Tổng hợp tài liệu :

Bài Thuyết trình Xử phạt Hành chính trong lĩnh vực Quản lý Đất đai (POWERPOINT TRONG FILE DOWNLOAD)

XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG BẠO LỰC GIA ĐÌNH
. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình Hành vi vi phạm và mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo. hiện hành vi bạo lực gia đình. Điều 20. Hành vi cố ý không ngăn chặn, báo tin hành vi bạo lực gia đình và cản trở việc ngăn chặn, báo tin, xử hành vi bạo
 • 11
 • 484
 • 0

tìm hiểu mức xử phạt hành chính trong luật giao tông đường bộ năm 2008

tìm hiểu mức xử phạt hành chính trong luật giao tông đường bộ năm 2008
. điều luật trong Luật Giao thông Đường bộ năm 2008. Mặt khác, người làm công tác tuyên truyền phải là người gương mẫu trong việc chấp hành Luật Giao thông Đường. lệnh Xử phạt hành chính năm 2008 đã được bổ sung sửa đổi) Thứ ba: Hành vi vi phạm Luật Giao thông Đường bộ của người bị tai nạn là: Mặc dù bị tai nạn do hành
 • 12
 • 439
 • 0

Báo cáo "Những quy định mới của Luật đất đai năm 2003 về khởi kiện vụ án hành chính đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh vực quản đất đai " pot

Báo cáo
. thẩm quy n giải quy t các vụ án hành chính đối với khiếu kiện quy t định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh vực quản đất đai . Những quy t định. Luật đất đai năm 2003 quy định cụ thể hơn về người khởi kiện đối với quy t định hành chính, hành vi hành chính về quảnđất đai. Người khởi kiện đối
 • 6
 • 702
 • 2

Xử phạt hành chính trong lĩnh vực đấu thầu

Xử phạt hành chính trong lĩnh vực đấu thầu
. http://www.pcdn.vn/news/pdf/xu-phat-vi-pham-hanh-chinh -trong- linh-vuc-dau-thau-nhu-the-nao 1158.pdf Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đấu thầu như thế nào? Cập nhật: 26-10-2011 Trân trọng. nhà thầu không phải là hình thức đấu thầu rộng rãi khi không bảo đảm đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu; c) Phê duyệt kế hoạch đấu thầu để cho phép tổ chức lựa chọn nhà thầu. liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính cho bạn, mọi thắc mắc khác bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư ấn chi tiết hơn. Điều 11. Hành vi vi phạm các quy định về kế hoạch đấu thầu 1. Cảnh
 • 1
 • 1,115
 • 0

xử phạt hành chính trong linh vực bạo lực gia đình

xử phạt hành chính trong linh vực bạo lực gia đình
. cphßngTph¸pĐứ HoµnhBå Quy định xử phạt hành Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực phòng, chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình chống bạo lực gia đình NGHỊ ĐỊNH SỐ 110/2009/NĐ-CP,. II HÀNH VI VI PHẠM HÀNH HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CHÍNH TRONG LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH, HÌNH THỨC VÀ GIA ĐÌNH, HÌNH THỨC VÀ MỨC XỬ PHẠT MỨC. 2/3 trong tổng số gia đình có khoảng 2/3 trong tổng số gia đình có hành vi bạo lực về thể chất (đánh hành vi bạo lực về thể chất (đánh đập); 25% gia đình có hành vi bạo đập); 25% gia đình
 • 22
 • 517
 • 2

nghiên cứu, đề xuất các nội dung cần phải hướng dẫn trong nghị định liên quan đến xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai

nghiên cứu, đề xuất các nội dung cần phải hướng dẫn trong nghị định liên quan đến xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai
. TỔNG CỤC QUẢN ĐẤT ĐAI CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT CÁC NỘI DUNG CẦN PHẢI HƯỚNG DẪN TRONG NGHỊ ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Thuộc Dự án:. KẾT LUẬN 48 3 CHUYÊN ĐỀ 01 NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT CÁC NỘI DUNG CẦN PHẢI HƯỚNG DẪN TRONG NGHỊ ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Đất đai là tài nguyên quốc gia. cao. Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài: nghiên cứu, đề xuất các nội dung cần phải hướng dẫn trong Nghị định liên quan đến xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai là rất cần thiết và cấp bách
 • 53
 • 844
 • 2

Ứng dụng Hệ thống thông tin địa (GIS) trong lĩnh vực quản đất đai tại Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong lĩnh vực quản lý đất đai tại Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
. tới địa bàn Quận Hai Bà Trưng. Với chuyên đề “ Ứng dụng Hệ thống thông tin địa (GIS) trong lĩnh vực quản đất đai tại Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội để tìm hiểu về ứng dụng của Hệ thống. nghiệp CHƯƠNG I HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA VÀ ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA TRONG LĨNH VỰC QUẢN ĐẤT ĐAI 1.1. Tổng quan về hệ thống thông tin địa lý. 1.1.1. Khái niệm về hệ thống thông tin địa lý. Ở. bài viết gồm có ba chương: Chương I: Hệ thống thông tin địa và ứng dụng hệ thống thông tin địa trong lĩnh vực quản đất đai. Chương II: Thực trạng ứng dụng Hệ thống thông tin địa trong
 • 49
 • 853
 • 2

khiếu nại hành chính trong lĩnh vực quản đất đai – thực tiễn giải quyết khiếu nại tại sở tài nguyên và môi trường tỉnh vĩnh long

khiếu nại hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai – thực tiễn giải quyết khiếu nại tại sở tài nguyên và môi trường tỉnh vĩnh long
... Ngọc Được Khiếu nại hành lĩnh vực quản đất đai - Thực tiễn giải khiếu nại Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Vĩnh Long Chương LUẬN CHUNG VỀ KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN ĐẤT ĐAI 1.1... Được Khiếu nại hành lĩnh vực quản đất đai - Thực tiễn giải khiếu nại Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Vĩnh Long - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên vả Môi trường giải khiếu nại lần hai định hành chính, hành. .. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi SVTH: Đoàn Thị Ngọc Được Khiếu nại hành lĩnh vực quản đất đai - Thực tiễn giải khiếu nại Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Vĩnh Long quản đất đai Chủ trường khởi
 • 70
 • 386
 • 1

Cơ chế hành chính một cửa trong lĩnh vực quản đất đai ở huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Cơ chế hành chính một cửa trong lĩnh vực quản lý đất đai ở huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương
...n thiện chế hành một cửa lĩnh vực quản đất đai huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dƣơng CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CƠ CHẾ HÀNH CHÍNH “MỘT CỬA” TRONG LĨNH VỰC QUẢN L...ề chế hành một cửa lĩnh vực quản đất đai địa phƣơng Chƣơng 2: Phƣơng pháp thiết kế nghiên cứu Chƣơng 3: Cơ chế hành một cửa lĩnh vực quản đất đai huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dƣơng Chƣơng 4: Mộ... TẾ PHẠM THỊ HỒNG CƠ CHẾ HÀNH CHÍNH “MỘT CỬA” TRONG LĨNH VỰC QUẢN ĐẤT ĐAI Ở HUYỆN TỨ KỲ, TỈNH HẢI DƯƠNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN KINH TẾ MÃ SỐ: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN KINH TẾ CHƯƠNG
 • 12
 • 196
 • 0

Tiểu luận tranh chấp trong lĩnh vực quản đất đai và kiến nghị hướng giải quyết

Tiểu luận tranh chấp trong lĩnh vực quản lý đất đai và kiến nghị hướng giải quyết
bài viết đưa ra được tình huống phát sinh thực tế về tranh chấp đất đai từ đó đưa ra kiến nghị khắc phục tình trạng ấy.Đất đai là tư liệu sản xuất đặc biệt, đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội. Hiến pháp năm 2013 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã khẳng định tại Điều 53 với quy định “Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.” Theo đó, Luật đất đai cũng quy định tại Điều 4 là “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.” Theo đó, Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai, với những hình thức trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất đó là hình thức giao đất và hình thức cho thuê đất. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chính là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người sử dụng đất nhằm bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Tuy nhiên trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên thực tế vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập với nhiều nguyên nhân khác nhau. Dưới đây nội dung bài sẽ trình bày một tình huống thực tế về khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật hiện hành. Đồng thời nêu ra các phương án giải quyết mà thực tế các địa phương đang áp dụng và đưa ra phương án giải quyết tối ưu nhất phù hợp với pháp luật đất đai hiện hành. ... chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cho bên nhận chuyển quyền Trường hợp có đơn đề nghị giải tranh chấp Văn phòng đăng ký đất đai hướng dẫn bên nộp đơn đến... quyền sử dụng đất Một nguyên nhân yếu cơng tác quản lí cán bộ, cơng chức lĩnh vực quảnđất đai, điều thể lỏng lẻo, hời hợt kiểm tra, báo cáo công việc, tuyển dụng cán bộ, công chức vào làm việc... đất đai với văn hướng dẫn Luật để giải đắn vụ việc cụ thể, đem lại hiệu công việc bảo đảm quyền lợi ích đáng cho người dân Kiến nghị đưa kiến nghị Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành thông tư hướng
 • 17
 • 61
 • 0

HIỆN TRẠNG và ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG LĨNH vực QUẢN đất ĐAI e

HIỆN TRẠNG và ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG LĨNH vực QUẢN lý đất ĐAI e
... will be applied directly to build the cadastral database ,to serve the needs of land management;to exchange the cadastral database between the land management’s level;to provide one for the needs... the reporting mode, synchronization and data exchange between databases at all levels, from provincial to central level These policies need to be close coordination between the General Department... Deputy Nguyen Van Duc is the chief, The General Department of Land Management also has members in the Steering Committee ,and participate in the activities of the Steering Committee in the field
 • 11
 • 13
 • 0

HIỆN TRẠNG và ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG LĨNH vực QUẢN đất ĐAI

HIỆN TRẠNG và ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG LĨNH vực QUẢN lý đất ĐAI
... tin ngành quản đất đai Việc ứng dụng công nghệ thông tin ngành quản đất đai tính từ khoảng năm 1994 đến nay, với địa bàn ứng dụng từ quan quản nhà nước cấp Trung ương đến quan quản lý. .. Trưởng ban, Tổng cục Quản đất đai có thành viên Ban đạo tham gia hoạt động Ban Chỉ đạo lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin lĩnh vực quản đất đai phù hợp với định hướng chung ngành Bộ... liệu đất đai thực vào trình quản hỗ trợ định sách Về công nghệ trạng đầu tư Xây dựng sở liệu đất đai gắn liền với công nghệ hệ thống thông tin địa (GIS) ứng dụng CAD để số hóa liệu địa Thông
 • 11
 • 37
 • 0

Bài Thuyết trình Xử phạt Hành chính trong lĩnh vực Quản Đất đai (POWERPOINT TRONG FILE DOWNLOAD)

Bài Thuyết trình Xử phạt Hành chính trong lĩnh vực Quản lý Đất đai (POWERPOINT TRONG FILE DOWNLOAD)
... DUNG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN ĐẤT PHÍ VÀ LỆ PHÍ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI KHÁI NIỆM HÌNH THỨC XỬ PHẠT CÁC TRƯỜNG HỢP VI PHẠM VÀ MỨC ĐỘ XỬ PHẠT... quản giới sử dụng đất, mốc địa giới hành Di chuyển, làm sai lệch mốc giới sử dụng đất, mốc địa giới hành Phạt tiền từ 1.000.000 - 5.000.000 Làm hư hỏng mốc giới sử dụng đất, mốc địa giới hành. .. có GCN, đất có tranh chấp, đất bị kê biên để đảm bảo thi hành án, đất hết thời hạn sử dụng không quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn, chưa hồn thành nghĩa vụ tài liên quan đến đất đai < Phạt tiền
 • 77
 • 27
 • 0
1 2 3 4 .. >