Tổng hợp tài liệu :

Bảng phân chia nội dung theo điểm số kỳ vọng môn Vật Lý.

Thiết kế một số mô hình bằng phần mềm matlab để giảng dạy chương sóng ánh sáng vật lý lớp 12 nâng cao

Thiết kế một số mô hình bằng phần mềm matlab để giảng dạy chương sóng ánh sáng vật lý lớp 12 nâng cao
. THIẾT KẾ MỘT SỐ MÔ HÌNH BẰNG PHẦN MỀM MATLAB ĐỂ GIẢNG DẠY CHƢƠNG “SÓNG ÁNH SÁNG” – VẬT LÍ 12 NÂNG CAO 2.1. Nội dung sách giáo khoa Vật lí 12 nâng cao. Thiết kế một số mô hình bằng phần mềm Matlab để giảng dạy chương " ;Sóng ánh sáng& quot; vật lý lớp 12 nâng cao Nguyễn Thị
 • 12
 • 649
 • 0

Tăng cường mối liên hệ sư phạm giữa nội dung dạy học lý thuyết tập hợp và lôgic, cấu trúc đại số với nội dung dạy học số học trong môn toán cấp tiểu học cho sinh viên khoa giáo dục tiểu học các trường đại học

Tăng cường mối liên hệ sư phạm giữa nội dung dạy học lý thuyết tập hợp và lôgic, cấu trúc đại số với nội dung dạy học số học trong môn toán cấp tiểu học cho sinh viên khoa giáo dục tiểu học các trường đại học
Tăng cường mối liên hệ sư phạm giữa nội dung dạy học lý thuyết tập hợp và lôgic, cấu trúc đại số với nội dung dạy học số học trong môn toán cấp tiểu học cho sinh viên khoa giáo dục tiểu học các trường đại học . Bộ giáo dục và đào tạo Trờng đại học Vinh Nguyễn Thị Châu Giang Tăng cờng mối liên hệ s phạm giữa nội dung dạy học Lý thuyết tập hợp v lôgic, cấu trúc đại số với nội dung dạy học. hơn mối liên hệ nội dung và làm cho mạnh hơn sự tác động lẫn nhau về tính giáo dục giữa hai nội dung dạy học này. * Mối liên hệ s phạm giữa nội dung dạy học LTTH và LG, CTĐS với nội dung dạy. liên hệ s phạm giữa nội dung dạy học LTTH và LG, CTĐS với nội dung dạy học SH ở TH * Tăng cờng mối liên hệ s phạm giữa nội dung dạy học LTTH và LG, CTĐS với nội dung dạy học SH ở TH đợc hiểu
 • 27
 • 1,038
 • 2

Nội dung đổi mới phương pháp dạy học vật lý lớp 10 theo chương trình và sách giáo khoa mới pot

Nội dung đổi mới phương pháp dạy học vật lý lớp 10 theo chương trình và sách giáo khoa mới pot
. Nội dung đổi mới phương pháp dạy học vật lý lớp 10 theo chương trình và sách giáo khoa mới. Để có thể đạt được mục tiêu mới của DHVL ở trường THPT, PPDHVL ở trường THPT nói chung và ở lớp 10. thiết lập phương trình chuyển động thẳng đều của vật, phương trình biểu diễn sự biến đổi của vận tốc theo thời gian trong chuyển động thẳng biến đổi đều, phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều,. về KT,KN,tháiđộ)đủ để làmcơ sở đánhgiáchất lượng và hiệu quả củabài học. PPDHmới cũng đòi hỏi phải đổimới việcsử dụngphương tiệndạy học nói chung và TN nói riêng trong DHVL.
 • 8
 • 546
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ II MÔN: VẬT LÝ- Nội dung đề: 235 potx

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ II MÔN: VẬT LÝ- Nội dung đề: 235 potx
. ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ II MÔN: VẬT LÝ. KHỐI 12. Nội dung đề: 235 Họ tên học sinh: Lớp: 01. Cho mạch điện như hình vẽ, R=100  ,. đạt giá trị cực tiểu khi vật ở một trong hai vị trí biên. B. Thế năng đạt giá trị cực tiểu khi gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu. C. Động năng đạt giá trị cực đại khi vật chuyển động qua vị. truyền trong không khí có bước sóng 0,7 m    . Khi truyền trong chất lỏng thì có bước sóng ' 560 nm   . Chiết suất của chất lỏng đối với ánh sáng đó là: A. 1,50 B. 1,25 C. 1,33 D.
 • 4
 • 291
 • 1

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ II MÔN: VẬT LÝ- Nội dung đề: 692 pdf

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ II MÔN: VẬT LÝ- Nội dung đề: 692 pdf
. ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ II MÔN: VẬT LÝ. KHỐI 12. Nội dung đề: 692 Họ tên học sinh: Lớp: 01. Bức xạ có bước sóng trong khoảng. trị cực đại khi tốc độ của vật đạt giá trị cực đại. B. Thế năng đạt giá trị cực tiểu khi gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu. C. Động năng đạt giá trị cực tiểu khi vật ở một trong hai vị trí. khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng liên tiếp. C. Khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng. D. Độ dài của dây. 22. Chọn câu sai khi nói về sóng điện từ: A. Sóng điện từ mang năng lượng. B.
 • 5
 • 307
 • 0

Nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật lý 9

Nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật lý 9
. Phòng GD&ĐT Đ i Lạ ộc N I DUNG B I D NG H C SINH GI I L P 9 - MÔN V T LÝỘ Ồ ƯỠ Ọ Ỏ Ớ Ậ C U TRÚC Đ THI H C SINH GI I L P 9 Ề Ọ Ỏ Ớ Môn V t Lý - Hình th c thi : T lu n ứ ự ậ -. ng ; ạ ề ươ ẳ - - Trang 1 - MA TR N Đ THI H C SINH GI I L P 9 Ậ Ề Ọ Ỏ Ớ MÔN: V T LÝ (Năm h c 2012-2013)Ậ ọ N i dung M c đ ki n th cứ ộ ế ứ T ngổ Nh n bi tậ ế Thông hi uể V n. ị ả ườ Bài 39 : m t chi c thuy n máy ch y t b n sông A đ n b n sông B r i quay ng cộ ế ề ạ ừ ế ế ế ồ ượ tr l i b n sông A . H i th i gian thuy n máy đi h t bao lâu ? bi t A cách B 96 km,ở ạ ế
 • 10
 • 502
 • 0

Thiết kế một số mô hình bằng phần mềm Matlab để giảng dạy chương Sóng ánh sáng vật lý lớp 12 nâng cao tt

Thiết kế một số mô hình bằng phần mềm Matlab để giảng dạy chương Sóng ánh sáng vật lý lớp 12 nâng cao tt
. mô hình thiết kế bằng phần mềm Matlab để giảng dạy chương Sóng ánh sáng – Vật lí 12 nâng cao 44 2.4.1 .Mô hình nhiễu xạ ánh sáng 44 2.4.2 .Mô hình về giao thoa ánh sáng 48 2.5 .Thiết kế. 2 THIẾT KẾ MỘT SỐ MÔ HÌNH BẰNG PHẦN MỀM MATLAB ĐỂ GIẢNG DẠY CHƢƠNG “SÓNG ÁNH SÁNG” – VẬT LÍ 12 NÂNG CAO 2.1. Nội dung sách giáo khoa Vật lí 12 nâng cao Vật lí 12 đã trình bày một số vấn đề. giao thoa bằng thực nghiệm. 2.4. Một số mô hình thiết kế bằng phần mềm Matlab để giảng dạy chƣơng Sóng ánh sáng – Vật lí 12 nâng cao 2.4.1. Mô hình nhiễu xạ ánh sáng 2.4.2. Mô hình về giao
 • 21
 • 348
 • 0

Thiết kế một số mô hình bằng phần mềm Matlab để giảng dạy chương Sóng ánh sáng vật lý lớp 12 nâng cao

Thiết kế một số mô hình bằng phần mềm Matlab để giảng dạy chương Sóng ánh sáng vật lý lớp 12 nâng cao
. mô hình thiết kế bằng phần mềm Matlab để giảng dạy chương Sóng ánh sáng – Vật lí 12 nâng cao 44 2.4.1 .Mô hình nhiễu xạ ánh sáng 44 2.4.2 .Mô hình về giao thoa ánh sáng 48 2.5 .Thiết kế. Kết luận chương 1 32 Chƣơng 2: THIẾT KẾ MỘT SỐ MÔ HÌNH BẰNG PHẦN MỀM MATLAB ĐỂ GIẢNG DẠY CHƢƠNG “SÓNG ÁNH SÁNG” – VẬT LÍ 12 NÂNG CAO 33 2.1.Nội dung sách giáo khoa Vật lí 12 nâng cao. khi giảng dạy chương Sóng ánh sang” – Vật lý 12 nâng cao? 6. Giả thuyết khoa học Nếu thiết kế và sử dụng được một số mô hình xây dựng bằng phần mềm Matlab trong dạy học chương Sóng ánh sáng
 • 93
 • 644
 • 1

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ THIẾT KẾ MỘT SỐ MÔ HÌNH BẰNG PHẦN MỀM MATLAB ĐỂ GIẢNG DẠY CHƯƠNG SÓNG ÁNH SÁNG VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG DÀNH CHO HỆ CAO ĐẲNG

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ THIẾT KẾ MỘT SỐ MÔ HÌNH BẰNG PHẦN MỀM MATLAB ĐỂ GIẢNG DẠY CHƯƠNG SÓNG ÁNH SÁNG VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG DÀNH CHO HỆ CAO ĐẲNG
. muốn góp phần nâng cao chất lượng dạy và học Vật lý, tôi chọn đề tài: Thiết kế một số mô hình bằng phần mềm Matlab để giảng dạy chương Sóng ánh sáng – Vật lí đại cương dành cho hệ cao đẳng . thoa bằng thực nghiệm. 15 2.3. Một số mô hình thiết kế bằng phần mềm Matlab để giảng dạy chương Sóng ánh sáng – Vật lí đại cương dành cho hệ cao đẳng. 2.3.1. Mô hình về nhiễu xạ ánh sáng 2.3.2 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC THÁI VĂN DẦN THIẾT KẾ MỘT SỐ MÔ HÌNH BẰNG PHẦN MỀM MATLAB ĐỂ GIẢNG DẠY CHƯƠNG SÓNG ÁNH SÁNG VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG DÀNH CHO HỆ CAO ĐẲNG Chuyên
 • 26
 • 427
 • 0

Thiết kế một số mô hình bằng phần mềm Matlab để giảng dạy chương “Sóng ánh sáng” – Vật lý đại cương dành cho hệ cao đẳng

Thiết kế một số mô hình bằng phần mềm Matlab để giảng dạy chương “Sóng ánh sáng” – Vật lý đại cương dành cho hệ cao đẳng
. 2 THIẾT KẾ MỘT SỐ MÔ HÌNH BẰNG PHẦN MỀM MATLAB ĐỂ GIẢNG DẠY CHƢƠNG “SÓNG ÁNH SÁNG” – VẬT LÍ ĐẠI CƢƠNG DÀNH CHO HỆ CAO ĐẲNG 34 2.1. Phân tích nội dung kiến thức chương “Sóng ánh sáng” – Vật. “Sóng ánh sáng” – Vật lí đại cương dành cho hệ cao đẳng 43 2.3.1. Kiến thức 43 2.2.2. Kĩ năng 43 2.3. Một số mô hình thiết kế bằng phần mềm Matlab để giảng dạy chương “Sóng ánh sáng” – Vật. THIẾT KẾ MỘT SỐ MÔ HÌNH BẰNG PHẦN MỀM MATLAB ĐỂ GIẢNG DẠY CHƢƠNG “SÓNG ÁNH SÁNG” VẬT LÝ ĐẠI CƢƠNG DÀNH CHO HỆ CAO ĐẲNG Chuyên ngành: LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC (BỘ MÔN VẬT LÝ)
 • 100
 • 521
 • 0

Thiết kế một số mô hình bằng phần mềm matlab để giảng dạy chương sóng ánh sáng vật lý lớp 12 nâng cao luận văn ths giáo dục học

Thiết kế một số mô hình bằng phần mềm matlab để giảng dạy chương sóng ánh sáng vật lý lớp 12 nâng cao luận văn ths giáo dục học
... thức dạy học theo nhóm Qua tìm hiểu chương trình mục tiêu dạy học môn Vật lý cấp THPT, nhận thấy dạy học phần “Dòng điộn chất điện phân” thuộc chương trình Vật lý 11 tổ chức dạy học theo hình thức... 10 Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, mục lục tài liệu tham khảo, luận văn gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn đề tài Chương 2: Thiết kế phương án dạy học “ Dòng... điểm lí luận dạy học hiộn đại vể viộc tổ chức hoạt động nhận thức tích cực, tự lực sáng tạo học sinh Ưong dạy học Vật lý phổ thông tổ chức dạy học theo hình thức hoạt động nhóm để thiết kế phương
 • 125
 • 353
 • 0

sáng kiến sử dụng phương pháp dạy học theo dự án trong giảng dạy một số bài ở môn vật lý 9

sáng kiến sử dụng phương pháp dạy học theo dự án trong giảng dạy một số bài ở môn vật lý 9
sáng kiến sử dụng phương pháp dạy học theo dự án trong giảng dạy một số bài ở môn vật lý 9 .. .sáng kiến Sử dụng phương pháp dạy học theo dự án giảng dạy số mơn Vật Lý II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ A CƠ SỞ LÝ LUẬN Dạy học theo dự án gì? Dạy học theo dự án hình thức dạy học lấy hoạt động người học. .. Page sáng kiến Sử dụng phương pháp dạy học theo dự án giảng dạy số mơn Vật Lý Thơng qua dự án học sinh tìm hiểu dụng cụ dùng điện thực tế, học sinh giải thích dụng cụ điện hoạt động dựa tác dụng. .. f Đánh giá dự án: Thơng qua việc đánh giá dự án - Rèn luyện cho học sinh có tinh thành phê tự phê Page sáng kiến Sử dụng phương pháp dạy học theo dự án giảng dạy số mơn Vật Lý - Giúp cho học
 • 21
 • 448
 • 0

PHÂN TÍCH nội DUNG và ý NGHĨA ĐỊNH NGHĨA về vật CHẤT của v i lê NIN

PHÂN TÍCH nội DUNG và ý NGHĨA ĐỊNH NGHĨA về vật CHẤT của v i lê NIN
.. .Định nghĩa Lê nin v t chất gi i hai mặt v n đề triết học theo lập trường chủ nghĩa v t biện chứng Định nghĩa v t chất Lê nin có ý nghĩa: 1) Chống l i tất lo i quan i m chủ nghĩa tâm... M I QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA V T CHẤT V Ý THỨC Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA VIỆC NẮM V NG V N ĐỀ NÀY TRONG NHẬN THỨC V HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN I) Phạm trù v t chất II) Phạm trù ý thức III) M i quan... quan hệ biện chứng v t chất ý thức a) V t chất định ý thức: - V t chất có trước, ý thức có sau V t chất sinh ý thức, ý thức chức óc ngư i - dạng v t chất có tổ chức cao gi i v t chất - Ý thức phản
 • 24
 • 1,318
 • 0

Các chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học phân tích nội dung của một số chính sách

Các chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học phân tích nội dung của một số chính sách
Các chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học phân tích nội dung của một số chính sách
 • 13
 • 398
 • 0

Thong bao ve viec phan chia noi dung tiet day tai vong 2 Hoi thi GVDG nghe THPT nam hoc 2009 2010

Thong bao ve viec phan chia noi dung tiet day tai vong 2 Hoi thi GVDG nghe THPT nam hoc 2009 2010
... 11/ 02/ 2010 Ban tổ chức Hội thi GVDG nghề THPT năm 20 09 -20 10) PHÂN PHỐI NỘI DUNG CÁC TIẾT DẠY GVDG NGHỀ THPT NĂM HỌC 20 09 -20 10 I MÔN LÀM VƯỜN Bài dạy Thực hành: Bài 36 Lý thuyết: Bài 38 Tiết Nội dung. .. Thực hành kiểu 2: Túi thẳng Hoàn thành bước 1 ,2, 3 Lý thuyết 87 Bài 35: May cạp quần Thực hành: 88 Thực hành: May cạp quần Bài 34 Bài 36 Nội dung tiết dạy Ghi Hồn thành bước 1 ,2, 3 VI MƠN TIN HỌC... Bài dạy Bài 27 : Thực hành lập trang tính sử dụng hàm Tiết 79 80 87 Bài 30: Biểu diễn liệu biểu đồ 88 89 90 Bài 31: Thực hành tổng hợp 91 92 Bài ôn tập 93 Bài 32: Các kiến thức 94 Nội dung tiết
 • 5
 • 41
 • 0

Bảng phân chia nội dung theo điểm số kỳ vọng môn Vật Lý.

Bảng phân chia nội dung theo điểm số kỳ vọng môn Vật Lý.
Bảng phân chia nội dung theo điểm số kỳ vọng môn Vật Lý. Bảng phân chia nội dung theo điểm số kỳ vọng môn Vật Lý. Bảng phân chia nội dung theo điểm số kỳ vọng môn Vật Lý. Bảng phân chia nội dung theo điểm số kỳ vọng môn Vật Lý. Bảng phân chia nội dung theo điểm số kỳ vọng môn Vật Lý.
 • 5
 • 60
 • 4
1 2 3 4 .. >