Tổng hợp tài liệu :

Mẫu phương án cứu nạn, cứu hộ cho khách sạn

Thủ thuật tạo đĩa cứu hộ cho máy tính bằng USB

Thủ thuật tạo đĩa cứu hộ cho máy tính bằng USB
Thủ thuật tạo đĩa cứu hộ cho máy tính bằng USB 123doc.vn
 • 9
 • 553
 • 2

MẪU PHIẾU NGHIÊN CỨU HỒ SƠ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

MẪU PHIẾU NGHIÊN CỨU HỒ SƠ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
PHIẾU NGHIÊN CỨU HỒ SƠ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC (Ban hành kèm theo Quyết định số 1237/QĐ-BHXH ngày 18/9/2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam) Phiếu số: ………….. …………., ngày……tháng……..năm…….. 1. Họ và tên, chức . mục tài liệu cần nghiên cứu trong thành phần hồ sơ công chức, viên chức TT Tên, nội dung tài liệu Ghi chú 6. Hình thức nghiên cứu hồ sơ (tại chỗ hoặc mượn):. PHIẾU NGHIÊN CỨU HỒ SƠ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC (Ban hành kèm theo Quyết định số 1237/QĐ-BHXH ngày 18/9/2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam) Phiếu
 • 1
 • 1,112
 • 1

Thực trạng thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình ở phường an cựu

Thực trạng thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình ở phường an cựu
. hoạt của hộ gia đình ở Phường An Cựu PHẦN 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1 Thực trạng thu gom và xử rác thải sinh hoạt của hộ gia đình ở Phường An Cựu PHẦN. THỰC TRẠNG THU GOM VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT CỦA HỘ GIA ĐÌNH Ở PHƯỜNG AN CỰU – THÀNH PHỐ HUẾ 1.1 Đặc điểm của địa bàn nghiên cứu An Cựu là một phường
 • 10
 • 10,417
 • 86

Tài liệu MẪU PHƯƠNG ÁN Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng ... potx

Tài liệu MẪU PHƯƠNG ÁN Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng ... potx
. của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; . đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khi u nại về đất
 • 6
 • 1,943
 • 14

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " XÁC ĐỊNH PHƯƠNG ÁN TIẾP QUỸ TỐI ƯU CHO CÁC MÁY ATM THEO HƯỚNG QUY HOẠCH NGUYÊN" ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
. phí tiếp quỹ cho máy ATM thứ i (khi tiếp quỹ riêng lẽ cho từng máy) ϕ i : Chu kỳ tiếp quỹ theo phương án tiếp quỹ chủ động cho máy ATM thứ i η i : Chu kỳ tiếp quỹ theo phương án tiếp quỹ. hợp tiếp quỹ cho một máy ATM, phương án có chi phí thấp nhất trong nhóm các phương án tiếp quỹ thụ động luôn là phương án tiếp quỹ tối ưu. Tuy nhiên, trong trường hợp tiếp quỹ cho nhiều máy ATM, . giải quy t theo hướng quy hoạch nguyên hoặc dựa trên các thuật toán giải bài toán quy t định Markov với số bước hữu hạn. Tuy nhiên, việc xác định phương án tiếp quỹ tối ưu cho các máy ATM dựa
 • 9
 • 328
 • 0

Nghiên cứu lựa chọn phương án kết cấu hợp lý cho đê bao lấn biển huyện Tiên Lãng thành phố Hải Phòng.

Nghiên cứu lựa chọn phương án kết cấu hợp lý cho đê bao lấn biển huyện Tiên Lãng thành phố Hải Phòng.
. kết cấu của đê quai lấn biển. - Phân tích các điều kiện xây dựng để đề xuất các giải pháp kết cấu ứng dụng cho đê bao lấn biển Tiên Lãng – Hải Phòng. - Tính toán chi tiết cho phương án nghiên. dựng sân bay quốc tế Tiên Lãng - Hải Phòng. 2. Mục đích của đề tài Mục đích của đề tài là làm cơ sở khoa học để lựa chọn phương án kết cấu hợp lý cho đê bao lấn biển Tiên Lãng tạo nền để xây. NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG ĐÊ BAO LẤN BIỂN 11 1.1 Tổng quan về đê bao lấn biển ở Việt Nam. 11 1.2 Đặc điểm kết cấu của đê bao lấn biển. 17 1.2.1 Tổng quát về các điều kiện xây dựng đê bao lấn biển.
 • 139
 • 888
 • 2

Nghiên cứu xây dựng phương án cảnh báo ngập úng cho lưu vực sông Kim Ngưu (Luận văn thạc sĩ)

Nghiên cứu xây dựng phương án cảnh báo ngập úng cho lưu vực sông Kim Ngưu (Luận văn thạc sĩ)
Nghiên cứu xây dựng phương án cảnh báo ngập úng cho lưu vực sông Kim Ngưu (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu xây dựng phương án cảnh báo ngập úng cho lưu vực sông Kim Ngưu (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu xây dựng phương án cảnh báo ngập úng cho lưu vực sông Kim Ngưu (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu xây dựng phương án cảnh báo ngập úng cho lưu vực sông Kim Ngưu (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu xây dựng phương án cảnh báo ngập úng cho lưu vực sông Kim Ngưu (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu xây dựng phương án cảnh báo ngập úng cho lưu vực sông Kim Ngưu (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu xây dựng phương án cảnh báo ngập úng cho lưu vực sông Kim Ngưu (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu xây dựng phương án cảnh báo ngập úng cho lưu vực sông Kim Ngưu (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu xây dựng phương án cảnh báo ngập úng cho lưu vực sông Kim Ngưu (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu xây dựng phương án cảnh báo ngập úng cho lưu vực sông Kim Ngưu (Luận văn thạc sĩ) ... tốn xây dựng phương án cảnh báo sớm ngập úng cho lưu vực đô thị sông Kim Ngưu đề xuất giải pháp nâng cao độ tin cậy tin cảnh báo, làm sở xây dựng phương án cảnh báo sớm ngập úng cho nội thành... luận văn sở liệu phục vụ tính tốn luận văn Chương 3: Xây dựng phương án cảnh báo ngập úng cho lưu vực sông Kim Ngưu đề xuất giải pháp Trong chương này, tác giả trình bày tồn kết tính tốn xây dựng. .. Kiên Dũng Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng phương án cảnh báo ngập úng cho lưu vực sơng Kim Ngưu Tóm tắt: Luận văn thực 72 trang bao gồm ba chương chính: Chương 1: Tổng quan ngập lụt đô thị Trong
 • 97
 • 119
 • 1

Nghiên cứu đề xuất phương án kết lưới tối ưu cho lưới điện phân phối huyện cam lâm để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện

Nghiên cứu đề xuất phương án kết lưới tối ưu cho lưới điện phân phối huyện cam lâm để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện
... 475-E30 để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện Xuất phát từ lý nêu trên, đề tài tập trung Nghiên cứu đề xuất phương án kết lưới tối ưu cho lưới điện phân phối huyện Cam Lâm để nâng cao độ tin cậy cung. .. tốn cho phương án kết lưới đề xuất, đề tài chọn phương án làm phương án kết lưới cho xuất tuyến 471-479-EBĐ, 475-E30 để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho hệ thống lưới phân phối huyện Cam Lâm. .. tốn độ tin cậy chương trình tính tốn độ tin cậy So sánh kết phương án lựa chọn phương án kết lưới tối ưu để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện - Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu vận hành lưới điện,
 • 26
 • 106
 • 0

Nghiên cứu và so sánh các phương án bố trí cột, vách cho một số nhà nhiều tầng (tt)

Nghiên cứu và so sánh các phương án bố trí cột, vách cho một số nhà nhiều tầng (tt)
... NGANG CỦA CƠNG TRÌNH THEO CÁC PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ CỘT, VÁCH CHO MỘT SỐ NHÀ NHIỀU TẦNG 58 3.1 So sánh độ cứng ngang theo phương án bố trí cột, vách cho cơng trình chung cư Tây Nam Kim... trúc cho cơng trình Với cơng trình nhà nhiều tầng từ lên phương án thiết kế kiến trúc cần đưa phương án bố trí cột, vách hợp lí Đề tài tìm hiểu phương án bố trí cột, vách khác cho số cơng trình nhà. .. phương án bố trí cột, vách cho cơng trình 94 3.3.3 Tính tốn tổng diện tích tiết diện cột, vách cơng trình cho phương án 98 3.3.4 So sánh chuyển vị cơng trình theo phương án bố trí cột,
 • 20
 • 226
 • 0

Nghiên cứu lựa chọn phương án vật liệu phù hợp cho quần chỉnh hình tạo dáng thẩm mỹ

Nghiên cứu lựa chọn phương án vật liệu phù hợp cho quần chỉnh hình tạo dáng thẩm mỹ
... đề cập nghiên cứu tham khảo Đây lý tác giả lựa chọn đề tài Nghiên cứu lựa chọn phương án vật liệu phù hợp cho quần chỉnh hình tạo dáng thẩm mỹ Nghiên cứu đề cập tới việc so sánh phƣơng án sử... tƣợng phạm vi nghiên cứu luận văn Mục đích nghiên cứu Đề xuất đƣợc phƣơng án lựa chọn vật liệu phù hợp cho vị trí quần chỉnh hình tạo dáng cho sản phẩm có khả tạo áp lực, chỉnh hình tạo dáng theo... Đánh giá hiệu chỉnh hình tạo dáng tính tiện nghi sản phẩm từ đƣa lựa chọn phƣơng án vật liệu phù hợp cho quần chỉnh hình tạo dáng thẩm mỹ Kết thử nghiệm sở để thiết kế trang phục chỉnh hình tạo
 • 95
 • 130
 • 0

Phương án cứu nạn, cứu hộ theo nghị định 83

Phương án cứu nạn, cứu hộ theo nghị định 83
Biểu mẫu phương án cứu nạn cứu hộ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc PHƯƠNG ÁN CỨU NẠN, CỨU HỘ CỦA CƠ SỞ(Lưu hành nội bộ)TÊN CƠ SỞ:NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢIĐỊA CHỈ:Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí MinhCHỦ QUẢN: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÔI TRƯỜNG SFC VIỆT NAM ĐIỆN THOẠI:Hà Nội, Năm 2018SƠ ĐỒ MẶT BẰNG TỔNG THỂ CỦA CƠ SỞ (2) A. ĐẶC ĐIỂM CƠ SỞ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC CỨU NẠN, CỨU HỘI. Vị trí địa lý (3):Nhà máy xử lý nước thải có địa chỉ tại Ấp 5, xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh, Tổng diện tích mặt bằng khoảng 14 ha.Cơ sở có vị trí địa lý như sau: Phía Đông: Giáp Đường Nội Bộ Phía Tây: Giáp Rạch nước và đất trống. Phía Nam: Giáp Rạch nước Phía Bắc: Giáp Rạch nướcII. Giao thông bên trong và bên ngoài:(4)1. Tuyến đường giao thông từ các đơn vị CS PCCC đến NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI Phòng Cảnh sát PCCC Huyện Bình Chánh: Đường số 8 – Đường Tân Túc – Đường Dẫn Cao Tốc Trung Lương – Cầu Vượt Nguyễn Văn Linh – Đường Nguyễn Văn Linh – Đường Phạm Hùng – Đường Nội bộ NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI2. Giao thông bên trong Từ Đường Phạm Hùng vào đến cơ sở có tuyến đường nội bộ với chiều dài 0,5km, tuyến đường này có chiều rộng 10m. Bên trong có đường rộng 5m bao quanh phần diện tích xây dựng các công trình chuyên dụng. Tại các khu vực có cửa rộng từ 1.2 – 4m trở lên mở ra lối đi chính có mặt tiền quay về đường nội bộ hướng ra đường Phạm Hùng. Đường nội bộ bên trong cơ sở có chiều rộng từ 5 – 6m, các tuyến đường nội bộ này được làm ngăn cách giữa các khu vực kho bãi vật tư, khu xử lý và khu vực văn phòng. Các lối đi bên trong thông thoáng rộng 1,22m, thông với các cầu thang bộ và sảnh chờ. Các cửa ra vào tại các nhà kho, khu văn phòng rộng 24m, bằng cửa kính khung nhôm hoặc bằng cửa tấm sắt kéo, cao 2,53m, đảm bảo công tác thoát nạn và chữa cháy khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.3. Giao thông bên ngoài Các tuyến đường đến cơ sở rộng từ 9,5m 30m, bằng phẳng, mặt đường đổ nhựa, thuận tiện cho xe chữa cháy hoạt động. Tuy nhiên, vào các giờ cao điểm, trên tuyến Đường Phạm Hùng, lưu lượng xe tham gia nhiều nên hay xảy ra tình trạng kẹt xe làm hưởng đến việc lưu thông của xe chữa cháy khi cháy xảy ra.III. Tính chất đặc điểm có liên quan đến công tác cứu nạn cứu hộ: (5)Cơ sở gồm các hạng mục công trình: Nhà Điều Hành Chính, Nhà kho, Nhà xe, Nhà ủ phân, Nhà tách cát, nhà bảo vệ và bể xử lý nước thải.Tổng diện tích mặt bằng 14.000 m2.Cấu Trúc xây dựng: Tổng diện tích xây dựng 12.00m2, nhà được xây dựng bằng bê tông côt thép, tường gạch chịu lửa bậc II.a) Khu vực xử lý nước thải gồm: Khu xử lý nước, Nhà thổi khí, Trạm bơm, Nhà khử trùng và một số nhà công trình phục phụ khác.Kết cấu công trình: Khung thép hoặc Bê tông cốt thếp+ Kết cấu móng: Móng bê tông đặt trên nền đệm cát;+ Kết cấu sàn: Sàn phẳng bê tông cốt thép + Kết cấu khung: Hệ kết cấu là hệ dầm, cột thép và sàn bê tông cốt thép toàn khối;+ Kết cấu mái: Bê tông cốt thép dán mái tônSố người thường xuyên có mặt tại khu vực xử lý nước thải khoảng trên dưới 15 người. Tùy thuộc vào lịch làm việc và sắp xếp ca.Đánh giá, dự báo khả năng thiệt hại khi có sự cố, tai nạn: Có thể gây thiệt hại về tính mạng con người và tài sản của công ty.b) Khu vực phòng hành chínhKết cấu công trình: 2 tầng+ Kết cấu móng: Móng bê tông đặt trên nền đệm cát;+ Kết cấu sàn: Sàn phẳng bê tông cốt thép ;+ Kết cấu khung: Hệ kết cấu là hệ dầm, bê tông cốt thép tường gạch;+ Kết cấu mái: Kết cấu bê tông, dán tônSố người thường xuyên có mặt khoảng 10 người.Đánh giá, dự báo khả năng thiệt hại khi có sự cố, tai nạn: có thể gây thiệt hại về tính mạng con người và tài sản của công ty.c) Khu vực nhà xử lý bùn và nhà ủ phânKết cấu công trình:+ Kết cấu móng: Móng bê tông đặt trên nền đệm cát;+ Kết cấu sàn: Sàn phẳng bê tông cốt thép ;+ Kết cấu khung: Hệ kết cấu là hệ dầm, bê tông cốt thép tường gạch;+ Kết cấu mái: Kết cấu bê tông, dán tônSố người thường xuyên có mặt khoảng 12 người.Đánh giá, dự báo khả năng thiệt hại khi có sự cố, tai nạn: có thể gây thiệt hại về tính mạng con người và tài sản của công ty.d) Khu vực nhà khoKết cấu công trình:+ Kết cấu móng: Móng bê tông đặt trên nền đệm cát;+ Kết cấu sàn: Sàn phẳng bê tông cốt thép ;+ Kết cấu khung: Hệ kết cấu là hệ dầm, bê tông cốt thép tường gạch;+ Kết cấu mái: Kết cấu bê tông, dán tônSố người thường xuyên có mặt 2 người.Đánh giá, dự báo khả năng thiệt hại khi có sự cố, tai nạn: có thể gây thiệt hại về tính mạng con người và tài sản của công ty.IV. Lực lượng, phương tiện cứu nạn, cứu hộ tại chỗ: (6):1. Tổ chức lực lượng :Đội trưởng đội PCCC cơ sở ông: Nguyễn Văn LinhSố lượng đội viên đội PCCC cơ sở: người.Số người đã huấn luyện nghiệp vụ về PCCC: người.2. Lực lượng thường trực chữa cháy và cứu nạn cứu hộ: Trong giờ làm việc: Đội chữa cháy cơ sở có người và người trực ban đêm.VI. Phương tiện cứu nạn cứu hộ của cơ sở (7):SttTên phương tiệnĐơn vịSố lượngGhi chú1Búa Cái052Rìu Cái013Xà BeengCái044Hộp sơ cứuCái015Mặt nạ phòng độc 3M6800Cái046Cáng cứu thươngCái027Tủ thuốc cấp cứuHộp028Biển khu vực không phận sự cấm vàoCái029Cọc tiêu cảnh báo an toànCái0610Dải băng phân ranh giới khu vực cứu nạn, cứu hộCái0111Câu liêmCái0412Thang nhôm và thang dâyCái02131415 ... Báo điện thoại cho chủ sở biết khu vực xảy cháy (nếu chủ sở khơng có mặt) + Báo, gọi điện thoại cho lực lượng Cảnh sát 113 Công an huyện Bình Chánh tới hỗ trợ cơng tác bảo vệ trật tự an ninh +... bảo ANTT xung quanh khu vực cháy phục vụ cho lực lượng Cảnh sát PC&CC triển khia đội hình chữa cháy cứu hộ- cứu nạn  Căn vào nhiệm vụ giao, đề nghị Ban huy Cơng an Huyện Bình Chánh có kế ho ch... dự báo thiệt hại: Hướng phát triển đám cháy lan rộng diện tích khu vực nhà điều hành Do cháy phát sinh nhanh cao lửa nhanh chóng đe dọa cháy lan tồn kho Đám cháy tỏa nhiều khói khí độc, nhiệt độ
 • 22
 • 16,279
 • 89

Nghiên cứu xây dựng phương án dự báo hạn vừa cho lưu vực sông sê san có sử dụng sản phẩm mưa dự báo của IFS

Nghiên cứu xây dựng phương án dự báo hạn vừa cho lưu vực sông sê san có sử dụng sản phẩm mưa dự báo của IFS
... trí sản xuất phòng chống thiên tai địa phương, ngành lưu vực sông Sê San, đề tài luận văn cao học "Nghiên cứu xây dựng phương án dự báo hạn vừa cho lưu vực sơng Sê San có sử dụng sản phẩm mưa dự. .. dự báo IFS" lựa chọn để thực Mục tiêu nghiên cứu: Xây dựng phương án dự báo thủy văn hạn vừa mùa cạn (10 ngày) cho lưu vực sông Sê San Phạm vi đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu: Lưu vực sông. .. VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN DỰ BÁO DÒNG CHẢY HẠN VỪA CHO LƯU VỰC SƠNG SÊ SAN, CĨ SỬ DỤNG SẢN PHẨM MƯA DỰ BÁO CỦA IFS NGUYỄN VĂN HUY CHUYÊN NGÀNH: THỦY
 • 100
 • 64
 • 0

Nghiên cứu xây dựng phương án dự báo hạn vừa cho lưu vực sông Sê San có sử dụng sản phẩm mưa dự báo của IFS (Luận văn thạc sĩ)

Nghiên cứu xây dựng phương án dự báo hạn vừa cho lưu vực sông Sê San có sử dụng sản phẩm mưa dự báo của IFS (Luận văn thạc sĩ)
Nghiên cứu xây dựng phương án dự báo hạn vừa cho lưu vực sông Sê San có sử dụng sản phẩm mưa dự báo của IFSNghiên cứu xây dựng phương án dự báo hạn vừa cho lưu vực sông Sê San có sử dụng sản phẩm mưa dự báo của IFSNghiên cứu xây dựng phương án dự báo hạn vừa cho lưu vực sông Sê San có sử dụng sản phẩm mưa dự báo của IFSNghiên cứu xây dựng phương án dự báo hạn vừa cho lưu vực sông Sê San có sử dụng sản phẩm mưa dự báo của IFSNghiên cứu xây dựng phương án dự báo hạn vừa cho lưu vực sông Sê San có sử dụng sản phẩm mưa dự báo của IFSNghiên cứu xây dựng phương án dự báo hạn vừa cho lưu vực sông Sê San có sử dụng sản phẩm mưa dự báo của IFSNghiên cứu xây dựng phương án dự báo hạn vừa cho lưu vực sông Sê San có sử dụng sản phẩm mưa dự báo của IFSNghiên cứu xây dựng phương án dự báo hạn vừa cho lưu vực sông Sê San có sử dụng sản phẩm mưa dự báo của IFSNghiên cứu xây dựng phương án dự báo hạn vừa cho lưu vực sông Sê San có sử dụng sản phẩm mưa dự báo của IFSNghiên cứu xây dựng phương án dự báo hạn vừa cho lưu vực sông Sê San có sử dụng sản phẩm mưa dự báo của IFSNghiên cứu xây dựng phương án dự báo hạn vừa cho lưu vực sông Sê San có sử dụng sản phẩm mưa dự báo của IFS ... TRƯỜNG HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN DỰ BÁO DÒNG CHẢY HẠN VỪA CHO LƯU VỰC SƠNG SÊ SAN, CĨ SỬ DỤNG SẢN PHẨM MƯA DỰ BÁO CỦA IFS NGUYỄN VĂN HUY CHUYÊN NGÀNH: THỦY VĂN MÃ SỐ: 624402448... vừa lưu vực sông Sê San 43 3.1.1 Kết nghiên cứu, đánh giá khả dự báo định lượng mưa hạn vừa mơ hình IFS 43 3.1.2 Kết nghiên cứu hiệu chỉnh kết dự báo mưa số trị IFS làm đầu vào cho. .. luận văn 42 2.3.3 Số liệu mưa dự báo IFS 42 2.3.4 Bản đồ loại 42 Chương MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 43 3.1 Đánh giá khả sử dụng sản phẩm dự báo mưa IFS dự báo dòng chảy hạn vừa
 • 100
 • 70
 • 0

Nghiên cứu xây dựng phương án dự báo hạn vừa cho lưu vực sông sê san có sử dụng sản phẩm mưa dự báo của IFS

Nghiên cứu xây dựng phương án dự báo hạn vừa cho lưu vực sông sê san có sử dụng sản phẩm mưa dự báo của IFS
... trí sản xuất phòng chống thiên tai địa phương, ngành lưu vực sông Sê San, đề tài luận văn cao học "Nghiên cứu xây dựng phương án dự báo hạn vừa cho lưu vực sơng Sê San có sử dụng sản phẩm mưa dự. .. dự báo IFS" lựa chọn để thực Mục tiêu nghiên cứu: Xây dựng phương án dự báo thủy văn hạn vừa mùa cạn (10 ngày) cho lưu vực sông Sê San Phạm vi đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu: Lưu vực sông. .. VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN DỰ BÁO DÒNG CHẢY HẠN VỪA CHO LƯU VỰC SƠNG SÊ SAN, CĨ SỬ DỤNG SẢN PHẨM MƯA DỰ BÁO CỦA IFS NGUYỄN VĂN HUY CHUYÊN NGÀNH: THỦY
 • 125
 • 73
 • 0

Phương án cứu hộ cứu nạn PCCC

Phương án cứu hộ cứu nạn PCCC
... chỉnh lý dựng phương án cứu nạn, cứu hộ Đ THEO DÕI TÌNH HÌNH HỌC, THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CỨU NẠN, CỨU HỘ Nội dung, hình Tình Ngày, tháng,năm thức học, thực tập cố tai nạn Lực lượng, phương tiện tham... phá hình tìm kiếm cứu ban đầu dỡ, thiết bị sơ nạn Sử dụng cấp cứu ban phương tiện nhanh đầu chóng tìm kiếm nạn nhân D BỔ SUNG, CHỈNH LÝ PHƯƠNG ÁN CỨU NẠN, CỨU HỘ Stt Ngày, tháng, năm Chữ ký người... Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy cứu nạn, cứu hộ - Tiếp nhận quyền huy cứu nạn cứu hộ từ lực lượng sở - Xác định vị trí đỗ xe, vị trí đặt thiết bị phục vụ cứu nạn cứu hộ - Tổ chức mạng lưới thông
 • 13
 • 2,339
 • 11

Nghiên cứu xây dựng phương án dự báo hạn vừa cho lưu vực sông Sê San có sử dụng sản phẩm mưa dự báo của IFS_2

Nghiên cứu xây dựng phương án dự báo hạn vừa cho lưu vực sông Sê San có sử dụng sản phẩm mưa dự báo của IFS_2
... trí sản xuất phòng chống thiên tai địa phương, ngành lưu vực sông Sê San, đề tài luận văn cao học "Nghiên cứu xây dựng phương án dự báo hạn vừa cho lưu vực sơng Sê San có sử dụng sản phẩm mưa dự. .. dự báo IFS" lựa chọn để thực Mục tiêu nghiên cứu: Xây dựng phương án dự báo thủy văn hạn vừa mùa cạn (10 ngày) cho lưu vực sông Sê San Phạm vi đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu: Lưu vực sông. .. NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN DỰ BÁO DÒNG CHẢY HẠN VỪA CHO LƯU VỰC SƠNG SÊ SAN, CĨ SỬ DỤNG SẢN PHẨM MƯA DỰ BÁO CỦA IFS NGUYỄN VĂN HUY CHUYÊN NGÀNH: THỦY
 • 100
 • 63
 • 0

Nghiên cứu xây dựng phương án dự báo hạn vừa cho lưu vực sông sê san có sử dụng sản phẩm mưa dự báo của IFS

Nghiên cứu xây dựng phương án dự báo hạn vừa cho lưu vực sông sê san có sử dụng sản phẩm mưa dự báo của IFS
... trí sản xuất phòng chống thiên tai địa phương, ngành lưu vực sông Sê San, đề tài luận văn cao học "Nghiên cứu xây dựng phương án dự báo hạn vừa cho lưu vực sơng Sê San có sử dụng sản phẩm mưa dự. .. dự báo IFS" lựa chọn để thực Mục tiêu nghiên cứu: Xây dựng phương án dự báo thủy văn hạn vừa mùa cạn (10 ngày) cho lưu vực sông Sê San Phạm vi đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu: Lưu vực sông. .. NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN DỰ BÁO DÒNG CHẢY HẠN VỪA CHO LƯU VỰC SƠNG SÊ SAN, CĨ SỬ DỤNG SẢN PHẨM MƯA DỰ BÁO CỦA IFS NGUYỄN VĂN HUY CHUYÊN NGÀNH: THỦY
 • 100
 • 62
 • 0

phương án cứu nạn cứu hộ cho cơ sở nhà nghỉ

phương án cứu nạn cứu hộ cho cơ sở nhà nghỉ
Phương án Cứu nạn cứu hộ của lực lượng PCCC cơ sở .............................................................................................................................................................................................................................................................................. ... SỬA PHƯƠNG ÁN CỨU NẠN, CỨU HỘ:(13) T T Ngày, tháng, năm Nội dung bổ sung, chỉnh sửa Người xây dựng phương án ký Người phê duyệt phương án ký D THEO DÕI HỌC VÀ THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CỨU NẠN, CỨU HỘ:(14)... nhất:(10) Nhiệm vụ người huy cứu nạn, cứu hộ chỗ lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cứu nạn, cứu hộ đến trường để cứu nạn, cứu hộ: - Phát cố, cắt điện toàn sở, gọi điện báo cho Đội Cảnh sát PCCC&CNCH... Tổ chức lực lượng cứu nạn, cứu hộ chỗ:(6) Tổ chức lực lượng: Cơ sở thành lập đội phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ chỗ gồm: 02 người Lực lượng thường trực cứu nạn, cứu hộ: - Trong làm việc
 • 15
 • 1,911
 • 28

(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu xây dựng phương án dự báo hạn vừa cho lưu vực sông Sê San có sử dụng sản phẩm mưa dự báo của IFS

(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu xây dựng phương án dự báo hạn vừa cho lưu vực sông Sê San có sử dụng sản phẩm mưa dự báo của IFS
Nghiên cứu xây dựng phương án dự báo hạn vừa cho lưu vực sông Sê San có sử dụng sản phẩm mưa dự báo của IFSNghiên cứu xây dựng phương án dự báo hạn vừa cho lưu vực sông Sê San có sử dụng sản phẩm mưa dự báo của IFSNghiên cứu xây dựng phương án dự báo hạn vừa cho lưu vực sông Sê San có sử dụng sản phẩm mưa dự báo của IFSNghiên cứu xây dựng phương án dự báo hạn vừa cho lưu vực sông Sê San có sử dụng sản phẩm mưa dự báo của IFSNghiên cứu xây dựng phương án dự báo hạn vừa cho lưu vực sông Sê San có sử dụng sản phẩm mưa dự báo của IFSNghiên cứu xây dựng phương án dự báo hạn vừa cho lưu vực sông Sê San có sử dụng sản phẩm mưa dự báo của IFSNghiên cứu xây dựng phương án dự báo hạn vừa cho lưu vực sông Sê San có sử dụng sản phẩm mưa dự báo của IFSNghiên cứu xây dựng phương án dự báo hạn vừa cho lưu vực sông Sê San có sử dụng sản phẩm mưa dự báo của IFSNghiên cứu xây dựng phương án dự báo hạn vừa cho lưu vực sông Sê San có sử dụng sản phẩm mưa dự báo của IFSNghiên cứu xây dựng phương án dự báo hạn vừa cho lưu vực sông Sê San có sử dụng sản phẩm mưa dự báo của IFS ... trí sản xuất phòng chống thiên tai địa phương, ngành lưu vực sông Sê San, đề tài luận văn cao học "Nghiên cứu xây dựng phương án dự báo hạn vừa cho lưu vực sơng Sê San có sử dụng sản phẩm mưa dự. .. TRƯỜNG HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN DỰ BÁO DÒNG CHẢY HẠN VỪA CHO LƯU VỰC SƠNG SÊ SAN, CĨ SỬ DỤNG SẢN PHẨM MƯA DỰ BÁO CỦA IFS NGUYỄN VĂN HUY CHUYÊN NGÀNH: THỦY VĂN MÃ SỐ: 624402448... dự báo IFS" lựa chọn để thực Mục tiêu nghiên cứu: Xây dựng phương án dự báo thủy văn hạn vừa mùa cạn (10 ngày) cho lưu vực sông Sê San Phạm vi đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu: Lưu vực sông
 • 100
 • 24
 • 0

Mẫu phương án cứu nạn, cứu hộ cho khách sạn

Mẫu phương án cứu nạn, cứu hộ cho khách sạn
Phương án cứu nạn cứu hộ của cơ sở theo quy định tại Nghị định số 832017NĐCP gồm 7 chương 45 điều quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.......................................................................................................................................................................................... ... ho ng loạn xảy cố Từ người ho ng loạn làm cho nhiều người ho ng loạn theo dễ dẫn tới tình trạng chen lấn xô đẩy tạo chuyển động hỗn loạn Khi chuyển động hỗn loạn kéo theo tâm lý ho ng loạn cho... công tác CNCH nhanh chóng phân cơng nhiệm vụ tiến hành ho t động sau: * Công tác thông tin liên lạc: + Báo động cho người xung quanh biết việc + Phân công người gọi điện thoại cho Đội Cảnh sát... cơng tác CNCH nhanh chóng phân cơng nhiệm vụ tiến hành ho t động sau: * Công tác thông tin liên lạc: + Báo động cho người xung quanh biết việc + Phân công người gọi điện thoại cho Đội Cảnh sát
 • 15
 • 109
 • 1
1 2 3 4 .. >