Tổng hợp tài liệu :

NGHIÊN cứu đặc điểm DịCH tễ học lâm SÀNG và tỷ lệ NHIễM VI KHUẩN ở TRẻ VIÊM PHổI CộNG ĐồNG dưới 5 TUổI

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng bệnh tả đề xuất các giải pháp phòng chống dịch việt nam

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng bệnh tả và đề xuất các giải pháp phòng chống dịch ở việt nam
. SINH DICH TE TRUNG T/ONG CQNG HOA X.i HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu- do - Hanh phiic //ti jVpf. ngay thdng nam 2010. DANH SACH CAC TAG GIA THAM GIA THl/C HI^N DK TAI KHCN. Phong Trung tam Y te dy phong TP. Hii Phdng Trung tam Y te dy phong tinh Nam Djnh Trung tSm Y te dy phong ti'nh Nam Djnh Benh vien Benh Nhi^t Ddi Trung uong Benh viin Benh Nhift. Noi-2010 Q[y(C) I lOiV BOYTE VIEN VE SINH DICH TE TRUNG VONG CONG HOA XA HOl CHU NGHIA VIET NAM Boc lap - Ty do - Hanh phijc Hd Noi, ngdy thdng ndm 2010. DAMH SACH TAC GIA THU'C
 • 499
 • 789
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng vi rút học của cúm a h1n1 09 đại dịch các tỉnh miền bắc trung tây nguyên, đề xuất các giải pháp phòng chống dịch

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng và vi rút học của cúm a h1n1 09 đại dịch các tỉnh miền bắc trung và tây nguyên, đề xuất các giải pháp phòng chống dịch
. TÀI LIU THAM KHO 359 PH LC 377 v CÁC CH VI T TT ADN ARN Deoxyribonucleic acid Axit Ribonucleic ALT AST Alanine Aminotransferase Aspartate Aminotransferase BTN Bnh. HA Hemagglutinin HAI Haemaglutination inhibition Phn t hng cu vi HCC Hi chng cúm HPAI High Pathogenic Avian Influenza Cúm gia cc lc cao HT Huyt thanh. bi dch nhp vi n 194 3.2.2. m lâm sàng cn lâm sàng c a các ca bnh cúm A/ H1N1/ 09 i dch nhp vi n 200 3.2.3. Các yu t n tình trng nng c a bnh 208 3.2.4.
 • 481
 • 600
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhi mắc cúm a(h1n1) chủng mới 2009 tại bệnh viện nhi trung ương

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhi mắc cúm a(h1n1) chủng mới 2009 tại bệnh viện nhi trung ương
. hà nội đỗ thiện hải Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhi mắc cúm A(H1N1) chủng mới 2009 tại bệnh viện nhi trung ơng Chuyên ngành : Nhi khoa Mã số : 60.72.16 luận. lợng bệnh cúm do vi rút cúm A(H1N1) chủng mới 2009 chúng tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm mục tiêu: 3 1. Mô tả đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhi nhiễm cúm A(H1N1) chủng mới. đại học y hà nội đỗ thiện hải Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhi mắc cúm A(H1N1) chủng mới 2009 tại bệnh viện nhi trung ơng luận văn thạc sỹ y học Hà nội
 • 96
 • 568
 • 0

nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm sàng của viêm thận trong lupus ban đỏ trẻ em tại khoa thận tiết niệu Bệnh viện Nhi trung ương

nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm sàng của viêm thận trong lupus ban đỏ ở trẻ em tại khoa thận tiết niệu Bệnh viện Nhi trung ương
đặt vấn đề Trong những năm gần đây, các bệnh dịch do vi rút bùng phát rất mạnh với diễn biến phức tạp, biểu hiện đa dạng, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe, tâm lý, kinh tế cho nhiều quốc gia, nhiều bệnh dịch đã gây thành vấn đề sức khỏe toàn cầu trong đó có các vụ dịch cúm. Nhiễm vi rút cúm là một bệnh truyền nhiễm thường gặp, có những đặc điểm khác với vi khuẩn là dễ lây lan với tốc độ rất nhanh, có thể thành những đại dịch. Có 3 týp vi rút cúm là A, B C, trong đó vi rút cúm A hay gây các vụ dịch lớn [3],[6],[7] . Cấu trúc gen của các chủng vi rút có thể thay đổi theo thời gian trong qúa trình điều trị. Một số chủng vi rút có thể gây ra những biến chứng nặng nề, tỷ lệ tử vong cao, trong đó, dịch cúm do vi rút cúm A(H5N1) gây ra năm 2003-2004 là một ví dụ. Trong lịch sử, vi rút cúm đã gây nhiều vụ dịch lớn trên thế giới như vụ dịch năm 1918-1919 đã làm chết 20-50 triệu người, trong đó Mỹ là 549.000 người [24],[42],[43],[45] . Sau đó tiếp tục phát hiện nhiều trường hợp nhiễm vi rút cúm đã gây ra một số vụ dịch lớn như: năm 1957-58: dịch cún A(H1N1) châu á; Năm 2003-2004, dịch cúm A(H5N1) ở HongKong, Thailand, Việt nam. Đây cũng là lần đầu tiên người ta phát hiện vi rút cúm lây trực tiếp từ loài chim sang người, vi rút này đã gây nên vụ dịch với các đặc điểm là bệnh nhân thường có tổn thương phổi nặng tỷ lệ tử vong cao [8],[18],[35] . Ngoài ra cũng phát hiện một số chủng khác: H7N7 tại Anh (1996); H9N2 tại Hong Kong (1999); H7N2 tại Virginia, Mỹ( 2002); H7N7 tạiHà lan (2003); H9N2, Hong Kong, H7N2, New York (2003); H7N3, Canada, 2004; H9N2, tại Trung quốc Hong Kong (2007). Hiện nay, hàng năm tại Mỹ có khoảng 36.000-226.000 người mắc cúm phải nằm viện, khoảng 36.000 người chết bệnh có liên quan đến cúm, chi phí điều trị nhiều tỷ đô la [24],[25],[29],[35] . Năm 2009, trường hợp đầu tiên đã được xác định là nhiễm vi rút cúm A(H1N1) chủng mới tại Mexico, sau đó lan sang Mỹ sau đó lan nhanh ra toàn cầu, tổ chức y tế thế giới đã đưa ra cảnh báo mức độ cao. Tại Việt Nam, trường hợp nhiễm vi rút cúm A(H1N1) chủng mới đầu tiên được phát hiện tháng 7-2009, bệnh lây lan nhanh từ người sang người, gây thành đại dịch. Diễn biến lâm sàng đa dạng cũng có trường hợp nặng, dẫn tới tử vong. Việc chẩn đoán điều trị còn gặp nhiều khó khăn, tốn kém, gây tâm lý hoang mang cho toàn xã hội [1],[7],[8],[54] Theo khuyến cáo của Tổ chức y tế thế giới (WHO) trung tâm kiểm soát bệnh tật Hoa kỳ(CDC) thì bệnh sẽ có nguy cơ nặng, tiên lượng xấu khi có các yếu tố nguy cơ như: trẻ nhỏ, đặc biệt là dưới 2 tuổi; mắc bệnh mãn tính như tim mạch, hô hấp, bệnh chuyển hóa, bệnh thận, gan, thần kinh; bệnh hệ thống tạo máu, suy giảm miễn dịch, sử dụng Aspirin kéo dài [17], [18], [21],[50] . Đặc biệt, đã thấy xuất hiện hiện tượng một số chủng kháng lại thuốc kháng vi rút [19], [22], [28], [24] . Do đó việc chẩn đoán sớm điều trị đúng là điều có ý nghĩa rất quan trọng. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, tháng 7 năm 2009 chúng tôi đã tiếp nhận trường hợp đầu tiên nhiễm cúm A(H1N1) chủng mới 2009 trẻ em. Với mong muốn có được sự hiểu biết đầy đủ về bệnh cảnh lâm sàng, xét nghiệm, tiên lượng bệnh cúm do vi rút cúm A(H1N1) chủng mới 2009 chúng tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm mục tiêu: .1. Mô tả đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhi nhiễm cúm A(H1N1) chủng mới 2009. 2. Nhận xét diễn biến bệnh. . thn trong Lupus ban tr em. Vi hai mc tiờu sau: 1. Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học lâm sàng viêm thận trong lupus ban đỏ trẻ em. 2. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng của viêm thận. pheak nin NGHIÊN CứU ĐặC ĐIểM DịCH Tễ HọC, LÂM SNG, CậN LÂM SNG CủA VIÊM THậN TRONG LUPUS BAN Đỏ TRẻ EM TạI KHOA THậN TIếT NIệU BệNH VIệN NHI TRUNG ƯƠNG Chuyên ngnh: nhi Mã số:. phự hp. Việt nam, bệnh cũng đã đợc nhi u nhà khoa học nghiên cứu về cơ chế bệnh sinh, về miễn dịch học, gien đặc điểm lâm sàng. Các nghiên cứu về lâm sàng xét nghiệm, điều trị ngời
 • 79
 • 608
 • 3

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học lâm sàng kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin gián tiếp do bất đồng nhóm máu mẹ con hệ rh trẻ sơ sinh

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học lâm sàng và kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin gián tiếp do bất đồng nhóm máu mẹ con hệ rh ở trẻ sơ sinh
... TRNG I HC Y H NI B Y T H TH HNG GIANG Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học lâm sàng kết điều trị vàng da tăng bilirubin gián tiếp bất đồng nhóm máu mẹ h Rh trẻ sơ sinh Chuyờn ngnh: Nhi khoa Mó s: 60720135... nhúm mỏu m h Rh tr s sinh vi hai mc tiờu: Nghiờn cu c im dch t hc lõm sng ca vng da tng bilirubin giỏn tip bt ng nhúm mỏu m h Rh tr s sinh Nhn xột kt qu iu tr ca tr vng da tng bilirubin giỏn... ph bin nht ngi da trng , Tn s cỏc khỏng nguyờn Rh D: 85% ngi da trng, 92% ngi da en, 99% ngi chõu C: 68% ngi da trng, 27% ngi da en, 93% ngi chõu E: 29% ngi da trng, 22% ngi da en, 39% ngi
 • 109
 • 302
 • 2

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học lâm sàng nhận xét kết quả điều trị u nguyên bào gan trẻ em

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học lâm sàng và nhận xét kết quả điều trị u nguyên bào gan ở trẻ em
... có nghiên c u có tính chất tồn diện, đầy đủ chẩn đoán lâm sàng, cận lâm sàng kết đi u trị loại u Do tiến hành đề tài Nghiên c u đặc điểm dịch tễ học lâm sàng nhận xét kết đi u trị u nguyên bào. .. trò quan trọng hóa chất đi u trị u nguyên bào gan U nguyên bào gan loại u nhạy cảm với hóa chất Những nghiên c u sử dụng hóa chất đi u trị u nguyên bào gan không ý muốn, từ phát hi u đi u trị. .. đi u trị u nguyên bào gan trẻ em với mục ti u: Mô tả đặc điểm dịch tễ học lâm sàng u nguyên bào gan Bệnh viện Nhi Trung ương Nhận xét kết đi u trị u nguyên bào gan ở trẻ em theo phác đồ SIOPEL
 • 113
 • 436
 • 4

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học lâm sàng kết quả điều trị hydroxyure phối hợp với erythropoietin trên bệnh nhân thalassemia thế trung gian tại bệnh viện nhi trung ương

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học lâm sàng và kết quả điều trị hydroxyure phối hợp với erythropoietin trên bệnh nhân thalassemia thế trung gian tại bệnh viện nhi trung ương
... dõi điều trị bệnh nhân Thalassemia, nhi n hiệu điều trị chưa cao, việc điều trị gặp nhi u khó khăn tốn tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học lâm sàng diễn biến bệnh Thalassemia. .. khoa Nhi - Bệnh viện đa khoa Trung Ương Thái Nguyên”, nhằm mục tiêu : Mô tả đặc điểm dịch tễ học lâm sàng bệnh Thalassemia khoa Nhi bệnh viện đa khoa Trung Ương Thái Nguyên Nhận xét thực trạng điều. .. 54 Chương 4: BÀN LUẬN 56 4.1 Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng bệnh Thalassemia khoa Nhi bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên 56 4.1.1 Mức độ thường gặp bệnh Error!
 • 95
 • 426
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học lâm sàng hiệu quả của hormon tăng trưởng trong điều trị thiếu hụt hormon tăng trưởng

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học lâm sàng và hiệu quả của hormon tăng trưởng trong điều trị thiếu hụt hormon tăng trưởng
...BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI VŨ THỊ AN NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC LÂM SÀNG HIỆU QUẢ CỦA HORMON TĂNG TRƯỞNG TRONG ĐIỀU TRỊ THIẾU HỤT HORMON TĂNG TRƯỞNG Chuyên... Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng 14  1.6.  Điều trị thiếu hụt hormon tăng trưởng 19  1.7.  Các nghiên cứu hiệu điều trị hormon tăng trưởng lâm sàng 22  Chương 2: ĐỐI TƯỢNG PHƯƠNG... nghiên cứu ngắn, chưa có đánh giá đầy đủ nguyên nhân việc điều trị thiếu hụt hormon tăng trưởng vậy, em xin thực đề tài: Nghiên cứu đặc điểm dịch tế học lâm sàng hiệu hormon tăng trưởng điều
 • 88
 • 110
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học lâm sàng kết quả điều trị bệnh ho gà trẻ em

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học lâm sàng và kết quả điều trị bệnh ho gà ở trẻ em
... 2.6.3 Quản lý phân tích số liệu 44 2.7 Đạo đức nghiên cứu 44 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 45 3.1 Một số đặc điểm dịch tễ học lâm sàng bệnh ho gà 45 3.1.1 Đặc điểm dịch tễ. .. đến kết điều trị 61 Chương 4: BÀN LUẬN 66 4.1 Một số đặc điểm dịch tễ học lâm sàng 66 4.1.1 Đặc điểm dịch tễ 66 4.1.2 Đặc điểm lâm sàng 67 4.1.3 Đặc điểm. .. làm tăng hiệu điều trị, hạn chế nguy tử vong giảm lây nhiễm bệnh cho cộng đồng vậy, tiến hành nghiên cứu với mục tiêu: Mô tả đặc điểm dịch tễ học lâm sàng bệnh ho gà trẻ em bệnh viện Nhi Trung
 • 100
 • 327
 • 3

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học lâm sàng đánh giá thang điểm Keith Edwards trong chẩn đoán lao trẻ em tại bệnh viện Nhi Trung Ương

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học lâm sàng và đánh giá thang điểm Keith Edwards trong chẩn đoán lao trẻ em tại bệnh viện Nhi Trung Ương
Một trong những thách thức lớn nhất trong việc ngăn ngừa bệnh tử vong do bệnh lao trẻ em là việc đưa ra một chẩn đoán kịp thời, chính xác thực sự khó khăn, thách thức đối với từng trẻ em cụ thể do: Triệu chứng bệnh lao khác nhau với các bệnh nhi khác nhau, đặc biệt là những trẻđồng nhiễm lao HIV. Ho, chán ăn sụt cân rất phổ biến trong lao nhưng không đặc hiệu có thể dẫn đến chẩn đoán quá mức nếu được sử dụng đơn độc.Vì vậy việc xây dựng thang điểm áp dụng thang điểm thường được sử dụng để hỗ trợ trong việc chẩn đoán bệnh lao trẻ em. Mục tiêu chính của áp dụng hệ thống thang điểm trong chẩn đoán là để cung cấp một cách nhất quán đủ mức độ tin cậy nhằm chẩn đoán bệnh lao trẻ em sớm nhất, đặc biệt là nơi có nguồn lực hạn chế. vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học lâm sàng giá trị thang điểm Keith Edwards trong chẩn đoán bệnh lao trẻ em tại Bệnh viện Nhi TƯ ” ... có khơng dò hạch - - - + - Sốt không rõ nguyên nhân - - + - - Suy dinh dưỡng không cải thiện sau tuần - - - + - Biến dạng cột sống - - - - + Sưng đau xương khớp có dò - - - + - Dịch màng bụng... em [10], [26 ], [27 ] 23 Bảng 1 .2 Điểm Keith Edwards chẩn đoán lao trẻ em: Điểm < tuần 2 4 tuần - > tuần - >80% 60–80% - <60% - Không Nghi ngờ - Được xác định - Test Tuberculin - - - + - Hạch to,... nguyên nhân - - - + - Thay đổi tri giác DNT bất thường - - - + - Tiêu chí Thời gian mắc bệnh Dinh dưỡng (cân nặng theo tuổi) Tiền sử lao gia đình Tổng điểm ≥ điểm- chấn đoán lao (-) : Âm tính,
 • 63
 • 192
 • 0

NGHIÊN cứu đặc điểm DỊCH tễ học lâm SÀNG một số yếu tố TIÊN LƯỢNG của BỆNH NHI VIÊM PHỔI DO VI KHUẨN GRAM âm tại BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

NGHIÊN cứu đặc điểm DỊCH tễ học lâm SÀNG và một số yếu tố TIÊN LƯỢNG của BỆNH NHI VIÊM PHỔI DO VI KHUẨN GRAM âm tại BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG
...MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng bệnh vi m phổi vi khuẩn gram âm trẻ em Nghiên cứu số yếu tố tiên lượng bệnh vi m phổi vi khuẩn gram âm trẻ em TỔNG QUAN  Theo... đích nghiên cứu DỰ KIẾN KẾT QUẢ BÀN LUẬN  Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng bệnh vi m phổi vi khuẩn gram âm trẻ em  Tuổi, giới đối tượng nghiên cứu  Bệnh sử  Khám thực thể  Mô tả số yếu tố tiên. .. lệ tử vong số lần mắc bệnh vi m phổi trẻ em mục tiêu hàng đầu ngành y tế  Nhi u nghiên cứu nguyên, yếu tố dịch tễ, nghiên cứu lâm sàng, cận lâm sàng, điều trị vi m phổi trẻ em nghiên cứu ứng dụng
 • 24
 • 8
 • 0

NGHIÊN cứu đặc điểm DịCH tễ học lâm SÀNG tỷ lệ NHIễM VI KHUẩN TRẻ VIÊM PHổI CộNG ĐồNG dưới 5 TUổI

NGHIÊN cứu đặc điểm DịCH tễ học lâm SÀNG và tỷ lệ NHIễM VI KHUẩN ở TRẻ VIÊM PHổI CộNG ĐồNG dưới 5 TUổI
... GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI - - HOÀNG THỊ ANH NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC LÂM SÀNG TỶ LỆ NHIỄM VI KHUẨN TRẺ VI M PHỔI CỘNG ĐỒNG DƯỚI TUỔI TẠI BỆNH VI N NHI... DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI - - HOÀNG THỊ ANH NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC LÂM SÀNG TỶ LỆ NHIỄM VI KHUẨN TRẺ VI M PHỔI CỘNG ĐỒNG DƯỚI... vi khuẩn bệnh nhân vi m phổi 30 31 33 sàng 35 1.Thay đổi bạch cầu CRP 35 Các số 35 n 35 Tỷ lệ % 35 Số lượng bạch cầu 35 Tăng 35 Bình thường 35 Giảm 35 Tỷ lệ % BCĐNTT 35 Tăng 35 Bình thường 35
 • 122
 • 8
 • 0

NGHIÊN cứu đặc điểm DỊCH tễ học, lâm SÀNG một số yếu tố NGUY cơ của VIÊM PHỔI DO KLEBSIELLA PNEUMONIAE KHÁNG CARBAPENEM TRẺ sơ SINH

NGHIÊN cứu đặc điểm DỊCH tễ học, lâm SÀNG và một số yếu tố NGUY cơ của VIÊM PHỔI DO KLEBSIELLA PNEUMONIAE KHÁNG CARBAPENEM ở TRẺ sơ SINH
... hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng số yếu tố nguy viêm phổi Klebsiella pneumoniae kháng carbapenem trẻ sơ sinh nhằm mục tiêu: Mô tả số đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng. .. ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUY N TH THANH VN Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng số yếu tố nguy viêm phổi klebsiella pneumoniae kháng carbapenem trẻ sơ sinh Chuyên ngành: Nhi khoa Mã số: CK 62721655... 1.3.2 Cơ chế bệnh sinh 10 1.4 Đặc điểm dịch tễ lâm sàng viêm phổi trẻ sơ sinh 11 1.4.1 Khái niệm dịch tễ học .11 1.4.2 Đặc điểm lâm sàng 12 1.4.3 Đặc điểm cận lâm sàng
 • 59
 • 9
 • 0

NGHIÊN cứu đặc điểm DỊCH tễ học lâm SÀNG một số yếu tố ẢNH HƯỞNG tới độ NẶNG của VIÊM PHỔI NHIỄM VI KHUẨN KHÔNG điển HÌNH CHLAMYDIA TRACHOMATIS

NGHIÊN cứu đặc điểm DỊCH tễ học lâm SÀNG và một số yếu tố ẢNH HƯỞNG tới độ NẶNG của VIÊM PHỔI NHIỄM VI KHUẨN KHÔNG điển HÌNH CHLAMYDIA TRACHOMATIS
... Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI VŨ THỊ TÂM NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC LÂM SÀNG MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI ĐỘ NẶNG CỦA VI M PHỔI NHIỄM VI KHUẨN KHƠNG ĐIỂN HÌNH CHLAMYDIA TRACHOMATIS Chuyên... 3.1.7 Đặc điểm tiền sử phụ khoa mẹ với vi m phổi nhiễm C .trachomatis. 32 3.2 Đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng vi m phổi nhiễm C .trachomatis 34 3.2.1 Đặc điểm Triệu chứng lâm sàng 34 3.4 Đặc điểm. .. 4.2 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng vi m phổi nhiễm C trachomatis 55 4.2.1 Đặc điểm triệu chứng vi m phổi nhiễm C trachomatis 55 4.2.2 Đặc điểm triệu chứng thực thể vi m phổi nhiễm C trachomatis
 • 93
 • 7
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng cận lâm sàng của sốt xuất huyết dengue tại khoa truyền nhiễm bệnh viện bạch mai năm 2017

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng và cận lâm sàng của sốt xuất huyết dengue tại khoa truyền nhiễm  bệnh viện bạch mai năm 2017
... - Mục tiêu 1: Mô tả đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue Khoa Truyền nhiễm – Bệnh viện Bạch Mai thời gian dịch sốt xuất huyết năm 2017 - Mục tiêu 2: Phân... y, Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng cận lâm sàng bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue Khoa Truyền nhiễm – Bệnh viện Bạch Mai năm 2017 3.1.1 Đặc điểm dịch tễ 3.1.1.1 Giới Ph ar m 3.1 Bảng 3.1 Phân bố bệnh. .. y, KHOA Y DƢỢC an d Ph ar m Ngƣời thực hiện: NGUYỄN MINH QUÂN of M ed ici ne NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC, LÂM SÀNG CẬN LÂM SÀNG CỦA SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE TẠI KHOA TRUYỀN NHIỄM – BỆNH VIỆN
 • 51
 • 22
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng cận lâm sàng của sốt xuất huyết dengue tại khoa truyền nhiễm bệnh viện bạch mai năm 2017

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng và cận lâm sàng của sốt xuất huyết dengue tại khoa truyền nhiễm  bệnh viện bạch mai năm 2017
... - Mục tiêu 1: Mô tả đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue Khoa Truyền nhiễm – Bệnh viện Bạch Mai thời gian dịch sốt xuất huyết năm 2017 - Mục tiêu 2: Phân... y, Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng cận lâm sàng bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue Khoa Truyền nhiễm – Bệnh viện Bạch Mai năm 2017 3.1.1 Đặc điểm dịch tễ 3.1.1.1 Giới Ph ar m 3.1 Bảng 3.1 Phân bố bệnh. .. y, KHOA Y DƢỢC an d Ph ar m Ngƣời thực hiện: NGUYỄN MINH QUÂN of M ed ici ne NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC, LÂM SÀNG CẬN LÂM SÀNG CỦA SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE TẠI KHOA TRUYỀN NHIỄM – BỆNH VIỆN
 • 51
 • 9
 • 0

NGHIÊN cứu đặc điểm DỊCH tễ học lâm SÀNG một số yếu tố LIÊN QUAN đến TIÊN LƯỢNG NẶNG của BỆNH HO gà TRẺ EM tại BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

NGHIÊN cứu đặc điểm DỊCH tễ học lâm SÀNG và một số yếu tố LIÊN QUAN đến TIÊN LƯỢNG NẶNG của BỆNH HO gà ở TRẺ EM tại BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG
... hành nghiên cứu với hai mục tiêu: Mô tả đặc điểm dịch tễ học lâm sàng bệnh ho gà trẻ em Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2017 Nhận xét số yếu tố liên quan đến tiên lượng nặng bệnh ho gà trẻ em Bệnh viện. .. DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN THỊ DINH NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC LÂM SÀNG MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TIÊN LƯỢNG NẶNG CỦA BỆNH HO GÀ TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG. .. chứng tương đối thường gặp, xảy khoảng 13% trẻ nhũ nhi mắc ho gà, yếu tố tiên lượng nặng, có liên quan đến tử vong trẻ ho gà [22] Biến chứng hệ thần kinh trung ương, co giật (1-2% trẻ nhũ nhi) bệnh
 • 70
 • 9
 • 0

NGHIÊN cứu đặc điểm DỊCH tễ học lâm SÀNG một số yếu tố LIÊN QUAN đến tử VONG của VIÊM PHỔI DO KLEBSIELLA PNEUMONIAE KHÁNG CARBAPENEM TRẺ sơ SINH

NGHIÊN cứu đặc điểm DỊCH tễ học lâm SÀNG và một số yếu tố LIÊN QUAN đến tử VONG của VIÊM PHỔI DO KLEBSIELLA PNEUMONIAE KHÁNG CARBAPENEM ở TRẺ sơ SINH
... dịch tễ học lâm sàng số yếu tố liên quan đến tử vong viêm phổi Klebsiella pneumoniae kháng carbapenem trẻ sơ sinh nhằm mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng viêm phổi Klebsiella pneumoniae. .. lâm sàng, cận lâm sàng viêm phổi Klebsiella pneumoniae kháng carbapenem trẻ sơ sinh có đặc điểm bật? Có yếu tố liên quan tới tỷ lệ tử vong viêm phổi Klebsiella pneumoniae kháng carbapenem trẻ sơ. .. ĐẠI HỌC Y H NI NGUYN TH THANH VN Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học lâm sàng số yếu tố liên quan đến tử vong viêm phổi Klebsiella pneumoniae kháng carbapenem trẻ sơ sinh Chuyờn ngnh: Nhi khoa Mã số
 • 93
 • 10
 • 0

NGHIÊN cứu đặc điểm DỊCH tễ học lâm SÀNG NHẬN xét kết QUẢ điều TRỊ SARCOM cơ vân TRẺ EM

NGHIÊN cứu đặc điểm DỊCH tễ học lâm SÀNG và NHẬN xét kết QUẢ điều TRỊ SARCOM cơ vân TRẺ EM
... Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học lâm sàng nhận xét kết điều trị sarcom vân trẻ em với mục tiêu: 1.Mô tả số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, phân loại sarcom vân trẻ em theo EpSSG - RMS 2005 Nhận. ..BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGHIÊM NGỌC LINH NGHI£N CøU ĐặC ĐIểM DịCH Tễ HọC LÂM SàNG NHậN XéT KếT QUả ĐIềU TRị SARCOM CƠ VÂN TRẻ EM Chuyờn ngành: Nhi Khoa... 4.4.2 Điều trị phẫu thuật tia xạ 80 4.4.3 Kết điều trị chung 80 KẾT LUẬN 84 KIẾN NGHỊ 85 Qua kết nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học lâm sàng nhận xét kết điều
 • 133
 • 11
 • 0

NGHIÊN cứu đặc điểm DỊCH tễ học lâm SÀNG NHẬN xét kết QUẢ điều TRỊ BỆNH VIÊM PHỔI DO MYCOPLASMAPNEUMONIAE tại BỆNH VIỆN đa KHOA XANH pôn

NGHIÊN cứu đặc điểm DỊCH tễ học lâm SÀNG và NHẬN xét kết QUẢ điều TRỊ BỆNH VIÊM PHỔI DO MYCOPLASMAPNEUMONIAE tại BỆNH VIỆN đa KHOA XANH pôn
... hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học lâm sàng nhận xét kết điều trị bệnh viêm phổi M pneumoniae Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn với mục tiêu: Mô tả đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, ... dịch tễ học lâm sàng, cận lâm sàng bệnh viêm phổi M.pneumoniae bệnh viện đa khoa Xanh Pôn Nhận xét kết điều trị ban đầu bệnh viêm phổi M pneumoniae bệnh viện đa khoa Xanh Pôn 3 CHƯƠNG TỔNG QUAN... điều trị: 50 3.4.2 Thời gian nằm viện trung bình 50 3.4.3 Điều trị trước vào viện 50 3.4.4 Điều trị bệnh viện 51 3.4.5 Thời gian nằm viện với kháng sinh điều trị
 • 91
 • 0
 • 0
1 2 3 4 .. >