Tổng hợp tài liệu :

Đề khảo sát Toán 12 lần 2 năm 2018 – 2019 trường Chu Văn An – Hà Nội

toanmath com đề thi khảo sát toán 12 lần 3 năm 2018 2019 trường THPT chuyên hưng yên

toanmath com  đề thi khảo sát toán 12 lần 3 năm 2018 – 2019 trường THPT chuyên hưng yên
... tứ diện ABCD có BC  3, CD  4, ABC  BCD  ADC  90 Góc hai đường thẳng AD BC 600 Cơsin góc hai mặt phẳng (ABC) (ACD) Trang 3/ 6 - Mã đề thi 134 A 43 86 B 43 43 C 43 43 D Câu 27 Gọi T tập... phương trình       12 có tập nghiệm S   a; b  Giá trị biểu thức 3 3 P  3a  10b B 3 C 4 D A Câu 10 Có giá trị nguyên tham số thực m thuộc đoạn  2018; 2018 để hàm số f  x ... x 1 x2 3x  Câu 35 Trong khai triển Newton biểu thức  x  1 18 A 218.C2019 18 B 218.C2019 Câu 36 Phương trình log 32 x  log 2019 D y  x  x 1 số hạng chứa x18 18 D 218.C2019 x18
 • 6
 • 304
 • 4

Đề khảo sát Toán 10 lần 3 năm 2018 2019 trường Lý Nhân Tông Bắc Ninh

Đề khảo sát Toán 10 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Lý Nhân Tông – Bắc Ninh
... 33 7 33 7 33 7 33 7 33 7 33 7 33 7 33 7 33 7 33 7 33 7 33 7 33 7 33 7 33 7 33 7 33 7 33 7 33 7 33 7 33 7 33 7 33 7 33 7 33 7 33 7 cautron 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 132 D P   132 - - HẾT Trang 5/5 - Mã đề thi 33 7 - https://toanmath.com/ made 33 7 33 7 33 7 33 7 33 7 33 7 33 7 33 7 33 7 33 7 33 7 33 7 33 7 33 7 33 7 33 7 33 7 33 7 33 7 33 7... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 dapan A D C D A B C D A A B A B B B D D D A D C D B A B D A C C C A C C D D C A A C C B D C C A B 33 7 33 7 33 7 33 7 47 48 49 50 C B B B
 • 7
 • 16
 • 0

toanmath com đề khảo sát toán 11 lần 3 năm 2018 2019 trường lý nhân tông bắc ninh

toanmath com  đề khảo sát toán 11 lần 3 năm 2018 – 2019 trường lý nhân tông – bắc ninh
... thị M, k : A M(1; -3) , k = -3 B M(1; 3) , k = -3 C M(1; -3) , k = D M(-1; -3) , k = -3 Câu 40: Nếu tan(a + b) = 7, tan(a b) = giá trị tan2a là: A 11 27 B − 11 27 C − 13 27 D 13 27 Câu 41: Cho... + y = Viết phương trình đường thẳng BC? A 4x + 3y = B 4x + 3y +4 = C 4x + 6y = D 4x 5y + = - - HẾT Trang 5/5 - Mã đề thi 2 93 - https:/ /toanmath. com/ ... hạng tổng quát cấp số cộng là: A un = n − 11 B un = 3n − C un = 3n − 11 Câu 26: Cho f(x) = (3 - x2)10 Khi f ’(0) bằng: A B -20 .39 C -10 .39 D un = 2n − D 31 0 Câu 27: Một tổ gồm bạn nam bạn nữ Hỏi
 • 5
 • 52
 • 0

toanmath com đề khảo sát toán 11 lần 2 năm 2018 2019 trường thuận thành 1 bắc ninh

toanmath com  đề khảo sát toán 11 lần 2 năm 2018 – 2019 trường thuận thành 1 – bắc ninh
... A cos 2  1  x  x  x   x 20 10  2 011  a0  a1 x  a2 x  a3 x   a404 21 10 x 404 21 10 D cos 2  3 Tính tổng: a0  a2  a4   a404 21 10 2 01 12 0 122 01 12 010  2 01 12 011  2 01 12 011  B... x  ? A B C  D a x  1 .20 19 x  20 19 20 18 x  4035  a phân số tối  với a, b  Z x 2 b x 2 b giản Tổng a  b A 10 10 B 20 19 C 10 09 D 20 18 Câu 33: Tìm mệnh đề mệnh đề sau: A Hai mặt phẳng... giá trị tất phân tử tập S A 23 B 21 C 22 D 20 Câu 41: Tổng nghiệm phương trình cos2 x  sin x   khoảng  0; 2  3 11 21  7 A B C D 4 8 Câu 42: Gọi x1 , x2 nghiệm phương trình x  x
 • 6
 • 42
 • 0

Đề khảo sát Toán 12 lần 2 năm 2018 2019 trường Chu Văn An Nội

Đề khảo sát Toán 12 lần 2 năm 2018 – 2019 trường Chu Văn An – Hà Nội
... 10.000.000 đồng 20 .000.000 đồng Biết lãi suất áp dụng theo hình thức mua xe anh An 8%/ năm Hỏi xe máy anh An mua có giá trị tiền? A 35 4 12 5 82 đồng B 32 4 12 5 82 đồng C 34 4 12 5 82 đồng D 33 4 12 5 82 đồng... 35 4 12 5 82 đồng B 32 4 12 5 82 đồng C 34 4 12 5 82 đồng D 33 4 12 5 82 đồng Lời giải Chọn B Gọi A (triệu đồng) số tiền xe máy anh An mua lúc đầu Sau năm, số tiền nợ A.1, 08  (triệu đồng) Sau năm, ... Khi 20 21 A P  x 21 B P  x 12 20 C P  x Lời giải 12 D P  x Chọn B Ta có P  x 54 x  x x  x 21 x 21 21 12 x Câu 29 Cho hàm số y  f ( x) xác định đoạn  a; b  , có đồ thị hàm số
 • 29
 • 41
 • 1

Đề khảo sát Toán 12 lần 3 năm 2018 2019 trường THPT Lê Lai Thanh Hóa

Đề khảo sát Toán 12 lần 3 năm 2018 – 2019 trường THPT Lê Lai – Thanh Hóa
... Mã đề 001 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA TRƯỜNG THPT LÊ LAI 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 KSCL LẦN... A ( 3; 0;0 ) , B ( 0;0 ;3) , C ( 0; 3; 0 ) mặt phẳng    Tìm ( P ) điểm M cho MA + MB − MC nhỏ ( P ) : x + y + z − = B M ( 3; 3; 3) A M ( 3; 3; 3) C M ( 3; 3; 3) D M ( 3; 3 ;3) ... LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI KSCL LỚP 12 - LẦN NĂM HỌC 2018 - 2019 MƠN: TỐN Thời gian làm : 90 phút SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA TRƯỜNG THPT LÊ LAI (Đề có trang gồm 50 câu) Mã đề gốc Họ tên :
 • 19
 • 51
 • 1

Đề thi khảo sát Toán 12 lần 3 năm 2018 2019 trường THPT chuyên Hưng Yên

Đề thi khảo sát Toán 12 lần 3 năm 2018 – 2019 trường THPT chuyên Hưng Yên
... Mã đề thi 134 D P  1.B 2.D 3. D 4.B 5.A 6.B 7.A 8.A 9.B 10.D 11.B 12. A 13. A 14.D 15.B 16.D 17.B 18.B 19.C 20.D 21.D 22.D 23. B 24.B 25.A 26.C 27.A 28.A 29.A 30 .C 31 .B 32 .B 33 .B 34 .D 35 .D 36 .A 37 .A... tứ diện ABCD có BC  3, CD  4, ABC  BCD  ADC  90 Góc hai đường thẳng AD BC 600 Cơsin góc hai mặt phẳng (ABC) (ACD) Trang 3/ 6 - Mã đề thi 134 A 43 86 B 43 43 C 43 43 D Câu 27 Gọi T tập... x 1 x2 3x  Câu 35 Trong khai triển Newton biểu thức  x  1 18 A 218.C2019 18 B 218.C2019 Câu 36 Phương trình log 32 x  log 2019 D y  x  x 1 số hạng chứa x18 18 D 218.C2019 x18
 • 7
 • 63
 • 0

Đề khảo sát Toán 10 lần 2 năm 2018 2019 trường Thuận Thành 1 Bắc Ninh

 Đề khảo sát Toán 10 lần 2 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh
... 357 10 B 485 10 C 570 10 A 628 10 A 743 10 1 32 11 C 20 9 11 C 357 11 D 485 11 A 570 11 D 628 11 B 743 11 1 32 12 A 20 9 12 A 357 12 A 485 12 D 570 12 A 628 12 B 743 12 1 32 13 A 20 9 13 C 357 13 B... 628 19 A 743 19 1 32 20 A 20 9 20 C 357 20 A 485 20 D 570 20 C 628 20 D 743 20 1 32 21 C 20 9 21 B 357 21 D 485 21 C 570 21 D 628 21 A 743 21 1 32 22 A 20 9 22 C 357 22 D 485 22 B 570 22 D 628 22 B... 22 1 32 23 B 20 9 23 B 357 23 D 485 23 A 570 23 A 628 23 C 743 23 1 32 24 B 20 9 24 B 357 24 B 485 24 B 570 24 B 628 24 A 743 24 1 32 25 A 20 9 25 A 357 25 A 485 25 A 570 25 D 628 25 D 743 25 1 32 26
 • 8
 • 11
 • 0

Đề khảo sát Toán 10 lần 2 năm 2018 2019 trường THPT Lê Xoay Vĩnh Phúc

Đề khảo sát Toán 10 lần 2 năm 2018 – 2019 trường THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc
... VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT LÊ XOAY Phần đáp án câu trắc nghiệm: 125 22 6 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 B A A A C D B A A B A D C B A D D B C A D A B A D D... C DK DB 19 25 D HẾT Trang 5/5 - Mã đề 125 - https://toanmath.com/ ĐÁP ÁN NĂM HỌC 20 18 - 20 19 MƠN TỐN 10 Thời gian làm : 90 Phút SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT LÊ XOAY Phần đáp... ax + bx + có tọa độ đỉnh I (2; 2) Khi a + 2b bằng: A a B − A B C D -7 Câu 32: Có số ngun khơng lớn 20 19 thỏa mãn bất phương trình x x + ≥ ? A 20 18 B 20 21 C 20 20 D 20 19 Câu 33: Gọi tập nghiệm
 • 7
 • 10
 • 0

Đề thi khảo sát Toán 12 lần 3 năm 2018 2019 trường THPT chuyên Hưng Yên

 Đề thi khảo sát Toán 12 lần 3 năm 2018 – 2019 trường THPT chuyên Hưng Yên
... Mã đề thi 134 D P  1.B 2.D 3. D 4.B 5.A 6.B 7.A 8.A 9.B 10.D 11.B 12. A 13. A 14.D 15.B 16.D 17.B 18.B 19.C 20.D 21.D 22.D 23. B 24.B 25.A 26.C 27.A 28.A 29.A 30 .C 31 .B 32 .B 33 .B 34 .D 35 .D 36 .A 37 .A... tứ diện ABCD có BC  3, CD  4, ABC  BCD  ADC  90 Góc hai đường thẳng AD BC 600 Cơsin góc hai mặt phẳng (ABC) (ACD) Trang 3/ 6 - Mã đề thi 134 A 43 86 B 43 43 C 43 43 D Câu 27 Gọi T tập... x 1 x2 3x  Câu 35 Trong khai triển Newton biểu thức  x  1 18 A 218.C2019 18 B 218.C2019 Câu 36 Phương trình log 32 x  log 2019 D y  x  x 1 số hạng chứa x18 18 D 218.C2019 x18
 • 7
 • 9
 • 0

Đề khảo sát Toán 12 lần 3 năm 2018 2019 trường THPT Lê Lai Thanh Hóa

 Đề khảo sát Toán 12 lần 3 năm 2018 – 2019 trường THPT Lê Lai – Thanh Hóa
... Mã đề 001 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA TRƯỜNG THPT LÊ LAI 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 KSCL LẦN... A ( 3; 0;0 ) , B ( 0;0 ;3) , C ( 0; 3; 0 ) mặt phẳng    Tìm ( P ) điểm M cho MA + MB − MC nhỏ ( P ) : x + y + z − = B M ( 3; 3; 3) A M ( 3; 3; 3) C M ( 3; 3; 3) D M ( 3; 3 ;3) ... LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI KSCL LỚP 12 - LẦN NĂM HỌC 2018 - 2019 MƠN: TỐN Thời gian làm : 90 phút SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA TRƯỜNG THPT LÊ LAI (Đề có trang gồm 50 câu) Mã đề gốc Họ tên :
 • 19
 • 9
 • 0

Đề khảo sát Toán 12 lần 2 năm 2018 2019 trường Chu Văn An Nội

Đề khảo sát Toán 12 lần 2 năm 2018 – 2019 trường Chu Văn An – Hà Nội
... 10.000.000 đồng 20 .000.000 đồng Biết lãi suất áp dụng theo hình thức mua xe anh An 8%/ năm Hỏi xe máy anh An mua có giá trị tiền? A 35 4 12 5 82 đồng B 32 4 12 5 82 đồng C 34 4 12 5 82 đồng D 33 4 12 5 82 đồng... 35 4 12 5 82 đồng B 32 4 12 5 82 đồng C 34 4 12 5 82 đồng D 33 4 12 5 82 đồng Lời giải Chọn B Gọi A (triệu đồng) số tiền xe máy anh An mua lúc đầu Sau năm, số tiền nợ A.1, 08  (triệu đồng) Sau năm, ... Khi 20 21 A P  x 21 B P  x 12 20 C P  x Lời giải 12 D P  x Chọn B Ta có P  x 54 x  x x  x 21 x 21 21 12 x Câu 29 Cho hàm số y  f ( x) xác định đoạn  a; b  , có đồ thị hàm số
 • 29
 • 12
 • 0
1 2 3 4 .. >