Tổng hợp tài liệu :

CÁC YẾU TỐ TRƯỜNG HỌC TẠO CẢM XÚC DƯƠNG TÍNH CHO HỌC SINH

Một số vấn đề về nội dung và phương pháp dạy các yếu tố hình học lớp 3

Một số vấn đề về nội dung và phương pháp dạy các yếu tố hình học lớp 3
Một số vấn đề về nội dung và phương pháp dạy các yếu tố hình học lớp 3 . NGHIỆM Một số vấn đề về nội dung và phương pháp dạy các yếu tố hình học lớp 3 I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lí do về tính cấp thiết. Bậc tiểu học là bậc học đặt. một số vấn đề về nội dung, phương pháp dạy các yếu tố hình học lớp 3 để tìm ra biện pháp giảng dạy phù hợp. 3. Kết quả cần đạt được. Tìm ra phương pháp
 • 19
 • 3,496
 • 12

Ảnh hưởng của các yếu tố hóa học đến sinh trưởng...của VSV

Ảnh hưởng của các yếu tố hóa học đến sinh trưởng...của VSV
. sinh trưởng . I-CÁC CHẤT DINH DƯỠNG CHÍNH 2 -Các yếu tố sinh trưởng khác • Một số chất rất cần cho sự sinh trưởng của vi sinh vật nhưng có chủng vi sinh. nuôi cấy các vi sinh vật này,cần bổ sung vào môi trường các yếu tố sinh trưởng đó. I-CÁC CHẤT DINH DƯỠNG CHÍNH Các chất nào sau đây được gọi là yếu Các chất
 • 26
 • 1,856
 • 9

Bài 40- Ảnh hưởng của các yếu tố hóa học đến sinh trưởng cảu vi sinh vật

Bài 40- Ảnh hưởng của các yếu tố hóa học đến sinh trưởng cảu vi sinh vật
. hợp TiÕt 41- Bµi 40. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ HÓA HỌC ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT Vi sinh vật đường ruột II. CÁC CHẤT ỨC CHẾ SINH TRƯỞNG Nghiên cứu. Kiểm tra bài cũ 1. Kể tên các hình thức sinh sản ở vi sinh vật? Đặc điểm của các hình thức sinh sản ở vi sinh vật? SS vô tính SS hữu tính SS của VSV SS
 • 28
 • 2,034
 • 8

bài 40: Ảnh hưởng của các yếu tố hóa học- sinh học 10-

bài 40: Ảnh hưởng của các yếu tố hóa học- sinh học 10-
. hợp TiÕt 41- Bµi 40. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ HÓA HỌC ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT Vi sinh vật đường ruột II. CÁC CHẤT ỨC CHẾ SINH TRƯỞNG Nghiên cứu. của VSV hiếu khí. - Ôxi phân tử có thể giết chết hoặc ức chế sinh trưởng của VSV kị khí. 2. Các yếu tố sinh trưởng Nghiên cứu Sgk và cho biết Yếu tố sinh
 • 28
 • 2,618
 • 8

Bài 40: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ HÓA HỌC ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT

Bài 40: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ HÓA HỌC ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT
. Các chất ức chế sinh trưởng: 4. Các yếu tố sinh trưởng: I. Các chất dinh dưỡng: 1. Cacbon: - Vai trò: + Là yếu tố dinh dưỡng quan trọng đối với sinh trưởng. thành các nhóm 4. Các yếu tố sinh trưởng: - Đây là các chất hữu cơ quan trọng mà một số vi sinh vật không tổng hợp được như: Các vitamin, axit amin, các
 • 10
 • 2,922
 • 25

Bài 40: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ HÓA HỌC ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT

Bài 40: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ HÓA HỌC ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT
. Các chất ức chế sinh trưởng: 4. Các yếu tố sinh trưởng: I. Các chất dinh dưỡng: 1. Cacbon: - Vai trò: + Là yếu tố dinh dưỡng quan trọng đối với sinh trưởng. thành các nhóm 4. Các yếu tố sinh trưởng: - Đây là các chất hữu cơ quan trọng mà một số vi sinh vật không tổng hợp được như: Các vitamin, axit amin, các
 • 10
 • 5,071
 • 19

Đề tài : Các yếu tố tác động đến xu hướng lựa chọn hàng của sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng ppt

Đề tài : Các yếu tố tác động đến xu hướng lựa chọn hàng của sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng ppt
. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ LỰA CHỌN HÀNG HIỆU CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu Các yếu tố tác động đến xu hướng lựa chọn hàng của sinh viên Trường Đại. Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Kết quả nghiên cứu cho thấy sinh viên lựa chọn hàng hiệu rất nhiều và nam sinh viên lựa chọn nhiều hơn nữ sinh viên. Yếu tố nhu cầu mỗi tác động mạnh đến sự lựa chọn hàng. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn hàng hiệu của sinh viên trường đại học Tôn Đức Thắng nhằm mục đích tìm hiểu những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự lựa chọn tiêu d_ng hàng hiệu của sinh viên. Để
 • 8
 • 674
 • 9

Giáo án Sinh học 10 nâng cao - ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ HÓA HỌC ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT ppt

Giáo án Sinh học 10 nâng cao - ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ HÓA HỌC ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT ppt
. 1/ Kiến thức: - Nhận biết được các yếu tố hóa học ảnh hưởng đến sinh trưởng của VSV. - Ảnh hưởng các chất độc lên tb VSV. - Ứng dụng vào đời sống. 2/ Kĩ năng: - Phân tích hình, kênh. Phương tiện: - SGK, SGV, tài liệu tham khảo. I. M  C TIÊU : I I. CHU  N B  : B A2 I 40 : ẢNH HƯỞNG CỦA CA1C YẾU TỐ HÓA HỌC ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT - Tranh ảnh có liên quan bài mới bằng câu hỏi: Các yếu tố nào ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật. 1/ Ổn định lớp – Kiểm diện (1’). 2 / Kiểm tra bài cũ (5’) : Trình bày các hình thức sinh sản VSV nhân sơ
 • 6
 • 1,238
 • 5

Ảnh hưởng của các yếu tố hóa học đến sinh trưởng của vi sinh vật potx

Ảnh hưởng của các yếu tố hóa học đến sinh trưởng của vi sinh vật potx
. Ảnh hưởng của các yếu tố hóa học đến sinh trưởng của vi sinh vật Kiểm tra bài cũ  1. Kể tên các hình thức sinh sản ở vi sinh vật? Đặc điểm của các hình thức sinh sản ở vi sinh vật? SS. cộng hóa trị với các nguyên tố khác > tạo ra một số lượng lớn bộ khung C của các phân tử và các đại phân tử hữu cơ. Ảnh hưởng của các yếu tố hóa học đến sinh trưởng của vi sinh vật I. CÁC. của VSV kị khí. 2. Các yếu tố sinh trưởng Nghiên cứu Sgk và cho biết Yếu tố sinh trưởng là gì? Kể tên một số yếu tố sinh trưởng? Khái niệm: Yêu tố sinh trưởngcác chất hữu cơ quan trọng mà
 • 32
 • 797
 • 14

dạy học các yếu tố hình học ở tiểu học theo quan điểm kiến tạo

dạy học các yếu tố hình học ở tiểu học theo quan điểm kiến tạo
. bản về lí luận dạy học yếu tố hình học ở tiểu học theo quan điểm kiến tạo. - Đóng góp được phương pháp thiết kế nội dung dạy học yếu tố hình học tiểu học theo quan điểm kiến tạo. 7.2. Về mặt. kiến tạo. - Khảo sát năng lực nhận thức của học sinh tiểu học. - Tìm hiểu thực trạng dạy học các yếu tố hình học ở tiểu học. - Xây dựng các nội dung dạy học các yếu tố hình học ở tiểu học theo quan. TỐ HÌNH HỌC Ở TIỂU HỌC THEO QUAN ĐIỂM KIẾN TẠO 35 2 2.1. Định hướng xây dựng nội dung dạy học yếu tố hình học ở tiểu học theo quan điểm kiến tạo 35 2.1.1. Xây dựng nội dung dạy học cụ thể,
 • 86
 • 1,060
 • 4

Luận văn thạc sĩ Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vệ sinh công nghiệp tại các trường học trên địa bàn TP

Luận văn thạc sĩ Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vệ sinh công nghiệp tại các trường học trên địa bàn TP
. DVVSCN ti các trng hc trên đa bàn Tp. HCM (ln 1) 46 Bng 4.7: Kt qu đánh giá đ tin cy thang đo các yu t nh hng đn quyt đnh s dng DVVSCN ti các trng hc trên đa bàn Tp. HCM. vi nhng công ty tìm cách ct gim chi phí bng cách thuê bên ngoài cho các công ty v sinh công nghip làm sch và bo dng tòa nhà ca h, phân khúc ca ngành công nghip v sinh d kin. cu s dng DVVSCN trên đa bàn Tp. HCM. 1.4.3. iătng kho sát Ban Giám hiu, Trng, Phó các phòng ban,ầ hin đang công tác và ging dy ti các trng hc trên đa bàn Tp. HCM. 1.5. B
 • 107
 • 391
 • 0

SKKN phương pháp giảng dạy các yếu tố hình học trong toán 4 nhằm phát huy khả năng sáng tạo của học sinh

SKKN phương pháp giảng dạy các yếu tố hình học trong toán 4 nhằm phát huy khả năng sáng tạo của học sinh
... khác, học sinh củng cố cách giải trình bày toán có lời văn… 7.2 Về khả áp dụng sáng kiến (phát huy khả sáng tạo dạy học dạy học các yếu tố hình học ở lớp 4) : 7.2.1 Hình thành khái niệm ban đầu hình. .. cao, để em phát huy Tên sáng kiến: “ Phương pháp giảng dạy yếu tố hình học Toán nhằm phát huy khả sáng tạo học sinh ” Tác giả sáng kiến: - Họ tên: Nguyễn Thị Kim Liên - Địa tác giả sáng kiến:... dung dạy yếu tố hình học Toán 4: Dạy học Toán kế thừa, bổ sung phát triển kiến thức toán học học lớp trước (lớp 1- -3) Trong giai đoạn mới, giai đoạn học tập sâu lớp lớp Trong nội dung dạy học yếu
 • 18
 • 1,311
 • 1

Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 4 học tốt các yếu tố hình họctrường Tiểu học Nga Lĩnh

Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 4 học tốt các yếu tố hình học ở trường Tiểu học Nga Lĩnh
Như vậy, thông qua việc Dạy các yếu tố hình học ở tiểu học giúp các em nắm được kiến thức đầy đủ, tổng hợp về môn Toán. Qua đó các em thấy được giá trị thực tiễn của toán trong cuộc sống, làm cho các em càng yêu thích học toán hơn. Từ đó góp phần phát triển tư duy cho các em một cách nhẹ nhàng, có hiệu quả, trang bị cho các em vốn kiến thức cơ bản về hình học phẳng, hình học không gian để làm cơ sở cho việc học hình học ở cấp học trên. Với mong muốn nâng cao chất lượng dạy học các yếu tố hình học nói riêng, môn Toán ở lớp 4 nói chung, tôi xin mạnh dạn để xuất giải pháp: Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 4 học tốt các yếu tố hình họctrường Tiểu học Nga Lĩnh ... truyền tải IV KIỂM NGHIỆM: Qua trình nghiên cứu áp dụng kinh nghiệm giúp học sinh lớp học tốt yếu tố hình học Trường tiểu học Nga Lĩnh thấy kết tốt Chất lượng học yếu tố hình học có chuyển biến... trò dạy học yếu tố hình học toán 4: - Yếu tố hình học toán giữ vai trò vô quan trọng Ngoài việc cố kiến thức hình học lớp 1,2,3, cung cấp yếu tố hình học khối góp phần củng cố yếu tố số học cương... tòi khám phá - Dạy học yếu tố hình học biện pháp quan trọng gắn học với hành, nhà trường với đời sống II THỰC TRẠNG VIỆC DẠY VÀ HỌC CÁC YẾU TỐ HÌNH HỌC LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC NGA LĨNH: Về phía giáo
 • 19
 • 203
 • 0

Bài 40. Ảnh hưởng của các yếu tố hoá học đến sinh trưởng của vi sinh vật

Bài 40. Ảnh hưởng của các yếu tố hoá học đến sinh trưởng của vi sinh vật
... Bài 40.: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ HÓA HỌC ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT I CÁC CHẤT DINH DƯỠNG CHÍNH - Chất dinh dưỡng tác động đến sinh trưởng vsv: cacbon, nitơ, lưu huỳnh, ôxi, yếu tố sinh. .. tổng hợp yếu tố sinh trưởng tồn số vsv bị đột biến làm khả tổng hợp yếu tố sinh trưởng II CÁC CHẤT ỨC CHẾ SINH TRƯỞNG Sản phẩm chất ức chế sinh trưởng: xà phòng, nước rửa bát, dung dịch vệ sinh, ... nấm men rượu d .vi hiếu khí • Loại vi khuẩn phát triển nồng độ oxi thấp không khí VD; Vi khuẩn giang mai 3 Các yếu tố sinh trưởng - yếu tố sinh trưởng chất nào? • Là chất hữu : vitamin, axit amin,
 • 19
 • 155
 • 0

Bài 40. Ảnh hưởng của các yếu tố hoá học đến sinh trưởng của vi sinh vật

Bài 40. Ảnh hưởng của các yếu tố hoá học đến sinh trưởng của vi sinh vật
...CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT Chất dinh dưỡng I Chất hóa học Chất ức chế sinh trưởng Nhiệt độ Độ ẩm II Các yếu tố vật lí pH Ánh sáng Áp suất thẩm thấu I CHẤT HÓA HỌC... chất kháng sinh Diệt khuẩn có tính chọn lọc Dùng y tế, thú y II CÁC YẾU TỐ VẬT LÍ CÁC YẾU TỐ VẬT LÍ Nhiệt độ Độ ẩm pH Ánh sáng Áp suất thẩm thấu II CÁC YẾU TỐ VẬT LÍ Nhiệt độ * Ảnh hưởng: VSV... thamvigia cácvật? phản ứng chuyển hóa vật chất - Nước ảnh hưởng đến sinh trưởng vi sinh vật khác môi trường: + Môi trường ưu trương: nước bị rút tế bào → sinh trưởng kìm hãm(trừ số VK, nấm) Sinh
 • 31
 • 190
 • 2

Bài 40. Ảnh hưởng của các yếu tố hoá học đến sinh trưởng của vi sinh vật

Bài 40. Ảnh hưởng của các yếu tố hoá học đến sinh trưởng của vi sinh vật
... cung cấp bon: + Với vi sinh vật dị dỡng: hợp chất hữu nh prôtêin, lipit, cacbohiđrat, + Với vi sinh vật tự dỡng: Tiết 42: ảnh hởng yếu tố hoá học đến sinh trởng vi sinh vật I Các chất dinh dỡng... 42: ảnh hởng yếu tố hoá học đến sinh trởng vi sinh vật I Các chất dinh dỡng Cacbon Nit, lu hunh v pht pho: ễxi: Cỏc yu t sinh trng: b) Khỏi nim: - Yu t sinh trng: l cht dinh dng cn cho s sinh. ..Tiết 42: ảnh hởng yếu tố hoá học đến sinh trởng vi sinh vật I Các chất dinh dỡng Cacbon - C chim 50% lng khụ ca TB vi khun - L thnh phn ch yu cỏc HCHC Yu t dinh
 • 31
 • 158
 • 0

Bài 40. Ảnh hưởng của các yếu tố hoá học đến sinh trưởng của vi sinh vật

Bài 40. Ảnh hưởng của các yếu tố hoá học đến sinh trưởng của vi sinh vật
...Bi 40 Tit 42: ảNH HƯởng yếu tố hóa học đến sinh trởng vi sinh vật I.Cỏc cht dinh dng chớnh K tờn cỏc hp cht hu c cn thit cho s sinh trng v phỏt trin ca c th sng? Hóy... -Chim 50% lng khụ ca t bo vi sinh vt - L thnh phn ch yu thc n ca vi sinh vt Vy cacbon cú ý ngha gỡ i vi vi sinh vt? - L yu t dinh dng quan trng nht i vi sinh trng ca vi sinh vt - L b khung ca cht... 14% lng khụ ca t bo vi sinh vt -Lu hunh v pht chim 4% lng khụ ca t bo vi sinh vt Vy nit, lu hunh, phụtpho cú ý ngha gỡ i vi vi sinh vt? L nguyờn liu tng hp cht sng cho t bo vi sinh vt : + Tng hp
 • 23
 • 148
 • 0

phân tích các yếu tố tác động đến khả năng có việc làm của sinh viên mới ra trường thuộc khoa kinh tế luật đại học mở tp hcm

phân tích các yếu tố tác động đến khả năng có việc làm của sinh viên mới ra trường thuộc khoa kinh tế  luật  đại học mở tp hcm
... khả có việc làm sinh viên tốt nghiệp thuộc Khoa Kinh tế - Luật, đại học Mở TP HCM 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU  Xác định yếu tố ảnh hưởng đến khả có việc làm sinh viên đại học Mở trường;  Đề xuất... nhằm phân tích khả có việc làm sinh viên trường, xác định đo lường mức độ ảnh hưởng yếu tố đến khả có việc làm họ đề xuất hàm ý sách dựa yếu tố tìm nhằm gia tăng khả có việc làm cho sinh viên Phương... hồi quy tuyến tính bội xác định yếu tố tác động đến khả có việc làm sinh viên trường, yếu tố tác động mạnh khả đáp ứng, tiếp đến kỹ mềm kiến thức Yếu tố tác động yếu vốn xã hội Ngoài nghiên cứu
 • 102
 • 189
 • 1

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định thuê nhà trọ của sinh viên trường đại học công nghệ thành phố hồ chí minh

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định thuê nhà trọ của sinh viên trường đại học công nghệ thành phố hồ chí minh
... HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH THUÊ NHÀ TRỌ CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH II- NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG:  Nhận dạng nhân tố ảnh hƣởng đến định thuê nhà trọ sinh ciên trƣờng đại học. .. cứu nhằm để xác định yếu tố ảnh hƣởng đến định thuê nhà trọ sinh viên trƣờng đại học Cơng Nghệ thành phố Hồ Chí Minh, xác định mức độ tác động yếu tố đến định thuê nhà trọ sinh viên đƣa số kiến... tiêu chí việc sinh viên lựa chọn nhà trọ Qua đó, xác định yếu tố có ảnh hưởng đến định thuê nhà trọ sinh viên trường đại học Công Nghệ Tp.HCM - Xây dựng mơ hình nhằm tìm yếu tố ảnh hưởng đến định
 • 84
 • 888
 • 6

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định thuê nhà trọ của sinh viên trường đại học công nghệ thành phố hồ chí minh

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định thuê nhà trọ của sinh viên trường đại học công nghệ thành phố hồ chí minh
... HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH THUÊ NHÀ TRỌ CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH II- NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG:  Nhận dạng nhân tố ảnh hưởng đến định thuê nhà trọ sinh ciên trường đại học. .. cứu nhằm để xác định yếu tố ảnh hưởng đến định thuê nhà trọ sinh viên trường đại học Cơng Nghệ thành phố Hồ Chí Minh, xác định mức độ tác động yếu tố đến định thuê nhà trọ sinh viên đưa số kiến... sinh viên thuê nhà trọ, sinh viên cần thuê nhà trọ Với tầm quan trọng vấn đề trên, em tiến hành nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến định thuê nhà trọ sinh viên trường đại học Công Nghệ thành phố Hồ Chí
 • 86
 • 218
 • 0
1 2 3 4 .. >