Tổng hợp tài liệu :

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO NANOCOMPOZIT TRÊN NỀN POLYURETHANE (PU) CÓ KHẢ NĂNG CHỐNG CHÁY

Đề tai : Nghiên cứu chế tạo ống nano carbon và khảo sát khả năng ứng dụng trong các thiết bị phát xạ trường

Đề tai : Nghiên cứu chế tạo ống nano carbon và khảo sát khả năng ứng dụng trong các thiết bị phát xạ trường
Đề tai : Nghiên cứu chế tạo ống nano carbon và khảo sát khả năng ứng dụng trong các thiết bị phát xạ trường thuộc công trình nghiên cứu khoa học cấp bộ. Nôi dung gồm . carbon, khảo sát khả năng ứng dụng trong các thiết bị phát xạ trường. -Quy trình công nghệ chế tạo ống nano carbon. -Khảo sát khả năng ứng dụng trong các thiết b ị phát xạ trường. . nghiệm khả năng ứng dụng của ống nano carbon chế tạo trong các thiết bị phát xạ trường và ứng dụng kết quả vào sản xuất. Thử nghiệm khả năng ứng dụng của ống nano carbon chế tạo trong. ống nano carbon, khảo sát khả năng ứng dụng trong các thiết bị phát xạ trườ ng. Tiếp thu quy trình công nghệ chế tạo, đánh giá tính chất điện của ống nano carbon, khảo sát khả năng
 • 215
 • 732
 • 1

LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH VẬT LIỆU VÀ CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU XÂY DỰNG nghiên cứu chế tạo bê tông keramzit chịu lực độ chảy cao

LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH VẬT LIỆU VÀ CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU XÂY DỰNG nghiên cứu chế tạo bê tông keramzit chịu lực có độ chảy cao
. báu trong quá trình thực hiện luận án. Xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của Phòng thí nghiệm VLXD, Phòng thí nghiệm Công trình thuộc Trung tâm thí nghiệm và kiểm định công trình Xây dựng Trờng
 • 162
 • 707
 • 1

Nghiên cứu chế tạo màng trên sở tinh bột polyvinyl alcohol (PVA) cho phân NPK nhả chậm

Nghiên cứu chế tạo màng trên cơ sở tinh bột polyvinyl alcohol (PVA) cho phân NPK nhả chậm
. “ Nghiên cứu chế tạo màng trên sở tinh bột và polyvinyl alcohol cho phân NPK nhả chậm Mục tiêu nghiên cứu • Khảo sát sự thủy phân của tinh bột và tỷ lệ phối trộn thích hợp giữa tinh. Đề cương luận văn thạc sĩ Nghiên cứu chế tạo màng trên sở tinh bột & Polyvinyl alcohol (PVA) cho phân NPK nhả chậm Hướng dẫn khoa học: PGS. TS Nguyễn Cửu Khoa Học. của màng Tình hình nghiên cứu trong nước • Năm 2002 Trần Khắc Chung và Mai Hữu Khiêm đã nghiên cứu phân nhả chậm urea – zeolit • Năm 2006, Phan Thị Thanh Hiền Nghiên cứu điều chế phân NPK
 • 15
 • 618
 • 0

NGHIÊN cứu CHẾ tạo MÀNG TRÊN sở TINH bột PVA CHO PHÂN NPK NHẢ CHẬM

NGHIÊN cứu CHẾ tạo MÀNG TRÊN cơ sở TINH bột PVA CHO PHÂN NPK NHẢ CHẬM
. VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ  DƯƠNG THỊ BÉ THI NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÀNG TRÊN SỞ TINH BỘT & PVA CHO PHÂN NPK NHẢ CHẬM LUẬN VĂN THẠC SĨ CẦN THƠ - 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG. K2O nhả chậm trong nước 53 Bảng 1.10: Hàm lượng phân phức NPK nhả chậm từ tinh bột/ PVA 54 Bảng 1.11: Hiệu suất bao phân phức NPK nhả chậm từ tinh bột/ PVA 54 Bảng 1.12: Hàm lượng phân phức NPK nhả. ĐẠI HỌC CẦN THƠ  DƯƠNG THỊ BÉ THI NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÀNG TRÊN SỞ TINH BỘT & PVA CHO PHÂN NPK NHẢ CHẬM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Hóa Hữu Mã số: 60 44 27 HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS.
 • 113
 • 545
 • 3

NGHIÊN cứu CHẾ tạo MÀNG TRÊN sở TINH bột PVA CHO PHÂN NPK NHẢ CHẬM

NGHIÊN cứu CHẾ tạo MÀNG TRÊN cơ sở TINH bột PVA CHO PHÂN NPK NHẢ CHẬM
. dàng hấp thu toàn bộ số lượng phân bón. TỔNG QUAN Mục tiêu nghiên cứu • Điều chế phân NPK nhả chậm trên nền tinh bột/ PVA • Điều chế phân lân nhả chậm trên nền tinh bột/ chitosan . Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu chế tạo màng trên sở tinh bột & Polyvinyl alcohol (PVA) cho phân NPK nhả chậm Hướng dẫn khoa học: PGS. TS Nguyễn Cửu Khoa Học. thể giữa tinh bột và PVA (7:3) với lượng formaldehyde là 10% để chế tạo màng cho phân nhả chậm và màng này khả năng phân hủy trong môi trường đất. TỔNG QUAN Kỹ thuật tạo phân nhả chậm TỔNG
 • 46
 • 711
 • 0

Nghiên cứu chế tạo màng trên sở tinh bột và PVA cho phân NPK nhả chậm

Nghiên cứu chế tạo màng trên cơ sở tinh bột và PVA cho phân NPK nhả chậm
. tài “ Nghiên cứu chế tạo màng trên sở tinh bột và PVA cho phân NPK nhả chậm 1.1.2 Mục tiêu Nghiên cứu điều chế hỗn hợp NPK nhả chậm trên nền tinh bột/ polyvinyl alcohol với chất tạo liên kết. Sensen Chen và Xiangguo Hu đã đưa ra tỷ lệ cụ thể giữa tinh bột và PVA (7:3) để chế tạo màng cho phân nhả chậm và khả năng làm khô màng. Trong bài báo này chưa tiến hành các loại phân lân và kali. -. tinh bột. 2.1.1.2 Khả năng tạo màng của tinh bột a Khả năng tạo màng do sắp sếp các phân tử tinh bột Do tinh bột khả năng hấp thụ nước và khả năng hòa tan của tinh bột trong nước, giữa chúng
 • 21
 • 540
 • 0

Nghiên cứu chế tạo mạch điều khiển cho động bước

Nghiên cứu chế tạo mạch điều khiển cho động cơ bước
... 0B0h 11111111b *IP TG điêù khiển ngắt u tiên 0B8h Xxx00000b *IE TG điếu khiển cho phép ngắt 0A8h 0xx00000b TMOD Điều khiển kiểu Time/ counter 89h 00000000b *TCON TG điều khiển kiểu Time/ counter... cm) Cho phộp hoc cm ton b Khụng c nh ngha Cho phộp ngt t timer (8052) Cho phộp ngt port ni tip Cho phộp ngt t timer Cho phộp ngt ngoi Cho phộp ngt t timer Cho phộp ngt ngoi Túm tt ghi IE u tiờn... Mi ngun ngt c cho phộp hoc khụng cho phộp tng ngt mt qua ghi chc nng c bit c nh a ch bit IE (Intereup Enable: cho phộp ngt a ch A8H Cng nh cỏc bit cho phộp mi ngun ngt, cú mt bit cho phộp hoc
 • 66
 • 222
 • 0

Nghiên cứu chế tạo điện cực nền cacbon nano biến tính xác định hàm lượng pb (chì) trong nước biển

Nghiên cứu chế tạo điện cực nền cacbon nano biến tính xác định hàm lượng pb (chì) trong nước biển
... trƣớc đó, sử dụng vật liệu điện cực cacbon nano, em lựa chọn đề tài nghiên cứu Nghiên cứu chế tạo điện cực cacbon nano biến tính xác định hàm lƣợng Pb (Chì) nƣớc biển Học viên: Lê Hồ Nghiệm... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - LÊ HỒ NGHIỆM NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO ĐIỆN CỰC NỀN CACBON NANO BIẾN TÍNH XÁC ĐỊNH HÀM LƢỢNG Pb (CHÌ) TRONG NƢỚC BIỂN Chuyên ngành:... phát triển nhiều loại điện cực khác thay cho điện cực thủy ngân nhƣ điện cực kim loại quý (Au, Pt), vi điện cực màng, điện cực cacbon glassy hay cacbon paste,… Trong điện cực cacbon paste với ƣu
 • 74
 • 382
 • 0

Nghiên cứu,chế tạo hệ thống sản xuất nước cất bằng năng lượng mặt trời

Nghiên cứu,chế tạo hệ thống sản xuất nước cất bằng năng lượng mặt trời
... dụng lượng mặt trời 1.2 Hệ thống sản xuất nước cất 1.2.1 Máy sản xuất nước cất ñiện Chương 1.2.1.2 Cấu tạo TỔNG QUAN VỀ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 1.2.1.3 Nguyên lý hoạt ñộng VÀ CÁC HỆ THỐNG SẢN XUẤT NƯỚC... chế tạo thành công vận hành thực nghiệm hệ thống sản xuất + Hiệu kinh tế trình sản xuất nước cất lượng mặt trời so với sản xuất nước cất ñiện cụ thể sau: Phương pháp sản xuất nước cất sử dụng lượng. .. chữa hệ thống sản xuất nước cất ĐÁNH GIÁ KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA HỆ THỐNG SẢN XUẤT NƯỚC CẤT BẰNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI Tính toán giá thành sản xuất lít nước cất sử dụng thiết bị sản xuất ñiện Tính thời
 • 14
 • 152
 • 0

Nghiên cứu chế tạo hợp kim cứng hệ WC – co tính cao bằng kỹ thuật ép

Nghiên cứu chế tạo hợp kim cứng hệ WC – co cơ tính cao bằng kỹ thuật ép
... hợp kim cứng đa cacbit gồm hệ hợp kim bổ sung thêm cacbit kim loại khác vào thành phần HKC hệ WC – Co, phổ biến hệ WC – TiC – Co hệ WC – TiC – TaC – Co Việc phân loại HKC hệ WC – TiC – Co dựa... 10 – 20% TiC, – 8% Co - Loại hàm lƣợng TiC cao: 25 – 40% TiC Hợp kim hệ WC – TiC – Co độ chịu nhiệt cao hợp kim hệ WC – Co nên thƣờng đƣợc dùng để chế tạo dụng cụ gia công thép, cho phép... vào hợp kim làm cho độ cứng độ bền gãy hợp kim WC – TiC – TaC – Co cao so với hợp kim WC – TiC – Co (hình 1.3), tăng khả làm việc vật liệu đƣợc dùng để chế tạo dụng cụ gia công thép tốc độ cao
 • 89
 • 253
 • 0

Nghiên cứu chế tạo blend trên sở cao su tự nhiên và cao su etylen propylen (EPDM)

Nghiên cứu chế tạo blend trên cơ sở cao su tự nhiên và cao su etylen propylen (EPDM)
... tiến phát triển nhanh năm gần sở cho việc phát triển loại vật liệu Trên sở xây dựng đề tài: Nghiên cứu chế tạo blend sở cao su tự nhiên cao su etylen propylen (EPDM) Nguyễn Thị Thu Thủy – Khóa... công trình nghiên cứu cao su nhằm nâng cao tính lý, mở rộng phạm vi ứng dụng cho cao su thiên nhiên để sản xuất sản phẩm cao su kỹ thuật phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế Cao su EPDM cao su độ... HÓA CỦA CAO SU TỰ NHIÊN 55 II KHẢO SÁT ĐIỀU KIỆN LƯU HÓA CỦA CAO SU EPDM 56 III CHẾ TẠO BLEND .56 Nguyễn Thị Thu Thủy – Khóa 2008-2010 Luận văn tốt nghiệp cao học Chế tạo blend
 • 92
 • 163
 • 0

Nghiên cứu chế tạo các vật liệu từ composite cấu trúc đa lớp trên sở các dây micro từ mềm sử dụng kỹ thuật điện hóa

Nghiên cứu chế tạo các vật liệu từ composite có cấu trúc đa lớp trên cơ sở các dây micro từ mềm sử dụng kỹ thuật điện hóa
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI NGUYỄN ĐỨC LONG NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO CÁC VẬT LIỆU TỪ COMPOSITE CẤU TRÚC ĐA LỚP TRÊN SỞ CÁC DÂY MICRO TỪ MỀM SỬ DỤNG KỸ THUẬT ĐIỆN HÓA LUẬN VĂN... cao sở vật liệu dây cấu trúc đa lớp Từ lý trên, dựa điều kiện trang thiết bị phòng thí nghiệm, chọn đề tài luận án là: ‘ Nghiên cứu chế tạo vật liệu từ composite cấu trúc đa lớp sở dây micro. .. tương quan cấu trúc bề mặt, tính chất từ mềm hiệu ứng GMI vật liệu dây từ cấu trúc đa lớp chế tạo 2.2 Đối tượng nghiên cứu luận văn - Vật liệu: dây micro từ cấu trúc hai lớp gồm cấu trúc sau:
 • 81
 • 149
 • 0

Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng các polyme nhóm chức thích hợp để tách một số nguyên tố đất hiếm nhóm nhẹ TT

Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng các polyme có nhóm chức thích hợp để tách một số nguyên tố đất hiếm nhóm nhẹ TT
... nhóm chức thích hợp để tách số nguyên tố đất nhóm nhẹ làm sở để tổng hợp polyme chứa nhóm chức thích hợp sử dụng lĩnh vực tách riêng biệt nguyên tố đất nhóm nhẹ Mục tiêu luận án sau: Chế tạo. .. tổng hợp PHA ứng dụng polyme để phân tách riêng rẽ nguyên tố đất nói chung, nguyên tố đất nhóm nhẹ nói riêng Do nghiên cứu sinh lựa chọn đề tài luận án Nghiên cứu chế tạo ứng dụng polyme nhóm. .. quan tài liệu nước đất hiếm, phương pháp phân tách nguyên tố đất hiếm, tổng hợp ứng dụng polyme nhóm chức thích hợp để tách nguyên tố kim loại đất Từ đưa định hướng nghiên cứu luận án CHƯƠNG
 • 27
 • 51
 • 0

Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng các polyme nhóm chức thích hợp một số nguyên tố đất hiếm nhóm nhẹ

Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng các polyme có nhóm chức thích hợp một số nguyên tố đất hiếm nhóm nhẹ
... nhóm chức thích hợp để tách số nguyên tố đất nhóm nhẹ làm sở đểtổng hợp polyme chứa nhóm chức thích hợp sử dụng lĩnh vực tách riêng biệt nguyên tố đất nhóm nhẹ * Mục tiêu luận án Chế tạo thành... tổng hợp PHA ứng dụng polyme để phân tách riêng rẽ nguyên tố đất nói chung, nguyên tố đất nhóm nhẹ nói riêng Do nghiên cứu sinh lựa chọn đề tài luận án Nghiên cứu chế tạo ứng dụng polyme nhóm. .. tách nguyên tố đất nhựa trao đổi ion sở polyme nhóm chức thích hợp để tách ngun tố đất lướng tiềm năng, cho hiệu tách chọn lọc nguyên tố đất với độ tinh khiết cao Các nhóm chức thích hợp
 • 174
 • 71
 • 0
1 2 3 4 .. >