Tổng hợp tài liệu :

ảnh hưởng của đạo Phật tới kiến trúc chùa Phạ Kẹo (Phật Ngọc) ở Thái Lan

Ảnh hưởng của lạm phát đối với tăng trưởng kinh tế trong công cuộc đổi mới kinh tế của Việt Nam. Một số giải pháp kiểm soát lạm phát để đảm bảo tăng trưởng trong thời gian sắp tới.DOC

Ảnh hưởng của lạm phát đối với tăng trưởng kinh tế trong công cuộc đổi mới kinh tế của Việt Nam. Một số giải pháp kiểm soát lạm phát để đảm bảo tăng trưởng trong thời gian sắp tới.DOC
Ảnh hưởng của lạm phát đối với tăng trưởng kinh tế trong công cuộc đổi mới kinh tế của Việt Nam. Một số giải pháp kiểm soát lạm phát để đảm bảo tăng trưởng trong thời gian sắp tới . phát đối với tăng trởng kinh tế trong công cuộc đổi mới kinh tế của Việt Nam. Một số giải pháp kiểm soát lạm phát để đảm bảo tăng trởng trong thời gian sắp. chung về lạm phát. Các quan điểm về lạm phát 2. Các nguyên nhân của lạm phát3 . ảnh hởng của lạm phát đối với tăng trởng kinh tế Phần 2: Lạm phát với tăng
 • 31
 • 1,075
 • 16

Thử nghiệm xây dựng mô hình kinh tế lượng để phân tích những tác động, ảnh hưởng của nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và tỉ lệ thất nghiệp thành thị U, tỷ lệ lạm phát.doc

Thử nghiệm xây dựng mô hình kinh tế lượng để phân tích những tác động, ảnh hưởng của nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và tỉ lệ thất nghiệp thành thị U, tỷ lệ lạm phát.doc
Thử nghiệm xây dựng mô hình kinh tế lượng để phân tích những tác động, ảnh hưởng của nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và tỉ lệ thất nghiệp thành thị U, tỷ lệ lạm phát . Kinh Tế LượngGVHD: Th.S Trần Anh ViệtĐề tà i Thử nghiệm xây dựng mô hình kinh tế lượng để phân tích những tác động, ảnh hưởng của nguồn vốn đầu tư trực. việc đầu tư vào Việt Nam của các nhà đầu tư nước ngoài. Thực tế cho thấy, từ khi nước ta mở cửa hội nhập, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trở thành một nguồn
 • 25
 • 6,164
 • 51

ảnh hưởng của lạm phát tới đời sống sinh viên hiện nay.

ảnh hưởng của lạm phát tới đời sống sinh viên hiện nay.
Luận văn : ảnh hưởng của lạm phát tới đời sống sinh viên hiện nay. . chung về lạm phát- Phân tích ảnh hưởng của lạm phát tới đời sống của sinh viên hiện nay và tìm hiểu phản ứng của sinh viên đối với vấn đề lạm phát ngày. chọn đề tài: “ ảnh hưởng của lạm phát đối với đời sống sinh viên hiện nay .1.2.2. Mục đích nghiên cứu Lạm phát đã ảnh hưởng tới đời sống của mỗi người
 • 6
 • 6,733
 • 76

Ảnh hưởng của sự phát triển dân số tới sự phát triển kinh tế nước ta

Ảnh hưởng của sự phát triển dân số tới sự phát triển kinh tế nước ta
Báo cáo thực tập: Ảnh hưởng của sự phát triển dân số tới sự phát triển kinh tế nước ta . Nội dung chính : 21/ ả nh h ởng của sự phát triển dân số tới sự phát triển kinh tế n ớc ta : Dân số vừa là lực lợng sản xuất , vừa là lực. quy mô dân số , phân bố dân c hợp lý và nâng cao chất lợng dân số nhằm phát triển bền vững đất nớc .2/ ả nh h ởng của sự phát triển dân số tới các
 • 21
 • 537
 • 0

Ảnh hưởng của sự phát triển dân số tới sự phát triển kinh tế nước

Ảnh hưởng của sự phát triển dân số tới sự phát triển kinh tế nước
Luận văn : Ảnh hưởng của sự phát triển dân số tới sự phát triển kinh tế nước . tảng phát triển, thịnh vợng của Công ty" với định hớng chiến lợc vơn tới tầm cao mới, Trờng Chinh nhận thấy sự phát triển của mình gắn chặt với khách. nhà cung cấp uy tín các thơng hiệu quốc tế trong lĩnh vực công nghệ số& quot; của nền kinh tế tri thức và kỷ nguyên số hoá. Với việc định hớng phơng châm
 • 10
 • 464
 • 0

đạo phậtảnh hưởng của đạo phật đến xã hội và con người Việt Nam

đạo phật và ảnh hưởng của đạo phật đến xã hội và con người Việt Nam
Phật giáo là một tôn giáo, đồng thời là một trờng phái triết học thời cố đại ấn độ. Phật giáo ra đời vào thế kỷ VI TCN trong làn sóng chống lại sự thống trị của tâng lớp tăng lữ Bà - la - Môn và chế độ đẳng cấp hà khắc lúc bấy giờ. Ngời sáng lập ra phật giáo lúc bấy giờ là Thích - Ca - Mâu - Ni.Thích - Ca - Mâu - Ni(Sakyamuni), tên thật là Tất - Đạt - Đa (Siddhartha), họ Cổ - Đàm(Gotama), con vua Tịnh - Phạn, một nớc nhỏ miền bắc ấn Độ xa, nay thuộc đất Nê Pan. Tơng truyền ông sinh vào ngày 8 tháng 4 năm 563 TCN và mất vào năm 483 TCN, thọ 80 tuổi. Nhận thấy nỗi bất công của chế độ đẳng cấp, Buồn khổ vì cái vòng sinh, lão, bệnh, tử của ngời đời, mong muốn đợc giải thoát khỏi cảnh khổ đó, ông đã từ bỏ cuộc sống quý tộc cung đình, để đi tu. Qua nhiều năm tu hành, ông tự thấy là đẵc thấu hiểu đợc căn nguyên nỗi khổ đời và con đờng chân chính dứt bỏ đ-ợc nôĩ khổ đó. Những suy t này đợc thể hiện trong thuyết " Tứ diệu kế" của ông. Thấu hiểu đợc chân lý ấy, ông trở thành phật (Buddha).Sau khi ông mất, những học trò của ông đẵ họp nhiều lần, ghi chép lại và lý giải những điều phật dạy. Những điều ghi chép này đợc gọi là kinh điển của Phật giáo. Căn cứ vào nội dung, kinh điển này đợc chia làm ba bộ phận đợc gọi là Tam Tạng gồm (Kinh tạng, Luật tạng và Luận tạng).Phật giáo đẵ tồn tại hơn hai nghìn năm, gồm nhiều tông phái, lại đợc truyền bá qua nhiều nớc trong những điều kiện lịch sử khác nhau, do đó nhiều giáo lý Phật giáo có sự giải thích khác nhau.Đạo phật đã tồn tại ấn độ cách đây hàng nghìn năm và s truyền bá của đạo phật tới khắp cõi á Đông, trong đó có Việt Nam.Đạo phật thực chất là một triết học, sau này đợc tôn giáo hoá nhng đạo Phật là một tôn giáo phật, một phơng pháp giáo hoá con ngời, một phơng pháp tu d-ớng dạy cho con ngời một triết lý sống, một cuộc sống có đạo lý, có lý tỏng cao cả và đầy lòng vị tha. . đến nay, những đạocủa Phật giáo đã có sự ảnh hởng rất lớn đến đời sống, số phận của con ngời. Tại Việt Nam những ảnh hởng của đạo Phật biểu hiện. hình thái xã hội theo thời gian cũng chuyển biến: Xã hội công xã nguyên thuỷ Xã hội chiếm hữu nô lệ Xã hội phong kiến Xã hội t bản Xã hội chủ nghĩa.
 • 25
 • 377
 • 0

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠO PHẬT ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG XÃ HỘI VIỆT NAM

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠO PHẬT ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG XÃ HỘI VIỆT NAM
Phật giáo là một tôn giáo, đồng thời là một trường phái triết học thời cố đại Ấn độ . 0918.775.368 Chơng III ảnh hởng của đạo phật đối với đời sống xã hội việt nam Phật giáo du nhập vào Việt Nam từ thế kỷ I sau công nguyên kết hợp với phong tục,. đạocủa Phật giáo đã có sự ảnh hởng rất lớn đến đời sống, số phận của con ngời. Tại Việt Nam những ảnh hởng của đạo Phật biểu hiện rõ nét nhất đời
 • 25
 • 466
 • 2

ảnh hưởng của đạo phật đến xã hội và con người Việt Nam

ảnh hưởng của đạo phật đến xã hội và con người Việt Nam
luận văn về ảnh hưởng của đạo phật đến xã hội và con người Việt Nam . II. Một số ảnh hởng của phật giáo đến xã hội và con ngời Việt Nam: 2.1 Phật giáo với xã hội và con ngời Việt Nam xa kia: Đạo phật truyền vào nớc. Phật học của Việt Nam đã nói có phần đúng rằng thời Bắc thuộc Đạo Phật đã thấm vào lòng ngời dân Việt nh nớc thấm vào lòng đất. Dòng Phật giáo có ảnh
 • 30
 • 334
 • 0

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠO PHẬT ĐỐI VỚI XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI VIỆT NAM

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠO PHẬT ĐỐI VỚI XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI VIỆT NAM
Phật giáo du nhập vào Việt Nam từ thế kỷ I sau công nguyên kết hợp với phong tục, tập quán truyền thống dân tộc Việt Nam hình thành nên Phật giáo Việt Nam
 • 28
 • 396
 • 1

ảnh hưởng của đạo phật đối với xây dựng đời sống con người việt nam

ảnh hưởng của đạo phật đối với xây dựng đời sống con người việt nam
. hội của địa ngục, xã hội áp bức bóc lột. 16 Chơng III ảnh hởng của đạo phật đối với xây dựng đời sống con ngời Việt Nam. Phật giáo du nhập vào Việt Nam từ thế kỷ I sau công nguyên kết hợp với phong. cách con ngời Việt Nam, nền văn hoá Việt Nam. Những ảnh hởng tích cực của Phật giáo vẫn đang đợc con ngời Việt Nam phát huy để phục vụ cuộc sống. Song bên cạnh đó, Phật giáo cũng có những ảnh. cuộc sống một cách hữu ích. Hiểu đợc và làm đợc nh thế, con ngời sẽ thấy đạo đức Phật đẹp đẽ và cao thợng biết bao. II. Đạo phật đối với việc phát triển nền văn hoá Việt Nam. Nhìn vào đời sống
 • 22
 • 265
 • 0

Ảnh hưởng của Đạo Phật tới các giá trị đạo đức con người Việt Nam hiện nay

Ảnh hưởng của Đạo Phật tới các giá trị đạo đức con người Việt Nam hiện nay
. Phật giáo, đạo đức Phật giáo và ảnh hưởng củatới các giá trị đạo đức con người Việt Nam hiện nay. - Phạm vi nghiên cứu: Ảnh hưởng của Phật giáo đến các giá trị đạo đức con người Việt Nam. trò, ảnh hưởng của đạo Phật tới nhân cách, đạo đức, lối sống con người Việt Nam hiện nay, chúng tôi chọn đề tài Ảnh hưởng của đạo Phật tới các giá trị đạo đức con người Việt Nam hiện nay . giữa đạo đức Phật giáo với đạo đức truyền thống Việt Nam; vai trò của đạo đức Phật giáo trong việc xây dựng và hoàn thiện đạo đức con người Việt Nam hiện nay. Đề cập đến giá trị đạo đức Phật giáo,
 • 105
 • 877
 • 4

tiểu luận Ảnh hưởng của đạo Phật đối với chính trị và văn hoá triều Lý

tiểu luận Ảnh hưởng của đạo Phật đối với chính trị và văn hoá triều Lý
. này? 2. Ảnh hưởng của đạo Phật đối với chính trị triều Lý: Đạo Phật triều Lý đạt mức phát triển đỉnh cao, cực thịnh. Sự chi phối, ảnh hưởng của đạo Phật rất lớn đến nhiều mặt trong đời sống chính trị. K54- Lịch Sử CHƯƠNG 2: ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠO PHẬT ĐỐI VỚI CHÍNH TRỊ VÀ VĂN HOÁ TRIỀU LÝ 1. Khái quát về triều Lý và tình hình Phật giáo triều Lý: Năm 1005, Lê Hoàn mất, các con của Lê Hoàn huy động. của Phật giáo, sự nâng đỡ của giai cấp cầm quyền, đạo Phật đã có những ảnh hưởng lớn tới chính trị cũng như đời sống văn hoá của vương triều. Thực hiện đề tài Ảnh hưởng của đạo Phật đối với
 • 41
 • 379
 • 0

Triết học Phật Giáo và ảnh hưởng của đạo Phật đối với xây dựng đời sống con người Việt Nam

Triết học Phật Giáo và ảnh hưởng của đạo Phật đối với xây dựng đời sống con người Việt Nam
... OKS CO M ng−êi ViƯt Nam PhËt gi¸o du nhËp vµo ViƯt Nam tõ thÕ kû I sau c«ng nguyªn kÕt hỵp víi phong tơc, tËp qu¸n trun thèng d©n téc ViƯt Nam h×nh thµnh nªn PhËt gi¸o ViƯt Nam Tr¶i qua mét kho¶ng... gian dµi, PhËt gi¸o ë ViƯt Nam kh«ng ngõng ph¸t triĨn, lín m¹nh vµ ®· t¹o nªn mét dÊu Ên s©u ®Ëm viƯc h×nh thµnh ®¹o ®øc, nh©n c¸ch ng−êi ViƯt Nam, nỊn v¨n ho¸ ViƯt Nam Nh÷ng ¶nh h−ëng tÝch cùc... OKS CO M lêi ®−ỵc c¸c c©u hái ®· ®Ỉt ë trªn Nh÷ng quan ®iĨm vỊ nh©n sinh quan PhËt gi¸o a Con ng−êi: Con ng−êi lµ sù kÕt hỵp cđa ngò n( s¾c, thơ, t−ëng, hµnh, thøc) gåm hai u tè chÝnh: u tè sinh
 • 27
 • 359
 • 0

BỐI CẢNH RA đời và NHỮNG GIÁO lí CHỦ yếu của đạo PHẬTẢNH HƯỞNG của đạo PHẬT vào VIỆT NAM

BỐI CẢNH RA đời và NHỮNG GIÁO lí CHỦ yếu của đạo PHẬT và ẢNH HƯỞNG của đạo PHẬT vào VIỆT NAM
... có ảnh hưởng tôn giáo có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống tinh thần người Việt, bên cạnh đạo Nho, đạo Lão đạo Thiên Chúa I PHẦN NỘI DUNG Bối cảnh đời giáo lý chủ yếu đạo Phật 1.1 Bối cảnh đời Vào. .. thức cúng bái tầng lớp thầy cúng(1) Sự ảnh hưởng đạo Phật vào Việt Nam 2.1 Bối cảnh lịch sử truyền bá đạo Phật vào Việt Nam Phật giáo du nhập vào Việt Nam từ sớm, từ đầu Công nguyên với truyện... hai yếu tố Phật giáo chẳng Phật giáo Duy trì phát triển hai yếu tố này, Phật giáo truyền vào Việt Nam nước khác Khi Phật giáo truyền vào Việt Nam vị thiền sư người Việt địa hóa, khiến Phật giáo
 • 15
 • 2,616
 • 13

ANH HUONG CUA DAO PHAT DEN VAN HOA VIET NAM

ANH HUONG CUA DAO PHAT DEN VAN HOA VIET NAM
PHẦN MỞ ĐẦU1.Lý do chọn đề tàiTôn giáo là một nhu cầu của bộ phận văn hóa tinh thần của từng con người, của từng cộng đồng xã hội.Trong đó Phật giáo là một trào lưu triết học tôn giáo với mục đích là cứu con người thoát khỏi nổi khổ. Nó xuất hiện cuối thế kỉ 6 trước Ấn Độ.Nội dung cơ bản của triết học Phật giáo là đề cập đến việc lý giải căn nguyên của nổi khổ và tìm con đường giải thoát con người khỏi nổi khổ triền miên đó. Phật giáo khởi thủy Ấn Độ truyền đi khắp các xứ lân cận.Trước hết sang các nước Trung Á rồi sang Tây Tạng, Trung Hoa, Nhật Bản và các nước miền Nam Châu Á. Việt Nam cũng thuộc trong phạm vi ảnh hưởng ấy. Mỗi khi Phật giáo vào nước nào tùy theo phong tục mỗi nước mà có sự khác nhau. Phật giáo mổi nước có một tinh thần và tính cách khác nhau như lịch sử nước ấy.Phật giáo đến với người Việt Nam từ rất lâu đời, những ảnh hưởng của tư tưởng Phật giáo ăn sâu vào đời sống của đại đa số người dân Việt Nam không chỉ từ trong giai đoạn đầu của lịch sử dân tộc mà còn ngay cả cuộc sống ngày nay. Vì vậy việc tìm hiểu về Phật giáo và những ảnh hưởng của nó đối với đời sống tinh thần của người Việt Nam là hết sức cần thiết. Do đó nhóm em chọn đề tài “Ảnh hưởng của Phật giáo đến văn hóa Việt Nam” để làm tiểu luận cuối kỳ, từ đó giúp nhóm có thêm nhiều kiến thức về Phật giáo và thấy được những điều hay của Đạo Phật.2.Mục tiêu nghiên cứuTrên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin và tu tuởng Hồ Chí Minh về vấn đề tôn giáo, đề tài đi sâu phân tích ảnh huởng của Phật giáo đối với lối sống của nguời Việt Nam nhất là giai đoạn hiện nay, đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy những ảnh huởng tích cực, hạn chế những ảnh huởng tiêu cực của Phật giáo trong quá trình xây dựng lối sống mới. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHẬT GIÁO VIỆT NAM1.1. Phật giáo du nhập vào việt namNgày nay, căn cứ các tài liệu và các lập luận khoa học của nhiều học giả, giới nghiên cứu hầu hết đều đồng ý rằng Đạo Phật đã được truyền vào Việt Nam rất sớm, nhất là từ cuối thế kỷ thứ II đến đầu thế kỷ thứ III Tây Lịch qua hai con đường Hồ Tiêu và Đồng Cỏ.1.1.1.Phật Giáo du nhập qua con đường Hồ TiêuCon đường Hồ Tiêu (Chemi des epices) tức là đường biển, xuất phát từ các hải cảng vùng Nam Ấn rồi qua ngã Srilanka, Indonesia, Việt Nam...lợi dụng được luồng gió thổi định kỳ vào hai lần một năm phù hợp với hai mùa mưa nắng khu vực Đông Nam Á, những thương nhân Ấn đã tới các vùng này để buôn bán bằng những con thuyền buồm. Trong các chuyến đi viễn dương này, các thương nhân thường cung thỉnh một hay hai vị tăng để cầu nguyện cho thủy thủ đoàn và các vị tăng này nhờ đó mà đến truyền bá Đạo Phật vào các dân tộc Đông Nam Á. Giao Châu tiêu biểu bấy giờ là trung tâm Luy Lâu, là nơi tụ điểm nghỉ chân giao lưu của các thương thuyền. Lịch sử chính thức xác nhận năm 240 trước Tây lịch, Mahodacon vua A dục (Asoka) đã đưa Đạo Phật vào Việt Nam . Qua dữ kiện này ta thấy sự hiện diện của Phật Giáo do các tăng sĩ Ấn Độ truyền vào Việt Nam khá lâu trước Tây lịch.1.1.2.Phật Giáo du nhập qua con đường Đồng CỏCon đường Đồng Cỏ (Chemin des Steppes) tức là đường bộ còn gọi là con đường tơ lụa con đường này nối liền Đông Tây, phát xuất từ vùng Đông Bắc Ấn Độ, Assam hoặc phía Trung Á, một nhánh của đường tơ lụa đi từ Châu Âu qua các vùng thảo nguyên và vùng sa mạc Trung Á tới Lạc Dương bằng phương tiện lạc đà. Cũng có thể các thương nhân và tăng sĩ qua vùng Tây Tạng và các triền sông Mekong, sông Hồng, sông Đà mà vào Việt Nam. Cuốn Lịch sử Phật Giáo Việt Nam (Hà Nội, 1988) có nói rõ: Các thương nhân xuất phát từ Trung Ấn có thể dùng tuyến đường bộ ngang qua đèo Ba Chùa và theo sông Kanburi mà xuống Châu Thổ Mênam, bằng tuyến đường hiện nay vẫn nối liền cảng Moulmein với thành phố Raheng, nằm trên một nhánh của con sông Mênam chính tuyến đường này dẫn tới vùng Bassak trung lưu sông Mekong, địa bàn của vương quốc Kambijan. Vương quốc này có thể là do những di dân Ấn Độ thành lập trước công nguyên. Rất có thể các tăng sĩ Ấn Độ vào đầu công nguyên đã theo con đường này mà đến đất Lào, rồi từ đây vượt Trường Sơn sang Thanh Hóa hay Nghệ An.1.2.Phật giáo việt nam phát triển qua các thời đại1.2.1.Phật Giáo Việt Nam từ thế kỷ thứ II đến hết thế kỷ thứ V, thời kỳ du nhập và hình thành Phật Giáo Việt NamKhông bao lâu khi Phật Giáo được truyền vào đất Việt, nhờ sự nổ lực hoạt động truyền giáo của các tăng sĩ Ấn Độ, tại Luy Lâu, thủ phủ của Giao Chỉ lúc bấy giờ đã trở thành một trung tâm Phật Giáo lớn nhất trong vùng. Tại đây, với những sinh hoạt hoằng pháp của ngài Khâu Đà La (người Ấn Độ đến Luy Lâu khoảng năm 168169) đã xuất hiện một mô hình Phật Giáo Việt Nam hóa đầu tiên qua hình tượng Thạch Quang Phật và Man Nương Phật Mẫu (hình tượng Phật Nữ). Một chứng liệu lịch sử quan trọng khẳng định Phật Giáo Việt Nam đã bắt rễ sớm Giao Châu là sự việc ngài Mâu Bác (sinh cuối thế kỷ thứ II) theo mẹ từ Trung Quốc sang Giao Châu khi ngài còn rất trẻ, rồi lớn lên, tại đây ngài đã viết bài Lý hoặc Luận và dịch một số kinh sách, chứng tỏ ngài đã học Phật giáo tại Giao Châu và như thế Phật Giáo Giao Châu đã phát triển khá mạnh, ít nhất là vào nữa đầu thế kỷ thứ III Tây Lịch.Sang thế kỷ thứ III, có ba nhà truyền giáo nước ngoài đến hoằng Pháp tại Giao Châu là các ngài Khương Tăng Hội (gốc người Sogdiane, Khương Cư); ngài Chi Cương Lương Tiếp (người xứ Nhục Chi) và ngài Ma Ha Kỳ Vực (người Ấn Độ).Đến thế kỷ thứ V, có hai thiền sư xuất hiện, là Đạt Ma Đề Bà (Oharmadeva,) và Huệ Thắng (người Việt). Thiền sư Đạt Ma Đề Bà là người Ấn Độ đến Giao Châu vào giữa thế kỷ thứ V để giảng dạy về phương pháp thiền họ
 • 33
 • 1,249
 • 1

Ảnh hưởng của đạo phật đối với đời sống xã hội VN

Ảnh hưởng của đạo phật đối với đời sống xã hội VN
... xã hội theo thời gian chuyển biến: Xã hội công xã nguyên thuỷ Xã hội chiếm hữu nô lệ Xã hội phong kiến Xã hội t Xã hội chủ nghĩa Đó quy luật xã hội không phù hợp với thuyết vô thờng Đạo phật. .. tiến bộ, lành mạnh Ngời học Phật, tu phật hàng ngày phải sống với đạo, thực nghiêm đạo, không phút xa lìa đạo Trong hoạt động thân, ý phải gắn với Đạo, thể Đạo Với cách sống nh thế, ngời tu hành... bình đẳng xã hội, nói lên khát vọng giải thoát ngời khỏi bi kịch 15 đời Đạo phật nêu cao thiện tâm, bình đẳng, bắc cho ngời nh tiêu chuẩn đạo đức đời sống xã hội Những giá trị tích cực phật giáo
 • 25
 • 342
 • 0

Phật giáo ảnh hưởng của đạo phật đối với đời sống xã hội VN

Phật giáo ảnh hưởng của đạo phật đối với đời sống xã hội VN
... xã hội theo thời gian chuyển biến: Xã hội công xã nguyên thuỷ Xã hội chiếm hữu nô lệ Xã hội phong kiến Xã hội t Xã hội chủ nghĩa Đó quy luật xã hội không phù hợp với thuyết vô thờng Đạo phật. .. khí cụ sát hại xã hội ngời xã hội địa ngục, xã hội áp bóc lột 16 Chơng III ảnh hởng đạo phật đời sống xã hội việt nam Phật giáo du nhập vào Việt Nam từ kỷ I sau công nguyên kết hợp với phong tục,... 7/11/1981 giáo hội Phật giáo Việt Nam đời hội nghị đại biểu thống Phật giáo Việt Nam chùa Quán Sứ (Hà nội), với 165 đại biểu chín tổ , pháp chủ giáo hội Phật giáo Việt Nam hoà thợng Thích Đức NhuậnHội
 • 20
 • 77
 • 0

Ảnh hưởng của đạo phật đối với chính trị triều lý (2008) trần xuân trí

Ảnh hưởng của đạo phật đối với chính trị triều lý (2008) trần xuân trí
... ảnh hưởng tích cực, đạo Phậtảnh hưởng mang tính chất khơng tiến Nhiều vua Lý bị chi phối quan điểm tâm; việc xây dựng nhiều chùa, tháp ảnh hưởng tới quốc khố nhà nước; 296 ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠO... 296 ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠO PHẬT ĐỐI VỚI CHÍNH TRỊ TRIỀU LÝ nhiều sư sãi làm trái với điều răn Phật, quy định nhà nước, đơi lộng hành vũ đài trị làm rối loạn triều đình 297 Trần Xn Trí CHÚ THÍCH Lương... Hoàng Xuân Hãn, Lý Thường Kiệt - Lịch sử ngoại giao tông pháp triều Lý, sđd, tr.364 10 Hoàng Xuân Hãn, Lý Thường Kiệt - Lịch sử ngoại giao tông pháp triều Lý, sđd, tr.365 298 ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠO PHẬT
 • 10
 • 43
 • 0

ảnh hưởng của đạo Phật tới kiến trúc chùa Phạ Kẹo (Phật Ngọc) Thái Lan

ảnh hưởng của đạo Phật tới kiến trúc chùa Phạ Kẹo (Phật Ngọc) ở Thái Lan
Trang PhÇn më ®Çu1 1LÝ do chän ®Ò tµi.2 2LÞch sö vÊn ®Ò nghiªn cøu.2 3NhiÖm vô nghiªn cøu.3 4Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu.3 5Bè côc.3 Néi dung4 Ch­¬ng I: Kh¸i qu¸t sù ra ®êi vµ néi dung c¬ b¶n cña ®¹o PhËt.4 1.1.Kh¸i qu¸t vÒ sù ra ®êi cña ®¹o PhËt.4 1.1.1.Hoµn c¶nh ra ®êi.4 1.1.2.Sù ra ®êi cña ®¹o PhËt.5 1.2.Gi¸o lÝ – Giíi luËt.7 1.2.1Gi¸o lÝ.7 1.2.2.Giíi luËt.10 1.3.C¸c t«ng ph¸i chÝnh vµ sù ph¸t triÓn b­íc®Çu cña ®¹o PhËt.11 Ch­¬ng 2: ¶nh h­ëng cña ®¹o PhËt tíi kiÕn tróc chïa Ph¹ kÑo ë Th¸i Lan.13 2.1.Sù du nhËp cña ®¹o PhËt vµo Th¸i Lan.13 2.2.Kh¸i qu¸t vÒ ®¹o PhËt thêi kú Bangkok.16 2.3.¶nh h­ëng cña ®¹o PhËt tíi kiÕn tróc chïa Ph¹ kÑo ë Th¸i Lan.21 2.3.1.Ubosot.21 2.3.2Vi h¶n.24 2.3.3.C¸ch bµi trÝ.25 aBµi trÝ t­îng phËt25 bTranh t­êng.25 KÕt luËn27 Tµi liÖu tham kh¶o.28 ... cứu ảnh hởng Phật giáo tới kiến trúc chùa Phạ Kẹo Thái Lan không thấy tác động Phật giáo tới nghệ thuật kiến trúc chùa Phạ Kẹo nói riêng mà thấy ảnh hởng tới nghệ thuật kiến trúc chùa Thái Lan. .. động Phật giáo nhằm làm bật ảnh hởng sâu đậm Phật giáo tới nghệ thuật kiến trúc chùa Thái Lan Nhiệm vụ nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu về: ảnh hởng đạo Phật tới kiến trúc chùa Phạ Kẹo (Phật Ngọc) Thái. .. ảnh hởng Phật giáo kiến trúc chùa Phạ kẹo Trong trình tìm hiểu có đặt đối sánh số chùa khác 2.3 ảnh hởng đạo Phật tới kiến trúc chùa Phạ kẹo Thái Lan Vat Phạ kẹo (chùa Phật Ngọc) nằm phía trái bên
 • 39
 • 26
 • 0
1 2 3 4 .. >