Tổng hợp tài liệu :

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIẢNG VIÊN CAO CẤP

Chương trình Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên dạy môn giáo dục công dân vừa được Bộ GD ban hành

Chương trình Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên dạy môn giáo dục công dân vừa được Bộ GD ban hành
. Chương trình Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên dạy môn giáo dục công dân vừa được Bộ GD& amp;ĐT ban hành. Đối tượng bồi dưỡng là giáo viên đang dạy môn Giáo dục công dân trong. năng dạy pháp luật trong môn Giáo dục công dân. Tổng khối lượng kiến thức tối thiểu của chương trình là 200 tiết, trong đó 150 kiến thức giáo dục bắt buộc. Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp. chuyên môn giáo dục công dân, chưa được bồi dưỡng cập nhật kiến thức pháp luật phục vụ việc giảng dạy; cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên có nhu cầu trang bị nâng cao kiến thức pháp luật
 • 8
 • 3,052
 • 3

Luận cứ khoa học và thực tiễn để xây dựng chỉ số đánh giá chất lượng chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Luận cứ khoa học và thực tiễn để xây dựng chỉ số đánh giá chất lượng chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
... dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Chương 2: Xây dựng công cụ đánh giá chất lượng chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Chương 3: Đánh giá chất lượng chương trình bồi dưỡng cán bộ, công. .. học thực tiễn việc đánh giá chất lượng chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Xây dựng số đánh giá chất lượng chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Giới hạn nghiên cứu... Việc đánh giá chất lượng chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thực sở luận điểm - Thực tiễn triển khai đánh giá chất lượng chương trình bồi dưỡng dành cho cán bộ, công chức, viên chức
 • 97
 • 280
 • 0

Nghiên cứu đề xuất xây dựng chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dạy nghề điện kỹ thuật theo năng lực thực hiện

Nghiên cứu đề xuất xây dựng chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dạy nghề điện kỹ thuật theo năng lực thực hiện
... trạng chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dạy nghề Điện kỹ thuật số trường nghề - Nghiên cứu, đề xuất xây dựng chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dạy nghề Điện. .. tiến hành đề xuất xây dựng chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dạy nghề Điện kỹ thuật theo lực thực nhằm trang bị cho giáo viên dạy nghề Điện kỹ thuật kiến thức, kỹ thái độ... vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Chương trình đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dạy nghề Điện kỹ thuật theo lực thực - Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu, đề xuất xây dựng
 • 113
 • 118
 • 0

Thông tư 12 2013 TT-BGDĐT ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học

Thông tư 12 2013 TT-BGDĐT ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học
... Nhà giáo Cán quản lý sở giáo dục, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên sở giáo dục đại học Điều Ban hành kèm theo Thông. .. www.luatminhgia.com.vn CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIẢNG VIÊN TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (Ban hành kèm theo Thông tư số 12/ 2013/ TT-BGDĐT ngày 12 tháng năm 2013 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo)... vụ sư phạm muốn trở thành giảng viên sở giáo dục đại học công cụ giúp Bộ Giáo dục Đào tạo quản lí công tác bồi dưỡng giảng viên sở giáo dục đại học Căn vào chương trình bồi dưỡng này, sở giáo dục
 • 13
 • 105
 • 0

Thông tư 12 2013 TT-BGDĐT - Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học

Thông tư 12 2013 TT-BGDĐT - Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học
... tiếp sư phạm VI HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho đối tư ng chưa có chứng bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm muốn trở thành giảng viên sở giáo dục đại học. .. niệm chương trình; - Cấu trúc chương trình; - Phát triển chương trình; - Phân cấp quản lí chương trình; - Tổ chức q trình đào tạo sở giáo dục đại học; - Vai trò giảng viên sở giáo dục đại học. .. công cụ giúp Bộ Giáo dục Đào tạo quản lí cơng tác bồi dưỡng giảng viên sở giáo dục đại học Căn vào chương trình bồi dưỡng này, sở giáo dục đại học Bộ Giáo dục Đào tạo giao nhiệm vụ có trách nhiệm
 • 12
 • 79
 • 0

Thông tư 10 2013 TT-BGDĐT - Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư 10 2013 TT-BGDĐT - Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp
... Nguyễn Vinh Hiển CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIÁO VIÊN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP (Ban hành kèm theo Thông tư số 10 /2013/ TT-BGDĐT ngày 28 tháng 03 năm 2013 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào... lên, khơng vi phạm quy chế đủ điều kiện được cấp Chứng bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên TCCN Những giáo viên trung cấp chuyên nghiệp chưa qua tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, giảng dạy... giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên TCCN cho người tốt nghiệp đại học có nguyện vọng trở thành giáo viên TCCN (gọi tắt sở bồi dưỡng) xây dựng chương trình bồi dưỡng cụ thể,
 • 14
 • 98
 • 0

Thông tư 10 2013 TT-BGDĐT Ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư 10 2013 TT-BGDĐT Ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp
... lên, không vi phạm quy chế đủ điều kiện được cấp Chứng bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên TCCN Những giáo viên trung cấp chuyên nghiệp chưa qua tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, giảng dạy... tiêu chung Sau hoàn thành khóa bồi dưỡng theo chương trình này, người học có lực nghiệp vụ sư phạm đáp ứng yêu cầu chuẩn nghiệp vụ sư phạm người giáo viên trung cấp chuyên nghiệp (sau viết tắt... giáo dục TCCN VI HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG Căn Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên TCCN văn này, sở giáo dục đại học được Bộ Giáo dục Đào tạo giao nhiệm vụ
 • 14
 • 91
 • 0

BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN THCS HẠNG II

BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN THCS HẠNG II
... nhận vận dụng vào công việc: Từ thực tiễn công tác nội dung học, thân nhận thấy ĐỂ CĨ BẢN THU HOẠCH ĐẦY ĐỦ XIN VUI LỊNG LIÊN HỆ 01687978454 ... triển trường THCS 21 15 III Kết luận 23 I ĐẶT VẤN ĐỀ Qua thời gian học tập, bồi dưỡng kiến thức thu c lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II Quý thầy, cô trường... viên nhận thức nhiều vấn đề lý luận thực tiễn công tác dạy học Qua thời gian học tập thân tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích qua mạnh dạn đưa số học nhằm phục vụ cho q trình cơng tác sau nhiên thời
 • 5
 • 2,645
 • 134

BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN THCS HẠNG II GV THPT 2018

BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN THCS HẠNG II GV THPT 2018
... Chỉ mâu thu n: Lúc gặp em nói thoải mái với định học mình, em kể bị ngủ, stress, lo định sai Em nghĩ mâu thu n này? • Cùng với học sinh tìm cách – Đối diện – Giải – Sống chung với mâu thu n ………………………………………………………………………………………... nhận mâu thu n (không đồng nhất) học sinh lời nói, hành vi, cảm xúc, ý nghĩ: Học sinh nói thoải mái với định học mình, sau kể ngủ, stress/bị áp lực, lo định sai Đối diện với học sinh mâu thu n Tóm
 • 3
 • 965
 • 9

Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên THPT hạng II

Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên THPT hạng II
... chức thực mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học giáo dục trường THPT; Tổ chuyên môn với công tác bồi dưỡng giáo viên tập bồi dưỡng giáo viên trường THPT; Kết hợp phương thức bồi dưỡng bồi dưỡng. .. cô giáo trường Đại học Quy Nhơn phụ trách giảng dạy Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II, nắm bắt nội dung sau: Nắm bắt xu hướng phát triển giáo. .. phát triển lực nghề nghiệp giáo viên THPT hạng Năng lực nghề nghiệp giáo viên THPT tổ hợp kiến thức kỹ chuyên môn mà giáo viên đảm nhận nhằm giúp cho giáo viên tổ chức thành công, hiệu hoạt động
 • 26
 • 1,051
 • 5

Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II

Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II
... giáo dục THCS; hướng dẫn đồng nghiệp thực chương trình kế hoạch giáo dục THCS BÀI THU HOẠCH CUỐI KHÓA LỚP BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN THCS HẠNG 2, NĂM 2018 Đề Từ kinh... học bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng Anh (chị) rút học để phát triển chuyên môn phát triển đơn vị cơng tác Bài làm Sau tham gia khóa học bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp. .. giáo trường Đại học Sư phạm Hà Nội phụ trách giảng dạy Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, nắm bắt nội dung sau: Nắm bắt xu hướng phát triển giáo
 • 14
 • 1,637
 • 1

bài thu hoạch bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên THCS Hạng II

bài thu hoạch bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên THCS Hạng II
MỞ ĐẦU Qua quá trình học tập, được sự hướng dẫn và truyền đạt tận tình của các thầy, cô giáo phụ trách giảng dạy Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, tôi đã cập nhật khá đầy đủ kiến thức về chính trị, kinh tế, xã hội hiện nay; đồng thời bồi dưỡng phẩm chất chính trị đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và các năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học. Qua đó, phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục THCS và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS. ... yếu - Tổ chức thi GV giỏi cấp trường tuyển chọn GV dự thi cấp huyện, cấp tỉnh, thông qua thi GV giỏi cấp giáo viên nhận thức nhiều điều kiến thức phương pháp sư phạm - Công tác thi đua khen thưởng... - thí nghiệm, phòng chức để làm việc, loại thi t bị khác bảng lớp bàn ghế giáo viên, bàn ghế học sinh đầy đủ Nhà trường có 01 thi t bị dạy học tối thi u; máy vi tính, máy chiếu đầy đủ cho giáo... Bắc quản lý Trang 20 Nhận xét, đề xuất: Trang thi t bị văn phòng đầy đủ, đảm bảo phục vụ công tác quản lý, dạy học III.4 Thi t bị dạy học hiệu sử dụng thi t bị dạy họctrong nhà trường - Văn phòng
 • 26
 • 1,150
 • 3

BÀI THU HOẠCH lớp bồi DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU học HẠNG III

BÀI THU HOẠCH lớp bồi DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU học HẠNG III
... chức lớp học bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên cấp: Mầm non, Tiểu học, THCS Tơi đăng kí tham gia lớp học bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên. .. Đồng thời nhằm bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III Với lí trên, Phòng giáo dục đào tạo Huyện... Mẫu số 02 TRƯỜNG ĐẠI HỌC……………………… BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP Cho giáo viên Tiểu học hạng III Họ tên : ….………………………… NRi công tác : Địa điểm bồi dưỡng : ….…………………………
 • 60
 • 1,324
 • 2

Bài thu hoạch bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên tiểu học hạng III.

Bài thu hoạch bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên tiểu học hạng III.
Chuyên đề 1: LÍ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC.Chuyên đề 2: CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO.Chuyên đề 3: QUẢN LÍ GIÁO DỤC VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA.Chuyên đề 4: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC VỚI CÔNG TÁC TƯ VẤN HỌC ĐƯỜNG TRƯỜNG TIỂU HỌC.Chuyên đề 5: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC, XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KẾ HOẠCH GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC.Chuyên đề 6: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III.Chuyên đề 7: DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC.Chuyên đề 8: THANH TRA, KIỂM TRA VÀ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG TIỂU HỌC.Chuyên đề 9: SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN VÀ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC.Chuyên đề 10: XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ TRONG VÀ NGOÀI NHÀ TRƯỜNG ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TIỂU HỌC. ... công việc: Trong năm học 2017 – 2018 giao nhiệm vụ Tổ trưởng chuyên môn khối + nhà trường Sau học xong lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên tiểu học hạng III, nhận thấy... 5: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC, XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KẾ HOẠCH GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC - Chuyên đề 6: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III - Chuyên đề 7: DẠY HỌC THEO. .. hành bồi dưỡng: Đối với giáo viên giỏi tập trung bồi dưỡng kiến thức bậc học, giải tốn khó theo mạch kiến thức Đối với giáo viên hạn chế chuyên môn chủ yếu bồi dưỡng kiến thức lớp giáo viên trực
 • 22
 • 478
 • 7

BÀI THU HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN HẠNG III

BÀI THU HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN HẠNG III
BÀI THU HOẠCHCHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN HẠNG IIIPHẦN I. KHÁI QUÁT CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG1.1.ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNGViên chức giảng dạy hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) công lập đã được bổ nhiệm và đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp Giảng viên (hạng III). ... nghiệp giáo dục đào tạo (9) Tổ chức, quản lý công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ giáo dục đào tạo (10) Tổ chức quản lý công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ giáo dục đào tạo (11) Quy định việc... nghĩ độc lập hợp tác công việc với đồng nghiệp Ngồi ra, phương pháp tình công cụ tuyệt vời để giảng viên kiểm tra kiến thức lý thuyết hiểu biết sâu sắc sinh viên Phương pháp thuyết trình kết hợp... với nhiệm vụ NCKH chuyển giao công nghệ Mơ tả nội dung: chun đề trình bày nội dung về: Những vấn đề chung khoa học công nghệ; Những vấn đề nghiên khoa học phát triển công nghệ; Hoạt động thơng tin
 • 13
 • 2,387
 • 38

Bài thu hoạch bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng I

Bài thu hoạch bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng I
BÁO CÁO THU HOẠCHBồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng I.Chuyên đề 1.Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Nội dung quan trọng cần nắm vững đó là “Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước cộng hòa XHCN Việt Nam” bởi vì:Tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước tùy thuộc vào tính chất các nhiệm vụ được giao, nhưng đều theo nguyên tắc chung thống nhất như sau: Nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo:Theo Điều 4 Hiến Pháp 2013, Đảng Cộng sản Việt Nam: Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội; gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình. Nguyên tắc nhân dân tham gia tổ chức nhà nước, quản lý nhà nước, thực hiện quyền lực nhà nước, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, nòng cốt là công nhân, nông dân và trí thức. Đây là nguyên tắc thể hiện bản chất nhân dân của nhà nước ta. Tất cả nhân dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới tính đều có quyền thông qua đầu phiếu phổ thông bầu ra các đại biểu thay mặt mình vào các cơ quan quyền lực nhà nước là Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, thực thi quyền lực nhà nước. Việc thu hút đông đảo nhân dân tham gia vào hoạt động của bộ máy Nhà nước là nguyên tắc quan trọng trong tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước. Nguyên tắc này không những có ý nghĩa trong việc tạo điều kiện phát huy trí tuệ của nhân dân vào công việc quản lý Nhà nước mà còn là phương tiện hữu hiệu để ngăn chặn tệ quan liêu, cửa quyền, tham nhũng của cá nhân và tổ chức trong bộ máy Nhà nước. Nhân dân tham gia vào quản lý Nhà nước thông qua các tổ chức chính trị – xã hội của mình như: Mặt trận tổ quốc, tổ chức công đoàn, hội phụ nữ… Nguyên tắc tập trung dân chủĐây là một nguyên tắc tổ chức được xác định tại Hiến pháp 2013, nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước. Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các cơ quan khác của nhà nước đều tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ.Nguyên tắc tập trung dân chủ – kết hợp đúng đắn tập trung và dân chủ là yếu tố quyết định sức mạnh tổ chức và hiệu lực quản lý của bộ máy Nhà nước ta.Nguyên tắc tập trung dân chủ còn được thể hiện trong cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của mỗi cấp trong bộ máy Nhà nước cũng như trong việc kết hợp hoạt động của tập thể với trách nhiệm của cá nhân. Nguyên tắc thống nhất quyền lực và phân công chức năng Quyền lực nhà nước là thống nhất, nhưng trong bộ máy nhà nước có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Nguyên tắc “quyền lực Nhà nước là thống nhất có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”. Quyền lực Nhà nước bao gồm: Quyền lập pháp, quyền hành pháp, quyền tư pháp. Ba lĩnh vực quyền lực đó là một khối thống nhất được nhân dân trao cho Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất, do nhân dân trực tiếp bầu ra. Tuy nhiên ba quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp có sự phân công rõ ràng và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện quyền lực Nhà nước. Nguyên tắc quản lý xã hội bằng hiến pháp, pháp luật Việc tổ chức các cơ quan nhà nước phải dựa trên và tuân thủ những quy định của pháp luật về cơ cấu tổ chức, biên chế, quy trình thành lập… Chức năng của bộ máy nhà nước thể hiện trên ba lĩnh vực hoạt động: Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp.Trong lĩnh vực Lập pháp, bộ máy nhà nước, thông qua hoạt động khác nhau của các cơ quan, thể chế hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng cộng sản Việt Nam thành pháp luật của Nhà nước, phù hợp với đặc điểm tình hình kinh tế xã hội của đất nước và các thông lệ quốc tế, tạo lập cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động của xã hội và của Nhà nước.Trong lĩnh vực Hành pháp, bộ máy nhà nước, bằng hoạt động cụ thể, đưa pháp luật vào đời sống xã hội, bảo đảm để pháp luật nhà nước trở thành khuôn mẫu hoạt động của nhà nước, xã hội, bảo đảm thực hiện thống nhất pháp luật ở mọi cấp, mọi ngành trên phạm vi toàn lãnh thổ quốc gia.Trong lĩnh vực Tư pháp, bộ máy nhà nước, bằng hoạt động cụ thể của từng cơ quan, bảo đảm cho pháp luật được thực hiện nghiêm nhằm duy trì trật tự, kỷ cương, ổn định xã hội.– Nguyên tắc pháp chế XHCN:Đây là nguyên tắc đòi hỏi việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan trong bộ máy Nhà nước phải tiến hành theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện tốt nguyên tắc pháp chế XHCN có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo cho sự hoạt động bình thường của bộ máy Nhà nước, đảm bảo công bằng xã hội. Nguyên tắc pháp chế XHCN được quy định trong điều 12 Hiến pháp năm 1992: “Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, không ngừng tăng cường pháp chế XHCN”.Chuyên đề 2:Xu hướng Quốc tế và đổi mới giáo dục phổ thôngQua nghiên chuyên đề 2, đặc biệt nghiên cứu sâu Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.Học viên nhận thấy Việt Nam đã tiếp thu kinh nghiệm quốc tế về giáo dục phổ thôngnhư sau?Bộ Giáo dục và Đào tạo (BGDĐT) đang xây dựng chương trình giáo dục phổ thông mới (GDPT). Điểm nổi bật trong xây dựng chương trình GDPT mới là tiếp cận kinh nghiệm quốc tế; thay đổi cách tiếp cận từ nội dung kiến thức làm cho người học quá tải và thụ động chuyển sang phát triển phẩm chất, năng lực người học; giúp người học năng động, linh hoạt, bảo đảm việc dạy chữ và dạy người.Thực tế cho thấy, GDPT luôn có vị trí, vai trò quan trọng đối với ngành GD và ĐT nói riêng và nền kinh tế nói chung. Trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ; sự biến động của xã hội, đòi hỏi GDPT cần tạo ra những công dân năng động, sáng tạo. Trong xây dựng chương trình GDPT mới, Bộ GD và ĐT đã bám sát Nghị quyết số 29NQTW ngày 4112013 về “Đổi mới căn bản, toàn diện GD và ĐT” và Nghị quyết số 882014QH 13 ngày 28112014 về “Đổi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT”. Hai nghị quyết nói trên đã nêu rõ nhiệm vụ, giải pháp và yêu cầu đổi mới giáo dục là chủ động hội nhập, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế; đổi mới chương trình phù hợp xu thế quốc tế.Vì vậy, việc học tập kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng chương trình GDPT là yêu cầu tất yếu.Mục tiêuchuẩn GDPT đều thể hiện yêu cầu phát triển năng lực; chú trọng phát triển toàn diện, hài hòa, coi trọng phẩm chất cá nhân, ý thức cộng đồng; bảo đảm chuẩn đầu ra. Xu thế quốc tế cũng nhấn mạnh và coi trọng việc tích hợp và phân hóa theo từng cấp học; hình thành các môn học tự chọn từ cấp THCS; chú trọng phân luồng sau THCS. Việc phân ban, tự chọn môn học và phân hóa sâu được thực hiện ở hai năm cuối cấp THPT. Học sinh sẽ học một số môn bắt buộc và một số môn tự chọn. Đáng chú ý, xu thế quốc tế đặc biệt coi trọng việc đánh giá kết quả học tập và thi cử của học sinh (bao gồm đầu vào, đầu ra); coi trọng đánh giá quá trình; đánh giá hằng năm, định kỳ; đánh giá quốc tế. Theo Ban soạn thảo chương trình GDPT, căn cứ quan trọng để xây dựng chương trình GDPT là dựa trên quan điểm của Đảng, Nhà nước về đổi mới giáo dục cũng như xuất phát từ nhu cầu phát triển đất nước, những tiến bộ của thời đại về khoa học và công nghệ. Việc thực hiện mục tiêu hình thành, phát triển năng lực, phẩm chất người học trong chương trình GDPT dựa trên triết lý giáo dục như: thực học thực nghiệp; học đi đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn; phân luồng và hướng nghiệp. Trong đó, chương trình lấy người học làm trung tâm, tích cực hóa hoạt động học tập; kết hợp giáo dục nhà trường với gia đình và xã hội.Cũng theo Ban soạn thảo chương trình GDPT, yêu cầu đặt ra trong chương trình GDPT mới là bảo đảm sự kết nối chặt chẽ giữa các cấp học, lớp học; kế thừa, phát triển các chương trình GDPT đã có; tiếp thu có chọn lọc chương trình GDPT của các nước có nền giáo dục phát triển; liên thông giáo dục mầm non, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. Một trong những nội dung quan trọng mà chương trình mới hướng đến là phát triển phẩm chất, năng lực người học. Các phẩm chất chủ yếu trong chương trình GDPT mới đề ra đối với người học là nhân ái, khoan dung; chuyên cần, tiết kiệm; trách nhiệm, kỷ luật, trung thực, dũng cảm.Đánh giá việc xây dựng chương trình GDPT mới, Bộ trưởng GD và ĐT Phùng Xuân Nhạ cho rằng, Bộ đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia trong nước và quốc tế. Đến nay, dự thảo chương trình GDPT mới được đánh giá có chất lượng. So với trước đây, dự thảo chương trình GDPT mới có điểm nổi bật là thay đổi cách tiếp cận từ nội dung kiến thức làm cho người học quá tải và thụ động chuyển sang cách tiếp cận phát triển năng lực người học, giúp người học năng động, linh hoạt, bảo đảm việc dạy chữ và dạy người.Chuyên đề 3:Xu hướng đổi mới quản lý GD phổ thông và quản lý nhà trường THCS.Nội dung cơ bản nhất cần nắm vững đó là “Những đổi mới quản lý giáo dục phát triển từ 2013 đến nay là.Cuối năm 2013, Hội nghị Trung ương lần thứ 8, Ban Chấp hành T.Ư (khóa XI) thông qua Nghị quyết Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH, HÐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Nghị quyết). Trong Nghị quyết có ghi: Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. Ðầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Trong bối cảnh hiện nay, đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục nước nhà là yếu tố có tính quyết định đối với sự thành công của các cải cách về kinh tế, chính trị để đất nước có thể phát triển. ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GD VÀ ĐÀO TẠO1. Trong đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo, quan trọng nhất là đổi mới mục tiêu giáo dục mà Nghị quyết cũng đã nêu ra. Việc đổi mới là chuyển mạnh quá trình giáo dục chủ yếu từ trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Đây là là một bước chuyển đổi căn bản của giáo dục Việt Nam, hướng vào đổi mới mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục. Mục tiêu giáo dục truyền thống chủ yếu là coi trọng trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp. 2. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, cơ chế, chính sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi mới từ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đến hoạt động quản trị của các cơ sở giáo dục đào tạo và việc tham gia của gia đình, cộng đồng, xã hội và bản thân người học; đổi mới ở tất cả các bậc học, ngành học. Trong quá trình đổi mới, cần kế thừa, phát huy những thành tựu, phát triển những nhân tố mới, tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm của thế giới; kiên quyết chấn chỉnh những nhận thức, việc làm lệch lạc. Đổi mới phải bảo đảm tính hệ thống, tầm nhìn dài hạn, phù hợp với từng loại đối tượng và cấp học; các giải pháp phải đồng bộ, khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình, bước đi phù hợp.3. Phát triển giáo dục và đào tạo là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Học đi đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn; giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.4. Phát triển giáo dục và đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc; với tiến bộ khoa học và công nghệ; phù hợp quy luật khách quan. Chuyển phát triển giáo dục và đào tạo từ chủ yếu theo số lượng sang chú trọng chất lượng và hiệu quả, đồng thời đáp ứng yêu cầu số lượng.5. Đổi mới hệ thống giáo dục theo hướng mở, linh hoạt, liên thông giữa các bậc học, trình độ và giữa các phương thức giáo dục, đào tạo. Chuẩn hóa, hiện đại hóa giáo dục và đào tạo.6. Chủ động phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của cơ chế thị trường, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển giáo dục và đào tạo. Phát triển hài hòa, hỗ trợ giữa giáo dục công lập và ngoài công lập, giữa các vùng, miền.Ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo đối với các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng sâu vùng xa và các đối tượng chính sách.Thực hiện dân chủ hóa, xã hội hóa giáo dục và đào tạo.7. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế để phát triển giáo dục và đào tạo, đồng thời giáo dục và đào tạo phải đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế để phát triển đất nước.8. Một vấn đề rất mấu chốt, mà Nghị quyết nhấn mạnh, đó là vấn đề đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Nghị quyết nhận định: Ðội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục bất cập về chất lượng, số lượng và cơ cấu; một bộ phận chưa theo kịp yêu cầu đổi mới và phát triển giáo dục.... Rõ ràng, nếu không lo giải quyết tận gốc vấn đề nhân lực của chính ngành có trách nhiệm đào tạo nhân lực, thì không thể tạo được chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục. Trong cơ cấu nhân lực của ngành giáo dục, đội ngũ nhà giáo chiếm tỷ trọng lớn nhất và giữ vai trò chủ lực trong đổi mới giáo dục và đào tạo. Ðể thực hiện mọi phương án nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, một mặt phải tiến hành cập nhật kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cho các thầy giáo, cô giáo hiện đang đứng lớp; mặt khác, phải đổi mới công tác đào tạo các thế hệ giáo viên sẽ vào nghề trong tương lai. Như vậy, cần phải sắp xếp, kiện toàn (hay tái cơ cấu) hệ thống, mạng lưới các trường sư phạm để các trường này đủ sức thực hiện có hiệu quả ba nhiệm vụ: đào tạo giáo viên mới, bồi dưỡng (đào tạo lại) giáo viên đang đứng lớp, và làm đầu tàu trong đổi mới dạy và học. Ðồng thời, các trường sư phạm phải xây dựng cho được một mô hình đào tạo mới theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực chuyên nghiệp ở những thanh niên đã chọn nghề thầy, đồng thời phải giúp họ có ham muốn và kỹ năng tự cập nhật, trau dồi kiến thức thường xuyên ngay cả khi đã làm thầy.9. Cùng với việc đổi mới trong đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, nhất thiết phải thay đổi chính sách đãi ngộ đối với nhà giáo. Nghị quyết ghi: Lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp và có thêm phụ cấp.... Hiện nay, các yêu cầu mới đặt ra trong công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đòi hỏi người thầy trách nhiệm càng nặng nề hơn trước. Ðể tạo động lực nghề nghiệp cho nhà giáo, phải tăng lương và phụ cấp.Ðòi hỏi các thầy giáo, cô giáo dồn trí tuệ, sức lực vào việc dạy học trong khi lương và phụ cấp trả cho giáo viên không đủ để có một cuộc sống tươm tất thì không hợp đạo lý. Hơn nữa, tiền lương còn là sự thể hiện rõ ràng thái độ trọng thị của xã hội đối với nhà giáo và nghề dạy học, làm cho các thầy giáo, cô giáo yêu nghề và càng có trách nhiệm hơn trong hoạt động nghề nghiệp.Chuyên đề 4.Động lực và tạo động lực cho giáo viên THCS Trong các nội dung đã nghiên cứu trên, ta cần nắm vững những nội dung cơ bản nhất về: Động lực và tạo động lực làm việc cho giáo viên, những thuận lợi và khó khăn đối với việc tạo động lực cho giáo viên THCS. Động lực là các yếu tố bên trong thúc đẩy cá nhân tiến hành hoạt động nhằm thỏa mãn nhu cầu của bản thân”.Động lực được coi là yếu tố bên trong yếu tố tâm lý tuy vậy yếu tố tâm lý này cũng có thể nảy sinh từ các tác động của yếu tố bên ngoài.Các yếu tố bên ngoài tác động đến cá nhân làm nảy sinh yếu tố tâm lý bên trong thúc đẩy hoạt động. Do vậy, một cách mở rộng, khái niệm động lực không chỉ đề cập đến các yếu tố bên trong mà cả các yếu tố bên ngoài thúc đẩy cá nhân tiến hành hoạt động lao động. ... Vì thế, tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp xây dựng theo mức độ bậc thang, hạng chức danh nghề nghiệp bậc cao vừa phải đảm bảo tiêu chuẩn hạng thấp làm tảng, đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn cao... trường Tiêu chuẩn 2: Cán quản lí, giáo viên nhân viên học sinh https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm 20 Báo cáo thu hoạch: Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp GV THCS hạng I.. . gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học sở hạng II từ đủ 01 (một năm) trở lên Những nhiệm vụ tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ nêu thể đẳng cấp cao giáo viên THCS hạng I cấp học THCS Đó
 • 27
 • 472
 • 6

TÀI LIỆU bồi DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG học cơ sở HẠNG II

TÀI LIỆU bồi DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG học cơ sở HẠNG II
mời các bạn tham khảo bài thu hoạch lớp bồi dưỡng nâng hạng giáo viên THCS hạng II, bài thu hoạch cuối khóa lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 2 trong bài viết này. là tài liệu cho giáo viên thcs nghiên cứu và học tập ... thơng đạt chuẩn trình độ đào tạo, 60% giáo viên mầm non, 100% giáo viên tiểu học, 88% giáo viên trung học sở 16,6% giáo viên trung học phố thơng đạt trình độ đào tạo chuẩn; 38,5% giáo viên trung. .. đề 5: Tổ chức hoạt động dạy học, xây dựng phát triển kế hoạch giáo dục trường trung học sở Chuyên đề 6: Phát triển lực nghề nghiệp giáo viên trung học sở hạng II Chuyên đề 7: Dạy học theo định... giai đoạn giáo dục Giáo dục phổ thông nước ta chia làm hai giai đoạn: giáo dục tiểu học giáo dục trung học, giáo dục trung học bao gồm trung học sở trung học phổ thông Cụ thể, Mục - Giáo dục phổ
 • 217
 • 404
 • 0
1 2 3 4 .. >