Tổng hợp tài liệu :

ĐÁNH GIÁ NHÂN CÁCH TRONG TLHTH BÁO CÁO KẾT QUẢ TRẮC NGHIỆM MMPI – 2

cách làm bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

cách làm bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
cách làm bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh . 51 - 52 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 70 BÁO CÁO KQ HĐ KD năm trước BÁO CÁO KQ HĐ KD năm nay<= Bang Cân Đối Số Phát Sinh TK loại 5 đến 9;TK 911
 • 2
 • 745
 • 1

Tài liệu BÁO CÁO "KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM MỘT SỐ GIỐNG LÚA TẠI HUYỆN ĐÀ BẮC, TỈNH HOÀ BÌNH " ppt

Tài liệu BÁO CÁO
. chú: * P<0,05; NS: không có ý nghĩa Kết quả khảo nghiệm một số giống lúa tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình 635 B¶ng 8. T×nh h×nh s©u bÖnh h¹i trªn. 628 - 636 TRNG I HC NễNG NGHIP H NI 628 KếT QUả KHảO NGHIệM MộT Số GIốNG LúA TạI HUYệN Đ BắC, TỉNH HO BìNH Results of Rice Variety Trials at Da Bac
 • 9
 • 726
 • 1

Báo cáo "Kết quả khảo nghiệm một số giống đậu tương rau nhập nội tại một số tỉnh đồng bằng sông Hồng " pdf

Báo cáo
. 217-222 I HC NễNG NGHIP H NI 217 KếT QUả KHảO NGHIệM MộT Số GIốNG ĐậU TƯƠNG RAU NHậP NộI TạI MộT Số TỉNH ĐồNG BằNG SÔNG HồNG Experimental testing result. 3 1 5 Kết quả khảo nghiệm một số giống đậu tương rau 222 4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 4.1. Kết luận Các giống đậu tương rau tham gia khảo nghiệm đã thể
 • 6
 • 548
 • 0

Báo cáo "Kết quả khảo nghiệm một số giống đậu tương rau nhập nội tại một số tỉnh đồng bằng sông Hồng " doc

Báo cáo
. 217-222 I HC NễNG NGHIP H NI 217 KếT QUả KHảO NGHIệM MộT Số GIốNG ĐậU TƯƠNG RAU NHậP NộI TạI MộT Số TỉNH ĐồNG BằNG SÔNG HồNG Experimental testing result. 3 1 5 Kết quả khảo nghiệm một số giống đậu tương rau 222 4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 4.1. Kết luận Các giống đậu tương rau tham gia khảo nghiệm đã thể
 • 6
 • 434
 • 0

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM THỨC ĂN CHĂN NUÔI pps

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM THỨC ĂN CHĂN NUÔI pps
. MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM THỨC ĂN CHĂN NUÔI (Ban hành kèm theo Thông tư số 66 /2011/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT) BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO. 5. Địa điểm khảo nghiệm 6. Thời gian khảo nghiệm 7. Phương pháp thực hiện khảo nghiệm (theo đề cương khảo nghiệm và các điều chỉnh nếu có) 8. Kết quả khảo nghiệm: 8.1. Kết quả phân tích. trường chăn nuôi, thuỷ sản. 8.3. Biểu bảng thống kê ghi nhận kết quả khảo nghiệm sản phẩm 9. Nội dung chính trong từng biên bản giám sát khảo nghiệm. 10. Đánh giá kết quả khảo nghiệm. 11. Kết
 • 3
 • 1,430
 • 8

Bao cao ket qua thi nghiem ly thuyet dieu khien tu dong

Bao cao ket qua thi nghiem ly thuyet dieu khien tu dong
BÀI THÍ NGHIỆM 1ỨNG DỤNG MATLAB PHÂN TÍCHCÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNGI. MỤC ĐÍCHMATLAB là một trong những phần mềm thông dụng nhất dùng để phân tích, thiết kế và mô phỏng các hệ thống điều khiển tự động. Trong bài thí nghiệm này, chúng ta sử dụng các lệnh của MATLAB để phân tich hệ thống như xét tính ổn định của hệ thống, đặc tính quá độ, sai số xác lập…II. CHUẨN BỊĐể thực hiện yêu cầu trong bài thí nghiệm này, chúng ta cần phải chuẩn bị kỹ trước các lệnh cơ bản của MATLAB. Khi khởi động chương trình MATLAB 6.5, cửa sổ Command window xuất hiện với dấu nhắc lệnh “>>”. Để thực hiện các lệnh, chúng ta sẽ gõ lệnh từ bàn phím theo dấu nhắc này.Chúng ta cần tham khảo và hiểu rõ các lệnh cơ bản về nhân chia đa thức, biểu diễn hàm truyền hẹ thống và kết nối các khối hệ thống.Ngoài ra, để phân tích đặc tính của hệ thống, chúng ta cần phải hiểu kỹ các lệnh như: bode(G), nyquist(G), rlocus(G), step(G),grid on….. . cơ bản cần thi t trong thư viện của SIMULINK. Các khối trong bài thí nghiệm này là: Step, Signal Generator, Mux, Scope, XY Graph, Sum, Gain, Tranfer Fcn, Relay, PID controller, Saturation III Khảo sát hệ thống dùng phương pháp quĩ đạo nghiệm số - Mục đích: Khảo sát đặc tính của hệ thống tuyến tính có hệ số khuếch đại K thay đổi, tìm giá trị giới hạn Kgh của K để hệ thống ổn định. -. THỐNG I. MỤC ĐÍCH SIMULINK là một công cụ rất mạnh của MATLAB để xây dựng các mô hình một cách trực quan và dễ hiểu. Để mô tả hay xây dựng hệ thống ta chỉ cần liên kết các khối có sẵn trong thư viện
 • 24
 • 744
 • 2

BÁO cáo kết QUẢ KHẢO NGHIỆM ĐÁNH GIÁ rủi RO NGÔ bt11 đối với môi TRƯỜNG và đa DẠNG SINH học

BÁO cáo kết QUẢ KHẢO NGHIỆM ĐÁNH GIÁ rủi RO NGÔ bt11 đối với môi TRƯỜNG và đa DẠNG SINH học
. BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM ĐÁNH GIÁ RỦI RO NGÔ Bt11 ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC Số báo cáo: SYTVN-03-2012 Tên tổ chức đăng ký: Công. event Bt11 38 3.2. Xác định các yêu cầu cần khảo nghiệm đánh giá rủi ro ngô Bt11 đối với môi trường và đa dạng sinh học tại Việt Nam. 39 3.2.1. Tính an toàn của ngô chuyển gen Bt11 hay protein. phép khảo nghiệm 1.4.1. Khảo nghiệm hạn chế Thực hiện theo quyết định số 773/QĐ/BNN-KHCN quyết định V/v Khảo nghiệm hạn chế đánh giá rủi ro đối với đa dạng sinh học và môi trường của cây ngô
 • 208
 • 496
 • 0

báo cáo kết quả thí nghiệm quá trình thiết bị có đán án

báo cáo kết quả thí nghiệm quá trình thiết bị có đán án
BÀI 1:THÍ NGHIỆM CƠ HỌC THỦY LỰCI. HÓA CHẤT, DỤNG CỤ, CÁCH TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM1.Hóa chất:1.1.Phần 1 : Thí nghiệm ReynoldNước, thuốc tím.1.2.Phần 2 : Dòng chảy qua lỗ2. Dụng cụ2.1.Phần 1: thí nghiệm ReynoldMô hình thí nghiệm Reynold2.2.Phần 2 :Dòng chảy qua lỗMô hình dòng chảy qua lỗ3. Cách tiến hành thí nghiệm3.1.Phần 1 : thí nghiệm Reynold3.2.Phần 2: dòng chảy qua lỗII. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆMa) Thí nghiệm Reynold đối với ống thẳng.Tiết diện ống S = = = 2,835.104 (m2)Ta chọn độ nhớt và khối lượng riêng của nước ở 250C, áp suất1 atm, tra sổ tay QTTB ta có: =0,894.103 (Kg.m1.s1) và=997,048(Kgm3)Ta có: v = = = 8,966.107 (m2s) .Lưu lượng tăng dầnChảy tầngThể tích chất lỏng(nước) V=0,3.103( m3)Thời gian đo lần 1, t1= 68 (s)Thời gian đo lần 2, t2= 69 (s)Thời gian đo lần 3, t3= 70 (s)Thời gian đo trung bình, ttb= = = 69(s) . CN Thực Phẩm Báo cáo thí nghiệm Quá trình thiết bị GVHD: Nguyễn Quốc Hải Trang 1 SVTH:NHóm 5- Ca ST5 BÀI 1:THÍ NGHIỆM CƠ HỌC THỦY LỰC I. HÓA CHẤT, DỤNG CỤ, CÁCH TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 1.Hóa. Thực Phẩm Báo cáo thí nghiệm Quá trình thiết bị GVHD: Nguyễn Quốc Hải Trang 8 SVTH:NHóm 5- Ca ST5 BÀI 2: THÍ NGHIỆM TRÍCH LY RẮN - LỎNG I. HÓA CHẤT, DỤNG CỤ, CÁCH TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 1 =62(s) Ta thấy kết quả này va (45,33)theo thực nghiệm( T=62) thì có kết quả không xa nhau nhiều.Nguyên nhân T có thời gian lớn hơn kết quả thực nghiệm la do trong quá trình thực nghiệm với tiết
 • 42
 • 407
 • 0

Báo cáo kết quả thí nghiệm cơ học đất

Báo cáo kết quả thí nghiệm cơ học đất
. vậy thực tập môn học Cơ học đất là rất quan trọng đối với mỗi sinh viên ngành xây dung công trình cầu - đờng chúng ta. Báo cáo các kết quả thí nghiệm cơ học đất. Bài I Thí nghiệm bằng máy nén. lợi. Các hiểu biết về cơ học đất là những kiến thức kỹ thuật cơ sở không thể thiếu và sơ sài đợc. Cơ học đất là một ngành quan trọng của cơ học ứng dụng chuyên nghiên cứu về đất. Phần lớn các công. của mô men biến dạng. Bài2: Thí nghiệm các mẫu đất bằng phơng pháp Culông. 1/ Tiến hành thí nghiệm: + Phơng pháp thí nghiệm là cắt các mẫu đất trên máy cắt phẳng, đất đợc cắt trên một mặt phẳng
 • 13
 • 801
 • 0

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM ĐÁNH GIÁ RỦI RO NGÔ GA21 ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM ĐÁNH GIÁ RỦI RO NGÔ GA21 ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
... vectơ Promoter actin intron lúa Đoạn peptide chuyển tối ưu Mô tả Vùng đầu 5’ gen actin lúa chứa promoter, exon thứ intron (Mc Elroy CS., 1990) Nó mô tả “Act promoter + intron” vector Hình I vận... vectơ (kb) Chức Promoter actin intron lúa 1,4 Tạo biểu gen mepsps ngô Đoạn mô tả “Act promoter + intron” vectơ pDPG434, Hình I Peptide có chức vận chuyển (transit peptide) 0,4 Hướng protein mEPSPS... Thời gian sinh trưởng ngô dài, ngắn khác phụ thuộc vào giống điều kiện ngo i cảnh Trung bình thời gian sinh trưởng từ gieo đến chín 90 - 160 ngày Sự phát triển ngô chia làm giai đoạn: 12 - Giai
 • 167
 • 575
 • 0

cach lap bang bao cao ket qua hoat dong kinh doanh theo quyet dinh 48

cach lap bang bao cao ket qua hoat dong kinh doanh theo quyet dinh 48
... Chỉ tiêu phản ánh số doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm, bất động sản đầu tư + Doanh thu cung cấp dịch vụ trừ khoản giảm trừ năm báo cáo, cức tính kết bán hoạt động kinh doanh doanh nghiệp hàng... +Lợi nhuận Phản ánh kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp năm báo cáo, Chỉ từ hoạt tiêu tính tốn sở lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ động kinh cộng (+) Doanh thu hoạt động tài trừ (-) Chi... ghi cột “năm nay” tiêu tương ứng báo cáo năm trước theo số điều chỉnh trường hợp phát sai sót trọng yếu năm trước có ảnh hưởng đến kết kinh doanh doanh nghiệp năm trước phải điều chỉnh hồi tố Chi
 • 4
 • 101
 • 0

Báo Cáo Kết Quả Khảo Nghiệm Đánh Giá Rủi Ro Đối Với Môi Trường Và Đa Dạng Sinh Học Của Ngô Kháng Thuốc Trừ Cỏ ROUNDUP

Báo Cáo Kết Quả Khảo Nghiệm Đánh Giá Rủi Ro Đối Với Môi Trường Và Đa Dạng Sinh Học Của Ngô Kháng Thuốc Trừ Cỏ ROUNDUP
... Arabidopsis (bảng 1) 12 MluI 149 EcoRV 169 EcoRI 579 NcoI 8387 SacI 1098 P-ract1 nptII NcoI 1604 ract1 intron CTP2 ori MluI 6855 PV-ZMGT32 9307 bp NOS 3' EcoRI 6837 EcoRV 6827 EcoRI 6561 SacI 6559 CP4... protein CP4 EPSPS CTP2 mơ tả hình Protein CP4 EPSPS protein thuộc nhóm protein EPSPS có tự nhiên (Schulz cộng sự, 1985) So sánh với phần lớn protein ESPSPs khác, protein CP4 EPSPS xác nhận protein... amin protein CP4 EPSPS Trình tự protein CTP2 trình tự gạch chân (từ axit amin 76) Axit amin đánh dấu đậm, gạch chân axit amin Leucin (trong protein CP4 EPSPS) thay axit amin Proline (trong protein
 • 113
 • 75
 • 0
1 2 3 4 .. >