Tổng hợp tài liệu :

BÁO CÁO THỰC TẬP KHOA CÔNG TÁC XÃ HỘI

Báo cáo thực tập về công tác kế toán bán hàng tại công ty Kinh Doanh Khí Hoá Lỏng Miền Bắc

Báo cáo thực tập về công tác kế toán bán hàng tại công ty Kinh Doanh Khí Hoá Lỏng Miền Bắc
Báo cáo thực tập về công tác kế toán bán hàng tại công ty Kinh Doanh Khí Hoá Lỏng Miền Bắc . và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Kinh Doanh Khí Hoá Lỏng Miền BắcI. Kế toán bán hàng tại Công ty1 . Chứng từ kế toán sử dụng:- Hoá đơn thuế Giá trị. thực tập về công tác kế toán bán hàng tại công ty Kinh Doanh Khí Hoá Lỏng Miền Bắc .Do thời gian thực tập ngắn và trình độ còn hạn chế nên bài báo cáo của
 • 35
 • 4,276
 • 27

Báo cáo thực tập về công tác Kế toán tại Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn

Báo cáo thực tập về công tác Kế toán tại Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn
Báo cáo thực tập về công tác Kế toán tại Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn . Bỉm Sơn .Phần 3: Đánh giá chung về công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn. Báo cáo thực tập Phần 1Tổng quan về Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm. măng Bỉm Sơn với ba phần chính sau :Phần 1: Tổng quan về Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn .Phần 2: Thực trạng công tác Kế toán tại Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm
 • 19
 • 1,246
 • 6

Báo cáo thực tập về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của côn ty Thương mại và sản xuất thiết bị giao thông vận tải

Báo cáo thực tập về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của côn ty Thương mại và sản xuất thiết bị giao thông vận tải
Báo cáo thực tập , công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất , tính giá thành sản phẩm, côn ty Thương mại ,sản xuất thiết bị giao thông vận tải . chung của Công ty Thơng mại và sản xuất thiết bị giao thông vận tải. Chơng II: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tínhgiá thành sản phẩm. thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty Thơng mại và sản xuất thiết bị giao thông vận tải. 15 chơng II thực
 • 70
 • 751
 • 2

Báo cáo thực tập về công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần may Bình Định

Báo cáo thực tập về công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần may Bình Định
Báo cáo thực tập, công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần may Bình Định . nghiệp về việc chuyển Công ty dệt May xuất khẩu Bình Định thành công ty May Bình Định. Căn cứ quyết định số 3503000111 ngày 22/12/2006 chuyển công ty May Bình Định thành công ty Cổ phần May Bình. điểm tổ chức kế toán của công ty CP May Bình Định 1.5.1 Mô hình tổ chức kế toán tại công ty: Xuất phát từ đặc điểm tổ chức sản xuất và quản lý bộ máy kế toán tại công ty CP May Bình Định được tổ. từ kế toán tiền mặt, kế toán ngân hàng, kế toán thành phẩm, kế toán công nợ phải thu phải trả, kế toán TSCĐ, kế toán CCDC, kế toán hàng nội địa- hàng gửi bán, kế toán các XN trực thuộc, kế toán
 • 62
 • 1,267
 • 8

BÁO cáo THỰC HÀNH MÔN: CÔNG TÁC HỘI CÁ NHÂN

BÁO cáo THỰC HÀNH MÔN: CÔNG TÁC XÃ HỘI CÁ NHÂN
. 1 Báo cáo thực hành môn công tác hội 1 BÁO CÁO THỰC HÀNH MÔN: CÔNG TÁC HỘI CÁ NHÂN Họ và Tên: Hà Thị Oanh Lớp : K56- CTXH Cơ sở thực hành: Làng trẻ Hòa Bình I. TỔNG QUAN CƠ SỞ THỰC HÀNH 1 sóc Người giám hộ 12 Báo cáo thực hành môn công tác hội 1 III. KẾ HOACH TÁC NGHIỆP Thời gian Mục tiêu cụ thể và nội dung công việc thực hiện Đối tượng tác nghiệp và địa điểm thực hiện Ghi chú Tuần. Các đối tượng Trung tâm tiếp nhận đến từ 40 tỉnh thành trong cả nước. 2 Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy – Lớp: K55 Công tác hội 3 Báo cáo thực hành môn công tác hội 1 - Tổ chức các hoạt động
 • 38
 • 6,524
 • 30

báo cáo thực tập về công tác giao nhận hàng hoas tại công ty traco

báo cáo thực tập về công tác giao nhận hàng hoas tại công ty traco
. bớc thực hiện: a) Lấy lệnh giao hàng (D/O) tại hãng tàu. Sau khi nhận đợc giấy báo nhận hàng thì căn cứ vào đó, TRACO đến hãng tàu để lấy lệnh giao hàng. Giấy báo nhận hàng cho biết ngày giờ hàng. ghế nhà trờng. TRACO là một công ty giao nhận có uy tín và kinh nghiệm lâu năm. Qua đợt thực tập tại công ty, em đã học hỏi đợc rất nhiều kiến thức bổ ích cho mình. 1 BáO CáO thực tập TốT NGHIệP Ch. kháng. 13 BáO CáO thực tập TốT NGHIệP Ch ơng 4 : Quy trình giao nhận hàng hoá bằng đờng biển. Đây là quy trình giao nhận hàng hoá bằng đờng biển do TRACO đảm nhiệm dới sự ủy quyền của Công ty liên
 • 20
 • 439
 • 0

Báo cáo thực tập về công tác lưu trữ của nhà nước

Báo cáo thực tập về công tác lưu trữ của nhà nước
Như chúng ta đã biết, công tác lưu trữ là một lĩnh vực quan trọng của nhà nước, bao gồm tất cả những vấn đề về lý luận, thực tiễn và pháp chế liên quan đến việc tổ chức khoa học tài liệu, bảo quản và tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ, phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu khoa học và các yêu cầu cấp bách của công dân.Công tác lưu trữ có một ý nghĩa hết sức quan trọng, thiết thực đối với mọi hoạt động về chính trị, kinh tế, văn hóa – hội…Chính vì thế, việc thực hiện tốt nội dung của công tác lưu trữ sẽ góp phần vào việc bảo vệ si sản của dân tộc, của quốc gia, đồng thời góp phần vào việc xây dựng và bảo vệ đất nước.Trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước, tài liệu lưu trữ là một trong những công cụ thiết yếu để bảo vệ vững chắc chủ quyền của tổ quốc, chống lại mọi âm mưu xâm lược của bọn đế quốc, thực dân. Đồng thời, tài liệu lưu trữ cũng chính là phương tiện thông tin được Đảng và nhà nước sử dụng để tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách đến các tầng lớp nhân dân. Ngoài ra, tài liệu lưu trữ còn được sử dụng rộng rãi trên mọi lĩnh vực đạt hiệu quả cao. Do đó, tài liệu lưu trữ phải luôn bảo quản từ thế hệ này sang thế hệ khác, đó chính là nguồn thông tin vô tận để mọi người công dân, mọi ngành, mọi cơ quan đều có thể sử dụng được.Tuy nhiên, đất nước ta đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh kéo dài, chính vì vậy, nhiều tài liệu đã bị hủy hoại, phân tán khắp nơi, mặt khác do một số người thiếu ý thức, thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu hiểu biết, đã tiêu hủy nhiều tài liệu có giá trị. Trước tình hình trên, để đưa công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ đi vào nề nếp đã trở thành một trong những nhu cầu cấp bách của Đảng và nhà nước.Trong mấy năm gần đây, tình hình công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ ở Trung ương và địa phương ngày càng được các cơ quan, đoàn thể, tổ chức chú trọng và phát triển. Đảng và nhà nước ta ban hành hàng loạt các văn bản pháp quy, các công văn nhằm hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức một cách có hệ thống, các cơ quan quản lý công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ từ Trung ương đến địa phương. Bên cạnh đó, các cơ quan đã có nhiều đầu tư về cơ sở vật chất, về trình độ chuyên môn cán bộ làm công tác lưu trữ…góp phần làm cho công tác lưu trữ bước đầu đi vào nề nếp.Qua đợt thực tập này, em nhận thấy rằng công tác văn thư – lưu trữ của Ủy ban nhân dân Long Thành Bắc còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế về kho tàng, cơ sở vật chất chưa được trang bị đầy đủ. Đồng thời, vận dụng các kiến thức đã được học ở nàh trường trong đợt thực tập này em đã đúc rút ra được một số kinh nghiệm quý báu trong công tác lưu trữ giúp cho em có được kiến thức về nghiệp vụ một cách vững chắc hơn.Ñể hoàn thành đợt thực tập này, em xin cảm ơn sự trau dồi kiến thức của các thầy, cô trong thời gian qua, cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô, chú lãnh đạo Ủy ban nhân dân Long Thành Bắc đã tạo điều kiện cho em hoàn thành tốt đợt thực tập này.Xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu trường Trung học văn thư – lưu trữ Trung ương II cùng các thầy cô của trường đã truyền đạt cho em những kiến thức quý báu để cho em áp dụng vào thực tiễn công tác ngày càng tốt hơn.Xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Tây Ninh, các phòng, ban và giáo viên chủ nhiệm lớp hành chính văn phòng khóa 24 tại chức đã nhiệt tình chỉ bảo, chăm lo ân cần, đã giành cho học viên chúng em những tình cảm chan hòa và đó cũng chính là nguồn động viên, cổ vũ lớn lao giúp chúng em đứn vững bước tiến vào tương lai phía trước, hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp trong công tác của mình tại cơ quan, đồng thời đóng góp một phần công sức nhỏ bé trong công cuộc xây dựng đất nước giàu mạnh.Xin cảm ơn.PHẦN NỘI DUNG PHẦN I: NHẬN XÉT TÌNH HÌNH CÔNG TÁC LƯU TRỮ CỦA CƠ QUAN1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan Vài nét về UBND Long Thành Bắc:Long Thành Bắc là một bán thành thị, bán nông thôn nằm ở khu vực trung tâm huyện Hoà Thành với tổng diện tích tự nhiên theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2005 là 493ha, dân số của khoảng: 17.233 người.+ Phía Đông giáp Trường Hoà và Bàu Năng huyện Dương Minh Châu.+ Phía Tây giáp Thị trấn Hoà Thành và Long Thành Trung.+ Phía Nam giáp Long Thành Trung và Trường Tây.+ Phía Bắc giáp Ninh Thạnh Thị Tây Ninh.Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, Đảng và nhà nước ta đã từng bước xây dựng, củng cố lại bộ máy chính quyền từ Trung ương đến địa phương để khắc phục hậu quả chiến tranh; cách đó 02 năm UBND Long Thành Bắc được thành lập theo Quyết định số 143CP ngày 04041979 của Hội đồng Bộ trưởng về việc phân chia địa giới hành chính và đổi tên từ huyện Phú Khương thành huyện Hòa Thành tỉnh Tây Ninh.Chiến tranh qua đi, ngọn lửa chiến tranh giờ đã lụi tàn thế nhưng tình hình nhân dân cả nước nói chung và nhân dân trên địa bàn Long Thành Bắc nói riêng phải đương đầu với không ít những khó khăn, thách thức, điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương.Lúc đó trình độ của cán bộ còn rất hạn chế nên việc bảo quản cũng như lưu trữ các hồ sơ, tài liệu rất lộn xộn, thường bó thành những gói, sắp xếp không theo thứ tự, để một số tài liệu bị hư hoặc thất lạc. Xác định công tác lưu trữ góp phần rất quan trọng trong việc điều hành lãnh đạo của thủ trưởng cơ quan. Vì vậy, việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có đủ trình độ chuyên môn nghiệp vụ để bố trí vào chức danh văn thư lưu trữ là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của xã. Chức năng UBND Long Thành Bắc: Là cơ quan thừa hành Pháp luật trong phạm vi địa giới hành chính của Long Thành Bắc Tham mưu giúp Đảng uỷ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa hội, an ninh quốc phòng và chăm lo đời sống nhân dân trên địa bàn xã. Nhằm đảm bảo cho Hiến pháp và Pháp luật được tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh ở địa phương, phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động, động viên mọi người công dân làm . Văn thư – lưu trữ 2. Lưu công văn đi - Quyết định - Chỉ thị - Báo cáo - Thông báo - Biên bản - Lưu chứng nhận sở hữu nhà - Lưu giấy phép thành lập doanh nghiệp - Lưu giấy phép xây dựng - Lưu chứng. thủ quỹ kiêm nhiệm công tác văn thư – lưu trữ, kho lưu trữ được đặt ở góc trong phòng làm việc. Cơ quan bố trí 01 cán bộ làm công tác lưu trữ, cán bộ lưu trữ của cơ quan làm công tác kiêm nhiệm,. liệu vào lưu trữ cơ quan theo quy định hàng năm, sau đó cán bộ lưu trữ còn tổ chức thu vén tài liệu của các ban, ngành, cá nhân nộp chưa hết vào kho lưu trữ; Tài liệu trước khi nộp vào lưu trữ cơ
 • 33
 • 3,588
 • 19

Báo cáo thực tập về công tác quản lý tiền lương tại CTCP Bê tông và Xây dựng Thái Nguyên

Báo cáo thực tập về công tác quản lý tiền lương tại CTCP Bê tông và Xây dựng Thái Nguyên
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, toàn cầu hóa và sự cạnh tranh khốc liệt của các doanh nghiệp trên thị trường. Các doanh nghiệp muốn tồn tại phải thích nghi và tự hoàn thiện mình trong môi trường kinh doanh biến động.Một trong những lĩnh vực hàng đầu để thích ứng với sự biến đổi, quyết định đến sự thành công hay thất bại và không thể thay thế của doanh nghiệp đó là nhân sự, con người luôn là trung tâm của mọi quá trình. Mà một doanh nghiệp muốn có đội ngũ nhân sự ổn định, gắn bó lâu dài và nhiệt huyết với doanh nghiệp mình thì yếu tố chi trả tiền lương, tiền công rất quan trọng.Tổ chức tiền lương trong doanh nghiệp được công bằng và hợp lý sẽ tạo ra hòa khí, động lực giữa những người lao động và với người lao động với cấp trên, hình thành khối đại đoàn kết trên dưới một lòng, một ý chí vì sự nghiệp phát triển của doanh nghiệp và vì lợi ích của bản thân họ. Do vậy sẽ kích thích, tạo động lực cho họ hăng say làm việc và họ có thể tự hào về mức lương họ đạt được, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Ngược lại, tiền lương trong doanh nghiệp thiếu công bằng và hợp lý thì hiệu quả công việc sẽ không được đảm bảo. Vì vậy đối với các nhà quản trị, một vấn đề cần được quan tâm hàng đầu là phải tổ chức tốt công tác quản lý tiền lương, thường xuyên theo dõi để có những điều chỉnh phù hợp.Do vai trò tác dụng to lớn của việc áp dụng hợp lý các hình thức trả công nên việc nghiên cứu, đánh giá các hình thức trả công để chỉ ra phạm vi áp dụng của các hình thức trả công hợp lí phát huy tác dụng tốt hơn luôn là vấn đề cần thiết.Là một sinh viên khoa Quản trị kinh doanh Đại Học Thái Nguyên, trong thời gian học tập và rèn luyện tại trường em đã được trang bị những kiến thức về quản trị kinh doanh tại các doanh nghiệp. Vì vậy đợt thực tế này là giai đoạn đầu tiên, là cơ hội trải nghiệm giúp cho chúng em có những hiểu biết thực tế về những kiến thức đã được học từ các giáo trình, tiếp thu học hỏi từ thầy cô và bạn bè.Nhận được tầm quan trọng của quản lý tiền công, tiền lương trong doanh nghiệp nên qua thời gian thực tập tại em đã đi vào nghiên cứu đề tài: “ Thực trạng quản lý tiền lương, tiền công tại Công ty Cổ Phần bê tông và xây dựng Thái Nguyên” và chọn là đề tài viết báo cáo thực tế cho mình. . quản lý tiền công, tiền lương trong doanh nghiệp nên qua thời gian thực tập tại em đã đi vào nghiên cứu đề tài: “ Thực trạng quản lý tiền lương, tiền công tại Công ty Cổ Phần bê tông và xây dựng. Quá trình hình thành và phát triển của công ty - Tên Công ty: Công ty Cổ phần bê tông và xây dựng Thái Nguyên. - Trụ sở Công ty Cổ phần bê tông và xây dựng Thái Nguyên: Cụm công nghiệp số II, tổ. dựng Thái Nguyên và chọn là đề tài viết báo cáo thực tế cho mình. 7 Báo cáo thực tế Trường ĐH KT & QTKD TN CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG THÁI NGUYÊN 1.1
 • 47
 • 406
 • 5

báo cáo thực tập tại công tác quản lý của công ty cổ phần phần mềm bravo

báo cáo thực tập tại công tác quản lý của công ty cổ phần phần mềm bravo
. thành cảm ơn ! PHẦN 1 : CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM BRAVO 1.1. Giới thiệu chung về lịch sử hình thành và phát triển của công ty Công ty Cổ phần phần mềm kế toán BRAVO được thành. quản trị tài chính, công ty BRAVO đã sáng tạo ra sản phẩm Phần mềm quản trị tài chính BRAVO . Phần mềm BRAVO là phần mềm kế toán, quản trị được thiết kế và viết theo quy định của Bộ Tài chính. bravo@ hcm.fpt.vn 1.2. Nhiệm vụ chính và chức năng của công ty. Công ty chuyên sâu trong việc phát triển phần mềm kế toán và phần mềm quản trị tài chính. Với những kinh nghiệm thực tế giúp công
 • 46
 • 621
 • 6

Báo cáo thực tập QTVP: Công tác văn thư tại Văn phòng Công ty TNHH EROSS Việt Nam

Báo cáo thực tập QTVP: Công tác văn thư tại Văn phòng Công ty TNHH EROSS Việt Nam
MỤC LỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT4 LỜI MỞ ĐẦU5 Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ8 1.1 Khái quát chung về công tác văn thư8 1.1.1 Khái niệm công tác văn thư.8 1.1.2 Vị trí, ý nghĩa và yêu cầu của công tác văn thư.8 1.1.2.2. Ý nghĩa của công tác văn thư.8 1.1.2.3 Yêu cầu của công tác văn thư.9 1.2 Nội dung của công tác văn thư.10 1.2.1 Soạn thảo và ban hành văn bản.10 1.2.2 Tổ chức giải quyết và quản lý văn bản, các tài liệu khác hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan tổ chức.10 1.2.2.1 Tổ chức quản lý và giải quyết văn bản đi.10 1.2.2.2 Tổ chức giải quyết và quản lý văn bản đến.14 1.2.3 Quản lý và sử dụng con dấu.20 1.2.3.1 Khái niệm và tầm quan trọng của con dấu.20 1.2.3.2 Các văn bản hiện hành quy định về quản lý và sử dụng con dấu.20 1.2.3.3 Các loại dấu và việc bảo quản, sử dụng con dấu trong cơ quan.21 1.3 Lập hồ sơ hiện hành và nộp vào lưu trữ cơ quan.22 Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC VĂN THƯ TẠI VĂN PHÒNG CÔNG TY TNHH EROSS VIỆT NAM24 2.1 Khái quát chung về Công ty TNHH EROSS Việt Nam24 2.1.1 Sự hình thành và phát triển của Công ty TNHH EROSS Việt Nam24 2.1.2 Quan điểm phát triển.25 2.2 Cơ cấu tổ chức, chức năng của các phòng của Công ty TNHH EROSS Việt Nam.27 2.2.1 Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Công ty.27 2.2.2 Mục tiêu và nhiệm vụ của Văn phòng Công ty.30 2.3 Thực trạng công tác văn thư tại Văn phòng Công ty TNHH EROSS Việt Nam.30 2.3.1 Cở sở vật chất phục vụ công tác30 2.3.2 Công tác tổ chức và quản lý văn bản đi31 2.3.2.1 Khái niệm văn bản đi31 2.3.2.2 Quy trình xử lý văn bản đi31 2.3.3 Công tác tổ chức và quản lý văn bản đến.37 2.3.3.1 Khái niệm và nguyên tắc giải quyết quản lý văn bản đến của công ty.37 2.3.3.2 Quy trình xử lý văn bản đến của công ty.37 2.3.4 Tổ chức quản lý và sử dụng con dấu46 2.3.4.1 Dấu của Công ty TNHH Eross Việt Nam.46 2.3.4.2 Nguyên tắc đóng dấu của công ty.46 2.3.4.3 Quy định của công ty về quản lý và sử dụng con dấu47 2.3.4.4 Bảo quản con dấu47 2.3.5 Công tác lập hồ sơ48 2.3.6 Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư.49 2.4 Đánh giá tình hình hoạt động trong thời gian qua tại Văn phòng Công ty.49 2.4.1 Những thuận lợi trong công tác văn thư của Văn phòng Công ty.49 2.4.2 Những khó khăn trong công tác văn thư của Văn phòng Công ty.50 Chương 3: MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC VĂN THƯ TẠI VĂN PHÒNG CÔNG TY TNHH EROSS VIỆT NAM52 3.1 Phương hướng của công tác văn thư tại văn phòng Công ty TNHH EROSS Việt nam năm 2012.52 3.2 Giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác văn thư, lưu trữ.54 3.2.1. Thay đổi nhận thức của nhân viên về tầm quan trọng của văn thư - lưu trữ.54 3.2.2. Đổi mới phương thức điều hành và tổ chức các công việc theo hướng khoa học, quy chế làm việc cụ thể, rõ ràng.54 3.2.3. Từng bước hiện đại hóa trang thiết bị, phương tiện và đảm bảo điều kiện làm việc cho nhân viên văn phòng công ty.55 3.2.4. Chú trọng đào tạo nhân viên.56 3.3 Một số đề xuất về công tác văn thư tại Công ty TNHH EROSS Việt Nam.56 KẾT LUẬN59 TÀI LIỆU THAM KHẢO61 ... gian thực tập bước đầu em áp dụng kiến thức học tập trường vào thực tế Việc khảo sát thực tế giúp em rèn tác phong công việc từ tạo cho tính tự chủ tự lập công việc Mặc dù thời gian thực tập không... báo cáo cho quan Công an gần nhất, đống thời báo cho quan Công an cấp giấy phép khắc dấu để phối hợp truy tìm phải thông báo hủy dấu bị 1.3 Lập hồ sơ hành nộp vào lưu trữ quan Hồ sơ tập gồm tập. .. Trị Văn Phòng, em bắt đầu thực tập Văn phòng Công ty TNHH EROSS Việt Nam, số 30/281 Tam Trinh – Hoàng Văn Thụ – Hoàng Mai – Hà Nội Trong thời gian thực tập, tiếp xúc thực tế, em cảm thấy tầm
 • 60
 • 291
 • 0

Báo cáo thực tập về công tác xác định biên chế (định biên) trong cơ quan Hành chính nhà nước

Báo cáo thực tập về công tác xác định biên chế (định biên) trong cơ quan Hành chính nhà nước
... hành nhà nước Sau báo cáo thực tập tổng kết lại trình thực tập gần tháng Tổng cục môi trường em Trong báo cáo không tránh thiếu sót, kính mong thầy cô giúp đỡ, bổ xung để báo cáo em hoàn thiện... - Hoàn thiện báo cáo thực tập; - Thực nhiệm vụ giao quan Tuần 8: Từ ngày 24/04/2017 Đến ngày 28/04/2017 - Chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo thực tập theo góp ý Giảng viên hướng dẫn; - Thực nhiệm vụ... Nguyên Môi Trường; - Chỉnh sửa hoàn thiện đề cương chi tiết báo cáo thực tập; - Dựa đề cương chi tết xây dựng thảo báo cáo thực tập; - Thực nhiệm vụ giao quan Tuần 5: Từ ngày 03/04/2017 Đến ngày
 • 21
 • 314
 • 0

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP THỰC TẬP NGÀNH CÔNG TÁC HỘI 2016

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP THỰC TẬP NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI 2016
... THỊ THU HOÀI - MSSV: 12D101027 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Là sinh viên năm ngành công tác hội, Tôi phải hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp cho Và nhân hội này, Tôi muốn thử sức tìm hiểu... 12D101027 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TT CTXH TN TP : Trung tâm công tác hội niên thành phố TELT: Trẻ em lang thang ASXH: An sinh hội CTXH: Công tác hội CTXH CN: Công. .. 12D101027 11 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP người yếu giống với mục tiêu mà nghành công tác hội đàn thực hiện, quản lý hỗ trợ thành đoàn Thành phố trung tâm công tác hội tương lai hoạt động hội
 • 99
 • 325
 • 0

báo cáo thực hành môn công tác hội

báo cáo thực hành môn công tác xã hội
... thuyết công tác hội với thực tiễn, tư thực tiễn giúp sinh viên phân tích vận dụng phù hợp lý thuyết để thực hành Do cần phân tích nguyên tắc hành động, quy chuẩn đạo đức nghề công tác hội. .. Riêng thân tháng thực hành môn học thân có học kinh nghiêm cho riên , trau dồi thêm kỹ cần thiết hiểu rõ việc công tác hội với cá nhân việc sử dụng kiến thức công tác hội, giá trị, kĩ mối... dựng kế hoạch trợ giúp than chủ Môn thực hành công tác hội với cá nhân môn học học thực hành giúp sinh viên có trải nghiệm thân, cá nhân sinh viên tham gia học môn phải tự chủ động linh hoạt
 • 22
 • 385
 • 0

Báo cáo thực tập môn công tác hội với cá nhân và nhóm

Báo cáo thực tập môn công tác xã hội với cá nhân và nhóm
Báo cáo thực tập môn công tác hội với cá nhân và nhóm Báo cáo thực tập môn công tác hội với cá nhân và nhóm Báo cáo thực tập môn công tác hội với cá nhân và nhóm Báo cáo thực tập môn công tác hội với cá nhân và nhóm Báo cáo thực tập môn công tác hội với cá nhân và nhóm Báo cáo thực tập môn công tác hội với cá nhân và nhóm Báo cáo thực tập môn công tác hội với cá nhân và nhóm Báo cáo thực tập môn công tác hội với cá nhân và nhóm Báo cáo thực tập môn công tác hội với cá nhân và nhóm Báo cáo thực tập môn công tác hội với cá nhân và nhóm Báo cáo thực tập môn công tác hội với cá nhân và nhóm Báo cáo thực tập môn công tác hội với cá nhân và nhóm Báo cáo thực tập môn công tác hội với cá nhân và nhóm Báo cáo thực tập môn công tác hội với cá nhân và nhóm Báo cáo thực tập môn công tác hội với cá nhân và nhóm Báo cáo thực tập môn công tác hội với cá nhân và nhóm Báo cáo thực tập môn công tác hội với cá nhân và nhóm Báo cáo thực tập môn công tác hội với cá nhân và nhóm Báo cáo thực tập môn công tác hội với cá nhân và nhóm Báo cáo thực tập môn công tác hội với cá nhân và nhóm Báo cáo thực tập môn công tác hội với cá nhân và nhóm Báo cáo thực tập môn công tác hội với cá nhân và nhóm Báo cáo thực tập môn công tác hội với cá nhân và nhóm Báo cáo thực tập môn công tác hội với cá nhân và nhóm Báo cáo thực tập môn công tác hội với cá nhân và nhóm Báo cáo thực tập môn công tác hội với cá nhân và nhóm Báo cáo thực tập môn công tác hội với cá nhân và nhóm Báo cáo thực tập môn công tác hội với cá nhân và nhóm Báo cáo thực tập môn công tác hội với cá nhân và nhóm Báo cáo thực tập môn công tác hội với cá nhân và nhóm Báo cáo thực tập môn công tác hội với cá nhân và nhóm Báo cáo thực tập môn công tác hội với cá nhân và nhóm Báo cáo thực tập môn công tác hội với cá nhân và nhóm Báo cáo thực tập môn công tác hội với cá nhân và nhóm v ... góp để báo cáo thực tập sau hoàn thiện Tôi xin chân thành cám ơn! Sinh viên thực tập Danh Hải BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP CÔNG TÁC HỘI CÁ NHÂN VÀ NHÓM I.THÔNG TIN CHUNG: Thông tin cá nhân: -... trình Công tác hội cá nhân trường Đại học Đà Lạt Phạm Hoàng Tài, Giáo trình Tâm lý học phát triển trường Đại học Đà Lạt Lê Chí An (biên soạn) Công tác hội cá nhân Nhà xuất Đại học MởBán công. .. chủ. (cá nhân nhóm) Cũng trình công tác cần điều hỗ trợ nhiệt tình, tìm thông tin từ thân chủ tạo cho em có không gian làm việc với thân chủ cách thoải mái III/ NỘI DUNG VÀ KẾT QỦA THỰC TẬP: Công tác
 • 30
 • 389
 • 1

báo cáo thực tập tại (công tác văn thư lưu trữ tại phòng nội vụ UBND thị long KHánh)

báo cáo thực tập tại (công tác văn thư lưu trữ tại phòng nội vụ UBND thị xã long KHánh)
báo cáo Thực tập tốt nghiệp nghành quản trị văn phòng, công tác văn thư lưu trữ tại phòng nội vụ UBND thị Long Khánh tỉnh Đồng Naibáo cáo Thực tập tốt nghiệp nghành quản trị văn phòng, công tác văn thư lưu trữ tại phòng nội vụ UBND thị Long Khánh tỉnh Đồng Nai ... cơng tác lưu trữ phòng Nội vụ thị Long Khánh 2.1.2.1 Về công tác lưư trữ 2.1.2.1.1 Tổ chức - cán lưu trữ Phòng Nội Vụ thị Long Khánh Kho lưu trữ tài liệu Phòng Nội Vụ trực thuộc Văn phòng. .. NỘI VỤ THỊ LONG KHÁNH 2.1 Tình hình thực tế cơng tác lưu trữ phòng Nội vụ thị Long Khánh 2.2.1 Khái quát phòng Nội Vụ UBND thị Long Khánh 2.1.1.1 Sự hình thành phát triển Phòng nội vụ. .. PHẦN II: KHẢO SÁT CƠNG TÁC VĂN PHỊNG PHỊNG NỘI VỤ THỊ LONG KHÁNH 2.1 Tình hình thực tế cơng tác lưu trữ phòng Nội vụ thị Long Khánh 2.1.1 Khái quát phòng Nội vụ thị Long Khánh .4 2.1.2.Tình
 • 73
 • 152
 • 0

BÁO CÁO THỰC TẬP KHOA CÔNG TÁC HỘI

BÁO CÁO THỰC TẬP KHOA CÔNG TÁC XÃ HỘI
Trẻ đặc biệt là một trẻ có những tình trạng khó khăn về ngôn ngữ, hành vi, giao tiếp một cách khác biệt với trẻ bình thường va cần áp dụng những chương trình can thiệp chuyên biệt cho từng nhóm trẻ, thậm chí là cho từng trường hợp mà ta gọi là chương trình can thiệp cá nhân. Để giúp trẻ ổn định tâm lý, phát triển năng lực, hạn chế những khó khăn để có thể hoà nhập theo một chương trình giáo dục đặc biệt trong môi trường giáo dục bình thường và hồi nhập trong một mức độ nào đó với cuộc sống trong hội.Giáo dục đặc biệt là các chương trình giáo dục được thiết kế dành riêng cho các học sinh có nhu cầu đặc biệt. Các học sinh có nhu cầu đặc biệt ở đây là các các học sinh bị “chậm” về tinh thần thể chất tình cảm ảnh hưởng đến sự phát triển tổng thể và bình thường của trẻ. Gây ra các vấn đề về nhận thức, kỹ năng trong mọi hoạt động sinh hoạt và học tập, do đó mà chúng cần một môi trường giáo dục dành riêng cho mình – điều mà các trường học truyền thống không thể đáp ứng.Giáo dục đặc biệt sử dụng các phương pháp, chương trình và cả nội dung dạy mang tính thích nghi cho các trẻ có nhu cầu đặc biệt; đáp ứng nhu cầu hoạt động, vui chơi, học tập theo khả năng của trẻ đó. ... động, vui chơi, học tập theo khả trẻ PHẦN I MỞ ĐẦU Tiến trình thực tập KẾ HOẠCH THỰC TẬP Họ tên sinh viên : Nguyễn Thị Hoài Đan Lớp: K65- Khoa Công tác hội Cơ sở thực tập: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO... báo cáo thực tập Nhật ký thực hành xuyên suốt trình thực tập Đánh giá điều đạt chưa đạt được,bài học kinh nghiệm Kế hoạch tương lai ( có) Hồn thiện đồ dùng đồ chơi cho trẻ Thực quy tắc thực tập. .. NỘI Mục đích thực tập: - Vận dụng kỹ làm việc với trẻ, học hỏi, tiếp thu thêm - kiến thức mới, mơi trường Hồn thành báo cáo thực tập Đúc kết nhiều học, trau dồi kinh nghiệm cho công việc sau
 • 46
 • 14
 • 0
1 2 3 4 .. >