công ty. .. mại 1.1 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu đề tài làm rõ ảnh hưởng nhân tố: giá cả, chất lượng bao gói, quảng cáo tới hoạt động tiêu thụ sản phẩm sữa tươi Vinamilk Công ty sữa Việt Nam Vinamilk Đồng... quả, phân tích số liệu để đánh giá ảnh hưởng nhân tố giá cả, chất lượng bao gói, quảng cáo tới hoạt động tiêu thụ sản phẩm sữa tươi Vinamilk Công ty sữa Việt Nam Vinamilk Đồng thời kết hợp phương
 • 30
 • 356
 • 1

Phân tích ảnh hưởng của tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu vòng quay tài sản đến (tt)

Phân tích ảnh hưởng của tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu và vòng quay tài sản đến (tt)
... hệ tỷ suất lợi nhuận doanh thu, vòng quay tài sản tỷ số lợi nhuận sau thu vốn chủ sở hữu Từ làm sở để thực đề tài 8 CHƢƠNG PHÂN TÍCH ẢNH HƢỞNG TỶ SUẤT LỢI NHUẬN TRÊN DOANH THU VỊNG QUAY TÀI... tới - Tỷ suất lợi nhuận doanh thu = Lợi nhuận/ Doanh thu tiêu thụ sản phẩm - Tỷ suất lợi nhuận tài sản = Lợi nhuận/ Tổng tài sản - Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu = Lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu b Nhóm... tích ảnh hưởng tỷ suất lợi nhuận doanh thu vòng quay tài sản đến ROE cơng ty niêm yết Chương Phân tích ảnh hưởng tỷ suất lợi nhuận doanh thu vòng quay tài sản đến ROE công ty niêm yết sở giao
 • 26
 • 31
 • 0

Phân tích ảnh hưởng của tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu vòng quay tài sản đến ROE của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh

Phân tích ảnh hưởng của tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu và vòng quay tài sản đến ROE của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh
... ty niêm yết Sở giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: phân tích ảnh hưởng tỷ suất lợi nhuận doanh thu vòng quay tài sản đến ROE cơng ty niêm yết sở giao. .. hệ tỷ suất lợi nhuận doanh thu, vòng quay tài sản tỷ số lợi nhuận sau thu vốn chủ sở hữu Từ làm sở để thực đề tài 8 CHƢƠNG PHÂN TÍCH ẢNH HƢỞNG TỶ SUẤT LỢI NHUẬN TRÊN DOANH THU VỊNG QUAY TÀI... 288 công ty + Các công ty niêm yết Sở giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh niên độ 2015 – 2017 hoạt động lĩnh vực sản xuất 107 công ty 13 + Các công ty niêm yết Sở giao dịch chứng khoán thành
 • 27
 • 40
 • 0

Phân tích ảnh hưởng của tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu vòng quay tài sản đến ROE của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh

Phân tích ảnh hưởng của tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu và vòng quay tài sản đến ROE của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh
... ty niêm yết Sở giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: phân tích ảnh hưởng tỷ suất lợi nhuận doanh thu vòng quay tài sản đến ROE cơng ty niêm yết sở giao. .. hệ tỷ suất lợi nhuận doanh thu, vòng quay tài sản tỷ số lợi nhuận sau thu vốn chủ sở hữu Từ làm sở để thực đề tài 8 CHƢƠNG PHÂN TÍCH ẢNH HƢỞNG TỶ SUẤT LỢI NHUẬN TRÊN DOANH THU VỊNG QUAY TÀI... 288 công ty + Các công ty niêm yết Sở giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh niên độ 2015 – 2017 hoạt động lĩnh vực sản xuất 107 công ty 13 + Các công ty niêm yết Sở giao dịch chứng khoán thành
 • 26
 • 31
 • 0

Phân tích ảnh hưởng của tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu vòng quay tài sản đến

Phân tích ảnh hưởng của tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu và vòng quay tài sản đến
... hệ tỷ suất lợi nhuận doanh thu, vòng quay tài sản tỷ số lợi nhuận sau thu vốn chủ sở hữu Từ làm sở để thực đề tài 8 CHƢƠNG PHÂN TÍCH ẢNH HƢỞNG TỶ SUẤT LỢI NHUẬN TRÊN DOANH THU VỊNG QUAY TÀI... tới - Tỷ suất lợi nhuận doanh thu = Lợi nhuận/ Doanh thu tiêu thụ sản phẩm - Tỷ suất lợi nhuận tài sản = Lợi nhuận/ Tổng tài sản - Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu = Lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu b Nhóm... tích ảnh hưởng tỷ suất lợi nhuận doanh thu vòng quay tài sản đến ROE cơng ty niêm yết Chương Phân tích ảnh hưởng tỷ suất lợi nhuận doanh thu vòng quay tài sản đến ROE công ty niêm yết sở giao
 • 26
 • 9
 • 0
1 2 3 4 .. >