Tổng hợp tài liệu :

ON TAP SINH 8 HK 2 NEW (1)

đề cương ôn tập sinh 8.

đề cương ôn tập sinh 8.
. Thảo Trờng T.H.C.S Đông Hoà Đề cơng ôn tập môn Sinh Học lớp 8 hk ii Thể thủy tinh Dịch thủy tinh Các bộ phận khác : mi mắt, lông mày, lông mi, tuyến lệ,. Hà Thị Phơng Thảo Trờng T.H.C.S Đông Hoà Đề cơng ôn tập môn Sinh Học lớp 8 hk ii gian Vùng dới đồi + Chất xám ở trong tập trung thành nhân xám hòa thân
 • 11
 • 3,320
 • 51

De cuong on tap hoa 8 HK I Nam 2010 - 2011

De cuong on tap hoa 8 HK I Nam 2010 - 2011
. trong các hợp chất: Cl 2 O; Cl 2 O 3 ; Cl 2 O 5 lợt là: A. I; II; V. B. I; II; III. C. I; III; V. D. III; IV; V. Câu 9: Nung cho phân hủy hoàn toàn 80 . .-- >P 2 O 5 2. Al + O 2 -- > . 3. P 2 O 5 + .-- > H 3 PO 4 4. Mg + .-- > MgO 5. C + .-- > CO 2 6. K + .-- > K 2 O 7. Al + .-- >AlCl
 • 2
 • 552
 • 7

Cau hoi on tap sinh 8 cuoi ki I

Cau hoi on tap sinh 8 cuoi ki I
. di lp niờm mc si m khụng khớ i vo phi. - Cỏc c quan tham gia bo v phi: + Lụng mi gi li cỏc ht bi ln, cht nhy do lp niờm mc tit ra gi li cỏc ht bi nh, lp. Protein:axamin - Mu i mật lipaza - Lipit: gluxerin, axit béo Cõu 8: Nhng c im cu to ca rut non phự hp vi chc nng hp th cỏc cht dinh dng: - Ruột non là nơi
 • 4
 • 540
 • 6

Đề cương ôn tập Sinh 6 HK I

Đề cương ôn tập Sinh 6 HK I
. đêm d. Khi có ánh sáng 54. Ý nghĩa của sự lớn lên và phân chia tế bào đ i v i sinh vật a. Giúp sinh vật sinh trưởng và phát triển b. Làm cho sinh vật duy. và mu i khoáng 7.Đặc i m nào không ph i là đặc i m chung của m i cơ thể sống? a.Di chuyển b.Lấy các chất cần thiết c.Lo i bỏ các chất th i d .Sinh sản
 • 4
 • 425
 • 2

DE ON TAP TIN 8 - HK I

DE ON TAP TIN 8 - HK I
. Trong các tên sau đây, tên nào hợp lệ trong NNLT Pascal? A. Khoi 8 B. Tamgiac; C. Bai -tap- thuc-hanh D. beginprogram 1 Câu 12: Khi thực hiện phép chia,. liệu kí tự B.Biến a thuộc kiểu dữ liệu số nguyên và biến b thuộc kiểu dữ liệu xâu kí tự C.Biến a thuộc kiểu dữ liệu số nguyên và biến b thuộc kiểu dữ liệu
 • 5
 • 252
 • 0

Đề cương ôn tập Sinh 9 HK I ( 10 - 11 )

Đề cương ôn tập Sinh 9 HK I ( 10 - 11 )
. Đề cương ôn tập học kỳ 1 - Sinh học 9 ( 2 010 -2 011 ) Trường THCS Trần Hưng Đạo - Cam Lộ ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC KỲ I SINH 9 ( 2 010 - 2 011 ) Câu 1:. nucleotit lo i A(ađênin). Số nucleotit lo i G (guanin) chỉ bằng 2/3 số nucleotit lo i A. Hãy tính: a) số nucleotit các lo i còn l i (G, X, T). b) chiều dài
 • 6
 • 542
 • 9

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ANH 7 HK I - new

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ANH 7 HK I - new
. Chúc các em ôn tập tốt, đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp t i! Hãy cố gắng lên! Tương lai đang mở rộng đón các em phía trước! -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - Các em. _ 7. Wh- questions (D¹ng c©u h i cã tõ ®Ó h i) What: h i c i gì What time: h i giờ How far: h i bao xa When: h i khi nào Who: h i ngư i How long: h i bao
 • 8
 • 336
 • 1

Hệ thống kiến thức ôn tập sinh 8 kì 1

Hệ thống kiến thức ôn tập sinh 8 kì 1
. mạch 11 -Vận chuyển máu qua hệ mạch – Vệ sinh hệ tuần hoàn: - Sự vận chuyển máu qua hệ mạch - Vệ sinh hệ tuần hoàn: - Bảo vệ hệ tim mạch - Rèn luyện hệ tim. HỆ THỐNG KIẾN THỨC: MÔN SINH HỌC 8 I/-Chương I: Khái quát về cơ thể người: 1- Cấu tạo cơ thể: - Vị trí cuả con người
 • 3
 • 661
 • 5

Đề cương ôn tập sinh 82

Đề cương ôn tập sinh 8 kì 2
. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II MÔN : SINH 8 GV : Trương Thị Diệu Hiền Câu 1: Trình bày cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu? Bài tiết đóng vai trò quan trọng như thế nào với cơ thể sống? Câu 2: . vệ sinh tai ? Câu 11: Phân biệt phản xạ có điều kiện và không điều kiện , cho ví dụ minh họa ? Câu 12: Tiếng nói và chữ viết có vai trò gì trong đời sống con người ? Câu 13: Nêu ý nghĩa sinh. kinh giao cảm và đối giao cảm ? Câu 8: Mô tả cấu tạo của cầu mắt ? Câu 9: Trình bày nguyên nhân và cách khắc phục các tật cận thị , viễn thị ? tại sao không nên đọc sách ở nơi thiếu nơi thiếu
 • 1
 • 1,358
 • 3

DE CUONG ON TAP SINH 10CB -HK 2 (09-10)

DE CUONG ON TAP SINH 10CB -HK 2 (09-10)
. môn sinh 10 CB (thi học kì 2 từ bài 16 -> ;26 ) - Hô hấp tế bào là gì? Các giai đoạn chính của hô hấp tế bào? - Quang hợp là gì? Nơi diễn ra, nguyên liệu, sản phẩm của pha sáng và pha tối trong. trình nào? - Sinh trưởng của vi sinh vật là gì?thời gian thế hệ là gì? - Đặc điểm của nuôi cấy không liên tục quần thể vi khuẩn? - Môi trường nuôi cấy không liên tục là gì? ứng dụng? - Vi sinh vật. NST qua các kì của giảm phân?ý nghĩa của giảm phân về mặt di truyền? - Vi sinh vật là gì? Các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật? - Lên men là gì? Phân biệt hô hấp hiếu khí và kị khí về chất nhận
 • 1
 • 289
 • 0

Đề cương ôn tập Sinh 9 HK 2 ( 2009 - 2010 )

Đề cương ôn tập Sinh 9 HK 2 ( 2009 - 2010 )
. Câu hỏi ôn tập học kỳ 2 – 20 09 - 20 10 TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II Môn: sinh học 9 : 20 09 - 20 10 Câu 1: Ưu thế lai là gì? Cho ví dụ về ưu thế lai. Câu 2: Quần thể sinh vật. Quýnh - Trường Trần Hưng Đạo - Cam Lộ Câu hỏi ôn tập học kỳ 2 – 20 09 - 20 10 HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI SINH 9 - KỲ 2 Câu 1 : - Hiện tượng cơ thể lai F1 có sức sống cao hơn, sinh trưởng nhanh hơn, phát. là : Aa = ( ½ ) 4 = 6, 25 % Tỉ lệ gen đồng hợp trội = đồng hợp lặn = ( 100 - % của dị hợp ) : 2 = ( 100 - 6, 25 ) : 2 = Câu 4: a.Phải sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên rừng vì: - Rừng có
 • 3
 • 349
 • 0

Tài liệu hướng dẫn và đề cương ôn tập Sinh 82

Tài liệu hướng dẫn và đề cương ôn tập Sinh 8 kì 2
. nhĩ và ống tai B – Màng nhĩ và vành tai. C - Ống tai và xương tai D – Vành tai và ống tai. Câu 11: Hoocmon là sản phẩm của : A - Tuỷ sống B – Não bộ C – Các tuyến và cơ D - Hệ nội tiết. Câu 12. thành và sự ức chế của phản xạ có điều kiện ? Câu 8 : Tiếng nói và chữ viết có vai trò gì trong đời sống con người ? Câu 9 : Nêu tính chất và vai trò của Hoocmon ? Câu 10 : Cho biết sự điều hoà và. thích đầy đủ về cấu tạo của cầu mắt ? Và cho biết cấu tạo củ màng lưới ? Câu 6 : So sánh tính chất cuả phản xạ không đièu kiện và phản xạ có điều kiện ? Và cho biết mối quan hệ chặt chẽ giữa
 • 2
 • 421
 • 2

Đề cương ôn tập Toán 8 HK 2

Đề cương ôn tập Toán 8 HK 2
. ) xxx a −+ = − − + ; b) 2 1 5 2 2 2 4 x x x x x x − − − = + − − c) 2 2 1 2 1 8 2 1 2 1 4 1 x x x x x + − − = − + − d) 3 3 20 1 13 1 02 2 16 8 8 3 24 x x x x x − − + + = − − − e) 2 6 8 1 12 1 5 1 4 4. sau: a) 2x(x – 3) + 5(x – 3) = 0 d) x 2 – 5x + 6 = 0 b) (x 2 – 4) – (x – 2) (3 – 2x) = 0 e) 2x 3 + 6x 2 = x 2 + 3x c) (2x + 5) 2 = (x + 2) 2 f) (2x +1)( 3 – x)(4- 2x)=0 Nội dung2: PHƯƠNG. trình a. 3x - 2 = 2x – 3 b. 2x +3 = 5x + 9 c. 5 - 2x = 7 d. 10x + 3 - 5x = 4x + 12 e. 11x + 42 - 2x = 100 - 9x -22 f. 2x – (3 - 5x) = 4(x + 3) g. x ( x + 2 ) = x ( x + 3 ) h. 2( x – 3 ) + 5x
 • 6
 • 745
 • 6

de cuong ôn tap anh 8 hk 2

de cuong ôn tap anh 8 hk 2
. North) 24 . I’ve made a few ……………… to the design. ( adjust). 25 . This is such a ……………… career as a test pilot. ( challenge) 26 . The president is deeply ……………… about the pollution. ( concern) 27 to / off) 18. I can see a boy __ a water buffalo. ( ride / riding / to ride / rode) 19. It’s __ to travel around Viet Nam. ( interested / interesting / interestedly / interestingly) 20 . Would. Hindu God. ( origin) 21 . The town now becomes the Buddhist ……………… center of the whole country. ( religion) 22 . The area ……………… the village used to be flooded. ( surround) 23 . Ha Long Bay is in
 • 10
 • 165
 • 0

Bộ đền ôn tập toán 8 HK 2

Bộ đền ôn tập toán 8 HK 2
. !"#$%&'( ) *  * +  − <+ + xx  Bài 2: ,-(.''/01 2 3  2 4 0 52 6$7 89 ':6$;01 2 3 <01 2 4 (.' '/01=7,>(.''/$?01@ Bài. ĐỀ ÔN TẬP TOÁN 8 - HỌC KỲ II – NĂM HỌC 20 10 - 20 11 ĐỀ 1 Bài 1:   . :AB ∆ 34A'D34'$O3A+'$O4AT'$7,%'R340:M$UB'B 3U*'$7,VUKzM;eBB14A'g3AR 8 O'g:93iRf7 N,>MIU8 NAP$f0M$'/U8 'N,%U80:M${B'BU{ 2& apos;$7 8( {i'g3AR|7AN$ QIC∆ MQR1 AMN ∆ ĐỀ
 • 11
 • 164
 • 0

Đề cương ôn tập Hóa 8 (HK 2 )

Đề cương ôn tập Hóa 8 (HK 2 )
. CO 2 c) + H 2 O → H 2 SO 4 d) BaO + H 2 O → e) Fe 2 O 3 + → o t CO 2 + Fe f) Ca + → Ca(OH) 2 + g) Fe + → FeCl 2 + h) KMnO 4 → o t K 2 MnO 4 + MnO 2 + k). Ca(OH) 2 CaCO 3 CaO b) P P 2 O 5 H 3 PO 4 H 2 Fe FeSO 4 c) KMnO 4 O 2 H 2 O KOH K 2 CO 3 d) S → SO 2 → H 2 SO 3 e) Cu → CuO → Cu f) P → P 2 O 5 → H 3 PO 4 g) Ca → CaO → Ca(OH) 2. lọ? 2. 3 Nêu phương pháp hóa học nhận biết: + Các chất lỏng: a) HCl, H 2 O, Ca(OH) 2 ,KOH b) H 2 SO 4 , NaCl, NaOH, H 2 O + Các chất khí: a) CO 2 , O 2 , H 2 , Không khí b) H 2 , O 2 , N 2 , CO +
 • 13
 • 238
 • 0

Đề cương ôn tập Sinh 9 - HK 2 (2011)

Đề cương ôn tập Sinh 9 - HK 2 (2011)
. Đạo – Cam Lộ ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II Môn: sinh học 9 : ( 20 10 – 20 11) Câu 1: Hiện tượng thoái hóa giống ở cây giao phấn là gì? Nguyên nhân và cơ chế của thoái hóa giống? Câu 2: Ưu thế lai. cân bằng sinh học với khống chế sinh học. ( Các em tự lập đề cương những câu chưa có hướng dẫn. Chúc các em ôn tập và thi tốt ) HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI SINH 9 - KỲ 2 Câu 1: Thoái hóa giống là:hiện. dưỡng ( quan hệ hổ trợ , đối địch ) - Không có cấu trúc phân tầng . - Có cấu trúc phân tầng . GV: Trần Minh Quýnh Tài liệu ôn tập học kỳ 2 – năm học : 20 10 - 20 11 Trường THCS Trần Hưng Đạo –
 • 4
 • 218
 • 0

Đề cương ôn tập hóa 8 HK 2

Đề cương ôn tập hóa 8 HK 2
. Cu(NO 3 ) 2 → CuO + NO 2 + O 2 b. SO 2 + O 2 → SO 3 c. Al + H 2 SO 4 (l) → Al 2 (SO 4 ) 3 + H 2 d. KMnO 4 → K 2 MnO 4 + MnO 2 + O 2 e. Fe + Cl 2 → FeCl 3 g. Fe + H 2 SO 4 (l). → FeSO 4 + H 2 O h. Fe + HCl → FeCl 2 + H 2 i. NH 3 + → NO + H 2 O j. H 2 S + O 2 → SO 2 + H 2 O l. Cu 2 S + O 2 → Cu 2 O + SO 2 Dạng 3: Viết PTHH biểu diễn những chuỗi biến hóa Viết PTHH. hóa. a. Fe 2 O 3 + CO ? + ? b. Fe 3 O 4 + CO FeO + ? c. NH 3 + O 2 NO + H 2 O. d. Cu 2 S + O 2 Cu 2 O + SO 2 e. H 2 S + O 2 SO 2 + H 2 O Dạng 5: Các dạng bài tập liên
 • 2
 • 204
 • 0

Đề cương ôn tập Toán 8 HK 2

Đề cương ôn tập Toán 8 HK 2
. 40 d/ 7 1 16 2 6 5 x x x − − + = e/ 2( 1 2 ) 2 3 2( 3 1) 2 4 6 2 x x x− + − − = − f/ 3 2 2 1 2 3 3 2 3 x x x + + − = − g/ 1 2 4 2 3 (2 3)x x x x − = − − h/ 2 2 1 1 2( 2) 2 2 4 x x x x x. 1 ( TM) y = - 2 (Không TMĐK) 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 2 a y 8 3−y + 3 - 12 3−y ⇔ 24 y 3( y - 3) + 72 - 2( y - 3) ⇔ 24 y – 3y + 9 72 – 2y + 6 23 y 69 y 3. 0 ,25 0,75 b 3 5 − + y y . )( x - 3 ) - 12 c/ 12 - 3( x - 2 ) 2 = ( x + 2 )( 1 - 3x ) + 2x d/ 9 81 5 12 310 xx − = + e/ 3 1 10 23 5 4 − = + + + xxx f/ 12 12 8 16 3 32 4 5 − + − = − − + xxxx g/ 2 2 3 3 5 5 4 − − + =−− +
 • 14
 • 329
 • 0

DC ON TAP SU 8 HK 2 15 16

DC ON TAP SU 8 HK 2 15 16
... Phong trào Đông du : Do hội Duy tân chủ trương với khuynh hướng bạo động chống Pháp (Phan Bội Châu) - Phong trào Duy tân : Do phái ôn hòa lãnh đạo ( Phan Châu Trinh , Huỳnh Thúc Kháng ) - Phong... giành độc lập dân dân tộc , xây dựng lại chế tộc , kết hợp với cải cách xã độ phong kiến hội , Thành Văn thân, só phu phong kiến Tầng lớp Nho học trẻ phần yêu nước đường tư sản hóa Lãnh đạo Phương... chống pháp giới trí thức tân học thực phong phú - Họ tổ chức diễn thuyết, phát hành sách báo, tổ chức biểu tình…Đáng ý hoạt động tổ chức, hội đồn đảng phái Trong đó, Hội kín Nguyễn An Ninh gây dựng
 • 2
 • 52
 • 0
1 2 3 4 .. >