Tổng hợp tài liệu :

55 câu nối câu từ đề các TRƯỜNG KHÔNG CHUYÊN image marked image marked

440 câu DAO ĐỘNG cơ từ đề các TRƯỜNG THPT CHUYÊN image marked image marked

 440 câu DAO ĐỘNG cơ từ đề các TRƯỜNG THPT CHUYÊN image marked image marked
... cm/s2 Câu 10 (THPT CHUYÊN HƯNG YÊN 2018): Chọn câu sai: A Dao động tắt dần dao động có biên độ giảm dần theo thời gian B Tần số dao động cưỡng tần số dao động riêng hệ dao động C Khi cộng hưởng dao. .. dao động, tần số dao động hệ tần số riêng hệ D Dao động cưỡng dao động tác dụng ngoại lực biến thiên tuần hoàn Tần số dao động cưỡng tần số dao động ngoại lực cưỡng Đáp án B Câu 11 (THPT CHUYÊN... Phát biểu sau đúng? A Hai dao động ngược pha vuông pha B hai dao động C Hai dao động pha động lệch pha góc 0,25π D Hai dao Hai dao động ngược pha ✓ Đáp án A Câu 72 (THPT CHUYÊN LỤC NAM LẦN 2018):
 • 168
 • 43
 • 0

8 câu DÒNG điện TRONG các môi TRƯỜNG từ đề các TRƯỜNG THPT CHUYÊN image marked image marked

8 câu DÒNG điện TRONG các môi TRƯỜNG từ đề các TRƯỜNG THPT CHUYÊN image marked image marked
... At 1 08. 965 Câu 6 (THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN LẦN 20 18) : Phát biểu sau chưa đúng? A Dòng điện chạy qua kim loại gây tác dụng nhiệt B Điện trở kim loại tăng nhiệt độ tăng C Dòng điện chạy qua chất điện. .. D Điện trở chất điện phân tăng nhiệt độ tăng Đáp án D Câu 7 (THPT CHUYÊN SƠN LA LẦN 20 18) : Một bình điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực làm đồng có điện trở 5Ω Bình điện phân mắc vào nguồn điện. .. GIÁP LẦN 20 18) : Khi nói dòng điện kim loại phát biểu sau sai? A Hạt tải điện kim loại electron tự B Hạt tải điện kim loại ion dương ion âm C Điện trở kim loại tăng nhiệt độ tăng D Dòng điện dây
 • 3
 • 13
 • 0

22 câu KHÚC xạ ÁNH SÁNG từ đề các TRƯỜNG THPT CHUYÊN image marked image marked

22 câu KHÚC xạ ÁNH SÁNG từ đề các TRƯỜNG THPT CHUYÊN image marked image marked
... tăng C góc khúc xạ ln bé góc tới B góc tới tăng góc khúc xạ D góc khúc xạ tỉ lệ thuận với góc tới + Trong tượng khúc xạ ánh sáng, tăng góc tới góc khúc xạ tăng ✓ Đáp án B Câu 6 (THPT CHUYÊN VINH... xạ tượng khúc xạ n1 > n2 D có tượng phản xạ n1 > n2 Đáp án B + Khi chiếu tia sáng xiên góc từ môi trường chiết quang sáng môi trường chiết quang ( n1  n ) ln có tượng phản xạ tượng khúc xạ Câu. .. 8 (THPT CHUYÊN LAM SƠN 2018): Hiện tượng khúc xạ tượng A ánh sáng bị gãy khúc truyền xiên góc qua mặt phân cách hai mơi trường suốt B ánh sáng bị giảm cường độ truyền qua mặt phân cách hai môi trường
 • 7
 • 26
 • 0

34 câu cảm ỨNG điện từ từ đề các TRƯỜNG THPT CHUYÊN image marked image marked

34 câu cảm ỨNG điện từ từ đề các TRƯỜNG THPT CHUYÊN image marked image marked
...✓ Đáp án B Câu (THPT CHUYÊN THÁI BÌNH LẦN 2018): Một hình chữ nhật có kích thước cm x cm đặt từ trường có cảm ứng từ B = 5.10-4 T Vector cảm ứng từ hợp với mặt phẳng góc 300 Từ thơng qua hình... vng góc với đường sức từ từ trường có độ lớn cảm ứng từ biến đổi theo thời gian đồ thị, suất điện động cảm ứng sinh có giá trị: A 0(V) B S (V) C S (V) D S (V) Đáp án D Từ đồ thị dễ dàng suy hàm... 100t +  B dt 4  Câu 11 (THPT CHUYÊN BẮC NINH LẦN 2018): Từ thông Φ qua khung dây biến đổi, khoảng thời gian 0,1 s từ thông tăng từ 0,6 Wb đến 1,6 Wb Suất điện động cảm ứng trung bình xuất
 • 10
 • 21
 • 0

37 câu hạt NHÂN NGUYÊN tử từ đề các TRƯỜNG THPT CHUYÊN image marked image marked

37 câu hạt NHÂN NGUYÊN tử từ đề các TRƯỜNG THPT CHUYÊN image marked image marked
... Câu 29 (THPT CHUYÊN ĐHSP HÀ NỘI LẦN 2018): Hạt 17 O nhân có A hạt prơtơn; hạt nơtron B hạt prôtôn; 17 hạt nơtron C hạt prôtôn; 17 hạt nơtron D hạt prôtôn; hạt nơtron Đáp án D Câu 30 (THPT CHUYÊN... Câu 20 (THPT CHUYÊN VÕ NGUYÊN GIÁP LẦN 2018): Số nơtron hạt nhân A 14 B 20 C Đáp án C D 14 C Công thức hạt nhân 14 C tức có proton 14-6 = nơ tron Câu 21 (THPT CHUYÊN VÕ NGUYÊN GIÁP LẦN 2018): Hạt. .. khối lượng Câu 35 (THPT CHUYÊN ĐH VINH LẦN 2018) Trong nguồn phóng xạ ngày đêm có 10 8nguyên tử Hai tuần lễ trước đó, số nguyên tử A 2.108 nguyên tử B 2,5.107 nguyên tử C 5.107 nguyên tử 32 15 P
 • 13
 • 41
 • 0

38 câu điện TÍCH điện TRƯỜNG từ đề các TRƯỜNG THPT CHUYÊN image marked image marked

38 câu điện TÍCH điện TRƯỜNG từ đề các TRƯỜNG THPT CHUYÊN image marked image marked
... 2U, điện tích tụ A Q Đáp án C B 4Q C 2Q D 0,5Q + Ta có Q = CU → tăng điện áp lên lần điện tích tích tụ 2Q Câu 9 (THPT CHUYÊN HẠ LONG LẦN 2018): Một điện tích q đặt điểm điện trường có cường độ điện. .. trường điện tích điểm Q chân không, gây Q điểm cách đoạn r E = k r Câu 8 (THPT CHUYÊN HẠ LONG LẦN 2018): Một tụ điện có điện dung C, hiệu điện U điện tích Q Người ta tăng hiệu điện tụ điện lên... → Độ lớn điện tích = k → q = r 2k 2.9.109 Câu 15 (THPT CHUYÊN THÁI NGUYÊN LẦN 2018): Cho điện tích q dịch chuyển điểm cố định điện trường với cường độ điện trường 150 V/m công lực điện trường 60
 • 13
 • 15
 • 0

40 câu từ TRƯỜNG từ đề các TRƯỜNG THPT CHUYÊN image marked image marked

40 câu từ TRƯỜNG từ đề các TRƯỜNG THPT CHUYÊN image marked image marked
... từ trường B Quay theo từ trường với tốc độ góc nhỏ tốc độ góc từ trường C Quay ngược từ trường với tốc độ góc nhỏ tốc độ góc từ trường D Quay theo từ trường với tốc độ góc lớn tốc độ góc từ trường. .. cảm ứng từ véc tơ vận tốc Theo đề α = 900 => f = qvB Câu 34(CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN LẦN 2018)): Một dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt chân không mang dòng điện cường độ I(A) Độ lớn cảm ứng từ từ trường. .. Lo – ren xơ từ trường tác dụng lên điện tích có độ lớn : F = q vB sin  Câu 40( THPT CHUYÊN ĐHSP LẦN 2018): Trong động không đồng , khung dây dẫn đặt từ trường quay A Quay ngược từ trường với tốc
 • 13
 • 8
 • 0

41 câu mắt và DỤNG cụ QUANG học từ đề các TRƯỜNG THPT CHUYÊN image marked image marked

41 câu mắt và DỤNG cụ QUANG học từ đề các TRƯỜNG THPT CHUYÊN image marked image marked
... kính Độ dài quang học là:  = f1 + f = 168 + 4,8 = 172,8cm Câu 38 (THPT CHUYÊN ĐHSP LẦN 2018): Mắt nhìn rõ vật vơ cực mà khơng điều tiết A mắt khơng có tật B mắt cận C mắt viễn D mắt cận thị già... bình ảnh v tb =  = 1, 67 m s 0, Câu 17 (THPT CHUYÊN LAM SƠN 2018): Một người có điểm cực cận cách mắt 100 cm để nhìn rõ vật gần cách mắt 25 cm phải đeo sát mắt kính A hội tụ có tiêu cự 20 cm... d d f ✓ Đáp án A Câu 8 (THPT CHUYÊN THÁI BÌNH LẦN 2018): Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12,5 cm đến 50 cm Khi đeo kính chữa tật mắt, người nhìn rõ vật đặt gần cách mắt: A 15,0 cm B 16,7
 • 14
 • 22
 • 0

46 câu DÒNG điện KHÔNG đổi từ đề các TRƯỜNG THPT CHUYÊN image marked image marked

46 câu DÒNG điện KHÔNG đổi từ đề các TRƯỜNG THPT CHUYÊN image marked image marked
... D Câu 6 (THPT CHUYÊN VINH HỌC KÌ 2018): Phát biểu sau không đúng? A Chiều dòng điện quy ước chiều chuyển dịch điện tích dương B Dòng điện dòng điện tích dịch chuyển có hướng C Cường độ dòng điện. .. Câu 18 (THPT CHUN LÊ Q ĐƠN 2018): Dòng điện dòng chuyển dời: A có hướng ion dương B có hướng electron C điện tích D có hướng điện tích Đáp án D + Dòng điện dòng chuyển dời có hướng điện tích Câu. .. 20  Câu 9 (THPT CHUYÊN LAM SƠN 2018): Cơng dòng điện có đơn vị A J/s B kWh C W D kVA Đáp án B +  KWh  =  J  → đơn vị công Câu 10 (THPT CHUYÊN LAM SƠN 2018): Cho mạch điện kín gồm nguồn điện
 • 16
 • 39
 • 0

59 câu LƯỢNG tử ÁNH SÁNG từ đề các TRƯỜNG THPT CHUYÊN image marked image marked

59 câu LƯỢNG tử ÁNH SÁNG từ đề các TRƯỜNG THPT CHUYÊN image marked image marked
... rM 3 Câu 41 (THPT CHUYÊN ĐH VINH LẦN 2018): Phát biểu sau sai nói phơtơn ánh sáng? A phơtơn có lượng xác định B lượng phơtơn ánh sáng tím lớn lượng phôtôn ánh sáng màu đỏ C lượng phôtôn ánh sáng. .. Wd = 1, 09.10−3 m qE Câu 28 (THPT CHUYÊN THÁI NGUYÊN LẦN 2018): Khi nói thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu sau đúng? A Năng lượng photon nhỏ cường độ chùm ánh sáng nhỏ B Ánh sáng tạo thành hạt... 0,5v m.4 r0 Câu 23 (THPT CHUYÊN SƠN LA LẦN 2018): Nguyên tắc hoạt động quang điện trở dựa tượng A Quang điện B giao thoa ánh sáng C quang điện D tán sắc ánh sáng Đáp án A Câu 24 (THPT CHUYÊN SƠN
 • 17
 • 15
 • 0

50 câu trọng âm các trường không chuyên p1 file word có lời giải chi tiết image marked image marked

50 câu trọng âm các trường không chuyên p1  file word có lời giải chi tiết image marked image marked
.. .Câu 38 Câu 39 Câu 40 Câu 41 Câu 42 Câu 43 Câu 44 Câu 45 Câu 46 Câu 47 Câu 48 Câu 49 Câu 50 A facilities A voluntary A advent A capture A overwhelming... /'fju:t∫ə/: tương lai reply /ri'plai/: trả lời answer /'ɑ:nsə/: câu trả lời Câu 29: Đáp án D Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, đáp án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ A economics /ˌiːkəˈnɒmɪks/: kinh... lại trọng âm rơi vào âm tiết Câu 32: Đáp án D Reply /rɪˈplaɪ/ trả lời Appear /əˈpɪr/ xuất Protect /prəˈtekt/ bảo vệ Order /ˈɔːrdər/ thứ tự Phương án D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, từ lại trọng
 • 11
 • 47
 • 0

29 bài tập điền từ ( 145 câu) từ đề các TRƯỜNG CHUYÊN image marked image marked

29 bài tập điền từ ( 145 câu) từ đề các TRƯỜNG CHUYÊN image marked image marked
... accordance B response C view D respect ( ĐỀ THI THỬ THPTQG TRƯỜNG CHUYÊN THÁI BÌNH – LẦN 5) ĐÁP ÁN BÀI TẬP ĐIỀN TỪ EXERCISE 1: Question C Kiến thức: Trạng từ thời gian Giải thích: before 2000:... Question 4: C Kiến thức: Đại từ quan hệ Giải thích: Đại từ quan hệ “which” làm chủ từ túc từ mệnh đề quan hệ, thay cho danh từ vật Cấu trúc: ….N (thing) + WHICH + V + O … N (thing) + WHICH + S + V... khơng”, phía sau phải có “nor” Phân biệt từ “no – not – none”: Từ “no” đứng trước danh từ; Từ “not” thường sau động từ to be; Từ “none” dùng đại từ, sau danh từ phải thêm “of” Drone racing is an
 • 76
 • 10
 • 0

55 câu nối câu từ đề các TRƯỜNG KHÔNG CHUYÊN image marked image marked

55 câu nối câu từ đề các TRƯỜNG KHÔNG CHUYÊN image marked image marked
... thức: Mệnh đề danh từ với That Giải thích: That + mệnh đề tạo thành danh từ có chức làm chủ ngữ câu Các đáp án sai: A making => makes B Thiếu từ “That” để biến mệnh đề đầu câu thành danh từ C Thừa... Question 55 D Kiến thức: Mệnh đề quan hệ Giải thích: Hai câutừ lặp lại “Riga – It”; “Riga” danh từ riêng vật => sử dụng đại từ quan hệ “which” thay cho “It” mệnh đề quan hệ không xác định Câu. .. loại loại A Sai câu điều kiện loại (khơng với câu tình huống) B Đúng câu điều kiện hỗn hợp loại loại phù hợp với câu tình C Sai câu điều kiện loại 2 (không với câu tình huống) D Sai câu điều kiện
 • 27
 • 11
 • 0

56 bài tập đọc HIỂU (389 câu) từ đề các TRƯỜNG CHUYÊN image marked image marked

56 bài tập đọc HIỂU (389 câu) từ đề các TRƯỜNG CHUYÊN image marked image marked
... last paragraph is closest in meaning to A growth B degradation C revolution D decrease ( ĐỀ THI THỬ THPTQG TRƯỜNG CHUYÊN BẮC NINH – LẦN 1) EXERCISE 2: Read the following passage and mark the letter... unable to use basic skills C too independent of others D unable to think for themselves ( ĐỀ THI THỬ THPTQG TRƯỜNG CHUYÊN BẮC NINH – LẦN 1) EXERCISE 3: Read the following passage and mark the letter... memory is the same as the short term memory D Cues help people to recognize information ( ĐỀ THI THỬ THPTQG TRƯỜNG CHUYÊN BẮC NINH – LẦN 2) EXERCISE 4: Read the following passage and mark the letter
 • 268
 • 14
 • 0

56 câu ĐỒNG NGHĨA từ đề các TRƯỜNG KHÔNG CHUYÊN image marked image marked

56 câu ĐỒNG NGHĨA từ đề các TRƯỜNG KHÔNG CHUYÊN image marked image marked
... Kiến thức: Từ đồng nghĩa Giải thích: come up: xuất A mention (v): đề cập B approach (v): tiếp cận C raise (v): đưa lên D arise (v): xuất => come up = arise Tạm dịch: Vấn đề tiền lương không xuất... cầu nhà khoa học đề xuất Chọn A Question 55 B Kiến thức: Từ đồng nghĩa Giải thích: dip into (v): lấy tiền từ khoản tiết kiệm A increase (v): tăng B take money from: lấy tiền từ C put money into:... undeveloped (adj): không phát triển => obsolete = outdated Tạm dịch: Những thay đổi công nghệ khiến nhiều kỹ truyền thống trở nên lỗi thời Chọn A Question 38 B Kiến thức: Từ vựng, từ đồng nghĩa Giải
 • 21
 • 16
 • 0

56 câu GIAO TIẾP từ đề các TRƯỜNG KHÔNG CHUYÊN image marked image marked

56 câu GIAO TIẾP từ đề các TRƯỜNG KHÔNG CHUYÊN image marked image marked
... Tiếp tục Cứ tự nhiên nhà B Không, không thể, e C Xin lỗi, không D Tôi e pha Các phản hồi A, B, C không phù hợp với ngữ cảnh Chọn D Question 54 B Kiến thức: Ngơn ngữ giao tiếp Giải thích: Esme: “Bạn... Hội thoại giao tiếp Giải thích: Tony Bob nói chuyện lớp học họ - Tony: “Chúng tớ định mua cho Lily quà tốt nghiệp.” - Bob: “ _” A Cô không thuộc tầm B Các cậu thực tế không? C Động từ “rank”... giảm giá cho tơi khơng? D Bạn cho đĩa CD cuối bạn không? Các phương án A, C, D không phù hợp nghĩa Chọn C Question 33: D Kiến thức: Ngôn ngữ giao tiếp Giải thích: Tom: "Tại bạn khơng trả hóa đơn
 • 23
 • 12
 • 1

56 câu bài tập PHÁT âm từ đề các TRƯỜNG KHÔNG CHUYÊN image marked image marked

56 câu bài tập PHÁT âm từ đề các TRƯỜNG KHÔNG CHUYÊN image marked image marked
... thức: Phát âm “-ed” Giải thích: Cách phát âm “-ed”: - phát âm /ɪd/ với động từ kết thúc âm /t/ /d/ - phát âm /t/ với động từ kết thúc âm vô /k/, /p/, /s/, /f/, /tʃ/, /ʃ/ - phát âm /d/ với động từ. .. Phát âm “-es” Giải thích: Cách phát âm s/es tiếng Anh: - Phát âm /s/ từ có tận phụ âm vô thanh: /  /, /p/, /k/, /f/, /t/ - Phát âm /iz/ từ có tận âm: /s/, /z/, /ʃ/, / tʃ /,/ʒ/, /dʒ/ - Phát âm. .. reign /rein/ Đáp án B từ in đậm phát âm /e/ Các đáp án khác phát âm /ei/ Chọn B Câu 9: B Phát âm /s/ từ tận phụ âm vô thanh: /p/, /t/, /k/, /f/, /θ/ Phát âm /z/ từ tận phụ âm hữu /b/, /d/, /g/,
 • 18
 • 9
 • 0

56 câu bài tập TRỌNG âm từ đề các TRƯỜNG KHÔNG CHUYÊN image marked image marked

56 câu bài tập TRỌNG âm từ đề các TRƯỜNG KHÔNG CHUYÊN image marked image marked
... Những động từ có âm tiết thường có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai - Những danh từ, tính từ có âm tiết thường có trọng âm rơi vào âm tiết thứ Trọng âm đáp án D rơi vào âm tiết thứ hai, lại âm thứ... tiết thứ nhất; động từ có âm tiết trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Trọng âm đáp án D vào âm tiết thứ hai, lại vào âm tiết thứ Chọn D Question 28 A Kiến thức: Trọng âm từ có 3, âm tiết Giải thích:... Tạm dịch: Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, lại thứ Chọn A Question 17 D Kiến thức: Trọng âm từ có hai âm tiết Giải thích: - Đa số động từ có hai âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết
 • 16
 • 12
 • 0

89 câu VIẾT lại câu từ đề các TRƯỜNG CHUYÊN image marked image marked

89 câu VIẾT lại câu từ đề các TRƯỜNG CHUYÊN image marked image marked
... chàng trai từ chối lại lâu chút B Các chàng trai từ chối để lại lâu chút C Các chàng trai không đồng ý để lại lâu chút D Các chàng trai khăng khăng lại lâu chút Câu A, B, C không phù hợp nghĩa... thể định Câu B, C, D không phù hợp nghĩa Chọn A Question 20 D Kiến thức: Reported speech Tạm dịch: “Không, không, bạn thực phải lại lâu chút!” Các chàng trai nói A Các chàng trai từ chối lại lâu... supposed + to + have + V.p.p (khi động từ mệnh đề q khứ đơn hoàn thành) Câu A sai cấu trúc, câu C, D sai (dùng khứ đơn) Chọn B Question 15 C Kiến thức: Từ vựng, câu đốn Giải thích: couldn’t have V.p.p:
 • 45
 • 9
 • 0

130 câu từ VỰNG từ đề các TRƯỜNG KHÔNG CHUYÊN image marked image marked

130 câu từ VỰNG từ đề các TRƯỜNG KHÔNG CHUYÊN image marked image marked
... Trước danh từ “issues” cần tính từ Có cụm “ social issues” vấn đề xã hội Tạm dịch: Chính phủ nỗ lực lớn để giải hai vấn đề xã hội quan trọng nước ta Chọn C Question 51 C Kiến thức: Từ vựng, từ loại... B Kiến thức: Từ vựng Giải thích: Therefore: Otherwise: khơng Only if: However: nhiên Tạm dịch: Bố mẹ cho mượn tiền Nếu không, chi trả cho chuyến Chọn B Question 37 B Kiến thức: Từ vựng Giải thích:... Question 40 A Kiến thức: Từ vựng Giải thích: resolution (n): định, cách giải salutation (n): lời chào wish (n): mong muốn pray (v): cầu nguyện Sau sở hữu cách “’s” cần danh từ Tạm dịch: Quyết định
 • 41
 • 20
 • 1
1 2 3 4 .. >