Tổng hợp tài liệu :

43 câu GIAO TIẾP từ đề cô vũ MAI PHƯƠNG image marked image marked

12 câu ĐỒNG NGHĨA từ đề QUỲNH TRANG MOON image marked image marked

12 câu ĐỒNG NGHĨA từ đề cô QUỲNH TRANG MOON image marked image marked
... giải pháp cho vấn đề nhiễm khơng khí 11: C Câu HTĐ → câu hỏi dùng trợ động từ HTĐ (“do”hoặc “does” mệnh đề động từ “stay”) Câu xuất trạng từ “rarely” → coi dạng phủ định → câu hỏi đuôi thể khẳng... Tôi chưa gặp lại Lan kể từ nước 15: A Dùng “that” trước mệnh đề để biến mệnh đề thành danh từ → sau “that” mệnh đề với cấu trúc câu bình thường hồn chỉnh Dựa vào ngữ nghĩa → chọn A Dịch: Việc... lớn mà mang lại 10: A thể rút gọn mệnh đề quan hệ Hiện phân từ V-ing (nếu mang nghĩa chủ động) Quá khứ phân từ PII (nếu mang nghĩa bị động) Dựa vào ngữ nghĩa → chọn A The scientists working on
 • 7
 • 19
 • 1

12 câu GIAO TIẾP từ đề QUỲNH TRANG MOON image marked image marked

12 câu GIAO TIẾP từ đề cô QUỲNH TRANG MOON image marked image marked
... a good idea! D Oh, I didn’t realize that! ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019- QUỲNH TRANG MOON – ĐỀ ĐÁP ÁN BÀI TẬP GIAO TIẾP 1: B Dịch: Mary: “Đồ ăn ngon thật Tôi tốn.” – Peter: “Khơng, để tơi.”... hat off? D Could you please show me how to get the nearest post office? ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019- QUỲNH TRANG MOON – ĐỀ Question 11: Anna: “Shall we eat out tonight?” - Jane: “ _” A It... time with you D Excuse me; however, I'm so busy all day from morning ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019- QUỲNH TRANG MOON – ĐỀ Question9: Customer: “Can I try this jumper on?” - Salesgirl: “
 • 3
 • 10
 • 0

30 câu GIAO TIẾP từ đề HƯƠNG FIONA image marked image marked

30 câu GIAO TIẾP từ đề cô HƯƠNG FIONA image marked image marked
... know what you mean D What a girl ( ĐỀ THI THỬ SỐ 15– HƯƠNG FIONA) ĐÁP ÁN BÀI TẬP GIAO TIẾP Question 1: B Tạm dịch: Liz nói chuyện với Andrew tiểu thuyết - Liz: “ Đốn xem? Cuốn tiểu thuyết... ( ĐỀ THI THỬ SỐ 14– HƯƠNG FIONA) Question 29 Jeff: “May I borrow your dictionary for a while?” Bloom: “ ” A You’re welcome B I’m sorry I’m using it C Never mind D Take care Question 30. Anne:... B What if I not mind it? C Yes, please it D I’d rather you didn’t, if you don’t mind ( ĐỀ THI THỬ SỐ – HƯƠNG FIONA) Question 13 - Don’t forget to as I have told you - “ _” A Yes, I won’t
 • 12
 • 7
 • 0

32 câu GIAO TIẾP từ đề THẦY bùi văn VINH image marked image marked

32 câu GIAO TIẾP từ đề THẦY bùi văn VINH image marked image marked
... too C OK, see you D That’s nice (ĐỀ THI THỬ SỐ 16– THẦY BÙI VĂN VINH) ĐÁP ÁN BÀI TẬP GIAO TIẾP CÂU ĐÁP GIẢI THÍCH CHI TIẾT ĐÁP ÁN ÁN Câu đề bài: “Có lẽ bạn nghỉ tháng tới ” Đáp án D “Tôi không nghĩ... đi! Câu đề bài: Tói nghĩ người ngày thích nhắn tin kết nối mạng xã hội so với thư điện tử Đáp án B: Đúng B Các đáp án lại: A Tơi khơng thích thư điện tử C Tơi muốn nhắn tin văn D Vậy Câu đề bài:... Rabbits are very fast C I’ve never seen rabbits before D I’ve decided to raise a cat (ĐỀ THI THỬ SỐ 6– THẦY BÙI VĂN VINH) Question 13: Mr Collin is speaking to his student, Brian Mr Collin: “You’ve
 • 11
 • 16
 • 1

32 câu GIAO TIẾP từ đề THẦY PHẠM TRỌNG HIẾU HOCMAI image marked image marked

32 câu GIAO TIẾP từ đề THẦY PHẠM TRỌNG HIẾU HOCMAI image marked image marked
... How did you meet him? D He is quite good–looking, isn’t he? (ĐỀ THI THỬ SỐ 15– THẦY PHẠM TRỌNG HIẾU – HOCMAI) ĐÁP ÁN BÀI TẬP GIAO TIẾP Question 1: C Tạm dịch: “ Mẹ, 10 điểm kiểm tra” “ ” A... Not at all Don’t mention it C That’s very kind Thank you D Thanks! Same to you (ĐỀ THI THỬ SỐ 6– THẦY PHẠM TRỌNG HIẾU – HOCMAI) Question 14 Cynthia “Hi, Victor Do you think it’s possible for us... _." A As soon as possible B For half an hour C In a minute D Just before lunch (ĐỀ THI THỬ SỐ 7– THẦY PHẠM TRỌNG HIẾU – HOCMAI) Question 17 “ What an attractive hair style you have got, Mary!”
 • 12
 • 9
 • 0

34 câu GIAO TIẾP từ đề HOÀNG XUÂN image marked image marked

34 câu GIAO TIẾP từ đề cô HOÀNG XUÂN image marked image marked
... Yes, she looks so lovely D Thank you for that (ĐỀ LUYỆN THI THPT QG – HỒNG XN – ĐỀ 17) ĐÁP ÁN BÀI TẬP GIAO TIẾP Question D Kiến thức: Văn hoá giao tiếp Tạm dịch: “Xin chào, tơi muốn nói chuyện... Thảo học sinh lớp học viết Lan Bạn nhờ Lan nhận xét luận bạn Chọn phản hồi phù hợp điền vào chỗ trống Phương Thảo: thấy việc đọc luận em mệt mỏi không cô? ” Ms Lan: “ _ thích.”... thoại giao tiếp Giải thích: “Làm ơn cho tơi xem áo len chui cổ đằng không?” A Xin lỗi, hết hàng B Cái ạ? Cái khơng? C Nó rẻ nhiều D Tơi giúp cho bạn? Chọn B Question A Kiến thức: Hội thoại giao tiếp
 • 15
 • 2
 • 0

38 câu GIAO TIẾP từ đề PHAN điệu image marked image marked

38 câu GIAO TIẾP từ đề cô PHAN điệu image marked image marked
... Question 38: –: “Excuse me I’m your new neighbor I just moved in.” – “ _” A Sorry, I don’t know B I’m afraid not C Where to, sir? ( ĐỀ THI THỬ THPT QG PHAN ĐIỆU – ĐỀ 19) ĐÁP ÁN BÀI TẬP GIAO TIẾP... well B That’s all right, never mind C OK It doesn’t matter D Of course So am I ( ĐỀ THI THỬ THPT QG PHAN ĐIỆU – ĐỀ 4) Question 9: Peter: “ _” Tim: “What happened?” A What did you... course, you’re an adult B Oh, I knew about that C Thanks, me too D Thanks, I will ( ĐỀ THI THỬ THPT QG PHAN ĐIỆU – ĐỀ 5) Question 11: Hung: “Congratulations! You did great.” Nam: “ _.” A It’s my
 • 11
 • 16
 • 1

40 câu GIAO TIẾP từ đề TRANG ANH tập 1 image marked image marked

40 câu GIAO TIẾP từ đề cô TRANG ANH tập 1 image marked image marked
... How much did you pay for it? ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – TRANG ANH – ĐỀ 20– TẬP ĐÁP ÁN BÀI TẬP GIAO TIẾP Câu 1: Đáp án B Tình giao tiếp Ann Mary học lớp Ann: Tớ mượn từ điển bạn khơng? Mary: ... thường dùng câu cảm thán Đáp án D sai sau fashionable thiếu danh từ dress Các đáp án lại: B Ơi! Tơi thích váy thời trang bạn C Tơi nghĩ bạn váy thật thời trang Câu 26: Đáp án B Tình giao tiếp Harry... đưa Tom mua đề khơng phải mẹ Tom Câu 20: Đáp án B Kiến thức tiếng anh giao tiếp Dịch nghĩa: John Hà Nội muốn đổi chút tiền Anh ta hỏi người dân địa phương qua đường đến ngân hàng Chọn câu trả lời
 • 16
 • 18
 • 1

40 câu GIAO TIẾP từ đề TRANG ANH tập 2 image marked image marked

40 câu GIAO TIẾP từ đề cô TRANG ANH tập 2 image marked image marked
... gift! ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – TRANG ANH – ĐỀ 20– TẬP ĐÁP ÁN BÀI TẬP GIAO TIẾP Câu 1: Đáp án B Tình giao tiếp Tạm dịch: Hai sinh viên nói người bạn Tim họ: A: “Tim cơng việc nhàn hạ Anh trả... mạnh D Việc tập gym dạo không đắt Câu 16: đáp án C Tình giao tiếp Bố: "Hơm dự báo thời tiết nào?" Mẹ: “ .” C Trời mưa Đừng quên mang áo mưa anh Câu 17: Đáp án B Tình giao tiếp Nam: “Ngành... _." A Không, anh nhạy cảm để làm điều B Không, anh xấu hồ để làm điều C Không, anh trung thực để làm điều D Không, anh kiêu ngạo để làm điều Câu 5: Đáp án D Tình giao tiếp Nam: “Cá nhân
 • 19
 • 18
 • 0

40 câu GIAO TIẾP từ đề các sở GIÁO dục đào tạo image marked image marked

40 câu GIAO TIẾP từ đề các sở GIÁO dục đào tạo image marked image marked
... That's great Congratulations D Well, you are right (ĐỀ THI THỬ SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC) ĐÁP ÁN BÀI TẬP GIAO TIẾP Question C Kiến thức: Ngôn ngữ giao tiếp Giải thích: Anne: “Bạn nghĩ gặp thời tiết... Mary: “ ” A Được Khơng vấn đề B Bạn C Ừ, ý kiến hay D Cảm ơn bạn Các phản hồi A, B, D không phù hợp với ngữ cảnh Chọn C Question 40 A Kiến thức: Ngôn ngữ giao tiếp Giải thích: Mary mời Sally... thoại giao tiếp Giải thích: Sue: “Bạn giúp làm văn không?” Robert: “ ” A Ừ, e không B Tôi nghĩ C Không hẳn D Tại không chứ? (Thể đồng ý) Chọn D Question 15 D Kiến thức: Hội thoại giao tiếp Giải
 • 18
 • 9
 • 0

42 câu nối câu từ đề MAI PHƯƠNG image marked image marked

42 câu nối câu từ đề cô vũ MAI PHƯƠNG image marked image marked
... death of her mother (Đề số 15– Sách tham khảo - Mai Phương ) ĐÁP ÁN BÀI TẬP NỐI CÂU Câu Chọn đáp án D -> D: “khơng, điều khơng Tơi khơng ăn trộm tiền!” Jean nói A: Jean từ chối để ăn trộm tiền... để dập lửa Câu 23 Đáp án C Dịch nghĩa: cố gắng để thi qua thi lái xe đỗ A Mặc dù không cố gắng để thi qua thi lái xe, đỗ B Mặc dù thi qua thi lái xe, không đỗ C Mặc dù cố gắng... thấy đơn B Thiếu bạn, thấy đơn (Sai động từ, lẽ cần chia Depriving) C Khơng bạn, họ khiến gái buồn (Sai hai chủ ngữ không thống mà rút gọn mệnh đề được) D Khơng bạn, thấy đơn Câu
 • 17
 • 10
 • 0

42 câu PHÁT âm từ đề MAI PHƯƠNG image marked image marked

42 câu PHÁT âm từ đề cô vũ MAI PHƯƠNG image marked image marked
... nhiều ta phát âm /s/ Với từ phiên âm kết thúc /t∫, ʒ, dʒ, z, s, ∫/ thêm ‘s’ dạng số nhiều ta phát âm /ɪz/ Các trường hợp lại phát âm /z/ Question 19 Đáp án C, phát âm /s/ lại phát âm /z/ A... dạng khứ, ta phát âm /t/ Với từ phiên âm kết thúc /t, d/ thêm ‘ed’ dạng khứ, ta phát âm /ɪd/ Các trường hợp lại, ta phát âm /d/ Question 21: Đáp án C decision, phát âm /ʒn/, lại phát âm la /∫n/... Với từ phiên âm kết thúc /p, t, k, f/ thêm ‘s’ ta phát âm /s/ Với từ phiên âm kết thúc /t∫, dʒ, z, s, ∫/ thêm ‘es’ ta phét âm /ɪz/ Còn lại thêm ‘s’ ta phát âm /z/ Question 20 Đáp án A, phát
 • 9
 • 10
 • 0

42 câu TRỌNG âm từ đề MAI PHƯƠNG image marked image marked

42 câu TRỌNG âm từ đề cô vũ MAI PHƯƠNG image marked image marked
... sinh học Ta thấy C trọng âm rơi âm 3, lại rơi âm Question Answer B Kỹ năng: Trọng âm Giải thích: Trọng âm từ " Luminous " rơi vào âm tiết thứ Trọng âm từ lại rơi vào âm tiết thứ hai (A:/ trəˈmendəs... rơi vào âm tiết thứ nhất, lại rơi vào âm tiết thứ Chú ý: Động từ tận –ise trọng âm cách âm tiết cuối âm tiết Question Chọn đáp án A Đáp án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, lại rơi vào âm tiết... /; D:/ ɔːˈtɒnəməs /) Question 10 Answer A Kỹ năng: Trọng âm Giải thích: Trọng âm từ " Majesty " rơi vào âm tiết thứ Trọng âm từ lại rơi vào âm tiết thứ hai (A:/ ˈmædʒəsti /; B:/ məˈtʃʊə(r)/;
 • 9
 • 15
 • 0

43 câu GIAO TIẾP từ đề MAI PHƯƠNG image marked image marked

43 câu GIAO TIẾP từ đề cô vũ MAI PHƯƠNG image marked image marked
... please But just a small one D No, I wouldn't (Đề số 12– Sách tham khảo - Mai Phương ) Question 38: Mai and Lan are friends Lan asks Mai about Mai' s plan Select the most suitable response to... dinner Question 43: - “Congratulations!” – “ .” A You are a good friend C Thank you B You are welcome D I'm (Đề số 15– Sách tham khảo - Mai Phương ) ĐÁP ÁN BÀI TẬP GIAO TIẾP Question Chọn... so B I highly appreciate what you did C It doesn't matter anyway D Never mind (Đề số – Sách tham khảo - Mai Phương ) Question 15: Jane: “Are you interested in scuba diving?” - Janet: “
 • 19
 • 15
 • 0

44 câu ĐỒNG NGHĨA từ đề MAI PHƯƠNG image marked image marked

44 câu ĐỒNG NGHĨA từ đề cô vũ MAI PHƯƠNG image marked image marked
... C release (Đề số 15– Sách tham khảo - Mai Phương ) ĐÁP ÁN BÀI TẬP ĐỒNG NGHĨA Question Chọn đáp án B Giải thích: A: lần D extend B: = occasionally C: lần D: khơng đáp án Dịch nghĩa: Tôi... C vague D direct (Đề số 14– Sách tham khảo - Mai Phương ) Question 43: The earthquake caused great devastation in California A confusion B gaps C ruin D movement Question 44: He is from such... án B Kỹ năng: Đồng/ trái nghĩa Giải thích: Đáp án B: couterfeit = fake: giả Các đáp án khác: Genuine: thật Cheap: rẻ Unattractive: không thu hút Dịch nghĩa: Anh ta định không mua đồng hồ dởm chờ
 • 17
 • 6
 • 0

56 câu GIAO TIẾP từ đề các TRƯỜNG KHÔNG CHUYÊN image marked image marked

56 câu GIAO TIẾP từ đề các TRƯỜNG KHÔNG CHUYÊN image marked image marked
... Tiếp tục Cứ tự nhiên nhà B Không, không thể, e C Xin lỗi, không D Tôi e pha Các phản hồi A, B, C không phù hợp với ngữ cảnh Chọn D Question 54 B Kiến thức: Ngơn ngữ giao tiếp Giải thích: Esme: “Bạn... Hội thoại giao tiếp Giải thích: Tony Bob nói chuyện lớp học họ - Tony: “Chúng tớ định mua cho Lily quà tốt nghiệp.” - Bob: “ _” A không thuộc tầm B Các cậu thực tế không? C Động từ “rank”... giảm giá cho tơi khơng? D Bạn cho đĩa CD cuối bạn không? Các phương án A, C, D không phù hợp nghĩa Chọn C Question 33: D Kiến thức: Ngôn ngữ giao tiếp Giải thích: Tom: "Tại bạn khơng trả hóa đơn
 • 23
 • 12
 • 1

63 câu sửa lỗi SAI từ đề MAI PHƯƠNG image marked image marked

63 câu sửa lỗi SAI từ đề cô vũ MAI PHƯƠNG image marked image marked
... Mai Phương ) ĐÁP ÁN BÀI TẬP SỬA LỖI SAI Question Chọn đáp án D as => like * Phân biệt “as” vs “like” _as: liên từ/ phó từ trước mệnh đề/ phó từ khác/mệnh đề bắt đầu giới từ, thể tương đồng (A B) ex:... Đáp án D unusually => unusual Giải thích: Để bổ sung cho danh từ design ta dùng tính từ Phó từ unusually bổ nghĩa cho tính từ động từ Dịch nghĩa: Nghệ thuật đại trưng bày bảo tàng Guggenheim,... nguyên thể sai Dịch nghĩa: Công nghệ định nghĩa công cụ, kĩ cách thức cần thiết để sản xuất hàng hóa Question 50 Đáp án B slow => slowly Giải thích: Để bổ sung cho động từ rotates ta dùng phó từ, slow
 • 15
 • 23
 • 0

63 câu VIẾT lại câu từ đề MAI PHƯƠNG image marked image marked

63 câu VIẾT lại câu từ đề cô vũ MAI PHƯƠNG image marked image marked
... không từ chối lời đề nghị tơi, anh vui vẻ đồng ý A Tôi hi vọng anh từ chối lời đề nghị tơi, anh chấp nhận cách vui vẻ B Anh vui vẻ chấp nhận lời đề nghị cách mà nghĩ C Anh chấp nhận lời đề nghị từ. .. he's in Ha Noi D Mr Phong is in Ha Noi, so you might have seen him (Đề số 15– Sách tham khảo - Mai Phương ) ĐÁP ÁN BÀI TẬP VIẾT LẠI QUESTION Question Chọn đáp án C Question nói phủ định trách... Dịch nghĩa: Lần cuối gặp năm trước A Tôi thường xuyên gặp năm gần B Khoảng ba năm trước, thường gặp C Tơi khơng gặp vòng ba năm D Tôi gặp ba năm trước không gặp lại Question 44 Đáp án
 • 25
 • 15
 • 0

76 câu GIAO TIẾP từ đề DƯƠNG THỊ HƯƠNG image marked image marked

76 câu GIAO TIẾP từ đề cô DƯƠNG THỊ HƯƠNG image marked image marked
... it much D I don’t know How much did you pay for it? ĐỀ THI THỬ THPT QG 2019 – DƯƠNG THỊ HƯƠNG – MEGABOOK – ĐỀ SỐ 39 ĐÁP ÁN BÀI TẬP GIAO TIẾP Question Chọn đáp án D Kelly: “Bạn thật tốt cho... often go out for a drink after school? D Do you like tea or coffee? ĐỀ THI THỬ THPT QG 2019 – DƯƠNG THỊ HƯƠNG – MEGABOOK – ĐỀ SỐ Question 11: - Tim: “Wow! You look terrific in that new dress!”... week B By bus, usually C I am working here D Pretty busy, I think ĐỀ THI THỬ THPT QG 2019 – DƯƠNG THỊ HƯƠNG – MEGABOOK – ĐỀ SỐ Question 13: - David: “I didn’t well in the final exam.” - Kelly:
 • 18
 • 28
 • 2

88 câu GIAO TIẾP từ đề NGUYỄN PHƯƠNG image marked image marked

88 câu GIAO TIẾP từ đề cô NGUYỄN PHƯƠNG  image marked image marked
... it again C There is a clever boy in it D It’s very interesting (ĐỀ 24– BỘ – GV NGUYỄN PHƯƠNG- Hoc24h) ĐÁP ÁN BÀI TẬP GIAO TIẾP Câu 1: Chọn C Đáp án C Giải thích: -John: "Bạn muốn tham quan... mừng bạn thích nó) Câu 38: Chọn C Đáp án C Dịch câu hỏi: “Bạn phiền tơi mở sổ khơng?” Từ nghĩa câu xin phép mở cửa sổ câu đáp lại phù hợp C No, please (Không sao, bạn mở đi) Câu 39: Đáp án B... thành vấn đề ( người khác xin lỗi) B Không phiền đâu D Không đủ => Đáp án B phù hợp nghĩa Câu 40: Đáp án C Câu nói đề cho thấy Daisy khen váy mà Mary mặc, đề đáp lại lời khen này, câu trả lời
 • 38
 • 15
 • 0
1 2 3 4 .. >