Tổng hợp tài liệu :

ĐÁNH GIÁ kết QUẢ của PHÁC đồ BEVACIZUMAB kết hợp XELOX TRONG điều TRỊ UNG THƯ đại TRỰC TRÀNG GIAI đoạn IV

Nghiên cứu ảnh hưởng của bệnh lý tiền sản giật lên thai phụ và thai nhi và đánh giá hiệu quả của phác đồ điều trị

Nghiên cứu ảnh hưởng của bệnh lý tiền sản giật lên thai phụ và thai nhi và đánh giá hiệu quả của phác đồ điều trị
ĐẶT VẤN ĐỀ Tiền sản giật (TSG) hay rối loạn tăng huyết áp trong thời kỳ thai nghén, bao gồm: phù, protein niệu và tăng huyết áp. Đây là một bệnh lý phức tạp thường xảy ra trong nöa sau cña thêi kỳ thai nghén và có thể gây nên những tác hại nguy hiểm đến sức khoẻ và tính mạng của thai phô, thai nhi và trẻ sơ sinh. Nguyên nhân của bệnh cho đến nay vẫn chưa được biết rõ ràng. TSG xảy ra ở tất cả các quốc gia trên thế giới, theo Nguyễn Cận và Phan Trường Duyệt, tỷ lệ TSG chiếm 5,26% tổng số phụ nữ có thai. Ở Mỹ theo Sibai năm 1995 tỷ lệ mắc bệnh 5%6%. Tại Pháp tỷ lệ này 5%. TSG gây ra nhiều biến chứng cho mẹ: sản giật, rau bong non, phù phổi cấp, suy gan, suy thận, chẩy máu. Cho đến nay nó vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho mẹ. TSG cũng gây ra rất nhiều biến chứng cho con: thai chết lưu, đẻ non, đẻ nhẹ cân suy dinh dưỡng, trẻ em chậm phát triển về thể chất lẫn tinh thần. Trên thế giới đã có các nghiên cứu về TSG ở các mức độ và các khía cạnh khác nhau nhưng ở Việt Nam mới có một số nghiên cứu về triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng và về các yếu tố tiên lượng của TSG. Để giúp các thầy thuốc sản khoa có sự hiểu biết toàn diện về bệnh lý TSG ảnh hưởng tới mẹ và thai nhi, cũng như có phương pháp phòng và điều trị thích hợp TSG, các biến chứng của TSG. Đề tài: “Nghiªn cøu ¶nh hưởng của bệnh lý tiền sản giật lên thai phô và thai nhi vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña ph¸c ®å ®iÒu trÞ” được nghiên cứu với 2 mục tiêu sau: 1 Nghiên cứu các yếu tố huyết áp, phù và protein niệu trong bệnh lý tiền sản giật ảnh hưởng đến sức khoẻ thai phô và thai nhi. 2 Đánh giá hiệu quả của phác đồ điều trị tiền sản giật tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Điểm mới và đóng góp của của luận án Nghiên cứu của luận án đã tổng kết được sự chuyển mức độ của tăng huyết áp tâm thu, tâm trương và sự chuyển mức độ của protein niệu (từ mức TSG nặng xuống mức TSG nhẹ và từ mức nhẹ xuống bình thường của 2 chỉ tiêu này) trong quá trình điều trị TSG. Đó chính là nguyên nhân giảm thiểu tác động xấu đến sức khoẻ của thai phô và thai nhi trong nghiên cứu của luận án. Tổng kết được sự phối hợp của các triệu chứng trong TSG. Việc tổ hợp 4 triệu chứng phù, protein niệu, tăng huyết áp tâm thu và tăng huyết áp tâm trương chưa được các luận án trước đây nghiên cứu một cách đầy đủ. Phân tích trên mô hình hồi quy đa biến mối liên quan giữa 4 triệu chứng (phù, protein niệu, tăng huyết áp tâm thu và tăng huyết áp tâm trương) đến sức khoẻ mẹ và con. Kết quả cho thấy rõ ràng mức độ tăng huyết áp tâm thu và tâm trương cũng như mức độ tăng protein niệu ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê đến tình trạng sức khoẻ của mẹ, sức khoẻ của thai nhi và tỷ lệ thai chết lưu cũng như tử vong trẻ khi sinh cũng như sau sinh . ==== WX ==== Lấ THIN THI NghiÊn cứu ảnh hởng của bệnh lý tiền sản giật lên thai phụ v thai nhi v đánh giá hiệu quả của phác đồ điều trị CHUYấN NGNH: SN KHOA M S: 62.72.13.01. ==== WX ==== Lấ THIN THI NghiÊn cứu ảnh hởng của bệnh lý tiền sản giật lên thai phụ v thai nhi v đánh giá hiệu quả của phác đồ điều trị LUN N TIN S Y HC . NI ==== WX ==== Lấ THIN THI NghiÊn cứu ảnh hởng của bệnh lý tiền sản giật lên thai phụ v thai nhi v đánh giá hiệu quả của phác đồ điều trị CHUYấN NGNH: SN KHOA M S: 62.72.13.01
 • 177
 • 1,548
 • 7

đánh giá kết quả điều trị ung thư đại trực tràng di căn gan bằng đốt nhiệt sóng cao tần kết hợp với phác đồ hóa chất folfiri

đánh giá kết quả điều trị ung thư đại trực tràng di căn gan bằng đốt nhiệt sóng cao tần kết hợp với phác đồ hóa chất folfiri
. HC Y H NI NGUYN VIT LONG ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị UNG THƯ ĐạI TRựC TRàNG DI CĂN GAN BằNG ĐốT NHIệT SóNG CAO TầN KếT HợP VớI PHáC Đồ HóA CHấT FOLFIRI Chuyờn ngnh: Ung th Mó sụ: 62.72.23.01 . sự kết hợp giữa ĐNSCT với điều trị hóa chất toàn thân. Chính vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu: Đánh giá kết quả điều trị ung thư đại trực tràng di căn gan bằng đốt nhiệt sóng cao tần kết. kết hợp với phác đồ hóa chất FOLFIRI nhằm hai mục tiêu: 1. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân UTĐTT di căn gan. 2. Đánh giá kết quả điều trị kết hợp đốt nhiệt sóng cao tần
 • 67
 • 706
 • 1

đánh giá hiệu quả của phác đồ ngắn và phác đồ dài trong điều trị vô sinh do buồng trứng đa nang tại bệnh viện phụ sản hà nội

đánh giá hiệu quả của phác đồ ngắn và phác đồ dài trong điều trị vô sinh do buồng trứng đa nang tại bệnh viện phụ sản hà nội
. sinh do buồng trứng đa nang tại bệnh viện Phụ Sản Hà Nội với các mục tiêu sau: 1. Đánh giá hiệu quả của phác đồ ngắn và phác đồ dài để điều trị sinh do buồng trứng đa nang trong IVF. 2. Mô. nguyên nhân. Trong vô sinh nữ vô sinh do không phóng noãn chiếm tỷ lệ 40%, trong đó vô sinh do buồng trứng đa nang chiếm tỷ lệ 10 - 70%, và việc điều trị vô sinh do buồng trứng đa nang còn nhiều. tinh trong ống nghiệm là một vấn đề quyết định đến tỷ lệ thành công. Vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu Đánh giá hiệu quả của phác đồ ngắn và phác đồ dài trong điều trị vô sinh do buồng trứng
 • 67
 • 1,959
 • 2

đánh giá hiệu quả của phác đồ antagonist trong kích thích buồng trứng làm ivf tại bệnh viện phụ sản hà nội

đánh giá hiệu quả của phác đồ antagonist trong kích thích buồng trứng làm ivf tại bệnh viện phụ sản hà nội
. Antagonist trong kích thích buồng trứng làm IVF tại bệnh viện Phụ Sản Hà Nội với các mục tiêu sau: 1. Đánh giá hiệu quả điều trị của phác đồ GnRHant trong kích thích buồng trứng làm IVF tại bệnh viện. đến hiệu quả kích thích buồng trứng và tỷ lệ thành công. Vì vậy mà hiện nay các phác đồ kích thích buồng trứng trong IVF đều phối hợp FSH với GnRH đồng vận hoặc đối vận. 19 1.6.3. Phác đồ. Do vậy việc ức chế đỉnh LH trong kích thích buồng trứng để làm IVF là một trong những bước tiến lớn trong các phác đồ kích thích buồng trứng. [16],[17]. 1.6.1. Phác đồ clomiphen citrate + Gonadotropin FSH/hMG
 • 65
 • 1,273
 • 4

đánh giá kết quả điều trị ung thư đại trực tràng tiến triển bằng phác đồ folfox 4 tại bệnh viện e

đánh giá kết quả điều trị ung thư đại trực tràng tiến triển bằng phác đồ folfox 4 tại bệnh viện e
. 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI 1 NGUYỄN THỊ KIM ANH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG TIẾN TRIỂN BẰNG PHÁC ĐỒ FOLFOX 4 TẠI BỆNH VIỆN E CHUYÊN NGÀNH: UNG. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN THỊ KIM ANH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG TIẾN TRIỂN BẰNG PHÁC ĐỒ FOLFOX 4 TẠI BỆNH VIỆN E LUẬN VĂN. sinh ung thư đại trực tràng theo Vogelstein [22] 8 DANH MỤC HÌNH Sơ đồ 1.1: Cơ chế sinh ung thư đại trực tràng theo Vogelstein [22] 8 5 1 ĐẶT VẤN ĐỀ Ung thư đại trực tràng (UTĐTT) là một bệnh
 • 113
 • 937
 • 10

Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng đánh giá kết quả điều trị ung thư đại trực tràng biến chứng tắc ruột tại Bệnh viện K 2004 - 2009

Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị ung thư đại trực tràng biến chứng tắc ruột tại Bệnh viện K 2004 - 2009
ĐẶT VẤN ĐỀ Ung thư đại trực tràng là bệnh phổ biến trên thế giới, gặp nhiều ở các nước phát triển và có xu hướng ngày càng tăng ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam [ 8], [ 15], [ 25], [ 36]. Trên thế giới, ung thư đại trực tràng đứng hàng thứ tư ở nam, thứ ba ở nữ [ 36]. Tại Việt Nam, ung thư đại trực tràng đứng hàng thứ tư ở nam, thứ năm ở nữ và đứng hàng thứ ba trong các ung thư tiêu hóa [ 6]. Ung thư đại trực tràng là bệnh tiến triển chậm, triệu chứng ban đầu thường nghèo nàn, không điển hình làm cho chính bản thân bệnh nhân và thầy thuốc dễ bỏ qua hoặc nhầm với các bệnh khác [ 8], [ 11], [ 12], [ 22]. Bệnh nhân thường đến viện muộn và trong bệnh cảnh có biến chứng như tắc ruột, thủng, áp xe, chảy máu, chèn ép xâm lấn các tạng liên quan [ 3], [ 12], [ 17], [ 33]. Tắc ruột là một biến chứng gặp nhiều nhất. Theo các tác giả nước ngoài, tắc ruột do ung thư đại trực tràng chiếm 9% trong tắc ruột chung và chiếm khoảng 9 - 29% trong số ung thư đại trực tràng [ 47], [ 58], [ 88]. Ở Việt Nam, tỷ lệ tắc ruột do ung thư đại trực tràng cao hơn, có tài liệu nêu đến 40% [ 3], [ 12], [ 18], [ 20], [ 27], [ 34], [ 35]. Trong thực tế lâm sàng, tại bệnh viện K, chúng tôi gặp nhiều trường hợp đến bệnh viện vì tắc ruột do ung thư đại trực tràng. Việc chẩn đoán còn khó khăn, có những đặc điểm riêng và phải phân biệt tắc ruột hoàn toàn và không hoàn toàn. Một số trường hợp chẩn đoán chưa kịp thời, bệnh cảnh nặng nề. Điều này có thể làm ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị, tăng tỷ lệ tử vong. Do đó, cần phải có một nghiên cứu mô tả đầy đủ và sâu về đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của ung thư đại trực tràng biến chứng tắc ruột để giúp cho chẩn đoán chính xác, kịp thời hơn và góp phần nào cải thiện kết quả điều trị. Bên cạnh đó, điều trị phẫu thuật tắc ruột do ung thư đại trực tràng luôn đặt ra hai vấn đề phải giải quyết, đóđiều trị tắc ruột và điều trị ung thư mà chúng không dễ dàng thực hiện trong hoàn cảnh cấp cứu. Cách xử trí và điều trị phẫu thuật thì rất phức tạp: có thể cấp cứu tức thời hay trì hoãn hay có chuẩn bị theo kế hoạch, có thể triệt căn hay tạm thời, một thì hay nhiều thì và gặp nhiều khó khăn vì những biến chứng sau phẫu thuật cấp cứu cao hơn phẫu thuật có chuẩn bị [ 7], [ 18], [ 20], [ 42], [ 47], [ 60], [ 85]. Theo một nghiên cứu trước trong nước, tỷ lệ tử vong của phẫu thuật cấp cứu tắc ruột do ung thư đại trực tràng là 4,8% và tỷ lệ biến chứng là 40,8% [ 35]. Sau phẫu thuật, bệnh nhân có thể được điều trị bổ trợ bằng hóa chất và tia xạ. Các câu hỏi nghiên cứu đặt ra là: Kết quả điều trị bao gồm kết quả sau phẫu thuật và thời gian sống thêm sau điều trị như thế nào? Các yếu tố nào ảnh hưởng đến kết quả điều trị? Tiên lượng như thế nào? Một số tác giả trong nước đã nghiên cứu vài khía cạnh về ung thư đại trực tràng biến chứng tắc ruột nhưng chưa đầy đủ [ 12], [ 24], [ 27], [ 29], [ 32], [ 34], [ 35]. Và tại bệnh viện K còn ít nghiên cứu về lĩnh vực này. Vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài này nhằm hai mục tiêu: 1. Mô tả đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của ung thư đại trực tràng biến chứng tắc ruột tại bệnh viện K từ 2004 đến 2009. 2. Đánh giá kết quả điều trị ung thư đại trực tràng biến chứng tắc ruột tại bệnh viện K từ 2004 đến 2009. . đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của ung thư đại trực tràng biến chứng tắc ruột tại bệnh viện K từ 2004 đến 2009. 2. Đánh giá k t quả điều trị ung thư đại trực tràng biến chứng tắc ruột tại. GIáO DụC V ĐO TạO Bộ Y Tế TRờng đại học y h nội LÊ QUốC TUấN Nhận xét ĐặC ĐIểM LÂM SNG, CậN LÂM SNG V đánh giá K T QUả ĐIềU TRị UNG THƯ ĐạI TRựC TRNG BIếN CHứNG TắC RUộT TạI BệNH VIệN. ngoài, tắc ruột do ung thư đại trực tràng chiếm 9% trong tắc ruột chung và chiếm khoảng 9 - 29% trong số ung thư đại trực tràng [ 47], [ 58], [ 88]. Ở Việt Nam, tỷ lệ tắc ruột do ung thư đại trực
 • 137
 • 835
 • 4

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA PHÁC ĐỒ MTX/AF TRONG ĐIỀU TRỊ U NGUYÊN BÀO NUÔI NGUY CƠ THẤP THEO FIGO 2000 VÀ CÁC YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG KHÁNG THUỐC

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA PHÁC ĐỒ MTX/AF TRONG ĐIỀU TRỊ U NGUYÊN BÀO NUÔI NGUY CƠ THẤP THEO FIGO 2000 VÀ CÁC YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG KHÁNG THUỐC
... hành nghiên cứu đề tài Đánh giá hiệu phác đồ MTX/AF điều trị u nguyên bào nuôi nguy thấp theo phân loại yếu tố tiên lƣợng kháng thuốc”, nhằm mục tiêu sau: Đánh giá hiệu phác đồ bệnh u nguyên bào... đề khó khăn người ta làm để chọn phác đồ tốt cho nhóm, nhóm nguy thấp, trung tâm nghiên cứu lại theo cách phân chia phác đồ khác nhau(1,6,8,17,22) Để tìm phác đồ chuẩn cho loại bệnh lý này, hội... FIGO 2000, điều trị khoa Phụ sản Bệnh viện Trung ương Huế, rút số kết luận sau: Hiệu phác đồ Hiệu điều trị: Phác đồ đơn với Methotrexate 1mg/kg tiêm bắp xen kẻ giải độc acide folinic 0,1mg/kg
 • 21
 • 342
 • 0

Phân tích thực trạng sử dụng phác đồ mFOLFOX6 điều trị ung thư đại trực tràng tại bệnh viện hữu nghị

Phân tích thực trạng sử dụng phác đồ mFOLFOX6 điều trị ung thư đại trực tràng tại bệnh viện hữu nghị
... điểm bệnh nhân đặc điểm sử dụng phác đồ mFOLFOX6 điều trị ung thư đại trực tràng bệnh viện Hữu Nghị - Mục tiêu 2: Phân tích tính hợp lý việc sử dụng phác đồ mFOLFOX6 điều trị ung thư đại trực tràng. .. sàng nói chung chăm sóc dược cho bệnh nhân ung thư nói riêng, chúng tơi tiến hành đề tài: “ Phân tích thực trạng sử dụng phác đồ mFOLFOX6 điều trị ung thƣ đại trực tràng Bệnh viện Hữu Nghị với... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI TRẦN THÀNH TRUNG PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SỬ DỤNG PHÁC ĐỒ mFOLFOX6 ĐIỀU TRỊ UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ LUẬN VĂN THẠC SĨ DƯỢC HỌC
 • 89
 • 157
 • 2

ĐÁNH GIÁ kết QUẢ của PHÁC đồ BEVACIZUMAB kết hợp XELOX TRONG điều TRỊ UNG THƯ đại TRỰC TRÀNG GIAI đoạn MUỘN tại BỆNH VIỆN k

ĐÁNH GIÁ kết QUẢ của PHÁC đồ BEVACIZUMAB kết hợp XELOX TRONG điều TRỊ UNG THƯ đại TRỰC TRÀNG GIAI đoạn MUỘN tại BỆNH VIỆN k
... Đánh giá k t phác đồ Bevacizumab k t hợp Xelox điều trị ung thư đại trực tràng giai đoạn muộn bệnh viện K ” với hai mục tiêu: Đánh giá đáp ứng phác đồ Bevacizumab k t hợp Xelox điều trị ung thư. .. thư đại tràng giai đoạn muộn bệnh viện K từ tháng 1/2017 đến tháng 6/2018 Nhận xét tác dụng không mong muốn phác đồ Bevacizumab k t hợp Xelox điều trị ung thư đại tràng giai đoạn muộn bệnh viện. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG I HC Y H NI NGUYN TH PHNG THO ĐáNH GIá k t QUả CủA PHáC Đồ BEVACIZUMAB K T HợP XELOX TRONG ĐIềU TRị UNG THƯ ĐạI TRựC TRàNG GIAI ĐOạN MN T¹I BƯNH VIƯN K Chun
 • 50
 • 36
 • 0

ĐÁNH GIÁ kết QUẢ của PHÁC đồ BEVACIZUMAB kết hợp XELOX TRONG điều TRỊ UNG THƯ đại TRỰC TRÀNG GIAI đoạn IV

ĐÁNH GIÁ kết QUẢ của PHÁC đồ BEVACIZUMAB kết hợp XELOX TRONG điều TRỊ UNG THƯ đại TRỰC TRÀNG GIAI đoạn IV
... giá kết phác đồ Bevacizumab kết hợp XELOX điều trị ung thư đại trực tràng giai đoạn IV với hai mục tiêu: Đánh giá kết phác đồ Bevacizumab kết hợp XELOX điều trị ung thư đại trực tràng giai đoạn. .. .15 1.4.3 Điều trị toàn thân ung thư đại trực tràng giai đoạn IV 16 1.4.4 Hiệu phác đồ Bevacizumab kết hợp với XELOX điều trị ung thư đại trực tràng giai đoạn IV 19 Chương... loại giai đoạn bệnh UTĐTT theo AJCC 2018 [22] Nhóm giai đoạn Giai đoạn Giai đoạn I Giai đoạn IIA Giai đoạn IIB Giai đoạn IIC Giai đoạn IIIA Giai đoạn IIIB Giai đoạn IIIC Giai đoạn IVA Giai đoạn IVB
 • 118
 • 28
 • 0

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ của PHÁC đồ BEVACIZUMAB kết hợp XELOX TRONG điều TRỊ UNG THƯ đại TRỰC TRÀNG GIAI đoạn MUỘN tại BỆNH VIỆN k

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ của PHÁC đồ BEVACIZUMAB kết hợp XELOX TRONG điều TRỊ UNG THƯ đại TRỰC TRÀNG GIAI đoạn MUỘN tại BỆNH VIỆN k
... tài: Đánh giá k t phác đồ Bevacizumab k t hợp Xelox điều trị ung thư đại trực tràng giai đoạn muộn bệnh viện K ” với hai mục tiêu: Xác định tỉ lệ đáp ứng phác đồ Bevacizumab k t hợp Xelox điều. .. điều trị ung thư đại tràng giai đoạn muộn bệnh viện K từ tháng 1/2016 đến tháng 6/2018 Nhận xét tác dụng không mong muốn phác đồ Bevacizumab k t hợp Xelox điều trị ung thư đại tràng giai đoạn. .. cho bệnh nhân [6], [7] Tại bệnh viện K, phác đồ Bevacizumab k t hợpXelox áp dụng từ nhiều năm nhiên, chưa có nghiên cứu đánh giá hiệu phác đồ bệnh nhân ung thư đại trực tràng giai muộn,
 • 52
 • 13
 • 0

ĐÁNH GIÁ kết QUẢ của PHÁC đồ BEVACIZUMAB kết hợp XELOX TRONG điều TRỊ UNG THƯ đại TRỰC TRÀNG GIAI đoạn IV

ĐÁNH GIÁ kết QUẢ của PHÁC đồ BEVACIZUMAB kết hợp XELOX TRONG điều TRỊ UNG THƯ đại TRỰC TRÀNG GIAI đoạn IV
... phác đồ Bevacizumab kết hợp XELOX điều trị ung thư đại trực tràng giai đoạn IV với hai mục tiêu: Đánh giá kết phác đồ Bevacizumab kết hợp XELOX điều trị ung thư đại trực tràng giai đoạn IV bệnh... loại giai đoạn bệnh UTĐTT theo AJCC 2018 [22] Nhóm giai đoạn Giai đoạn Giai đoạn I Giai đoạn IIA Giai đoạn IIB Giai đoạn IIC Giai đoạn IIIA Giai đoạn IIIB Giai đoạn IIIC Giai đoạn IVA Giai đoạn IVB...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG I HC Y H NI NGUYN TH PHNG THO ĐáNH GIá kết QUả CủA PHáC Đồ BEVACIZUMAB KếT HợP XELOX TRONG ĐIềU TRị UNG THƯ ĐạI TRựC TRàNG GIAI ĐOạN IV Chuyên ngành: Ung thư
 • 122
 • 10
 • 0

ĐẶC điểm nội SOI và kết QUẢ điều TRỊ cắt TÁCH dưới NIÊM mạc ở BỆNH NHÂN UNG THƯ đại TRỰC TRÀNG GIAI đoạn sớm tại BỆNH VIỆN BẠCH MAI

ĐẶC điểm nội SOI và kết QUẢ điều TRỊ cắt TÁCH dưới NIÊM mạc ở BỆNH NHÂN UNG THƯ đại TRỰC TRÀNG GIAI đoạn sớm tại BỆNH VIỆN BẠCH MAI
... đặc điểm nội soi bệnh nhân ung thư đại trực tràng giai đoạn sớm bệnh viện Bạch Mai Mô tả kết điều trị cắt tách niêm mạc nhóm bệnh nhân nghiên cứu Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 DỊCH TỄ HỌC VÀ... kĩ thuật: Nội soi phóng đại, nội soi dải tần hẹp NBI, nội soi nhuộm màu, siêu âm nội soi tạo điều kiện cho chẩn đoán điều trị ung thư sớm Ung thư đại tràng sớm định nghĩa tổn thư ng loạn... Mạch máu đại tràng: - Mạch máu đại tràng phải: gồm nhánh bên của động mạch mạc treo tràng động mạch đại tràng giữa, động mạch đại tràng phải động mạch hồi đại tràng - Mạch máu đại tràng trái:
 • 66
 • 31
 • 0

ĐẶC điểm nội SOI và kết QUẢ điều TRỊ cắt TÁCH dưới NIÊM mạc ở BỆNH NHÂN UNG THƯ đại TRỰC TRÀNG GIAI đoạn sớm tại BỆNH VIỆN BẠCH MAI

ĐẶC điểm nội SOI và kết QUẢ điều TRỊ cắt TÁCH dưới NIÊM mạc ở BỆNH NHÂN UNG THƯ đại TRỰC TRÀNG GIAI đoạn sớm tại BỆNH VIỆN BẠCH MAI
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI LÊ PHÚ TÀI ĐẶC ĐIỂM NỘI SOI VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CẮT TÁCH DƯỚI NIÊM MẠC Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG GIAI ĐOẠN SỚM TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI Chuyên... trực tràng giai đoạn sớm bệnh viện Bạch Mai Mô tả kết điều trị cắt tách niêm mạc nhóm bệnh nhân nghiên cứu Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU I DỊCH TỄ HỌC VÀ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ I.1 Dịch tễ học Ung thư. .. kĩ thuật: Nội soi phóng đại, nội soi dải tần hẹp NBI, nội soi nhuộm màu, siêu âm nội soi tạo điều kiện cho chẩn đoán điều trị ung thư sớm Ung thư đại tràng sớm định nghĩa tổn thư ng loạn
 • 69
 • 32
 • 0

ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ UNG THƯ đại TRỰC TRÀNG tái PHÁT DI căn BẰNG hóa CHẤT PHÁC đồ FOLFIRI tại BỆNH VIỆN UNG bướu hà nội

ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ UNG THƯ đại TRỰC TRÀNG tái PHÁT DI căn BẰNG hóa CHẤT PHÁC đồ FOLFIRI tại BỆNH VIỆN UNG bướu hà nội
...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI LÊ CÔNG ĐỊNH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG TÁI PHÁT DI CĂN BẰNG HÓA CHẤT PHÁC ĐỒ FOLFIRI TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI... đồ bệnh viện Vì vậy, chúng tơi tiến hành nghiên cứu Đánh giá kết điều trị ung thư đại trực tràng tái phát di hóa chất phác đồ FOLFIRI Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội" với hai mục tiêu sau: Nhận xét... sàng bệnh nhân UTĐTT tái phát di Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội từ 8/2013 - 08/2017 Đánh giá kết quả điều trị tác dụng không mong muốn phác đồ FOLFIRI điều trị UTĐTT tái phát di Bệnh viện Ung Bướu
 • 91
 • 6
 • 0

Đánh giá kết quả điều trị ung thư đại trực tràng di căn phúc mạc tại bệnh viện k từ 2012 2015

Đánh giá kết quả điều trị ung thư đại trực tràng di căn phúc mạc tại bệnh viện k từ 2012 2015
... Đánh giá k t điều trị ung thư đại trực tràng di phúc mạc bệnh viện K từ 2012- 2015 với hai mục tiêu chính: Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân ung thư đại trực tràng di phúc mạc. .. nhiều khu vực phúc mạc 1.5 Điều trị ung thư đại trực tràng di phúc mạc Bệnh nhân ung thư đại trực tràng có di phúc mạc xếp vào giai đoạn IVb, giai đoạn muộn ung thư đại trực tràng Vấn đề điều trị. .. Đặc điểm ung thư đại trực tràng di phúc mạc 1.4.1 Cơ chế di phúc mạc ung thư đại trực tràng Xâm lấn chỗ: Một trình nhiều bước gây di phúc mạc ung thư đại trực tràng Đầu tiên, tế bào ung thư riêng
 • 75
 • 3
 • 0

TÌM HIỂU đặc điểm lâm SÀNG, cận lâm SÀNG và DI căn XA của UNG THƯ đại TRỰC TRÀNG GIAI đoạn IV

TÌM HIỂU đặc điểm lâm SÀNG, cận lâm SÀNG và DI căn XA của UNG THƯ đại TRỰC TRÀNG GIAI đoạn IV
... giai đoạn IV 3.3.1 Đặc điểm cận lâm sàng UTĐTT giai đoạn IV Bảng 3.6 Đặc điểm cận lâm sàng bệnh nhân UTĐTT giai đoạn IV Đặc điểm cận lâm sàng Siêu âm phát di Chụp CLVT thấy di XQ ngực phát di *... dòng đặc trưng làm kìm hãm phát triển ung thư Đây phương pháp tiến ung thư 1.7 Ung thư đại trực tràng giai đoạn IV Ung thư đại trực tràng giai đoạn IV giai đoạn muộn bệnh Theo phân loại Dukes giai. .. NỘI - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN TH HNG TìM HIểU ĐặC ĐIểM LÂM SàNG, CậN L ÂM SàNG Và DI CĂN XA CủA UNG THƯ ĐạI TRựC TRàNG GIAI ĐOạN IV KHểA LUN TT NGHIP
 • 56
 • 22
 • 0

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ của PHƯƠNG PHÁP lọc máu LIÊN tục TRONG điều TRỊ đợt cấp mất bù của BỆNH rối LOẠN CHUYỂN hóa bẩm SINH

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ của PHƯƠNG PHÁP lọc máu LIÊN tục TRONG điều TRỊ đợt cấp mất bù của BỆNH rối LOẠN CHUYỂN hóa bẩm SINH
... lâm sàng đợt cấp bù bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh yếu tố thúc đẩy Đánh giá hiệu phương pháp lọc máu liên tục tĩnh mạch tĩnh mạch điều trị đợt cấp bù bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh Nhận... tơi tiến hành nghiên cứu đề tài: "Đánh giá hiệu phương pháp lọc máu liên tục tĩnh mạch - tĩnh mạch điều trị đợt cấp bù bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh Bệnh viện Nhi Trung ương" với mục tiêu...TRNG AI HOC Y HA NễI AO HU NAM ĐáNH GIá HIệU QUả CủA PHƯƠNG PHáP LọC MáU LIÊN TụC TRONG ĐIềU TRị ĐợT CấP MấT Bù CủA BệNH RốI LO¹N CHUN HãA BÈM SINH Chun ngành: Nhi - Hời sức cấp cứu
 • 62
 • 12
 • 0

Đánh giá kết quả đốt nhiệt sóng cao tần kết hợp với hóa chất toàn thân trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn gan

Đánh giá kết quả đốt nhiệt sóng cao tần kết hợp với hóa chất toàn thân trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn gan
... kết hợp với hóa chất tồn thân điều trị ung thư đại trực tràng di gan nhằm hai mục tiêu Đánh giá kết điều trị đốt nhiệt sóng cao tần kết hợp hóa chất tồn thân bệnh nhân UTĐTT di gan Đánh giá. .. hóa chất động mạch gan, tắc mạch… 1.3.2.1 Tiến điều trị hóa chất Trong vòng 40 năm qua, đã có nhiều tiến hóa trị ung thư đại trực tràng di Với thời kỳ fluorouracil hóa chất hiệu ung thư đại. .. phác đồ kết hợp bevacizumab với loạt hóa chất khác irinotecan oxaliplatin điều trị bước bước ung thư đại trực tràng di đã khẳng định Từ năm 2004, bệnh nhân ung thư đại trực tràng di bắt đầu
 • 143
 • 8
 • 0
1 2 3 4 .. >