Tổng hợp tài liệu :

Đề thi KSCL lần 1 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Đông Sơn 1 – Thanh Hóa

Đề khảo sát chất lượng Toán 12 năm 2018 2019 trường THPT Yên Mỹ Hưng Yên lần 1

Đề khảo sát chất lượng Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Mỹ – Hưng Yên lần 1
... - Mã đề 095 B P  C P  17 D P  11 5 Trang Câu 40: Số giá trị m nguyên m  2 018 ; 2 018  để hàm số y y  m  1 x   m  1 x  3x  đồng biến R là: A 4035 B 4037 C 4036 D 4034 Câu 41: Cho...  4x  6x  12 x  đạt cực tiểu M(x1 ; y1 ) Khi giá trị tổng x1  y1 bằng: A B -11 C - 13 D Câu 8: Phương trình x  x   m có bốn nghiệm phân biệt khi: A 13  m  B m  C m  13 Câu 9: Đồ... 3 C y   sinx x 1 là: x 1 B R 1 D y  sinx+cos x Câu 15 : Tập xác định hàm số y  A R 1 Câu 16 : Phương trình tiếp tuyến hàm số y  C R 1 D 1;   x 1 điểm có hồnh độ -3
 • 5
 • 309
 • 0

Đề khảo sát chất lượng toán 12 năm 2018 2019 trường THPT yên mỹ hưng yên lần 1

Đề khảo sát chất lượng toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT yên mỹ – hưng yên lần 1
... có y ' = 12 x3 - 12 x - 12 x + 12 é x = -1 y' = Û ê ëx = x -∞ - f'(x) f(x) +∞ -1 + + +∞ +∞ -10 Hàm số đạt cực tiểu x1 = -1 y1 = -10 Vậy x1 + y1 = -11 Câu (THPT Yên Mỹ Hưng Yên lần - 2 019 ) Phương... 1) - ( m - 1) £ Theo giả thiết mỴ [ -2 018 ; 2 018 ] suy mỴ [ -2 018 ; -1) È [ 2 ;2 018 ] , mà m nguyên nên m nhận 4034 giá trị ( 2) + Từ (1) ( 2) suy m nhận 4035 giá trị Câu 41 (THPT Yên Mỹ Hưng Yên lần. .. 0; 2] 17 ì 17 ü Tính f ( ) = 5; f (1) = ; f ( ) = Tính P = í5; ; ý = 3 ợ 3ỵ Cõu 40 (THPT Yên Mỹ Hưng Yên lần - 2 019 ) Số giá trị m ngun mỴ [ -2 018 ; 2 018 ] để hàm số y= m - 1) x3 + ( m + 1) x +
 • 29
 • 131
 • 0

Đề KSCL giữa HK1 toán 12 năm 2018 2019 trường THPT bùi thị xuân TT huế

Đề KSCL giữa HK1 toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT bùi thị xuân – TT huế
... - HẾT Trang 2/2 - Mã đề thi 001 KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2018- 2019 MƠN: TỐN 12 Thời gian làm 45 phút SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM (Đáp án... yCĐ = Hàm số đạt CT x = 0, yCT = –4 Đồ thị: ĐĐB: (-1,-2); (1,0); (-3;4) y 0.25 -3 -2 x -4 Đề 2: (Mã đề 002 004) Câu Ý Nội dung 2x +1 Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị (C) hàm số : y = x−2 Tập xác... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 dapan A C B A C A C D B B C B C D B D C A A A D D D B made 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 II.TỰ LUẬN: ( Đ) Đề 1: (Mã đề 001 003) Câu Ý cauhoi 10 11 12 13
 • 5
 • 156
 • 0

Tổ 10-Đ10-Đề thi KSCL lần 4 Toán 12 năm 2018 2019 trường Yên Khánh A Ninh Bình

Tổ 10-Đ10-Đề thi KSCL lần 4 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Yên Khánh A – Ninh Bình
... CD Suy  ABCD ;  A BCD   AD ; A D  AD A  45   AA  A D  AD  a ( AAD vng cân) Vậy thể tích khối hộp chữ nhật là: VABCD A BCD  AB AD AA  a. a 2 .a  2a3 Câu Cho... ADS  ABC  AD   AH a  AD   2a AD s in30 SA 3a  SA  AD.tan 30  AD BC AD 3a  BC   3 1 1 3a a a3 Vậy V  SABC SA  BC AD SA  (đvtt) .2 a  3 3 Đ a truy cập https://facebook.com/groups/900 248 0968 52019? ref=share... STRONG TEAM TOÁN VD-VDC TỔ 10 ĐỀ THI THPT YÊN KHÁNH - NINH BÌNH– 2018- 2019 Câu 44 Cho hình hộp chữ nhật ABCD A BCD Khoảng cách hai đường thẳng AB BC 2a 2a , hai đường thẳng BC AB , hai đường
 • 36
 • 1
 • 0

Tổ 13-Đ9-Đề-kiểm-tra-KSCL-lần-2-Toán-12-năm-2018-2019-trường-Thanh-Thủy-Phú-Thọ-2-HOÀN-CHỈNH

Tổ 13-Đ9-Đề-kiểm-tra-KSCL-lần-2-Toán-12-năm-2018-2019-trường-Thanh-Thủy-Phú-Thọ-2-HOÀN-CHỈNH
... ba vận động viên nữ số ván vận động viên nam chơi với số ván họ chơi với ba vận động viên nữ 78 Tổng số ván cờ vua giải đấu A 156 B 237 C 234 D 240 Câu 36: Cho hàm số f  x  liên tục thỏa... Các đường thẳng AB, AC, BC lại cắt đồ thị điểm D, E, F (D khác A B, E khác A C, F khác B C) Biết tổng hoành độ D, E F Phương trình tiếp tuyến đồ thị điểm có hồnh độ là: A y  13 x  19 B y  13... ba vận động viên nữ số ván vận động viên nam chơi với số ván họ chơi với ba vận động viên nữ 78 Tổng số ván cờ vua giải đấu A 156 B 237 C 234 D 240 Lời giải Tác giả: Nguyễn Thị Mai Hương;
 • 30
 • 38
 • 0

Đề thi KSCL lần 3 Toán 12 năm 2018 2019 trường Triệu Thái Vĩnh Phúc

 Đề thi KSCL lần 3 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Triệu Thái – Vĩnh Phúc
...  3; 4  B M  3;  C M  3;  D M  3; 4  Câu 26: Số giá trị nguyên tham số m thuộc  2018; 2018 để hàm số y  x4  mx2  m  đồng biến 1;   A 2019 B 2018 C 2021 D 2020 Mệnh đề. .. 32 : Tổng tất nghiệm phương trình log (7  3x )   x A B D C Câu 33 : Cho khối nón có bán kính đáy a diện tích xung quanh hình nón 2 a Thể tích khối nón cho  a3 3 a 3 a 3 a B C D A 3. .. Thể tích khối chóp O ABC a3 A  a3 B  2a D  3 C 2a Câu 24: Đường cong hình bên đồ thị hàm số sau ? A y   x3  3x2  B y  x3  3x  C y  x4  x2  D y   x2  3x  Câu 25: Tìm tọa độ điểm
 • 6
 • 5
 • 0

Đề kiểm tra KSCL lần 2 Toán 12 năm 2018 2019 trường Thanh Thủy Phú Thọ

Đề kiểm tra KSCL lần 2 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Thanh Thủy – Phú Thọ
...    A u3   2; 1;1 B u4   1; 2; 0  C u1   1; 2; 1 D u2   2; 1;0  A P  0; 1;0  B M  3;0;0  Câu 16 Kết tích phân K   (2 x  1) ln xdx Trang 2/ 6 đề 156 - https://toanmath.com/... : 2x  y  z   điểm A 1; 2; 1 Phương trình đường thẳng qua A vng góc với  P  A  x   2t    y  2  t z   t  B  x   2t    y  2  2t z   2t  C   2t    y  2. .. x3   2m  3 x   m2  3m   x đạt cực đại x  A m  3 m  B m  2 m  C m  D m  3 Câu 18 Ký hiệu z1 ; z2 hai nghiệm phức phương trình z  z   Giá trị z1  z2 B D A C 12 Câu 19
 • 6
 • 10
 • 0

Đề thi KSCL lần 4 Toán 12 năm 2018 2019 trường Yên Khánh A Ninh Bình

Đề thi KSCL lần 4 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Yên Khánh A – Ninh Bình
... 25 A P  B P  63 189 25 378 C P  D 17 945 Câu 44 : Cho hình hộp chữ nhật ABCDA ' B ' C ' D ' Khoảng cách AB B ' C 2a , BC 2a a , AC BD ' Thể tích khối hộp A 8a3 B 4a3 C 2a3 D a Câu 45 :... b Trang 2/7 - Mã đề thi 132 - https://toanmath.com/ B 4 A C D  Câu 19: Cho hình chóp SABC ; tam giác ABC đều; SA  ( ABC ) , mặt phẳng  SBC  cách A khoảng a hợp với  ABC  góc 300 Thể... cho có điểm cực trị A B C D Câu 40 : Cho hai số phức z   a  bi th a mãn: z   z   ; 5a  4b  20  Giá trị nhỏ z   là: A 41 B 41 C 41 D 41 Câu 41 : Trong không gian oxyz cho mặt cầu
 • 7
 • 15
 • 0

Đề thi KSCL lần 3 Toán 12 năm 2018 2019 trường THPT Lý Nhân Tông Bắc Ninh

Đề thi KSCL lần 3 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Lý Nhân Tông – Bắc Ninh
... 101 101 101 101 101 101 101 101 101 cauhoi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 dapan B B A A C B A D C D... đường thẳng AD Trang 6/7 - Mã đề thi 101 - https://toanmath.com/ A π a3 24 B 20π a 3 217 C 23 a 3 216 D 4π a 3 27 Câu 50: Cho hàm số f ( x) = (m − 1) x − x + (m + 3) x + Có tất giá trị nguyên... theo n ta Câu 38 : Tính tổng S = 2!2017! 4!2015! 6!20 13! 2016 !3! 2018! 20182018 20182018 − A S = B S = C S = D S = 2017! 2017! 2017 2017 Câu 39 : Có giá trị nguyên tham số m để hàm số y = x +
 • 8
 • 11
 • 0

Đề thi KSCL lần 2 Toán 12 năm 2018 2019 trường THPT Cộng Hiền Hải Phòng

Đề thi KSCL lần 2 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Cộng Hiền – Hải Phòng
... CỘNG HIỀN MƠN TỐN KHỐI 12 - CÂU 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 001 A A A A D D B B B C B D B C C D C B C D C C D C C B C D A C 0 02 A B A D C B C B C D... = y x4 − x2 C y = − x4 + x2 D y = − x + x - HẾT Trang 6/6 - Mã đề thi 001 - https://toanmath.com/ ĐÁP ÁN SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG ĐỀ THI KSCL LẦN TRƯỜNG THPT CỘNG HIỀN MƠN... = A a 13 B 2a 13 C 2a 3 D a 3 x2 + Câu 43: Tìm giá trị nhỏ hàm số y = đoạn [ 2; 4] x −1 19 A y = 2 C y = −3 D y = B y = [ 2; 4] [ 2; 4] [ 2; 4] [ 2; 4] Câu 44: Cho nhơm hình vng cạnh 12cm Người ta
 • 8
 • 12
 • 0

Đề thi học kì 2 Toán 12 năm 2018 2019 trường THPT Yên Lãng Hà Nội

Đề thi học kì 2 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Lãng – Hà Nội
... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Mã đề: 570 A B C D A B C D A B C D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Mã đề: 485 A B C D A B C D A B C D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Mã đề: 20 9 A B C D A B C D A B C D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Mã đề:
 • 8
 • 7
 • 0

Đề thi KSCL lần 4 Toán 12 năm 2018 2019 trường Yên Khánh A Ninh Bình

Đề thi KSCL lần 4 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Yên Khánh A – Ninh Bình
... 25 A P  B P  63 189 25 378 C P  D 17 945 Câu 44 : Cho hình hộp chữ nhật ABCDA ' B ' C ' D ' Khoảng cách AB B ' C 2a , BC 2a a , AC BD ' Thể tích khối hộp A 8a3 B 4a3 C 2a3 D a Câu 45 :... b Trang 2/7 - Mã đề thi 132 - https://toanmath.com/ B 4 A C D  Câu 19: Cho hình chóp SABC ; tam giác ABC đều; SA  ( ABC ) , mặt phẳng  SBC  cách A khoảng a hợp với  ABC  góc 300 Thể... cho có điểm cực trị A B C D Câu 40 : Cho hai số phức z   a  bi th a mãn: z   z   ; 5a  4b  20  Giá trị nhỏ z   là: A 41 B 41 C 41 D 41 Câu 41 : Trong không gian oxyz cho mặt cầu
 • 7
 • 22
 • 0

Đề thi KSCL lần 3 Toán 12 năm 2018 2019 trường Triệu Thái Vĩnh Phúc

Đề thi KSCL lần 3 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Triệu Thái – Vĩnh Phúc
...  3; 4  B M  3;  C M  3;  D M  3; 4  Câu 26: Số giá trị nguyên tham số m thuộc  2018; 2018 để hàm số y  x4  mx2  m  đồng biến 1;   A 2019 B 2018 C 2021 D 2020 Mệnh đề. .. 32 : Tổng tất nghiệm phương trình log (7  3x )   x A B D C Câu 33 : Cho khối nón có bán kính đáy a diện tích xung quanh hình nón 2 a Thể tích khối nón cho  a3 3 a 3 a 3 a B C D A 3. .. Thể tích khối chóp O ABC a3 A  a3 B  2a D  3 C 2a Câu 24: Đường cong hình bên đồ thị hàm số sau ? A y   x3  3x2  B y  x3  3x  C y  x4  x2  D y   x2  3x  Câu 25: Tìm tọa độ điểm
 • 6
 • 10
 • 0

Đề thi KSCL lần 1 Toán 12 năm 2018 2019 trường THPT Đông Sơn 1 Thanh Hóa

 Đề thi KSCL lần 1 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Đông Sơn 1 – Thanh Hóa
... bằng: AA ' BB' CC ' 11 20 A B C D V V V V 18 16 27 Câu 12 : Phương trình x  x 1    x 1  x có tổng nghiệm B A C D Câu 13 : Số khoảng đơn điệu hàm số y  x  x  là: A B C D Câu 14 : Có số tự nhiên... có trữ lượng gỗ 4 .10 5 mét khối Biết tốc độ sinh trưởng khu rừng 4% năm Hỏi sau năm, khu rừng có khoảng mét khối gỗ? A 4,8666 .10 5  m  B 12 5 .10 7  m  C 2 016 .10 3  m  D 35 .10 5  m  Câu 33:... mệnh đề mệnh đề sau A Đồ thị hàm số y  a x   a  1 ln qua điểm có toạ độ  a ;1 x 1 B Đồ thị hàm số y  a x y      a  1 đối xứng với qua trục tung a x C Hàm số y  a  a  1 nghịch
 • 5
 • 16
 • 0

Đề thi KSCL lần 3 Toán 12 năm 2018 2019 trường THPT Lý Nhân Tông Bắc Ninh

Đề thi KSCL lần 3 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Lý Nhân Tông – Bắc Ninh
... 101 101 101 101 101 101 101 101 101 cauhoi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 dapan B B A A C B A D C D... đường thẳng AD Trang 6/7 - Mã đề thi 101 - https://toanmath.com/ A π a3 24 B 20π a 3 217 C 23 a 3 216 D 4π a 3 27 Câu 50: Cho hàm số f ( x) = (m − 1) x − x + (m + 3) x + Có tất giá trị nguyên... theo n ta Câu 38 : Tính tổng S = 2!2017! 4!2015! 6!20 13! 2016 !3! 2018! 20182018 20182018 − A S = B S = C S = D S = 2017! 2017! 2017 2017 Câu 39 : Có giá trị nguyên tham số m để hàm số y = x +
 • 8
 • 13
 • 0

Đề thi KSCL Toán 12 năm 2018 2019 trường THPT Lê Văn Hưu Thanh Hóa

Đề thi KSCL Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Lê Văn Hưu – Thanh Hóa
... 47: Biết x sin 2018 x a , a , b số nguyên dương Giá trị biểu thức d x  0 sin 2018 x  cos 2018 x b P  2a  3b3 là: A P  32 B P  194 C P  200 D P  100 Trang 5/8 - Mã đề thi 101 - https://toanmath.com/... Trang 6/8 - Mã đề thi 101 - https://toanmath.com/ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Mã đề 101 B C A D... D C B D A C D D B A A C A B B B C D B D C D B C D D C Trang 7/8 - Mã đề thi 101 - https://toanmath.com/ Trang 8/8 - Mã đề thi 101 - https://toanmath.com/
 • 8
 • 9
 • 0

Đề thi KSCL lần 2 Toán 12 năm 2018 2019 trường THPT Cộng Hiền Hải Phòng

Đề thi KSCL lần 2 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Cộng Hiền – Hải Phòng
... CỘNG HIỀN MƠN TỐN KHỐI 12 - CÂU 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 001 A A A A D D B B B C B D B C C D C B C D C C D C C B C D A C 0 02 A B A D C B C B C D... = y x4 − x2 C y = − x4 + x2 D y = − x + x - HẾT Trang 6/6 - Mã đề thi 001 - https://toanmath.com/ ĐÁP ÁN SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG ĐỀ THI KSCL LẦN TRƯỜNG THPT CỘNG HIỀN MƠN... = A a 13 B 2a 13 C 2a 3 D a 3 x2 + Câu 43: Tìm giá trị nhỏ hàm số y = đoạn [ 2; 4] x −1 19 A y = 2 C y = −3 D y = B y = [ 2; 4] [ 2; 4] [ 2; 4] [ 2; 4] Câu 44: Cho nhơm hình vng cạnh 12cm Người ta
 • 8
 • 10
 • 0
1 2 3 4 .. >