Tổng hợp tài liệu :

giao trinh vat ly thong ke va nhiet dong luc hoc tap 1

GIÁO TRÌNH NGUYÊN THỐNG KINH tế

GIÁO TRÌNH NGUYÊN lý THỐNG kê KINH tế
Trong thực tế sản xuất kinh doanh, cũng như trong đời sống kinh tế xã hội chúng ta thường sử dụng thuật ngữ ”thống kê” như thống lại các công việc đã làm trong ngày, các số liệu đã có, các khoản thu, chi... Vậy thống học là gì? Trước khi xét đến khái niệm thống học, chúng ta quan sát các ví dụ sau:Ví dụ 1: Kết quả chính thức điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam 2002 kết quả sơ bộ khảo sát mức sống hộ gia đình Việt Nam năm 2004 của Tổng cục Thống về tỷ lệ hộ nghèo cho năm 2002 2004 theo chuẩn nghèo được Thủ tướng Chính phủ ban hành áp dụng cho giai đoạn 2006 - 2010 (200 nghìn đồng/người/tháng cho khu vực nông thôn, 260 nghìn đồng/người/tháng cho khu vực thành thị) như sau: . Kinh tế lượng, Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn biên soạn giáo trình " ;Nguyên thống kinh tế . Giáo trình đượ c biên soạn theo chương trình. – Giáo trình Nguyên Lỹ Thống ………………………… 2 - TS. Nguyễn Hữu Ngoan cùng viết chương V. Chúng tôi hy vọng cuốn giáo trình " ;Nguyên thống kinh
 • 118
 • 3,274
 • 27

Tài liệu Giáo trình vật hạt nhân ứng dụng NXB Đại học quốc gia Hà Nội doc

Tài liệu Giáo trình vật lý hạt nhân và ứng dụng NXB Đại học quốc gia Hà Nội doc
. đầu Vật hạt nhân ứng dụng là một trong các giáo trình bắt buộc thuộc khung chương trình đào tạo Cử nhân khoa học vật lý, chuyên ngành Vật hạt nhân và. phân tích hạt nhân, Cơ sở điện hạt nhân, Máy gia tốc. Do vậy giáo trình Vật hạt nhân ứng dụng này chỉ bao gồm những nội dung sau đây: Chương 1- Trình
 • 102
 • 731
 • 8

Giáo trình xử thống nông nghiệp

Giáo trình xử lý thống kê nông nghiệp
. TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI PGS. TS. Nguyễn Hải Thanh −−−− ThS. ðỗ ðức Lực XỬ DỮ LIỆU THỐNG NÔNG NGHIỆP với phần. Phần 1 Xử dữ liệu thống nông nghiệp trong Excel Phần mềm Excel cho phép phân tích dữ liệu nói chung, dữ liệu sinh học nông nghiệp nói
 • 30
 • 990
 • 0

bài thuyết trình bài giải giáo trình nguyên thống

bài thuyết trình bài giải giáo trình nguyên lý thống kê
. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN BÀI GIẢI GIÁO TRÌNH NGUYÊN THỐNG NHÓM THỰC HIỆN: NHÓM 3 GVHD: Th.S Nguyễn Thị Ngọc Bích     . % hoàn thành kế hoạch của công ty sẽ là bao nhiêu? BÀI 1/114 : Có tài liệu về tình hình hoạt động của các cửa hàng thuộc một công ty như sau: GIẢI a) Số tương đối nhiệm vụ kế hoạch năm 2002: t nkA. cho cả năm 2007 Giải Năng suất lao động trung bình của doanh nghiệp: a) 6 tháng đầu năm: == b) 6 tháng cuối năm === 37,786 tấn/người c) Cả năm 2007 == = 35,0065tấn/người  ( Bài 6/116:NN60HI./012OD+D>?*+ B6K P4?
 • 39
 • 569
 • 0

Giáo trình nguyên thống dân số trung cấp y tế

Giáo trình nguyên lý thống kê  dân số trung cấp y tế
. quản 3. M ột số k hái ni ệm th ư ờng dùng trong thống 3.1. Quy lu ật số lớn Quy lu ật số lớn là phạm trù của thuyết xác suất, ý nghĩa của quy luật n y là t ổng hợp sự quan sát số lớn. Th ống tập trung: C án b ộ thống của Ủ y ban Nhân dân xã ho ặc Chi c ục Th ống c ấp huy ện cung cấp trong Niên giám thống hoặc công bố s ố liệu chính thức (có tính pháp duy nhất). xem xét là dân số, tài nguyên thiên nhiên, tài chính, của cải hàng hóa. . . đư ợc minh họa bằng các số liệu thống k ê. Hư ớng phát tri ển n y của th ống được gọi là thống mô tả. Giáo sư trường
 • 53
 • 504
 • 0

Giáo trình: Vật thống Nhiệt động học docx

Giáo trình: Vật lý thống kê và Nhiệt động học docx
. nhiệt động lực học phải được xem như là hệ quả của môn cơ học thống kê, được trình bày như một môn vật thuyết thực sự, có nghóa là phát xuất từ các tiên đề, cũng tương tự như môn cơ học. từ giáo trình vật thống đã giảng cho các lớp sinh viên năm thứ tư khoa Vật lý, trường ĐHSP TP.HCM từ một vài năm qua. Tuy được soạn theo tinh thần của chương trình hiện hành tại khoa Vật. I.B Phương pháp thống cho hệ vó mô I.B.1 Hàm phân bố thống Trước khi đưa vào đònh nghóa hàm phân bố thống kê, ta nhắc lại ngắn gọn vài khái niệm cơ bản trong thuyết xác suất:
 • 163
 • 2,699
 • 31

Vật thống nhiệt động lực pot

Vật lý thống kê và nhiệt động lực pot
. trình vật thống đã giảng cho các lớp sinh viên năm thứ tư khoa Vật lý, trường ĐHSP TP.HCM từ một vài năm qua. Tuy được soạn theo tinh thần của chương trình hiện hành tại khoa Vật lý, trường. I.B Phương pháp thống cho hệ vó mô I.B.1 Hàm phân bố thống Trước khi đưa vào đònh nghóa hàm phân bố thống kê, ta nhắc lại ngắn gọn vài khái niệm cơ bản trong thuyết xác suất:. in đến tay bạn đọc. TÁC GIẢ Chương I MÔ TẢ THỐNG HỆ VĨ MÔ IA Những trạng thái vi mô khả dó IB Phương pháp thống cho hệ vó mô IC Tập hợp thống kê. Nguyên
 • 163
 • 596
 • 2

GIÁO TRÌNH: VẬT KIM LOẠI HỢP KIM docx

GIÁO TRÌNH: VẬT LÝ KIM LOẠI VÀ HỢP KIM docx
. GIÁO TRÌNH: VẬT KIM LOẠI HỢP KIM ……… , tháng … năm ……. MÅÍ ÂÁƯU Trong lëch sỉí phạt triãøn ca. âäü ca âiãûn tråí. a ) Kim loải b ) Phi kim loải Ta cọ thãø gii thêch cạc âàûc âiãøm ca kim loải dỉûa vo l thuút cäø âiãøn vãư cáúu tảo ngun tỉí . Kim loải cọ ạnh kim l do khi cọ ạnh sạng. phán loải kim loải, âáy l mäüt trong nhỉỵng nhỉỵng phỉång phạp thỉåìng sỉí dủng nháút . a- Theo khäúi lỉåüüng riãng: kim loải âỉåüc chia lm hai nhọm : kim loải nhẻ v kim loải nàûng 2 Kim loải
 • 196
 • 322
 • 2

Giáo trình Vậtthống & Nhiệt động lực ppt

Giáo trình Vật lí thống kê & Nhiệt động lực ppt
. TẢ THỐNG HỆ VĨ MÔ IA Những trạng thái vi mô khả dó IB Phương pháp thống cho hệ vó mô IC Tập hợp thống kê. Nguyên ergodic ID Entropi thống trong thuyết thông tin Vật thống. 22 2 qm 2 1 m 2 p UTH ω+=+= , m p p H q = ∂ ∂ = & , qm q H p 2 ω−= ∂ ∂ −= & , q m p q 2 ω−== & && . Ta có phương trình vi phân theo q: 0qq 2 =ω+ && . )tsin(qq 0 ϕ+ω=⇒ , với q 0 ,. đó, phương pháp thống sẽ được giới thiệu để đưa ra đònh nghóa của hàm phân bố thống kê. Trong các phần tiếp theo, nguyên ergodic được trình bày khái niệm entropi thống được đưa ra
 • 163
 • 956
 • 5

Giáo án vật lớp 10 chương trình cơ bản - Tiết 55-56 : CÁC NGUYÊN LÍ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC ( Tiết 1) docx

Giáo án vật lý lớp 10 chương trình cơ bản - Tiết 55-56 : CÁC NGUYÊN LÍ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC ( Tiết 1) docx
. Giáo án vật lớp 10 chương trình cơ bản - Tiết 5 5-5 6 : CÁC NGUYÊN LÍ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC ( Tiết 1 ) I. Mục tiêu. 1.Về kiến thức: Phát biểu viết được hệ thức của nguyên I nhiệt. NĐLH. - Tìm ví dụ thực tế thảo luận về những ví dụ do cả lớp nêu ra. - Hs dự đoán cách việt biểu thức của nguyên lí I NĐLH I. Nguyên I nhiệt động lực học (NĐLH) 1 biểu thức do các bạn viết trong các trường hợp. * Quy ước về dấu của nhiệt lượng công: Q > 0: Vật nhận nhiệt lượng; Q < 0: Vật truyền nhiệt lượng; A > 0: Vật nhận công;
 • 6
 • 1,403
 • 24

Giáo trình nguyên thống pdf

Giáo trình nguyên lý thống kê pdf
. THNG 1. Sai s trong quá trình chun b điu tra thng 2. Sai s trong quá trình t chc điu tra 3. Sai s liên quan đn quá trình x thông tin 6 LI NÓI U Thng là. hi. Nguyên thng kinh t, thuyt thng theo hng ng dng trong lnh vc kinh t qun tr kinh doanh, là công c không th thiu đc trong hot đng nghiên cu qun lý. Nguyên. tp môn nguyên thng kinh t, va phù hp vi chng trình đào to theo tín ch, va nht quán vi các môn hc đnh lng trong chng trình đào t o bc đi hc là cn thit. Giáo trình
 • 135
 • 664
 • 16

Giáo trình nguyên thống - Bài 1 potx

Giáo trình nguyên lý thống kê - Bài 1 potx
. GIÁO TRÌNH NGUYÊN THỐNG Bài 1: Giới thiệu về thống học Bài 1: Giới thiệu về thống học v1.0 1 0 Nội dung Mục tiêu Thống học là. Bài 1: Giới thiệu về thống học v1.0 3 1. 1. Một số vấn đề chung về thống học 1. 1 .1. Thống học vai trò của thông tin thống trong đời sống xã hội Thống đã ra đời từ rất lâu. Tổng thể Tiêu thức Biểu hiệnChỉ tiêu Bài 1: Giới thiệu về thống học 10 v1.0 1. 2.3.3. Hệ thống chỉ tiêu thống  Khái niệm: Hệ thống chỉ tiêu thống là một tập hợp nhiều chỉ tiêu nhằm
 • 15
 • 547
 • 7

Giáo trình nguyên thống - Bài 2 pptx

Giáo trình nguyên lý thống kê - Bài 2 pptx
. GIÁO TRÌNH NGUYÊN THỐNG Bài 2: Quá trình nghiên cứu thống Bài 2: Quá trình nghiên cứu thống v1.0 15 0 Nội dung Mục tiêu  Điều tra thống kê. . đồ thị thống kê. 2. 2.3. Bảng thống đồ thị thống 2. 2.3.1. Bảng thống  Khái niệm: Bảng thống là hình thức biểu hiện các tài liệu thống một cách có hệ thống, hợp rõ. quá trình phân tích dự đoán thống kê. 2. 2. Tổng hợp thống 2. 2.1. Khái niệm chung về tổng hợp thống 2. 2.1.1. Khái niệm Tổng hợp thống là tiến hành tập trung chỉnh hệ thống
 • 27
 • 352
 • 4

Giáo trình nguyên thống - Bài 3 doc

Giáo trình nguyên lý thống kê - Bài 3 doc
. GIÁO TRÌNH NGUYÊN THỐNG Bài 3: Nghiên cứu thống các mức độ của hiện tượng kinh tế xã hội Bài 3: Nghiên cứu thống các mức độ của. hiện tượng. Bài 3: Nghiên cứu thống các mức độ của hiện tượng kinh tế – xã hội v1.0 43 3. 1. Số tuyệt đối số tương đối trong thống 3. 1.1. Số tuyệt đối trong thống 3. 1.1.1. Khái. Q 1 , Q 2 Q 3 . Kết quả như sau: 5 15 16 20 21 25 26 27 30 30 31 32 32 34 35 38 38 41 43 66 Nhóm thứ nhất Nhóm thứ hai Nhóm thứ ba Nhóm thứ tư Tứ phân vị thứ nhất: 1 21 25 Q 23, 0 2  (giờ)
 • 30
 • 577
 • 3

Giáo trình nguyên thống - Bài 4 pot

Giáo trình nguyên lý thống kê - Bài 4 pot
. 7,0 42 ,0 36,0 49 ,00 4 5 8,2 41 ,0 25,0 67, 24 5 5 8,9 44 ,5 25,0 79,21 6 5 9,8 49 ,0 25,0 96, 04 7 6 6,6 39,6 36,0 43 ,56 8 6 9,5 57,0 36,0 90,25 9 2 16,9 33,8 4, 0 285,61 10 7 7,0 49 ,0 49 ,0 49 ,00. 2 i (x - x) ˆ 2 ix (y -y ) 1 5 8,5 9 ,42 0,075 0, 846 2 4 10,3 11 ,45 1,621 1,323 3 6 7,0 7,39 0,529 0,152 4 5 8,2 9 ,42 0,075 1 ,48 8 5 5 8,9 9 ,42 0,075 0,270 6 5 9,8 9 ,42 0,075 0, 144 7 6. GIÁO TRÌNH NGUYÊN THỐNG Bài 4: Phân tích hồi quy tương quan Bài 4: Phân tích hồi quy tương quan v1.0 69
 • 21
 • 344
 • 4

Giáo trình nguyên thống - Bài 5 ppt

Giáo trình nguyên lý thống kê - Bài 5 ppt
. 78,44 53 ,39 72,92 68, 25 III 671 1.407 2.603 1.337 2.279 3.221 50 ,19 61,74 80,81 64, 25 IV 2.410 2.749 4. 958 1 .57 2 2 .51 5 3. 457 153 ,26 109,32 143,44 1 35, 34 ∑ 5. 584 7 .58 3 12.768 4.877 8.6 45 12.413. 10,0 1 2004 12 ,5 2 25, 0 4 20 05 15, 4 3 46,2 9 2006 17,6 4 70,4 16 2007 20,2 5 101,0 25 2008 22,9 6 137,4 36 Cộng 98,6 21 390,0 91 Trung bình 16,43 3 ,50 65, 0 15, 17 Bài 5: Phân tích dãy. 4. 958 12 59 .496 144 Cộng 25. 9 35 78 202. 256 650 Từ đó, các tham số của hàm xu thế được xác định như sau: 1 2 2 t 202 256 78 259 35 ty ty 12 12 12 a 650 78 12 12         = 2 35. 514
 • 25
 • 267
 • 3

Giáo trình nguyên thống - Bài 6 docx

Giáo trình nguyên lý thống kê - Bài 6 docx
. GIÁO TRÌNH NGUYÊN THỐNG Bài 6: Chỉ số Bài 6: Chỉ s ố v1.0 113 0 Nội dung Mục tiêu  Các. 237.000 210.000 237.000 210.000  Biến động tương đối: 1, 361 4 = 1,2 063 1,12 86 1 36, 14% = 120 ,63 % 112, 86% (+ 36, 14%) (+20 ,63 %) (+12, 86% ) Biến động tuyệt đối: 285.900 – 210.000 = (285.900. Bài 6: Chỉ s ố 1 26 v1.0 6. 4. Hệ thống chỉ số 6. 4.1. Một số khái niệm chung về hệ thống chỉ số 6. 4.1.1. Khái niệm cấu thành của hệ thống chỉ số  Khái niệm: Hệ thống chỉ số là một đẳng
 • 27
 • 277
 • 3

giao trinh vat ly thong ke va nhiet dong luc hoc tap 1

giao trinh vat ly thong ke va nhiet dong luc hoc tap 1
... thứcnhiệt động 11 2 4 .11 Nguyên lí thứ ba nhiệt động lực học(định lí Nernst - Planck) 11 4 4 .12 Nhiệt độ tuyệt đối â m 11 5 4 .13 Điều kiện cản hệ nhiệt động 11 9 4 .14 Các bất đẳng... 15 8 Chương VI MỘT số ỨNG DỤNG KHÁCCỦA NHIỆTĐỘNG Lực HỌC 17 1 6 .1 Chuyển pha 17 1 6.2 Khí thực van der VVaals 18 2 6.3 Hiện tượng từ 18 6 6.4 Động... 14 9 5 .12 Các dung dịch chất điện li m ạnh 15 0 5 .13 Cân hóa học 15 2 5 .14 Nhiệt động lực học pin điện hoá 15 5 5 .15 ứng dụng nguyên lí thứ ba nhiệtđộng lực học 15 7
 • 10
 • 33
 • 0
1 2 3 4 .. >