Tổng hợp tài liệu :

GIẢI THUẬT GẦN ĐÚNG KẾT HỢP GIẢI BÀI TOÁN ĐIỀU PHỐI XE ĐIỆN VỚI THỜI GIAN CỬA SỔ VÀ ĐA TRẠM SẠC

Rèn luyện kỹ năng giải bài toán chuyển động thông qua việc lựa chọn phương pháp hệ quy chiếu thích hợp

Rèn luyện kỹ năng giải bài toán chuyển động thông qua việc lựa chọn phương pháp và hệ quy chiếu thích hợp
Rèn luyện kỹ năng giải bài toán chuyển động thông qua việc lựa chọn phương pháp hệ quy chiếu thích hợp . hệ quy chiếu mà ta chọn. Vì vậy, đối với việc giải một bài toán cơ học, chọn hệ quy chiếu là công việc quan trọng đầu tiên. Khi chúng ta chọn hệ quy chiếu thích hợp giúp cho việc giải bài toán. tôi mạnh dạn xây dựng sáng kiến kinh nghiệm “ Rèn luyện kỹ năng giải bài toán chuyển động thông qua việc lựa chọn phương pháp hệ quy chiếu thích hợp , nhằm định hướng cho học sinh tiếp cận. nhất. Các nhóm được giao việc đã định hình rõ hơn về bài toán chuyển động hiểu sâu sắc hơn về việc lựa chọn hệ quy chiếu thích hợp trong việc giải quy t bài toán chuyển động. Đây cũng là cơ
 • 21
 • 610
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TẬP PHỔ BIẾN LUẬT KẾT HỢP VÀO BÀI TOÁN PHÂN LOẠI VĂN BẢN TIẾNG VIỆT CÓ XEM XÉT NGỮ NGHĨA" pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
. chúng tôi nghiên cứu dùng tập phổ biến luật kết hợp vào bài toán phân loại văn bản tiếng Việt gồm a)Đặc trưng văn bản: bao gồm tìm dãy từ phổ biến trong tập ngữ liệu văn bản tạo đồ thị. nghiên cứu về việc ứng dụng tập phổ biến luật kết hợp vào bài tóan phân lọai văn bản tiếng Việt có xem xét ngữ nghĩa của từ. Thuật tóan tìm tập phổ biến được cải biên cho phép tìm dãy từ phổ biến. TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH&CN, TẬP 9, SỐ 2 -2006 Trang 23 NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TẬP PHỔ BIẾN LUẬT KẾT HỢP VÀO BÀI TOÁN PHÂN LOẠI VĂN BẢN TIẾNG VIỆT CÓ XEM XÉT NGỮ NGHĨA Đỗ Phúc Trung tâm
 • 10
 • 405
 • 1

Một phương pháp xấp xỉ ngoài giải bài toán quy hoạch tuyến tính với hàm mục tiêu có hệ số không âm ứng dụng

Một phương pháp xấp xỉ ngoài giải bài toán quy hoạch tuyến tính với hàm mục tiêu có hệ số không âm và ứng dụng
. toán nón xoay giải bài toán quy hoạch tuyến tính dạng chuẩn với hàm mục tiêu có hệ số không âm 17 1.4.1. Bài toán quy hoạch tuyến tính dạng chuẩn với hàm mục tiêu có hệ số không âm 17 1.4.2. THỊ HỒNG HẠNH MỘT PHƢƠNG PHÁP XẤP XỈ NGOÀI GIẢI BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH VỚI HÀM MỤC TIÊU CÓ HỆ SỐ KHÔNG ÂM ỨNG DỤNG Chuyên ngành: TOÁN ỨNG DỤNG Mã số: 60 46 01 12 . chuẩn với hàm mục tiêu có hệ số không âm một vài ứng dụng của nó. Luận văn gồm 2 chương: Chương 1 trình bày phương pháp nón xoay thuật toán nón xoay tuyến tính giải bài toán quy hoạch tuyến
 • 55
 • 363
 • 0

một phương pháp xấp xỉ ngoài giải bài toán quy hoạch tuyến tính với hàm mục tiêu có hệ số không âm ứng dụng

một phương pháp xấp xỉ ngoài giải bài toán quy hoạch tuyến tính với hàm mục tiêu có hệ số không âm và ứng dụng
. toán nón xoay giải bài toán quy hoạch tuyến tính dạng chuẩn với hàm mục tiêu có hệ số không âm 17 1.4.1. Bài toán quy hoạch tuyến tính dạng chuẩn với hàm mục tiêu có hệ số không âm 17 1.4.2. THỊ HỒNG HẠNH MỘT PHƢƠNG PHÁP XẤP XỈ NGOÀI GIẢI BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH VỚI HÀM MỤC TIÊU CÓ HỆ SỐ KHÔNG ÂM ỨNG DỤNG Chuyên ngành: TOÁN ỨNG DỤNG Mã số: 60 46 01 12 . chuẩn với hàm mục tiêu có hệ số không âm một vài ứng dụng của nó. Luận văn gồm 2 chương: Chương 1 trình bày phương pháp nón xoay thuật toán nón xoay tuyến tính giải bài toán quy hoạch tuyến
 • 55
 • 276
 • 0

SỬ DỤNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN TRONG BÀI TOÁN ĐIỀU PHỐI CÔNG VIỆC CHO ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

SỬ DỤNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN TRONG BÀI TOÁN ĐIỀU PHỐI CÔNG VIỆC CHO ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY
. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Bài thu hoạch môn học:TÍNH TOÁN LƯỚI Đề tài: SỬ DỤNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN TRONG BÀI TOÁN ĐIỀU PHỐI CÔNG VIỆC CHO ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY Cán. thi của tác vụ. Nhưng bài toán điều phối công việc trên điện toán đám mây thì khác với bài toán điều phối công việc tổng quát bởi vì dịch vụ tính toán trên điện toán đám mây được cung cấp thông. chương trình điều phối cho người sử dụng theo yêu cầu thời gian thực. Phần cuối là một thuật toán di truyền khác ứng dụng cho bài toán điều phối công việc cho điện toán đám mây nhưng hướng tiếp
 • 21
 • 420
 • 0

TIỂU LUẬN MÔN BIỂU DIỄN TRI THỨC ỨNG DỤNG ỨNG DỤNG XÂY DỰNG HỆ GIẢI BÀI TOÁN THÔNG MINH VỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

TIỂU LUẬN MÔN BIỂU DIỄN TRI THỨC VÀ ỨNG DỤNG ỨNG DỤNG XÂY DỰNG HỆ GIẢI BÀI TOÁN THÔNG MINH VỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN
. ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TIỂU LUẬN MÔN BIỂU DIỄN TRI THỨC ỨNG DỤNG -ỨNG DỤNG XÂY DỰNG HỆ GIẢI BÀI TOÁN THÔNG MINH VỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN Giảng. CHIỀU 1.7 Mô hình tri thức về Hình học giải tích ba chiều Xây dựng mô hình dựa trên mô hình tri thức COKB rút gọn gồm 5 thành phần: (C, H, Funcs, R, Rules) Mô hình tri thức về hình học giải tích hai. kết luận_ mục tiêu của bài toán begin_goal [<các sự kiện mục tiêu>] end_goal end_exercise 16 Chương 3 ỨNG DỤNG XÂY DỰNG HỆ GIẢI BÀI TOÁN THÔNG MINH VỀ HÌNH HỌC GIẢI TÍCH BA CHIỀU 1.7 Mô hình
 • 38
 • 646
 • 4

luậLý thuyết lọc tối ưu đối với quá trình Gaussian điều kiện áp dụng của nó vào các bài toán thống kê các bài toán điều khiển tối ưu với thời gian rời rạc các bài toán điều khiển tối ưu với thời gian liên tục

luậLý thuyết lọc tối ưu đối với quá trình Gaussian điều kiện và áp dụng của nó vào các bài toán thống kê và các bài toán điều khiển tối ưu với thời gian rời rạc và các bài toán điều khiển tối ưu với thời gian liên tục
. lý thuyết lọc tối ưu đối với quá trình Gaussian điều kiện áp dụng của nó vào các bài toán thống kê các bài toán điều khiển tối ưu với thời gian rời rạc các bài toán điều khiển tối ưu. trình quan sát được. Bài toán lọc tối ưu đối với quá trình quan sát được bộ phận ( , ) θ ξ được hiểu là xây dựng đối với mỗi t (0 )t T ≤ ≤ ước lượng bình phương tối thiểu của hàm h t của. TỐI ƯU: PHÉP NỘI SUY PHÉP NGOẠI SUY CỦA CÁC THÀNH PHẦN CỦA QUÁ TRÌNH GAUSSIAN ĐIỀU KIỆN II1. Phương trình lọc tối ưu Giả sử ( , ) ( , ),0 t t t T θ ξ θ ξ = ≤ ≤ là quá trình ngẫu nhiên trong
 • 80
 • 259
 • 0

Nghiệm nhớt của phương trình đạo hàm riêng cấp 1 bài toán điều khiển tối ưu với thời gian vô hạn

Nghiệm nhớt của phương trình đạo hàm riêng cấp 1 và bài toán điều khiển tối ưu với thời gian vô hạn
. đạo hàm riêng cấp 1 đối với bài toán điều khiển tối ưu thời gian vô hạn. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu -Tìm hiểu về nghiệm nhớt liên tục của phương trình đạo hàm riêng cấp 1; -Tìm hiểu về bài toán điều. lý do trên được sự định hướng của TS. Trần Văn Bằng em chọn đề tài: Nghiệm nhớt của phương trình đạo hàm riêng cấp 1 bài toán điều khiển tối ưu với thời gian vô hạn Nội dung của Luận văn. phương trình đạo hàm riêng cấp 1 vào bài toán điều khiển tối ưu thời gian vô hạn. Chương 1 Kiến thức chuẩn bị Nội dung của chương này chủ yếu được tham khảo từ các tài liệu [3]-[7]. 1. 1 Nghiệm nhớt
 • 57
 • 447
 • 1

Sử dụng thuật toán PGPSO giải bài toán điều độ công suất phản kháng

Sử dụng thuật toán PGPSO giải bài toán điều độ công suất phản kháng
. quan về công suất phản kháng ñiều ñộ công suất kháng Chương 3: Phương pháp tối ưu hóa sử dụng thuật toán PGPSO ñể giải bài toán ñiều ñộ công suất kháng Chương 4: Kết quả tính toán Chương. bù công suất phản kháng: 20 Chương 3 22 PHƯƠNG PHÁP TỐI ƯU HÓAVÀ SỬ DỤNG THUẬT TOÁN 22 PGPSO ðỂ GIẢI BÀI TOÁN ðIỀU ðỘ CÔNG SUẤT KHÁNG 22 3.1. Các phương pháp tối ưu hóa ñiều ñộ công suất phản. cứu Xây dựng giải quyết bài toán ñiều ñộ công suất phản kháng lưới ñiện phân phối trên cơ sở ứng dụng thuật toán nhằm giải quyết bài toán ñiều ñộ công suất 4 phản kháng ñể ổn ñịnh
 • 76
 • 339
 • 1

SKKN sử DỤNG kết QUẢ một bài TOÁN HÌNH học 11 để HƯỚNG dẫn học SINH GIẢI một số bài TOÁN TÍNH KHOẢNG CÁCH TRONG KHÔNG GIAN

SKKN sử DỤNG kết QUẢ một bài TOÁN HÌNH học 11 để HƯỚNG dẫn học SINH GIẢI một số bài TOÁN TÍNH KHOẢNG CÁCH TRONG KHÔNG GIAN
Trong chương trình Toán THPT hiện hành, hình học không gian là mảng kiến thức khá dài, xuyên suốt chương trình hình học lớp 11 kéo dài ba trong số bốn chương của lớp 12. Tính chất đặc trưng của hình học không gian là mô tả một khối hình trong không gian trên một mặt phẳng mà vẫn đảm bảo được các mối quan hệ giữa điểm, đường thẳng mặt phẳng. Chính vì tính chất đó mà nó đòi hỏi học sinh phải có sự tư duy trừu tượng rất tốt mới có thể giải được toán hình không gian, đặc biệt là các bài toán khoảng cách. Khoảng cách là bài học cuối cùng của chương trình hình học lớp 11 nhưng nó có sự liên quan chặt chẽ trong các bài toán hình học không gian lớp 12 xa hơn là sự xuất hiện các bài toán tính khoảng cách trong các đề thi tuyển sinh Đại học – Cao đẳng. Do đó, nếu học tốt các bài toán khoảng cách sẽ là tiền đề vững chắc để các em giải thành thạo các bài toán hình học 12. Qua một thời gian giảng dạy môn toán lớp 11, phần Hình học không gian các em có kết quả không cao, mắc khá nhiều lỗi trong từ vẽ hình giải toán. Thậm chí là các em thấy “sợ” học hình học không gian. Chính vì thế, giúp các em định hướng cách giải các bài toán hình học không gian nói chung các bài toán khoảng cách nói riêng luôn là mục tiêu mà tôi quan tâm. nhiều khi các bài toán này trở nên đơn giản nếu biết biến đổi về một bài toán mà ta đã biết.
 • 21
 • 458
 • 0

Giúp học sinh lớp 12 hoàn thiện kĩ năng giải bài toán hình học tọa độ trong không gian về góc khoảng cách có yếu tố lớn nhất, nhỏ nhất”

Giúp học sinh lớp 12 hoàn thiện kĩ năng giải bài toán hình học tọa độ trong không gian về góc và khoảng cách có yếu tố lớn nhất, nhỏ nhất”
... đề “ Giúp học sinh lớp 12 hoàn thiện kĩ giải toán hình học tọa độ không gian góc khoảng cách có yếu tố lớn nhất, nhỏ nhất” Các toán chuyên đề chủ yếu trình bày theo hai cách làm để học sinh có. .. sinh có thêm lựa chọn cho lời giải toán Mục đích nghiên cứu Giúp học sinh lớp 12 hoàn thiện kĩ giải toán hình học tọa độ không gian góc khoảng cách có yếu tố lớn nhất, nhỏ Đối tượng nghiên cứu Phạm... trình Kiến nghị Nhằm giúp học sinh học tốt hình học tọa độ không gian, đặc biệt toán có yếu tố lớn nhỏ nhất, thân có kiến nghị: - Trong phân phối chương trình môn Toán lớp 12, cấp có thẩm quyền nên
 • 22
 • 102
 • 0

Hướng dẫn học sinh sử dụng kết quả hai bài toán để giải một số bái toán hình học phẳng trong toạ độ

Hướng dẫn học sinh sử dụng kết quả hai bài toán để giải một số bái toán hình học phẳng trong toạ độ
... trúc Bộ GD&ĐT, toán toạ độ mặt phẳng thường xuyên xuất hiện, xếp vào câu phân loại học sinh mức độ vận dụng, vận dụng cao Có hướng để giải toán Một là: sử dụng tính chất hình học phẳng biết cấp... thấy hai công thức (*) (**) mà ta xây dựng chứng minh giúp ích nhiều toán hình toạ độ phẳng liên quan tới góc tiếp tuyến Áp dụng hai công thức ta giải toán sau Bài tập luyện thêm Bài Trong mặt phẳng. .. áp dụng công thức, phương trình toạ độ cấp THPT vào tính toán Hai là: Từ kiện toạ độ ta biến đổi, tính toán để phát thêm giả thiết hình học ẩn chứa toán mà đề giấu kín Từ kết hợp giả thiết hình
 • 18
 • 100
 • 0

Bài tập hệ thức độc lập với thời gian của thầy đặng việt hùng

Bài tập hệ thức độc lập với thời gian của thầy đặng việt hùng
Đây là tài liệu vật lý 12 chương 1 mới nhất năm 2018 của thầy Đặng Việt Hùng được mình tổng hợp lại, có kèm theo đán án bên dưới.Để tìm thêm các tài liệu ôn thi các bạn click vào tên của mình để tải về nhé.Ngoài ra các bạn cần thêm tài liệu gì thì hãy nhắn với mình nhé nguyennhukien28gmail.comChúc các bạn ôn thi tốt. ... THI 2018 mơn Vật lí – Thầy Đặng Vit Hựng www.facebook.com/Lyhung95 KhóA LUYệN THI MÔN VậT Lí 2018 02 HỆ THỨC ĐỘC LẬP VỚI THỜI GIAN Giáo viên : Đặng Việt Hùng Group thảo luận tập : www.facebook.com/groups/Thayhungdz... điều hòa với biên độ A = 5cm , tần số f = 4Hz Khi vật có li độ x = 3cm vận tốc có độ lớn A 2π ( cm / s ) B 16π ( cm / s ) C 32π ( cm / s ) D 64π ( cm / s ) Thầy Đặng Việt Hùng Liên hệ ñăng kí... Kiều Ngân) Khóa học LUYỆN THI 2018 mơn Vật lí – Thầy Đặng Việt Hùng www.facebook.com/Lyhung95 Câu 38: Một vật dao động điều hồ với phương trình liên hệ v, x dạng x2 v2 + = , x (cm), v 12 0,192 (m/s)
 • 12
 • 414
 • 2

DSpace at VNU: Phương pháp tối ưu đàn kiến cho bài toán điều phối xe

DSpace at VNU: Phương pháp tối ưu đàn kiến cho bài toán điều phối xe
... phối xe, vấn đề liên quan phương pháp giải toán Chương 3: Tối ưu đàn kiến toán điều phối xe: Trình bày cách thức chung để áp dụng tối ưu đàn kiến để giải toán điều phối xe Trình bày kết thực nghiệm... 1: Phương pháp Tối ưu hóa đàn kiến ứng dụng Giới thiệu phương pháp tối ưu hóa đàn kiến: lịch sử phát triển, thuật toán ACO, số nguyên tắc ứng dụng ACO Chương 2: Giới thiệu toán điều phối xe, ... thành phố nơi chứa thức ăn xe giống kiến Thuật toán ACO giống với hành vi tìm kiếm thức ăn đàn kiến tự nhiên Điều làm việc mã hóa thuật tốn tối ưu đàn kiến cho tốn điều phối xe đơn giản Đã có nhiều
 • 4
 • 166
 • 1

Nghiệm nhớt của phương trình đạo hàm riêng cấp 1 bài toán điều khiển tối ưu với thời gian vô hạn

Nghiệm nhớt của phương trình đạo hàm riêng cấp 1 và bài toán điều khiển tối ưu với thời gian vô hạn
... đó: Ví dn 1. 1 .13 Ta thay hàm u(x) = |x| thóa mãn: |ur(x)| − = ( 1, 1) {0} u nghi¾m tong quát cna |ur(x)| − = ( 1, 1) khơng phái nghi¾m nhót cna phương trình (theo Ví du 1. 1.2) 1. 1.2 Phép tốn... nhót cna phương trình đao hàm riêng cap vào toán đieu khien toi ưu thòi gian vơ han Chương Kien thNc chuan b% N®i dung cna chương chn yeu đưoc tham kháo tù tài li¾u [3]-[7] 1. 1 1. 1 .1 Nghi¾m... đun theo tùng bien |u(x1, y1)−u(x2, y2)| ≤ ρ(|x1−y1|, |x2−y2|), ∀(x1, y1), (x2, y2) ∈ 1 Ω2 Ví dn 1. 1 .14 Neu u hàm Lipschitz vói hang so Lipschitz L (xem Đ%nh nghĩa 1. 1.24) ta có the chon mơ
 • 106
 • 133
 • 0
1 2 3 4 .. >