Tổng hợp tài liệu :

De cuong on thi mon vat li ly thuyet

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN VI XỬ

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN VI XỬ LÝ
de thi trac nghiem mon vi xu ly . tạo xung chọn chip (CS), xác định vùng địa chỉ bộ nhớ hay ngoại vi trong hệ vi xử d. Cả ba câu a, b, c đều đúng. 235. Vi điều khiển 8051 có các port xu t. nghiệp Đề cương ôn thi môn Vi xử hệ Cao đẳng & Đại học. 14 211. Nếu dùng một thi t bị ngoại vi có dung lượng là8 KB thì cần phải truy xu t bao nhiêu
 • 65
 • 589
 • 1

de cuong on thi lai vat li 7

de cuong on thi lai vat li 7
. tập Vật 7 Năm học: 20 07 – 2008 I. Thuyết: 1) Có thể làm vật nhiễm điện bằng cách nào? Vật nhiễm điện có khả năng gì? Vật nhận thêm electron thì nhiễm điện gì? Vật mất bớt electron thì nhiễm. có đặc điểm gì đối với mạch nối tiếp và mạch song song? Trả lời: - Đối với mạch nối tiếp thì: I 1 =I 2 = I : U = U 1 + U 2 - Đối với mạch song song: I = I 1 + I 2 ; U =U 1 + U 2 1 II. Bài. ngân………… Dòng điện trong kim loại là dòng các electron tự do dòch chuyển có hướng 4)Nêu qui ước chiều dòng điện? Trả lời: Chiều dòng điện là chiều từ cực dương qua dây dẫn tới các thi t bò điện và
 • 2
 • 404
 • 1

Đề cương ôn thi môn: Quản chiến lược ppt

Đề cương ôn thi môn: Quản lí chiến lược ppt
. ĐỂ CƯƠNG ÔN THI MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC PHẦN 1. TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC VÀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 1. Chiến lược là gì? 2. Quản trị chiến lược là gì? 3. Mô hình quản trị chiến lược 3.1 Mô. (mô hình quản trị chiến lược cơ bản) 3.2 Mô hình quản trị chiến lược toàn diện 4. Các cấp quản trị chiến lược 3.1 Chiến lược cấp công ty 3.2 Chiến lược cấp cơ sở kinh doanh 3.3 Chiến lược cấp. VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC 1. Chiến lược cấp công ty 1.1 Các chiến lược tăng trưởng tập trung 1.1.1 Chiến lược thâm nhập thị trường 1.1.2 Chiến lược phát triển thị trường 1.1.3 Chiến lược phát triển
 • 8
 • 823
 • 1

Đề cương ôn tập môn vật 6 kì 1

Đề cương ôn tập môn vật lí 6 kì 1
. L i – TP Vinh – Ngh An 3.T i sao kéo cắt giấy,cắt tóc có tay cầm ngắn hơn lư i kéo?T i sao kéo cắt kim lo i có tay cầm d i hơn lư i kéo? 4.Hãy chọn những đơn vị thích hợp trong khung để i n. thức liên hệ giữa trọng lượng và kh i lượng của cùng một vật? 13.Kh i lượng riêng là gì?kí hiệu ?Viết công thức tính kh i lượng riêng của theo kh i lượng và thể tích? 14.Trọng lượng riêng là. …….N 7.Một xe t i có kh i lượng 3,5 tấn sẽ có trọng lượng là bao nhiêu Niutơn. 8. Tính kh i lượng của một kh i đá. Biết kh i đá đó có thể tích là 0,7m 3 và kh i lượng riêng của đá là 260 0kg/m 3 . 9.Hãy
 • 3
 • 2,677
 • 6

Đề cương ôn tập môn vật 6 kì 1

Đề cương ôn tập môn vật lí 6 kì 1
. Nguyễn Thị Nam Anh – Trường THCS Lê Lơ i – TP Vinh – Nghệ An CÂU HO I, BA I TẬP ÔN TẬP THI HỌC KI 1 VẬT LY 6 A.L ý thuyết: : 1.Hãy nêu tên dụng cụ dùng để đo:độ d i? -Gi i hạn đo. là gì?kí hiệu trọng lượng? Viết công thức liên hệ giữa trọng lượng và kh i lượng của cùng một vật? 13.Kh i lượng riêng là gì?kí hiệu ?Viết công thức tính kh i lượng riêng của theo kh i lượng và. cầm ngắn hơn lư i kéo?T i sao kéo cắt kim lo i có tay cầm d i hơn lư i kéo? 4.Hãy chọn những đơn vị thích hợp trong khung để i n vào chỗ trống của các câu sau: a.Kh i lượng riêng của nhôm là
 • 3
 • 3,987
 • 29

Đề cương ôn tập môn vật học kì II 77

Đề cương ôn tập môn vật lí học kì II 77
. Apr. 18 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN VẬT LỚP 7.7 Đề cương ôn tập môn Vật học kì II A- thuyết và bài tập 1. thuyết: Học trong sách giáo khoa 2. Bài tập: Làm hết bài tập trong sách giáo. tác dụng phát sáng 1 Apr. 18 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN VẬT LỚP 7.7 - Tác dụng từ: khi dòng điện chạy qua thanh nam châm điện gắn ở cần cầu điện làm cho nó hút các vật bằng sắt thép thì ta nói dòng. trường hợp: 3 Apr. 18 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN VẬT LỚP 7.7 a. K1 đóng, K2 mở thi Đ 2 và Đ 3 sáng b. K 1 và K 2 cùng đóng thì cả a đèn cùng sáng c. K 1 và K 2 cùng đóng thì không đèn nào sáng 12.
 • 7
 • 710
 • 13

đề cương ôn tập môn vật 7 học kì II

đề cương ôn tập môn vật lí 7 học kì II
. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN VẬT 7 HỌC KÌ II NĂM HỌC 2012 - 2013 I/ thuyết: Phần 2: Điện học: 1. Cách làm nhiễm điện cho một vật ? Vật nhiễm điện có tính chất gì. Ampekế, Vônkế. 7. Giải thích được ý nghĩa số Vôn ghi trên đồ dùng điện. 8. Vẽ được sơ đồ mạch điện mắc nối tiếp hai đèn có Ampekế và Vônkế. Tính toán với mạch điện nối tiếp. II/ Bài tập: A/ Xem. mạch điện nối tiếp. II/ Bài tập: A/ Xem lại tất cả các bài tập đã làm trong sách giáo khoa, sách bài tập trong phạm vi ôn tập. B/ Bài tập làm thêm: Bài 1: Đổi đơn vị cho các giá trị sau: a) 0,05
 • 1
 • 3,311
 • 41

Đề cương ôn tập môn bảo hiểm thuyết và bài tập

Đề cương ôn tập môn bảo hiểm lý thuyết và bài tập
. người bảo hiểm, trước khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, người tham gia bảo hiểm có thể mua bảo hiểm bổ sung cho phần giá trị chưa được bảo hiểm này. Trong một số nghiệp vụ bảo hiểm, nếu việc bảo hiểm. sản phẩm bảo hiểm nhằm đáp ứng các nhu cầu bảo hiểm đa dạng của xã hội. Rõ ràng không phải tất cả các rủi ro có thể được bảo hiểm đều phải được xếp vào phạm vi bảo hiểm. Phạm vi bảo hiểm rộng. chẳng hạn bảo hiểm trên giá trị có do là lỗi vô ý của bên mua bảo hiểm thì theo doanh nghiệp bảo hiểm phải hoàn lại cho bên mua bảo hiểm số phí bảo hiểm đã đóng tương ứng với số tiền bảo hiểm vượt
 • 31
 • 985
 • 4

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN VẬT 9 KỲ II CHUẨN KHÔNG CẦN CHỈNH

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN VẬT LÍ 9 KỲ II CHUẨN KHÔNG CẦN CHỈNH
. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II MÔN VẬT 9 I. THUYẾT: Câu 1: Nêu điều kiện để dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn. những vật ở gần, không nhìn rõ những vật ở xa. + Điểm cực viễn gần mắt hơn bình thường. - Mắt lão. +Mắt lão là mắt của người già. Mắt lão nhìn rõ những vật ở xa, nhưng không nhìn rõ những vật ở. một vật tạo bởi thấu kính phân kì ? Cách dựng ảnh của một vật qua thấu kính phân kì ? Trả lời: * Ảnh của một vật qua thấu kính phân kỳ: - Vật sáng đặt ở mọi vị trí trước thấu kính phân kì luôn
 • 4
 • 187
 • 1

Đề cương ôn tập môn vật 10 CB – HKI – 2015 – 2016

Đề cương ôn tập môn vật lí 10 CB – HKI – 2015 – 2016
... : 13 Đề cương ôn tập môn Vật 10 CB – HKI – 2015 – 2016 a Gia tốc vật b Vận tốc vật đỉnh dốc c Thời gian vật trượt lên dốc dừng lại ĐS: a a = -2m/s2 b Vật không lên đỉnh dốc c s 12 Một vật chuyển... nhiêu? ĐS : 7,5 cm Phải treo vật có khối lượng vào lò xo có độ cứng k = 100 N/m để dãn 10 cm? Cho g = 10 m/s2 ĐS : kg 11 Đề cương ôn tập môn Vật 10 CB – HKI – 2015 – 2016 Một lò xo có chiều dài... = 10m/s2 Tính : a Gia tốc vật b Vận tốc vật chân mặt phẳng nghiêng c Thời gian vật chuyển động xuống mặt phẳng nghiêng d Vận tốc vật độ cao m 12 Đề cương ôn tập môn Vật 10 CB – HKI – 2015 –
 • 16
 • 1,638
 • 2

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN VẬT LIỆU XÂY DỰNG - ĐẠI HỌC BK ĐÀ NẴNG

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN VẬT LIỆU XÂY DỰNG - ĐẠI HỌC BK ĐÀ NẴNG
đề cương ôn tập vật liệu xây dựng×đề thi vật liệu xây dựng bách khoa đà nẵng×đề thi vật liệu xây dựng×đáp án đề thi vật liệu xây dựng×đề thi vật liệu xây dựng có lời giải×đề thi vật liệu xây dựng đhxd× ... cốt liệu lớn (đá sỏi) có ahưởng đến tính công tác hỗn hợp Bêtông Cát mịn độ rỗng Bêtông lớn , Bêtông nhẹ có độ dẻo Hình dáng đăc trưng bề mạt cốt liệu tác động đến tính công tác Nếu cốt liệu. .. độ thuộc bê tông -Cốt liệu đặc: +Rcl>>Rb:cường độ cốt liệu ảnh hưởng đến cường độ thuộc bê tông +Rcl≈Rb:cốt liệu ảnh hưởng lớn đến R thuộc bê tông ,cốt liệu rỗng cường độ thuộc không ảnh hưởng... tính công tác thuộc hỗn hợp bê tông ? a/ Khái niệm phân loại : tính công tác bê tông biểu thi khả lấp đầy khuôn đảm bảo độ đồng điều kiện đầm nén xác định Phân loại : để đánh giá tính công tác
 • 58
 • 630
 • 22

DE CUONG ON TAP MON VAT LI 12 HK2

DE CUONG ON TAP MON VAT LI 12 HK2
tài liệu trắc nghiệm 12 học kì 2 ôn tập ... proton 143 notron kí hiệu nhân 327 235 92 143 A 92 U B 92 U C 235 U D 92 U Câu 12: Số nơtron prôtôn hạt nhân nguyên tử 209 83 Bi : A 209 83 B 83 209 C 126 83 Học, học nữa, học mãi! D 83 126 13... 714 13,9992u : A 0, 1128 u B 0,0 1128 u C 1 ,128 u D 11,28u Học, học nữa, học mãi! 16 Tổ Vật – Công Nghệ ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN VẬT LỚP 12 32 Câu 60: Tính độ hụt khối nuclon li n kết tạo thành hạt... lượng hạt nhân đơteri 21 D 2,0136u Năng lượng li n kết hạt nhân 21 D là: A 2,24 MeV B 4,48 MeV C 1 ,12 MeV D 3,06 MeV 17 Câu 57: Tính độ hụt khối nuclon li n kết tạo thành hạt nhân O8 Biết khối lượng
 • 17
 • 379
 • 1

de cuong on tap mon vat li 7 moi nhat de cuong on tap mon vat li 7 moi nhat

de cuong on tap mon vat li 7 moi nhat de cuong on tap mon vat li 7 moi nhat
... tác dụng biến đổi chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ hội tụ vào điểm ngược lại, biến đổi chùm tia tới phân kỳ thích hợp thành chùm tia phản xạ song song - Ứng dụng gương cầu lõm sống:... Cách vẽ - Chùm sáng song song - Chùm sáng hội tụ - Chùm sáng phân kì Câu 6: - Tia phản xạ nằm mặt phẳng chứa tia tới đường pháp tuyến gương điểm tới - Góc phản xạ góc tới Câu 7: - Ảnh ảo tạo gương... gọi tia sáng Câu 5: - Chùm sáng gồm nhiều tia sáng hợp thành Có loại chùm sáng: - Chùm sáng song song: Gồm tia sáng khơng giao đường truyền chúng - Chùm sáng hội tụ: Gồm tia sáng giao đường truyền
 • 9
 • 100
 • 0

Đề cương ôn tập môn Vật THCS (HK 1 2016-2017)

Đề cương ôn tập môn Vật lí THCS (HK 1 2016-2017)
... 10.2000.8=160000J Câu Vì bong bóng bay bay lên cao? - Vì bong bóng bơm căng loại khí nhẹ thường khí Hê -li nên trọng lượng bóng nhỏ lực đẩy Ác-si-mét khơng khí tác dụng lên bóng nên bóng đẩy lên cao Câu
 • 13
 • 110
 • 0

Đề cương ôn thi môn vật lớp 9 học kỳ 2

Đề cương ôn thi môn vật lý lớp 9 học kỳ 2
... c/Ảnh vật tạo thấu kính hội tụ - Vật đặt ngồi khoảng tiêu cự cho : ảnh thật, ngược chiều với vật ( d > f ) - Vật đặt khoảng tiêu cự cho : ảnh ảo, chiều với vật, lớn vật ( d < f ) - Khi vật xa... phương tia tới c/ Ảnh vật tạo thấu kính phân kì - Vật đặt vị trí trước thấu kính phân kì cho : ảnh ảo, chiều, nhỏ vật nằm khoảng tiêu cự - Khi vật đặt xa thấu kính, ảnh ảo vật có vị trí cách thấu... thấu kính phân kì a/ Thấu kính hội tụ: + Vật đặt ngồi khoảng tiêu cự  ảnh thật, ngược chiều với vật + Vật đặt khoảng tiêu cự  ảnh ảo, lớn vật chiều với vật b/ Thấu kính phân kì: + Ở vị trí trước
 • 6
 • 60
 • 0

De cuong on thi mon vat li ly thuyet

De cuong on thi mon vat li ly thuyet
...IV Tài li u tham khảo Phạm Quí Tư Đỗ Đình Thanh, Cơ học lượng tử, ĐHSP HN1, 1995 Vũ Thanh Khiết, Nhiệt
 • 2
 • 42
 • 0
1 2 3 4 .. >