Tổng hợp tài liệu :

40 câu nối câu từ đề cô TRANG ANH tập 2 image marked image marked

Lớp 12 DAO ĐỘNG học 40 câu từ đề thi thử THPTQG năm 2018 giáo viên trần đức hocmai vn image marked

Lớp 12  DAO ĐỘNG cơ học  40 câu từ đề thi thử THPTQG năm 2018 giáo viên trần đức hocmai vn image marked
... cưỡng từ rad/s đến 12 rad/s   0  10rad / s hệ xảy cộng hưởng , biên độ dao động viên bi lớn  biên độ dao động viên bi tăng đến cực đại giảm thay đổi  Câu 20 (thầy Trần Đức Hocmai năm 2018) ... V0   Câu 18(thầy Trần Đức Hocmai năm 2018) Năng lượng vật dao động điều hòa A biến thi n tuần hồn theo thời gian với chu kì chu kì dao động vật B động vật biến thi n C biến thi n tuần hoàn theo... 2 Câu 28 (thầy Trần Đức Hocmai năm 2018) Hình vẽ bên đồ thị biễu diễn phụ thuộc li độ x vào thời gian t hai dao động điều hòa phương Dao động vật tổng hợp hai dao động nói Trong 0,20 s kể từ
 • 17
 • 52
 • 0

Lớp 12 DAO ĐỘNG học 40 câu từ đề thi thử THPTQG năm 2018 giáo viên trần đức hocmai vn image marked

Lớp 12  DAO ĐỘNG cơ học  40 câu từ đề thi thử THPTQG năm 2018 giáo viên trần đức hocmai vn image marked
... cưỡng từ rad/s đến 12 rad/s   0  10rad / s hệ xảy cộng hưởng , biên độ dao động viên bi lớn  biên độ dao động viên bi tăng đến cực đại giảm thay đổi  Câu 20 (thầy Trần Đức Hocmai năm 2018) ... V0   Câu 18(thầy Trần Đức Hocmai năm 2018) Năng lượng vật dao động điều hòa A biến thi n tuần hồn theo thời gian với chu kì chu kì dao động vật B động vật biến thi n C biến thi n tuần hoàn theo... 2 Câu 28 (thầy Trần Đức Hocmai năm 2018) Hình vẽ bên đồ thị biễu diễn phụ thuộc li độ x vào thời gian t hai dao động điều hòa phương Dao động vật tổng hợp hai dao động nói Trong 0,20 s kể từ
 • 17
 • 23
 • 0

6 bài tập điền từ (30 câu) từ đề QUỲNH TRANG MOON image marked image marked

6 bài tập điền từ (30 câu) từ đề cô QUỲNH TRANG MOON image marked image marked
... to C at D in Question 5: A if only B as C unless D since ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019- QUỲNH TRANG MOON – ĐỀ ĐÁP ÁN BÀI TẬP ĐIỀN TỪ Exercise 1: 1: C Give (v): cho, tặng Have (v): Share... C when D otherwise Question 5: A remains B rest C excess D left ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019- QUỲNH TRANG MOON – ĐỀ Exercise 6: Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D... diploma D level Question 5: A capacity B competency C experience D ability ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019- QUỲNH TRANG MOON – ĐỀ Exercise 5: Read the following passage and mark the letter A, B, C,
 • 9
 • 6
 • 0

12 bài tập đọc HIỂU (90 câu) từ đề QUỲNH TRANG MOON image marked image marked

12 bài tập đọc HIỂU (90 câu) từ đề cô QUỲNH TRANG MOON image marked image marked
... of food D under the soil along the trail ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019- QUỲNH TRANG MOON – ĐỀ ĐÁP ÁN BÀI TẬP ĐỌC HIỂU 1: A Đề: Trong đoạn thứ hai, từ “prophesied” gần nghĩa với _ Prophesy... is closest in meaning to _ A name B discover C encounter D estimate ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019- QUỲNH TRANG MOON – ĐỀ Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your... an invaluable medical supply D Mold combines with bacteria to make it ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019- QUỲNH TRANG MOON – ĐỀ D attempt Read the following passage and mark the letter A, B, C,
 • 32
 • 17
 • 0

12 câu nối câu từ đề QUỲNH TRANG MOON image marked image marked

12 câu nối câu từ đề cô QUỲNH TRANG MOON image marked image marked
... sing very well ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019- QUỲNH TRANG MOON – ĐỀ ĐÁP ÁN BÀI TẬP NỐI CÂU 1: C Đề: giúp đỡ nhiều dự án Chúng tiếp tục mà Dựa vào nghĩa câu cho → viết lại dùng câu điều kiện... unemployment whereas others feel that it allows more jobs to be created ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019- QUỲNH TRANG MOON – ĐỀ Question Transportation has been made much easier thanks to the invention... Mr George writes famous books, but he doesn’t know much about speeches ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019- QUỲNH TRANG MOON – ĐỀ Question 11: The history of the United States is not long It is interesting
 • 5
 • 8
 • 0

20 bài tập điền từ ( 100 câu) từ đề TRANG ANH tập 1 image marked image marked

20 bài tập điền từ ( 100 câu) từ đề cô TRANG ANH tập 1 image marked image marked
... attracted ĐỀ THI THỬ THPTQG 201 9 – TRANG ANHĐỀ 20 TẬP ĐÁP ÁN BÀI TẬP ĐIỀN TỪ Exercise 1: Câu 1: Đáp án C ĐỌC ĐIỀN – Chủ đề: Home life Kiến thức từ vựng A fascinated /fæsi,neitid/ (a): bị... without C beyond D outside Question 5: A time B notice C term D warning ĐỀ THI THỬ THPTQG 201 9 – TRANG ANHĐỀ 19– TẬP Exercise 20: Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on... realise C regard D remark Question 5: A attitude B spirit C feeling D mood ĐỀ THI THỬ THPTQG 201 9 – TRANG ANHĐỀTẬP Exercise 5: Read the following passage and mark the letter A, B, c, or
 • 43
 • 31
 • 0

40 câu GIAO TIẾP từ đề TRANG ANH tập 1 image marked image marked

40 câu GIAO TIẾP từ đề cô TRANG ANH tập 1 image marked image marked
... How much did you pay for it? ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – TRANG ANHĐỀ 20– TẬP ĐÁP ÁN BÀI TẬP GIAO TIẾP Câu 1: Đáp án B Tình giao tiếp Ann Mary học lớp Ann: Tớ mượn từ điển bạn khơng? Mary: ... thường dùng câu cảm thán Đáp án D sai sau fashionable thiếu danh từ dress Các đáp án lại: B Ơi! Tơi thích váy thời trang bạn C Tơi nghĩ bạn váy thật thời trang Câu 26: Đáp án B Tình giao tiếp Harry... đưa Tom mua đề khơng phải mẹ Tom Câu 20: Đáp án B Kiến thức tiếng anh giao tiếp Dịch nghĩa: John Hà Nội muốn đổi chút tiền Anh ta hỏi người dân địa phương qua đường đến ngân hàng Chọn câu trả lời
 • 16
 • 22
 • 2

40 câu GIAO TIẾP từ đề TRANG ANH tập 2 image marked image marked

40 câu GIAO TIẾP từ đề cô TRANG ANH tập 2 image marked image marked
... gift! ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – TRANG ANHĐỀ 20– TẬP ĐÁP ÁN BÀI TẬP GIAO TIẾP Câu 1: Đáp án B Tình giao tiếp Tạm dịch: Hai sinh viên nói người bạn Tim họ: A: “Tim cơng việc nhàn hạ Anh trả... mạnh D Việc tập gym dạo không đắt Câu 16: đáp án C Tình giao tiếp Bố: "Hơm dự báo thời tiết nào?" Mẹ: “ .” C Trời mưa Đừng quên mang áo mưa anh Câu 17: Đáp án B Tình giao tiếp Nam: “Ngành... _." A Không, anh nhạy cảm để làm điều B Không, anh xấu hồ để làm điều C Không, anh trung thực để làm điều D Không, anh kiêu ngạo để làm điều Câu 5: Đáp án D Tình giao tiếp Nam: “Cá nhân
 • 19
 • 22
 • 1

40 câu nối câu từ đề TRANG ANH tập 1 image marked image marked

40 câu nối câu từ đề cô TRANG ANH tập 1 image marked image marked
... bài: Anh khơng nhanh Vì thế, anh bị lỡ chuyến bay (Anh bị lỡ chuyến bay không kịp) A Nếu anh nhanh, anh không lỡ chuyến bay (Anh bị lỡ chuyến bay) B Nếu anh nhanh, anh bắt chuyển bay (Hiện anh. .. bay anh nhanh hơn.) C Nếu anh nhanh, anh hẳn bắt chuyến bay (Anh bị lỡ chuyến bay) D Anh không bị lỡ chuyến bay anh nhanh Câu 39: Đáp án C A sai thiếu chủ ngữ B sai câu khơng thể động từ D... remembering the meeting, he went out for a coffee with his friends ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – TRANG ANHĐỀ 20– TẬP ĐÁP ÁN BÀI TẬP NỐI CÂU Câu 1: Đáp án C Kiến thức hòa hợp Ta quy tắc: By the time
 • 20
 • 9
 • 0

40 câu nối câu từ đề TRANG ANH tập 2 image marked image marked

40 câu nối câu từ đề cô TRANG ANH tập 2 image marked image marked
... the document ĐỀ THI THỬ THPTQG 20 19 – TRANG ANHĐỀ 20 – TẬP ĐÁP ÁN BÀI TẬP NỐI CÂU Câu 1: Đáp án C Kiến thức mệnh đề danh từ That/what + S + V + V(số ít) + That: trả lời cho câu hỏi “sự việc... áo len Câu 20 : đáp án C Kiến thức câu điều kiện Đề bài: Anh làm việc đêm qua Mắt anh đỏ hoe A Nếu anh không làm việc đêm, mắt anh khơng B Trừ anh làm việc đêm qua, mắt anh đỏ hoe C Nếu anh không... qua, mắt anh không đỏ hoe D Anh làm việc đêm qua không mắt anh đỏ hoe Câu 21 : Đáp án B Kiến thức liên từ Đề bài: Tom ôn tập cẩn thận Anh hồn thành kiểm tra tốt = B Tom ôn tập cẩn thận; anh hồn
 • 27
 • 14
 • 0

40 câu PHÁT âm từ đề TRANG ANH tập 1 image marked image marked

40 câu PHÁT âm từ đề cô TRANG ANH tập 1  image marked image marked
... Question 40: A express B exciting C expensive D exhibition ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – TRANG ANHĐỀ 20– TẬP ĐÁP ÁN BÀI TẬP PHÁT ÂM Câu 1: Đáp án B Kiến thức phát âm “-ed” phát âm là: + /t/: âm tận... B -ed phát âm /t/, đáp án lại phát âm /d Câu 37: Đáp án A Kiến thức phát âm Phần gạch chân câu A phát âm /z/, lại /s/ Cách phát âm đuôi “s/es” - Phát âm /s/ từ tận phụ âm vơ thanh: /ð/, /p/,... phương án lại phát âm /u/ Câu 14: Đáp án B Kiến thức phát âm Theo quy tắc phát âm -ed phương án B phần gạch chân phát âm /id/, phương án lại phát âm /d/ Câu 15: Đáp án D Kiến thức phát âm A government
 • 9
 • 28
 • 1

40 câu PHÁT âm từ đề TRANG ANH tập 2 image marked image marked

40 câu PHÁT âm từ đề cô TRANG ANH tập 2 image marked image marked
... THPTQG 20 19 – TRANG ANHĐỀ 11– TẬP Question 23 : A athlete B capital C stalk D talent Question 24 : A performed B finished C interviewed D delivered ĐỀ THI THỬ THPTQG 20 19 – TRANG ANHĐỀ 12 ... – ĐỀ 19– TẬP Question 39: A bachelor B chapter C chemistry D teacher Question 40: A bushes B wishes C researches D headaches ĐỀ THI THỬ THPTQG 20 19 – TRANG ANHĐỀ 20 – TẬP ĐÁP ÁN BÀI TẬP PHÁT... ĐỀ THI THỬ THPTQG 20 19 – TRANG ANHĐỀ 18– TẬP Question 37: A Culture B student C institution D university Question 38: A kites B hopes C balls D kicks ĐỀ THI THỬ THPTQG 20 19 – TRANG ANH
 • 8
 • 16
 • 1

40 câu TRÁI NGHĨA từ đề TRANG ANH tập 1 image marked image marked

40 câu TRÁI NGHĨA từ đề cô TRANG ANH tập 1 image marked image marked
... welfair A rejected B sacked C reviewed D approved ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – TRANG ANHĐỀ 20– TẬP ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRÁI NGHĨA Câu 1: Đáp án C Từ trái nghĩa A a member of a family who is regarded... tơi khơng tin làm Câu 19: Đáp án A Kiến thức từ trái nghĩa Giải thích: “doesn’t want to hire" nghĩa khơng muốn thuê => impudence từ mang nghĩa tiêu cực => trái nghĩa từ mang nghĩa tích cực A... colour to something Tam dich: Lúc đầu, không tin phi công, tài liệu chứng minh cho câu nói Câu 14: Đáp án A Từ trái nghĩa Tạm dịch: Căn hộ bao quanh miền quê đẹp lộng lẫy => glorious /' glɔ:riəs/
 • 14
 • 17
 • 1

40 câu TRÁI NGHĨA từ đề TRANG ANH tập 2 image marked image marked

40 câu TRÁI NGHĨA từ đề cô TRANG ANH tập 2 image marked image marked
... Question 40: Cutting down on energy use is the best way to help reduce global warming A Shrinking B Declining C Decreasing ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – TRANG ANHĐỀ 20– TẬP ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRÁI NGHĨA... 11: đáp án C Từ trái nghĩa - Kiến thức từ vựng Advance: thúc đẩy, nâng cao >< hold back: kìm hãm Tạm dịch: Học để trình độ cách để phát triển nghiệp bạn Câu 12: đáp án B Từ trái nghĩa – kiến... pháp, trái luật C immoral /ɪ'mɒrə1/ (adj): trái đạo đức Câu 31: đáp án A Từ trái nghĩa - Kiến thức từ vựng Tạm dịch: Sự hạn chế tổ chức ASEAN thiếu khả thông qua tuyên bố, chấp thuận, hay công
 • 14
 • 42
 • 4

40 câu ĐỒNG NGHĨA từ đề TRANG ANH tập 2 image marked image marked

40 câu ĐỒNG NGHĨA từ đề cô TRANG ANH tập 2 image marked image marked
... covered B finished C taken D undergone ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – TRANG ANHĐỀ 19– TẬP ĐÁP ÁN BÀI TẬP ĐỒNG NGHĨA Câu 1: Đáp án A Từ đồng nghĩa - kiến thức từ vựng Tạm dịch: Loại trí tuệ nhân... Vật thể Vũ trụ Câu 5: Đáp án C Từ đồng nghĩa - kiến thức từ vựng cụm động từ Tạm dịch: Bạn nên uống ly nước trước tập luyện sau tạm dừng để uống nhiều => pause (v): tạm dừng Xét nghĩa đáp án:... nên, trang điểm, bịa đặt D bring up: nuôi dưỡng, dạy dỗ Câu 38: Đáp án B Từ đồng nghĩa - Kiến thức từ vựng Tạm dịch: Bây làm hòa với hai số anh chị em ruột thịt mà xa cách mình, khơng với anh
 • 16
 • 28
 • 2

40 câu TRỌNG âm từ đề TRANG ANH tập 2 image marked image marked

40 câu TRỌNG âm từ đề cô TRANG ANH tập 2 image marked image marked
... Question 40: A benefit B pesticide C cinema D aquatic ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – TRANG ANHĐỀ 20– TẬP ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRỌNG ÂM Câu 1: Đáp án A Kiến thức trọng âm A pyramid /'pɪrəmɪd/ : từ trọng âm. .. magpie /'mỉgpaɪ/ : từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ Vì theo quy tắc trọng âm, danh từ âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết đầu B engaged /ɪn'geɪdʒd/: từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai... hưởng đến trọng âm từ trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm đôi /ei/ C import /'ɪmpɔ:rt/ /ɪm'pɔ:t/ : từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ thứ hai Vì theo quy tắc từ vừa danh từ, vừa động từ trọng âm rơi
 • 17
 • 19
 • 1

40 câu TRỌNG âm từ đề TRANG ANH tập 1 image marked image marked

40 câu TRỌNG âm từ đề cô TRANG ANH tập 1  image marked image marked
... hưởng đến trọng âm từ trọng âm rơi vào nguyên âm dài /ɔ:/ D project /’prɒdʒekt/ /prə’dʒekt/ : từ trọng âm rơi vào âm thứ danh từ làm âm thứ hai động từ Câu 13: Đáp án B Kiến thức trọng âm A interview... /pə'li:s/ : Từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Vì theo quy tắc trọng âm khơng rơi vào âm /ə/ trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm dài => Phần D trọng âm âm tiết thứ 2, từ lại trọng âm rơi vào âm tiết... /'taimkənˌsju:miɳ/: từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ Vì theo quy tắc tính từ ghép (N-Ving) trọng âm rơi vào danh từ => Phương án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ tư, phương án lại trọng âm rơi vào âm thứ Câu 9:
 • 16
 • 22
 • 1

60 câu VIẾT lại câu từ đề TRANG ANH tập 2 image marked image marked

60 câu VIẾT lại câu từ đề cô TRANG ANH tập 2 image marked image marked
... ask me about it because I know nothing ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – TRANG ANHĐỀ 20– TẬP ĐÁP ÁN BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU Câu 1: Đáp án D Kiến thức so sánh kép Công thức: The + adj (so sánh hơn) +... nhạy cảm vậy", giáo nói với tơi Các đáp án: A Tơi bị đổ lỗi viết chủ đề nhạy cảm giáo B Tôi bị yêu cầu không viết chủ đề nhạy cảm giáo C giáo khuyên viết chủ đề nhạy cảm D giáo khuyên... very well Đề bài: Mariah hát hay viết hát hay A Mariah hát hay viết hát hay B Mariah hát hay viết hát hay C Mariah không hát hay mà viết hát hay D Cũng Mariah hát, viết hát hay Câu 31: Đáp
 • 29
 • 11
 • 0

128 câu từ VỰNG từ đề TRANG ANH tập 1 image marked image marked

128 câu từ VỰNG từ đề cô TRANG ANH tập 1 image marked image marked
... Question 128; Henry was overweight, so he went an a strict diet and twenty kilos A missed B lost C failed ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – TRANG ANHĐỀ 20– TẬP ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỪ VỰNG Câu 1: Đáp... nguyện Căn vào mạo từ “a” danh từ "contribution" nên vị trí trống cần tính từ (trước danh từ tính từ) => Đáp án B Tạm dịch: Chính quyền địa phương kêu gọi đóng góp tự nguyện từ người dân để sửa... tưởng tượng Căn vào mạo từ “an” danh từ “friend” nên vị trí trống cần tính từ Tạm dịch: Những đứa thường tạo người bạn tưởng tượng để chơi => Đáp án C Câu A Kiến thức từ vựng A point - Point at
 • 35
 • 21
 • 0

128 câu từ VỰNG từ đề TRANG ANH tập 2 image marked image marked

128 câu từ VỰNG từ đề cô TRANG ANH tập 2 image marked image marked
... financier /fɪ'nỉnsiər/ (n): chun gia tài Căn vao danh từ “household” nên vi trí trống cần danh từ (sau danh từ danh từ) Từ ta loại phương án A, B Ta cụm từ cố định: household finances: tài gia đình... Question 128: These thought-provoking poems questions about what it means to love unconditionally A draw B raise C make D give ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – TRANG ANHĐỀ 20– TẬP ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỪ... /,tek’nɔləddʒi/ (n): công nghệ Căn vào danh từ "advances" nên vị trí trống cần tính từ (trước danh từ tính từ) => Đáp án C Tạm dịch: Mặc dù gần nhiều phát triển cơng nghệ, nơi trường học chưa trang bị
 • 33
 • 30
 • 0
1 2 3 4 .. >