Tổng hợp tài liệu :

Bài giảng Số học 6 chương 3 bài 12: Phép chia phân số

Bài 12: Phép Chia Phân Số

Bài 12: Phép Chia Phân Số
. tra bài cể ũ 1 a /( 8). -8 − Tính 4 7 b / . 7 4 − − Bài t p:ậ Bài t p:ậ 4.7 7.4 = 1= -8 -8 = 1= Có th thay th phép chia phân s ể ế ố b ng phép nhân phân. 1 7 − Muốn chia một phân số cho một số nguyên (khác 0), ta giữ nguyên tử của phân số và nhân mẫu với số nguyên. : ( 0) . c c a a d d a = ≠ Bài tập 3 7
 • 11
 • 3,383
 • 5

Chương III - Bài 12: Phép chia phân số

Chương III - Bài 12: Phép chia phân số
. 5 1 3 − − − = = × = − Muốn chia một phân số hay một số nguyên cho một phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch đảo của số chia. a c a d a.d : ; b d b. Muốn chia một phân số cho một số nguyên khác 0, ta làm như thế nào? Muốn chia một phân số cho một số nguyên (khác 0), ta giữ nguyên tử của một phân số
 • 20
 • 1,810
 • 5

Chương III - Bài 12: Phép chia phân số

Chương III - Bài 12: Phép chia phân số
. tra bài cể ũ 1 a /( 8). -8 − Tính 4 7 b / . 7 4 − − Bài t p:ậ Bài t p:ậ 4.7 7.4 = 1 = -8 -8 = 1 = Có th thay th phép chia phân s ể ế ố b ng phép nhân phân. -2 7 2 − 1 7 − Muốn chia một phân số cho một số nguyên (khác 0), ta giữ nguyên tử của phân số và nhân mẫu với số nguyên. : ( 0) . c c a a d d a = ≠ Bài
 • 11
 • 1,275
 • 3

Bai 12 Phep chia phan so

Bai 12 Phep chia phan so
. GV:Tôn Nguyễn Ngọc Sửu. Trường: THCS Êa Trul – Đăk Lăk a)Phát biểu quy tắc chia phân số b)Tìm x biết: 4 2 : 7 3 x − = 9 6 1 : 5 7 5 x − + = 9 6 1 : 5. 15 15 15 − − − = + = + = Tính Hòa đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc 12km/h hết 1/3 giờ. Khi về, Hòa đi xe với vận tốc 10km/h.Tính thời gian Hòa
 • 18
 • 643
 • 0

BÀI 12 PHÉP CHIA PHÂN SỐ

BÀI 12 PHÉP CHIA PHÂN SỐ
. tính 5 3 :6 − 10 3 5 . 1 6 5 3 : 1 6 5 3 :6 −= − = − =− Giải Vậy chia một số nguyên cho phân số cũng chính là chia một Phân số cho một phân số Qua các vd trên em hãy phát biểu quy tắc chia một phân số cho Một phân số? Quy tắc: muốn chia một phân số cho. cho một phân số ,ta nhân số Bị chia với số nghịch đảo của số chia ( ) 0 . .:; . . .: ≠==== c c da c d a d c a cb da c d b a d c b a LÊ THỊ DANH 2 .Phép chia phân số 2 .Phép chia phân số = − =− ==== . nhận xết gì về mối quan hệ giữa phân sốPhân số 4 3 4 3 ?ta đã thay phép chia phân số bằng phép tính nào? 4 3 : 7 2 LÊ THỊ DANH 2 .Phép chia phân số Thực hiện phép tính 5 3 :6 − 10 3 5 . 1 6 5 3 : 1 6 5 3 :6 −= − = − =− Giải Vậy
 • 15
 • 613
 • 2

bai 12. Phép chia phân số

bai 12. Phép chia phân số
. 2. Phép chia phân số: Hãy tính và so sánh: và 2 3 : 7 4 2 4 . 7 3 2 4 . 7 3 2 3 : 7 4 Vậy: = ?4 Ta có quy tắc: Muốn chia một phân số hay một số nguyên cho một phân số, ta nhân số bị chia. Hai số gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1 Cũng nh vậy ta nói là của , là của ; hai số và là hai số 4 7 7 4 7 4 4 7 4 7 7 4 Số nghịch đảo nghịch đảo của nhau Số nghịch. -7 : 6 12 a) h) g) 5 12 5 .12 10 . 6 7 6.( 7) 7 = = = − − − 2 ( 5).2 ( 15). 10 3 1 − = − = = − 3 c)( 15) : = 2 − 7 0 : 11 − = 11 0.11 0. 0 7 7 = = = − − 3 : ( 9) 4 − = 3.1 1 1 4.( 9) 4.( 3) 12 =
 • 13
 • 577
 • 3

Bài 12 Phép chia phân số

Bài 12 Phép chia phân số
. b.c = (c 0)≠ Muốn chia một phân số cho một số nguyên khác 0, ta làm như thế nào? Muốn chia một phân số cho một số nguyên (khác 0), ta giữ nguyên tử của một phân số và nhân mẫu với số nguyên. 3. hiện phép tính: 3 6: 5 − Giải 3 6 3 6 5 6: : 10 5 1 5 1 3 − − − = = × = − http://violet.vn/thanhliem24 Muốn chia một phân số hay một số nguyên cho một phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch. http://violet.vn/thanhliem24 1. Số nghịch đảo ?1. Làm phép nhân: 1 ( 8) 8 − × = − 1 8− 1 8− Ta nói là số nghịch đảo của -8 -8 là số nghịch đảo của Hai số -8 và là hai số nghịch đảo của nhau. 1 8− 1
 • 20
 • 588
 • 1

bài giảng số học 6 chương 3 bài 1 mở rộng khái niệm phân số

bài giảng số học 6 chương 3 bài 1 mở rộng khái niệm phân số
. MỞ RỘNG KHÁI NIỆM PHÂN SỐ 1 KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Điền đúng (Đ), sai (S) vào ô trống? Câu Đúng Sai Số 2 là một phân số không là một phân số là một phân số s 1 2 3 Đ s 3 5 6 0 Câu. -1 0 ≠ n 1 ≠ b) Để A là số nguyên ta phải có n – 1 là ước của 4 { } -4;-2; -1; 1;2;4 Ư(4) = ta có bảng sau: n -1 -4 -2 -1 1 2 4 n -1 -3 -1 0 2 3 5 Vậy { } n -3; -1; 0;2 ;3; 5 ∈ -Học thuộc khái niệm phân. ; 7 5 -3 Bài 7: Điền vào chỗ trống: Dạng 3: Đổi đơn vị các số đo a) 1cm = m nên 19 cm = …… m 1 100 b) 1g = kg nên 27g = …… kg 1 1000 c) 1h = 60 phút nên 7phút = …… h 19 10 0 27 10 00 7 60 Bài 8:
 • 14
 • 533
 • 0

bài giảng số học 6 chương 3 bài 2 phân số bằng nhau

bài giảng số học 6 chương 3 bài 2 phân số bằng nhau
. thức 2 . 3 = 1 . 6 , ta có thể lập được các cặp phân số bằng nhau như sau: LUYỆN TẬP , 2 1 3 6 = 2 6 1 3 = 3 1 6 2 = 3 6 1 2 = Hãy lập các phân số bằng nhau từ đẳng thức 3 . 4 = 6. 32 8:8 421 . 428 . 28 21 4 ==⇒=⇒= xx x 28 21 4 = x Tiết 70 : PHÂN SỐ BẰNG NHAU Bài tập 6 (trang8 - SGK): Tìm số nguyên x và y, biết : LUYỆN TẬP b, 28 20 5 = − y a, 720 :)140 (20 .28 )5(, 22 1:4 26 . 721 . 21 6 7 , −=−=⇒=− ==⇒=⇒= yyb xx x a Giải:. ? 3 1 6 2 = Tiết 70 : PHÂN SỐ BẰNG NHAU Vậy 2 phân số và được gọi là bằng nhau nếu có điều kiện gì ? b a Nhận xét các tích 1 .6 và 3. 2 ? d c 6 2 3 1 = Ta có: 1. 6 = 3 . 2 ( = 6) Tiết 70 : PHÂN
 • 16
 • 486
 • 0

bài giảng số học 6 chương 3 bài 3 tính chất cơ bản của phân số

bài giảng số học 6 chương 3 bài 3 tính chất cơ bản của phân số
. 70: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ 2. Tính chất cơ bản của phân số: Bài tập: Hãy tìm 3 phân số bằng phân số ? Ta có thể tìm được bao nhiêu phân số bằng phân số ? Vậy: Mỗi phân số có vô số phân số. 4 6 20 3 6 9 30 − − − = = = − 2 3 − 4 6 2 36 9 − 2 3 − 20 30 − Tiết 70: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ 2. Tính chất cơ bản của phân số: Bài giải: Vậy phân số vì sao? Vì chia cả tử và mẫu của. TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ Vậy: Mỗi phân số có vô số phân số bằng nó. Các phân số bằng nhau là các cách viết khác nhau của cùng một số mà người ta gọi là số hữu tỉ. 2. Tính chất cơ bản của
 • 19
 • 416
 • 0

bài giảng số học 6 chương 3 bài 4 rút gọn phân số

bài giảng số học 6 chương 3 bài 4 rút gọn phân số
. Rút gọn các phân số sau: b) 18 -33 c) 19 57 d) - 36 -12 = -18 33 = -18 : 3 33 : 3 = -6 11 = 19 :19 57 :19 = 1 3 = 36 12 = 36 :12 12 : 12 = 3 1 = 3 -6 11 3 1 Tại sao khi rút gọn các phân số. phân số tối giản? ? 2 Tìm các phân số tối giản trong các phân số sau : 14 63 6 3 , 4 -1 , 12 - 4 , 16 9 , 4 -1 9 16 Hãy rút gọn các phân số: về các phân số tối giản 6 3 , 12 - 4 , 14 63 Làm. SỐ HỌC 6BÀI GIẢNG BÀI 4: RÚT GỌN PHÂN SỐ RÚT GỌN PHÂN SỐ I/ Mục tiêu: - Kiến thức: HS hiểu thế nào là rút gọn phân số , thế nào là phân số tối giản. Biết cách rút gọn phân số và biết
 • 14
 • 461
 • 0

bài giảng số học 6 chương 3 bài 12 phép chia phân số

bài giảng số học 6 chương 3 bài 12 phép chia phân số
. × = 3 2 :4 6 3 4 2 × = 6 2.4 8 7 .3 21 = = 2 3. 4 4 3 1 2 × = = 2.1 3. 4 Bài tập: Tính và so sánh: b) 2 3 : 7 4 và 2 4 7 3 × Ta có: Vậy Ta có: 3 2 :4 3 4 2 × và Muốn chia một phân số hay. 0) b.c ≠ ?6 Làm phép tính: 5 7 a) : 6 12 − 14 b) 7 : 33 c) : 9 7 − Đáp án 5 12 6 7 = × − 10 7 − = 5 7 a) : 6 12 − 3 7. 14 = − 3 2 − = 14 b) 7 : 33 c) : 9 7 − 3 7.9 − = 1 21 − = Số nghịch. TRA BÀI CŨ 1) Phát biểu quy tắc nhân hai phân số? 2) Áp dụng, tính: 2 5 4 3 4 15 − × KIỂM TRA BÀI CŨ 2 5 4 3 4 15 − × 2 1 1 3 1 3 = − × 2 1 3 3 = − 1 3 = 2 1 3 3 − = + Ta có: Khi thực hiện phép
 • 17
 • 393
 • 6

bài 12 phép chia phân số

bài 12 phép chia phân số
. Tìm số nghịch đảo của Các số nghịch đảo lần lượt là 1 10 7; ; ; ( , , 0, 0) 5 11 b a b a b a ∈ ≠ ≠ − − Z Quy tắc: Muốn chia một phân số hay một số nguyên cho một phân số, ta nhân số bị chia. thay phÐp chia ph©n sè b»ng phÐp nh©n ph©n sè ® îc kh«ng ? Là số nghịch đảo của phân số 8− 1 8− Hai số 8− và 1 8− Là hai số nghịch đảo của nhau Là số nghịch đảo của 1 8− 8− BÀi 12 V y em. = 2 4 3 4 5 − 16 15 − 7 4 -2 7 2 − 2 7 − Muốn chia một phân số cho một số nguyên (khác 0), ta giữ nguyên tử của phân số và nhân mẫu với số nguyên. : ( 0) . c c a a d d a = ≠ Bài tập 3 7 3 7 Câu1: Số nghịch đảo của là: G
 • 19
 • 287
 • 0

bai 12: Phep chia phan so

bai 12: Phep chia phan so
. PHÉP CHIA PHÂN SỐ 4 3 : 7 2 2. Phép chia phân số ?4 Hãy tính và so sánh: 4 3 : 7 2 và Giải: 21 8 3.7 4.2 3 4 7 2 ==⋅ = 21 8 3.7 4.2 3 4 7 2 ==⋅ 3 4 7 2 ⋅ 3 4 . 7 2 4 3 : 7 2 = §12. PHÉP CHIA. = 21 8 3.7 4.2 3 4 7 2 ==⋅ 3 4 7 2 ⋅ 3 4 . 7 2 4 3 : 7 2 = §12. PHÉP CHIA PHÂN SỐ  QUY TẮC CHIA PHÂN SỐ: Muốn chia một phân số hay một số nguyên cho một phân số, ta nhân sốchia với số nghòch đảo của số chia. ; . . .: cb da c d b a d c b a == )0( . .:. em hãy thực hiện phép chia: Giaûi: = 2 5 : 2 3 = 5 2 . 2 3 = 5.2 2.3 5 3 = ?  Em hãy phát biểu qui tắc phép chia phân số đã học ở tiểu học? Các em đã được học phép chia phân số ở tiểu học,
 • 15
 • 379
 • 8

Bài 12.phép chia phân số

Bài 12.phép chia phân số
. tắc: (SGK) Muốn chia một phân số hay một số nguyên cho một phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch đảo của số chia. = d c b a : = c d b a . ; . . cb da = d c a : = c d a. c da. )0( ≠c * Bài tập: Làm phép. 12. PHÉP CHIA PHÂN SỐ  Ta nói là số nghịch đảo của ; là của ; hai số và là hai số nghịch đảo của nhau. số nghịch đảo - 5 3 . 3 - 5 - 5 3 - 5 3 3 - 5 - 5 3 3 - 5 * Ví dụ: Làm phép. = − 3: 4 5 = − 3 1 . 4 5 12 5 − =c b a : cb a . )0( ≠c = − 1 3 : 4 5 Muốn chia một phân số cho một số nguyên (khác 0), ta làm như thế nào? = − 3.4 1).5( Muốn chia một phân số cho một số nguyên (khác
 • 13
 • 225
 • 0

Bài 12: phép chia phân số

Bài 12: phép chia phân số
. Muốn chia một phân số hay một số nguyên cho một phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch đảo của số chia. Nhận xét: muốn chia một phân số cho một số nguyên (khác 0), ta giữ nguyên tử của phân. §12.PHÉP CHIA PHÂN SỐ có thể thay thế phép chia phân số Bằng phép nhân phân số được không? .Ta nói là số nghịch đảo của -8, cũng là số nghịch đảo của ; hai số -8 & là hai số nghịch. nghĩa số nghịch đảo Học quy tắc và nhận xét, làm bài tập Câu 1: chọn câu trả lời đúng nhất: Thế nào là hai số nghịch đảo? a. Là hai số có tích bằng 1 b. Là hai số có tổng bằng 0 c. Là hai số
 • 9
 • 168
 • 0

Tiết 87 bài 12 PHÉP CHIA PHÂN số

Tiết 87 bài 12 PHÉP CHIA PHÂN số
... Phép chia phân số Phép chia phân số Hãy tính so sánh : = Ví dụ: Tính −6 : Quy tắc: Muốn chia phân số hay số nguyên cho phân số, ta nhân số bị chia với số nghich đảo số chia a c a d a.d : = =... −4 số nghịch đảo −4 7 −4 nghịch đảo Hai số hai số −4 Tìm số nghịch đảo −11 a ; −5; ; (a, b ∈ Z , a ≠ 0, b ≠ 0) 10 b Số Số nghịch đảo -5 a ( a, b ∈ Z , a ≠ 0, b ≠ ) b Phép chia phân số Phép. .. Học - ĐN hai số nghịch đảo - Quy tắc chia phân số -Làm bài: 86 ;87; 88(SGK – Tr 43) BTVN -Bài 85 tìm thêm cách viết khác -Bài 96;97,98;104 (SBT-Tr 19;20) Chuẩn bị: Chuẩn bị trước tập để tiết sau luyện
 • 14
 • 279
 • 0

Bài giảng Số học 6 chương 3 bài 12: Phép chia phân số

Bài giảng Số học 6 chương 3 bài 12: Phép chia phân số
... 4 .3 6 3 4 .3 6   2 1.2 Vậy, : 4 ( = ) Số nghịch đảo: * Định nghĩa: (SGK)  Phép chia phân số:  * Quy tắc: (SGK) Muốn chia phân số hay số nguyên cho d a.d c a.d a c a d (c của 0) số phân. .. haiphân phâns số, ta nhân tử với nhân mẫu với Áp dụng: Tính:  12 ( 3) .12 ( 3) .3     4.7 1.7 §12 PHÉP CHIA PHÂN SỐ * Ví dụ: Làm phép nhân: -5 = -5 -5 Ta nói số nghịch đảo ; -5 số. .. 0) số phân :số,  ta nhân số nghịch đảo  a : với  a số bị; chia c c d chia. b d b c b.c * Bài tập: Làm phép tính sau:   ( 5).1  5  :   :3  12 4 .3 4 Muốn chia phân số cho số nguyên
 • 13
 • 45
 • 0

Bài giảng Số học 6 chương 3 bài 12: Phép chia phân số

Bài giảng Số học 6 chương 3 bài 12: Phép chia phân số
... nhân hai phân số Vậy thực phép chia phân số − × Tính: ta thay phép chia phép nhân 15 Giải: không? 1.1 − ⋅ = − 15 1 .3 2 −1 = − = + 3 3 = Khi thực phép trừ, ta thay phép trừ phép toán gì? Bài mới:... sánh: Số nghịch đảo: Phép chia phân số: 2 a) : × b) : × Quy tắc: Qua ?4 thấy muốn chia phân Muốn chiasố phân số số hay nguyên chohay Câu a: số 2.4 phân sốnguyên ta thực cho hiệnmột nh phân =... Số nghịch đảo: Phép chia phân số: Quy tắc: dhay a c chiaamộtdphânasố Muốn : = ⋅ = d nguyên b.cphân b ccho b số số, tac nhân số bị chia với số d d a nghịch a : =đảo a ⋅ của =số chia( c ≠ 0) a dc
 • 13
 • 39
 • 0

Bài giảng Số học 6 chương 3 bài 12: Phép chia phân số

Bài giảng Số học 6 chương 3 bài 12: Phép chia phân số
... −7 3 −7 2/ Phép chia phân số: * Thực phép tớnh: 6: 6 Đ ápán:- 6: = : = = − 10 5 ??Qua Phát 2biểu chia chia một phânphân số hay số nguyên cho VDquy trên,tắc muốn số hay số nguyên cho phân số? số. .. nào? phân PHÉP CHIA PHÂN SỐ 1/ Số nghịch đảo: Định nghĩa: Hai số nghịch đảo tích chúng 2/ Phép chia phân số: Quy tắc: Muốn chia phân số hay số nguyên cho phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch... Hai số nghịch đảo tích chúng 3 7 3 =1 VD: hai số nghịch đảo vì: −7 3 −7 2/ Phép chia phân số: Quy tắc: Muốn chia phân số hay số nguyên cho phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch đảo số chia
 • 16
 • 92
 • 0
1 2 3 4 .. >