Tổng hợp tài liệu :

NGHIÊN cứu GIÁ TRỊ của một số CHỈ số VIÊM TRONG hỗ TRỢ CHẨN đoán NHIỄM KHUẨN HUYẾT

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số chính đến chi phí năng lượng của máy trộn thức ăn gia súc kiểu vít đứng

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số chính đến chi phí năng lượng của máy trộn thức ăn gia súc kiểu vít đứng
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số chính đến chi phí năng lượng của máy trộn thức ăn gia súc kiểu vít đứng . VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT NGÀNH: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ THÔNG SỐ CHÍNH ĐẾN CHI PHÍ NĂNG LƯỢNG CỦA MÁY TRỘN THỨC ĂN GIA SÚC. VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT NGÀNH: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ THÔNG SỐ CHÍNH ĐẾN CHI PHÍ NĂNG LƯỢNG CỦA MÁY TRỘN THỨC ĂN GIA SÚC
 • 106
 • 946
 • 4

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ THÔNG SỐ CHÍNH ĐẾN CHI PHÍ NĂNG LƯỢNG CỦA MÁY TRỘN THỨC ĂN GIA SÚC KIỂU VÍT ĐỨNG

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ THÔNG SỐ CHÍNH ĐẾN CHI PHÍ NĂNG LƯỢNG CỦA MÁY TRỘN THỨC ĂN GIA SÚC KIỂU VÍT ĐỨNG
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ THÔNG SỐCHÍNH ĐẾN CHI PHÍ NĂNG LƯỢNG CỦA MÁY TRỘN THỨC ĂN GIA SÚC KIỂU VÍT ĐỨNG . VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT NGÀNH: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ THÔNG SỐ CHÍNH ĐẾN CHI PHÍ NĂNG LƯỢNG CỦA MÁY TRỘN THỨC ĂN. VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT NGÀNH: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ THÔNG SỐ CHÍNH ĐẾN CHI PHÍ NĂNG LƯỢNG CỦA MÁY TRỘN THỨC
 • 106
 • 584
 • 0

Nghiên cứu giá trị của chụp cắt lớp vi tính trong chẩn đoán ung thư thực quản

Nghiên cứu giá trị của chụp cắt lớp vi tính trong chẩn đoán ung thư thực quản
Nghiên cứu giá trị của chụp cắt lớp vi tính trong chẩn đoán ung thư thực quản . đoán và điều trị UTTQ, chúng tôi tiến hành đề tài này với 2 mục tiêu: 1. Mô tả đặc điểm hình ảnh chụp cắt lớp vi tính của ung th thực quản. 2. Xác định giá trị của chụp cắt lớp vi tính trong. Bộ giáo dục và đào tạo bộ y tế Trờng đại học y h nội Bùi văn lệnh Nghiên cứu giá trị của chụp cắt lớp vi tính trong chẩn đoán ung th thực quản Tóm tắt. đánh giá sự lan rộng tại chỗ và dự báo khả năng cắt bỏ u trong ung th thực quản. Đóng góp của luận án Đây là công trình đầu tiên nghiên cứu về giá trị của chụp CLVT trong chẩn đoán UTTQ ở trong
 • 27
 • 1,222
 • 8

Nghiên cứu giá trị của bảng điểm RTS, ISS, NISS trong phân loại , tiên lượng và điều trị bệnh nhân đa chấn thương

Nghiên cứu giá trị của bảng điểm RTS, ISS, NISS trong phân loại , tiên lượng và điều trị bệnh nhân đa chấn thương
Nghiên cứu giá trị của bảng điểm RTS, ISS, NISS trong phân loại , tiên lượng và điều trị bệnh nhân đa chấn thương . sọ não, ngực, bụng l những yếu tố nguy cơ tử vong ở bệnh nhân đa chấn thơng. 2. Giá trị của RTS, ISS, NISS trong phân loại, tiên lợng v điều trị bệnh nhân đa chấn th ơng - Bảng điểm chấn thơng. (2 8,3 % ), đặc biệt chỉ 7,0 % tử vong sau 1 tuần. 4.2. Giá trị của RTS, ISS, NISS trong phân loại v tiên lợng bệnh nhân đa chấn thơng 4.2.1. Giá trị của RTS trong phân loại v tiên lợng - Giá. 3 9,4 %). Đa số tử vong xảy ra trong 24 giờ đầu sau tai nạn (7 1,7 %). 3.2. Giá trị của RTS, ISS, NISS trong phân loại v tiên lợng bệnh nhân đa chấn thơng 3.2.1. Giá trị của RTS trong phân loại
 • 14
 • 1,092
 • 4

Nghiên cứu giá trị của chụp cắt lớp vi tính trong chẩn đoán chấn thương ống tiêu hóa

Nghiên cứu giá trị của chụp cắt lớp vi tính trong chẩn đoán chấn thương ống tiêu hóa
. cứu giá trị của chụp cắt lớp vi tính trong chẩn đoán chấn thương ống tiêu hóa Với các mục tiêu cụ thể sau đây: 1. Mô tả đặc điểm hình ảnh của chụp cắt lớp vi tính trong chấn thương ống tiêu. hóa. 2. Đánh giá giá trị của cắt lớp vi tính trong chẩn đoán chấn thương ống tiêu hoá. 3 Chương 1 Tổng quan 1.1. Giải phẫu và giảI phẫu cắt líp vi tính ống tiêu hoá bình thường Chụp. thường phối hợp với tổn thương các tạng khác trong bụng nh- thận, gan, lách, tụy, mạc treo. 1.3.2. Lâm sàng chấn thương ống tiêu hóa Chẩn đoán sớm chấn thương ống tiêu hóa thường khó do các
 • 104
 • 803
 • 5

nghiên cứu ảnh hưởng của một số cây trồng xen đến sinh trưởng, phát triển của giống chè ldp1 giai đoạn kiến thiết cơ bản tại huyện tân sơn, tỉnh phú thọ

nghiên cứu ảnh hưởng của một số cây trồng xen đến sinh trưởng, phát triển của giống chè ldp1 giai đoạn kiến thiết cơ bản tại huyện tân sơn, tỉnh phú thọ
. HOÀNG ðỨC NGHI NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ CÂY TRỒNG XEN ðẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA GIỐNG CHÈ LDP1 GIAI ðOẠN KIẾN THIẾT CƠ BẢN TẠI HUYỆN TÂN SƠN, TỈNH PHÚ THỌ LUẬN VĂN. trong giai ñoạn chè kiến thiết cơ bản, chúng tôi tiến hành nghiên cứu ñề tài. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số cây trồng xen ñến sinh trưởng, phát triển của giống chè LDP1 giai ñoạn kiến thiết. trồng xen ñến sinh trưởng, phát triển của giống chè LDP1 giai ñoạn kiến thiết cơ bản. - ðánh giá khả năng sinh trưởng của một số loại cây trồng xen trong vườn chè giống LDP1 giai ñoạn kiến thiết
 • 110
 • 616
 • 1

nghiên cứu giá trị của một số yếu tố miễn dịch trong chẩn đoán, phân loại, tiên lựợng bệnh viêm khớp tự phát thiếu niên (2)

nghiên cứu giá trị của một số yếu tố miễn dịch trong chẩn đoán, phân loại, tiên lựợng bệnh viêm khớp tự phát thiếu niên (2)
. BỆNH SINH THUỘC ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ MIỄN DỊCH TRONG CHẨN ĐOÁN, PHÂN LOẠI, TIÊN LỰỢNG BỆNH VIÊM KHỚP TỰ PHÁT THIẾU NIÊN Chuyên ngành: Nhi Mã số: 62.72.16.25 Người hướng. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI LÊ QUỲNH CHI Chuyên đề 2: VIÊM KHỚP TỰ PHÁT THIẾU NIÊN CƠ CHẾ BỆNH SINH THUỘC ĐỀ TÀI: GIÁ TRỊ CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ MIỄN DỊCH TRONG CHẨN ĐOÁN,. PHÂN LOẠI, TIÊN LỰỢNG BỆNH VIÊM KHỚP TỰ PHÁT THIẾU NIÊN HÀ NỘI - 2013 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI LÊ QUỲNH CHI Chuyên đề 2: VIÊM KHỚP TỰ PHÁT THIẾU NIÊN CƠ CHẾ BỆNH
 • 54
 • 330
 • 0

nghiên cứu giá trị của thang điểm abic và glasgow trong tiên lượng bệnh nhân xơ gan nặng

nghiên cứu giá trị của thang điểm abic và glasgow trong tiên lượng bệnh nhân xơ gan nặng
. nghiên cứu nhiều. Vì vậy, chúng tôi tiến hành đề tài: Nghiên cứu giá trị của thang điểm ABIC và Glasgow trong tiên lượng bệnh nhân xơ gan nặng với mục tiêu: 1. Đánh giá sự thay đổi của thang. I HC Y H NI BI TH LI NGHIÊN CứU GIá TRị CủA THANG ĐIểM ABIC Và GLASGOW TRONG TIÊN LƯợNG BệNH NHÂN XƠ GAN NặNG CNG LUN VN THC S Y HC H NI - 2013 3 ĐẶT VẤN ĐỀ Xơ gan là bệnh thường gặp ở Việt. 1 B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI BI TH LI NGHIÊN CứU GIá TRị CủA THANG ĐIểM ABIC Và GLASGOW TRONG TIÊN LƯợNG BệNH NHÂN XƠ GAN NặNG Chuyờn ngnh: NI KHOA Mó s: CNG LUN VN THC S Y HC Ngi
 • 61
 • 780
 • 2

nghiên cứu giá trị của cyfra 21-1 và cea trong chẩn đoán và theo dõi ung thư phế quản nguyên phát

nghiên cứu giá trị của cyfra 21-1 và cea trong chẩn đoán và theo dõi ung thư phế quản nguyên phát
. ĐỀ Ung thư phế quản nguyên phát hay thư ng được gọi là ung thư phổi là thuật ngữ dùng để chỉ các khối u ác tính phát triển từ biểu mô phế quản, tiểu phế quản, phế nang, hoặc từ các tuyến phế quản. Theo. học của ung thư phế quản nguyên phát ở nữ giới tại khoa hấp- Bệnh viện Bạch Mai. 2 CHƯƠNG I TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tình hình ung thư phế quản hiện nay 1.1.1 Tỷ lệ mới mắc của ung thư phế quản Ung. nằm ở trung tâm và chèn Ðp vào đường thở mới có khả năng tìm thấy tế bào ung thư. 1.5.2 Nội soi phế quản Đây là kỹ thuật có giá trị thăm khám phát hiện tổn thư ng bên trong lòng phế quản qua
 • 58
 • 548
 • 0

Nghiên cứu sinh trưởng của một số loài cây họ Dầu (Dipterocarpaceae) trồng trong các mô hình phục hồi rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai

Nghiên cứu sinh trưởng của một số loài cây họ Dầu (Dipterocarpaceae) trồng trong các mô hình phục hồi rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai
Từ năm 1943 đến nay đã có nhiều công trình nghiên cứu về rừng cây họ Sao Dầu. Trong đó, nhà thực vật người Pháp Tardieu Blot với bài viết “Những cây họ Dầu Đông Dương, những quan hệ thân thuộc và phân bố (Les Dipterocarpaceae d’ Indochina, affinities et reparsition)” đăng trong tạp chí thực vật học Boissiera ở Geneve (dẫn theo Thái Văn Trừng, 1998)32. Đầu năm 1983, Họ Sao Dầu trong thực vật chí của Malaisia được công bố bởi Ahston. Tháng 4 năm 1985, một kết luận quan trọng đã được xác định là đảo Borneo Indonesia là “Trung tâm phát sinh cây họ Sao Dầu” trong hội nghị Quốc tế bàn tròn lần thứ III, tổ chức ở Trường Đại học Tổng hợp Sulawarmar. Cũng từ đó, các tổ chức Quốc tế như FAO, Unesco đã có những quan tâm đặc biệt về cây họ Sao Dầu. Cũng trong hội nghị lần thứ III, một số vấn đề liên quan đến cây họ Sao Dầu được đề cập như: Phân loại, phân bố, hình thái giải phẫu cổ sinh, tái sinh và trồng lại rừng,…32. . Mính (19 85, 19 86a, 19 86b) ( [17 ], [18 ], [19 ]) ở giai đoạn chiều cao từ 10 - 20 cm Dầu song nàng cần cường độ ánh sáng từ 1 – 3 ngàn lux, từ 50 – 10 0 cm và 10 0 - 400 cm cần tương ứng 10 - 15 ngàn. đồ thị viii Danh mục loài cây gỗ lớn trong đề tài ix ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Chương 1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 3 1. 1. Lịch sử nghiên cứu trên thế giới 3 1. 1 .1. Nghiên cứu cây họ Dầu 3 1. 1.2. Nghiên. hình 41 4 .1. 1. Biến động mật độ và phẩm chất cây trồng 41 4 .1. 2. Sinh trưởng chiều cao 45 4 .1. 3. Sinh trưởng đường kính 49 4 .1. 4. Sinh trưởng đường kính tán 55 4 .1. 5. Trữ lượng rừng trồng 57 4 .1. 5.
 • 104
 • 1,903
 • 2

NGHIÊN cứu GIÁ TRỊ của HS CRP và IL 6 TRONG LƯỢNG gía NGUY TIM MẠCH TỔNG QUÁT ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT áp NGUYÊN PHÁT

NGHIÊN cứu GIÁ TRỊ của HS CRP và IL 6 TRONG LƯỢNG gía NGUY cơ TIM MẠCH TỔNG QUÁT ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT áp NGUYÊN PHÁT
. NGHIÊN CU GIÁ TR CA HS-CRP VÀ IL-6 CH TNG QUÁT  BT ÁP NGUY N PHÁT Lê Th Thu Trang 1 , Hu 2 ,. 2,9 mg/l và IL-6 = -CRP và IL- quát - 26,5) và 9,6 (2,9 - 32), p = 0,0001 và p <. ng hs- c phn ng kháng nguy n kháng th trên ht latex, thc hin trên máy OLYMPUS OSR 6199. ng IL-6 theo nguy n lý phn ng min dch tun t quang hóa gc,
 • 7
 • 214
 • 1

DSpace at VNU: Nghiên cứu giá trị của chụp cắt lớp vi tính trong chẩn đoán viêm ruột thừa cấp 1.Doãn Văn Ngọc

DSpace at VNU: Nghiên cứu giá trị của chụp cắt lớp vi tính trong chẩn đoán viêm ruột thừa cấp 1.Doãn Văn Ngọc
... tiêu: Mơ tả đặc điểm hình ảnh đánh giá giá trị chụp CLVT chẩn đoán VRTC Đối tượng phương pháp nghiên cứu: 92 đối tượng chẩn đoán LS trước mổ VRTC, chụp CLVT trước có chẩn đốn trước mổ, có kết giải... luận: CLVT có giá trị cao chẩn đốn vị trí, kích thước, chẩn đốn xác định chẩn đoán biến chứng VRTC Trong chẩn đoán xác định VRTC CLVT có giá trị cao SA Người thẩm định: TS Bùi Văn Giang ... “Perforated versus Nonperforated Acute Appendicitis: Accuracy of Multidetector CT Detection”, Radiology, 241:780-786 TÓM TẮT Vi m ruột thừa cấp (VRTC) cấp cứu hay gặp bệnh lý ngoại khoa bụng Chụp cắt
 • 9
 • 134
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số cây trồng xen đến sinh trưởng và năng suất của dong riềng tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số cây trồng xen đến sinh trưởng và năng suất của dong riềng tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số cây trồng xen đến sinh trưởng và năng suất của dong riềng tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.Nghiên cứu ảnh hưởng của một số cây trồng xen đến sinh trưởng và năng suất của dong riềng tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.Nghiên cứu ảnh hưởng của một số cây trồng xen đến sinh trưởng và năng suất của dong riềng tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.Nghiên cứu ảnh hưởng của một số cây trồng xen đến sinh trưởng và năng suất của dong riềng tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.Nghiên cứu ảnh hưởng của một số cây trồng xen đến sinh trưởng và năng suất của dong riềng tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.Nghiên cứu ảnh hưởng của một số cây trồng xen đến sinh trưởng và năng suất của dong riềng tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.Nghiên cứu ảnh hưởng của một số cây trồng xen đến sinh trưởng và năng suất của dong riềng tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. ... hình nghiên c u dong ri ng Vi t Nam Dong ri ng Canna EdulisKer thân th o, h (Cannaeae) D a vào tính ch t c , thân, hoa dong ri dong ri ng c chia lo i: Cây chu i hoa (Canna indica L.) ,cây dong. .. h c Nông Lâm Thái Nguyên 3.3 N i dung nghiên c u -Nghiên c u ng c a m t s lo i tr n kh ng c a gi ng dong ri ng DR3 -Nghiên c u ng c a m t s lo i tr b nh h i kh n tình hình sâu c a gi ng dong. .. Công th c 2: Dong ri ng tr ng xen v hàng dong ri ng gi a 17 + Công th c 3: Dong ri ng tr ng xen v i hàng l c gi a hàng dong ri ng + Công th c 4: Dong ri ng tr ng xen v u xanh gi a hàng dong ri ng
 • 83
 • 84
 • 0

nghiên cứu giá trị của siêu âm đàn hồi mô trong chẩn đoán ung thư thuyến giáp

nghiên cứu giá trị của siêu âm đàn hồi mô trong chẩn đoán ung thư thuyến giáp
giá trị của siêu âm đàn hồi mô trong chẩn đoán ung thư tuyến giáp.U tuyến giáp được tìm thấy tình cờ 33 % ở người trẻ từ 18 65 tuổi và 50% ở người trên 65 tuổi, mặc dù phần lớn là lành tính nhưng tỷ lệ ác tính khoảng 5 15%. Siêu âm là phương tiện thăm khám chủ yếu để phát hiện u giáp nhưng tỷ lệ chẩn đoán phân biệt giữa nhân giáp lành tính và nhân giáp ác tính còn hạn chế. Theo hướng dẫn của hội tuyến iaps Mỹ không có đặc điểm siêu âm riêng lẻ hay kết hợp nào có đủ độ nhạy, độ đặc hiệu thỏa đáng để chẩn đoán nhân giáp ác tính. Sinh thiết kim nhỏ được chỉ định cho các nhân lớn hơn 10mm hoặc nhân giáp có đặc điểm nghi ngờ cao trên siêu âm 2D.Gần đây ở các nước có nền y học phát triển đã đưa vào ứng dụng kỹ thuật mới, kỹ thuật siêu âm đàn hồi mô để cung cấp thêm nhiều thông tin đặc hiệu về tổn thương khu trú ở tuyến vú, tuyến giáp, gan, tiền liệt tuyến, góp phần vào việc chẩn đoán phân biệt u lành tính và u ác tính với độ nhạy, độ đặc hiệu cao và đang được đánh giá cao về hiệu quả ứng dụng trên lâm sàng. ... tuyến giáp hàng ngày bệnh viện tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu giá trị siêu âm đàn hồi mô chẩn đoán ung thư tuyến giáp Nhằm mục tiêu: Nhận xét đặc điểm hình ảnh siêu âm 2D siêu âm đàn hồi. .. 2D siêu âm đàn hồi mô .46 3.9.3 Giá trị siêu âm đàn hồi mơ Strain Elastography có kết hợp với siêu âm 2D siêu âm đàn hồi mô Strain Elastography riêng rẽ 47 3.9.4 Giá trị siêu âm đàn hồi. .. pháp chẩn đốn hình ảnh 1.2.4.1 Siêu âm thư ng quy (siêu âm 2D) Chẩn đoán ung thư tuyến giáp: Từ năm 1960 siêu âm sử dụng chẩn đoán bệnh lý bướu giáp nhân Giá trị siêu âm so với khám lâm sàng siêu
 • 101
 • 217
 • 1

NGHIÊN cứu căn NGUYÊN và GIÁ TRỊ của một số CHỈ số TRONG CHẨN đoán và TIÊN LƯỢNG TĂNG áp lực TĨNH MẠCH cửa ở TRẺ EM

NGHIÊN cứu căn NGUYÊN và GIÁ TRỊ của một số CHỈ số TRONG CHẨN đoán và TIÊN LƯỢNG TĂNG áp lực TĨNH MẠCH cửa ở TRẺ EM
... đề tài nghiên cứu : Nghiên cứu nguyên giá trị số số chẩn đoán tiên lượng tăng áp lực tĩnh mạch cửa trẻ em Với mục tiêu nghiên cứu: Xác định nguyên nhân tăng áp lực tĩnh mạch cửa trẻ em Bệnh... 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ĐOÀN TH LAN NGHIÊN CứU CĂN NGUYÊN V GIá TRị CủA MộT Số CHỉ Số TRONG CHẩN ĐOáN Và TIÊN LƯợNG TĂNG áP LựC TĩNH MạCH CửA TRẻ EM Chuyờn... Nhận xét giá trị số số dùng chẩn đoán tiên lượng tình trạng giãn tĩnh mạch thực quản trẻ em 3 CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Đại cương tăng áp lực tĩnh mạch cửa 1.1.1 Giải phẫu học hệ tĩnh mạch cửa Hình
 • 103
 • 10
 • 0

NGHIÊN cứu căn NGUYÊN và GIÁ TRỊ của một số CHỈ số TRONG CHẨN đoán và TIÊN LƯỢNG TĂNG áp lực TĨNH MẠCH cửa ở TRẺ EM

NGHIÊN cứu căn NGUYÊN và GIÁ TRỊ của một số CHỈ số TRONG CHẨN đoán và TIÊN LƯỢNG TĂNG áp lực TĨNH MẠCH cửa ở TRẺ EM
... 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ĐOÀN THỊ LAN NGHI£N CøU CĂN NGUYÊN Và GIá TRị CủA MộT Số CHỉ Số TRONG CHẩN ĐOáN Và TIÊN LƯợNG TĂNG áP LựC TĩNH MạCH CửA TRẻ EM NGHIấN... MạCH CửA TRẻ EM NGHIấN CU CN NGUYấN V GIÁ TRỊ CỦA MỘT SỐ CHỈ SỐ TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ TIÊN LƯỢNG TĂNG ÁP LỰC TĨNH MẠCH CỬA Ở TRẺ EM Chuyên ngành: Nhi khoa Mã số: 60720135 LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC Người... Các số APRI, CPR số lượng tiểu cầu 55 3.3.4 Giá trị số lượng tiểu cầu dự đoán giãn tĩnh mạch thực quản trẻ tăng áp lực tĩnh mạch cửa 58 3.3.4 Giá trị số APRI dự đoán giãn tĩnh mạch
 • 107
 • 8
 • 0

Nghiên cứu giá trị của một số chỉ số viêm trong hỗ trợ chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết

Nghiên cứu giá trị của một số chỉ số viêm trong hỗ trợ chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết
... marker chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết khuyến cáo nên áp dụng Chính chúng tơi tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu giá trị số số viêm hỗ trợ chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết nhằm hai mục tiêu sau: Nghiên. .. cứu giá trị lâm sàng số viêm: Procalcitonin, C-reactive protein, số lượng bạch cầu số lượng CD64 bạch cầu trung tính hỗ trợ chẩn đoán bệnh nhiễm khuẩn huyết Giá trị số viêm tiên lượng nhiễm khuẩn. .. trung bình giá trị min-max số viêm theo nhóm bệnh  Giá trị trung bình giá trị min-max số viêm (xét nghiệm) theo mức độ nặng nhiễm khuẩn huyếtGiá trị trung bình giá trị min-max số viêm (xét
 • 77
 • 13
 • 0

NGHIÊN cứu GIÁ TRỊ của một số CHỈ số VIÊM TRONG hỗ TRỢ CHẨN đoán NHIỄM KHUẨN HUYẾT

NGHIÊN cứu GIÁ TRỊ của một số CHỈ số VIÊM TRONG hỗ TRỢ CHẨN đoán NHIỄM KHUẨN HUYẾT
... Giá trị số lƣợng bạch cầu hỗ trợ chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết 55 4.1.5 Giá trị CD64 hỗ trợ chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết 56 4.2 GIÁ TRỊ CỦA CÁC CHỈ SỐ XÉT NGHIỆM TRONG TIÊN LƢỢNG NHIỄM KHUẨN HUYẾT... điều trị nhiễm khuẩn huyết 50 CHƢƠNG 4: BÀN LUẬN 51 4.1 GIÁ TRỊ CỦA CÁC CHỈ SỐ NGHIÊN CỨU TRONG HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN NHIỄM KHUẨN HUYẾT 51 4.1.1 Giá trị số lâm sàng hỗ trợ chẩn. .. chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết 51 4.1.2 Giá trị Procalcitonin hỗ trợ chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết 52 4.1.3 Giá trị C-reactive protein hỗ trợ chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết 54 4.1.4 Giá
 • 95
 • 21
 • 0

Nghiên cứu giá trị của chụp CHT 1,5 tesla trong chẩn đoán ung thư tuyến giáp

Nghiên cứu giá trị của chụp CHT 1,5 tesla trong chẩn đoán ung thư tuyến giáp
... chúng tiến hành đề tài nghiên cứu sinh: Nghiên cứu giá trị chụp CHT 1,5 Tesla chẩn đoán ung thư tuyến giáp với mục tiêu sau: Phân tích giá trị CHT chẩn đoán phân biệt bướu giáp nhân lành tính... Hình ảnh xâm lấn ung thư giáp [36] A Khối u phá vỡ vỏ: liên tục đường tăng âm bao giáp khối u tiếp xúc với bao giáp > 50% đường kính khối u; B Khối u phá vỡ bao giáp xâm lấn trước giáp SA theo dõi... bướu thư ng ung thư 1.2.3 Các phương pháp CLS đánh giá hình thái u TG 1.2.3.1 SA TG thư ng quy kèm Doppler màu SA chẩn đoán phân biệt nhân giáp ác tính với nhân giáp lành tính Giá trị SA so với
 • 166
 • 9
 • 0
1 2 3 4 .. >