Tổng hợp tài liệu :

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 TRƯỜNG THPT PHẠM VĂN ĐỒNG NĂM HỌC 2012 -2013 MÔN: SINH HỌC

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2013 – 2014 MÔN TOÁN SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2013 – 2014 MÔN TOÁN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK
KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2013 – 2014 MÔN TOÁN SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK . (2,0 đi m) Cho phương trình   2 2 2 1 0x m x m    (m là tham số) 1) T m m để phương trình có nghi m. 2) T m m để phương trình có hai nghi m 1 2 ,x. (không TMĐK), 2 2x  (TMĐK) Vậy phương trình có m t nghi m là 2x  Câu 3 : (2,0 đi m) 1) Phương trình có nghi m khi   2 ' 2 1 1 0 2 1 0 2 m m m m 
 • 3
 • 545
 • 7

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 2011-2012 MÔN TIẾNG PHÁP LỚP 12 THPT - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 2011-2012 MÔN TIẾNG PHÁP LỚP 12 THPT - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 2011-2012 MÔN TIẾNG PHÁP LỚP 12 THPT - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK . TỈNH NĂM HỌC 201 1-2 012 MÔN : TIẾNG PHÁP 12 - THPT -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- Thời gian. SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐĂKLĂK -- -- - -- - -- - KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 201 1-2 012 ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN TIẾNG PHÁP 12 - THPT
 • 14
 • 639
 • 9

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 2011-2012 MÔN TIN HỌC LỚP 12 THPT - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 2011-2012 MÔN TIN HỌC LỚP 12 THPT - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 2011-2012 MÔN TIN HỌC LỚP 12 THPT - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK . SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO KỲ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 201 1-2 012 ĐẮK LẮK MÔN : TIN HỌC 12 - THPT (Thời gian: 180 phút, không kể thời gian giao đề) . Giám thị coi thi không giải thích gì thêm. SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO KỲ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 201 1-2 012 ĐẮK LẮK MÔN : TIN HỌC 12 - THPT (Thời gian:
 • 9
 • 677
 • 17

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 2011-2012 MÔN TOÁN LỚP 12 THPT - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 2011-2012 MÔN TOÁN LỚP 12 THPT - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 2011-2012 MÔN TOÁN LỚP 12 THPT - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK . nguyên. -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- HẾT -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- • Thí sinh không được sử dụng tài liệu. • Giám thị không giải thích gì thêm. Họ tên thí sinh …………………............………………. của thành phần không làm tròn số. 2/ Nếu thí sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa phần đó. -- -- - -- - -- - -- - -- Hết -- - -- - -- - -- - -- - -- -
 • 4
 • 682
 • 10

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 2011-2012 MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 THPT - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 2011-2012 MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 THPT - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 2011-2012 MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 THPT - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK . nội hướng ngoại của nhóm sáng lập ASEAN. Nội dung, thành tựu hạn chế của từng chiến lược? -- -- - -- - -- - -- - -- - - HẾT -- -- - -- - -- - -- - -- - -- Họ tên thí sinh: .....................................................................Số. SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TỈNH ĐĂK NÔNG KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2010 – 2011 Khóa ngày 14, 15 tháng 12 năm 2010 MÔN: LỊCH SỬ Thời
 • 1
 • 606
 • 0

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 2011-2012 MÔN NGỮ VĂN LỚP 12 THPT - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 2011-2012 MÔN NGỮ VĂN LỚP 12 THPT - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 2011-2012 MÔN NGỮ VĂN LỚP 12 THPT - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK . về vấn đề này? Câu 2 (12 điểm): Vấn đề đặt ra trong truyện ngắn “Hai đứa trẻ” của Thạch Lam? -- -- - -- - -- - -- - -- - - HẾT -- -- - -- - -- - -- - -- - -- Họ tên thí sinh: .....................................................................Số. SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TỈNH ĐĂK NÔNG KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2010 – 2011 Khóa ngày 14, 15 tháng 12 năm 2010 MÔN: NGỮ VĂN
 • 1
 • 506
 • 1

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2010-2011 MÔN SINH HỌC - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẮK NÔNG

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2010-2011 MÔN SINH HỌC - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK NÔNG
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2010-2011 MÔN SINH HỌC - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẮK NÔNG . cao - chín muộn. 1204 lúa thân cao - chín muộn. 601 cây thân thấp - chín s m. Cho biết các gen n m trên nhi m sắc thể thường, m i gen qui định m t tính trạng vững. Câu 10: (1,0 đi m) Từ m t quần thể sống trên đất liền, m t số cá thể di cư đến m t quần đảo rồi hình thành nên m t quần thể m i. Hãy cho biết diễn
 • 2
 • 335
 • 0

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2010-2011 MÔN TIẾNG ANH - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẮK NÔNG

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2010-2011 MÔN TIẾNG ANH - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK NÔNG
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2010-2011 MÔN TIẾNG ANH - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẮK NÔNG . and Miss Venezuela Maria Angela Bonanni completed the final seven who competed in the final interview competition, where questions from the previous Miss. Inc. After a month of competition, delegates from 84 countries and territories competed for the title of Miss Earth 2010 in beautiful Vietnam. Miss India,
 • 8
 • 569
 • 12

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9 THCS NĂM 2010 - 2011 MÔN ĐỊA LÝ - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẮK NÔNG

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9 THCS NĂM 2010 - 2011 MÔN ĐỊA LÝ - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK NÔNG
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9 THCS NĂM 2010 - 2011 MÔN ĐỊA LÝ - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẮK NÔNG . THCS N M HỌC 2010 – 2011 Khóa thi ngày 13 tháng 3 n m 2011 M N THI : ĐỊA LÝ Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu 1 : (4,0 đi m) a) M t m y. sau 10 giờ bay. Khi m y bay hạ cánh tại Luân Đôn thì tương ứng là m y giờ, ngày nào tại các địa đi m sau: Vị trí Washington Sydney Matxcơva Los Angeless
 • 1
 • 544
 • 2

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9 THCS NĂM 2010 - 2011 MÔN HÓA HỌC - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẮK NÔNG

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9 THCS NĂM 2010 - 2011 MÔN HÓA HỌC - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK NÔNG
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9 THCS NĂM 2010 - 2011 MÔN HÓA HỌC - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẮK NÔNG . V V . T m công thức phân tử, viết công thức cấu tạo của B. Biết 1g B ở đktc chi m thể tích 0,487 lít. Câu 5: (4,0 đi m) Hỗn hợp khí A g m CO m t hiđrocacbon đi m) Cho 44 gam hỗn hợp muối NaHSO 3 NaHCO 3 phản ứng hết với dung dịch H 2 SO 4 trong điều kiện không có không khí thu được hỗn hợp khí A 35,5 gam
 • 2
 • 356
 • 3

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9 THCS NĂM 2010 - 2011 MÔN LỊCH SỬ - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẮK NÔNG

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9 THCS NĂM 2010 - 2011 MÔN LỊCH SỬ - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK NÔNG
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9 THCS NĂM 2010 - 2011 MÔN LỊCH SỬ - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẮK NÔNG . THCS N M HỌC 2010-2011 Khóa thi ngày: 10/3/2011 M n thi: LỊCH SỬ Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) A. LỊCH SỬ VIỆT NAM. (12,0 đi m) Câu. Việt Nam là gì? Câu 3: (4,0 đi m) Đảng Cộng sản Đông Dương đã căn cứ vào những điều kiện lịch sử nào để phát động cuộc Tổng khởi nghĩa tháng T m n m 1945?
 • 1
 • 384
 • 0

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9 THCS NĂM 2010 - 2011 MÔN SINH HỌC - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẮK NÔNG

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9 THCS NĂM 2010 - 2011 MÔN SINH HỌC - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK NÔNG
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9 THCS NĂM 2010 - 2011 MÔN SINH HỌC - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẮK NÔNG . tắc cần tuân thủ khi truyền m u? b. Vẽ đồ truyền m u ở người? Câu 3: (2,0 đi m) a. Cần l m gì để có m t hệ hô hấp khoẻ m nh? b. Trồng nhiều cây xanh. l m sạch bầu không khí quanh ta? Câu 4: (3,0 đi m) Ở m t loài có NST 2n = 18. Quan sát 1 nh m tế bào đang nguyên phân ở các kỳ khác nhau, người ta đếm
 • 1
 • 366
 • 1

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9 THCS NĂM 2010 - 2011 MÔN TIẾNG ANH - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẮK NÔNG

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9 THCS NĂM 2010 - 2011 MÔN TIẾNG ANH - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK NÔNG
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9 THCS NĂM 2010 - 2011 MÔN TIẾNG ANH - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẮK NÔNG . to spend my next 3 month- vacation in London. 2. While I am there, I would like to take a part-time course to improve my English. 3. Can you help me to find. III. READING COMPREHENSION.(4ms) A. Fill in each of the numbered blanks in the following passage.Use only ONE word in each space. (1,5ms ) Câu 1: most Câu
 • 6
 • 671
 • 7

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9 THCS NĂM 2010 - 2011 MÔN TIN HỌC - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẮK NÔNG

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9 THCS NĂM 2010 - 2011 MÔN TIN HỌC - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK NÔNG
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9 THCS NĂM 2010 - 2011 MÔN TIN HỌC - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẮK NÔNG . Canh Tân Nh m Quý Giáp Ất Bính Đinh M u Kỷ Chi Thân Dậu Tuất Hợi Tí Sửu Dần M o Thìn Tỵ Ngọ M i Ví dụ: N m 2011 là n m Tân M o N m 2012 là n m Nh m Thìn Bài. các bài sau: Bài 1: (4 đi m) Đặt tên: Bai1.* Viết chương trình nhập n m dương lịch in ra n m m lịch tương ứng, biết rằng chia n m dương lịch cho 10 12
 • 1
 • 436
 • 1

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9 THCS NĂM 2010 - 2011 MÔN TOÁN - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẮK NÔNG

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9 THCS NĂM 2010 - 2011 MÔN TOÁN - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK NÔNG
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9 THCS NĂM 2010 - 2011 MÔN TOÁN - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẮK NÔNG . tại N. 1) Chứng minh: . 2 .AM ED OM EA= 2) Chứng minh tích OM ON AM DN × là m t hằng số. Từ đó, suy ra giá trị nhỏ nhất của tổng OM ON AM DN + , khi đó. Bài 4: (5,0 đi m) Cho đường tròn t m O, hai đường kính AB CD vuông góc với nhau. E là m t đi m n m trên cung nhỏ » AD . Nối CE cắt OA tại M nối BE cắt
 • 1
 • 460
 • 2

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9 THCS NĂM 2010 - 2011 MÔN VẬT LÝ - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẮK NÔNG

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9 THCS NĂM 2010 - 2011 MÔN VẬT LÝ - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK NÔNG
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9 THCS NĂM 2010 - 2011 MÔN VẬT LÝ - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẮK NÔNG . CD m t lần rồi trở lại S. b. Tính khoảng cách a 1 tới A đến đi m tới trên gương AB. Câu 2: (4,0 đi m) M t khối gỗ hình lập phương có cạnh 12cm nổi giữa m t. bằng hợp kim Nicr m có chiều dài l, có tiết diện tròn đường kính 1,674mm có điện trở là 20 Ω . Biết điện trở suất của Nicr m là: ρ = 1,1.10 -6 Ω m. (Cho
 • 1
 • 399
 • 2

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 TRƯỜNG THPT PHẠM VĂN ĐỒNG NĂM HỌC 2012 -2013 MÔN: SINH HỌC

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK         ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3   TRƯỜNG THPT PHẠM VĂN ĐỒNG                NĂM HỌC 2012 -2013  MÔN: SINH HỌC
Tài liệu tham khảo tuyển tập đề thi thử đại học, cao đẳng giúp các bạn ôn thi tốt đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tuyển sinh cao đẳng, đại học . Chúc các bạn thi tốt! . SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 TRƯỜNG THPT PHẠM VĂN ĐỒNG NĂM HỌC 2012 -20 13 MÔN: SINH HỌC (Thời gian làm bài:. AGXTTAGXA 3 ’ A. 3 ’ AGXUUAGXA5 ’ . B. 3 ’ UXGAAUXGU5 ’ . C. 5 ’ TXGAATXGT3 ’ . D. 5 ’ UXGAAUXGU 3 ’ . Câu 3. Mã di truyền phản ánh tính thống nhất của sinh
 • 8
 • 578
 • 8

Tài liệu SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO PHÚ THỌ ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 ppt

Tài liệu SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 ppt
. 1 SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO PHÚ THỌ ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 THCS NĂM HỌC 20 09 - 2010 Môn: Tiếng Anh (Đề thi có 05 trang). Ann ? - It's . A. on the thirty-one of July B. on July the thirty-one C. on the thirty-first of July D. in July the thirty-first 2. The sun in the
 • 6
 • 897
 • 12

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BẮC GIANG ĐỀ THI CHÍNH THỨC - HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THI KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH MÔN THI: SINH HỌC - LỚP 12 doc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC GIANG ĐỀ THI CHÍNH THỨC - HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THI KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH MÔN THI: SINH HỌC - LỚP 12 doc
. 1 SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THI BẮC GIANG KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH MÔN THI: SINH HỌC - LỚP 12 THPT KỲ THI NGÀY 28. bản chất sinh học vẫn cho điểm tối đa theo mục. Vuihoc24h.vn 1 SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH BẮC GIANG NĂM HỌC 2009
 • 5
 • 2,550
 • 16

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2009 - 2010 ĐỀ 3 pot

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2009 - 2010 ĐỀ 3 pot
. SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐĂK LĂK NĂM HỌC 2009 - 2 010 000 000 ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN : TOÁN Thời Gian. ) x x 18 2    GIẢI ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 DAKLAK NĂM HỌC : 2009 – 2 010 (Ngày thi : 26/06 /2009) ****** Bài 1: 1/ PT: 2 5x 6x 8 0    ; / / 1 1 3 7 3 7 4 9 5( 8) 49 0 7 ; x. = (3 ; -3 ) Bài 2: 1/ 2 2 A ( 3 2) ( 3 2) 3 2 3 2 3 2 2 3              4 2/ a) ĐKXĐ:   x 0 x 1;4;9        ( x 2)( x 3) ( x 1)( x 1) 3 x 1 x 2 B : ( x 1)( x 3)
 • 4
 • 574
 • 0
1 2 3 4 .. >